upalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

of 24 /24
05.07.2022 1 www.alueuudistus.fi Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen - mikä muuttuu sotessa Sinikka Salo Muutosjohtaja, STM Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokous Helsinki 3.10.2016

Author: sosiaali-ja-terveysministerioe-yleiset

Post on 16-Apr-2017

337 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 1www.alueuudistus.fi

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen - mikä muuttuu sotessa

Sinikka SaloMuutosjohtaja, STMUudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokousHelsinki 3.10.2016

Page 2: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 2www.alueuudistus.fi

Miksi ja mitä tavoitellaan?

Toimintatapojen muutosHallinnon sujuvoittaminen

Toimivammat palvelutKansalaisten suorat vaikutusmahdollisuudet

Taloudellisen kasvun edistäminen

Kustannustehokkuus

jonka tarkoituksenaon edistää ihmisten

ja yritystentoimintaa.

Hallintoon palvelua,

Avoimuus.Asiakaslähtöisyys.

Vuorovaikutus.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, perusoikeudet

Kustannusten kasvun hillintä (3 mrd.)

Page 3: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 3www.alueuudistus.fi

Maakunnan keskeiset tehtävät

Alue-kehittäminen

Pelastus-toimi

Ympäristö-terveyden-

huolto

Sosiaali- ja terveyden-

huolto

Työ- ja elinkeino-palvelut

Liikenne-järjestelmä-suunnittelu

Maaseudun kehittäminen

ja lomitus-palvelut

Page 4: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 4www.alueuudistus.fi

Maakunnille siirtyvät tehtävätja henkilötyövuodet

4

Page 5: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 5www.alueuudistus.fi

Maakuntien rahoitus

• Valtion yleiskatteellinen rahoitus

• Asiakas- ja käyttömaksut

• Lyhytaikainen lainanotto

Maakuntaveron käyttöönotto selvitetään

Valtionrahoituksen määräytyminen

89%

10% 1% Hyte-rahoitus

Tarveperusteinenrahoitus

87% Ikärakenne ja tarve

1% Vieraskielisyys

1% Asukastiheys

Asukasluku-perusteinen rahoitus

Page 6: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 6www.alueuudistus.fi

Maakunnan päätöksenteko, toimintaja asukkaiden osallistuminen

VALTUUSTO Maakuntastrategia

Toiminnan, hallinnon jatalouden käytännön johtaminen

HALLITUS

MAAKUNTAJOHTAJA

MAAKUNTAKONSERNI

Yhtiöitetty toiminta

Palvelu-laitos

Järjestäjänja tuottajan erottaminen

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet• Suorat vaalit• Aloiteoikeus• Neuvoa-antava kansanäänestys• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet• Nuorisovaltuusto,

vanhus- ja vammaisneuvostot• Vähemmistökielen

vaikuttamistoimielin

Valtakunnalliset palvelukeskukset • ICT • Yhteishankinnat • Muut tukipalvelut • Toimitilat

59–99 jäsentä

Page 7: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 7www.alueuudistus.fi

Maakunta- Järjestämisvastuu

- Julkisen vallan käyttö

- Suojaverkko

X Oy

Z osuuskunta

Y-yhdistys

Valin

nanv

apau

stuo

ttaja

t

Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila,

talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, ICT)

Laaja valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus

ja markkinoilla toimiminen.

Maakunnan palvelulaitoksen

sote-yhtiöt- Ei julkisen vallan

käyttöä

Maakunnan om

a tuotanto

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne

LäheteLaajan valinnanvapauden raja

Maakunnan palvelulaitos

-tuottamisvastuu ja julkisen vallan käyttö yksilöasioissa

- Ei valinnanvapauden piirissä eikä markkinoilla

Ostopalvelut- Yksityisen

ja kolmannen sektorin tuotanto

Hankinta

Palvelulaitoksen yhtiöt

Lähete

Järjestäjän ohjaus javalvonta,sopimusohjaus

Palvelu-seteli

Henk.koht.budjetti

Palveluseteli Henkilökohtainen budjetti

Page 8: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 8www.alueuudistus.fi

Lähde: Uudenmaan liitto

Page 9: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 9www.alueuudistus.fi

Järjestäminen

Page 10: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 10www.alueuudistus.fi

