tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/tipurile-de-clima.pdf ·...

of 21 /21
CIMATELE TERREI TERREI (TIPURILE DE CLIMĂ)

Author: lamanh

Post on 18-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

CIMATELE TERREITERREI

(TIPURILE DE CLIMĂ)

Page 2: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

Climatologia

este ştiinŃa care se ocupă cu studiul climei, cuidentificarea şi definirea tipurilor de climă;

Clima nu este uniformă pe suprafaŃa terestră, datorităactiunii combinate a factorilor genetici;

proprietatea elementelor climatice au un caracter zonalproprietatea elementelor climatice au un caracter zonal

zonalitatea climei este determinata de:forma Pământuluiînclinarea axei terestremişcarea de revoluŃie

factorii substratului (caracterul suprafeŃei terestre) şidinamica atmosferică nuanŃează şi amplifică foarte multrepartiŃia strict zonală a radiaŃiei solare.

Page 3: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici aletemperaturii aerului, vânturilor, precipitaŃiilor precum şi aaltor elemente;

clima unor regiuni de pe Glob este descrisă prin termenigenerici, stabiliŃi după zonele unde aceste caracteritici sepot observa cel mai bine;

din acest punct putem trasa mai multe zone climatice,din acest punct putem trasa mai multe zone climatice,care sunt aşezate sub forma unor centuri în jurulEcuatorului, până la poli în fiecare dintre emisfere

zonele climatice respective pot fi diferenŃiate după ariavânturilor dominante, după scara temperaturilor, dupăscara precipitaŃiilor sau după răspândirea vegetaŃiei şi afaunei.

Page 4: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,
Page 5: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

ZONELE TERMICE ALE TERREI

pe Glob există 3 mari zone termice:

- 1. ZONA CALDĂ

- 2. ZONA TEMPERATĂ

- 3. ZONA RECE

Page 6: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

este cuprinsă între 0°–30° latitudine nordică şi sudicăse împarte la rândul ei în mai multe climate:

climat ecuatorial, între 0°–5° latitudine N şi S- ploi zilnice- calme ecuatoriale- un singur anotimp- este în mod egal încalzit de razele Soarelui;

climat subecuatorial, între 5°–12° latitudine N şi S

1. ZONA CALDĂ

climat subecuatorial, între 5°–12° latitudine N şi S- are două anotimpuri (ploios – iarna şi secetos – vara)- vanturi: alizeele iarna şi calmele ecuatoriale vara;

climat tropical umed, musonic (12°-30°)- prezent în zona Oceanului Indian- schimbarea anotimpurilor duce la ploi torentiale;

climat tropical uscat – (12°-30°)- prezent în Deşertul Sahara, unde caldura foarte mare adistrus orice formă de vegetaŃie, dând naştere ladeşerturi întinse.

Page 7: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

2. ZONA TEMPERATĂeste cuprinsa între 30°–60° latitudine N şi Sse împarte în mai multe climate:

climat temperat oceanic între 40°-60° latitudine N şi S- are patru anotimpuri blânde- multe ploi- predomină vânturile de vest;

climat temperat continental între 40°-60° latitudine N şi S- patru anotimpuri- patru anotimpuri- veri foarte calde şi secetoase- ierni friguroase cu multa zăpadă

climatul subtropical mediteraneean, 30°–40° latit. N şi S- patru anotimpuri blânde- veri secetoase şi calde- ierni blânde, fără îngheŃ.

Page 8: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

3. ZONA RECEeste cuprinsă între 60°–90° latitudine N şi Sse împarte la rândul ei in mai multe climate:

climat rece subpolar, între 60°–66° latitudine N şi S- are patru anotimpuri răcoroase, vara racoroasă,iarnă cu ger mare şi ninsoare abundentă- cuprinde teritorii cu întinse păduri de conifere, (ex.taigaua siberiană şi cea canadiană);

climatul polar, între 66°–90° latitudine N şi Sclimatul polar, între 66°–90° latitudine N şi S- două anotimpuri- vara cu zile lungi, friguroasă, cu t° în jur de 5°C,- când dezgheŃul aduce explozia rapidă a uneivegetaŃii mici şi o multime de ŃânŃari, iarna lungă cuger mare şi aproape fără ninsoare.- la nord de pădurile de conifere, dincolo de cerculpolar se întinde tundra.

-

Page 9: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

factorii radiativi şi cei dinamici au determinat zonarealatitudinală a tipurilor de climă;

factorii fizico-geografici au determinat distribuŃia regionalăşi locală a zonelor de climă;

astfel, pe Glob pot fi distinse următoarele zone de climă:

1)CLIMA ECUATORIALĂ2)CLIMA MUSONICĂ 3)CLIMA SUBECUATORIALĂ 4)CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ 4)CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ 5)CLIMA SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ 6)CLIMA MEDITERANEANĂ 7)CLIMA TEMPERAT OCEANICĂ 8)CLIMA TEMPERAT CONTINENTALĂ 9)CLIMA SUBPOLARĂ 10) CLIMA POLARĂ 11) CLIMA MONTANĂ

Page 10: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

1. CLIMA ECUATORIALĂ:

- între 0°-5° latitudine N şi S- regiuni caracteristice: - Bazinul Amazonului

- Bazinul fluviului Congo (Zair)- Arhipelagul Indonezian- Golful Guineii

- Caracteristici-t° = 25°-27° C, constantă-t° = 25°-27° C, constantă- pp: abundente, regulate, peste 3000 mm/an- amplitudini termice anuale foarte mici - vânturile lipsesc, dar apar curenŃii de aer ascensionali numiŃi calme ecuatoriale

Page 11: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

2. CLIMA MUSONICĂ

- apare regional în S şi SE Asiei-regiuni caracteristice: - Peninsula India

- Peninsula Indochina

Caracteristici:- t° = 20°-25°C- pp: sezoniere – abundente în sezonul ploios

(când musonul bate dinspre Oc. Indian spre Asia) şi reduse – în (când musonul bate dinspre Oc. Indian spre Asia) şi reduse – în sezonul secetos (când musonul bate invers)

- aici se află polul precipitaŃiilor de pe Glob –Cherapundji, provincia Assam din India - 12 000 mm/an;

- amplitudini termice anuale foarte mici ≈ 5°C- vânturile sunt musonii, cu circulaŃie sezonieră.

