ČistoĆa Županja veliki kraj 132, 32270 Županja ......podaci iz zemljiŠnoknjiŽnog odjela k.o....

of 37 /37
ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja za obavljanje djelatnosti: sakupljanja otpada postupkom sakupljanje otpada (S) i interventno sakupljanja otpada (IS), druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja (PP), oporabe otpada postupcima: mijenjanje otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe R1 do R11 (R12) i skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 (R13) za NEOPASNI OTPAD na lokaciji gospodarenja otpadom: Mladena Pozajića 120 a, 32270 Županja (k.č. 2992/3, k.o. Županja) Nositelj izrade: Davor Savić Mjesto i datum izrade: Vinkovci, 19.06.2020. Verzija: 1 Dozvola za gospodarenje otpadom: KLASA: naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P. URBROJ: DATUM: PRIMJERAK ELABORATA: 5/5

Author: others

Post on 22-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

  ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.,

  Veliki kraj 132, 32270 Županja

  za obavljanje djelatnosti: sakupljanja otpada postupkom sakupljanje otpada (S) i interventno

  sakupljanja otpada (IS), druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili

  zbrinjavanja (PP), oporabe otpada postupcima: mijenjanje otpada radi primjene bilo kojeg od

  postupaka oporabe R1 do R11 (R12) i skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka

  oporabe navedenim pod R1-R12 (R13)

  za NEOPASNI OTPAD

  na lokaciji gospodarenja otpadom: Mladena Pozajića 120 a, 32270 Županja

  (k.č. 2992/3, k.o. Županja)

  Nositelj izrade: Davor Savić

  Mjesto i datum izrade: Vinkovci, 19.06.2020.

  Verzija: 1

  Dozvola za gospodarenje otpadom:

  KLASA: naziv tijela koje izdaje dozvolu

  M.P. URBROJ:

  DATUM:

  PRIMJERAK ELABORATA: 5/5

 • 1/36

  KAZALO

  I. Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

  II. Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina

  otpada

  Tablica 1.

  Tablica 2.

  Tablica 3.

  Tablica 4.

  III. Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

  Opći uvjeti – Tablica 5.1.

  Posebni uvjeti – Tablica 5.2.

  IV. Tehnološki procesi

  a) Metode obavljanja tehnološkog procesa

  1. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.

  2. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2.

  3. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3.

  4. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4.

  5. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5.

  b) obveze praćenja emisija – Tablica 7.

  V. Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

  VI. Sheme tehnoloških procesa

  VII. Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana

  dozvola

  VIII. Izračuni

 • 2/36

  I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I

  LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

  NOSITELJ IZRADE ELABORATA

  IME I PREZIME Davor Savić

  OIB 40513201210

  ZVANJE I STRUČNA

  SPREMA

  dipl. ing. stroj. / VSS

  NAZIV KOMORE HKIS = Hrvatska komora inženjera strojarstva

  TELEFON 032/322-654 E-POŠTA [email protected]

  MOBITEL 098/349-259 TELEFAKS 032/322-654

  SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

  IME I PREZIME Ivica Cvrlje

  OIB 31616364578

  ZVANJE I STRUČNA

  SPREMA

  struč.spec.ing.sec. zaštite okoliša / VSS

  TELEFON 032/354-506 E-POŠTA [email protected]

  MOBITEL 099/700-3303 TELEFAKS 032/354-506

  PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

  TVRTKA ČISTOĆA ŽUPANJA društvo s ograničenom odgovornošću za

  komunalne usluge

  OIB 85409306989 MBS 030142567

  SJEDIŠTE

  MJESTO Županja BROJ POŠTE 32270

  ULICA I BROJ Veliki kraj 132 ŽUPANIJA Vukovarsko-srijemska

  TELEFON +385 (32) 827 999 E-POŠTA [email protected]

  MOBITEL +385 (98) 531 083 TELEFAKS +385 (32) 827 986

  LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

  MJESTO Županja BROJ POŠTE 32270

  ULICA I BROJ Mladena Pozaića 120 a ŽUPANIJA Vukovarsko-srijemska

  PODACI IZ KATASTRA

  K. O. Županja

  K. Č. BR. k.č. 2992/3

  PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA

  K.O.

  ZK.UL.BR

  Županja

  5863

  ZK. Č. BR. k.č. 2992/3

  mailto:[email protected]

 • 3/36

  II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM,

  PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA

  OTPADA

  Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

  br. POSTUPAK OZNAKA

  PROCESA

  NAZIV

  TEHNOLOŠKOG PROCESA

  KAPACITET

  PROCESA

  1. S A1 Prikupljanje otpada ∞

  2. IS A2 Interventno prikupljanje otpada ∞

  3. S, IS A3 Prihvat otpada 12.000 t/god

  4. PP B1 Priprema otpada prije postupaka oporabe 2.700 t/god

  5. R12 C1 Usitnjavanje otpada 2.700 t/god

  6. R13 C2 Skladištenje otpada 1.500 m3

  Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

  br.

  KLJUČNI

  BROJ

  OTPADA

  NAZIV OTPADA

  POSTUPAK KAPACITET

  POSTUPKA S IS PU PP R D

  1. 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

  X ∞

  X ∞

  X 1000 t/god

  13 100 t

  2. 15 01 02 plastična ambalaža

  X ∞

  X ∞

  X 500 t/god

  13 50 t

  3. 15 01 03 drvena ambalaža

  X ∞

  X ∞

  12 100 t/god

  13 10 t

  4. 15 01 04 metalna ambalaža

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

  5. 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

  6. 15 01 06 miješana ambalaža

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

  7. 15 01 07 staklena ambalaža

  X ∞

  X ∞

  13 50 t

  8. 15 01 09 tekstilna ambalaža

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

 • 4/36

  9. 17 01 01 beton

  X ∞

  X ∞

  12 500

  13 50

  10. 17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  X ∞

  X ∞

  12 500

  13 50

  11. 19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  X ∞

  X ∞

  12 100

  13 10

  12. 20 01 01 papir i karton

  X ∞

  X ∞

  X 1000 t/god

  13 100 t

  13. 20 01 02 staklo

  X ∞

  X ∞

  13 50 t

  14. 20 01 10 odjeća

  X ∞ X ∞

  X 200 t/god

  13 10 t

  15. 20 01 11 tekstili

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

  16. 20 01 25 jestiva ulja i masti

  X ∞

  X ∞

  13 1 t

  17. 20 01 39 plastika

  X ∞

  X ∞

  13 10 t

  18. 20 01 40 metali

  X ∞

  X ∞

  13 20 t

  19. 20 02 01 biorazgradivi otpad

  X ∞

  X ∞

  12 500 t/god

  13 20 t

  20. 20 03 07 glomazni otpad

  X ∞ X ∞ 12 1000 t/god 13 50 t

 • 5/36

  Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

  br.

  KLJUČNI

  BROJ

  OTPADA

  NAZIV OTPADA DOPUŠTENA

  KOLIČINA

  1. 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 100

  2. 15 01 02 plastična ambalaža 50

  3. 15 01 03 drvena ambalaža 10

  4. 15 01 04 metalna ambalaža 10

  5. 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 10

  6. 15 01 06 miješana ambalaža 10

  7. 15 01 07 staklena ambalaža 50

  8. 15 01 09 tekstilna ambalaža 10

  9. 17 01 01 beton 50

  10. 17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji

  nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  50

  11. 19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* 10

  12. 20 01 01 papir i karton 100

  13. 20 01 02 staklo 50

  14. 20 01 10 odjeća 10

  15. 20 01 11 tekstili 10

  16. 20 01 25 jestiva ulja i masti 1

  17. 20 01 39 plastika 10

  18. 20 01 40 metali 20

  19. 20 02 01 biorazgradivi otpad 20

  20. 20 03 07 glomazni otpad 50

  Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koja je u jednom trenutku dopuštena na

  lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 631 t.

 • 6/36

  Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupaka

  br. OZNAKA

  POSTUPKA SVRHA

  1. S Postupak sakupljanja provodi se u svrhu prikupljanja otpada koji se

  zbrinjava na odlagalištu ili predaje ovlaštenim oporabiteljima na oporabu.

  2. IS Hitno uklanjanje otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili

  smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja

  ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih

  šteta

  3. PP Priprema otpada za postupke oporabe koja obuhvaća sortiranje, presanje i

  baliranje otpada.

  4. R12 Mijenjanje otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe R1 do R11 –

  usitnjavanje otpada kako bi mu se smanjio volumen za transport i kako bi se

  otpad pripremio za druge postupke oporabe

  5. R13 Privremeno skladištenje otpada prije postupka oporabe.

 • 7/36

  III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA

  OTPADOM

  Opći uvjeti kojima tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. u svom radu mora udovoljiti za

  djelatnost sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada, sukladno Pravilniku o gospodarenju

  otpadom (NN 117/17), su sljedeći:

  Tablica 5.1.

  Opći uvjeti su uvjeti propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) kojima

  mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom

  (u daljnjem tekstu: građevina), te drugi uvjeti kako slijedi:

  Opći uvjeti Onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s

  otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Privremeno skladištenje neopasnog otpada obavljat će se dijelom u

  metalnim kontejnerima, a dijelom na vanjskoj površini reciklažnog

  dvorišta koja je djelomično natkrivena. Vanjski skladišni prostor je

  asfaltiran i vodonepropustan. Obzirom na sastav otpada i izvedbu

  podloge ne očekuje se negativan utjecaj na okoliš.

  Opći uvjeti Onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je

  onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Otpad se skladišti na vanjskoj površini za skladištenje koja je u

  potpunosti ograđena, kao i u zatvorenom skladišnom prostoru i

  odgovarajućim spremnicima čime je onemogućeno raznošenje otpada u

  okolišu.

  Ovim Elaboratom predviđeno je sakupljanje i skladištenje otpadnog

  jestivog ulja i masti kao jedine vrste tekućeg otpada. Otpadno ulje se

  prikuplja u nepropusnom spremniku postavljenom na sekundarnom

  spremniku čime je onemogućeno razlijevanje i ispuštanje u okoliš.

  Opći uvjeti Podna površina građevine otporna na djelovanje otpada. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Asfaltirana odnosno, betonirana podna površina otporna je na

  djelovanje svih vrsta otpada koji se skladište odnosno obrađuju na

  lokaciji gospodarenja otpadom.

  Opći uvjeti Neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Cjelokupna lokacija je ograđena metalnom ogradom te je postavljen

  sustav video nadzora, čime je neovlaštenim osobama onemogućen

  pristup otpadu.

  Opći uvjeti Lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i

  sredstvima za dojavu i gašenje požara. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Lokacija gospodarenja otpadom je opremljena uređajima, opremom i

  sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom

  sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima.

  Osigurana je telefonska veza s profesionalnom vatrogasnom jedinicom.

 • 8/36

  Opći uvjeti Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa

  postavljene upute za rad. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Svi zaposlenici tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. su upoznati s

  postupcima neophodnim za siguran rad.

  Upute za rad postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu pored

  radnih strojeva i opreme.

  Opći uvjeti Mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom. (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Građevina i cijeli manipulativni prostor je opremljen odgovarajućom

  rasvjetom – umjetnim izvorom rasvjete, dok se djelomična

  osvijetljenost građevine ostvaruje i prirodnim putem.

  Opći uvjeti Lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno Pravilniku o

  gospodarenju otpadom (NN 117/17). (čl. 6.)

  Način ispunjavanja

  Obavijest o namjeri ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom

  istaknuta je na glavnom ulazu u građevinu, na ploči otpornoj na

  oštećenja i sadržava sljedeće podatke propisane Pravilnikom o

  gospodarenju otpadom: ime podnositelja zahtjeva, vlasnika građevine,

  nositelja izrade elaborata, djelatnost i vrste otpada za koju je podnesen

  zahtjev, naziv tijela koje provodi postupak, klasifikacijsku oznaku

  zahtjeva i datum podnošenja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva uklonit će

  obavijest po pravomoćnom okončanju postupka. Građevina je

  označena i oznakom na kojoj su navedeni podatci o postojećoj dozvoli

  za gospodarenje otpadom, na ploči otpornoj na oštećenja. Oznaka

  sadržava sljedeće podatke: naziv pravne osobe koja je ishodila dozvolu,

  naziv tijela koje je izdalo dozvolu, radno vrijeme te propisani natpis

  koji označava djelatnost za koju je izdana dozvola.

  Opći uvjeti Do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu

  (čl. 6.).

  Način ispunjavanja

  Građevini je osiguran nesmetan pristup vozilima, a što je vidljivo iz

  prikaza izvedenog stanja, odnosno nacrta prostornog razmještaja

  tehnoloških procesa koji na podlozi izvoda dijela katastarskog plana,

  sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17), između

  ostalog sadrži i prikaz ulaza na lokaciju.

  Opći uvjeti Lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za

  čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim

  svojstvima otpada (čl. 6.).

  Način ispunjavanja

  Uvažavajući vrste i predviđene količine neopasnog otpada osigurane su

  dovoljne količine sredstava (pijesak, piljevina, adsorbensi) te

  odgovarajući ručni alati (lopate, metle, kolica) za sprečavanje širenja

  eventualno rasutog ili razlivenog tekućeg otpada. U slučaju izlijevanja

  naftnih derivata ili drugih opasnih tekućina iz sredstava za transport i

  manipulaciju otpadom, vrši se posipanje odgovarajućim sredstvima

  (adsorbensi, pijesak, piljevina). Onečišćena sredstva se zbrinjavaju od

  strane ovlaštene tvrtke.

 • 9/36

  Tablica 5.2.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti

  sakupljanja otpada je upis u Očevidnik prijevoznika otpada ili ugovor o

  usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očevidnik prijevoznika

  otpada. (čl. 7. st. 1.)

  Način ispunjavanja Tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. upisana je u Očevidnik

  prijevoznika otpada, temeljem ishođene Potvrde o upisu pravnih i

  fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada, broj upisa

  prijevoznika otpada PRV-85. Potvrda vrijedi za prijevoz svih vrsta

  neopasnog i komunalnog otpada sukladno Pravilniku o katalogu otpada

  (NN 90/15). Tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA posjeduje vlastita vozila za

  prijevoz neopasnog i komunalnog otpada koja posjeduju opremu koja

  omogućava siguran ukrcaj otpada, prijevoz i iskrcaj na način da je

  spriječeno rasipanje, prolijevanje ili bilo kakvo ispuštanje otpada iz

  prijevoznog sredstva. Svi djelatnici koji upravljaju vozilima za prijevoz

  neopasnog otpada tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. posjeduju

  uvjerenje/svjedodžbu o provedenom programu osposobljavanja za

  zanimanje vozača motornog vozila.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti

  oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolaganje uređajima,

  odnosno opremom za obradu otpada. (čl. 7. st. 2.)

  Način ispunjavanja Tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. za postupke gospodarenja otpadom

  na lokaciji raspolaže uređajima, odnosno opremom za gospodarenje

  otpadom. Popis opreme nalazi se u opisu tehnoloških procesa.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Posebni uvjeti za postupak koji uključuju gospodarenje otpadom koji je

  posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje

  gospodarenje posebnom kategorijom otpada. (čl. 7. st. 5.).

  Način ispunjavanja Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se u skladu s

  propisima kojima se uređuje gospodarenje pojedinom posebnom

  kategorijom otpada.

  Tehnološki proces prikupljanja otpada

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja

  onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te

  širenje prašine i neugodnih mirisa (čl. 8. st. 1.).

  Način ispunjavanja Podnositelj zahtjeva raspolaže vozilima za sakupljanje otpada koja su

  adekvatno opremljena za sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš

  prilikom transporta i manipulacije s neopasnim otpadom, a njima

  upravljaju educirani djelatnici. Ovim pristupom negativni utjecaji na

  okoliš (rasipanje, prolijevanje, ispuštanje otpada te širenje prašine i

  neugodnih mirisa) svedeni su na minimum.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno

  opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja

 • 10/36

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  masa i vrsta otpada (čl. 8. st. 2.).

  Način ispunjavanja Vozila kojima se obavlja prikupljanje otpada opremljena su opremom

  kojom se smanjuje volumen otpada.

  Tehnološki proces prihvata otpada

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o

  otpadu, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje

  ostalih mjera sukladno Elaboratu (čl. 9. st. 1.).

  Način ispunjavanja Posebne uvjete vezano za tehnološki proces prihvata otpada tvrtka

  ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ispunjava na sljedeći način:

  a) prilikom preuzimanja otpada angažirani djelatnik tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. provjerava sastav otpada te

  provjerava točnost podataka u pratećem listu. U slučaju

  prisustva nekompatibilnih vrsta otpada, zahtijeva od strane

  proizvođača otpada razvrstavanje otpada sukladno važećoj

  zakonskoj regulativi te po potrebi korekcije Pratećeg lista za

  otpad.

  b) U slučaju da je otpad pravilno klasificiran vrši se ukrcavanje otpada u za to namijenjeno vozilo te se ispunjava Prateći list

  za otpad u odgovarajući dio.

  c) Nakon provjere sastava otpada, otpad se ovisno o daljnjem postupku odvozi na odlagalište ili do lokacije gospodarenja

  otpadom ukoliko je riječ o otpadu za oporabu ili druge

  postupke zbrinjavanja.

  d) Prilikom dolaska na lokaciju gospodarenja otpadom provodi se ponovna provjera sastava zaprimljenog otpada.

  Slijedom poduzetih aktivnosti ažurira se Očevidnik o nastanku i tijeku

  otpada.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i

  ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima

  (čl. 9. st. 2.).

  Način ispunjavanja Prilikom prihvata otpada utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane

  prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima, te se u slučaju

  potrebe vrše dopune ili korekcije prateće dokumentacije.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se odgovara li otpad koji se

  preuzima pratećoj dokumentaciji (čl. 9. st. 3.).

  Način ispunjavanja Prilikom prihvata otpada vizualnim pregledom otpada utvrđuje se

  odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.

 • 11/36

  Tehnološki proces skladištenja otpada

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se

  otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. (čl. 10.

  st. 1.)

  Način ispunjavanja Otpad se na lokaciji gospodarenja otpadom skladišti odvojeno po

  svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada

  mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada

  koji moraju biti (čl. 10. st. 3.):

  • izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada

  • izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno

  zatvaranje i

  • označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju

  opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

  Način ispunjavanja Skladištenje otpada odvija se u metalnim spremnicima otpornim na

  djelovanje uskladištenog materijala. Spremnici su izgrađeni na način

  koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje

  uzoraka te po potrebi nepropusno zatvaranje. Svi spremnici označeni su

  čitljivim oznakama koje sadrže podatke o nazivu posjednika otpada,

  ključnom broju i nazivu otpada, datumu početka skladištenja otpada,

  nazivu proizvođača otpada, a opasni otpad se ne skladišti.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje

  otpada koji se skladišti. (čl. 10. st. 4.)

  Način ispunjavanja Podna površina prostora za privremeno skladištenje otpada je asfaltna i

  dijelom betonska te je lako periva i otporna na djelovanje otpada koji

  se skladišti.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Skladište mora biti opremljeno ventilacijom. (čl. 10. st. 5.)

  Način ispunjavanja Skladište je opremljeno umjetnom i prirodnom ventilacijom.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži

  tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili

  rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav

  javne odvodnje otpadnih voda. (čl. 10. st. 6.)

  Način ispunjavanja Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine obavlja se na

  način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da

  otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.

 • 12/36

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg

  otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim

  spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg

  primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog

  sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika

  na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine

  skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim

  kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. Sekundarni

  spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih

  može doći do ispuštanja otpada u okoliš. (čl. 10. st. 7.)

  Način ispunjavanja Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine (jestiva ulja i

  masti) opremljeno je sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje

  110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na

  slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih

  primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa

  slijevne površine skladišta, povezani su s nepropusnim kolektorom do

  sustava za javnu odvodnju.

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja

  otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se

  obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim

  spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako

  se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje

  takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika,

  odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje

  gospodarenje posebnom kategorijom otpada. (čl. 10. st. 12.)

  Način ispunjavanja Na predmetnoj lokaciji dio otpada ne skladišti se u primarnim

  spremnicima jer je riječ o neopasnom i inertnom otpadu (papir i karton,

  plastika, staklo i sl.)

  Posebni uvjeti i

  uvjeti obavljanja

  pojedinih

  tehnoloških procesa

  Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina

  otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od

  količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno

  Elaboratu. (čl. 10. st. 13.)

  Način ispunjavanja Skladištenje se obavlja na način da količina otpada koja se u jednom

  trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za

  proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu.

 • 13/36

  IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

  a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Tablica 6.1.

  br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

  1. Prikupljanje otpada i interventno prikupljanje otpada A1, A2

  PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES

  OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

  15 01 02 plastična ambalaža 15 01 02 plastična ambalaža

  15 01 03 drvena ambalaža 15 01 03 drvena ambalaža

  15 01 04 metalna ambalaža 15 01 04 metalna ambalaža

  15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža

  15 01 06 miješana ambalaža 15 01 06 miješana ambalaža

  15 01 07 staklena ambalaža 15 01 07 staklena ambalaža

  15 01 09 tekstilna ambalaža 15 01 09 tekstilna ambalaža

  17 01 01 beton 17 01 01 beton

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06* 19 12 07

  drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  20 01 01 papir i karton 20 01 01 papir i karton

  20 01 02 staklo 20 01 02 staklo

  20 01 10 odjeća 20 01 10 odjeća

  20 01 11 tekstili 20 01 11 tekstili

  20 01 25 jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti

  20 01 39 plastika 20 01 39 plastika

  20 01 40 metali 20 01 40 metali

  20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad

  20 03 07 glomazni otpad 20 03 07 glomazni otpad

  OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

  Odvijanjem procesa „Prikupljanja otpada“ i „Interventnog prikupljanja otpada“ne dolazi

  do nastanka drugih produkata osim navedenih vrsta otpada koje izlaze iz procesa.

 • 14/36

  POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

  VRSTA

  UREĐAJA/OPREME

  NAZIV

  PROIZVOĐAČA I

  TIP

  INSTALIRANI

  KAPACITET

  (tona/dan)

  NAMJENA

  teretno vozilo,

  kamion

  MERCEDES,

  1823, AXOR

  Nije primjenjivo prikupljanje i prijevoz otpada

  teretno vozilo,

  kamion

  MAN,

  18.240

  Nije primjenjivo prikupljanje i prijevoz otpada

  teretno vozilo,

  kamion

  MAN,

  18.250

  Nije primjenjivo prikupljanje i prijevoz otpada

  OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Prikupljanje i prijevoz svih vrsta neopasnog otpada obavlja se vlastitim prijevoznim sredstvima

  (sukladno upisu u Očevidnik prijevoznika otpada) i prijevoznim sredstvima ugovornih partnera uz

  zakonom propisanu prateću dokumentaciju. Vozila koja prevoze otpad su u potpunosti zatvorena ili

  su opremljena na način da je spriječeno rasipanje. Takva vozila su opremljena mrežom koja

  sprječava rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Prilikom

  preuzimanja neopasnog otpada od strane ugovornog partnera angažirani djelatnik tvrtke ČISTOĆA

  ŽUPANJA d.o.o. vizualno provjerava sastav otpada te provjerava točnost podataka u izrađenom

  pratećem listu za otpad. U slučaju prisustva drugih nekompatibilnih vrsta otpada, zahtijeva od

  strane proizvođača otpada razvrstavanje otpada sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te po

  potrebi korekcije Pratećeg lista za otpad. U slučaju da je otpad pravilno klasificiran te da sadržaj

  spremnika otpada odgovara podacima iz Pratećeg lista za otpad, angažirani djelatnik tvrtke

  ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. ukrcava otpad u za to namijenjeno vozilo te ispunjava Prateći list za

  otpad u odgovarajući dio.

  Po preuzimanju otpada, ukoliko je riječ o otpadu koji je namijenjen odlaganju, isti se vozi na

  lokaciju odlagališta "Županja" radi provedbe postupka odlaganja.

  Ako se radi o otpadu odvojeno sakupljenom radi postupka pripreme prije oporabe ili privremenog

  skladištenja do predaje ovlaštenom oporabitelju, otpad se tada dovozi na lokaciju gospodarenja

  otpadom gdje se dalje s njim postupa.

  Manipulativne poslove vezane za utovar i istovar otpada obavljaju stručno osposobljeni radnici, a

  prijevoz obavljaju vozači koji posjeduju dozvole sukladno posebnim propisima.

  MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

  Nadzor tehnološkog procesa

  Sva oprema neophodna za prikupljanje otpada se redovito održava, servisira i pregledava sukladno

  uputama proizvođača i važećim zakonskim obvezama.

  Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila prije registracije vozila.

  Osposobljenost za upravljanje vozilima za skupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama

  upisanim u vozačku dozvolu vozača.

  Manipulativne poslove utovara i istovara otpada obavljaju stručno osposobljeni radnici.

  Prilikom preuzimanja otpada, radnici koji preuzimaju otpad vrše vizualnu kontrolu da li sastav

  otpada odgovara otpadu klasificiranom za preuzimanje.

 • 15/36

  Upute za rad

  Upute:

  - Neopasni i komunalni otpad prevoziti namjenskim/specijalnim vozilima za otpad s vozačima koji posjeduju uvjerenje/svjedodžbu za upravljanje motornim vozilima za

  prijevoz otpada.

  - Prilikom preuzimanja otpada provjeriti: sastav otpada, količinu otpada, klasifikaciju otpada, homogenost otpada (odnosno utvrditi eventualno prisustvo drugih vrsta otpada),

  udio vlage u otpadu, točnost podataka u Pratećem listu za otpad.

  - Provjeriti prisustvo opasnih tvari u otpadu, a u slučaju utvrđivanja opasnog otpada od proizvođača/vlasnika otpada zahtijevati njihovo izdvajanje i zbrinjavanje sukladno važećoj

  regulativi za postupanje s opasnim otpadom.

  - U slučaju utvrđivanja neusklađenosti obzirom na klasificirani otpad (ključni broj otpada) ili pogrešku u izrađenoj dokumentaciji za otpad, zahtijevati od proizvođača/vlasnika otpada

  otklanjanje neusklađenosti.

  - Sastav otpada koji se preuzima od strane proizvođača/vlasnika otpada mora biti točno klasificiran i mora se podudarati s deklariranim ključnim brojem otpada.

  - Ukoliko neki od dokumenata, uvjeta ili sastav otpada odstupa od unaprijed dogovorenih (ugovor, narudžba i sl.), dovezeni otpad izdvojiti i uputit reklamacija proizvođaču/vlasniku

  otpada.

  - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl.

  - Pri radu koristiti osobna zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća i dr.).

 • 16/36

  Tablica 6.2.

  br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

  2. Prihvat otpada A3

  PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES

  OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

  15 01 02 plastična ambalaža 15 01 02 plastična ambalaža

  15 01 03 drvena ambalaža 15 01 03 drvena ambalaža

  15 01 04 metalna ambalaža 15 01 04 metalna ambalaža

  15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža

  15 01 06 miješana ambalaža 15 01 06 miješana ambalaža

  15 01 07 staklena ambalaža 15 01 07 staklena ambalaža

  15 01 09 tekstilna ambalaža 15 01 09 tekstilna ambalaža

  17 01 01 beton 17 01 01 beton

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06* 19 12 07

  drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  20 01 01 papir i karton 20 01 01 papir i karton

  20 01 02 staklo 20 01 02 staklo

  20 01 10 odjeća 20 01 10 odjeća

  20 01 11 tekstili 20 01 11 tekstili

  20 01 25 jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti

  20 01 39 plastika 20 01 39 plastika

  20 01 40 metali 20 01 40 metali

  20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad

  20 03 07 glomazni otpad 20 03 07 glomazni otpad

  OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

  Odvijanjem procesa „Prihvata otpada“ ne dolazi do nastanka drugih produkata osim

  navedenih vrsta otpada koje izlaze iz procesa.

 • 17/36

  POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

  VRSTA

  UREĐAJA/OPREME

  NAZIV

  PROIZVOĐAČA i

  TIP

  INSTALIRANI

  KAPACITET

  (tona/dan)

  NAMJENA

  vaga Vage d.o.o., MJ100 Nije primjenjivo vaganje otpada

  Ručni viličar - Nije primjenjivo manipulacija otpadom

  OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Nakon postupka sakupljanja otpada, otpad se dovozi na lokaciju gospodarenja otpadom gdje se

  vrši prihvat otpada. Prilikom prihvata otpad se kontrolira.

  Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost zakonski propisane prateće

  dokumentacije otpada kojega se preuzima.

  Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj

  dokumentaciji.

  Nakon što odgovorna osoba utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, poduzimaju se potrebne

  mjere i provode radnje za prihvat navedenog otpada.

  Otpad se po dolasku na lokaciju gospodarenja otpadom najprije važe kako bi se ustanovila količina

  otpada, a zatim se upućuje dalje na postupak pripreme prije oporabe, usitnjavanja ili privremenog

  skladištenja do oporabe.

  MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

  Nadzor tehnološkog procesa

  Nadzor cijelog tehnološkog procesa provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom, odnosno

  zaposlenik kojega zaduži odgovorna osoba ili njen zamjenik. Osoba odgovorna za gospodarenje

  otpadom dužna je:

  • Organizirati redovno umjeravanje kolne vage

  • Voditi evidenciju o otpadu koji se prihvaća (registracija i vrsta vozila kojim je otpad dopremljen, vrijeme prihvata otpada, podaci o tvrtki koja je dopremila otpad ukoliko se radi

  o ugovornim partnerima)

  • Izvršiti kontrolu sastava pristiglog otpada

  • Izvršiti kontrolu prateće dokumentacije o otpadu koji se prihvaća

  • Podatke o otpadu unijeti u očevidnik o nastanku i tijeku otpada

  SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE

  U obavljanju djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, primjenjuju se sljedeće sigurnosno-

  preventivne mjere:

  1. U postupcima gospodarenja otpadom koriste se namjenska vozila kako bi se spriječilo i onemogućilo rasipanje otpada tijekom utovara, istovara i prijevoza

  2. Koriste se samo ispravna vozila, koja se redovito održavaju i certificiraju prema posebnim propisima

  3. Oprema, uređaji i strojevi koji se koriste u obavljanju djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom, redovito se održavaju i atestiraju u propisanim vremenskim

  rokovima sukladno posebnim propisima

  4. Prije korištenja i/ili stavljanja u uporabu, obavlja se provjera ispravnosti sredstava rada koja se namjeravaju koristiti

  5. U slučaju uočavanja bilo kakve potencijalno opasne situacije koja bi mogla imati za

 • 18/36

  posljedicu izvanredni i/ili iznenadni događaj, takve se situacije i mjesta označavaju i

  evidentiraju, te se pokreće procedura za njihovo uklanjanje

  6. U postupcima manipulacije i transporta vezano uz djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom sudjeluju zaposlenici koji su osposobljeni za navedenu vrstu poslova.

  7. Uspostavljenim organizacijom propisuju se načini postupanja i obavljanja procesa rada na siguran način, te osigurava kontrola procesa rada kroz provedbu internih nadzora

  kojima se kontrolira provođenje preventivnih mjera, evidentiraju nedostaci i propisuju

  korektivne mjere za poboljšanje sustava

  Upute za rad

  - Obavezno izvršiti provjeru zaprimljenog otpada. - Ukoliko neki od dokumenata, uvjeta ili sastav otpada odstupa od unaprijed dogovorenih

  uvjeta, dovezeni otpad izdvojiti i uputiti reklamaciju proizvođaču otpada.

  - Nakon provjere sastava otpada i prateće dokumentacije obaviti iskrcaj otpada. - Ažurirati Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.

  Radnik odgovoran za prihvat otpada provodi kontrolu otpada i vodi očevidnik s dnevnim podacima

  o kontroli dovezenog otpada. U dnevnik se upisuju sljedeći podaci:

  • podaci o vozilu: registracija, vrsta vozila (smećar, autopodizač, kombi, osobno i sl.)

  • podaci o vrsti (komunalni, proizvodni neopasni, izdvojeno prikupljeni otpad), količini i porijeklu (vlasniku) zaprimljenog otpada,

  Nakon kontrole, vaganja i evidentiranja svih podataka odgovorna osoba upućuje vozilo na prostor

  za istovar otpada.

 • 19/36

  Tablica 6.3.

  br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

  3. Priprema otpada prije postupaka oporabe (PP) B1

  PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES

  OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

  15 01 02 plastična ambalaža

  15 01 02 plastična ambalaža

  19 12 12

  ostali otpad (uključujući mješavine

  materijala) od mehaničke obrade

  otpada, koji nije naveden pod 19 12

  11*

  20 01 01 papir i karton 20 01 01 papir i karton

  20 01 10 odjeća 20 01 10 odjeća

  OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

  Odvijanjem procesa „Priprema otpada prije postupaka oporabe“ ne dolazi do nastanka

  drugih produkata osim navedenih vrsta otpada koje izlaze iz procesa.

  POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

  VRSTA

  UREĐAJA/OPREME

  NAZIV

  PROIZVOĐAČA i

  TIP

  INSTALIRANI

  KAPACITET

  (tona/dan)

  NAMJENA

  Pressa GRADATIN

  L 30-2

  12 t/dan Baliranje otpada

  OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Nakon prihvata otpada na lokaciji gospodarenja otpadom, otpada naveden u tablici 6.3. se

  istovaruje na prostoru lokacije gospodarenja otpadom gdje se vrši njegovo sortiranje sukladno

  potrebama kasnijih postupaka oporabe (razdvajanje prema vrsti materijala, veličini i sl.).

  Nakon što je otpad sortiran, dio tako sortiranog otpada se odlaže u spremnike ili prostore za

  skladištenje gdje čeka otpremu na oporabu do ovlaštenih oporabitelja, a dio otpada se usitnjava ili

  dodatno presa i balira presom GRADATIN L 30-2 kako bi mu se smanjio volumen.

  Stroj za baliranje otpada GRADATIN L 30-2 je pogodan za baliranje papira, kartona, plastike,

  tekstila itd. Specifičnost stroja je u činjenici da se prešanje otpada (sabijanje) vrši horizontalno.

  Uređaj je pogodan za izradu bala dimenzija 1.200 * 800 * 1.000 mm, koje u ovisnosti od materijala

  (papir, karton, plastika) mogu imati težinu do 400 kg. Smanjivanjem volumena otpada smanjeni su

  troškovi skladištenja i transporta otpada uz istovremeno kompaktiranje otpada koje sprečava

  raznošenje otpada u okoliš.

  Mehanička obrada otpadnog papira, kartona, odjeće i plastike (k.b. 15 01 01, 15 01 02, 20 01 01 i

  20 01 10) provodi se u krugu reciklažnog dvorišta tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. zbog

 • 20/36

  smanjivanja troškova prijevoza i skladištenja otpada, budući je ovaj otpad rastresit i ima malu

  specifičnu gustoću. Nakon prešanja otpada, bala se veže i učvršćuje uz pomoć plastične stezne

  trake ili čelične žice te se ostavlja na platou u krugu tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. Nakon

  prikupljanja dovoljne količine otpada, bale otpadnog papira, kartona, odjeće i plastike odvoze se

  do ovlaštenog oporabitelja.

  MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

  Nadzor tehnološkog procesa

  Stroj za mehaničku obradu, odnosno prešanje/baliranje neopasnog otpada redovito se održava,

  servisira i pregledava sukladno uputama proizvođača i važećim zakonskim obvezama. Djelatnici

  koji rade sa opremom osposobljeni su za rad s opremom i ishodili su odgovarajući

  certifikat/svjedodžbu za rad. Za rad sa opremom provedena je odgovarajuća procjena sigurnosti na

  radu.

  Tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. donijela je odluku o imenovanju osobe odgovorne za

  gospodarenje otpadom koja je dužna:

  - osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom; - osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom; - osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja; - sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti

  njihovo provođenje;

  - provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);

  - provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada; - voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom; - organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za

  gospodarenje otpadom;

  - izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;

  - osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;

  - osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14).

  Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe, tvrtke ČISTOĆA

  ŽUPANJA d.o.o. provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i

  gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom na provjeru:

  - sastava otpada koji se sortira i balira; - funkcionalnosti stroja za baliranje otpada; - vezanja i učvršćivanja bala otpada.

 • 21/36

  Upute za rad

  - Pri mehaničkoj obradi, odnosno prešanju/baliranja neopasnog otpada, radnici tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA trebaju se pridržavati slijedećih uputa:

  - održavati i servisirati stroj za baliranje otpada sukladno uputama proizvođača; - prešati/balirati isključivo odvojeno prikupljeni otpadni papir, karton, odjeću plastiku i dr.; - poslije prešanja otpada, bale učvrstiti uz pomoć plastične stezne trake ili čelične žice; - bale odložiti u za to namijenjenom i označenom prostoru.

 • 22/36

  Tablica 6.4.

  br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

  4. Usitnjavanje otpada (R12) C1

  PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES

  OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  15 01 03 drvena ambalaža

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz

  otpada)

  19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine

  materijala) od mehaničke obrade

  otpada, koji nije naveden pod 19 12

  11*

  17 01 01 beton

  17 01 01 beton

  17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz

  otpada)

  19 12 12

  ostali otpad (uključujući mješavine

  materijala) od mehaničke obrade

  otpada, koji nije naveden pod 19 12

  11*

  20 02 01 biorazgradivi otpad

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz

  otpada)

  19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine

  materijala) od mehaničke obrade

  otpada, koji nije naveden pod 19 12

  11*

  20 03 07 glomazni otpad

  19 12 02 željezo i legure koje sadrže željezo

  19 12 03 obojeni metali

  19 12 04 plastika i guma

  19 12 05 staklo

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

 • 23/36

  06*

  19 12 08 tekstili

  19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz

  otpada)

  19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine

  materijala) od mehaničke obrade

  otpada, koji nije naveden pod 19 12

  11*

  OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

  Odvijanjem procesa „Usitnjavanje otpada“ ne dolazi do nastanka drugih produkata osim

  navedenih vrsta otpada koje izlaze iz procesa.

  POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

  VRSTA

  UREĐAJA/OPREME

  NAZIV

  PROIZVOĐAČA i TIP

  INSTALIRANI

  KAPACITET

  (tona/dan)

  NAMJENA

  drobilica-šreder ARJES, IMPAKTOR

  250

  800 t/dan usitnjavanje otpada

  OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Prije postupaka oporabe otpad se mora pripremiti za proces iste. Priprema otpada uključuje

  mehanički proces te se otpad sortira, preša, usitnjava i sječe odnosno smanjuje mu se volumen

  rezanjem, sabijanjem, usitnjavanjem ili sličnim postupkom. Uz pomoć drobilica, popratnih

  strojeva, te osposobljenih djelatnika, moguće je smanjiti volumen otpada i do 80%.

  Dio otpada nakon navedene obrade odnosno recikliranja miješa se u različitim omjerima kako bi se

  poboljšala njegova svojstava, a sve u svrhu veće iskoristivosti budućeg procesa oporabe. Za

  navedene postupke koristit će se ručni alati i utovarivači za otpad, te drobilica-šreder, a sve kako bi

  se olakšala i ubrzala daljnja manipulacija teretom te kako bi se optimalno iskoristio skladišni

  prostor otvorenog i zatvorenog skladišta i tovarni prostor teretnih vozila prilikom daljnjeg

  prijevoza.

  Obrađeni otpad će se pakirati u odgovarajuće spremnike ili će se u rasutom stanju utovarivati na

  teretno vozilo, kako bi se na siguran način isporučio osobama ovlaštenim za oporabu i/ili

  zbrinjavanje takve vrste otpada.

  Prednosti usitnjavanja otpada:

  • ušteda na prostoru (produžuje vijek trajanja odlagališta, sanacija divljih odlagališta ili

  onečišćenih lokacija)

  • mogućnost boljeg kompaktiranja (sabijanja) podrobljenog otpada

  • izdvajanje metala (reciklaža i ostvarivanje prihoda)

 • 24/36

  MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

  Nadzor tehnološkog procesa

  Nadzor tehnološkog procesa usitnjavanja otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje

  otpadom. Sustav upravljačkog nadzora metoda sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog

  procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa. Nadzor tehnološkog procesa

  dokazuje se ispravnošću stroja s povećanim opasnostima koji je ispitan i za koje je izdano

  uvjerenje da ispunjava sve uvjete utvrđene pravilima zaštite na radu. Zaposlenici koji rade na

  strojevima obučeni su za rad na siguran način.

  Tvrtka ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. donijela je odluku o imenovanju osobe odgovorne za

  gospodarenje otpadom koja je dužna:

  - osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom; - osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom; - osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja; - sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti

  njihovo provođenje;

  - provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);

  - provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada; - voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom; - organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za

  gospodarenje otpadom;

  - izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;

  - osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;

  - osigurati vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

  Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe, tvrtke ČISTOĆA

  ŽUPANJA d.o.o. provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i

  gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom na provjeru:

  - sastava otpada koji se reciklira; - funkcionalnosti mobilnog uređaja za obradu otpada;

  Upute za rad

  Upute za rad na strojevima i alatima za mehaničku obradu/oporabu neopasnog otpada sastavni su

  dio specifikacija navedene opreme kao i obuke djelatnika tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.

  Zaposlenici tvrtke su posebno osposobljeni za rukovanje ovim strojevima i alatima.

  Prilikom obavljanja tehnološkog procesa strojne mehaničke obrade otpada odgovorna osoba

  dužna je:

  - 1. osigurati slobodan prostor oko stroja dovoljan za pristup, kretanje i manipulaciju - 2. osigurati nesmetan pristup vozilima - 3. u slučaju suhog vremena osigurati vlaženje materijala radi smanjenja emisija prašine - 4. obaviti vizualni pregled otpada - 5. ispuniti prateći list za otpad - 6. ispuniti e-onto obrazac

  - ostale upute za rad osim onih koje su već prethodno opisane nisu definirane.

 • 25/36

  Tablica 6.5.

  br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

  5. Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe (R13) C2

  PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES

  OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  KLJUČNI

  BROJ NAZIV OTPADA

  15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža

  15 01 02 plastična ambalaža 15 01 02 plastična ambalaža

  15 01 03 drvena ambalaža 15 01 03 drvena ambalaža

  15 01 04 metalna ambalaža 15 01 04 metalna ambalaža

  15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža 15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža

  15 01 06 miješana ambalaža 15 01 06 miješana ambalaža

  15 01 07 staklena ambalaža 15 01 07 staklena ambalaža

  15 01 09 tekstilna ambalaža 15 01 09 tekstilna ambalaža

  17 01 01 beton 17 01 01 beton

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  17 09 04

  miješani građevinski otpad i otpad od

  rušenja objekata, koji nije naveden

  pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*

  19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06* 19 12 07

  drvo koje nije navedeno pod 19 12

  06*

  20 01 01 papir i karton 20 01 01 papir i karton

  20 01 02 staklo 20 01 02 staklo

  20 01 10 odjeća 20 01 10 odjeća

  20 01 11 tekstili 20 01 11 tekstili

  20 01 25 jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti

  20 01 39 plastika 20 01 39 plastika

  20 01 40 metali 20 01 40 metali

  20 02 01 biorazgradivi otpad 20 02 01 biorazgradivi otpad

  20 03 07 glomazni otpad 20 03 07 glomazni otpad

  OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)

  Odvijanjem procesa „Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe“ ne dolazi

  do nastanka drugih produkata osim navedenih vrsta otpada koje izlaze iz procesa.

 • 26/36

  POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

  VRSTA

  UREĐAJA/OPREME

  NAZIV

  PROIZVOĐAČA i

  TIP

  INSTALIRANI

  KAPACITET

  (tona/dan)

  NAMJENA

  Rolo kontejner s

  ceradom -22 m3

  2 kom

  TEHNIX Nije primjenjivo Skladištenje otpada

  Rolo kontejner sa

  ceradom 16 m3

  2 kom

  TEHNIX Nije primjenjivo Skladištenje otpada

  Press kontejner za

  samopodizač 10 m3

  4 kom

  TEHNIX Nije primjenjivo Skladištenje otpada

  Kontejner metalni

  zatvoreni 5m3

  5 kom

  TEHNIX Nije primjenjivo Skladištenje otpada

  OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Prikupljeni otpad se privremeno skladišti odvojeno po vrsti i ključnom broju na otvorenom

  prostoru i u odgovarajućim spremnicima na prostoru za privremeno skladištenje otpada u sklopu

  lokacije za gospodarenje otpadom.

  Otpad se skladišti u kraćim vremenskim periodima te se redovno predaje na oporabu ili se odvozi

  od strane tvrtki koje posjeduju ovlaštenja za oporabu pojedinih vrsti otpada.

  Skladištenje se obavlja tako da je spriječeno rasipanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih

  emisija.

  Izvan radnog vremena tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. onemogućen je pristup neovlaštenim

  osobama na lokaciji gospodarenja otpadom kao i pristup otpadu. U tu svrhu objekt je ograđen,

  postavljena je ograda, uspostavljen videonadzor i alarmni sustav.

  Svi zaposlenici tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. su upoznati s postupcima neophodnim za

  siguran rad s otpadom. Upute za rad, a koje obuhvaćaju način zaprimanja otpada, način

  skladištenja i provjere stanja spremnika, način pakiranja, način slanja otpada kod ovlaštenog

  oporabitelja/zbrinjavatelja i postupanje u slučaju iznenadnog događaja postavljene su na vidljivom

  i pristupačnom mjestu svakom zaposleniku.

  Zaposlenici tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. koji zaprimaju otpad, sukladno izrađenim uputama

  za rad, provjeravaju vrstu i sastav zaprimljenog otpada i sukladno provedenoj provjeri skladište

  otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima. Otpad se

  zaprima odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u za to namijenjene spremnike uz

  prethodnu provjeru od strane zaposlenika tvrtke ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.

  Sav prikupljeni otpad se nakon privremenog skladištenja otpada šalje na oporabu kod ovlaštenog

  oporabitelja, a ako otpad nije moguće oporabiti, šalje se kod ovlaštenog zbrinjavatelja.

  MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

  Nadzor tehnološkog procesa

  Sva oprema neophodna za skladištenje otpada se redovito održava, servisira i pregledava sukladno

  uputama proizvođača i važećim zakonskim obvezama.

  Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom, kao i zamjenik odgovorne osobe, tvrtke ČISTOĆA

 • 27/36

  ŽUPANJA d.o.o. provode redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i

  gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom na provjeru:

  - sadržaja spremnika za neopasni otpad; - količine zaprimljenog otpada, odnosno popunjenosti spremnika za neopasni otpad i

  pravovremeno odvoženje otpada do oporabitelja, odnosno zbrinjavatelja otpada;

  - obilježavanja i označavanja spremnika za neopasni otpad; - uvjeta skladištenja otpada; - funkcionalnosti sustava za prikupljanje i obradu oborinskih voda (separator) i sekundarnih

  spremnika;

  - funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno provjere sprečavanja pristupu otpadu.

  Upute za rad

  - Otpad skladištiti odvojeno prema vrsti i ključnom broju. - Na oznakama za otpad održavati podatke o ključnom broju otpada, nazivu otpada i datumu

  početka skladištenja otpada.

  - Redovito vršiti odvoz uskladištenog otpada kako ne bi došlo da nepotrebnog nagomilavanja otpada.

  - Prije odvoza otpada kod ovlaštenog oporabitelja, ili u slučaju da otpad nije moguće oporabiti, kod ovlaštenog zbrinjavatelja, provjeriti ovlaštenja za konkretnu djelatnost

  oporabe ili zbrinjavanja otpada.

  - Jednom tjedno provjeravati dostupne količine adsorbensa te ih po potrebi nadopunjavati.

 • 28/36

  b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

  Tablica 7.

  OBVEZA

  ZRAK Ne postoji

  VODA Ne postoji

  MORE Ne postoji

  TLO Ne postoji

  SUSTAV JAVNE

  ODVODNJE

  OTPADNIH

  VODA

  Ne postoji

  OSTALO /

 • 29/36

  V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH

  PROCESA

 • 30/36

 • 31/36

  VI. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA

  PRIHVAT OTPADA

  (A3)

  PRIKUPLJANJE

  OTPADA

  (A1, A2)

  PRIVREMENO

  SKLADIŠTENJE

  OTPADA

  (C2)

  PREDAJA

  OVLAŠTENOM

  OPORABITELJU/

  ZBRINJAVATELJU

  PRIPREMA PRIJE

  OPORABE

  (B1)

  PREDAJA

  OVLAŠTENOM

  OPORABITELJU

  SORTIRANJE

  OTPADA

  PRESANJE

  OTPADA

  PREDAJA

  OVLAŠTENOM

  OPORABITELJU

  RAZMJENA

  OTPADA PRIJE

  OPORABE

  (C1)

  SORTIRANJE

  OTPADA

  USITNJAVANJE

  OTPADA

 • 32/36

  VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA

  OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

  Nakon prestanka obavljanja djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji

  gospodarenja otpadom potrebno je provesti sljedeće mjere:

  - obustava rada postrojenja, uključujući sve tehnološke procese, procese skladištenja i

  pomoćne procese,

  - rastavljanje i uklanjanje opreme,

  - pražnjenje skladišnog prostora,

  - uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje otpada,

  - odvoz i zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih osoba,

  - čišćenje lokacije,

  - pregled lokacije i ocjena stanja okoliša.

  U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, provest će se sanacija lokacije

  prema detaljno razrađenom programu sanacije.

 • 33/36

  VIII. IZRAČUNI

  a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

  Na lokaciji se od tekućeg otpada skladišti isključivo otpadno jestivo ulje koje se prikuplja u

  bačvama od 200 l (4 kom) koje se skladište na sekundarnom spremniku zapremine 235 l što

  zadovoljava uvjet da skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg

  otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom

  kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na

  slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika

  na istoj slijevnoj površini.

  b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

  Na lokaciji gospodarenja otpada otpad se skladišti u spremnicima za otpad te na betonskoj

  podlozi.

  Površina prostora za privremeno skladištenje na kojem se privremeno skladišti izdvojeno

  sakupljeni otpad iznosi 725 m2.

  Ukupna zapremina svih kontejnera za privremeno skladištenje otpada iznosi 142 m3.

  Korisni prostor skladišta iznosi:

  725 m2 (površina prostora za skladištenje) * 3 m (optimalna visina skladištenja otpada) =

  2.175 m3 + 142 m3 = 2.317 m3

  Korisni prostor od 1.500 m3 ne iznosi više od 75% ukupne zapremnine prostora za

  privremeno skladištenje otpada.

 • 34/36

  IX. PRESLIKE

  1. Preslika o dokumentu o članstvu u komori nositelja izrade Elaborata

 • 35/36

 • 36/36

  2. Preslika dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata