tämän session aiheet

of 93 /93
Tämän session aiheet – RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely – Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit – Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna – Mitä eurooppalainen ja kansallinen ict- yhteistyö voisi tarjota kv- liikkuvuudelle?

Upload: dustin-flowers

Post on 02-Jan-2016

42 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tämän session aiheet. RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja kansallinen ict-yhteistyö voisi tarjota kv-liikkuvuudelle ? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Tämän session aiheet

Tämän session aiheet

– RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely

– Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

– Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna

– Mitä eurooppalainen ja kansallinen ict-yhteistyö voisi tarjota kv-liikkuvuudelle?

– Mahdollisuuksien analysointia

Page 2: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

Opetuksen ja opiskelun tukena

Page 3: Tämän session aiheet

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Opi-osahanke, Kansainvälisten asiain hallinnon Kevätpäivät 9.5.2011

Antti Mäki, Opi-koordinaattoriCSC – Tieteen tietotekniikan keskus

– Opintohallinnonpalvelut

– Valtiotieteiden maisteri (2007)

– Oodi Kehitys (2009-)

– University Admissions Finland (2007-09)

– Helsingin yliopisto (2007-09): haku- ja valintapalveluiden tietojärjestelmäkehitys

– Valtiotieteellinen tiedekunta, HY (2002-06)

Page 4: Tämän session aiheet

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Opi-osahanke, Antti Mäki, Kansainvälisten asiain hallinnon Kevätpäivät 9.5.2011

Opi-osahankkeen esittely

– Opi ja kv-kevätpäivät

– RAKETTI-OPI 2008-2010

– Missä Opissa mennään

– Opi-liikkuvuus-asiantuntijaryhmän tulokset

– Kehitysprojektit: Opi, KSHJ, SADe…

– Arkki

Page 5: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

Opi ja kv-kevätpäivät

Page 6: Tämän session aiheet

RAKETTI-Opi-osahanke

– Tukee korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista tukemalla

– korkeakoulujen ict-palveluja tuottavia kehitysprojekteja

– sekä hallinnoimalla kehitysprojektisalkkua.

Page 7: Tämän session aiheet

Visio: Opiskelu ja tutkinnot

– Opiskelijat hakeutuvat nykyistä laaja-alaisempiin koulutuskokonaisuuksiin.

– Tutkinnon tavoitteet yleismaailmallisempia; erityisosaaminen syntyy aktiivisen työelämäosallistumisen avulla.

– Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä on lisääntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetustarjonta on pirstaloitunut eli yhteen tutkintoon opetusta tuottavien toimijoiden määrä on kasvanut.

– Liikkuvuus on muuttunut vallitsevaksi toimintamalliksi. Opiskelijat suorittavat opintoja useammassa korkeakoulussa.

Page 8: Tämän session aiheet

Visio: Seurantatiedon merkitys

– Seurannan merkitys on kasvanut suunnittelun lähtökohtana.

– Opiskelijoiden tuen tarve kasvanut "itseohjautuvuuden" vuoksi.

Page 9: Tämän session aiheet

Visio: Tietovarannot ja tietojärjestelmät

– Kansalliset ja kansainväliset tietovarannot ovat korvanneet nykyisiä organisaatiokohtaisia tietovarantoja.

– Tietojärjestelmät ovat palvelupohjaisia ja niiden moduulit joustavasti vaihdettavissa tarvittaessa.

– Korkeakoulut kehittävät aktiivisesti palveluja. Ratkaisut noudattavat standardeja.

Page 10: Tämän session aiheet

Opi ja kansainväliset asiat

– OPI-LIIKKUVUUS-asiantuntijaryhmän työ ja loppuraportti (2010)

– Yleiset palvelut ja tietovarannot korkeakoulussa

– Arkki-työ uusien palveluiden määrittelemiseksi

– RS3G Student Mobility -pilotti

– Pohjoismainen yhteistyö (Nordforum)

Page 11: Tämän session aiheet

OPI-LIIKKUVUUS-loppuraportti

”-- liikkuvuuden muodoissa on kyse siitä, että

– opiskelija-,

– suoritus- ja

– opintotarjontatietoja

liikkuu [eri korkeakoulujen] tietojärjestelmien välillä.”

Page 12: Tämän session aiheet
Page 13: Tämän session aiheet

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluissa

On ratkaistavana tiedon jakaminen

• opiskelija-,

• suoritus- ja

• opintotarjontatiedoista.

– Tietojärjestelmillä tuettujen palveluiden välillä sekä korkeakoulujen sisällä että korkeakoulujen kesken, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Page 14: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

RAKETTI-OPI

2008–2010

Page 15: Tämän session aiheet

Ajatus työn taustalla

–Alun perin internet yhdisti tietokoneet ja sen toisessa sukupolvessa yhdistyivät ihmiset sosiaaliseksi verkostoksi.

– Internetin kolmas sukupolvi tuo keskiöön tiedon eli tiedon jakamisen ja esittämisen siten, että tietoa voidaan helposti yhdistellä ja ymmärtää automaattisesti.

