presentasjon , trondheim, nov2010

of 10 /10
Universitets- biblioteket E-bøker på UBiS Hva gjør vi og hva tenker vi ES / JDD Trondheim, 2. november 2010

Upload: ntnu-university

Post on 18-Dec-2014

242 views

Category:

Entertainment & Humor


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

E-bøker på UBiS

Hva gjør vi og hva tenker vi

ES / JDDTrondheim, 2. november 2010

Page 2: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Vår målsetning

• Vi skal tilby våre brukere et tilfredsstillende utvalg ave-dokumenter på de plattformene som til en hver tider aktuelle, på en hensiktsmessig måte.

• Dette betyr at vi ikke kan ligge etter i utviklingen pådette feltet. Hvis/når våre brukere begynner å kommetil oss med lesebrett eller tavle-PCer må vi ha noe åtilby dem!

Page 3: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Organisering

• Gruppe med tre bibliotekarer, fra tre ulike avdelinger

• Mandat og beskrivelse fra bibliotekdirektør

Page 4: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Oppgaver

• Teste forskjellige lesebrett: Styrker og svakheter Hva kan vi lese på dem? Funksjonalitet til vårt bruk

• Hva kan vi tilby i dag? En del har vi allerede.

• Hva vil vi tilby i framtiden? Hvilke leverandører bør viknytte oss til?

Page 5: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Innkjøp av utstyr

• ”Gammel” utgave av Kindle og Kindle DX

• Sony Reader

• Ny Kindle

• iPad når den offisielt kommer til Norge

Page 6: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Hva har vi i dag?

• Bibsys Brage, og oppgaver fra andre åpne arkiv• Bokhylla.no (Noe krever nett, noe kan lastes ned)• Artikler og bøker fra betalingsbaser og frie baser• Offentlige dokumenter• Springer eBooks (prøveabonnement)• Ebrary (krever nett)• Library PressDisplay (krever nett)

Page 7: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Framtidig leverandør

• Her må vi gjøre et viktig valg

• Må tilby hensiktsmessig modell for innkjøp,oppbevaring, utlån og tilgjengelighet

• Plattformuavhengig!

• Dawson? Swets? Springer? Ebook Library?

Page 8: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Noe av det vi har funnet ut:

• http://ubis2null.wordpress.com/

• http://twitter.com/ubistavanger

Page 9: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Noe av det vi fortsatt lurer på

Modeller for utlån:Betaling per utlån? (jfr. Sverige, Elib)Lisensordning med avtalt antall utlån? (Ebook Library)Slik som i dag? Et og et eksemplar (Helst ikke!!)

• Eier eller leier vi en e-bok?– Hvis eie: Kan boka fortsatt leses om 10 år?

• Tekniske spørsmål: DRM, formater,plattform(u)avhengighet.

Page 10: Presentasjon , trondheim, nov2010

Universitets-biblioteket

Kontaktperson

[email protected]