Järjestäjän vastuulla• maakuntastrategia, palvelustrategia, palvelulupaus• palvelutarpeen arviointi• palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen ja

asiakassuunnitelman laatiminen• sopimuksen tekeminen laajan

valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottavan yrityksen ja yhteisön kanssa

• yhteensovittaa toiminnan kunnan, valtion ja maakunnan muiden palveluiden kanssa

• jne

Page 11: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 11www.alueuudistus.fi

Järjestäminen, nykytilan kuvaus– palveluiden nykyiset järjestäjät ja palvelukartat alueen

eri palveluista palvelun tuottajista sekä toimipisteistä, ml. myös yksityinen puoli mahdollisuuksien mukaan

– toimitila-analyysi – tietojärjestelmien kokonaiskuva– henkilöstöanalyysi ml. siirtyvien osaamisresurssien

inventaario– palveluiden hankinta- ja ym. sopimusten selvittely– Yleiskatsaukset alueen hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisestä, perusterveydenhuollosta, sosiaalitoimesta, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta

Page 12: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 12www.alueuudistus.fi

2014

Lähde: Uusimaa-tietopankki, Uudenmaan liitto

Page 13: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 13www.alueuudistus.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio Tuottajat noudattavat maakunnan

määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja yhtenäisten perusteiden mukaisestiTuottajat velvoitettu yhteistyöhön

Paljon palveluita käyttäville palveluohjausta ja laaja-alainen asiakassuunnitelma

Rahoituksen integraatio: kaikki rahoitus maakunnan kautta: ei enää siirretä kustannusvastuuta muille

Järjestämisen integraatio: maakunta vastaa ja ohjauksella varmistaa, että palvelut yhteensovitettuja kokonaisuuksia

Ihminen saa kokonaishuomion ja sujuvan palvelukokonaisuudenoikea-aikaisesti

Potilas- ja asiakastieto liikkuu ja on käytettävissä

Page 14: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 14www.alueuudistus.fi

Asiakkaan valinnanvapaus

Lakiluonnos valmistuu ja on tarkoitus lähettää lausunnolle 11/2016.

Suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohdaksi halutaan ihmisten erilaiset palvelutarpeet. Valinnanvapausmalliin harkitaan otettavaksi neljä erilaista valinnanvapauden keinoa.

Erikokoisten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja turvataan. Maakuntien erilainen palvelutarjonta otetaan huomioon.

Hallitus evästi jatkovalmistelua 29.6.2016

Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Asiakas voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.

Page 15: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 15www.alueuudistus.fi

Digitalisaatio Digitalisaation

avulla palveluita voidaan tuottaa

täysin uusilla tavoilla ja tehostaa

prosesseja

Sähköisillä palveluilla

kannustetaan myös asukkaita

itse ylläpitämään toimintakykyään ja terveyttään

ICT-ratkaisujen lähtökohta:

asiakkaiden tietoja voidaan käyttää organisaatio- ja

aluerajoista riippumattomasti

Maakunta huolehtii siitä, että asiakasta koskeva tieto

siirtyy sujuvasti eri tuottajien

välillä

Hallituksen linjaus:vahva

valtakunnallinen ohjaus

Maakuntien yhteinen

ICT-palvelukeskus

ja yhteiset hankinnat

Page 16: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 16www.alueuudistus.fi

• STM:n johdolla yhteistyössä maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa kootaan ”työkalupakki” tukemaan maakuntia järjestämistehtävässä

• osana työkalupakkia ovat muun muassa sote- palvelupaketit – ensisijaisesti järjestämisvastuussa olevien maakuntien

ja palveluiden tuottajien sekä järjestäjien ja valtion välinen raportoinnin työkalu, jota voidaan käyttää seurantaan ja ohjaukseen

– http://www.sitra.fi/julkaisu/2016/sote-tiedosta-tekoihin

Järjestäminen, muutostuki

Page 17: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 17www.alueuudistus.fi

Tuotanto, palveluverkko• Tarkempi tuotannon ja palveluverkon

suunnittelu liikkeelle, kun on tiedossa yksityiskohtaiset linjaukset valinnanvapauden toteuttamisesta ja esimerkiksi siitä, kuka päättää suoran valinnanvapauden palveluyksiköiden sijoittumisesta

