anni arponen - metso-tutkimusseminaari helsingissä 16.11.2016

of 27 /27
Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi Anni Arponen Helsingin yliopisto METSO-tutkimusseminaari 16.11.2016

Author: natural-resources-institute-finland-luke

Post on 22-Mar-2017

64 views

Category:

Science


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden

turvaamisen kohdentamisen tueksi

Anni Arponen

Helsingin yliopisto

METSO-tutkimusseminaari

16.11.2016

Page 2: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

2

Page 3: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Tavoitteena:

Selvittää

1. mitkä ovat monimuotoisuuden

turvaamiskeinojen kohdentamisen keskeiset

haasteet alue- ja tilatasolla?

2. kuinka erilaisille metsänomistajille kohdennettu

monimuotoisuusneuvonta voi vastata

niihin?

Edistää

3. tilarajat ylittävää monimuotoisuuden

turvaamista metsä- ja

maatalousympäristöissä

3

Page 4: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Aineistot ja menetelmät

Page 5: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Ryhmäkeskusteluja

5

Yhteensä 59 henkeä osallistui ryhmäkeskusteluihin

Rekijokilaaksossa, Joensuussa ja Pirkanmaalla

Page 6: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Kyselyt ja haastatteluja

6

● Metsänomistajakysely

○ Yhteensä 541 (509) vastaajaa

○ 144 (112) vastaajaa Rekijokilaaksosta

> Zonation –analyysi

● METSO-sopimuksia tehneiden

metsänomistajien haastatteluja

● Metsäammattilaiskysely

○ Yhteensä 214 vastaajaa 59 eri

MHYstä, 46 vastaa OTSOsta

Page 7: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Maastoretkiä

7

● Ymmärtääksemme paremmin toimintaympäristöä,

eri näkökulmia ja eri toimijoiden välistä

vuorovaikutusta

● Viestiäksemme vuorovaikutteisesti hankkeesta ja

sen (alustavista) tuloksista

● Paikallisella alueellisella ja kansallisella tasolla

toimivien kanssa

Page 8: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

8

Kartat: Annika Harlio ja Sari Pynnönen

Page 9: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Metsänomistajien suojeluhalukkuuden

vaikutus suojelualuepriorisointiin -

Ekologisen ja sosiaalisen tiedon yhdistävä

paikkatietoanalyysi

9

Kuva: Anni Arponen

Page 10: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Keskeiset tulokset

Page 11: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Metsänomistajakysely

11

Kuinka tärkeinä pidät

erilaisia monimuotoisuuden

turvaamiseen liittyviä

tekijöitä?

Seuraavat väittämät

tarkastelevat METSOn

toteutusta. Mitä mieltä olet

väittämistä?

Page 12: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvien

tekijöiden tärkeys

12

Kuva: Sari Pynnönen

Page 13: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Näkökulmia METSOn toteutukseen

13 Kuva: Sari Pynnönen

Page 14: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Konfirmatorinen faktorianalyysi

● Seuraavat 6 faktoria selittävät 69 % kokonaisvarianssista

1. Tilarajat ylittävä monimuotoisuuden turvaaminen

2. Biodiversiteetin turvaaminen

3. Kasaamisbonus

4. Sosiaalinen normi

5. Taloudellinen hyöty

6. Sopimus

14

Metsänomistajien näkemykset -

faktorointi

Page 15: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Metsikkö- ja tilarajat ylittävää suojelua pitäisi edistää

nykyistä enemmän

● Naapuriomistajien pitäisi tehdä nykyistä enemmän

yhteistyötä monimuotoisuuden turvaamisessa

● Olen omasta puolestani valmis yhteistyössä naapuri(e)ni

kanssa perustamaan laajemman suojelualueen

● Monimuotoisuuden suojelua tarkastellaan nykyisin liian

usein vain yhden metsikön osalta kerrallaan

● On tärkeää, että suojelualueverkosto muodostaa

ekologisesti toimivan verkoston

15

Tilarajat ylittävä monimuotoisuuden

turvaaminen

Page 16: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Kaksi luonnontieteellistä aineistoa:

○ Metsien monilähteinen VMI

○ Puustoiset perinnebiotoopit

Jokaiselle elinympäristölle annettiin paino

Jokaiselle elinympäristölle laskettiin kytkeytyneisyys

● Kolmantena aineistona kyselyaineiston Tilarajat ylittävä

monimuotoisuuden turvaaminen –faktori suojeluhalukkuuden

indikaattorina

Faktorilataukset normalisoitiin ja asenteiden ääripäät

painotettiin kuusinkertaisiksi

Maanomistajien asenne yhdistettiin kiinteistötietoon

Tyhjät alueet täydennettiin mediaanilla

16

Zonation prioritisointi

Page 17: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Metsänomistajien näkemykset kartalla

Kaikkein positiivisin

Positiivinen

Neutraali /Ei vastausta

Negatiivinen

Kaikkein negatiivisin

Kartta: Annika Harlio

Page 18: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Zonation: ekologinen tieto

Kartta: Annika Harlio

Page 19: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Suojelubiologinen arvo Suojelubiol. + tilarajat

ylittävän suojelun näkemys

Kartta: Annika Harlio

Selkein muutos silloin kun alue on monimuotoisuudeltaan arvokas, laaja ja

kytkeytynyt ja (kahden vierekkäisen tilan) maanomistajan suhtautuminen

suojeluun eroaa selkeästi

Priorisointi muuttuu hieman arvokkaammaksi silloin, kun paremmin

kytkeytyneellä (ja isommalla) alueella on joitain monimuotoisuusarvoja ja

maanomistaja suhtautuu suojeluun myönteisesti

Maanomistajien suhtautuminen suojeluun ei nosta priorisointia silloin kun alue

ei ole monimuotoisuusarvoiltaan erityisen arvokas eikä se ole kytkeytynyt

Page 20: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Zonation: Erot saavutetussa

suojeluarvossa

20

Optimi

Optimikohteita jää suojelematta

Kompromissi: Suojeluhalukkuus huomioitu

Page 21: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Tilarajat ylittävän

monimuotoisuuden

turvaamisen

kehitysmahdollisuuksia

Page 22: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Hankkeessa tunnistettiin kytkeytyvyyden näkökulmasta

olennaisia kohteita Rekijokilaaksossa

● Osana eri hankkeiden jatkumoa hanke myös alensi

maanomistajien yhteydenottokynnystä ja tuotti muutamia

uusia yksityisen suojelualueen hakemuksia ja

suojelualueita

22

Hankkeen luonnonsuojeluhyödyt

Page 23: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

”Niin siinä aika luontevaa ois se

että jos joku ois kiinnostunu siittä

suojelusta niin sitte, mie voisin

ottaa siihen naapuriin yhteyttä että

tää nyt tää teijän naapuri on, sillä

on ehkä tämmöstä virreillä että

ootteko kiinnostunu. Se nyt ois

ihan semmosta normaalielämää.”

nainen, mhy:n neuvoja, Joensuu

23

Metsäneuvojat markkinoijina

Page 24: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

”Mä just nimenomaan tätä oon ite

korostanu aika monessa puheenvuorossa

että se nimenomaan täältä, metsän-

omistajista ku se lähtee ja nimenomaan

siitä naapurista lähtee ja samalta kylältä

lähtee. Elikkä joku on kylällä malliesimerkki

niin, se lisää sitä. Se on joka asiassa, ja

tässä erityisesti.”

mies, mhy:n neuvoja, Joensuu

24

Metsänomistajat markkinoijina

Page 25: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Ekologisen ja sosiaalisen tiedon yhdistäminen tuottaa

erilaisen priorisoinnin kuin vain toinen tuottaa yksinään

○ Kokonaisvaltaisempi, legitiimimpi, tehokkaampi?

○ Maanomistajien näkemysten kerääminen työlästä

Harkittava milloin/miten järkevä tehdä: metsaan.fi?

● Metsänomistajat, neuvojat ja ammattilaiset ovat

kiinnostuneita tilarajat ylittävän suojelun kehittämisestä

Mutta näkökulma on vielä uusi

Tiedon tuottamisen, jakamisen ja tulkinnan käytäntöjä

on kehitettävä

Onnistumiskokemuksia on jaettava

25

Päätelmiä

Page 26: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

● Tavoite: kouluttaa tilarajat ylittävän monimuotoisuuden

näkökulmasta, metsien monikäytöstä ja metsäsuunnittelusta

● Kehitetty koulutusshapluuna

26

Metsäammattilaisille koulutusta

Page 27: Anni Arponen - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

Kiitos!

Kiitos maanomistajat,

ammattilaiset, tutkijat

ja muut tutkimukseen

osallistuneet!

27