tester.pl - numer 9

Download Tester.pl - Numer 9

Post on 29-Nov-2014

644 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. TESTER.PL Od redaktora Min kolejny rok, pracowita jesie i poowa bardzo nietypowej, ciepej jesieniozimy. Wszystko to wpyno na opnienie prac zwizanych z tym numerem. A tak naprawd to dwie sprawy: 1. Konferencja SJSI bdzie czy nie w tym roku? 2. Rozpoczcie przez Komisj Egzaminacyjn SJSI egzaminw w zakresie Certyfikowany tester poziom podstawowy Pierwsza sprawa jest wg stanu na dzie dzisiejszy cigle otwarta. Drug moemy uzna za zakoczony sukcesem projekt, trwajcy prawie cztery lata (od prac zwizanych z polsk wersja sownika poprzez tumaczenie sylabusa do prac akredytacyjnych). W nastpnych numerach sprbujemy t spraw zaj si dokadniej. Zgodnie z rozpocztym w poprzednim numerze cyklem zamieszczamy w tym numerze sprawozdanie z dwch konferencji, ktre odbyy si jesieni: CMMI Dlaczego powinno Ci to obchodzi - zapraszalimy na ni w poprzednim numerze oraz z TESTWAREZ. W numerze dwie ciekawe pozycje: Kamila Dec pisze z intrygujcym tytuem Wystarczajco dobry jest lepszy o Good Enough Quality Joanna Drodziel przedstawia typowe sytuacje przy Zarzdzaniu incydentem i problemem Prcz tego Joanna Nowakowska przedstawia, co dziao si na sesji ISTQB w grudniu w Paryu. Rwnoczenie zamieszczamy zaproszenia na trzy ciekawe konferencje organizowane w naszej czci Europy: 1. Software & Systems Quality Conferences 2007 w Dusseldorfie (www.sqsconferences.com/de) 2. CONQUEST 2007 w sierpniu w Poczdamie (poniej znajdziecie CfP na t konferencj) 3. Quality Assurance Management and Technologies QAMT w kocu wrzenia w Kijowie (http://www.qamt.net). Rwnoczenie chciabym kolejny raz - gorco zachci wszystkich czytelnikw tego periodyku do aktywnej wsppracy. Cay czas czekamy na Pastwa uwagi, artykuy, felietony wszystko, co Was interesuje, co chcielibycie przeczyta, czego si dowiedzie. Jeeli tylko bdziemy mogli, postaramy si zrealizowa Pastwa postulaty. Z ostatniej chwili: Strona 2 z 37
  • 2. TESTER.PL zapraszamy te na Test Management Summit Warsaw w Warszawie, 25 marca 2007. Program wyglda bardzo ciekawie. Wicej szczegw na stronie: http://www.bbjtest.com/tms/index.html#programme Strona 3 z 37
  • 3. TESTER.PL CONQUEST 2007 This year with EuroSPI2 September 2628, 2007, Potsdam, Germany Call for Papers The Call for Papers of the CONQUEST and EuroSPI2 are out now. Both take place as partner conferences from September 26th to 28th, 2007 in Potsdam (near the German capital Berlin). The main topic of the 10th Conference on Quality Engineering CONQUEST, is going to be business processes engineering (BPE). Software Process Improvement and Innovation, EuroSPI2, is going to Factors with SPI in a Global Competitive Environment - New Experiences. in Software Technology, The European Systems & put emphasis on Success Research, Methods and Submission Details Contributions may cover any quality related aspect of software engineering, but should be classified by choosing the topics below, which characterize the contribution best: Strona 4 z 37
  • 4. TESTER.PL Business processes engineering (BPE), Model driven engineering (MDE), Requirements engineering (RE), Verification and validation (V&V), Testing, Metrics and measurements of system quality and of development processes, Analytical models of software engineering, Project management (PM), Configuration management (CM), IT security Contributions related to industrial experiences are particularly welcomed. Proposals should be submitted electronically to the Program Committee by March 30, 2007. Since 1997, CONQUEST has been the platform for software professionals bringing together the software engineering community to discuss software quality aspects, to see how quality engineering methods and techniques are used in both industrial and research environments, to see the latest tools, to share experiences on projects and representative case studies, and to hear about future directions. CONQUEST 2007 will feature tutorials and presentations of invited speakers and from members of the quality and software engineering community. It provides a full picture of software quality in theory and practice. This year special emphasis is given to business process engineering (BPE) how domain specific business processes can be modelled and engineered, how highquality IT infrastructure can be developed for specific business processes, how the business processes are continuously evolved and improved. Papers on the overall quality of business processes are appreciated in particular. Strona 5 z 37
