stadskrant juli-augustus 2011

of 28 /28
juli-augustus 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk STADSKRANT KORTRIJK Aalbeke Bellegem Bissegem Heule Kooigem Kortrijk Marke Rollegem AAN HET WOORD De Stroom VAKANTIETIPS Zustersteden PZ VLAS 23 wijkinspecteurs VAKANTIE IN EIGEN STAD ZOMER MET UITNEEMBARE BROCHURE “ZOMER IN KORTRIJK”

Upload: stad-kortrijk

Post on 29-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stadskrant bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen, ...). Een derde groep zijn de uitgeweken Kortrijkzanen, sympathisanten van en geïnteresseerden in de stad Kortrijk die een exemplaar thuis krijgen toegestuurd. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zijn voor de aankondiging van culturele, sportieve, ... activiteiten. Het magazine verschijnt elke maand (behalve augustus) en valt telkens tijdens het laatste weekend van de voorgaande maand in de bus. In totaal worden 40.000 exemplaren bedeeld

TRANSCRIPT

Page 1: Stadskrant juli-augustus 2011

juli-augustus 2011 bull wordt maandelijks gratis verspreid bull met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

StadSkrantKortrijK

A a l b e k eB e l l e g e mB i s s e g e m

H e u l eK o o i g e m

K o r t r i j kM a r k e

R o l l e g e m

aan het woord

De Stroom

vakantietipS

Zustersteden

pz vlaS

23 wijkinspecteursvaKantie

in eigen stad

zomer

met uitneembarebrochureldquozomer in KorTrijKrdquo

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De laatste jaren zijn buurt- en straatfeesten duidelijk in opmars Het is de ideale gelegenheid om je buren op een andere manier te leren kennen De stad biedt al heel wat ondersteuning maar uiteindelijk zorgen de vele vrijwillige medewerkers voor de goede afloop van het feest Eacuteeacuten van die helpende handen is Paul Breye Hij is al meer dan tien jaar actief als vrijwilliger

Zomaar in een buurt wonen zonder engagement is niet aan Paul besteed Hij kwam in 1994 in Kortrijk wonen en raakte via de toenmalige gebiedswerker actief betrokken bij de buurt-werking van Overleie Hij draaide onder meer mee in het wijkproject van theater Antigone Paul was overigens vijf jaar voorzitter van het oudercomiteacute van het Sint-Amandscollege Noord Later rolde hij in de vzw Kre-aktief waar hij intussen voorzitter is ldquoKre-aktief is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2001 kansarme kinderen en jongeren wil steunen in hun vrije-tijdsbesteding Om dit te kunnen doen helpen we aan de bar tijdens het Student Welcome Concert en verkopen we ontbijt-pakketten voor vaderdagrdquo Ook in zijn eigen buurt steekt Paul graag een tandje bij Sinds vorig jaar organiseert hij samen met enkele buren een lsquobuurbecuersquo ldquoHet concept is eenvoudig Ie-dereen brengt zijn eigen vlees mee om op de barbecue te leg-gen wij zorgen voor de groenten en de drank Het is immers de gezelligheid die teltrdquo

Wil je ook een buurtfeest op poten zetten Neem dan een kijkje op

wwwkortrijkbetipsvoororganisatoren Wil je liever meedraaien als

vrijwilliger bij Kre-aktief Surf dan naar wwwkreaktiefbe

Vrijwilliger Van de maand

Paul Breye

w w w k o r t r i j k b e

Jeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaan-deren kan noemen Als cooumlrdinator van De Stroom gaat hij op zoek naar een ant-woord op specifieke vrijetijds- of vormings-vragen Lees meer op p 4-5

De wijkinspecteur is al jarenlang een ver-trouwd figuur in het straatbeeld Hijzij is als het ware de oren en ogen van de poli-tie Maak kennis met de verantwoordelijke voor jouw buurt op p 6-7

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Maak je keuze op p 8-9

OC De Neerbeek krijgt binnenkort een vol-ledige facelift De aanpassingen aan het ontmoetingscentrum moeten een oplos-sing bieden voor een aantal beperkingen op de huidige site Bekijk het ontwerp op p 11

Heb je nood aan rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op p 13-16

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlumme-len Daar krijgen ze de kans niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kie-zen Blader snel naar p 20

bull Het raadsel van de dodo gt 3

bull Vroeger en nu gt 10

bull Achter deze gevel schuilt gt 12

bull Kortrijk Kort gt 17

bull De Mensen gt 19

bull Stadskiekjes gt 27

en verder

Stadskrant Kortrijk is het officieumlle stadsmagazine van de stad Kortrijk verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever Lieven Lybeer Goedendaglaan 80 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie Team Communicatie Grote Markt 54 8500 Kortrijk | Oplage 39500 exemplaren | Foto cover Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling Neem contact op met het Team Communicatie 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws De redactie verneemt het graag via stadskrantkortrijkbe

In deze Stadskrant

1777

1777KORTRIJK CONTACT

vrijwilligersverdraaid

GOeD

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De organisatoren van de Savery-expo hebben oog voor de noden van de jongste bezoekers Het Broelmuseum gaf opdracht aan de vzw Rijms om een spannend familieparkoers te bedenken voor kinderen ouders en grootouders

Het spel lsquoHet raadsel van de dodorsquo is be-stemd voor kinderen van 9 tot 12 jaar een gekke wetenschapper die een geheim onderzoek voert heeft de hulp van de kin-deren nodig Zij zijn de wetenschappers-schilders die het mysterie van de dodo moeten ontrafelen Deze vogel is lang geleden uitgestorven Gehuld in een schil-derskiel onderzoeken zij de schilderijen van Roelandt Savery om te achterhalen hoe die rare vogel er eigenlijk uitzag Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel aan het spel Hun ouders enof begeleiders betalen 8 euro (inclusief toegangsticket expo Savery) 55-plussers tellen 5 euro neer Wie jonger is dan 26 geniet van het tarief van 1 euro

Deelnemers aan het spel waren alvast enthousiast Het Broelmuseum noteerde volgende reacties ldquoKeitof spelrdquo ldquoHeel leuke muziek waarop wij mochten dansenrdquo ldquoSjiek en rsquot is jammer dat het al voorbij wasrdquo en ldquoWij krijgen zelfs een kadootje achterafrsquo

in de ban van de dodoBlikvanger op de Roelandt Saverysten-toonstelling is de opgezette dodo Neder-

landse zeevaarders deden in de 16e eeuw een ontdekking op Mauritius een vreemd en komisch gebekte vogel die niet kon vlie-gen Zij brachten het domme dier als rariteit mee naar europa Daarmee bezegelden ze het trieste lot van de vogel Op het einde van de 17e eeuw was hij al uitgestorven Gelukkig heeft Roelandt Savery de dodo veel geschilderd Het dier diende als inspira-tiebron voor Alice in Wonderland Harry Pot-ter en Ice Age In engeland en Berlijn kan de dodo bogen op heuse fanclubs

056 27 77 80 of

broelmuseumkortrijkbe

Het mysterie van de dodo

m u s e a

De Stadskrant geeft drie families de kans om dit spel gratis te spelen en zo de expo kosteloos te bezoeken Stuur tegen woensdag 6 juli een mailtje met onderwerp lsquohet raadsel van de dodorsquo naar broelmuseumkortrijkbe

De medewerkers van het museum brengen de drie winnaars persoon-lijk op de hoogteWIN

winnaars fotowedstrijd In mei lanceerde de Stadskrant een oproep om communie- of lente-feestfotorsquos met een Kortrijkse ach-tergrond in te sturen We kregen heel wat leuke inzendingen binnen waaruit de juryleden onderstaande fotorsquos kozen als top drie De win-naars ontvangen eerstdaags een speelbon ter waarde van 10 euro Wil je alle ingezonden fotorsquos herbe-kijken Surf dan naar wwwkortrijkbestadskrantwedstrijd

Wie geregeld aan P Appel voorbij rijdt kent ongetwijfeld deze graffititekening copyright Dominique Hellin

Nina geniet van de eerste lentezon in het Koning Albertpark Op de achter-grond zie je de Dambrug copyright Frederik Gheysen

De Kortrijkse spoorweg leent zich uitstekend voor fotorsquos met een mooi diepteperspectief copyright Vic Debonne

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

vrijwilligersverdraaid

GOeD

ldquoDe Stroom gaat samen met de persoon met een beperking op zoek naar een ant-woord op zijn specifieke vrijetijds- of vor-mingsvraag Bijvoorbeeld een dame van 40 wil overdag zwemmen en is van plan om te voet naar het zwembad te gaan Samen met haar pluizen wij de verschil-lende mogelijkheden uit en indien nodig vergezelt een vrijwilliger haar bij de eer-ste zwembeurt Zo kan die dame haar drempelvrees overwinnenrdquo steekt Jeroen Marijsse van wal

ldquoMet de doelgroep ndash volwassenen en jongeren met een beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-

en vormingsaanbod Maar wij roeien ook tegen die stroom op Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de gasten bestaan Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de

hype van de special events voor personen met een beperking Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheidrdquo

aldus een besliste Jeroen Marijsse cooumlrdinator van De Stroom

De Stroom vult vrijetijdsvragen in

copy F

oto

Hol

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

samen op reisldquoDe vrijetijdsvragen zijn divers van het kie-zen van een theatervoorstelling over het bestellen van de toegangskaartjes voor een cultureel evenement tot het boeken en organiseren van een vakantie naar Schotland In dat laatste geval bereiden een vrijwilliger en de persoon met de be-perking samen de reis grondig voor Uiter-aard zorgen wij ervoor dat het klikt tussen de vrijwilliger en diegene die op stap wil en daarbij staat die laatste steeds centraal Voor alle duidelijkheid de persoon met een beperking gaat op reis de vrijwilliger gaat mee om hem bij te staanrdquo

Zo gewoon mogelijKDe Stroom organiseert zelf een vrijetijds-aanbod ldquoDe rode draad daarbij is lsquozo ge-woon mogelijkrsquo Met onze activiteiten willen wij waar het kan aansluiting vinden op het reguliere aanbod een treffend voorbeeld is de Mediaclub De deelnemers hebben de keuze tussen film bowlen eten dansen of een culturele activiteit Als zij beslissen de Italiaanse keuken uit te proberen dan gaan wij in groepjes van maximum 8 personen in verschillende Italiaanse restaurants uit-eten Wij boeken nooit onder De Stroom maar gebruiken de naam van eacuteeacuten van de participanten of vrijwilligers Wij zitten in het restaurantgedeelte en niet in eacuteeacuten of an-der achterzaaltje Wij vragen geen speciale behandeling Wij willen op een zo gewoon mogelijke manier genieten van ons avond-je uit Uitzondering daarop is ons cafeacute Op-rit 234 waar de deelnemers op vrijdag- en zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor een glaasje en een gemoedelijke babbelrdquo benadrukt Jeroen Marijsse

spelen is de boodschapDeze filosofie trekt de cooumlrdinator door naar de speelpleinwerking ldquoIn samenwer-king met Team Jeugd van de stad Kor-trijk en de Warande organiseren wij elke schoolvakantie Wasper in de Warande Onze opdracht bestaat er niet in om een speciaal aanbod te creeumlren maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten deelnemen aan de bestaande activiteiten Onze kinderen zijn speelbeesten Wij ver-trekken vanuit het spel niet vanuit de be-perking Onze monitoren geven extra uit-leg en ondersteuning bij het spel Spelen en nog eens spelen dat is de boodschap In Wevelgem bieden wij een aangepaste speelpleinwerking aan Kasper maar het is de bedoeling dat die ingebed wordt in de gewone werkingrdquo

toeganKelijKe evenementenOok volwassenen moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk in te pikken op het bestaande vrijetijdsaanbod ldquoIk heb mijn bedenkingen bij de hype die ontstaan is rond de special events voor personen met een beperking Waarom de bestaande ini-tiatieven niet toegankelijk maken Veel or-ganisatoren zetten de deuren al wijd open voor de doelgroep denk maar aan Dranou-ter Werchter Pukkelpop Couleur Cafeacute Ook andere regionale en lokale evenementen leveren inspanningen op om hun evene-ment toegankelijk te maken verlaagde balies voor aankoop van drankbonnetjes ringleiding voor slechthorenden assisten-tie waar nodig aangepaste parkeerplaat-sen Wij moeten met de sector bedenken hoe wij personen met een beperking kun-nen uitdagen om aan de events deel te ne-men Ook de communicatie kan beter Fly-ers of affiches vermelden niet altijd dat het evenement toegankelijk is Nochtans zou je op die manier de drempelvrees van veel personen met een beperking wegwerkenrdquo aldus Jeroen Marijsse

vrijwilligersVrijwilligers spelen een cruciale rol in De Stroom ldquoHet is heel simpel onze werking valt of staat met vrijwilligers Met vijf be-roepskrachten alleen redden wij het niet Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers met een harde kern van een 40-tal perso-

nen Bij ons kan je op duizend en eacuteeacuten ma-nieren als vrijwilliger aan de slag als bar-verantwoordelijke als logistiek vrijwilliger individuele begeleider noem maar op De meesten zetten de stap naar vrijwilligers-werk om hun sociaal netwerk te verruimen Ook voor de deelnemers zelf scheppen de vrijwilligers ontmoetingskansenrdquo besluit de cooumlrdinator

wwwdestroombe 056 35 30 17

ldquoBij ons kan je op duizend en eacuteeacuten manieren als vrijwilliger aan de slagrdquo

ldquoDe rode draad is zo gewoon mogelijkrdquo

toegankelijke stadJeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaanderen kan noemen De Stroom zat samen met de Stedelijke Advies-raad voor Personen met een Han-dicap en de stad Kortrijk en zorgde ervoor dat de evenementen tijdens juli en augustus voor iedereen toe-gankelijk zijn Het ziet er naar uit dat Kortrijk de begeerde titel kan verzil-veren Tijdens het feestweekend van 9 en 10 juli is er onder andere een toegankelijke gezinszoektocht in de binnenstad staan toegankelijkheids-stewards paraat om assistentie te bieden tijdens de optredens van Will Tura en Natalia een tolk vertaalt deze concerten in Vlaamse Gebarentaal ringleiding en een rolstoelpodium zijn voorzien Voornoemde voorzie-ningen zijn ook voorhanden tijdens de evenementen in juli en augustus

copy F

oto

Hol

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 2: Stadskrant juli-augustus 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De laatste jaren zijn buurt- en straatfeesten duidelijk in opmars Het is de ideale gelegenheid om je buren op een andere manier te leren kennen De stad biedt al heel wat ondersteuning maar uiteindelijk zorgen de vele vrijwillige medewerkers voor de goede afloop van het feest Eacuteeacuten van die helpende handen is Paul Breye Hij is al meer dan tien jaar actief als vrijwilliger

Zomaar in een buurt wonen zonder engagement is niet aan Paul besteed Hij kwam in 1994 in Kortrijk wonen en raakte via de toenmalige gebiedswerker actief betrokken bij de buurt-werking van Overleie Hij draaide onder meer mee in het wijkproject van theater Antigone Paul was overigens vijf jaar voorzitter van het oudercomiteacute van het Sint-Amandscollege Noord Later rolde hij in de vzw Kre-aktief waar hij intussen voorzitter is ldquoKre-aktief is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2001 kansarme kinderen en jongeren wil steunen in hun vrije-tijdsbesteding Om dit te kunnen doen helpen we aan de bar tijdens het Student Welcome Concert en verkopen we ontbijt-pakketten voor vaderdagrdquo Ook in zijn eigen buurt steekt Paul graag een tandje bij Sinds vorig jaar organiseert hij samen met enkele buren een lsquobuurbecuersquo ldquoHet concept is eenvoudig Ie-dereen brengt zijn eigen vlees mee om op de barbecue te leg-gen wij zorgen voor de groenten en de drank Het is immers de gezelligheid die teltrdquo

Wil je ook een buurtfeest op poten zetten Neem dan een kijkje op

wwwkortrijkbetipsvoororganisatoren Wil je liever meedraaien als

vrijwilliger bij Kre-aktief Surf dan naar wwwkreaktiefbe

Vrijwilliger Van de maand

Paul Breye

w w w k o r t r i j k b e

Jeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaan-deren kan noemen Als cooumlrdinator van De Stroom gaat hij op zoek naar een ant-woord op specifieke vrijetijds- of vormings-vragen Lees meer op p 4-5

