pierwszy numer

Download pierwszy numer

Post on 06-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

opis numeru

TRANSCRIPT

 • Wyjanienie okadki

  Koci naszym domemW noc betlejemsk zwracamy si wszyscy w stron wiata, ktre bije z groty odnowonarodzonego dziecka. Ono takie mae, bezbronne z wycignitymi rczkami,ktre zachcaj nas do pjcia w Jego kierunku i wejcia w rzeczywisto, ktra mamoc nas przemieni. Ale eby wej to trzeba otworzy drzwi. Przez drzwi wchodzimydo domu. Przez drzwi wchodzimy do Kocioa, ktry ma sta si, albo ju jest naszymdomem. Czy odwaysz si na ten krok?

  Od 27 listopada rozpocz

  ele.(J14,2)

  ,

  Wdomu mamy do siebie zaufanie.Nie ma

  limynowy rok duszpasterski podhasem: Koci naszymdomem. Kilkakrotnie naamach Dobre j Nowinywyraaem swj zachwyttegorocznym hasem. Ale to nietylko haso, za tym idzie caamyl, ktra ma ksztatowa nasw tym roku. To zdaniewypywa z caego programuduszpasterskiego, a to coinnego ni np. krelenie planwbiznesowych czy planowanieg o s p o d a r k i . P r o g r a mduszpasterski to zjednoczeniewysikw caej wsplnoty najednej zasadniczej sprawie. Tspraw jest w tym rokustwierdzenie, ale i zarazempostulat: Koci naszymdomem. Jake si nie cieszyz tego hasa i programu?Bo przecie Koci jestn a s z y m d o m e m n i e wz n a c z e n i u n i e d o s t p n e jtwierdzy, ale w gbokim sensieewangelicznym, o ktrymnapisa w. Jan: W domu ojcamego jest mieszka wi

  W domu jest bezpieczestwo.W domu moemy by sob, niemusimy zakada masek.Przyjmuj nas takimi jakimijestemy. W domu si wszyscydoskonale rozumiemy. Wdomu nie ma rywalizacji.Sukcesy jednej osoby staj siradoci caego domy, aporaki czy klski jednego zrodziny to smutek caegodomu. Dom to jedno wrnorodnoci. Jest to moliwetylko wtedy, kiedy sowo domokrelimy sowem mio.

  w nim miejsca nah ipokryz j , ob ud czyzakamanie. eby wej dodomu nie potrzebujemy,adnych przepustek, czyzawiadcze z notarialniepotwierdzonym podpisem.Koci to dom naszych

  Dom

  marze. Biskupi

  towskazali na jedn wan cech,na odpowiedzialno. Pooylin a c i s k n a w s p l n ,duchownych i wieckich,odpowiedzialno za ten dom.Bo Koci to nie dom opiekiczy dom dziecka gdziewszystko jest na gowiedyrekcji, ale to nasza wsplnasprawa.

  Co mylimy kiedy wniedziel podczas Mszy w.wyznajemy Wierz w jeden, w i t y , p o w s z e c h n y iapostolski Koci Wyznajcwiar w Koci, dotykamyrzeczywistoci, ktrej bezwiary nie da si zobaczy.Wierzymy, e koci zostaustanowiony przez Chrystusa ijest widzialnym znakiem Jegoobecnoci wrd nas pow s z y s t k i e d n i , a d oskoczenia wiata. Wierzymyw Koci, ktry przez 2000 latprzechowywa Jego sowa ik t r y d z i k i D u c h o w iwitemu coraz lepiej pozwalaz r o z u m i e J e g o s o w a .Wierzymy w Koci, ktrydzia przez swoje znaki -sakramenty i ktry wci rodziwitych. Wierzmy w Koci,ktrego drog jak gosi JanPawe II jest czowiek. W takiKoci wierzymy.

  membiskupa, proboszcza, czy osbzaangaowanych w dziaalnoparafii. Naszym tzn. takim,gdzie jest miejsce dla kadego.Naszym to znaczy domem naswszystkich, za ktrych mierponis Jezus Chrystus .Domem przed ktrym niebdzie ochroniarzy. Naszym

  do ktrego bdziemymogli miao wej przez

  , kiedy na 355z e b r a n i u p l e n a r n y mKonfe renc j i Ep i skopa tuomawiali ten program,

  dzisiaj,

  ?

  Naszym to jest czyim?Naszym, to nie do

  ,

  ,

  ,

  domem,

  Koci

  Koci naszym domem

  szeroko otwarte drzwi irozgoci si na uczcie z Gowtego domu. Dlatego takaokadka witecznego wydania

  naszej Dobrej Nowiny. Akiedy ju wejdziemy don a s z y c h d o m w t o t awywieszka na klamce nieprzeszkadza, witujemy niebdzie oznacza zamknicia sina innych, ale chwile ocaleniatego co w naszych domachmamy najcenniejszego czylisiebie. Zapamitajmy wicyczenia, e w Nowym Roku2011 -2012 mamy uczyniwszystko, aby nasz Koci stasi naszym domem, a raczejdomem Ojca, w ktrym jestmieszka wiele.

  ,

  ks. Wojciech Waszkiel

Recommended

View more >