Vapaasti lainaten http://www.floapps.com/; haettu 11.4.2011

Page 16: Tämän session aiheet

RAKETTI-OPI-osahanke

Lähtökohta 2008

– tuottaa opintohallinnon perustietojärjestelmän tukemaan korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista

– taustalla voi toimia uusi tai jo käytössä oleva tietojärjestelmä

Page 17: Tämän session aiheet

Otteita tavoitemuistiosta:

– Valtaosa uudistamistarpeista kohdistuu virkailijakäytössä olevaan perusjärjestelmäksi (tai perusrekistereiksi) kutsuttuun kokonaisuuteen, joka sisältää tiedot – opiskelijoista, – opinto-oikeuksista, – opinto-suorituksista ja – tutkinnoista.

Page 18: Tämän session aiheet

Otteita tavoitemuistiosta:

Yhtenäiset sähköiset palvelut– korkeakoulujen opetustarjonnan selailu,– lukukausi-ilmoittautuminen,– opetukseen ilmoittautuminen,– opintosuunnitelman tekeminen,– korkeakoulusta toiseen korkeakouluun

hakeutuminen,– yhteystietojen muutokset,– opintojen hyväksilukuhakemukset,– todistuspyynnöt ja– ei-tutkinto-opiskelijoiden osalta myös opiskelemaan

hakeutuminen.

Page 19: Tämän session aiheet

Opin tavoitteet

Oppijan yhtenäis

et sähköiset palvelut

Virkailijan

perusjärjestelmä

Page 20: Tämän session aiheet

Opin asiantuntijaryhmät 2010

– Tavoitemuistion pohjalta

– Asiantuntijatyö käyntiin 2010 keväällä

– Opi-ohjausryhmän johdolla

OPI-TIETO

OPI-TEKNOLOGIA

OPI-LIIKKUVUUS OPI-PELISÄÄNTÖ

Opin tavoitteet

Page 21: Tämän session aiheet

Asiantuntijaryhmien tehtävät

– tuotetaan kuvaus opintohallinnon alueen kokonaisarkkitehtuurista (palvelut ja prosessit, keskeiset tiedot ja tietovarannot sekä järjestelmäarkkitehtuuri)

– tunnistetaan nykyisistä järjestelmämoduuleista käyttökelpoiset ja organisoidaan niiden sovittaminen uuteen kansalliseen järjestelmäarkkitehtuuriin ja sen rajapintavaatimuksiin

– tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet yhdessä korkeakoulujen edustajien kanssa

– määritellään tarvittavat uudet järjestelmämoduulit– hankitaan tai kehitetään tarvittavat uudet

järjestelmämoduulit

Page 22: Tämän session aiheet

Nykytilanne lähtökohtana

– Korkeakoulujen opintohallinnon perusjärjestelmään liittyvät palveluarkkitehtuurit eroavat toisistaan

– Yhdistävä tekijä on laaja ja monipuolinen palveluvolyymi

– Keskeinen eroavaisuus on palveluiden taustalla perusjärjestelmän asemassa…

Page 23: Tämän session aiheet

Perustuu keskitettyyn ratkaisuun

PERUS

Perusjärjestelmäydin

Palvelu-UI - kerros

Page 24: Tämän session aiheet

Useita tietokantoja integroitu perusjärjestelmään

Perusjärjestelmän ydinjoukko

Palvelu-UI - kerros

PERUS

opisk. ja opet. -

palvelut

Suun-nittelu

X…

Page 25: Tämän session aiheet

Erillinen perusrekisteri

Perusjärjestelmän ydinjoukko ja perusrekisteri

Palvelu-UI - kerros

KESKEISIN TIETO-KANTA

Y

Suun-nittelu

X…

PERUS-REKISTERI

Page 26: Tämän session aiheet

Erilaiset lähtökohdat järjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta

Järjestelmänäkökulmasta ei yhteistä lähtökohtaa, ”perusjärjestelmää”.

=> Perustelut yhteistyölle ensivaiheessa palveluista

Page 27: Tämän session aiheet

Opin tarkennetut tavoitteet (1.1)

– Tavoite 1: Määritellään ja toteutetaan kaikille korkeakouluille palveluna tarjottavia opintohallinnon järjestelmäpalveluja sekä viitearkkitehtuuri tukemaan korkeakoulujen koulutustehtävän hoitamista.

– Tavoite 2: Perustavoitteen tukemiseksi opintohallinnon tietojärjestelmäkehityksessä otetaan käyttöön RAKETTI-XDW-osahankkeessa syntyvä, operatiivisen toiminnan tarpeiden mukaan laajennettava kansallinen käsite- ja tietomalli tietojen yhteismitallisuuden varmistamiseksi.

– Tavoite 3: Samanaikaisesti korkeakoulujen opintohallinnon tietojärjestelmien kehittämishankkeiden kansallista koordinointia tehostetaan; ja

– Tavoite 4: Keskitetty palveluntuottaja tarjoaa kehittämishankkeissa syntyvät osajärjestelmät korkeakouluille palveluna perustettavan kansallisen opintohallinnon ohjelmistopoolin kautta.

Page 28: Tämän session aiheet

Arkkiteh-tuurileiri

Synergia-ryhmä

Page 29: Tämän session aiheet

Synergiaryhmä

OPI-TIETO

OPI-TEKNOLOGIA

OPI-LIIKKUVUUS

SYNERGIA

2010 2011- (toistaiseksi)

Page 30: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

Missä Opissa mennään 2011?