De wijkinspecteur is al jarenlang een ver-trouwd figuur in het straatbeeld Hijzij is als het ware de oren en ogen van de poli-tie Maak kennis met de verantwoordelijke voor jouw buurt op p 6-7

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Maak je keuze op p 8-9

OC De Neerbeek krijgt binnenkort een vol-ledige facelift De aanpassingen aan het ontmoetingscentrum moeten een oplos-sing bieden voor een aantal beperkingen op de huidige site Bekijk het ontwerp op p 11

Heb je nood aan rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op p 13-16

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlumme-len Daar krijgen ze de kans niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kie-zen Blader snel naar p 20

bull Het raadsel van de dodo gt 3

bull Vroeger en nu gt 10

bull Achter deze gevel schuilt gt 12

bull Kortrijk Kort gt 17

bull De Mensen gt 19

bull Stadskiekjes gt 27

en verder

Stadskrant Kortrijk is het officieumlle stadsmagazine van de stad Kortrijk verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever Lieven Lybeer Goedendaglaan 80 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie Team Communicatie Grote Markt 54 8500 Kortrijk | Oplage 39500 exemplaren | Foto cover Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling Neem contact op met het Team Communicatie 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws De redactie verneemt het graag via stadskrantkortrijkbe

In deze Stadskrant

1777

1777KORTRIJK CONTACT

vrijwilligersverdraaid

GOeD

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De organisatoren van de Savery-expo hebben oog voor de noden van de jongste bezoekers Het Broelmuseum gaf opdracht aan de vzw Rijms om een spannend familieparkoers te bedenken voor kinderen ouders en grootouders

Het spel lsquoHet raadsel van de dodorsquo is be-stemd voor kinderen van 9 tot 12 jaar een gekke wetenschapper die een geheim onderzoek voert heeft de hulp van de kin-deren nodig Zij zijn de wetenschappers-schilders die het mysterie van de dodo moeten ontrafelen Deze vogel is lang geleden uitgestorven Gehuld in een schil-derskiel onderzoeken zij de schilderijen van Roelandt Savery om te achterhalen hoe die rare vogel er eigenlijk uitzag Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel aan het spel Hun ouders enof begeleiders betalen 8 euro (inclusief toegangsticket expo Savery) 55-plussers tellen 5 euro neer Wie jonger is dan 26 geniet van het tarief van 1 euro

Deelnemers aan het spel waren alvast enthousiast Het Broelmuseum noteerde volgende reacties ldquoKeitof spelrdquo ldquoHeel leuke muziek waarop wij mochten dansenrdquo ldquoSjiek en rsquot is jammer dat het al voorbij wasrdquo en ldquoWij krijgen zelfs een kadootje achterafrsquo

in de ban van de dodoBlikvanger op de Roelandt Saverysten-toonstelling is de opgezette dodo Neder-

landse zeevaarders deden in de 16e eeuw een ontdekking op Mauritius een vreemd en komisch gebekte vogel die niet kon vlie-gen Zij brachten het domme dier als rariteit mee naar europa Daarmee bezegelden ze het trieste lot van de vogel Op het einde van de 17e eeuw was hij al uitgestorven Gelukkig heeft Roelandt Savery de dodo veel geschilderd Het dier diende als inspira-tiebron voor Alice in Wonderland Harry Pot-ter en Ice Age In engeland en Berlijn kan de dodo bogen op heuse fanclubs

056 27 77 80 of

broelmuseumkortrijkbe

Het mysterie van de dodo

m u s e a

De Stadskrant geeft drie families de kans om dit spel gratis te spelen en zo de expo kosteloos te bezoeken Stuur tegen woensdag 6 juli een mailtje met onderwerp lsquohet raadsel van de dodorsquo naar broelmuseumkortrijkbe

De medewerkers van het museum brengen de drie winnaars persoon-lijk op de hoogteWIN

winnaars fotowedstrijd In mei lanceerde de Stadskrant een oproep om communie- of lente-feestfotorsquos met een Kortrijkse ach-tergrond in te sturen We kregen heel wat leuke inzendingen binnen waaruit de juryleden onderstaande fotorsquos kozen als top drie De win-naars ontvangen eerstdaags een speelbon ter waarde van 10 euro Wil je alle ingezonden fotorsquos herbe-kijken Surf dan naar wwwkortrijkbestadskrantwedstrijd

Wie geregeld aan P Appel voorbij rijdt kent ongetwijfeld deze graffititekening copyright Dominique Hellin

Nina geniet van de eerste lentezon in het Koning Albertpark Op de achter-grond zie je de Dambrug copyright Frederik Gheysen

De Kortrijkse spoorweg leent zich uitstekend voor fotorsquos met een mooi diepteperspectief copyright Vic Debonne

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

vrijwilligersverdraaid

GOeD

ldquoDe Stroom gaat samen met de persoon met een beperking op zoek naar een ant-woord op zijn specifieke vrijetijds- of vor-mingsvraag Bijvoorbeeld een dame van 40 wil overdag zwemmen en is van plan om te voet naar het zwembad te gaan Samen met haar pluizen wij de verschil-lende mogelijkheden uit en indien nodig vergezelt een vrijwilliger haar bij de eer-ste zwembeurt Zo kan die dame haar drempelvrees overwinnenrdquo steekt Jeroen Marijsse van wal

ldquoMet de doelgroep ndash volwassenen en jongeren met een beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-

en vormingsaanbod Maar wij roeien ook tegen die stroom op Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de gasten bestaan Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de

hype van de special events voor personen met een beperking Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheidrdquo

aldus een besliste Jeroen Marijsse cooumlrdinator van De Stroom

De Stroom vult vrijetijdsvragen in

copy F

oto

Hol

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

samen op reisldquoDe vrijetijdsvragen zijn divers van het kie-zen van een theatervoorstelling over het bestellen van de toegangskaartjes voor een cultureel evenement tot het boeken en organiseren van een vakantie naar Schotland In dat laatste geval bereiden een vrijwilliger en de persoon met de be-perking samen de reis grondig voor Uiter-aard zorgen wij ervoor dat het klikt tussen de vrijwilliger en diegene die op stap wil en daarbij staat die laatste steeds centraal Voor alle duidelijkheid de persoon met een beperking gaat op reis de vrijwilliger gaat mee om hem bij te staanrdquo

Zo gewoon mogelijKDe Stroom organiseert zelf een vrijetijds-aanbod ldquoDe rode draad daarbij is lsquozo ge-woon mogelijkrsquo Met onze activiteiten willen wij waar het kan aansluiting vinden op het reguliere aanbod een treffend voorbeeld is de Mediaclub De deelnemers hebben de keuze tussen film bowlen eten dansen of een culturele activiteit Als zij beslissen de Italiaanse keuken uit te proberen dan gaan wij in groepjes van maximum 8 personen in verschillende Italiaanse restaurants uit-eten Wij boeken nooit onder De Stroom maar gebruiken de naam van eacuteeacuten van de participanten of vrijwilligers Wij zitten in het restaurantgedeelte en niet in eacuteeacuten of an-der achterzaaltje Wij vragen geen speciale behandeling Wij willen op een zo gewoon mogelijke manier genieten van ons avond-je uit Uitzondering daarop is ons cafeacute Op-rit 234 waar de deelnemers op vrijdag- en zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor een glaasje en een gemoedelijke babbelrdquo benadrukt Jeroen Marijsse

spelen is de boodschapDeze filosofie trekt de cooumlrdinator door naar de speelpleinwerking ldquoIn samenwer-king met Team Jeugd van de stad Kor-trijk en de Warande organiseren wij elke schoolvakantie Wasper in de Warande Onze opdracht bestaat er niet in om een speciaal aanbod te creeumlren maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten deelnemen aan de bestaande activiteiten Onze kinderen zijn speelbeesten Wij ver-trekken vanuit het spel niet vanuit de be-perking Onze monitoren geven extra uit-leg en ondersteuning bij het spel Spelen en nog eens spelen dat is de boodschap In Wevelgem bieden wij een aangepaste speelpleinwerking aan Kasper maar het is de bedoeling dat die ingebed wordt in de gewone werkingrdquo

toeganKelijKe evenementenOok volwassenen moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk in te pikken op het bestaande vrijetijdsaanbod ldquoIk heb mijn bedenkingen bij de hype die ontstaan is rond de special events voor personen met een beperking Waarom de bestaande ini-tiatieven niet toegankelijk maken Veel or-ganisatoren zetten de deuren al wijd open voor de doelgroep denk maar aan Dranou-ter Werchter Pukkelpop Couleur Cafeacute Ook andere regionale en lokale evenementen leveren inspanningen op om hun evene-ment toegankelijk te maken verlaagde balies voor aankoop van drankbonnetjes ringleiding voor slechthorenden assisten-tie waar nodig aangepaste parkeerplaat-sen Wij moeten met de sector bedenken hoe wij personen met een beperking kun-nen uitdagen om aan de events deel te ne-men Ook de communicatie kan beter Fly-ers of affiches vermelden niet altijd dat het evenement toegankelijk is Nochtans zou je op die manier de drempelvrees van veel personen met een beperking wegwerkenrdquo aldus Jeroen Marijsse

vrijwilligersVrijwilligers spelen een cruciale rol in De Stroom ldquoHet is heel simpel onze werking valt of staat met vrijwilligers Met vijf be-roepskrachten alleen redden wij het niet Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers met een harde kern van een 40-tal perso-

nen Bij ons kan je op duizend en eacuteeacuten ma-nieren als vrijwilliger aan de slag als bar-verantwoordelijke als logistiek vrijwilliger individuele begeleider noem maar op De meesten zetten de stap naar vrijwilligers-werk om hun sociaal netwerk te verruimen Ook voor de deelnemers zelf scheppen de vrijwilligers ontmoetingskansenrdquo besluit de cooumlrdinator

wwwdestroombe 056 35 30 17

ldquoBij ons kan je op duizend en eacuteeacuten manieren als vrijwilliger aan de slagrdquo

ldquoDe rode draad is zo gewoon mogelijkrdquo

toegankelijke stadJeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaanderen kan noemen De Stroom zat samen met de Stedelijke Advies-raad voor Personen met een Han-dicap en de stad Kortrijk en zorgde ervoor dat de evenementen tijdens juli en augustus voor iedereen toe-gankelijk zijn Het ziet er naar uit dat Kortrijk de begeerde titel kan verzil-veren Tijdens het feestweekend van 9 en 10 juli is er onder andere een toegankelijke gezinszoektocht in de binnenstad staan toegankelijkheids-stewards paraat om assistentie te bieden tijdens de optredens van Will Tura en Natalia een tolk vertaalt deze concerten in Vlaamse Gebarentaal ringleiding en een rolstoelpodium zijn voorzien Voornoemde voorzie-ningen zijn ook voorhanden tijdens de evenementen in juli en augustus

copy F

oto

Hol

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 3: Stadskrant juli-augustus 2011

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3

De organisatoren van de Savery-expo hebben oog voor de noden van de jongste bezoekers Het Broelmuseum gaf opdracht aan de vzw Rijms om een spannend familieparkoers te bedenken voor kinderen ouders en grootouders

Het spel lsquoHet raadsel van de dodorsquo is be-stemd voor kinderen van 9 tot 12 jaar een gekke wetenschapper die een geheim onderzoek voert heeft de hulp van de kin-deren nodig Zij zijn de wetenschappers-schilders die het mysterie van de dodo moeten ontrafelen Deze vogel is lang geleden uitgestorven Gehuld in een schil-derskiel onderzoeken zij de schilderijen van Roelandt Savery om te achterhalen hoe die rare vogel er eigenlijk uitzag Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel aan het spel Hun ouders enof begeleiders betalen 8 euro (inclusief toegangsticket expo Savery) 55-plussers tellen 5 euro neer Wie jonger is dan 26 geniet van het tarief van 1 euro

Deelnemers aan het spel waren alvast enthousiast Het Broelmuseum noteerde volgende reacties ldquoKeitof spelrdquo ldquoHeel leuke muziek waarop wij mochten dansenrdquo ldquoSjiek en rsquot is jammer dat het al voorbij wasrdquo en ldquoWij krijgen zelfs een kadootje achterafrsquo

in de ban van de dodoBlikvanger op de Roelandt Saverysten-toonstelling is de opgezette dodo Neder-

landse zeevaarders deden in de 16e eeuw een ontdekking op Mauritius een vreemd en komisch gebekte vogel die niet kon vlie-gen Zij brachten het domme dier als rariteit mee naar europa Daarmee bezegelden ze het trieste lot van de vogel Op het einde van de 17e eeuw was hij al uitgestorven Gelukkig heeft Roelandt Savery de dodo veel geschilderd Het dier diende als inspira-tiebron voor Alice in Wonderland Harry Pot-ter en Ice Age In engeland en Berlijn kan de dodo bogen op heuse fanclubs

056 27 77 80 of

broelmuseumkortrijkbe

Het mysterie van de dodo

m u s e a

De Stadskrant geeft drie families de kans om dit spel gratis te spelen en zo de expo kosteloos te bezoeken Stuur tegen woensdag 6 juli een mailtje met onderwerp lsquohet raadsel van de dodorsquo naar broelmuseumkortrijkbe

De medewerkers van het museum brengen de drie winnaars persoon-lijk op de hoogteWIN

winnaars fotowedstrijd In mei lanceerde de Stadskrant een oproep om communie- of lente-feestfotorsquos met een Kortrijkse ach-tergrond in te sturen We kregen heel wat leuke inzendingen binnen waaruit de juryleden onderstaande fotorsquos kozen als top drie De win-naars ontvangen eerstdaags een speelbon ter waarde van 10 euro Wil je alle ingezonden fotorsquos herbe-kijken Surf dan naar wwwkortrijkbestadskrantwedstrijd

Wie geregeld aan P Appel voorbij rijdt kent ongetwijfeld deze graffititekening copyright Dominique Hellin

Nina geniet van de eerste lentezon in het Koning Albertpark Op de achter-grond zie je de Dambrug copyright Frederik Gheysen

De Kortrijkse spoorweg leent zich uitstekend voor fotorsquos met een mooi diepteperspectief copyright Vic Debonne

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

vrijwilligersverdraaid

GOeD

ldquoDe Stroom gaat samen met de persoon met een beperking op zoek naar een ant-woord op zijn specifieke vrijetijds- of vor-mingsvraag Bijvoorbeeld een dame van 40 wil overdag zwemmen en is van plan om te voet naar het zwembad te gaan Samen met haar pluizen wij de verschil-lende mogelijkheden uit en indien nodig vergezelt een vrijwilliger haar bij de eer-ste zwembeurt Zo kan die dame haar drempelvrees overwinnenrdquo steekt Jeroen Marijsse van wal

ldquoMet de doelgroep ndash volwassenen en jongeren met een beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-

en vormingsaanbod Maar wij roeien ook tegen die stroom op Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de gasten bestaan Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de

hype van de special events voor personen met een beperking Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheidrdquo

aldus een besliste Jeroen Marijsse cooumlrdinator van De Stroom

De Stroom vult vrijetijdsvragen in

copy F

oto

Hol

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

samen op reisldquoDe vrijetijdsvragen zijn divers van het kie-zen van een theatervoorstelling over het bestellen van de toegangskaartjes voor een cultureel evenement tot het boeken en organiseren van een vakantie naar Schotland In dat laatste geval bereiden een vrijwilliger en de persoon met de be-perking samen de reis grondig voor Uiter-aard zorgen wij ervoor dat het klikt tussen de vrijwilliger en diegene die op stap wil en daarbij staat die laatste steeds centraal Voor alle duidelijkheid de persoon met een beperking gaat op reis de vrijwilliger gaat mee om hem bij te staanrdquo

