trafikverkets uppdrag

Download Trafikverkets uppdrag

Post on 21-Jan-2016

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings-underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket. Trafikverkets uppdrag. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Upphandling avfrjetrafik till Gotland

  Presentation av frfrgnings-underlaget 20130503

  GeneraldirektrGunnar MalmTrafikverket

  **

  Mot bakgrund av de transportpolitiska mlen och instruktionen, ska Trafikverket tillfrskra Gotland en tillfredsstllande tillgnglighet, som har sin utgngspunkt i innevnarnas behov av personresor och nringslivets behov av godstransporter. Trafikverket har uppdraget att ing och ansvara fr statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inte upprtthlls i annan regi och dr det saknas frutsttningar fr kommersiell drift. I detta ingr frjetrafiken till Gotland, nattgen p vre Norrland, viss flygtrafik m.m.Regering och riksdag anger de ekonomiska frutsttningarna fr avtalen, fr Gotlandstrafiken ca 420 miljoner kr 2012

  Trafikverkets uppdrag

  **

  Trafikverket anger minimikraven- spelplanen

  Det r upp till anbudsgivarna att presentera den trafiklsning som man bedmer bst tillgodoser kraven och resenrernas och nringslivets nskeml

  Vi anger minimikrav. Det str anbudsgivarna fritt att erbjuda en trafik med hgre kvalitet

  Det gr inte att idag ange hur trafiken i detalj kommer att se ut frn februari 2017

  **

  En trafik med god kvalitet och som r lngsiktigt hllbar miljmssigt och ekonomiskt. En trafik i linje med de transportpolitiska mlen och som ger Gotland en tillfredsstllande transportfrsrjning fr passagerare och godsEn trafik som ger mjlighet till regional utveckling, En trafik som s lngt som mjligt beaktar de gotlndska stndpunkterna En trafik som ger lngsiktigt stabila frutsttningar fr resenrer och nringsliv Skapa frutsttningar fr bsta mjliga trafik inom givna ekonomiska ramar

  Vad vill vi stadkomma;

  **

  Vi skapar utrymme fr en kad affrsmssighet och konkurrens genom funktionella minimikrav i stllet fr detaljerade krav Vi skapar frutsttningar fr konkurrens genom en mjlighet att bjuda separat p norra respektive sdra linjen.Vi upphandlar p 10 r och skapar frutsttningar fr en stabil prissttningVi ger mjlighet att inom ramen fr regelverket frhandla med anbudsgivarna fr att f fram bsta mjliga villkorVi skrar trafiken genom att frbereda fr eventuella statliga frjor fr det fall inkomna anbud inte uppfyller villkoren

  Hur vill vi stadkomma detta;

  **

  TrafikupplggAvgngstid frn Visby sen eftermiddag uppfyller nringslivets krav och klarar logistikkedjan. Godset p sdra linjen styrs till Oskarshamn.God turtthet ret runt med 2 dubbelturer/dygn p norra linjen och 1 dubbeltur/dygn p sdra linjen vardagar och sndagar. Kraven p turtthet och verfartstid r desamma som i fregende upphandling. Dagsresor till Stockholm med minst 8 timmar p fastlandet.

  **

  TrafikupplggAvgngs- och ankomsttider blir mer flexibla och kundanpassade. Tidigare ankomst p kvll/natt till Visby. Kapaciteten blir hgre n vad som nu nyttjas och medger utveckling som ligger 50 % ver den historiska utvecklingenTakpriser med hg andel KPI hller nere priskningarna fr gotlnningar och gods. Begrnsning av operatrens brnsleprisrisk hller nere priskning fr beskare.

  **

  UpphandlingenUpphandling i konkurrens. Ersttning fr lmnade godknda anbudKombinatorisk upphandling fr norra respektive sdra linjenret runt trafiken p sdra linjen gr till Oskarshamn. Turtthetskrav i bastrafiken + krav p total kapacitet. Pristak fr gotlnningar och gods.Intervall fr avgngs- och ankomsttiderStaten tar 50% av brnsleprisrisken ver viss nivFrhandling eller direkttilldelning formellt mjligt,

  **

  Tidplan fr det fortsatta arbetet

  Frfrgningsunderlag ut3 maj 2013Anbudstid6 mnKontrakt 1.a halvret 2014Trafikstart 1 februari 2017

  Vlkomna till vr presentation av frfrgningsunderlaget fr Gotlandstrafiken.Frjetrafiken p Gotland r mycket vsentlig fr boende och fr nringslivet p Gotland. Arbetet med att ta fram ett frfrgningsunderlag har drfr getts stort utrymme i tid och resurser. Regionen har kunnat delta och bidra i arbetet bl.a. genom en plats i styrgruppen, vilket r ovanligt.Jag vill tacka fr de olika inspel och synpunkter som Ni kommit med. Vrt ml r givetvis att skapa bsta mjliga trafik inom ramen fr vrt uppdrag. Jag bedmer att vi med detta frfrgningsunderlag skapar frutsttningar fr en fortsatt god kvalitet i frjetrafik liksom fr Gotlands fortsatta utveckling.

  *Trafikverket skapar spelplanen*Det r samhllsekonomiskt frdelaktigt att styra ret runt trafiken till Oskarshamn m.h.t. att huvuddelen av godset ska sderut.Operatren har frihet att kra turer utver detta under hgssong till annan hamn, t.ex. Vstervik.**