Örgütsel davranış islt-275/276 instructor: erlan bakiev, ph.d

of 23 /23
Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1

Upload: ruby

Post on 12-Jan-2016

85 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. Bölüm 9 İş Takımlarını Anlama. Essentials of Organizational Behavior , 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge. Öğrenme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra;. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Örgütsel DavranışISLT-275/276

Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D.

1-1

Page 2: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Bölüm 9

İş Takımlarını Anlama

9-2

Essentials of Organizational Behavior, 11/e

Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

Page 3: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Öğrenme hedefleri.Bu bölümü okuduktan sonra;9-3

1. Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek.

2. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak.

3. Etkili takımların özelliklerini belirlemek.

4. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme.

5. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme.

6. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı olduğunu anlama.

Page 4: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

9-4

Page 5: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Takımlar Niye Bu Kadar Popüler?9-5

Artan rekabet etkililik ve verimlilik için değişikliklere zorladı

Takımlar: Çalışanların yeteneklerini daha iyi kullanır Daha esnek ve değişime açık Demokratik ve motiveli

Page 6: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Gruplar ve Takımlar (Katzenbach and Smith, 1993)9-6

Çalışma Grubu – Her bir üyenin sorumluluk alanı çerçevesinde ilk aşamada bilgi paylaşmak ve karar vermeve birbirine yardım etmektir.

Çalışma Takımı – Kordileli bir çalışma içinde pozitif sinerji oluşturur; bireysel çabaların sonucunda bireysel girdilerin toplamından daha büyük perfromans seviyesinin sonuçlanması

Page 7: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

9-7

Page 8: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Çalışma Gruplar ve Çalışma Takımları Karşılaştırma9-8

Page 9: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Takımların Dört Türü9-9

Page 10: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Problem Çozme Takımlar (Shonk, 1992)

9-10

Üyeleri genelde aynı departmandandırlar

Fikir paylaşımı veya Share ideas or gelişmeler göstermektedir

Önerilen eylemlerin hiçbirini tek taraflı olarak uygulaması için nadiren yetki verilir

Page 11: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Kendi Kendini Yöneten Çalışma Takımları

9-11

Birbiri ile ilgili işlerden 10-15 çalışan (Erez et al., 2002)

Takım şu denetleyici sorumlulukları alır: Çalışma planlaması ve programlama Atama görevleri Çalışma kararları/eylemleri Müşteriler ile çalışma

Üyeleri seçer ve değerlendirebilir Etkinliği durumsallığa bağlıdır Çatışma yönetimi düşük (Langfred, 2007)

Page 12: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Çapraz Fonksiyonel Takımlar9-12

Kurum içi ve kurumlar arası aynı seviyede ama çeşitli alanlardan üyeler

Bilgi alışverişi Yani fikirler geliştirmek ve problemleri

çözmek Komplike projeleri koordine etme

Karmaşılık ve çeşitlilikten dolayı oluşturmak zaman alıcı olabilir

Page 13: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Sanal Takımlar9-13

Bilgisayar teknolojisi dağınık takımı bağlar (Lipnack and Stamps, 2000; Martins wt al., 2004)

Özel Sorunlar: Daah az sosyal destek Daha fazla görev odaklı Üyeler az memnun

Page 14: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Etkili Takımların Ana Bileşenler (Campion et al., 1996; Robbins and Judge, 2012)9-14

Bağlam

Kompozisyon

Süreç

Page 15: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Bağlamsal Bileşenler9-15

Yeterli kaynakların olması Etkili liderlik ve yapı (Balkundi and Harrison, 2006)

Takımda güven iklimi (Dirks, 2001; Williams, 2001)

Takım katkısını yansıtan performans değerlendirme ve ödül sistemi (Johnson, 1993)

Page 16: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Takım Kompozisyon Bileşenlerits9-16

Üyelerin yetenekleri (Stevens and Campion, 1994) Teknik uzmanlık Problem çözme Kişilerarası

Kişilik (Bell, 2007) Düzenli ve açık fikirli

Roller tahsisi (Margerison and McCann, 1990)

Çeşitlilik (Joshi and Roh, 2009) Takımlaın büyüklükleri (Curral et

al., 2001) Üye tercihleri (Kiffin-Peterson and

Cordery, 2003)

Page 17: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Süreç Bileşenleri9-17

Ortak bir plan ve amaç (Burke et al., 2006)

Spesifik hedefler (Weldon and Weingart, 1993)

Takım etkinliği (Tasa et al., 2007)

Ortak zihinsel modelleri (Kozlowski and Ilgen, 2006)

En az çatışma (Jehn, 1997) Sosyal kaytarmayı

minimize etme (Price, 2006)

Page 18: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Bireyleri Takım Oyunculaına dönüştürme

9-18

Seçim– Kişilerarası iletişim yeteneği ve teknik yetenekleri olan çalışanlara ihtiyaç var

Eğitim– Problem çozmede workşoplar, iletişim, müzakere, çatışma yönetimi ve koçluk yetenekleri

Ödüller– Bireyesl eforlardan ziyade işbirlikçi eforları teşvik etme (Johnson, 2006)

Page 19: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Takımlar her zaman cevap olmayabilir: Üç Test

9-19

İşin Zorluluğu: Bir iş birden daha fazla kişiler tarafından daha iyi yapılabilir mi?

Ortak Hedef: Bireysel hedeflerin toplamından daha fazla olup gruptaki kişilere ortak hedef veya hedef grubu oluşturur mu?

Bağımlılık:Grup üyeleri birbirilerine bağımlı mı?

Page 20: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Global Uygulmalar9-20

Amerikada takım çalışması daha az yaygın.

Kendi kendini yöneten takımları küresel olarak tanımlama zor olabilir- güç mesafesi sorunları.

Takımın kültürel çeşitliliği kıs sürede problem yaratır.

Page 21: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Yöneticilere Uygulamalar9-21

Etkili takımların ortak özellikleri: Yeterli kaynakların olması, etkili liderlikgüven

iklimi, ve uygun ödül sistemi

Teknik ve kişisel iletişim yetenekleri ile olan bireylerden oluşması

İş yetenekleri kullanmak için özgürlük, özerklik ve fırsat sağlar

Üyeler ortak hedefe bağlıdırlar

Page 22: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Unutmayalım…9-22

Uygun takım üyelerinin seçimi etkili takım kurma olasılığını attırır

Takımlar verilen duruma göre yetenek, beceri, ve uygulanabilir üye özellikleri merkezli kurulmalıdırlar

Kişisel olmaya çatışmalar daha iyi takım kararlarına götürür

Page 23: Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D

Özet9-23

1. Grup ve takımları karşılaştırma, ve kurumlardali takım kullanımı nı analiz etmek.

2. Takımların dört çeşidini karşılaştırmak.

3. Etkili takımların özelliklerini belirlemek.

4. Örgütler nasıl takım oyuncularını oluşturmasını gösterme.

5. Bireyler yerine tkimlar ne zaman kullanılmasına karar verme.

6. Takım anlayışı global kontekste nasıl farklı olduğunu anlama.