santtu karaksela - metso-tutkimusseminaari helsingissä 16.11.2016

of 19 /19
Luonnonhoidon ja ennallistamisen kohdentaminen Santtu Kareksela METZO II Metsähallitus, Luontopalvelut Jyväskylän yliopisto METSO-tutkimusseminaari Helsinki, 16.11.2016

Upload: natural-resources-institute-finland-luke

Post on 22-Mar-2017

72 views

Category:

Science


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Luonnonhoidon ja ennallistamisen

kohdentaminen

Santtu Kareksela

METZO II

Metsähallitus, Luontopalvelut

Jyväskylän yliopisto

METSO-tutkimusseminaari

Helsinki, 16.11.2016

Page 2: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Mihin systemaattisia analyyseja tarvitaan?

Opportunistisen päätöksenteon välttäminen

Mahdollisuuksien ja hyvien tilaisuuksien tunnistaminen

Tasapaino näiden välillä !

Page 3: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Suojeltujen Natura 2000 -alueiden

arvottaminen ja järjestäminen ennallistamis- ja

luonnonhoitopotentiaalin suhteen

Page 4: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Suojeltujen Natura 2000 alueiden arvottaminen

Päämärät ja tavoitteet

Ennallistamispotentiaalin identifioiminen kartoilla

N2K alueiden järjestäminen ennallistamispotentiaalin suhteen

Mahdollisuuksien systemaattinen tarkastelu kartalla ja numeroina

EKOSYSTEEMIEN TILAN KUSTANNUSTEHOKAS EDISTÄMINEN

Page 6: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Zonation

Arvottaa/järjestää alueet (pikseleistä päätösyksiköihin)

niiden suojeluarvon mukaan: • Pyrkii maksimoimaan tuloksen (aluejoukko) ekologisen

vaikuttavuuden huomioiden yhtäaikaa lukuisia habitaattien ja lajien esiintymiä

• Komplementaarisuus/täydentävyys (tunnistaa mitkä habitaatit/lajit ovat huonosti/puutteellisesti edustettuina)

• Kytkeytyneisyys, tila/edustavuus, kustannustehokkuus

ZONATION Conservation planning software

Kareksela et al. 2013 Conservation Biology

Tuottaa dataa kompromissien arviointiin

Page 7: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Mitä halutaan (pähkinänkuoressa)

Tunnistaa aluekokonaisuuksia:

Jotka habitaatti- ja lajiesiintymiltään parhaiten täydentävät jo

hyvässä kunnossa olevia alueita

Missä maksimoidaan habitaattien toimenpiteiden jälkeistä tilaa

(ennallistamisen lopputulos)

Missä maksimoidaan ekologista vaikuttavuutta (ennallistamisen

vaikutuksen määrä)

HAITALLISEN OPPORTUNISMIN VÄLTTÄMINEN

TASAPAINOILLEN HARVINAISEN JA YLEISEN JA KALLIIN JA HALVAN VÄLILLÄ

YRITTÄEN MAKSIMOIDA LOPPUTULOKSEN EKOLOGISTA VAIKUTTAVUUTTA

Page 8: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Tuloksena karttoja

Page 9: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

KARTAT – kokonaiset N2K alueet järjestettynä

ennallistamis- ja luonnonhoitopotentiaalin mukaan

20 km

Heikko potentiaali

Korkea potentiaali

Kunnossa

Page 10: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

KARTAT – potentiaali myös tarkemmin N2K alueiden sisällä

Heikko potentiaali

Korkea potentiaali

Kunnossa

20 km

Page 11: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Kompromissien tarkastelua

Page 12: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Alueet, joiden tilaa ei enää edistetä Alueet joiden tilaa voidaan edistää

Analyysin kokonaispinta-ala = suojellut N2K alueet Suomessa

Na

tura

lu

on

toty

yp

pie

n s

uh

tee

lline

n ”

ed

usta

vu

us”

Natura luontotyyppien “edustavuuden” keskiarvokäyrät

erilaisten ratkaisujen suhteen

Lopputuloksen graafinen analysointi

KOMPROMISSIEN VERTAILU

Page 13: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Alueet, joiden tilaa ei enää edistetä Alueet joiden tilaa voidaan edistää

Analyysin kokonaispinta-ala = suojellut N2K alueet Suomessa

Na

tura

lu

on

toty

yp

pie

n s

uh

tee

lline

n ”

ed

usta

vu

us”

Naturaluontotyyppien keskimääräinen edustavuus

Ilman kustannusten huomiointia

Lopputuloksen graafinen analysointi

KOMPROMISSIEN VERTAILU

Page 14: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Alueet, joiden tilaa ei enää edistetä Alueet joiden tilaa voidaan edistää

Analyysin kokonaispinta-ala = suojellut N2K alueet Suomessa

Na

tura

lu

on

toty

yp

pie

n s

uh

tee

lline

n ”

ed

usta

vu

us”

Naturaluontotyyppien keskimääräinen edustavuus

Ilman kytkeytyneisyyden huomiointia

Lopputuloksen graafinen analysointi

KOMPROMISSIEN VERTAILU

Page 15: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Alueet, joiden tilaa ei enää edistetä Alueet joiden tilaa voidaan edistää

Analyysin kokonaispinta-ala = suojellut N2K alueet Suomessa

Na

tura

lu

on

toty

yp

pie

n s

uh

tee

lline

n ”

ed

usta

vu

us”

Naturaluontotyyppien keskimääräinen edustavuus

Habitaatit painotettuna:

Pinta-ala analyysissä / pinta-ala EU:ssa

Lopputuloksen graafinen analysointi

KOMPROMISSIEN VERTAILU

Page 16: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Kansallinen ja EU perspektiivi

Page 17: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Mitäs tästä pitäisi tässä vaiheessa ajatella

Page 18: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Mitäs tästä pitäisi tässä vaiheessa ajatella

Elinympäristöjen tilan edistämisen spatiaalinen priorisointi alkaa

menetelmällisestä näkökulmasta olla tätä hetkeä

Paineita kuitenkin datojen kattavuudelle ja laadulle ja sille miten

tuloksia hyödynnetään!!

Missä mittakaavassa halutaan priorisoida?

Voidaan myös vastata EU komission suunnalta tuleviin Low

Hanging Fruits -paineisiin:

Mahdollisuuksia tehdä ekologisesti merkittäviä

parannuksia kustannustehokkaasti

Page 19: Santtu Karaksela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Kiitos! Ari Lahtinen, Marja Hokkanen, Jussi Päivinen, Tuomas Haapalehto, Katja Raatikainen,

Janne Kotiaho, Atte Moilanen, Ninni Mikkonen, Niko Leikola

Lisätietoa

Kyseinen analyysi ja Zonation: [email protected]

Zonation yleisemmin: Atte Moilanen, [email protected]

METZO II projekti, (http://www.metsa.fi/metso-ohjelma/zonation)