Page 31: Tämän session aiheet

Opin kokonaiskuva 2011-ohjausryhmä

synergiaryhmä

LVI – ilm

oittau

tum

inen

HV

– haku

ja valinta

MA

KS

U –

ma

ksup

alvelu

OP

INT

O-O

IKE

UD

ET

TAR

JON

TA – tied

on

välitys

TIP

TO

P – tu

kea op

into

po

lulle

LA

DO

K3 –

ruo

tsissa ta

pah

tuu

KO

TV

E – k

ou

lutu

starjon

ta

KS

HJ

– haku

järjestelm

ä

TO

R – o

saam

isrekis

teri

seurannassa

Arkkiteh

tuu

rityö

Arkkiteh

tuu

rileiri

SA

De

-Tarjo

nta -tieto

varanto

RS

3G – S

tud

ent M

ob

ility

NO

RD

– No

rdfo

rum

Page 32: Tämän session aiheet

Arkkitehtuurileiri 28-31.3.2011 TvärminnessäTavoite Tilanne

Palvelut ja prosessit Tunnistettu ja analysoitu

Keskeiset tiedot ja tietovarannot Tunnistettu ja analysoitu

Järjestelmäarkkitehtuuri Ratkaisumalliehdotus, järjestelmäpalvelut

Rajapintavaatimukset Integraatioarkkitehtuuriperiaatteet (VM/PERA?)

Toiminnan tarpeista syventyvä XDW-malli

Tietovarannot määritetty ja analysoitu (TYM-kuvaukset)

Opintohallinnon moduulijako Toimintaa tukevat palvelut määritetty ja analysoitu

Päätöksentekopisteiden määrittäminen

Arkki-työn roadmap ja 1. vaiheen päätöksentekopisteet

Kustannus-hyöty -analyysi Vaihtoehdot tunnistettu, hyödynnetty LADOK3-analyysiä

Page 33: Tämän session aiheet

Haku ja valinta

Uudet opiskelijat

Opinto-hallinto

Koulutus-tarjonta

Opiskelijat, opinto-oikeudet

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen sisältö, opinto-oikeuden kohde

Hakukohde

Uusi oikeus tiettyyn oikeuden kohteeseen

Valinnassa hyväksytty

Valintatavat:kiintiöt, ryhmät, jonot

Hakijat ja hakukohteet

KSHJ:n osa ”pyörässä” (+ SADe)

OPI-LVITAR-

JONTA

Page 34: Tämän session aiheet

LVI – Ilmoittautuminen korkeakouluun

– Tavoitteena opiskelijavalinnassa hyväksytyn saumaton siirtyminen opiskelijaksi

– Osapuolet– Opetushallitus (KSHJ)– RAKETTI-OPI (ilmoittautumispalvelu- ja

maksupalvelu-kehityshankkeet)– Korkeakoulun opintohallinto (perusjärjestelmä)– Korkeakoulun käyttäjähallinto (käyttäjätunnukset)

Page 35: Tämän session aiheet

•Valittu ”ottaa opiskelupaikan vastaan” vahvasti tunnistautuneena

•Päivittää henkilötiedot väestörekisteristä

OPH:n ”hakijapalvelu”

•Korkeakoulukohtaisesti lukee tunnistetun henkilön opinto-oikeuksia ja käsittelee ilmoittautumisen (ml. maksut)

OPI:n ”LVI-palvelu”

•Ottaa vastaan uuden opiskelijan ja/tai uuden opinto-oikeuden, perustiedot, tiedon luovutustiedot ja läsnäolotiedon (netto)

KK:n perusjärjestelmä

•Käsittelee ja luo uuden henkilön käyttöoikeudet (henkilö on tunnistettu sessiossa tms., opinto-oikeus- ja läsnäolotieto perusjärjestelmästä)

KK:n IdM

•Opiskelija aloittaa esim. hopsin laatimisen ja ilmoittautumiset kursseille…

KK:n opiskelijan palvelut

S a m

a s s a i s t u n

n o

s s a . . .

Page 36: Tämän session aiheet

Yleinen maksupalvelu

– Palvelee kutsuvaa sovellusta, ilmoittaa maksun onnistumisesta

– Korkeakoulukohtainen palvelu

– Voi olla useita maksun saajia (kk, yo-kunta…)

– Välittää maksun tiedot eteenpäin

– Voidaan pitää yllä erilaisia hinnasto—maksun saaja -yhdistelmiä

Page 37: Tämän session aiheet

Palveluiden näkökulmasta raja maksupalveluun on yksinkertainen

Prosessi, jonka lopputuloksena syntyy tieto; etenemisehtona on mm. maksu

Yleinen maksupalvelu

Lähettää yksilöidyn maksutapahtuman

Ilmoittaa maksun onnistumisesta

Uusi tieto syntyy

Prosessia palveleva järjestelmä tarvitsee ainoastaan vastauksen

”prosessi voi jatkua”.

Maksupalvelu tarvitsee vain tiedon summasta sekä saajasta ja sen

vastaukseksi riittää ”prosessi voi jatkua”.

Lopullisen tiedon vastaanottavaa järjestelmää maksu ei kiinnosta.

Page 38: Tämän session aiheet

Maksupalvelun rakenteesta

Yleinen maksupalvelu

Maksun summa ja maksun saaja ym. tiedot ja maksun tunniste -yhdistelmiä voitaisiin ylläpitää myös maksupalvelussa, jolloin käskevä

sovellus lähettäisi vain maksun tunnisteen

Maksun tunniste Maksun summa Maksun saaja

Maksut toteuttava järjestelmä tai järjestelmiä:Maksujen ulkoistuspalvelut (Suomen Verkkomaksut Oy,

Check out Finland Oy) tai maksun saajan ja tämän pankki -kohtaiseen maksusopimukseen perustuva

ratkaisu

Asiakasta palveleva sovellus ylläpitää hinnastoja mahdollisista maksuista ja maksujen saajista. (Sovellus voi toimia kuin

”verkkokauppa”.) SOVELLUS KÄSKEE YLEISTÄ MAKSUPALVELUA SUORITTAMAAN

YKSILÖIDYT MAKSUT.

