maria ruuska: näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

of 20 /20
Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman Maria Ruuska, Kaskas Media Maj ja Tor Nesslingin Säätiön hakuinfo, 15. kesäkuuta 2016 @mariaruuska, @kaskasmedia

Author: maj-ja-tor-nesslingin-saeaetioe

Post on 23-Jan-2017

411 views

Category:

Science


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Maria Ruuska, Kaskas MediaMaj ja Tor Nesslingin Säätiön hakuinfo, 15. kesäkuuta 2016

@mariaruuska, @kaskasmedia

Page 2: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Tieto on arvokkainta jaettuna.

Page 3: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

KUKA MUU MUKA? 

Tutkijan vastuulla on siirtää uusi tieto yhteiskuntaan.

Page 4: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Vuorovaikutussuunnitelma

Tutkija määrittelee:

SIDOSRYHMÄT– keiden kanssa hankkeessa tehdään yhteistyötä?

AIKATAULUTUS – mitä yhteistyö on hankkeen eri vaiheissa?

VIESTINTÄKEINOT JA -KANAVAT– miten käytännössä vuorovaikutetaan?

Page 5: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Viestintä- ja vuorovaikutustapoja on yhtä monia kuin on

tutkimusaiheita.

Page 6: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Kun keinoja ja kanavia on loputtomasti...

Kuva: Macloo /cc

...mieti tarkkaan, miten aikasi käytät.

Page 7: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman
Page 8: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Vuorovaikutusta tapahtuu tasaisesti

koko hankkeen ajan.

Page 9: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Kun lähdet suunnittelemaan hakemusta, mieti ensin….

1.Mitä haluat

saada aikaan?

Page 10: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

2.

Keiden apua tarvitset

muutoksen toteuttamisee

n?

3.

Missä ja miten aiot

tavoittaa eri sidosryhmät?

Page 11: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

4.

Millainen tieto on heille hyödyllistä?

Mikä heitä motivoi

yhteistyössä?

Page 12: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

5.

Miten arvioit työn

vaikuttavuutta ja

tarvittaessa muutat

suuntaa?

Page 13: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman
Page 14: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Vaiku

ttavu

us

Kiinnostus

Yhteistyö

Informointi

Osallistaminen

Konsultointi

YHTEISTYÖ sidosryhmien kanssa on tiivistä ja jatkuvaa. Työpajoja, yhteiskirjoittamista, säännöllisiä keskusteluja.

OSALLISTAMINEN on samankaltaista kuin yhteistyö, mutta sidosryhmäläiset ehtivät osallistua siihen vähemmän, joten yhteistyö on satunnaisempaa.

KONSULTOINTI tarkoittaa sitä, että tietoa ja näkemyksiä vaihdetaan esimerkiksi kahdenvälisissä tapaamisissa pistemäisesti.

INFORMOINTI tarkoittaa yksisuuntaista vuorovaikutusta esimerkiksi uutiskirjeen tai perinteisen median välityksellä.

Page 15: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Pyri sitouttamaan sidosryhmät mukaan jo hakemusvaiheessa.

Page 16: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Muista, että kukaan ei halua lisää töitä.

Miten sidosryhmien omat kiireet edistyvät yhteistyössä?

Page 17: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Informointi Konsultointi Osallistaminen YhteistyöKarjalainen-lehti, Karjalan Heili ja Kotiseutu-uutiset

Ympäristöministeriö Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastaja-piiri ry.

ELY-keskus

Joensuun, Kontiolahden ja Liperinasukkaat

Kuntaliiton ympäristöasiantuntijat

Metsähallitus Joensuun, Liperin ja Kontiolahden kaupungin valtuustojenrakennus- ja ympäristölautakunnat

Mökinomistajat Pohjois-Karjalassa

Saman ja naapuritieteenalojen tutkijat (mm. Sykestä ja Lukesta)

Esimerkki yhteistyötahoista kuvitteellisessa rantaluonnon suojeluun liittyvässä tutkimushankkeessa

Page 18: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Viestintäkeino/kanava

Informointi Konsultointi Osallistaminen Yhteistyö

Verkkosivu & uutiskirje

Blogikirjoitus

Artikkeli ammattilehteen

Sosiaalinen media (esim. Twitter ja Facebook)

Kysely

Seminaari

Koulu- ja oppilaitosvierailu

Hlö.koht tapaaminen

Työpaja

Ohjausryhmä

Page 19: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Tervetuloa Tiede- ja tutkimusviestijät -

Facebook-ryhmään:http://bit.ly/tiedejatutkimusviestijät

Page 20: Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman

Kiitos! Maria Ruuska [email protected] 040 727 4119

www.kaskasmedia.fiTwitter: @mariaruuska & @KaskasMediaFacebook: Kaskas Media