Page 18: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 18www.alueuudistus.fi

Maakunta ja sote palvelualustana - kerroksellinen palveluekosysteemi

Yhteinen, julkinen tietojärjestelmäydin ja tietoydin järjestäjälle & palveluekosysteemille

TIETO- JA JÄRJESTELMÄYDIN

Tiedon hyödyntäminen

- tiedon- toissijaisen

käytön operaattori

Kustannus-tehokkus

KAPAYdin

Käytettävissä kansallisen palveluväylän kautta

Yhteisetsähköisetasiointi-ratkaisut

Yhteinenasianhallinta

KELAn perusratkaisut

Perusrekisterit ja muut perustietovarannot

Kunta - maakunta -

valtioyhteisen alustan järjestelmäydin

TIETO- JA DATAKERROS- avoimen datan , omadatan ja

hyödynnettävyyden periaatteet

PALVELUKERROKSET- JULKISET & YKSITYKSET PALVELUT

Älykkäät uudet palvelut ja toiminta-

mallit

PALVELUKERROKSET OMAPALVELUT JA

OMADATA - RATKAISUT

Tietokerros Asiakkaiden oma data

PALVELUKERROKSET OMAPALVELUT JA

OMADATA - RATKAISUT

Tietokerros Asiakkaiden oma data

Asiakkaanomaa dataa hyödyntävä sovellukset ja palvelut

raakadata raakatieto

Julkiset, yksityiset ja kolmannen

sektorin tuottajat

ratkaisuineen

Page 19: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 19www.alueuudistus.fi

Henkilöstön siirtyminen ja asema• Henkilöstö siirtyy maakunnan

tai sen omistaman yhtiön palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein vuoden 2020 loppuun saakka

• Henkilöstöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät

• KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana

• Maakuntien palvelukseen siirtyvät tulevat kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin

Siirto koskeen. 220 000 työntekijää

Page 20: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 20www.alueuudistus.fi

Omaisuuden siirto kunnilta maakunnille

• Lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirretään varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen maakunnille

• Järjestämisvastuun siirtoon liittyvä irtaimisto siirtyy maakunnille

Kunnan jäsenosuusja omaisuuden arvo

kunnan taseesta poistuuja peruspääomaa

alennetaan vastaavallamäärällä

3 Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat maakunta vuokraa vähintään 3 vuodeksi• Mahdollisesti tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riski ei jää yksittäiselle kunnalle

Page 21: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 21www.alueuudistus.fi

Sote-uudistuksen muutostuki

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä• Tiekartta

Tietopohjan laajentaminen ja

uudenlainen tiedontuotanto (THL)

Maakuntien sote-

koordinaattorit

ICT-muutostuki ja Digi-sote

Kärki-hankkeiden muutostuki Muutosjohtamisen

valmennusViestintä

Page 22: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 22

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu

Esivalmistelu

Lainsäädäntö voimaan/maakuntien väliaikaisetvalmisteluelimet

2016 – 6/2017 7/2017 – 3/2018

Ensimmäiset maakuntavaalit

2016 2017 2018 2019

1/2018

Maakunnataloittavattoimintansa

1/2019

4/2021

Kuntavaalit ja maakuntavaalit

Kunta-vaalit

4/2017

2020 2021

Sosiaali- ja terveyden-huollon järjestäminen siirtyyuusille maakunnille 1.1.2019

Page 23: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 23www.alueuudistus.fi

Uudistuksen onnistumisen avaintekijät• Sitoutuneisuus ja keskinäinen

luottamus kaikkien toimijoiden välillä

• Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja henkilöstön välillä

• Omaehtoisuus ja oman maakunnan erityispiirteiden huomiointi

• Digitalisaatio, toimintatapojen uudistaminen ja hyvä johtaminen

• Rohkea ote tulevaisuuteen

Maakuntavoi olla

suuri tai pieni. Ovathan

valtiotkin.

Page 24: uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016

03.05.2023 24

Kiitos!

Lisätietoja:alueuudistus.fiUutiskirjeiden tilaus:alueuudistus.fi/uutiskirjeet

Twitter @[email protected]@SaloSinikka#sote, #sote2019