Page 39: Tämän session aiheet

TIPTOP

– ”Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opintopolulle”

– Opintojen suunnittelujen ja opintojen hallinta tutkintojen ja korkeakoulujen rajojen yli

– Osatoteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, (Helsingin yliopisto)

Page 40: Tämän session aiheet

TIPTOP

– Projektin perustavoitteena on tukea opiskelijaa henkilökohtaisella opintopolullaan sen kaikissa vaiheissa. Tavoite saavutetaan luomalla määritykset ja toteutukset käsitemallin mukaisten palvelumoduulien mahdollistamista opiskelijan ja ohjaajan toiminnallisuuksista. Laajennettu käsitemalli ja sen mahdollistama toimintaprosessi sekä tietojen siirron tekninen toteutus otetaan käyttöön projektissa toteutettavien moduulien kautta.

Page 41: Tämän session aiheet

Opin vaiheet

– Uusi opintohallinnon järjestelmä (”HIS”)

– Perusjärjestelmä (”ydinrekisteri”)

– Uusi paradigma: järjestelmäpalveluja, kehitysprojektit

– Arkki…

Page 42: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

OPI-liikkuvuus (2010)

Page 43: Tämän session aiheet

OPI-LIIKKUVUUS-asiantuntijaryhmä

– Tehtävä ehdotus opiskelijaliikkuvuuden tuen järjestelmäpalveluiden hoitamisesta osana kehitteillä olevaa opintohallinnon järjestelmäarkkitehtuuria.

– Ryhmä on kokoontui seitsemän kertaa ja esitteli työn tulokset OPI-ohjausryhmälle 8.11.2010 (LIIKKUVUUS_loppuraportti_final.pdf)

Page 44: Tämän session aiheet

OPI-LIIKKUVUUS-asiantuntijaryhmä

– Pekka Korhonen, Metropolia amk (pj.) – Noora Jaakkola, Aalto-yliopisto – Jorma Korkiakoski, CSC, Oodi Kehitys – Julian Lindberg, Turun yliopisto, Suomen

virtuaaliyliopiston palveluyksikkö – Miska Möttönen, Jyväskylän amk – Marja Rautajoki, Suomen

Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö – Tina Rissanen, Helsingin yliopisto (tilalle Niina

Jokela, Helsingin yliopisto) – Jussi Auvinen, CSC (siht.) (tilalle Lauri Stigell, CSC)

Page 45: Tämän session aiheet

Opiskelijaliikkuvuuden kolme perustapausta

– Kotimainen liikkuvuus

– Kansainvälinen liikkuvuus

– Siirto-opiskelu

– Fyysinen ja virtuaalinen liikkuvuus

– Ei koske korkeakoulun sisäistä eikä tutkintoasteiden välistä liikkuvuutta eikä myöskään tutkija-, opettaja- ja muuta henkilökunnan liikkuvuutta

Page 46: Tämän session aiheet

Keskeiset tulokset

”-- liikkuvuuden muodoissa on kyse siitä, että

– opiskelija-,

– suoritus- ja

– opintotarjontatietoja

liikkuu [eri korkeakoulujen] tietojärjestelmien välillä.”

– Nykytilanne järjestelmätuen osalta hyvin heterogeeninen, perusteita yhteistyölle tulevaisuudessa on.

Page 47: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

Kokonaiskuva: Kehitysprojekteja Suomessa

Page 48: Tämän session aiheet

Opin kokonaiskuva 2011-ohjausryhmä

synergiaryhmä

LVI – ilm

oittau

tum

inen

HV

– haku

ja valinta

MA

KS

U –

ma

ksup

alvelu

OP

INT

O-O

IKE

UD

ET

TAR

JON

TA – tied

on

välitys

TIP

TO

P – tu

kea op

into

po

lulle

LA

DO

K3 –

ruo

tsissa ta

pah

tuu

KO

TV

E – k

ou

lutu

starjon

ta

KS

HJ

– haku

järjestelm

ä

TO

R – o

saam

isrekis

teri

seurannassa

Arkkiteh

tuu

rityö

Arkkiteh

tuu

rileiri

SA

De

-Tarjo

nta -tieto

varanto

RS

3G – S

tud

ent M

ob

ility

NO

RD

– No

rdfo

rum

Page 49: Tämän session aiheet

KSHJ = ”korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä”

– OKM, opetushallitus

– Esiselvitys kommentoitavana, tuotannossa 2013-

– Yhdistää yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin hakeutumisen (ml. nykyiset yhteishakujärjestelmät)

– Ratkaistavana kansalliset asiakaspalveluratkaisut ja tietovarannot (suoritukset, kelpoisuudet, kielitaito…)

– Tukeutuu ilmoittautumispalveluun (Opin LVI)

Page 50: Tämän session aiheet

KOTVE = Koulutustiedon verkkopalvelu

– SADe, oppijan verkkopalvelut; opetushallitus

– Käynnistysvaiheessa, tuloksia tuotannossa 2013-

– Koulutustarjontatieto mm. KSHJ:n käyttöön

– Tutkintoon johtava koulutus ja muu koulutustarjonta aina yksittäisiin kursseihin saakka (ml. esim. avoin korkeakoulutus, opiskelijaliikkuvuus)

– Tulee ulottumaan myös muiden koulutusasteiden tarjontaan

Page 51: Tämän session aiheet

TARJONTA tietovaranto

– SADe, opetushallitus

– Valmisteluvaiheessa, tuotannossa 2013-

– Koulutustarjonnan ja siihen liittyvien tietojen keskitetty tallennuspaikka (tiedonsiirrot lähdejärjestelmistä tai manuaalisesti)

– Toimii lähteenä muille tietojärjestelmille ja korkeakoulujen omiin tarpeisiin

– Tietomallin palveltava eri tarpeita, mm. markkinointia

Page 52: Tämän session aiheet

TOR = Todennetun osaamisen rekisteri

– SADe, oppijan verkkopalvelut; opetushallitus

– Käynnistysvaiheessa, aluksi esiselvitys korkeakoulujen kanssa, tuotannossa 2013 ja 2014 –

– Tutkinnot ja suoritukset, opiskeluoikeudet

– Koulutuksen järjestäjien rekistereistä (korkeakoulut, muut oppilaitokset, kielikokeiden järjestäjät…)

– Todennetut tutkinnot ja muut osaamiset (esim. ulkomailla suoritetut)

Page 53: Tämän session aiheet

Kansallisia kehitysprojekteja

•Hakulomakepalvelu

•Ilmoittautumispalvelu

KSHJ•Opint

otarjonta

•(ml. TARJONTA-proj.)

KOTVE

•Tutkinnot ja suoritukset

•Tunnistaminen ja tunnustaminen

TOR

Page 54: Tämän session aiheet

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke,jota CSC koordinoi

RAkenteellisen

KEhittämisen

Tukena

TIetohallinto

Seuraavan polven arkkitehtuuri

Page 55: Tämän session aiheet

Arkki-sanastoa

– Oppija: henkilö, josta voi tulla hakija, hakija, opiskelija, entinen opiskelija

– Tietovaranto: palveluiden ja prosessien tarvitsemat ja muokkaamat tiedot

– Prosessi: toiminnassa tuloksia tuottava ketju– Palvelu: tuottaa prosessien tarvitseman tietojen

käsittelyn (ei tarvitse olla atk:ta), sama palvelu voi esiintyä useassa prosessissa

– Järjestelmäpalvelu: yleinen toiminnallinen tai tekninen palvelu, jota prosesseita palvelevat sovellukset voivat käyttää

Page 56: Tämän session aiheet

Keskeiset lähtökohdat

1. Palveltava toiminta on jatkuvasti uudistuvaa

2. Käytettävät palvelut ja palveluita käyttävät prosessit poikkeavat eri asiakkailla

3. Siirtymä kohti tavoitetilaa on asteittainen, ”modulaarinen”

4. Tietovarannot muodostavat yhteisen ytimen

5. Arkkitehtuuri- ja integraatiotason kontrolli halutaan säilyttää ”in house”

6. Kokonaisarkkitehtuurinäkemys on palvelukeskeinen (SOA) tässä ja sidosarkkitehtuureissa

Page 57: Tämän session aiheet

Arkkitehtuurileirin visio oppijan viitearkkitehtuurista

– Tieto on yhdessä paikassa ja sitä käytetään eri palveluista käsin

– Yhdellä palvelukokonaisuudella hoidetaan kyseinen toiminto riippumatta kohderyhmästä

– Loppukäyttäjän palveluihin sisältyvät työnkulut ja käyttöliittymät ovat konfiguroitavissa ilman järjestelmähankintoja

– Pystytään panostamaan varsinaisiin opetuksen ja oppimisen välineisiin peruspalveluiden muuttuessa rutiiniksi

Page 58: Tämän session aiheet

Iso kuva: ”Ladok3 Solutions”

Acquire Build

Subscribe Assemble

Components

Integrated solutions

Internal activitiesExternal suppliers

PeoplesoftHiSinOne

Mobility Online etc.Syllabus etc.

Etc.

PlatformLADOK3 (SWE)RAKETTI (FIN)

RS3G (EU)Kuali (USA)

AdmissionsContact information

LADOK3, Reijo Soréus, Arkkitehtuurileirillä 29.3.2011 (Ruusuke lainattu Gartnerilta; muokattu sovelluksien ja alustojen listaa)

Page 59: Tämän session aiheet

Julkinen hallinto

Opetustoimi ja tutkimus

Kk-laitoksen velvoitteet

Korkeakoulujen yhteistyö

Korkeakoulut

Oppijan viite-arkkitehtuuri

KA-työn tasot ja siiloja

IAM

Yleis- ja järjestelmäpalvelut

Page 60: Tämän session aiheet

Arkki-konsepti

Prosessi

Prosessi

Prosessi

Prosessi

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelevia sovelluksia,

tieto-järjestelmiä

Ko

rkeakou

lun

p

erusteh

tävät

Yleis- ja järjestelmäpalvelut

Tietovarannot

Page 61: Tämän session aiheet

LÄHTÖKOHTANA TIETOVARANNOT

Page 62: Tämän session aiheet

Tietovarannot

Page 63: Tämän session aiheet

Tietovarannot huomion kohteena

– Tietovarannot = opintoihin liittyvät tietojoukot

– Tietovarannot ovat yhteisen ydin

– Kaikkien tietovarantojen osalta siirrytään yhteiseen käsite- ja tietomalliin

– Tietojoukkojen avulla analysoidaan ja muodostetaan kuvaa kokonaisarkkitehtuurin muista osista

– Tietojen yhtenäisyys pääsääntöisesti erityisesti toiminnan näkökulmasta huono

Page 64: Tämän session aiheet

Toimenpiteet: tietovarannot

– Tietovarantojen yhtenäisyyttä tehdään

– KSHJ, KOTVE ja Tarjonta tietovaranto -hankkeissa

– TIPTOP-kehitysprojektissa

– LVI- kehitysprojektissa

– Henkilö, Rooli (sis. opinto-oikeudet) ja Ryhmä tietovarannot ensimmäisessä vaiheessa

– Oppijan tulokset tietovaranto mm. TOR-hankkeeseen liittyen (tutkinnot, suoritukset jne.)

– Lopputulokset XDW-tietomalliin

Page 65: Tämän session aiheet

Henkilö, rooli ja ryhmä -tietovarannot

– KSHJ = hakeutujan yksilöinti

– Ilmoittautumispalvelu (LVI) = opinto-oikeus on yksi rooli

– IAM-ryhmän työ

Page 66: Tämän session aiheet

Oppijan tulokset -tietovaranto

– TOR: todennetun osaamisen rekisteri (tutkinnot, suoritukset, opinto-oikeudet tästä roolit-tietovarantoon)

– KSHJ

– TIPTOP = suoritusten reaaliaikainen seuraaminen, AHOT

Page 67: Tämän session aiheet

Koulutustarjonnassa oleva koulutus -tietovaranto

– KOTVE (KSHJ)

– Tarjonta tietovaranto -hanke (SADe)

– TIPTOP = hakeutuminen muihin opintoihin, tutkinnon täydentäminen (liikkuvuus)

Page 68: Tämän session aiheet

Opintosuunnitelmat -tietovaranto

– TIPTOP

– KOTVE (opetustarjonnan ja suunnitelmien yhdistäminen)

Page 69: Tämän session aiheet

Koulutus -tietovaranto

– TIPTOP = tutkintorakenteiden, vaatimuksien ja mahdollisuuksien tarjoaminen HOPSn pohjaksi

– KOTVE = porautuminen koulutustarjonnasta koulutuksen sisältöihin

Page 70: Tämän session aiheet

Ilmoittautumistiedot -tietovarannot

– Ilmoittautuminen on sama kuin hakemus (ilmoittautuminen opiskelijaksi, ilmoittautuminen hakijaksi, ilmoittautuminen valmistumisprosessiin, ilmoitus opintorekisteriotteen tilaamisesta…)

– Ilmoittautumispalvelu (KSHJ – LVI)

– TIPTOP = suunnitellut ilmoittautumiset (kytkeytyy opintosuunnitelmat-tietovarannoista)

Page 71: Tämän session aiheet

Tietovarannot

Page 72: Tämän session aiheet

PROSESSIT

Page 73: Tämän session aiheet

Prosessi on toiminnan tuloksia tuottava ketju

– Prosessi kuvaa, mitä toiminnassa tapahtuu, jotta voidaan tunnistaa toiminnan tarvitsemia palveluita

– Sisältävät perinteiset erilliset näkökulmat, kuten avoimen opetuksen ja täydennyskoulutuksen

– Ei huomioi nykyisiä organisaatio- tai hallinnontasorajoja

Page 74: Tämän session aiheet

ARKKI-työn prosessijoukot

– ARKKI-työssä tunnistettiin joukko oppijaan liittyviä prosesseja, jotka voidaan ryhmitellä prosessijoukoiksi:– Koulutuksen suunnittelu– Hakeutuminen ja valinta– Opintojen aloittaminen– Opiskelu– Opintojen päättäminen– Opintojen jälkeinen toiminta

Page 75: Tämän session aiheet

Koulutuksen suunnittelu

– Opetuksen ja oppimisen kehittäminen

– Koulutustarjonnan ja valintaperusteiden suunnittelu

– Opetussuunnitelman laatiminen

– Opetusohjelman laatiminen

Page 76: Tämän session aiheet

Hakeutuminen ja valintasekä opintojen aloittaminen

– Opiskelijarekrytointi ja markkinointi

– Hakeminen koulutukseen

– Opiskelijoiden valinta

– Ilmoittautuminen koulutukseen

Page 77: Tämän session aiheet

Opiskelu

– Lukuvuosi-ilmoittautuminen

– Opintojen rahoittaminen

– Opintojen suunnittelu

– Osallistuminen opintojen ohjaukseen ja neuvontaan

– Ilmoittautuminen opetukseen (sis. tentit)

– Opintojen suorittaminen (sis. arviointi) ja AHOT-menettelyt)