Zo gewoon mogelijKDe Stroom organiseert zelf een vrijetijds-aanbod ldquoDe rode draad daarbij is lsquozo ge-woon mogelijkrsquo Met onze activiteiten willen wij waar het kan aansluiting vinden op het reguliere aanbod een treffend voorbeeld is de Mediaclub De deelnemers hebben de keuze tussen film bowlen eten dansen of een culturele activiteit Als zij beslissen de Italiaanse keuken uit te proberen dan gaan wij in groepjes van maximum 8 personen in verschillende Italiaanse restaurants uit-eten Wij boeken nooit onder De Stroom maar gebruiken de naam van eacuteeacuten van de participanten of vrijwilligers Wij zitten in het restaurantgedeelte en niet in eacuteeacuten of an-der achterzaaltje Wij vragen geen speciale behandeling Wij willen op een zo gewoon mogelijke manier genieten van ons avond-je uit Uitzondering daarop is ons cafeacute Op-rit 234 waar de deelnemers op vrijdag- en zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor een glaasje en een gemoedelijke babbelrdquo benadrukt Jeroen Marijsse

spelen is de boodschapDeze filosofie trekt de cooumlrdinator door naar de speelpleinwerking ldquoIn samenwer-king met Team Jeugd van de stad Kor-trijk en de Warande organiseren wij elke schoolvakantie Wasper in de Warande Onze opdracht bestaat er niet in om een speciaal aanbod te creeumlren maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten deelnemen aan de bestaande activiteiten Onze kinderen zijn speelbeesten Wij ver-trekken vanuit het spel niet vanuit de be-perking Onze monitoren geven extra uit-leg en ondersteuning bij het spel Spelen en nog eens spelen dat is de boodschap In Wevelgem bieden wij een aangepaste speelpleinwerking aan Kasper maar het is de bedoeling dat die ingebed wordt in de gewone werkingrdquo

toeganKelijKe evenementenOok volwassenen moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk in te pikken op het bestaande vrijetijdsaanbod ldquoIk heb mijn bedenkingen bij de hype die ontstaan is rond de special events voor personen met een beperking Waarom de bestaande ini-tiatieven niet toegankelijk maken Veel or-ganisatoren zetten de deuren al wijd open voor de doelgroep denk maar aan Dranou-ter Werchter Pukkelpop Couleur Cafeacute Ook andere regionale en lokale evenementen leveren inspanningen op om hun evene-ment toegankelijk te maken verlaagde balies voor aankoop van drankbonnetjes ringleiding voor slechthorenden assisten-tie waar nodig aangepaste parkeerplaat-sen Wij moeten met de sector bedenken hoe wij personen met een beperking kun-nen uitdagen om aan de events deel te ne-men Ook de communicatie kan beter Fly-ers of affiches vermelden niet altijd dat het evenement toegankelijk is Nochtans zou je op die manier de drempelvrees van veel personen met een beperking wegwerkenrdquo aldus Jeroen Marijsse

vrijwilligersVrijwilligers spelen een cruciale rol in De Stroom ldquoHet is heel simpel onze werking valt of staat met vrijwilligers Met vijf be-roepskrachten alleen redden wij het niet Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers met een harde kern van een 40-tal perso-

nen Bij ons kan je op duizend en eacuteeacuten ma-nieren als vrijwilliger aan de slag als bar-verantwoordelijke als logistiek vrijwilliger individuele begeleider noem maar op De meesten zetten de stap naar vrijwilligers-werk om hun sociaal netwerk te verruimen Ook voor de deelnemers zelf scheppen de vrijwilligers ontmoetingskansenrdquo besluit de cooumlrdinator

wwwdestroombe 056 35 30 17

ldquoBij ons kan je op duizend en eacuteeacuten manieren als vrijwilliger aan de slagrdquo

ldquoDe rode draad is zo gewoon mogelijkrdquo

toegankelijke stadJeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaanderen kan noemen De Stroom zat samen met de Stedelijke Advies-raad voor Personen met een Han-dicap en de stad Kortrijk en zorgde ervoor dat de evenementen tijdens juli en augustus voor iedereen toe-gankelijk zijn Het ziet er naar uit dat Kortrijk de begeerde titel kan verzil-veren Tijdens het feestweekend van 9 en 10 juli is er onder andere een toegankelijke gezinszoektocht in de binnenstad staan toegankelijkheids-stewards paraat om assistentie te bieden tijdens de optredens van Will Tura en Natalia een tolk vertaalt deze concerten in Vlaamse Gebarentaal ringleiding en een rolstoelpodium zijn voorzien Voornoemde voorzie-ningen zijn ook voorhanden tijdens de evenementen in juli en augustus

copy F

oto

Hol

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 4: Stadskrant juli-augustus 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

vrijwilligersverdraaid

GOeD

ldquoDe Stroom gaat samen met de persoon met een beperking op zoek naar een ant-woord op zijn specifieke vrijetijds- of vor-mingsvraag Bijvoorbeeld een dame van 40 wil overdag zwemmen en is van plan om te voet naar het zwembad te gaan Samen met haar pluizen wij de verschil-lende mogelijkheden uit en indien nodig vergezelt een vrijwilliger haar bij de eer-ste zwembeurt Zo kan die dame haar drempelvrees overwinnenrdquo steekt Jeroen Marijsse van wal

ldquoMet de doelgroep ndash volwassenen en jongeren met een beperking - gaan wij met de stroom mee inzake het vrijetijds-

en vormingsaanbod Maar wij roeien ook tegen die stroom op Wij boksen op tegen de hardnekkige vooroordelen die over de gasten bestaan Wij blijven uitdagen en zetten ons af tegen de

hype van de special events voor personen met een beperking Wij ijveren voor een zo groot mogelijke toegankelijkheidrdquo

aldus een besliste Jeroen Marijsse cooumlrdinator van De Stroom

De Stroom vult vrijetijdsvragen in

copy F

oto

Hol

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

samen op reisldquoDe vrijetijdsvragen zijn divers van het kie-zen van een theatervoorstelling over het bestellen van de toegangskaartjes voor een cultureel evenement tot het boeken en organiseren van een vakantie naar Schotland In dat laatste geval bereiden een vrijwilliger en de persoon met de be-perking samen de reis grondig voor Uiter-aard zorgen wij ervoor dat het klikt tussen de vrijwilliger en diegene die op stap wil en daarbij staat die laatste steeds centraal Voor alle duidelijkheid de persoon met een beperking gaat op reis de vrijwilliger gaat mee om hem bij te staanrdquo

Zo gewoon mogelijKDe Stroom organiseert zelf een vrijetijds-aanbod ldquoDe rode draad daarbij is lsquozo ge-woon mogelijkrsquo Met onze activiteiten willen wij waar het kan aansluiting vinden op het reguliere aanbod een treffend voorbeeld is de Mediaclub De deelnemers hebben de keuze tussen film bowlen eten dansen of een culturele activiteit Als zij beslissen de Italiaanse keuken uit te proberen dan gaan wij in groepjes van maximum 8 personen in verschillende Italiaanse restaurants uit-eten Wij boeken nooit onder De Stroom maar gebruiken de naam van eacuteeacuten van de participanten of vrijwilligers Wij zitten in het restaurantgedeelte en niet in eacuteeacuten of an-der achterzaaltje Wij vragen geen speciale behandeling Wij willen op een zo gewoon mogelijke manier genieten van ons avond-je uit Uitzondering daarop is ons cafeacute Op-rit 234 waar de deelnemers op vrijdag- en zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor een glaasje en een gemoedelijke babbelrdquo benadrukt Jeroen Marijsse

spelen is de boodschapDeze filosofie trekt de cooumlrdinator door naar de speelpleinwerking ldquoIn samenwer-king met Team Jeugd van de stad Kor-trijk en de Warande organiseren wij elke schoolvakantie Wasper in de Warande Onze opdracht bestaat er niet in om een speciaal aanbod te creeumlren maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten deelnemen aan de bestaande activiteiten Onze kinderen zijn speelbeesten Wij ver-trekken vanuit het spel niet vanuit de be-perking Onze monitoren geven extra uit-leg en ondersteuning bij het spel Spelen en nog eens spelen dat is de boodschap In Wevelgem bieden wij een aangepaste speelpleinwerking aan Kasper maar het is de bedoeling dat die ingebed wordt in de gewone werkingrdquo

toeganKelijKe evenementenOok volwassenen moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk in te pikken op het bestaande vrijetijdsaanbod ldquoIk heb mijn bedenkingen bij de hype die ontstaan is rond de special events voor personen met een beperking Waarom de bestaande ini-tiatieven niet toegankelijk maken Veel or-ganisatoren zetten de deuren al wijd open voor de doelgroep denk maar aan Dranou-ter Werchter Pukkelpop Couleur Cafeacute Ook andere regionale en lokale evenementen leveren inspanningen op om hun evene-ment toegankelijk te maken verlaagde balies voor aankoop van drankbonnetjes ringleiding voor slechthorenden assisten-tie waar nodig aangepaste parkeerplaat-sen Wij moeten met de sector bedenken hoe wij personen met een beperking kun-nen uitdagen om aan de events deel te ne-men Ook de communicatie kan beter Fly-ers of affiches vermelden niet altijd dat het evenement toegankelijk is Nochtans zou je op die manier de drempelvrees van veel personen met een beperking wegwerkenrdquo aldus Jeroen Marijsse

vrijwilligersVrijwilligers spelen een cruciale rol in De Stroom ldquoHet is heel simpel onze werking valt of staat met vrijwilligers Met vijf be-roepskrachten alleen redden wij het niet Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers met een harde kern van een 40-tal perso-

nen Bij ons kan je op duizend en eacuteeacuten ma-nieren als vrijwilliger aan de slag als bar-verantwoordelijke als logistiek vrijwilliger individuele begeleider noem maar op De meesten zetten de stap naar vrijwilligers-werk om hun sociaal netwerk te verruimen Ook voor de deelnemers zelf scheppen de vrijwilligers ontmoetingskansenrdquo besluit de cooumlrdinator

wwwdestroombe 056 35 30 17

ldquoBij ons kan je op duizend en eacuteeacuten manieren als vrijwilliger aan de slagrdquo

ldquoDe rode draad is zo gewoon mogelijkrdquo

toegankelijke stadJeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaanderen kan noemen De Stroom zat samen met de Stedelijke Advies-raad voor Personen met een Han-dicap en de stad Kortrijk en zorgde ervoor dat de evenementen tijdens juli en augustus voor iedereen toe-gankelijk zijn Het ziet er naar uit dat Kortrijk de begeerde titel kan verzil-veren Tijdens het feestweekend van 9 en 10 juli is er onder andere een toegankelijke gezinszoektocht in de binnenstad staan toegankelijkheids-stewards paraat om assistentie te bieden tijdens de optredens van Will Tura en Natalia een tolk vertaalt deze concerten in Vlaamse Gebarentaal ringleiding en een rolstoelpodium zijn voorzien Voornoemde voorzie-ningen zijn ook voorhanden tijdens de evenementen in juli en augustus

copy F

oto

Hol

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 5: Stadskrant juli-augustus 2011

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

a a n H e t w o o r d

samen op reisldquoDe vrijetijdsvragen zijn divers van het kie-zen van een theatervoorstelling over het bestellen van de toegangskaartjes voor een cultureel evenement tot het boeken en organiseren van een vakantie naar Schotland In dat laatste geval bereiden een vrijwilliger en de persoon met de be-perking samen de reis grondig voor Uiter-aard zorgen wij ervoor dat het klikt tussen de vrijwilliger en diegene die op stap wil en daarbij staat die laatste steeds centraal Voor alle duidelijkheid de persoon met een beperking gaat op reis de vrijwilliger gaat mee om hem bij te staanrdquo

Zo gewoon mogelijKDe Stroom organiseert zelf een vrijetijds-aanbod ldquoDe rode draad daarbij is lsquozo ge-woon mogelijkrsquo Met onze activiteiten willen wij waar het kan aansluiting vinden op het reguliere aanbod een treffend voorbeeld is de Mediaclub De deelnemers hebben de keuze tussen film bowlen eten dansen of een culturele activiteit Als zij beslissen de Italiaanse keuken uit te proberen dan gaan wij in groepjes van maximum 8 personen in verschillende Italiaanse restaurants uit-eten Wij boeken nooit onder De Stroom maar gebruiken de naam van eacuteeacuten van de participanten of vrijwilligers Wij zitten in het restaurantgedeelte en niet in eacuteeacuten of an-der achterzaaltje Wij vragen geen speciale behandeling Wij willen op een zo gewoon mogelijke manier genieten van ons avond-je uit Uitzondering daarop is ons cafeacute Op-rit 234 waar de deelnemers op vrijdag- en zaterdagavond elkaar in een vertrouwelijke sfeer en veilige omgeving ontmoeten voor een glaasje en een gemoedelijke babbelrdquo benadrukt Jeroen Marijsse

spelen is de boodschapDeze filosofie trekt de cooumlrdinator door naar de speelpleinwerking ldquoIn samenwer-king met Team Jeugd van de stad Kor-trijk en de Warande organiseren wij elke schoolvakantie Wasper in de Warande Onze opdracht bestaat er niet in om een speciaal aanbod te creeumlren maar wel om

iedereen zo gemakkelijk mogelijk te laten deelnemen aan de bestaande activiteiten Onze kinderen zijn speelbeesten Wij ver-trekken vanuit het spel niet vanuit de be-perking Onze monitoren geven extra uit-leg en ondersteuning bij het spel Spelen en nog eens spelen dat is de boodschap In Wevelgem bieden wij een aangepaste speelpleinwerking aan Kasper maar het is de bedoeling dat die ingebed wordt in de gewone werkingrdquo

toeganKelijKe evenementenOok volwassenen moeten de kans krijgen om zoveel mogelijk in te pikken op het bestaande vrijetijdsaanbod ldquoIk heb mijn bedenkingen bij de hype die ontstaan is rond de special events voor personen met een beperking Waarom de bestaande ini-tiatieven niet toegankelijk maken Veel or-ganisatoren zetten de deuren al wijd open voor de doelgroep denk maar aan Dranou-ter Werchter Pukkelpop Couleur Cafeacute Ook andere regionale en lokale evenementen leveren inspanningen op om hun evene-ment toegankelijk te maken verlaagde balies voor aankoop van drankbonnetjes ringleiding voor slechthorenden assisten-tie waar nodig aangepaste parkeerplaat-sen Wij moeten met de sector bedenken hoe wij personen met een beperking kun-nen uitdagen om aan de events deel te ne-men Ook de communicatie kan beter Fly-ers of affiches vermelden niet altijd dat het evenement toegankelijk is Nochtans zou je op die manier de drempelvrees van veel personen met een beperking wegwerkenrdquo aldus Jeroen Marijsse

vrijwilligersVrijwilligers spelen een cruciale rol in De Stroom ldquoHet is heel simpel onze werking valt of staat met vrijwilligers Met vijf be-roepskrachten alleen redden wij het niet Wij tellen een 100-tal actieve vrijwilligers met een harde kern van een 40-tal perso-

nen Bij ons kan je op duizend en eacuteeacuten ma-nieren als vrijwilliger aan de slag als bar-verantwoordelijke als logistiek vrijwilliger individuele begeleider noem maar op De meesten zetten de stap naar vrijwilligers-werk om hun sociaal netwerk te verruimen Ook voor de deelnemers zelf scheppen de vrijwilligers ontmoetingskansenrdquo besluit de cooumlrdinator

wwwdestroombe 056 35 30 17

ldquoBij ons kan je op duizend en eacuteeacuten manieren als vrijwilliger aan de slagrdquo

ldquoDe rode draad is zo gewoon mogelijkrdquo

toegankelijke stadJeroen Marijsse droomt dat Kortrijk zich de meest toegankelijke stad van Vlaanderen kan noemen De Stroom zat samen met de Stedelijke Advies-raad voor Personen met een Han-dicap en de stad Kortrijk en zorgde ervoor dat de evenementen tijdens juli en augustus voor iedereen toe-gankelijk zijn Het ziet er naar uit dat Kortrijk de begeerde titel kan verzil-veren Tijdens het feestweekend van 9 en 10 juli is er onder andere een toegankelijke gezinszoektocht in de binnenstad staan toegankelijkheids-stewards paraat om assistentie te bieden tijdens de optredens van Will Tura en Natalia een tolk vertaalt deze concerten in Vlaamse Gebarentaal ringleiding en een rolstoelpodium zijn voorzien Voornoemde voorzie-ningen zijn ook voorhanden tijdens de evenementen in juli en augustus

copy F

oto

Hol

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 6: Stadskrant juli-augustus 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