  • 5. TESTER.PL Please find more information about both Call for Papers at the following websites: www.conquest-conference.org and http://2007.eurospi.net/ Strona 6 z 37
  • 6. TESTER.PL Wystarczajco dobry jest lepszy Kamila Dec WINUEL SA Absolwentka Wydziau Elektrycznego Politechniki Poznaskiej, kierunek Informatyka. Obecnie jest pracownikiem firmy WINUEL SA. Jako analityk konsultant uczestniczya w wielu przedsiwziciach zarzdzajc nimi, penic rol analityka, projektanta, biorc udzia w testowaniu funkcjonalnym dostarczanych rozwiza, wdraaniu ich oraz szkoleniach uytkownikw kocowych. W 2003 roku zdobya ISEB Software Testing Foundation Certificate. Interesuje si analiz biznesow, testowaniem oraz projektowaniem interakcji. Strona 7 z 37
  • 7. TESTER.PL Wystarczajco dobry jest lepszy Kamila Dec WINUEL SA Doskonaoci te przyda si umiar. Tadeusz Kotarbiski Wprowadzenie Zainspirowana sformuowaniem Good Enough Quality, pochodzcym z Rational Unified Process (RUP), chciaabym powici kilka chwil zarwno pojciu Quality, jak i Good Enough, z naciskiem na to drugie. Kiedy nasz produkt jest ju wystarczajco dobry, aby przekaza go klientowi? I jakie ryzyko niesie ze sob zgoda na zastpienie po prostu dobry przez wystarczajco dobry? W praktyce na pierwsze pytanie najczciej odpowiada za nas rzeczywisto, dyktowana zobowizaniami kontraktowymi, terminami i prawami rynku. Wydanie oprogramowania rzadko kiedy jednak oznacza koniec jego rozwoju (a nie jest tak, jeli produkt, zamiast do archiwum, trafia do rk klienta), wic wiadomo ryzyka, ktra jest pierwszym krokiem do zaradzenia mu, jest w tej sytuacji praktycznie konieczna. W literaturze i Internecie mona przeczyta o wielu metrykach i bazujcych na nich metodach, ktre su rnym celom, np. pozwalaj oszacowa pracochonno przedsiwzicia, a przez to czas i koszt jego realizacji (np. model COCOMO, ang. COnstructive COst MOdel, metoda punktw funkcyjnych, itd.). W niniejszym artykule chciaabym jednak skupi si tylko na tych metrykach i metodach1, ktre prowadz do osignicia nastpujcego celu pozwalaj uzyska odpowied na pytanie czy nasz produkt jest wystarczajco dobry, a wic na metrykach jakoci oprogramowania i metodach szacowania liczby ukrytych bdw. Naley zwrci uwag, e na t odpowied skadaj si dwa elementy: ocena jakoci procesu testowania poniewa to proces testowania dostarcza nam danych do oceny jakoci oprogramowania, musimy mie pewno, e dane te s wiarygodne, a proces skuteczny; 1 Musz tu jednoczenie zaznaczy, e s to tylko wybrane metryki i metody. Strona 8 z 37
  • 8. TESTER.PL ocena jakoci produktu, jakim jest oprogramowanie (na podstawie wiarygodnych wynikw dostarczonych przez proces testowania). Do doskonaoci brakowao jej tego, e nie miaa wad. Karl Klaus W poszukiwaniu jakoci Wedug autorw [2] pojcie jako jest synonimem relacji pomidzy czowiekiem a rzecz. Nawet, jeli produkt pozostaje niezmienny, ludzie i otoczenie si zmieniaj, zmienia si wic postrzeganie jakoci. Dodatkowo spraw komplikuje fakt, e definicja jakoci zaley w duym stopniu od dziedziny problemu; co innego oznacza to pojcie dla NASA, a zupenie co innego oznacza ono w kontekcie oprogramowania do zastosowa medycznych, gier komputerowych czy oprogramowania sklepu internetowego. Podobno pojcie jako po raz pierwszy zdefiniowa Platon jako pewien stopie doskonaoci. I ta definicja jest chyba najlepsza na potrzeby niniejszego artykuu. Encyklopedia Wikipedia podaje rwnie inn ciekaw definicj: Waciwo jednostki odnoszca si do jej zdolnoci zaspokojenia wymaga jakociowych, przy czym przez wymagania jakociowe rozumiem tu: Funkcjonalno zdolno systemu (przy zaoonych warunkach uytkowania) do realizacji funkcji, ktre odpowiadaj stwierdzonym i przewidywanym potrzebom uytkownika. Niezawodno zdolno systemu (przy zaoonych warunkach uytkowania) do utrzymania okrelonego poziomu bezawaryjnoci (odporno systemu na awarie). Efektywno zdolno systemu (przy zaoonych warunkach uytkowania) do osigania efektw odpowiednich do stopnia zuycia zasobw. Uyteczno atwo zrozumienia, nauki i uytkowania systemu oraz zapewnienie satysfakcji uytkownika (przy zaoonych warunkach uytkowania). Przenono zdolno systemu do przenoszenia pomidzy rodowiskami. Pielgnowalno zdolno systemu do modyfikacji. Definicja jakoci wedug normy ISO 9000 brzmi nastpujco: Og cech i waciwoci wyrobu lub usugi, ktre decyduj o zdolnoci wyrobu lub usugi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb uytkownika