– Opiskelijapalaute

Page 78: Tämän session aiheet

Opintojen päättäminen jaopintojen jälkeinen toiminta

– Tutkintotodistuksen hakeminen

– Valmistuminen

– Alumnitoiminta

– Työelämään sijoittuminen

Page 79: Tämän session aiheet

Prosessit - tietovarannot

Prosessi Henkilö

RooliRyhm

ä

Oppijan

tulokset

Koulutus

Opetustarjo

nta

Koulutustarjonnas

sa oleva koulut

us

Opintosuunnitelma

Ilmoittautumistiedo

t

Aineistot

Opetuksen ja oppimisen kehittäminen K     K S     K    

Koulutustarjonnan ja valintaperusteiden suunnittelu K   S K S   S K K  

Opetussuunnitelman laatiminen K S S K P     K K  

Opetusohjelman laatiminen K S S K K S   K K  

Opiskelijarekrytointi ja markkinointi S S     K K K K    

Hakeminen koulutukseen S     K     K      

Opiskelijoiden valinta K S S K     K   K  

Ilmoittautuminen koulutukseen K S S     K   S S  

Lukuvuosi-ilmoittautuminen K K     K     K S  

Opintojen rahoittaminen K K   K K     K K  

Opintojen suunnittelu K   K K K K K S    

Osallistuminen opintojen ohjaukseen ja neuvontaan K K S K K K K   K  

Ilmoittautuminen opetukseen K K S K K K     S  

Opintojen suorittaminen K K   S K     K K S

Opiskelijapalaute K K K S K       K  

Tutkintotodistuksen hakeminen K K   K K       K  

Valmistuminen K SK K S K       K  

Alumnitoiminta K K K   K          

Työelämään sijoittuminen K K K K K          

S = syntyyK = käyttääP = päivittää

Mitä tietovarantoja (sarakkeet) eri pääprosessit (rivit) käyttävät: mitkä prosessit kytkeytyvät tietojen kautta toisiinsa?

Page 80: Tämän session aiheet

TOIMINTAA TUKEVAT PALVELUT

Page 81: Tämän session aiheet

Toimintaa tukevat palvelut:yleisin taso

– Koulutuksen suunnittelupalvelu

– HOPS

– Arviointipalvelut

– Haku- ja valintapalvelu

– Koulutustarjonnan esittäminen

– Opetustarjonnan esittäminen

– Ilmoittautumispalvelut

– Opetuksen toteuttamisen palvelut

– Opintojen etenemisen seuranta

Page 82: Tämän session aiheet

Järjestelmäpalvelut:Yleiset toiminnalliset palvelut

– Yleinen viestintäpalvelu

– Tilanvarauspalvelut

– Arkistopalvelut

– Kalenteripalvelut  

– Hakupalvelut

– Raportointipalvelu

– Aineistonhallintapalvelut

Page 83: Tämän session aiheet

Järjestelmäpalvelut:Viitepalvelut

– Henkilöstönhallintapalvelut(järjestelmät)

– Taloushallinnan palvelut sisältävät mm. yleisen maksupalvelukomponentin.

– Asiakashallinnan palvelut (CRM)

– Toiminnanohjauspalvelut(järjestelmät)

– Projektihallintapalvelut

– Tutkimuspalvelut

– Kirjastopalvelut

Page 84: Tämän session aiheet

Palvelut - prosessit

Toimintaa tukeva palvelu Palvelun kuvaus Prosessit, joihin palvelu kytkeytyy

Koulutuksen suunnittelupalvelu

Koulutuksien sisällön, rakenteen, hakukohteet, opetusohjelman sekä

resurssit

Opetuksen ja oppimisen

kehittäminen

Koulutustarjonnan ja

valintaperusteiden suunnittelu

Opetussuunnitelman laatiminen

Opetusohjelman laatiminen

Opintojen suunnittelu

Hakeminen koulutukseen

Työelämään sijoittuminen

Alumnitoiminta    

HOPS Opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Opintojen suunnittelu

Osallistuminen opintojen

ohjaukseen ja neuvontaan

Opiskelijarekrytointi ja

markkinointi

Tutkintotodistuksen hakeminen

Opintojen suorittaminen

(sis. arviointi) ja AHOT-

menettelyt)

Opiskelijapalaute Ilmoittautuminen opetukseen (sis.

tentit)

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valmistuminen Alumnitoiminta

Arviointipalvelut Arvolauseen tai sanallisen palautteen

Opetuksen ja oppimisen

kehittäminen

Opiskelijoiden valinta

Opintojen suorittaminen

(sis. arviointi) ja AHOT-

menettelyt)

Koulutustarjonnan ja

valintaperusteiden suunnittelu

Opetussuunnitelman laatiminen

Opiskelijapalaute        

Haku- ja valintapalvelu Henkilön ja opinto-oikeuksien mappauksia

Opiskelijoiden valinta

Ilmoittautuminen koulutukseen

               

Koulutustarjonnan esittäminen Näkymän koulutustarjontaan Hakeminen koulutukseen

Opiskelijoiden valinta

Opiskelijarekrytointi ja

markkinointi

             

Opetustarjonnan esittäminen Näkymän opetustarjontaan Opintojen suunnittelu

Osallistuminen opintojen

ohjaukseen ja neuvontaan

Ilmoittautuminen opetukseen (sis.

tentit)

Hakeminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

         

Ilmoittautumispalvelut Osallistumis- tai poissaolotiedon, tiedon kirjoillaolosta sekä henkilön

sähköisen identiteetin korkeakoulun järjestelmissä.

Ilmoittautuminen opetukseen (sis.

tentit)

Ilmoittautuminen koulutukseen

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valmistuminen            

Opetuksen toteuttamisen palvelut

Oppimista. Ne tiedot ja näytöt opiskelijan toiminnasta, joiden perusteella opintosuoritukset

arvioidaan. Aineistot, joita käytetään opiskeltaessa.