De wijkinspecteur staat in voor de politione-le aanwezigheid in je buurt en is het eerste aanspreekpunt als er problemen zijn Hij of zij staat in voor de nazorg bij een inbraak of dief-stal met geweld spoort criminele activiteiten op controleert een adreswijziging bemid-delt bij een burenruzie meldt schade aan het wegdek of detecteert elk geval van sluikstor-ten Bovendien vervult de wijkinspecteur een belangrijke preventieve rol Hij of zij is vaak de schakel tussen buurtbewoners en instanties zoals de huisvestingsdienst of sociale instel-lingen Ken je de bevoegde persoon voor jouw buurt nog niet Hou dan zeker onder-staande contactgegevens bij

wwwpzvlasbe rubriek lsquowijkwerkingrsquo

1 omgeving grote marKtbull Bekaert elsbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

2 omgeving gerechtshofbull Degroote Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Stadhuis dienst Burgerza-

ken Grote Markt 54

3 omgeving overleiebull Knockaert Nancybull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtcentrum Overleie

Overleiestraat 47

4 omgeving st janbull Samijn Rikbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Poortgebouw V-Tex Pieter

Deconincklaan 23a

5 omgeving plein-budabull Vandaele Deborabull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Politiewinkel St Jansstraat 9

6 omgeving brugsesteenwegbull Tanghe Philippebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60

7 omgeving gentsesteenwegbull Verstraete Hansbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtlokaal rsquot Juwelierke

Juweliersplein

8 omgeving dr snellaertstraatbull Vermaut Jean-Mariebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buildings III-Hofsteden Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan

5202

9 omgeving doorniKsewijK bull Vandemeulebroucke Jean-Pierrebull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Serres Dubbele Haagjes

St Denijsestraat 156-158

10 omgeving burgemeester gillonlaan bull Cael Marjoleinbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60bull Contactpunt Buurtbibliotheek Blauwe

Poort Halenplein 8

11 omgeving lange muntebull Messiaen Lucbull St-Amandslaan 26 ndash 056 27 12 60 bull Contactpunt Buurthuis De Lange Munte

Lange Munteplein 7

12 omgeving rsquot hogebull Derde Johanbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60

13 omgeving marKsesteenwegpottelbergen omgeving loofstraatbull Gheldof Polbull St-Amandslaan 26 056 27 12 60 bull Contactpunt Rusthuis St Jozef Condeacutedreef 16

14 bellegemKooigembull Clement Hildebull Bellegemsestraat 107 Bellegem 056 20 48 29bull Molentjesstraat 1 Kooigem ndash 056 45 55 60

15 aalbeKerollegembull Defever Nathaliebull Moeskroensesteenweg 69 Aalbeke 056 43 09 52bull Tombroekstraat 2 Rollegem ndash 056 27 77 66

16 omgeving marKesteertbull Tytgat Ronnybull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

17 omgeving rodenburgbaliestraatbull Pauwels eddy bull Hellestraat 6 Marke ndash 056 24 08 23

18 omgeving bissegemplaatsbull Vanholme Irisbull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

19 omgeving gullegemsesteenwegbull Monserez Katrien bull Bissegemplaats 8 Bissegem ndash 056 35 53 95

20 omgeving KortrijKsestraatheule watermolenbull Huysentruyt Frankbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

21 omgeving disgrachtKransvijverbull Folens Ginabull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

22 omgeving heuleplaatsringlaan bull Deprez Hansbull Lagaeplein 24 Heule ndash 056 24 06 30

23 sint-Katrien bull Maus Steven bull Weggevoerdenplein 101 Kuurne 056 36 58 60 bull Contactpunt Buurthuis rsquot Senter St Katrienplein 14 in Kuurne

De kans is groot dat je hem of haar al eens door je straat hebt zien fietsen Of misschien klopte hijzij ooit al bij je aan De wijkinspecteur is al jarenlang een vertrouwd figuur in het straatbeeld

P Z V l a s

24 wijken 23 wijkinspecteurs

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 7: Stadskrant juli-augustus 2011

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7

P Z V l a s

PZ Vlas beZorgt je een ZorgeloZe Vakantie

Met een aantal eenvoudige voor-zorgmaatregelen vertrek je een pak geruster op reis De politiezo-ne Vlas voorziet onder meer wo-ningtoezicht en kompasbandjes

KompasbandjePlan je een dagje uit met je kroost Haal dan voor je vertrek een aantal gra-tis kompasbandjes af in de Politiewin-kel in de Sint-Jansstraat Op het bandje noteer je de naam van je kind samen met een telefoonnummer of de naam van je hotel Zo kunnen omstaanders jou gemakkelijk bereiken als je zoon of dochter verloren loopt De politie raadt wel aan om nooit je thuisadres op het bandje te schrijven Op die manier ver-mijd je dat criminelen bruikbare gege-vens in handen krijgen

afweZigheidstoeZicht De dienst preventie van de politiezone Vlas stelt bovendien alles in het werk om je woning te bewaken tijdens je afwezigheid Vertrek je op reis of ben je om een andere reden voor lange tijd het huis uit vraag dan afwezigheids-toezicht aan bij de politiezone Vlas Dit houdt in dat een politieambtenaar op onregelmatige tijdstippen een kijkje neemt rond je woning Voorwaarde is wel dat er niemand thuis is en dat dit een tijdelijke situatie is Interesse Vul dan minstens eacuteeacuten week voor je ver-trek het formulier in via het e-loket op wwwpzvlasbe een papieren versie van het aanvraagformulier kan je afha-len bij het politiekantoor in je buurt

wwwpzvlasbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Politiezone VlasKortrijk - Kuurne - Lendelede

Het wijkkantoor in de St-Amandslaan 26 in Kortrijk is iedere werkdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur De wijkinspecteurs in de deelgemeenten zijn gehuisvest in de oud-gemeen-tehuizen of de ontmoetingscentra Je kan er elke werkdag terecht van 830 tot 10 uur Daar-naast houden de wijkinspecteurs eacuteeacuten tot twee keer per week spreekuur in de elf contactpunten in Kortrijk Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak op het nummer 056 27 12 60

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 8: Stadskrant juli-augustus 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

Westfalen Sinds 1969 is het een chique stadsdeel van Bonn Toen Bonn nog de hoofdstad van Duitsland was telde Bad Godesberg talrijke buitenlandse ambassa-des Bad Godesberg ligt aan de linkeroever van de Rijn tegenover het Zevengebergte De uitkijktoren Godesburg een restant van eacuteeacuten van de eerste Rijn-kastelen uit 1210 domineert de skyline De toren is nu een restaurant met een panoramisch zicht op de Rijn In het gezellige centrum kan je fla-neren langs de vele winkels restaurants cafeetjes en terrasjes een boottocht op de Rijn is een originele manier om de stad te ontdekken De rivier is het decor voor

lsquoRhein in Flammenrsquo een jaarlijks zomers spektakel van vuurwerk klank- en lichtspel Op een boogscheut ligt Bonn met onder andere volgende culturele toppers het Beethovenhauss het Museum Alexander Koening (een zooumllogisch museum) de Munsterkathedraal hellip

FRASCATIFrascati ligt op een half uurtje sporen van Rome tegen de noordwestelijke helling van de Albaanse heuvels Het european Space Research Institute is er gevestigd Frascati maakt deel uit van de Castelli

BAD GODeSBeRGBad Godesberg was vroeger een zelfstan-dige stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Heb je nog geen concrete reisplannen Dan loont het de moeite om eacuteeacuten van de Kortrijkse zustersteden te verkennen Bad Godesberg (Duitsland sinds 1964) Frascati (Italieuml sinds 1967) Saint-Cloud (Frankrijk sinds 1993) en Windsor-Maidenhead (Groot-Brittannieuml sinds 1981)

Bezoek eens een zusterstad

V a k a n t i e t i P s

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 9: Stadskrant juli-augustus 2011

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

V a k a n t i e t i P s

ProVincie bundelt beiaardconcerten

weetje

Wie van beiaardconcerten houdt zal zeker inspiratie opdoen in de Beiaardbrochure 2011 die de provincie West-Vlaanderen samenstelde

Deze publicatie geeft een overzicht van alle West-Vlaamse beiaardconcerten die deze zomer op het programma staan Ook de muziekuitvoeringen van de zeven Noord-Franse beiaarden zijn in de brochure opgenomen Je kan de uitgave gratis op de kop tikken bij alle toeristische diensten van gemeenten en steden die over een beiaard beschikken in alle kustgemeenten en bij beiaardiers of organisatoren van concerten Ook bij de pro-vinciale dienst Cultuur kan je terecht kristofnoewest-vlaanderenbe of 050 40 34 04

erkende Kortrijkse verenigingen die (met hun leden) een bezoek brengen aan eacuteeacuten van de jumelagesteden heb-ben recht op een stedelijke vergoe-ding Je dient best op tijd je aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen

Romani een groepering van historische dorpen De stad is befaamd door haar ty-pische witte wijn en de beroemde 16e eeuwse villarsquos die de Romeinse aristocratie liet bouwen De Villa Aldobrandini ook Bel-vedere genoemd is de bekendste De stad bevindt zich in een wijnstreek Je kan er vele authentieke wijnkelders - osteria - be-zoeken en van de typische witte huiswijn en de lokale specialiteiten proeven De cul-tuurliefhebber kan zijn hart ophalen in Tus-culum op zowat 6 km van Frascati Ruiumlnes herinneren je aan de Klassieke Oudheid een amfitheater een goed bewaard Grieks theater de onderbouw van de villa van Ti-berius waterleidingen en citernen

windSor-maidenheadWindsor-Maidenhead maakt deel uit van het engelse graafschap Berkshire en is een fraaie stad langs de Thames Door de nabijheid van Londen (45 km) profileerde

Windsor-Maidenhead zich vroeger als een belangrijke stopplaats voor reizigers Nu is deze plek een charmante voorstad met een prima winkelcentrum met vele pubs en restaurants Windsor-Maidenhead ge-niet bekendheid door Windsor Castle eacuteeacuten van de indrukwekkende officieumlle residen-ties van de Britse koninklijke familie Wind-sor Castle is al 900 jaar lang het grootste nog bewoonde kasteel van de wereld Het kasteel is omringd door het Windsor Great Park De lsquoLong Walkrsquo een 5 kilometer lange weg verbindt het kasteel met het park een aanrader voor de allerjongste toeristen is Legoland waar je bekende gebouwen kan bewonderen die uit kleine legostukjes opgetrokken zijn Je moet zeker een kijkje nemen in de Windsor Guild Hall en het prestigieuze eton College Nabij Windsor bevindt zich Ascot de beroemde renbaan voor paardenraces Vooral de excentrieke hoofdtooisels van de dames trekken dan de aandacht In de onmiddellijke omge-ving kan je onder andere Clivedon bezoe-ken Deze villa die in het bezit is van de Na-tional Trust behoorde ooit toe aan Nancy Astor en speelde een prominente rol in het Profumo-schandaal Blikvangers zijn de tui-nen en de bossen een wandeling langs de Thames brengt je in pittoreske dorpjes als Cookham Marlow en Bray Uiteraard is de rivier de plek bij uitstek voor waterrecreatie

Saint-cloudSaint-Cloud is gelegen op 5 km ten westen van Parijs In de 16e eeuw bouwde men er het Kasteel van Saint-Cloud waar onder-meer Marie-Antoinette Napoleon Bona-parte en Napoleon III hun intrek namen Het kasteel brandde af tijdens het Beleg van Parijs in 1870 Alleen het park rond het

kasteel en enkele bijgebouwen zijn over-gebleven In het Parc de Saint-Cloud vin-den geregeld rockconcerten plaats Je kan er ook de beeldengroep lsquoLa France couron-nant lrsquoArt en lrsquoIndustriersquo bewonderen Je kan er ook een klein museum bezoeken Aan de hand van maquettes meubels en schilderijen krijg je een idee van hoe het kasteel eruit zag Vlakbij heb je ook het Na-tionaal Keramiek en Porselein museum van Segravevres waar men nog op ambachtelijke wijze werkt Op de heuvel van Saint-Cloud heb je een fraai uitzicht op Parijs Dat is trouwens eacuteeacuten van de grootste troeven van Saint-Cloud je bevindt je dichtbij de meest prestigieuze monumenten en beziens-waardigheden van de Franse hoofdstad Ook Versailles ligt vlakbij

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 10: Stadskrant juli-augustus 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

b i b

negentienhonderd ZesenZeventigIn het voorjaar van 1976 begon men met de aanleg van de huidige Romein-selaan Daarvoor gingen diverse panden tegen de vlakte Aan de westkant van de Veemarkt kwamen vier huizen onder de sloophamer terecht In de richting van het Plein verdwenen delen van de Keer der Kleine Sint-Jansstraat de Twaalf Aposte-lenstraat en Stompaershoek Op de hoek van de Voorstraat en de Langemeers-straat stond het rusthuis Sint-Jozef in de volksmond lsquooudmanhuisrsquo of lsquokadulkotrsquo ge-noemd Dit rusthuis uit 1839 werd reeds in 1968 afgebroken Deze instelling bood onderdak aan zowat 300 bejaarden Ach-ter het braakliggend stuk grond zie je nog de kapel die bij het rusthuis hoorde Deze kapel ontsnapte uiteindelijk ook niet aan de afbraak De plannen voorzagen ook de sloop van het fraaie huis in empirestijl op de hoek van het Plein Dit ging gelukkig niet door De sigarenwinkel er rechtover moest er wel aan geloven en ruimde in 1975 plaats voor een afdeling van het Sint-Niklaasinstituut

tweeduiZend en elfNa de aanleg van de Romeinselaan bouw-de het OCMW in 1979-1980 de serviceflats Ten Olme De eerste bewoners namen er hun intrek in 1983 Op 20 november 1986 opende het dienstencentrum De Zonne-wijzer officieel de deuren De Zonnewij-zer is daarmee de senior van de Kortrijkse dienstencentra van het OCMW Deze centra geven informatie en advies orga-niseren allerlei aciviteiten en bieden een uitgebreide dienstverlening aan Ze zijn eveneens een plaats voor ontmoeting het uitbouwen van een sociaal netwerk en ontspanning De bouw van het winkel-centrum K in Kortrijk zorgde ervoor dat de Romeinselaan een ander uitzicht kreeg De ondergrondse garage van het cen-trum is immers bereikbaar via drie tunnels met onder andere een in- en uitrit via de Romeinselaan

V r o e g e r e n n u

en toen was er

De rubriek lsquoVroeger en nursquo is een vertrouwd item in deze Stadskrant Voor deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig Heb jij nog fotorsquos uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek Stuur ze dan in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbeo

Pro

eP

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 11: Stadskrant juli-augustus 2011

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11

lsquoMeer ruimte voor Bissegemrsquo zo luidde de titel van het artikel waarin de Stadskrant het masterplan voor Bissegem uit de doeken deed In een eerste fase neemt de stad OC De Neerbeek onder handen Urbain architectencollectief uit Ledeberg is aangesteld om die herinrichting uit te werken

Herinrichting OC De Neerbeek

Het gebouw dat ondertussen meer dan 20 jaar oud is krijgt binnenkort een volledige facelift De aanpassingen aan het ontmoe-tingscentrum moeten overigens een op-lossing bieden voor een aantal beperkin-gen op de huidige site

efficieumlnt werKenWijkagenten bibliotheekmedewerkers personeel van het OC en de dienst bur-gerzaken zitten op dit moment nog steeds verspreid over het ontmoetingscentrum en het oud gemeentehuis Om hun werking

te centraliseren wil de stad de voormalige brandweerkazerne aan het Vlaswaagplein herinrichten tot een dienstencentrum Alle publieksdiensten en de gebiedswerker zul-len daar hun kantoor krijgen er komt bo-vendien een zaaltje voor vergaderingen en kleine evenementen Het dienstgebouw komt hiermee opnieuw geografisch in het centrum van Bissegem te liggen Het defi-nitieve ontwerp moet klaar zijn tegen het najaar van 2011 De werken starten in 2012

wwwbissegembe

w e r k e n

gratis naar film oVer mobiliteitsPlan

NIeuWe troef voor kuNsteNeIlaNd Buda

Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is klaar Ben je benieuwd welke plannen de komende jaren op het getouw staan maar zie je er tegen op om pakken ingewikkelde lectuur te verslinden Reserveer dan vlug een plaatsje voor de gratis filmvoorstelling op vrijdag 9 september om 20 uur in de Kortrijkse Schouwburg In een 20 minuten durende voorstelling krijg je een overzicht van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren Om het geheel luchtig te houden deed de stad een beroep op de acteurs van de Kortrijkse Revue Zij zorgen ervoor dat alle projecten in mensentaal vertaald worden Na de film kan je nog even napraten in de foyer van de Schouwburg Het stadsbestuur trakteert jou graag op een drankje

Inschrijven voor de gratis premiegravere kan op het nummer 056 27 83 00 Gereserveerde kaarten kan je tijdens de

openingsuren afhalen bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur Grote Markt 54 (behalve maandagavond)

Buda is meer dan ooit een kunsten-eiland waar internationale kunste-naars in alle rust hun ding kunnen doen naast de Budascoop en de Budatoren krijgen de artiesten er binnenkort een extra faciliteit bij de Budafabriek met de financieumlle steun van de europese Unie startte de stad onlangs met de werken aan deze nieuwe kunstenfabriek

Het moet een plek worden waar productontwikkelaars ontwerpers kunstenaars en studenten elkaar ont-moeten nieuwe ideeeumln uitdenken of prototypes ontwikkelen In het pand is eveneens een ruimte voorzien om (in-ternationale) lezingen te organiseren Bovendien zullen kunstenaars er hun ontwerpen en ideeeumln kunnen voor-stellen in een grote expositieruimte

twee ingrepenDe voormalige textielloods Desmet-Dejaeghere wordt hiertoe volledig gerenoveerd enerzijds wil men veel meer lichtinval creeumlren door de bouw van een grote vide in het hart van het gebouw Anderzijds moet een nieu-we inkomhal aan de straatzijde het complex beter zichtbaar maken De ruwbouwwerken zijn ondertussen gestart de afwerking moet klaar zijn tegen midden 2012 Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste kun-stenaars in de zomer van 2012 het gebouw in gebruik nemen

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 12: Stadskrant juli-augustus 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

k n a P P l e k j e

moesten de klok luiden en elke avond in de kapel bidden voor de ziel van hun wel-doeners zijnde Josijne Baggaert en haar zussen Katriene en Willemyne Op die manier verzekerden de dochters Baggaert zich van een mooie plaats in de hemel

beschermd monumentVandaag is het Baggaertshof een be-schermd monument De laatste bewoon-ster verliet het hof in 1975 De jaren daarop werd het grondig gerestaureerd Het Bag-gaertshof ademt de 17e eeuw De schilder-achtige huisjes zijn amper 25 meter hoog eeacuten huisje is helemaal hersteld in zijn oor-spronkelijke staat Het telt maar eacuteeacuten kamer waarin bijna alles moest gebeuren eten koken wassen slapen en werken Valluiken geven toegang tot het zoldertje onder het

pannendak en het keldertje Verder is er een open haard en een nis met een bedsponde Ook de tuin is een bezoek waard Je vindt er een van de zeldzame witte moerbeibomen in Vlaanderen In 1981 werd een medicinale kruidentuin aangelegd er zijn meer dan 300 verschillende geneeskruiden aangeplant die rsquos zomers heerlijk geuren Vergeet ook niet de kapel even binnen te lopen Centraal staat het beeld van OLVrouw-ten-Olme uit 1628 Naar verluidt heeft het Mariabeeld al meerdere mirakels teweeggebracht vooral bij mensen met zenuwziekten stuipen koorts en andere kwalen Maar wees ge-rust ook nuchtere lieden vinden in het Bag-gaertshof rust en verpozing

Iedereen is welkom tussen 14 en 18 uur

(gesloten op maandag vrijdag en feestdagen)

Het Baggaertshof dateert van 1638 Het be-sloten hof met dertien kleine huisjes werd gesticht door Josijne Baggaert Haar vader Willem was een welgesteld man en een tijd-lang schepen van Kortrijk die zijn dochters een mooie erfenis had nagelaten Naast de dertien huisjes bevat het Baggaertshof een kapel een tuin een pomp en een toilet

striKte voorwaardenIn 1643 werd het hof geschonken aan de stad maar wel onder strikte voorwaar-den De huisjes mochten alleen bewoond worden door weduwen of jonge vrouwen van onbesproken gedrag Zij moesten in armoede nederig de kost verdienen met spinnen naaien of ander handwerk Bo-venal moesten de bewoonsters kuis zijn en rsquos avonds altijd op tijd binnen zijn Ze

verschillende kegrave trsquoeu ool tefrente kjirrsquon gezei en ge verstoat het nog nie = ik heb het u al verschillende keren gezegd en ge verstaat het nog niet (Kortrijks dialect Robert Huysentruyt)

Elke stad heeft van die verborgen parels die zelfs de eigen inwoners amper kennen Het Baggaertshof is zorsquon plek Het is een kleine oase van rust pal in het centrum en de jongste jaren omgeven door grote infrastructuurwerken De toegang is een onopvallend deurtje aan de Sint-Jansstraat 37 in de schaduw van het winkelcentrum K Je loopt er zo voorbij En dat is zonde

Achter deze gevel schuilthellip

KortrijKs dialectwoord van de maand tefrente

copy F

oto

Ho

l

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 13: Stadskrant juli-augustus 2011

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

Vertik je het om deze zomer in de file te staan op de Route du Soleil Laat de bagagekoffers dan maar op zolder staan ruil je hotelkamer voor een tentje in je tuin en snuif de vakantiesfeer op in je eigen stad Wedden dat je je geen moment verveelt

In deze uitneembare brochure lsquoZomer in Kortrijkrsquo vind je alvast een handig over-zicht van alle grote en minder grote zomerevenementen die plaatsvinden in juli en augustus Van zonsopgang tot zonsondergang serveert Kortrijk je een mix van sfeervolle markten gratis optredens en gezellige pleintjesfees-ten Dat muziek hierbij centraal staat zal iedereen geweten hebben Zowel de finalisten van Idool als gevestigde waar-den Will Tura en Nathalia maken hun op-wachting in de binnenstad Fans van Pe-ter Van de Veire en Miguel Wiels kunnen meebrullen met een arsenaal Vlaamse Klassiekers op de Grote Markt en alsof dat nog niet genoeg is pakt de Vlas-markt uit met een heuse Vlamsmarkt

Heb je eerder nood aan wat rust na een druk werkjaar Dan moet je beslist intekenen op de vele wandel- fiets- of boottochten in de stad Je leest er meer over op de volgende bladzijden

Toerist in eigen stadt o e r i s m e

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

copy F

oto

boa

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kortrijk 1302 de Broelto-rens de Skatebowl de Groeningepoort en het Begijnhof je passeert ze eacuteeacuten voor eacuteeacuten

erfgoed lsquoeen stad Vol sPorenrsquo bull Start Toerisme Kortrijk bull Afstand 29 kmbull Kostprijs kaart euro 2bull Deze leuke route in het historisch hart

van de stad laat je kennismaken met de voornaamste monumenten en erfgoed-parels die Kortrijk rijk is

architectuurdesignwandeling bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 5 kmbull Kostprijs kaart euro 15bull Deze route brengt je tot bij de meest

stijlvolle gebouwen pleinen en parken van Kortrijk De wandeling houdt ook halt bij enkele interieur- en designzaken

netwerk lsquoland Van mortagnersquo bull Kostprijs kaart euro 6bull Dit wandelnetwerk telt maar liefst 120

knooppunten goed voor 150 km wan-delplezier Zo kan je in de vierhoek Bel-legem Zwevegem Bossuit en Spiere-Helkijn zelf je route uitstippelen langs de mooiste wandelpaden

wandelgids langs kortrijkse buurt- en Voetwegen bull Kostprijs euro 2bull De wandelgids omvat maar liefst 12

wandelingen die je via kleine onbe-kende wegen de streek grondig leren kennen Van Heule over Kortrijk tot Aal-beke

goedendagroute bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 45 km bull Kostprijs kaart euro 2bull Langs de Leie zet je koers naar groen-

domein De Gavers in Harelbeke Via het kanaal Bossuit-Kortrijk beland je in het Vlasmuseum en het Argendaalbos

Vlastocht bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 403 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Van Bissegem over Gullegem tot Lauwe

aanschouw je vlasrelicten als roterijen weverijen en vlasschuren

kanaal bossuit-kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 455 km bull Kostprijs kaart euro 3bull Al fietsend maak je kennis met het 15 ki-

lometer lange kanaal Bossuit-Kortrijk dat halfweg de 19e eeuw volledig met hand en schop werd gegraven

traPPen langs geVels bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je doorkruist verschillende woonstraten

en wijken in Kortrijk die typisch zijn voor een bepaalde bouwperiode

was het nu rsquo50 of rsquo60 bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand korte tocht in het stadscentrumbull Kostprijs kaart gratisbull Je fietst langs de naoorlogse modernisti-

sche architectuur in al zijn vormen

mountainbikeroute boerhoVen bull Start Sportcampus Lange Muntebull Afstand 375 km 38 km of 39 kmbull Kostprijs kaart euro 250bull Zowel beginnende als getrainde kuiten

veroveren langs deze route de glooiingen van Zwevegem Kortrijk en Spiere-Helkijn

Wil je de mooiste plekjes van Kortrijk en haar omgeving ontdekken Haal dan je stalen ros uit de schuur of trek je beste stapschoenen aan De Stadskrant geeft je alvast een overzicht van de mooiste routes Benieuwd Haal dan de bijhorende fiets- of wandelkaart af bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark

Fiets- en wandelroutes door Kortrijk

TUSSeN ONS GeZeGD

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

k o r t r i j k k o r t

OPeNINGSTIJDeN TIJDeNS zomervakantie

feestdagen Naar aanleiding van de feestdagen op 11 en 21 juli 15 augustus en de brugdag op 22 juli sluiten de stadsdiensten de deuren

KortrijKs verlof bull Baliedienstenstadhuis-GroteMarkt54 In juli en augustus zijn de baliediensten

op zaterdagvoormiddag gesloten Op za-terdag 2 9 en 16 juli en 27 augustus zijn de diensten Burgerzaken Financieumln (stads-kas) en Parko open van 9 tot 1130 uur Van 25 juli tot en met 19 augustus is het stadhuis enkel open op weekdagen van 9 tot 1230 uur Vanaf maandag 22 augustus is er opnieuw volledige dienstverlening

bull Dienstbevolkingindedeelgemeenten De dienst bevolking in de deelgemeen-

ten is gesloten van donderdag 21 juli tot en met zaterdag 20 augustus

bull Centrale bibliotheek en jeugdbiblio-theek - Leiestraat 30

In juli en augustus zijn de centrale biblio-theek en jeugdbibliotheek tijdens week-dagen open van 10 tot 1830 uur Op za-terdag kan je er terecht van 10 tot 16 uur De bib sluit de deuren op 11 en 21 juli en op 15 augustus

bull Buurtbibliotheken De buurtbibliotheken sluiten de deuren

van 1 tot en met 15 augustusbull DirectieSportLangeMunte-BadGo-

desberglaan 22 Tot woensdag 20 juli kan je de receptie

bereiken van 830 tot 17 uur Van 25 juli tot en met 12 augustus zijn het secretariaat en het onthaal open van 830 tot 12 uur

Het zwembad Magdalena sluit tijdens juli en augustus de deuren De zomer-regeling van het openluchtzwembad en de zwembaden Mimosa en Lagaeplein vind je terug op wwwkortrijkbesport of bel naar 056 27 80 00

bull recuperatieparken Alle recuperatieparken sluiten de deuren

op 11 en 21 juli en op 15 augustus Denk je eraan dat maandag altijd een sluitings-dag is Bijkomend gelden de volgende sluitingsperioden voor diverse recupera-tieparken- Maandagweg op 2 juli en van 1 tot en

met 8 augustus- Rollegemseweg van 25 juli tot en met

1 augustus- Lage Dreef van 8 tot en met 15 augustus

bull jeugdontmoetingscentrum joC Filips van den elzaslaan 35 Het secretariaat van het jeugdontmoe-

tingscentrum is elke werkdag open () van 9 tot 12 uur en van 1330 tot 17 uur De uitleendienst is open op maandag- woensdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur

() Van 21 juli tot en met 15 augustus slui-ten zowel het jeugdontmoetingscentrum als de uitleendienst de deuren

bull HetSociaalHuisenOCMW Budastraat 27 Het Sociaal Huis en het OCMW zijn van

maandag 22 juli tot en met vrijdag 12 augustus elke werkdag enkel in de voor-middag open van 830 tot 1130 uur In de namiddag blijft het Sociaal Huis en de sociale dienst telefonisch bereikbaar op het nummer 056 24 42 22 en wordt er gewerkt op afspraak Je kan steeds mai-len naar infosociaalhuiskortrijkbe In de deelgemeenten Rollegem Aalbeke en Marke sluit het Sociaal Huis de deuren tijdens die periode

bull ZitdaginhetSociaalHuisvoorperso-nen met een handicap

Tijdens de zomervakantie vindt de zit-dag plaats op 15 juli en 19 augustus Van-af september geldt de normale regeling (elke derde vrijdag van de maand van 930 uur tot 1130 uur)

bull Consultaties Wetswinkel Tijdens de maand augustus vinden er geen

consultaties van de Wetswinkel plaats in de concieumlrgewoning van het stadhuis

STADSINFO BINNeNKORT in de buS

De Stadsinfo 2011-2012 belandt binnen-kort in je brievenbus Deze handige gids boordevol nuttige adressen telefoonnum-mers en websites verdient een plaatsje bij je telefoon Mocht je de gids tegen midden juli nog niet ontvangen hebben dan kan je dat melden op communicatiekortrijkbe of 056 27 87 98 Je kan vanaf die datum ook een exemplaar ophalen aan de balie van het stadhuis Grote Markt 54

STeL Je BeZOeK AAN HeT TeAM BURGeRZAKeN NIeT UIT

De baliemedewerkers van het team Burger-zaken in het stadhuis moeten af en toe be-zoekers teleurstellen er valt nu eacuteeacutenmaal niet te tornen aan de wachttijden om bepaalde documenten (kids-ID reispas en pin- of puk-code) te verkrijgen Kregen je reisplannen vorm raadpleeg dan wwwdiplomatiebel-giumbe om na te gaan welke documenten

k o r t r i j k k o r t

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

k o r t r i j k k o r t

vereist zijn en koppel daar meteen je bezoek aan het team Burgerzaken aan vast Levert je zoektocht tussen de paperassen naar je pin- of pukcode niets op dan kan je via het e-loket op de website (wwwkortrijkbeproductenaanvraag-nieuwe-pincode) een nieuwe code aanvragen Om de code in dienst te stellen ga je langs bij de balie Burgerzaken (waar de code toekomt) Wees op tijd want bij een spoedprocedure lopen de prijzen op tussen euro106 en euro177 Als je vandaag een reispas aanvraagt omdat je vannacht of morgen op reis vertrekt dan brengt de spoedprocedure jammer genoeg geen soelaas Behoed je dus voor een laat-tijdige aanvraag

AAN De SLAG IN De TUIN VAN eeN ANDeR De Werkwinkel Kortrijk gaat op zoek naar gemotiveerde burgers (handige klussers en groene vingers) om werkjes uit te voe-ren bij (meestal oudere) particulieren met een laag inkomen in Kortrijk en de deel-gemeenten Heb jij nog wat tijd vrij na het klussen in je eigen huis of tuin Ben jij minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (- 45 jaar) of minstens 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos (+ 45 jaar) of krijg je een leefloon van het OCMW Neem dan contact op met de Werkwinkel en engageer je voor een nieuwe uitdaging Je ontvangt een belastingsvrije verplaat-sings- en uurvergoeding

Werkwinkel Kortrijk Koning Albertstraat 12

056 26 67 84 of dienstenloketskynetbe

wwwpwakortrijkbe

eLKe DRUPPeL TeLT

Dat het voorjaar extreem droog was zal iedereen beamen Tussen het zaaimoment en nu viel er in West-Vlaanderen zorsquon 95 liter water per vierkante meter te weinig Hoog tijd dus om je een aantal waterbesparende tips te verklappen

bull Geef je planten enkel (regen)water als het langdurig droog is Liever eacuteeacuten keer per week een kwartier dan elke dag vijf minuutjes De planten zullen dieper wor-telen en zo minder gevoelig zijn voor de droogte

bull Begiet bij voorkeur lsquos ochtends of lsquos avonds laat Het water verdampt dan niet zo snel Bovendien voorkom je dat de waterdruppels je planten bij hevige zonneschijn verschroeien

bull Besproei je gazon niet Na een periode van droogte herpakt het zich sneller dan je denkt een grasmaaibeurt op zorsquon 3 cm hoogte beschermt je gras trouwens be-ter tegen droogte

bull De grond opharken en hakken is even goed als twee keer water geven Zo breek je de harde laag en blijft de grond luchtig en vochtig Dat het onkruid op die manier geen kans krijgt is mooi mee-genomen

bull Veeg je trottoir oprit en paden schoon in plaats van ze met de tuinslang af te spuiten

