miten teen kaiken tämän motivoiden? vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

of 26 /26
Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä PsT Susanna Anglé, Tampereen yliopisto ja Turun Syömishäiriökeskus 23.4.2009

Upload: kacy

Post on 14-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä. PsT Susanna Anglé, Tampereen yliopisto ja Turun Syömishäiriökeskus 23.4.2009. Sananen otsikosta…. Onko “neuvontatyö” hyvä sana – ne uvojen antaminen kun on yksi tehottomimmista keinoista motivoida… - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

PsT Susanna Anglé,

Tampereen yliopisto ja

Turun Syömishäiriökeskus

23.4.2009

Page 2: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Sananen otsikosta…

Onko “neuvontatyö” hyvä sana – neuvojen antaminen kun on yksi tehottomimmista keinoista motivoida…

Mitä ovat motivaatio ja motivoiminen? Motivoimisen haasteet terveydenhuollossa Vuorovaikutustaitojen hiomisvinkkejä Motivoiva vuorovaikutus käytännössä

Page 3: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Ensin vuorovaikutuksesta…

Yksinkertaisin ja samalla ihmeellisin omistamamme vaikuttamisen ”väline”

Osin luontaista kykyä ja intuitiota; paljolti taitoja joita voimme kehittää

Vuorovaikutuksessa molemmat osapuolet vaikuttavat, sinä minuun ja minä sinuun ammatillisessa suhteessa ammattilaisella kuitenkin enemmän vastuuta kanssakäymisen luomisesta ja laadusta

Page 4: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

I Motivoimisesta

Mikä meitä ihmisiä EI motivoi?PakottaminenKritisoiminenPelotteleminen

Voivat joskus “tehota” lyhyellä tähtäimellä, mutta eivät johda aitoon, pitkäjänteisempään motivoitumiseen.

Page 5: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Miksi pakko, kritiikki ja pelko eivät motivoi?

Nostattavat halua vastustaa, puolustautua, suojautua – seuraus siis usein päinvastainen kuin oli tarkoitus.

Herättävät meissä negatiivisia tunteita.”Kutistavat” meitä – halu ja kyky toimia sekä

usko itseen vähenevät.

Huonoja moottoreita toiminnalle!

Page 6: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Mikä meitä siis motivoi?

Edellä mainittujen vastakohta!

Pakko >< Vapaaehtoisuus, valinnanvapaus Kritiikki >< Myönteinen palaute, kannustusPelko >< Rohkaisu, toivo, luottamus

Edistävät vastuun ottamista, herättävät myönteisiä tunteita ja voimaannuttavat ”kutistamisen” sijaan.

Page 7: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Yksi tapa jäsentää motivaatio: Olemme motivoituneita, kun…

1) Visio on selkeä. Tiedämme, mitä toivomme, haluamme ja tavoittelemme.

2) Visio on houkutteleva. Koemme että tavoittelemaamme tilanteeseen liittyy enemmän hyötyjä kuin nykytilanteeseen.

3) Seuraava askel on selvä. Tiedämme, mitä meidän tulee seuraavaksi tehdä päästäksemme toivomaamme suuntaan.

4) Uskomme onnistuvamme. Luotamme kykyymme ja mahdollisuuteemme saavuttaa tavoite, visio.

Page 8: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

II Motivoimisen haastavuus terveydenhuollossa

Pyrkiessämme edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia

me ammattilaiset joudumme tarttumaan asiakkaiden hyvinvoinnin ja elintapojen ongelmakohtiin; mikä tulkitaan helposti arvosteluksi herättää halua puolustautua

tietämyksemme pohjalta annamme neuvoja ja ohjeita; mikä helposti tulkitaan vallankäytöksi ja ylhäältä antamiseksi herättää halua korostaa itsemääräämisoikeutta

motivoituminen vaikeutuu

Page 9: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Toisin sanoen…

Asiakkaasta tulee helposti ’aasiakas’

”The more you insist, the more I resist!”

Page 10: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

’Aasiefekti’:

Vaikuttaminen jonka koemme ’suitsista kiskomiseksi’ ja omat toiveemme ohittavaksi johtaa vastustamiseen sekä yhteistyöhalun ja motivaation vähenemiseen.

’Aasiefektissä’ kyse vuorovaikutuksen avulla ratkaistavasta ongelmasta, ei asiakkaan ominaisuuksista!

Page 11: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Kuinka ’aasiefekti’ selätetään?

Löysäämällä suitsia!…eli välttämällä vastakkainasettelua ja

toimintaa joka tulkittavissa arvosteluksi ja vallankäytöksi

Niiden vastakohta on pyrkimys …kunnioittavaan, asiakaslähtöiseen,

voimaannuttavaan ja tasaveroiseen yhteistyöhön

Page 12: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

III Vuorovaikutustaitoja hiomaan!

Me kaikki kunnioitamme asiakkaitamme ja pyrimme tasaveroisuuteen

Miten osoittaa se heille paremmin?

Miten toimia voimaannuttavasti?

Miten luoda hyvä yhteistyösuhde?

Kolme keskeistä käytännön taitoa:

Page 13: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

1. TAITO – ’Asennetta!’

Taitavan vuorovaikutuksen kivijalka ovat omat, myönteiset oletuksemme ja odotuksemme:

Ennakkoasenteemme vaikuttavat valtavasti tulevaan kohtaamiseen – ne siis kannattaa valita huolella.

Kun oletat, että asiakas on hyvä tyyppi, sekä motivoitunut, halukas ja kyvykäs ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan, näitä ominaisuuksia todennäköisemmin myös löydät.