Opintojen suorittaminen

(sis. arviointi) ja AHOT-

menettelyt)

Opetusohjelman laatiminen

               

Opintojen etenemisen seuranta Koosteita opintosuorituksista suhteessa koulutuksen sisältöön ja

henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Opintojen rahoittaminen

Opintojen suunnittelu

Osallistuminen opintojen

ohjaukseen ja neuvontaan

Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelijapalaute Opetuksen ja oppimisen

kehittäminen

       

Mille prosesseille (sarakkeet) pääpalvelut (rivit) tuottavat tietojenkäsittelyä: mitä prosesseja palvelulla voidaan hoitaa?

Page 85: Tämän session aiheet

Palvelut - prosessit

Toimintaa tukeva palvelu

Palvelun kuvaus Prosessit, joihin palvelu kytkeytyy

Koulutuksen suunnittelupalvelu

Koulutuksien sisällön, rakenteen, hakukohteet, opetusohjelman sekä

resurssit

Opetuksen ja oppimisen

kehittäminen

Koulutustarjonnan ja

valintaperusteiden suunnittelu

HOPS Opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Opintojen suunnittelu

Osallistuminen opintojen

ohjaukseen ja neuvontaan

Arviointipalvelut Arvolauseen tai sanallisen palautteen Opetuksen ja oppimisen

kehittäminen

Opiskelijoiden valinta

Haku- ja valintapalvelu

Henkilön ja opinto-oikeuksien mappauksia

Opiskelijoiden valinta

Ilmoittautuminen koulutukseen

Mille prosesseille (sarakkeet) pääpalvelut (rivit) tuottavat tietojenkäsittelyä: mitä prosesseja palvelulla voidaan hoitaa?

Page 86: Tämän session aiheet

Jatkuvasti uudistuvaan toiminnan todellisuuteen vastaaminen

– Palveluiden nopea sopeutuminen uusiin tarpeisiin

– Tietovarannot ja niiden yhteydet mahdollistavat uusien tietoyhdistelmien ottamisen prosesseihin

– Muokattavat työnkulun määritykset ja käyttöliittymät

– Pääkäyttäjätason toimenpide (eikä ”koodausta”)

Page 87: Tämän session aiheet

Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen eri palveluihin, prosesseihin ja muihin tietoihin kytkien

– Tallennetun tiedon tarjoaminen kaikkiin käyttötarkoituksiin luotettavasti

– Erilaisten tietojen yhdistäminen mahdollistaa kehittyneen toiminnan analysoinnin

– Oppijatasolla eriytyvien opintopolkujen tarpeiden ennakointi esim. opetuksen järjestämisessä

Page 88: Tämän session aiheet

Yleisten työkalujen käyttö eri toiminnoissa

– Tuttu väline joka kerta, kun sitä käytetään

– Eri työnkulkuja tuetaan samalla kehyksellä

– Ei hyppimistä järjestelmästä toiseen ja melkein saman asian tekemistä eri yhteydessä eri järjestelmillä

– Esim. täykkäri tai kv-liikkuvuus tai avoimien palvelut

Page 89: Tämän session aiheet

Yleistä työkalua voidaan käyttää harvinaisempiinkin erillisiin prosesseihin

– Ilmoittautuminen = hakemus: hakijaksi, opiskeluun, erillisiin opintoihin, valmistumiseen, todistuspyyntö…

– Yleinen ilmoittautumispalvelu korvaa eri lomakkeet

– Hakulomake

– Paperilomake / -pyyntö

– eLomakkeita / Webropoleja

Page 90: Tämän session aiheet

Lupaavia tuloksia

– Voidaan tunnistaa ja rajata yhteinen ydin tietovarantojen käytön perusteella

– Samoilla palveluilla voidaan hoitaa jopa kymmenen yleisen tason prosessin tarpeita

– (kertaa ”avoimen” tai täydennyskoulutuksen nimissä aiemmin tuplatut prosessit)

– Arkistointi pysyvän sähköisen säilyttämisen palveluun

– Raportointi suoraan toiminnan tiedoista

Page 91: Tämän session aiheet

Palveluita toteuttamaan…

– KSHJ, SADe

– Opin kehitysprojektit– LVI– MAKSU– TIPTOP– Tarjonta– …

Page 92: Tämän session aiheet

ARKKI-työn eteneminen

Luonnoksen jatkokehitys

Neuvottelua

Alustaratkaisut

– OHA, Opi-osahanke– Opin luonnos laajaan kommentointiin 5-6/2011– Valmiin luonnoksen esittely ja jatkokehitys

syksyllä 2011; päätöksiä vuoden lopusta alkaen

– KOKOA, OKM, SADe (VM), OPH, Opi, kk:t– Opin ka-tavoitetilan kuvaus kattava ja valmistuu

ensimmäisenä– Pelisäännöt (RAKETTI-pelisääntöryhmä)

– FUCIO, AAPA– Teknologia-alustaratkaisuja koskevat

päätöspisteet akuutteja– Ratkaisuja tehdään mahdollisimman pian

Page 93: Tämän session aiheet

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Opi-osahanke, Antti Mäki, Kansainvälisten asiain hallinnon Kevätpäivät 9.5.2011

Mistä tietoa?

– raketti.csc.fi

– www.csc.fi/opi

– www.oph.fi/kshj