Page 12: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

3. CLIMA SUBECUATORIALĂ

- cuprinsă între 5°-12° (15°) latitudine N şi S- regiunile caracteristice: - Africa

- N şi E Australiei- America de Sud

Caracteristici- t°= 20°-28°C

sezoniere -- pp: sezoniere - abundente în sezonul ploios-vara(când se face resimŃită influenŃa calmelor ecuatoriale) şiextrem de reduse în sezonul secetos - iarna (când se faceresimŃită prezenŃa alizeelor, peste 4 luni pe an)

- amplitudini termice anuale reduse: 5°-7° C- vânturi: alizeele şi calmele ecuatoriale

Page 13: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

4. CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ

- între 12° (15°) - 30° (35°) latitudine N şi S- regiuni: - deşerturile în apropierea tropicelor

- Africa: Sahara, Kalahari, Namib- Asia: Rub al Khali, Nefud, Thar- America de Sud: Atacama (cel mai arid deşert)- America de Nord: Arizona, Pod. Mexican- Australia: Victoria, Gibson, Mare Deşert de Nisip- Australia: Victoria, Gibson, Mare Deşert de Nisip

- Caracteristici- amplitudini termice diurne mari- pp reduse sub 150 mm/an în zonele deşertice şi

150- 300 mm/an în zonele semideşertice- vânturi: alizeele- secete prelungite

Page 14: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

5. CLIMA SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ

- între 30°-40° latitudine N şi S- regiuni caracteristice: - SE Chinei

- S Japoniei- SE SUA- E Australiei- E Braziliei- V Americii de N

- Caracteristici:- un climat cald şi umed- ploi abundente vara datorită maselor de aer umede

de pe oceane aduse de musoni şi alizee- amplitudini termice anuale reduse 8°-10° C- vânturi: alizeele, musonii, frecvent se înregistrează

uragane (taifunuri în Asia)

Page 15: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

6. CLIMA MEDITERANEANĂ

- între 30°-40° latitudine N şi S- regiuni: - Marea Mediteraneană

- centrul statului Chile- California- S Australiei- Provincia Cap din Africa de Sud

- Caracteristici- Caracteristici- t°= 15°-17°C- prezintă 4 anotimpuri, însă anotimpurile de

tranziŃie - primăvara, toamna - sunt foarte scurte- verile sunt calde şi secetoase, iar iernile blânde- amplitudini termice anuale reduse ≈10° C- vânturi: alizeele vara şi vânturile de vest iarna

Page 16: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

7. CLIMA TEMPERAT OCEANICĂ

- între- 40°-60° latitudine N şi S- regiuni caracteristice: - V Europei

- E Americi de Nord- E Asiei- America de Sud

- Caracteristici- t°= 10°-12°C- t°= 10°-12°C- patru anotimpuri, bine diferenŃiate- pp sunt bogate peste 1000 mm/an- cad pe tot parcursul anului uniform- amplitudinile termice anuale sunt

mai mari 10°-15° C- vânturi: vânturile de vest

Page 17: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

8. CLIMA TEMPERAT CONTINENTALĂ

- între 40°-60° latitudine N şi S- regiuni: - E Europei

- Asia- S Americii de Sud- centrul Asiei- deşerturi: Gobi, Kâzâl-Kum, Karakum,- America de N - Nevada, Marelui Bazin- Noua Zeelandă

- Caracteristici- t°= 5°-10°C- are patru anotimpuri, bine diferenŃiate- pp sunt reduse 250-500 mm/an- amplitudini termice anuale mari 15°-20°- vânturi: vânturile de vest şi vânturi reci iarna

Page 18: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

9. CLIMA SUBPOLARĂ

- între 60°-70° latitudine N şi S- regiuni caracteristice: - N Europei

- N Americii de N- N Asiei- S Americii de S- insulele din jurul Antarcticii

- Caracteristici- t°= 0°-5°C- are ierni lungi (9 luni) şi veri foarte scurte- are ierni lungi (9 luni) şi veri foarte scurte- pp- sunt reduse mai ales solide- amplitudini termice anuale mari- vânturi: vânturile polare

Page 19: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,

10. CLIMA POLARĂ

- între 70°-90° latitudine N şi S- regiuni caracteristice: - în jurul celor doi poli

- Caracteristici- t°= sub 0°C- bilanŃul radiativ negativ determină persistenŃa

stratului de zăpadă- pp sunt foarte reduse- pp sunt foarte reduse- vânturi: vânturile polare

11. CLIMA MONTANĂ- este remarcată prin etajarea elementelor climatice în funcŃie de altitudine.

Page 20: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,
Page 21: Tipurile de clima - filadelfia.rofiladelfia.ro/wp-content/uploads/2011/10/Tipurile-de-clima.pdf · tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului,