tillväxtanalys uppdrag

Download Tillväxtanalys uppdrag

Post on 24-Feb-2016

32 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tillväxtanalys uppdrag Bl.a. analysera förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i olika delar av landet, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden Två analysuppdrag inom service-området 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Tillvxtanalys uppdrag

Bl.a. analysera frutsttningar fr utveckling och hllbar tillvxt i olika delar av landet, inklusive tillgnglighet till kommersiell och offentlig service fr fretag och medborgare i serviceglesa omrden

Tv analysuppdrag inom service-omrdet 2011-2012

Utvecklingen i landets olika delar bl.a. tillgnglighet till kommersiell och offentlig service

Geografisk tillgnglighet till lkemedel

1Nationell bild

Minskat antal servicestllen i gles- och landsbygdsomrden under en lng period

Relativt sett strst minskning i glesbygder

Frsmrad tillgnglighet, framfr allt i gles- och landsbygder

Frre servicestllen ven i ttorter men inte samma effekt p tillgngligheten

kad srbarhet

Fortsatt minskning av servicestllen under det senaste ret men i ngot lgre takt

Fr ngra serviceslag har antalet servicestllen kat

2

3Dagligvaror

Dagligvaror relativt stabilt under det senaste ret men fortsatt minskning i gles- och landsbygder

Men stora frndringar ver tid. Antal butiker minskat med 23 procent sedan 1996

Nationellt perspektiv -- sm butiker minskat och stora kat i antal

Kategorin vriga dagligvarubutiker - 67 % sedan 1996

Effekter p tillgnglighet -- antalet personer med lnga avstnd till nrmaste butik har kat

7 700 personer har lngre n 20 minuter (+ 2 300 sedan 2002)

4Drivmedel

Drivmedel minus ca 2 procent under det senaste ret. Stabilt i glesbygder

Stora frndringar under de senaste ren och ver tid

Strukturomvandling - de stora bolagen avvecklat stationer i bde gles- och landbygder och ttorter

Effekter fr tillgnglighet i ett lngre tidsperspektiv

11 700 personer har lngre n 20 minuter. Frbttring sedan fregende r. I frsta hand glesbygder

Nya aktrer och lokala lsningar

5

6Apotek och apoteksombud

Geografisk tillgnglighet till lkemedel

Apotek, OTC och apoteksombud

Frbttrad tillgnglighet i ett nationellt perspektiv

ver 300 nya apotek (34%) men inte i glesbygd

Stor kning av frsljningsstllen fr receptfria lkemedel (OTC), ven i omrden med lg tillgnglighet till ttorter

Antalet apoteksombud minskat

7

8Vrdcentraler

Geografisk tillgnglighet till vrdcentraler(inkl filialer)

kning 191 vrdcentraler eller 19 % sedan fre vrdvalsreformen, frmst i ttorter, inte i glesbygd

Stor kning i privat regi

Frbttrad tillgnglighet i ett nationellt perspektiv

Frbttringar ven i ttortsnra landsbygder

9Grundskolor

Minskning det senaste ret ca 1 %

Sedan 2002 har antalet skolor minskat med 9 %

Minskning i alla omrdestyper, men relativt sett strst i glesbygder

Ca 900 barn i rskurs 1-6 har lngre n 2 mil till den nrmaste skolan

Frre barn, kommunal ekonomi

10Bankomater

Minskning det senaste ret ca 1 %(44st)

Sedan 2007 + 17 % (431 st)

Ca 108 000 lngre n 20 minuter till nrmaste bankomat

Antalet bankomater kommer att minska de nrmaste ren

Effekter fr tillgngligheten?

11

Mycket lgLgMedelHgMycket hgTillgnglighet till ttort12Hur kommer utvecklingen att se ut de nrmaste ren?

DagligvarorDrivmedelLkemedelBetaltjnster

Osv!

13Utvrdering RSP

Tillvxtanalys ska utvrdera om uppstllda ml i respektive regionalt serviceprogram har uppntts.

Delrapport 30 april

Dialog ml och indikatorer

Aktuell bild av genomfrandelget

Dagligvaror och drivmedel i relation till mlen

Andra intressanta insatser

Redovisningar till Tillvxtverket, egna utvrderingar, PiPoS data och intervjuer

Samlad nationell bild av programmens betydelse

14