Opnieuw vonden we in het stads-groen Marionetten een schitterende plant een Bijenorchis (Ophrys api-fera) Deze orchidee is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam ook al doet de soort het vrij goed en wordt ze steeds noordelijker aangetroffen Deze prachtige plant dankt haar naam aan het bijzondere kleurenpatroon op de lip van de bloem Hiermee bootst de plant het achterlijf van een vrou-welijke bij na Zo probeert ze manne-tjesbijen (maar ook andere insecten) naar haar bloemen te verleiden voor de bestuiving Deze proberen te pa-ren met de bloem waarbij ze zorgen voor nageslacht voor de bloem zelf Bij het uitblijven van insectenbezoek vindt aan het einde van de bloei zelf-bestuiving plaats Orchideeeumln zijn wettelijk beschermd kijken mag plukken niet

Biodivers hoekje

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19

GeeRT MORLIONis eind april benoemd tot nieuwe deken van het decanaat Kortrijk De 57-jarige Morlion volgt hiermee Marc Gesquiegravere op die eerder dit jaar uit het leven stapte De nieuwe deken is professor aan het Groot-seminarie in Brugge en verantwoordelijke voor de opleiding van de diakens in het bisdom Brugge Daarnaast is hij actief als geestelijk begeleider en vormingswerker Twee jaar na zijn priesterwijding (in 1978) werd hij aangesteld als priester-leerkracht aan het Vrij Land-en Tuinbouwinstituut het Vrij Technisch Instituut en het College in Torhout Hij was bovendien jarenlang actief als proost van KSA Lo diocesaan VKSJ-proost van de Jim en proost van de Torhoutse Landelijke Gilde en KVLV Sint-Pieters Behalve deken in Kortrijk bekleedt Geert Morlion ook een functie als modera-tor van de federatie Kortrijk-Groeninge

PATRICK DeJONCKHeeRewon onlangs het Belgisch Kampioenschap katapultschieten Hij haalde het van meer-voudig Belgisch kampioen Rudi Kelchter-mans en europees kampioen Luc Driessen Dat de 53-jarige Heulenaar de eerste plaats zou behalen had niemand verwacht De kersverse kampioen is nog maar vier jaar aan-gesloten bij een katapultclub ldquoIk ben wel al 24 jaar lid van een pistoolschuttersclub Daar heb ik geleerd om mijn zenuwen onder con-trole te houdenrdquo begint Patrick ldquoIk ontdekte het katapult- of schietlapschieten eerder toe-vallig op het internet en wou het zelf ook eens proberen Het vraagt wat oefening maar met een vaste hand kom je al heel ver Het is de bedoeling om met een knikker ronde plaatjes omver te schieten vanop een afstand van 10 meter Ik hou van de sport omdat alles heel eerlijk verloopt je schiet raak of je mist Daar bestaat geen discussie overrdquo

louiSe deSchryverbehaalde de eerste plaats in de Olyfran Olympiade Deze taalwedstrijd peilt naar de kennis van de Franse taal bij leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen Ze worden hiervoor onderverdeeld in ver-schillende categorieeumln volgens leeftijd en taalregime Meer dan zesduizend jonge-ren uit tientallen Vlaamse scholen namen deel aan de schriftelijke selectieproeven De 16-jarige Louise plaatste zich met 89 voor de mondelinge klassementsproef in de Universiteit van Hasselt Daar behaalde ze uiteindelijk de eerste plaats bij de Ne-derlandstaligen Naast heel wat romans en kunstboeken kreeg Louise ook enkele film-tickets van Kinepolis Haar vrienden van de vierde Latijnse in De Pleinschool Leiekant zijn alvast apetrots op hun klasgenote

Weet jij waar deze foto genomen is Stuur dan een kaartje met de oplossing naar Stads-krant Wedstrijd Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrantkortrijkbe De redactie mag tien lezers gelukkig maken met een geschenkpakket met verschillende confituren

De winnaars van de vorige editie herkenden de beelden in de Kalvariestraat 33 in Marke Aude Storme Marke ndash Lacombe Christiane Marke ndash Kevin De Cuyper Marke ndash Sylvie Vergote Kortrijk ndash Frans Gheysen Marke ndash Ignace Couckuyt Moorsele ndash Rose-Anne Bogaert Rollegem ndash Alice Beghin Marke ndash Elien Stock Rollegem ndash Ludovic Savic Kortrijk

Ken je stad WIN

d e m e n s e n

copy F

oto

Ho

l

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Een snuifje cultuur op een zwoele zomer-dag moet kunnen Je hoeft niet elke dag de hangmat in dat gaat ook vervelen Roelandt Savery en het kanaal Bossuit-Kortrijk ndash dat de Leie en de Schelde verbindt ndash nodigen je uit om hun geschiedenis te ontdekken Door Savery geiumlnspireerde hedendaagse kunste-naars creeumlren nieuw werk op verrassende lo-caties en het Vlasmuseum licht de sluier van zijn verborgen kantjes

De pest in het paradijsSchilder roelandt Savery werd 435 jaar geleden in kortrijk geboren op de vlucht voor religieuze onverdraagzaamheid trokken zijn protestantse ouders en de pas vierjarige roelandt naar Ne-derland En toch is kortrijk zijn beroemde telg nooit vergeten toen Savery ter wereld kwam zaten onze con-treien in een turbulente maalstroom een perio-de die wordt belicht in de tentoonstelling lsquoKor-trijk woelige stad 1580-1680rsquo Het was een tijd vol pestdoden godsdienstwaanzin en hek-senprocessen maar ook een tijdperk waarin de kunstambachten tot volle bloei kwamen je reis terug in de tijd start in kortrijk 1302 daarna kun je met een kaart uit 1641 de stad in trekkenroelandt Savery is trouwens geen overblijfsel uit het verleden maar inspireert nog steeds heden-daagse kunstenaars Ga maar eens kijken naar lsquoParadise Lost Paradisersquo een kunstenpar-cours in de stad met werk van onder meer Me-lanie Bonajo (Nl) Nadia Naveau (B) en Honoreacute d o (B) De binnen- en buitenlandse kunste-naars werken rond het verlangen naar perfectie en schoonheid om zo een glimp van het paradijs op te vangen Curator is vzw Pony Attack

R lsquoKortrijk woelige stad 1580-1680rsquo | Gratis | Museum Kortrijk 1302 Begijnhofpark-Hout-markt | 056 27 78 50 | wwwkortrijk1302be | Wandeling lsquoSanderus achternarsquo euro 2

R lsquoParadise Lost Paradisersquo | 2 juli-28 augustus | gratis | diverse locaties in het stadscentrum | opening 2 juli Begijnhofpark vanaf 18 uur | paradiselostparadiseblogspotcom

Woelige wateren en een schilderachtige stad

ZoMErtENtooNStEllINGEN

mEt agEnDa Van 1 JuLi tot 31 auguStuS 2011

Het water stroomt het kanaal blijftIets meer dan 150 jaar geleden werd het kanaal Bossuit-kortrijk officieel ingehuldigd Drie jaar lang werd er gegraven en toen het kanaal af was had het meteen een positief effect op de streek ondernemingen ontkiemden en floreerden en aan de oevers rezen nieuwe woonwijken op ook in de toekomst zal het kanaal ongetwijfeld zijn belangrijke rol blijven spelenIn de historische havenloods aan de Groenin-gekaai krijg je unieke documenten en fotorsquos te zien en op zeven stopplaatsen langs het water borrelen verleden en toekomst uit het water op

R Do-zo 14-18 uur | gratis | Havenloods Groeninge-kaai | 056 27 74 24 | wwwerfgoedcelkortrijkbe

lsquoPetje afrsquo voor frulletjes en prulletjesIn de reeks lsquoVerborgen kanten van het Vlasmu-seumrsquo worden tijdens de zomermaanden een pak leuke textielaccessoires opgediept In niet zo lang vervlogen tijden was geen enkele outfit compleet zonder Zakdoekjes en waaiers sierlij-ke parasols of paraplursquos hoge hoeden en kanten mutsjes chique of gewoontjeshellip ze gaven extra cachet aan het uiterlijke vertoon en hadden maar eacuteeacuten doel opvallen

R Di-vr 9-1230 en 1330-18 uur | za-zo 14-18 uur | euro 6 | Vlasmuseum Etienne Sabbelaan 4 | 056 21 01 38 wwwvlasmuseumbe

copy Quinny by Henrik Vibskov

20 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21

1 juli tot 31 augustus 2011

20 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Je kinderen hebben pech als ze dachten dat ze de hele zomer konden rondlummelen Daar krijgen ze de kans gewoon niet voor met een reusachtig pakket sport cultuur en avontuur waar ze rijkelijk uit kunnen kiezen Jou vriendelijk aangeboden door de verzamelde stadsdiensten

Zo is er het grote aanbod zomerkampen voor alle tuimelaars creatievelingen en whizzkids Het hele aanbod vind je op wwwkortrijkbesport alle info krijg je ook op 056 27 80 00

Met Vlieg op ontdekkingDe drie kortrijkse musea nemen opnieuw deel aan de Vliegzomeractie van Cultuurnet Vlaanderen bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar en hun familie Haal je beste speurneus bo-ven en ga op zoek naar de schatjes van Vlieg In het Broelmuseum fladdert Vlieg bijvoorbeeld vrolijk rond in het dierenparadijs van roelandt Savery In het Vlasmuseum is zijn favoriete kle-dingstuk verdwenen en in kortrijk 1302 ont-moet je een schat van een heks

R Deelnemen is gratis Alle info krijg je op wwwbroelmuseumbe wwwvlasmuseum en wwwkortrijk1302be of via 056 27 77 80

Spel zonder grenzen team jeugd zet het deksel van zijn bodemlo-

ze speelkoffer weer open voor twee maanden zorgeloos plezier In de zomer rijdt de Pret-mobiel opnieuw uit op zoek naar een leuke speelplek Elke week ndash behalve eind juli ndash is hij van maandag tot vrijdag op een andere locatie te vinden zoals het Van raemdonckpark het Blauwe Poortpark en het Pradopark onder begeleiding van enthousiaste monitoren mo-

gen de kinderen de hele namiddag ravotten of knutselen

R Inschrijven vooraf is niet nodig kom gewoon langs Info wwwkortrijkbepretmobiel 056 27 73 76

Grabbelen in een ton vol plezier dat kan sinds jaar en dag met de Grabbelpas het vi-sum voor kinderen van 4 tot 12 jaar naar een speelparadijs waar ze kunnen koken knutse-len uitstapjes maken theater zien enzovoort

R Op wwwkortrijkbegrabbelpaswerking staat het volledige aanbod Info 056 27 73 44

Speelpleinwerking Wasper zet De Wa-rande elke weekdag van de zomervakantie op stelten In de voormiddag kunnen de kinde-ren kiezen uit verschillende activiteiten In de namiddag boksen ze samen met de monito-ren hun eigen spel in elkaar De Warande vind je langs de Heirweg 132 in Heule

R Info wwwkortrijkbewasper ndash 056 27 73 70

Pubers op het podiumBen je tussen 12 en 16 jaar en klaar voor een portie kunst tijdens je vakantie Dan mag je het unieke zomerkamp lsquoBudctionrsquo niet missen ndash een organisatie van het autonoom gemeentebedrijf BUDA kunstencentrum BUDA Muziekcentrum track Passerelle team jeugd en Theater Antigone Van 16 tot 19 augustus werk je met een coach aan een voorstelling De discipline ndash film muziek dans of theater ndash mag je zelf kiezen De vierde dag zet je alles op punt met als kers op de taart een optreden voor elkaar je vrienden en familieHet laatste anderhalf uur van elke dag kan je bovendien een leuk extraatje meepikken zoals gaming Xl graffiti spuiten skaten of een film bekijken in Budascoop

R Info en inschrijvingen wwwkortrijkbebudaction ndash 056 27 74 91

R

PrEMIegraverECoNCErt

OzarK Henry BrenGT VrienDen Mee ozark ndash Piet Goddaer ndash Henry is een wereld-burger en voelt zich even goed in zijn nopjes in Parijs Berlijn en New York als in kortrijk Zijn geboorte- en woonplaats krijgt wel de eer van een heuse premiegravere In de schouwburg start hij zijn akoestische theatertournee lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo die later onder meer nog in de AB in Brussel neerstrijkt Hij doet een greep uit zijn rijke oeuvre geperst op zes wonderlijke platen maar hier gespeeld op twee pianorsquosom dit feestje niet alleen te moeten vieren nodigt Goddaer enkele van zijn favoriete opko-mende artiesten uit Beeldend kunstenaar ante Timmermans uit Ninove bijvoorbeeld die mag exposeren in de Benedengalerie met een vernissage op 22 september Marble Sounds ndash dat vorig jaar in lsquoFocus knackrsquo bestempeld werd als eacuteeacuten van de drie Belgische beloftes voor 2010 en live een grootse indruk maakt ndash speelt op woensdag een afterconcert in het ArenatheaterVoor en na ozark Henry ten slotte draait dj Mustik plaatjes Hoewel dat klinkt een beetje denigrerend want Mustik heeft het draaien ste-vig in de vingers en beschikt over een immense collectie vinylplaten Hij heeft een eigenzinnige maar toch beluisterbare voorkeur voor exotica freestyle en fusion

R lsquoOzark Henry plays Ozark Henry 4 Handsrsquo wo 21 en do 22 september om 2015 uur Tickets van euro 22 tot euro 30 | 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

R Marble Sounds | wo 21 september om 22 uur | Arenatheater | Gratis

R Dj Mustik | wo 21 en do 22 september voor en na het concert van Ozark Henry | Foyer | Gratis

een bodemloze koffer vol speelplezier

CUltUUr EN SPort Voor DE kIDS

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

Het dak gaat eraf

oUtDoorSPortEVENEMENtEN IN DE ZoMEr

De Basketbal Summertour een kwarttriat-lon door de centrumstraten het Belgisch kampioenschap duatlon en natuurlijk Kor-trijk Koersehellip Jep het begrip lsquosportieve zo-merrsquo is in Kortrijk zeker op zijn plaats

Lopen fietsen en zwemmen in de stadDuatleten en triatleten bij de vleet op de kor-trijkse wegen tijdens het weekend van 2 en 3 juli op zaterdag om 11 uur start het BK du-atlon Bedrijven kunnen in de namiddag hun meest sportieve medewerkers afvaardigen voor de bedrijvenduatlon ook individuele recrean-ten mogen dan hun loopschoenen aantrekken en hun fietsbanden oppompenZondag komen zwemmen en een pak loop- en fietskilometers erbij met om 11 uur een triat-lon voor bedrijven en individuele sporters rsquos Namiddag wordt de A-wedstrijd kwarttriatlon afgelegd

R Info 0477 77 09 81

Cultuur aan huisDe kaarten zijn geschud de puzzel gelegd Ck het kortrijkse Cultuurcentrum heeft een spran-kelend nieuw seizoen samengesteld vol grote kleppers en verrassende ontdekkingen En dat aanbod komen de programmatoren graag bij jou aan huis toelichten gewapend met leuke anek-dotes beeld- en geluidsfragmenten jij nodigt vrienden buren of collegarsquos uit zorgt voor een hapje en een drankje en Ck doet de rest Zie het als een cultureel verantwoorde lsquotupperware-avondrsquo Als gastheer of -vrouw krijg je nog een leuke attentie van Ck ook Met al die persoon-lijke info op zak kan je een abonnement samen-stellen dat helemaal op jouw maat is en al aan je verwachtingen voldoetDe toelichtingen aan huis worden gepland tus-sen 14 juni en 15 juli en van 22 augustus tot 16 september

R Info 056 23 98 50 wwwcultuurcentrumkortrijkbe

Basketbal SummertourDe lsquo3-on-3 Summertourrsquo is de opvolger van lsquoCoast to Coastrsquo de zomerse roadtrip van de Vlaamse Basketballiga (VBl) op zaterdag 16 juli strijkt de tour neer op de esplanade aan k in kortrijk Iedereen die ouder is dan 12 jaar kan deelnemen aan het lsquodrie tegen driersquo-tornooi Daarvoor schrijf je best vooraf in op de website van de VBl jong geleerd is oud gedaan om het uur vinden gratis initiaties basketbal plaats voor kinderen en kleuters

R Alle info krijg je op 0485 61 05 94 en wwwvlaamsebasketballigabe

Kortrijk Koerse op 11 augustus staan wielerliefhebbers in ei-gen stad weer oog in oog met hun helden De Doorniksewijk wordt voor lsquoKortrijk Koersersquo opnieuw gepimpt tot een uitdagende wieler-piste om 14 uur starten de juniores aan cafeacute De Blauwpoort om 17 uur zet het profpeloton zich op gang voor 27 ronden van 33 kilometer met aankomst aan cafeacute Au Casino

R Info 0475 36 65 39

lsquoooIt GEMIStrsquo

BUDa spoelt het filmseizoen terugNet als vorige zomer krijg je van kunstencen-trum BUDA de kans om tijdens je vakantie je filmachterstand ndash opgelopen wegens lsquote drukbe-zet geen tijd wegens te veel werkrsquo en wat voor smoesjes ook ndash in te halen De meest prikkelen-de niet te missen films van het voorbije seizoen worden hernomen in de drie Buda-filmzalen aangevuld met nieuwe zomerreleases de prijs-beesten uit Cannes enkele cultfilms en eenmali-ge vertoningen Elke avond krijg je om 2015 uur de keuze uit drie films Een greep lsquoBlack Swanrsquo lsquoThe tree of lifersquo lsquoPinarsquo lsquoBlue Valentinersquo lsquoThirteen Assassinsrsquo en lsquorangorsquo

R Programma en info wwwbudakortrijkbe |056 22 10 01

22 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 23UiT IN kortrIjk | 2322 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

VriJDaG 1 JULi FEStIVAl | FeSTiVaL Van VerWOnDe-rinGHUMOrOLOGie | zie p13 | tem 3 juli | Het beste van hedendaags circus visuele en muzikale humor allerlei andere vormen van podiumkunsten het publiek verwonderen ver-bazen en verrassen | vrij 20u30 za 15u zo 12u | euro 30 | oC Marke | 056 23 98 55 | wwwhumorologiebe

MUZIEk | TOrenMUzieK zOMer 2011 | zie p13 | iedere vrijdagavond tem 26 augustus | ludo Geloen luc rombouts Yf Bourry Erik Desimpelaere Stefano Colletti karen oberfeld Erik Vandevoort Eddy Marieumlntom Van Peer koen Cosaert | 20u | Belfort of Sint-Maartens-toren | 056 27 78 40 | wwwkortrijkbetoerisme

zaTerDaG 2 JULi FEStIVAl | KanaaL FeSTiVaL | zie p13 | ook op 3 juli | Botenparade tentoonstelling wandelingen ism West-Vlaamse Gidsenkring Foyer Dansant en tal van socio-culturele activi-teiten | kanaal | gebiedswerkingkortrijkbe | wwwkanaalfestivalbeMUZIEk | OPeninG KUnSTParCOUrS Pa-raDiSe LOST ParaDiSe | met zang muziek visuals performance van Spathena Athena lle-wellynn en janneke raaphorst Mary and Me bal-Baard Delegation de la red Cornelia Van lierop | 17u30-22u15 | gratis | o-l-Vrouwekerk en Be-gijnhofpark | paradiselostparadiseblogspotcom

CoNCErt | CaFeacute-CHanTanT BeM Bra-SiL | Braziliaanse groep bossanova volksmu-ziek samba reggae | 20u15 |gratis | oC De Vonke Heule (bij mooi weer Vonketuin) | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

WANDElING | KinDernaTUUrWanDe-LinG lsquoLeVen in WaTerrsquo | 14u30 | Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbeDIVErS | BOnK V - Deacute HeULSe KinDer- en TienerHaPPeninG | oenanthe Accous animatie jP Mertens Fantasio Cirkanto Wil-lem tell Theater kadans| 14u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebeWANDElING | STaDSWanDeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 13 augustus | 14u30 |euro 25 | toerisme kortrijk | toerismekortrijkbeSPort | BeLGiSCH KaMPiOenSCHaP DUaTLOn | 11u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbe

zOnDaG 3 JULi DIVErS | FieTSFeeST LeieSTreeK 2011 | zie p13 | op het fietsnetwerk geniet je op ver-schillende halteplaatsen van de couleur locale een lekker hapje drankje of leuke animatie en maak je kennis met het rijke verleden van onze streek De tochten van kortrijk staan volledig in het teken van 150 jaar kanaal Bossuit-kortrijk | 9u | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbe

SPort | KWarT TriaTLOn a-WeDSTriJD | 15 u | SC lange Munte | 0477 77 09 81 | wwwktdcbeDIVErS | BezOeK De HiSTOriSCHe za-Len Van HeT STaDHUiS |zie p13 | tem 30 aug | speciaal toegankelijk voor toeristen met gids de prachtige schepenzaal en raadzaal met de 16e eeuwse gebeeldhouwde schouwen | di-do-zo 15-17u | gratis | Historisch stadhuis | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DinSDaG 5 JULi DIVErS | LeKKer Varen en FieTSen naV 150 Jr KanaaL BOSSUiT-KOr-TriJK |zie p13 | tem 8 juli | met een streek-verteller fietsen van kortrijk naar Bossuit te-rugkeer met de oude tjalk | euro 30 | Sluis 9 | 056 24 99 95 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenMUZIEk | 3 DayS OF P-FUnK | tem 7 juli | topsaxofonist en kortrijkzaan Frank Deruytter brengt met zijn Frank Deruytter P-Funk Express eacuten guests het muziekcafeacute aan het swingen gedu-rende deze 3-daagse | 21u | Muziekcafeacute track | 056 27 79 00 | wwwmuziekcentrumtrackbe

WANDElING |in HeT GULDen SPOOr Van VrOUWen MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

WOenSDaG 6 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | ook op 7 juli in oC De Vonke Heule | seniorenvoorstelling groepen uit Polen tsjechieuml Servieuml | 14u | euro 6 | oC De Neerbeek Bissegem | 056 21 17 40 | nuyttensmichelinehotmailcom

VriJDaG 8 JULi DANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL FOLKaVOnD | 20u | gratis | oC De Neerbeek Bissegem | 056 37 31 67 | stevennuyttenshotmailcom

Win met de fietsnetwerkkaart

lsquoLeiestreek Westrsquo en de wandelnetwerkkaart lsquoLand van

mortagnersquo kan je zelf je fiets- of wandeltocht samenstellen

Wij hebben hiervan vijf pakketjes klaarliggen die de jouwe kunnen zijn als je het antwoord kent op

deze vraag

Het wandelnetwerk lsquoLand van Mortagnersquo doorkruist onder meer twee Kortrijkse

deelgemeenten Welke zijn dat

Mail je antwoord op donderdag 7 juli naar toerismekortrijkbe Vijf winnende mailers worden

persoonlijk verwittigd

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25

MUZIEk | BeGiJnHOFCOnCerT JaC-qUeS COryn| avontuurlijk programma van Erik Desimpelaere (piano) David Desimpelaere (contrabas) roeland Henkens (trompet) Stijn Demuynck (slagwerk) met werk van G Botte-sini G Enescu F Proto W Henderickx C Bol-ling en E Desimpelaere | 20u |euro 15 (ADD)12 (VVk)5(student) | Concertstudio | 056 21 79 66 | begijnhofconcerttelenetbe

zaTerDaG 9 JULi DIVErS | KOM UiT Je KOT |zie p13 | tem 10 juli |camping spel zonder grenzen de Plan(k)trekkers muziek fotozoektocht aperi-tiefconcert kHE Aalbeke | 14u30 | speelplein ledeganck Aalbeke | wwwaalbekebekomuitjekotWANDElING | PLanTeninVenTariSa-Tie Van De neerBeeKVaLLei | Piet Mis-siaen | 14u | parking rietput Bissegem| 056 20 51 77 | wwwplantenwerkgroepbelEZING | LiTeraire KrOeGenTOCHT | met Brecht Soenen Wendy Mulder tine Moniek Thomas Viaene (Cineacutepalace) Ingrid Spilliaert (De Skuute) Christian raes Surinx Achilles M (De Middenstand) Eddy DHaenens (De komedie) Axel Bouts (teaterkaffee) | 17u | Gratis | 0475 87 80 18 | wwwkortrijkbeverenigingenDANS | CHiLDren OF ParaDiSe | Geiumln-spireerd op jacques Preacutevertrsquos scenario voor de film van Marcel Carneacute brengt joseacute Martinez het Parijs van de 19e eeuw tot leven en onthult een magische en mysterieuze wereld Marc-olivier Dupin zorgt voor de muzikale begelei-ding | 19u15 | euro 2017 | kinepolis kortrijk | wwwkinepoliscom

DIVErS | HariBOSPeeLDOrP en PO-DiUM | zie p13 | Animatie voor jonge gezinnen met Bartje van Schuifaf | Grote Markt en Schouwburgplein | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeFEStIVAl | KOrTriJK COnGeacute een zin-DerenDe naCHT Van zOnSOnDer-GanG TOT zOnSOPGanG | zie p13 | roger Bernat lsquoPubliek domein (het grootste gezel-schapsspel ter wereld) 20u15 | Unsane + Arend Pinoy + kortrijkse skaters 21u30 | Blades on vi-nyl 22u30 | tina c from tennessee 23u | Miike takashi (jP) The Great Yokai War 23u30 |

Hong kong Dong middernacht | love Boat Party 1u | ochtendglorenconcert met ly-enn 4u50 | Albertpark | 056 22 10 01 | wwwkortrijkcongeacutebe

WANDElING |KOrTriJK aLS MiDDeL-eeUWSe STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeMUZIEk | VLaMSMarKT MeT OaFLiP KOWLier | zie p 13 | podium voor jong lokaal talent gecombineerd met een vlammend optre-den van Flip kowlier | 18u | Vlasmarkt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbe

DIVErS | GezinSzOeKTOCHT De OP-STanD Van De WaTerDUiVeLS |zie p13 |kortrijk heeft iets met water de verhouding van onze stad met het water is verstoord de loop van de leie wordt aangepast ondergrondse wa-tervoorraden zijn leeggepompt de waterduivels pikken het niet langer en dagen de bevolking uit en dreigen met waterrampen Een oproep aan ploegen van 2 tot 6 p voor een geanimeerd ban-gelijk stadsspel met diverse kunstenaars en ac-teurs | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwzomerinkortrijkbeDIVErS | BOOTTOCHTen MeT De OUDe TJaLK | zie p13 | ook op 10 juli 13 en 14 au-gustus | ontbijten op het water Picknickvaren Verwenkoffietocht Bubbels op het water | 9u30 ndash 12u ndash 14u30 - 17u | euro 20252025 | Aanlegsteiger Guido Gezellepad | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochtenDANS | inTernaTiOnaaL FOLKLOre-FeSTiVaL | galavoorstelling groepen uit Po-len tsjechieuml Servieuml | 20u | euro 10 | oC De Von-ke Heule | 056 24 06 20 | masselisstefaanskynetbe

24 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

zOnDaG 10 JULi MUZIEk | WiLL TUra in COnCerT en naTaLia | zie p13 | band met 6 muzikan-ten en de Heavy Horns met 4 blazers brengen de Grote Markt ongetwijfeld in beweging | 17u30 | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwkortrijkzomerbe DIVErS | 5e eDiTie BiG JUMP | zie p 13 |15u | kortrijkse kanoclub Visserskaai 1 | 056 36 28 04 | wwwbigjumpbe

MaanDaG 11 JULi WANDElING | GULDenSPOrenWan-DeLinG MeT GiDS | zie p13 | ook op 22 aug | 14u30 | euro 25 | toerisme kor-trijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 14 JULi WANDElING | erOP en erOnDer MeT GiDS |zie p13 | ook op 27 aug | 14u30 | euro 25 |toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 15 JULi FEStIVAl |HeULe COnzee | oa sumo-worstelen kinderdorp plaatselijke djrsquos verras-singsacts hellip | 17u30 | gratis | Heuleplaats | Griffioen Heule

zaTerDaG 16 JULi WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | BaSKeTBaL 3-On-3 SUMMer-TOUr | 3 tegen 3 tornooien voor +12 jarigen | esplanade k in kortrijk kant Veemarkt | 0485 61 05 94 | wwwvlaamsebasketballigabe

Hong Kong Dong

Brothers On The Run

24 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 25UiT IN kortrIjk | 2524 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 20111 juli tot 31 augustus 2011

DinSDaG 19 JULi WANDElING | VerraSSenD HOOG-KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | Vlasmuseum | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

VriJDaG 22 JULi FEStIVAl | SHaDOWPLay FeSTiVaL | tem 24 juli | Gothic- en new wave-bands | euro 79 | kortrijk Xpo | 056 61 36 84 | infotheblackcavebe

zaTerDaG 23 JULi MUZIEk | iDOOL On TOUr - zOMer 2011 |zie p13 | 5 finalisten van VtM lsquoIdool 2011rsquo met 5-koppige live band| 20u | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | O-DierBaar KOrTriJK MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 28 JULi WANDElING | Van PaSSanTenHUizen en HOSPiTaLen MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 30 JULi WANDElING | De COeneWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zOnDaG 31 JULi MUZIEk | anne KOMT naar Je TOe zO-MerTOUr 2011 PreSenTaTie Gene THO-MaS | zie p13 | spetterende zomershow van 7 artiesten met hun grootste hits | 20u | Grote Markt | 056 27 74 20 | wwwzomerinkortrijkbe

DinSDaG 2 aUGUSTUS WANDElING | BeLUiKenWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toe-risme kortrijk | 056 27 78 40 | toerisme kortrijkbe

DIVErS | KinDVrienDeLiJKe BOOT-TOCHT KOrTriJK- inGeLMUnSTer-KOrTriJK |zie p13 | bezoek familiepark Avi-flora of het kasteel van Ingelmunster | 9u30 | euro 15 per betalende volwassene vaart er 1 kind gratis | Aanlegsteiger bij de kasteelbrug | 056 27 78 40 | wwwtoerisme-leiestreekbeboottochten

zaTerDaG 6 aUGUSTUS MUZIEk | CaFeacute FLaManD PeTer Van De Veire MiGUeL WieLS en GaSTen | zie p13 | 50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoe-pen op nr 1 met Grijze Haren 1 jaar later scoor-de Will tura met Eenzaam Zonder jouhellipde offi-cieuze start van de commercieumlle Vlaamse muziek | Grote Markt | 056 27 87 90 | wwwzomerinkortrijkbeWANDElING | HeDenDaaGSe arCHi-TeCTUUrWanDeLinG MeT GiDS |zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

DOnDerDaG 11 aUGUSTUS WANDElING | MeTaMOrFOSe Van een STaD MeT GiDS | zie p13 | 14u30 | euro 25 | toerisme kortrijk | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbeSPort | KOrTriJK KOerSe JUniOreS en PrOFS | 14u en 17u | Doorniksewijk | 0475 36 65 39

zOnDaG 14 aUGUSTUS WANDElING | naTUUrTUin DeSLOOVe-re een OnTDeKKinG | Els Verhaest | 9u30 |ingang tuin einde Dr Snellaertstraat | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

DinSDaG 16 aUGUSTUS WANDElING | De rOzenTUin MeT GiDS |zie p 13 | 14u30 | euro 25 | rozentuin rsquot Hoge- Doorniksesteenweg | 056 27 78 40 | toerismekortrijkbe

zaTerDaG 20 aUGUSTUS MUZIEk | OPenLUCHTCOnCerT De WiLFrieDS | zie p13 | Akoestische set vol verrassende covers om van Bowie lou reed Neil Young Milo Stashhellip | 20u | gratis | oC rollegem | 056 23 98 55FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Belle Perrez After latinoparty | Schouwburgplein | wwwzomercarnavalbe

zOnDaG 21 aUGUSTUS FEStIVAl | zOMerCarnaVaL | zie p13 |met oa Boogie Boy | binnenstad | wwwzomercarnavalbeWANDElING | VLinDerS OP De VenninG |jan Desmet | Augustus biedt nog altijd veel moois aan vlinders insecten bloeiende planten Voor vele vlinders biedt de vlindertuin een over-daad aan voedsel | 14u30 niet bij regenweer | ingang Vlindertuin Venning | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijktelenetbe

WANDElING | FaMiLiaLe naTUUrWan-DeLinG | ism Natuurkoepel vzw en Plan-tenwerkgroep rollegem heeft een schat aan wandelwegen tussen weilanden en akkers en aandacht voor wilde planten in de bermen | Willy Herreman | 14u30 | Sint-Antonius Abt-kerk rollegem | 056 21 82 72 | wwwplanten-werkgroepbe

WOenSDaG 24 aUGUSTUS DIVErS | OOGSTFeeST | voor 4 tot 12 jari-gen inschrijven oC De Vonke Heule of team jeugd | 10u | euro 5 | oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | wwwdevonkebe

VriJDaG 26 aUGUSTUS DIVErS | rOLLOFeeSTen | zie p13 | tem 28 aug | Dorpsfeest met oa avond- en rommelmarkt 2-urenloop fietsrally hondenwandelinggekke fietsen optredens van Frank Valentino les Folles de Gand Get ready john Dennis tony Cabana Hits on tours Willy Sommershellip | centrum rollegem | 056 22 62 53 | wwwrollobe

zaTerDaG 27 aUGUSTUS MUZIEk | 9e eDiTie VLaanDeren zinGT |zie p 13 | meezingevenement waar iedereen vedette is | 20u | gratis | Veemarkt | 056 27 87 90 | demeyerebernardskynetbe | wwwvlaanderenzingtbekortrijkSPort | HanDBaL GULDenSPOrenCUP |9u | SC lange Munte | 0476 96 32 23 | wwwapolloonbe

zOnDaG 28 aUGUSTUS DIVErS | 22e VLaSTreFFen MOTOren riJDen VOOr HeT GOeDe DOeL | zie p 13 | start kinepolis Poperinge Dadizele in colonne naar kortrijk afsluiter feest Schouwburg-plein | euro 10 | 0478 31 66 79 | wwwvlastreffenbe

copy David Samyn

copy David Samyn

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

26 | UiT IN kortrIjk

1 juli tot 31 augustus 2011

Uit is overal en deacute informatiebron voor je vrije tijd Wil je jouw evenement gepubli-ceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites

JOUW aCTiViTeiT OOK in De nieUWe UiT in KOrTriJK SLeCHTS eacuteeacuten Manier Meer UiT-TiPS Kan Je VinDen OPGa naar wwwuitdatabankbe vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in Deadline invoer editie oktober 1 september editie november 6 oktober

R wwwkortrijkbe R wwwuitinregiokortrijkbe R wwwuitinvlaanderenbe

EXPo | KOrTriJK WOeLiGe STaD 1580-1680 | De 17e eeuw in beeld en verhaal | di-zo 10-18u | Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | wwwkortrijkbe + De SCHaTTen Van VLieG in KOrTriJK 1302 | In de tijdelijke tentoonstelling kortrijk woelige stad 1580-1680 gaat het onder meer over brandstapels duivels en heksen Daar ga je op zoek naar de schat van een heks Welke echte muntschatten zijn hier te zien Welke hoofd-zonden mocht je toen zeker niet begaan Speel in de kinderhoek en zet een helm op In het doe-boekje komt je eigen handtekening in bloed | wwwuitmetvliegbeEXPo | PeTJe aF | Chique of casual hip of braaf elegant of nonchalant met lintjes of strikjes Accesoires leggen de persoonlijke toets waar we allemaal van houden ook vroe-ger smukten heren en dames hun outfit op met leuke accenten die hun status of look be-nadrukten | 9-12u30 en 13u30-18u za-zo 14-18u | euro 32gratis(lt13) | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | wwwvlasmuseumbe + PeTJe aF VOOr VLieG | Gewapend met een leuk va-kantiedoeboek gaan kinderen op stap door het museum trekken langs elegante waaiers en stoere hoeden ontdekken hoe mensen al eeu-wenlang hun best doen om zich op te smukken | wwwuitmetvliegbe

EXPo | SCHaTJeS Van VLieG in HeT BrOeLMUSeUM | Vlieg vindt roelandt Savery een schatje en dartelt lustig rond in het dierenparadijs Fladder je mee Voor alle kinderen tem 12 jr en hun familie | 10-17u za-zo vanaf 11u | gratis (lt12) | Broelmu-seum | 056 27 77 80 | wwwbroelmuseumbe

1 TeM 3 JULi EXPo | WanDeLen LanGS KUnST FO-TOGraFie | oa Stephan Vanfleteren roger Ballen) keramiek en schilderkunst (oa robert Combas) | vrij 19-22u za-zo 10-18u | start Mo-lenheem Izegemsestraat Heule | 0498 46 32 92 | gratis | wwwartandphotobe

EXPo VanaF 2 JULi EXPo | De VaarT en VerDer | De aanleg van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een industrieumlle expansie de bloei van kleine en grote bedrijven en het ontstaan van volkse buurten Fotos filmpjes verhalen en memorabilia | 14u-18u | odilon VaartstraatGroeningekaai | 056 27 74 24 | www150jaarkanaalbe

VanaF 2 JULi TeM 28 aUGUSTUS EXPo | ParaDiSe LOST ParaDiSe | zie p 13 | hedendaags kunstenparcours op ver-schillende publieke plaatsen in de kortrijkse binnenstad | 056 27 74 40 | wwwkortrijkbe tentoonstellingen

TeM 10 JULi EXPo | naTaSJa LeFeVre ndashJan DUyT-SCHaeVer ndashJan KeTeLeer | rond thema specifieke vormstructuur polyester buiten-sculpturen wart-wit fotografie | Galerie Cel-laar Hoveniersstraat 13 | 056 32 90 88 | wwwcellaarbe

TeM 11 SePTeMBer EXPo | rOeLanDT SaVery | Meer dan 40 topstukken uit Europese collecties | euro 85(groepstarief 55+)1 (-26)gratis(-12) | di-vrij 10-17u za-zo 11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 | wwwsaveryeu + WanDeLVOOr-DraCHT | iedere 1ste zondag van de maand nemen gidsen de individuele bezoeker op sleep-touwHet fantastische leven en werk van Savery zijn een bron van boeiende verhalen en verras-sende anekdotes reserveren noodzakelijk | Broelmuseum | 11u15 | euro 2 (excl toegangstic-ket) + HeT raaDSeL Van De DODO | Een spannend familiespel voor kinderen van 9 tot 12 jr en (groot)ouders roelandt Savery zag voor het eerst een dodo in de dierentuin van keizer rudolf II en schilderde hem verschillende keren trek je schilderskiel aan en ga op onderzoek Saveryrsquos schilderijen zitten vol aanwijzingen om het raadsel te ontrafelen

26 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

ruil eenS een plantlsquoMeer groen rsquot zou deugd doenrsquo was de slo-gan van de Dag van het Park op zaterdag 28 mei in rsquot Plein Dat dachten deze dames ook toen ze hun zorgzaam gekoesterde plantjes in ruil gaven tijdens de ruilbeurs Je kon er niet alleen een nieuw fris plantje mee naar huis nemen maar ook deelnemen aan een waaier van activiteiten een fietszoektocht de gegidste wandeling lsquoGroen en ander mooisrsquo en de werkateliers lsquotuinieren in pot-tenrsquo en lsquozaaikistjes timmerenrsquo De fanfare Rat Ka Bay Bal zorgde voor de muzikale noot De allerjongsten konden kiezen uit kindergrime en een springkasteel

SINT-NIKLAASINSTITUUT STRAFSTe School van het landRadiozender MNM ging de voorbije weken op zoek naar de Strafste School van Vlaan-deren Het Sint-Niklaasinstituut kon de felbe-geerde titel en wisselbeker binnenhalen De creatieve leerlingen en leerkrachten toverden de school om tot een luchthaven in de kleu-ren van de radiozender De jury bestaande uit Tom De Cock Kate Ryan en Uwamungu Cor-nelus was behoorlijk onder de indruk Na de bekendmaking van de overwinning verkeer-den de leerlingen urenlang in feeststemming Ze gingen uit de bol met een heuse beach-party vol zon zand en muziek

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

copy F

oto

Hol

Stadskrant zoekt leuke fotorsquosBen jij eacuteeacuten van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen eacuten hou jij daarbij jouw fototoestel in de aan-slag Stuur dan je fotorsquos in hoge resolutie naar stadskrantkortrijkbe Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina Maar niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw fotorsquos Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken

FLANeReN OP ZONDAGSMATINeeZeven zondagen lang is het Sint-Amands-plein het decor voor de Zondagmatinee De trouwe bezoekers weten dat ze op een gezellige drukte en talrijke activiteiten kunnen rekenen Blikvanger van elke Zon-dagmatinee is de rommelmarkt Je kan er urenlang flaneren langs de verschillende kraampjes op zoek naar die ene lamp of dat ene boek dat je verzameling volledig maakt Muziek en aangepaste animatie vormen eveneens de vaste ingredieumlnten van dit wekelijks gebeuren

s t a d s k i e k j e s

28 | StadSkrant kortrijk

s t a d s k i e k j e s

Sinksen 11 was voltrefferJe kon tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten opnieuw op de koppen lopen in de binnenstad Op zondag 12 en maandag 13 juni konden de talrijke bezoekers zich vergapen aan internationaal straattheater flaneren en snuisteren op de rommelmarkt of eacuteeacuten van de vele concer-ten meepikken Andere vaste waarden waren KortRijk aan Culturen de kinderanimatie in het Begijnhofpark en Kortrijk Loopt Meer dan drieduizend sportievelingen trokken de loopschoenen aan een recordaantal van 1515 dames schreef zich in voor de Weekend Knack Ladies Run een loopwedstrijd van 5 of 11 kilometer waar enkel vrouwen mogen aan deelnemen

copy F

oto

Hol

Page 14: Stadskrant juli-augustus 2011

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

Hou je ervan om Kortrijk en de streek op een bijzondere manier te verkennen Doe dat met de lsquoOude Tjalkrsquo het oudste schip dat onder de Belgische vlag vaart Vroeger werd dit omgebouwde vracht-schip voortgetrokken langs de jaagpa-den vandaag charmeert deze eeuwe-ling als passagiersschip Ter gelegenheid van de 150e verjaardag van het kanaal

Bossuit-Kortrijk kan je deelnemen aan een verteldag op en langs het water Samen met een streekverteller fiets je van Kortrijk naar Bossuit om nadien terug te keren met de Oude Tjalk Het verloop van de dag kan je nalezen op wwwtoerismekortrijkbe

Kostprijs euro30pp (huur fiets boottocht belegde

broodjes en een drankje inbegrepen)

knooppunten waar je langs wil passeren Is er tijdens je rit of wandeltocht onweer op komst dan kan je je parcours heel eenvou-dig inkorten door enkele knooppunten weg te laten In de Leiestreek vind je maar liefst 200 van die genummerde knooppunten

route samenstellenWie het fietsen agrave la carte zelf eens wil uit-proberen kan een route samenstellen op wwwfietsnetberouteplanner Volg je

liever een uitgestippelde route dan kan je een bestaande fiets- of wandelroute volgen een box met West-Vlaamse routes kost 30 euro voor een aparte kaart tel je 6 euro neer Alle routes zijn te koop bij Toe-risme Kortrijk in het Begijnhofpark

Toerisme Kortrijk 056 27 78 40 of

toerismekortrijkbe

Een overzicht van alle fietsnetwerkkaarten

Leiestreek West vind je op wwwwesttoerbe

Speciaal voor de Stadskrantlezer stippelde de redactie een wandeltocht van 75 kilome-ter uit in Bellegem Voor de fietsers selecteer-den we een kuitenbijter van 40 kilometer

Knooppuntroute praKtischGewapend met pen en papier kan je voort-aan zelf een hoogstpersoonlijke fiets- of wandelroute uitstippelen Je beslist vooraf hoe lang of kort je je tocht wil maken en noteert simpelweg de nummers van de

Enkele jaren geleden doken overal in het landschap mysterieuze groen-witte borden met nummers op Vraag je je nog steeds af waar die borden voor dienen dan moet je dringend kennismaken met het knooppuntnetwerk

Fietsen en wandelen in lsquoLeiestreek Westrsquo

Varen en fietsen oP en langs het kanaal

t o e r i s m e

copy F

oto

dav

id s

amyn

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

bull Start- en stopplaats Begijnhofpark Kortrijk (knooppunt 29)bull Afstand 40 kmbull Knooppuntroute 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 67 ndash 59

ndash 49 ndash 36 ndash 20 ndash 21 ndash 22 ndash 9 ndash 10 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29 bull Is 40 km wat te veel dan kan je de route als volgt inkorten 20 km 29 ndash 28 ndash 35 ndash 43 ndash 42 ndash 44 ndash 56 ndash 45 ndash 46 ndash 57 ndash 58 ndash 48 ndash 47 ndash 49 ndash 36 ndash 29 10 km 29 ndash 36 ndash 20 ndash 19 ndash 18 ndash 28 ndash 29

Routebeschrijving Starten doe je aan het Streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek Deze impo-sante hal herbergt Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 waar je het verhaal over de belangrijkste veldslag in de Kortrijkse geschiedenis opnieuw kan beleven een-maal op weg passeer je de Speyetoren en de Ingelborchtoren beter bekend als de Broeltorens die Kortrijk haar typische stadssilhouet geven Bij aankomst op het Buda-eiland maak je kennis met de Budatoren en het Broelmuseum Tot 11 september kan je er de tentoonstelling Roelandt Savery meepikken Je fietst nadien verder langs de vernieuwde Leieboorden met zeven nieuwe brug-gen Pauze nodig Hou dan halt in het Koning Albertpark even verderop kom je terecht in het natuurdomein De Gavers en de site Transfo Langs de oude spoorwegbedding Trimaardzate bereik je Goed Ten Nieuwenhove op de grens tussen Lauwe en Marke Via het Preshoekbos keer je op je stappen terug tot je opnieuw het centrum van Kortrijk bereikt eindigen doe je aan de skatebowl en het nieuw aangelegde stadsstrand Budapark

bull Start- en stopplaats Bellegemplaats Bellegembull Afstand 75 kmbull Knooppuntroute 1 ndash 2 ndash 3 ndash 5 ndash 8 ndash 7 ndash 6 ndash 4 ndash 38 ndash 2 ndash 1

Routebeschrijving Je start deze wandeling aan de Sint-Amanduskerk op Bellegemplaats Rustige plattelandswegen brengen je langs uitgestrekte weilanden historische vierkants-hoeven en oude kappelletjes tot bij de Walleweg Via de Priesteragestraat en de Aubettestraat kom je vervolgens in het Ooievaarsnest terecht Neem tijdens deze tocht zeker de tijd om van de prachtige panoramarsquos te genieten Iets verderop in de Processiestraat kom je voorbij het Goed ter Linde beter bekend als het Casteel-ken van Belleghem De eerste omwalling om het pand omsloot het later door de Geuzen in brand gestoken kasteel de tweede wal omvat het kasteel en de hoeve samen Het poortgebouw is overigens het oudste en historisch meest belangrijke hoevegebouw Vanaf Goed ter Linde wandel je nog iets meer dan eacuteeacuten kilometer vooraleer je opnieuw de kerktoren van de Sint-Amanduskerk ziet opdoemen

Fietsroute Leieboordenen 150 jaar Kanaal

Wandelroute met prachtige vergezichten

Zomer inKortrijKeeN CReMe VAN eeN ZOMeR

t o e r i s m e

copycopy

copy F

oto

dav

id s

amyn

copy F

oto

dav

id s

amyn

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17

t o e r i s m e

mountainbikeroute sjouwers bull Start SC Olympiadeplein in Markebull Afstand 415 km bull Kostprijs kaart euro 250bull Mag het iets steviger Ontdek dan de mys-

terieuze streek van de sjouwers of seizoens-arbeiders en slinger langs de Franse grens

10000 staPPen door kortrijk bull Start Toerisme Kortrijkbull Afstand 75 kmbull Kostprijs kaart euro 150bull Werk aan je gezondheid terwijl je alle Kor-

trijkse highlights netjes op een rijtje gepre-senteerd krijgt Kort