Page 14: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

2. TAITO – ’Pelkkänä korvana’

Neuvojen ja ohjeiden antaminen herättää herkästi ’aasiefektin’, eikä siis ole kovin vaikuttavaa eikä motivoivaa – mikä on niiden vastakohta?

Kuunteleminen ja kysyminen- olet väistämättä asiakaslähtöinen- osoitat tasaveroisuutta ja kunnioittamista, koska

viestität uskovasi että asiakas tietää ja osaa voimaannutat

Page 15: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Kysymys on vaikuttavampi kuin väite tai neuvo:

- hyvä kysymys saa asiakkaan miettimään ja oivaltamaan itse

- auttaa asiakasta neuvomaan itse itseään… ja me ihmiset harvoin vastustamme omia neuvojamme!

Kysyminen on jo interventio!

Page 16: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

3. TAITO – ’KIITOS JA KEHU’

Me kaikki janoamme hyvää palautetta. Sen saaminen lisää yhteistyöhaluamme ja vastaanottavaisuuttamme uudelle.

Arvostuksen osoittaminen kiittämällä ja kehumalla on suorin tapa voimaannuttaa asiakasta. Se mitä arvostamme, vahvistuu.

Page 17: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

IV Motivoiva vuorovaikutus

Motivaatio koostuu siis: Vision, tavoitteen selkeydestä Vision houkuttelevuudesta Seuraavan askeleen selkeydestä Onnistumisen uskosta

Kun vahvistat YHTÄKIN näistä asioista asiakkaassasi – asenteellasi, kysymyksilläsi ja kannustuksellasi – vaikutat ja motivoit!

Page 18: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Voit auttaa selkiyttämään visiota…

…pohtimalla yhdessä muutostavoitteita asiakkaan ehdotusten ja valmiuksien pohjalta

“Kerroit että kaverisi lopetti tupakoinnin. Kuulosti siltä että toivot itse pystyväsi samaan?”

Usein on helpompi pyrkiä jotakin kohti kuin jostakin eroon:

“Olet siis väsynyt bulimiaasi. Mitä toivot elämääsi sen tilalle?”

Page 19: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Voit lisätä vision houkuttelevuutta…

…etsimällä yhdessä muutoksen hyötyjä

”Kun onnistutte muuttamaan ateriarytmiä säännöllisemmäksi, mitä hyvää siitä seuraa Sinulle / lapsellesi / koko perheelle?”

”Mitä hyötyjä Sinulle siitä koituu kun onnistut saamaan painosi paremmin hallintaan? Mitä hyötyjä seuraa heti, mitä pidemmällä tähtäimellä?”

Page 20: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

… ja

tavoitteen houkuttelevuutta voi lisätä myös kyselemällä nykytilanteen huolista ja haitoista

”Mikä sai Sinut lähtemään hakemaan apua tähän ongelmaan?”

”Millaisia harmeja juomisestasi on seurannut?”

”Mikä Sinua itseäsi tässä tilanteessa huolestuttaa?”

”Kuulostaa siltä että kaipaatte muutosta perheenne tilanteeseen. Olenko oikeassa?”

Page 21: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Voit auttaa selkiyttämään seuraavaa askelta…

…miettimällä yhdessä realistisia eli asiakkaan elämäntilanteeseen sopivia ja sopivan kokoisia osatavoitteita

Ylimitoitettu tavoite luo epäonnistumisen, pienet tavoitteet luovat pieniä ja kannustavia onnistumisia!

”Pohdit koulumatkojen pyöräilemisen ja jumpassa käymisen mahdollisuutta. Kummasta Sinun olisi helpompaa aloittaa liikunnan lisääminen?”

Page 22: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Voit lisätä onnistumisen uskoa…

…huomaamalla ja selvittämällä asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja

”Kuinka luottavainen olet, että onnistut muuttamaan tätä tottumusta (esim. asteikolla 1 – 10)? Mikä sai sinut vastaamaan juuri …?”

”Missä asioissa olet aiemmin onnistunut? Missä olet hyvä?”

“Kuulostaa siltä että olet aika sisukas / kokeilunhaluinen / jämäkkä / joustava…”

Page 23: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Tehokas keino vahvistaa onnistumisen uskoa on selvittää, mitä tavoitteen suuntaista on jo meneillään!

”Onko ollut päiviä jolloin et ole ahminut?”

”Oletko jo tehnyt jotakin kohentaaksesi elintapojasi?”

”Vau, kuinka olet onnistunut!”

”Muutoshan kuulostaa jo olevan käynnissä!”

Page 24: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

”Instant-motivointi”

Jos haluat YHDEN vinkin, jonka avulla voit heti lisätä asiakaskohtaamistesi motivoivuutta:

Aloita keskustelu hyvinvoinnista, elintavoista tai terveystottumuksista selvittämällä ja huomaamalla, mikä asiakkaan nykyisissä tavoissa on hyvää – noteeraa se ja kannusta jatkamaan sitä. Ole aito.

Page 25: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Yhteenveto:Miten ihmisiä motivoidaan?

Uskomalla (piilevään) motivaatioon, etsimällä ja tekemällä sitä näkyvämmäksi, ja vahvistamalla sitä

Page 26: Miten teen kaiken tämän motivoiden? Vaikuttava vuorovaikutus neuvontatyössä

Loppukiteytys

Modernin, voimaannuttamisessa taitavan terveydenhuollon ammattilaisen eksperttiys ei ole paremmin tietämistä ja neuvomista, vaan asiakkaaseen ja muutokseen uskovan asenteen valitsemista, taitoa houkutella esiin asiakkaan omat vastaukset, sekä kykyä vahvistaa tämän omaa potentiaalia eteenpäin pääsemiseksi.