valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

36
Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa kannattavuuden parantaminen edelleen painopisteenä Osavuosikatsaus, tammimaaliskuu 2014 25. huhtikuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Markku Honkasalo, talousjohtaja

Upload: valmet-corporation

Post on 09-Jan-2017

171 views

Category:

Investor Relations


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa – kannattavuuden parantaminen edelleen painopisteenä

Osavuosikatsaus,

tammi–maaliskuu 2014

25. huhtikuuta 2014

Pasi Laine, toimitusjohtaja

Markku Honkasalo, talousjohtaja

Page 2: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Sisältö

25.4.2014 © Valmet 2

Q1/2014 lyhyesti

Liiketoimintalinjojen kehitys

Taloudellinen kehitys

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2014

Liitteet

1

2

3

5

6

Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2014

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin näkymät 4

Page 3: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Q1/2014 lyhyesti

Page 4: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

25.4.2014 © Valmet 4

• Saadut tilaukset vakaat

• Palveluiden liikevaihto laski hieman

• Kannattavuus alle tavoitetason

• Kannattavuus parani verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen huolimatta

liikevaihdon laskusta

• 100 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä tähtäävä

kannattavuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti

• Toiminnallinen tehokkuus: hankinnoissa ja laadussa yhä säästöpotentiaalia

• Sellu ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat

• Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat

• Projektiliiketoiminnan liikevaihto laski

Menestystä projektiliiketoiminnan saaduissa tilauksissa

Kannattavuuden parantaminen edelleen painopisteenä

Vahva tase ja hyvä rahavirta

• Nettovelat -39 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuusaste -5 %

• Liiketoiminnan rahavirta 43 miljoonaa euroa

Q1/2014 lyhyesti

Palvelut kehittyivät tasaisesti

• Tilauskanta kasvoi verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen 574 miljoonalla eurolla

1 972 miljoonaan euroon

Tilauskanta kasvoi vuoden 2013 lopun tasosta

Page 5: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Avainluvut Q1/2014

25.4.2014 © Valmet 5

Miljoonaa euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013

Saadut tilaukset 1 101 511 116 % 2 182

Tilauskanta 1 972 1 8071 9 % 1 398

Liikevaihto 519 631 -18 % 2 613

EBITA2 4 26 -85 % 54

% liikevaihdosta 0,7 % 4,1 % 2,1 %

Liikevoitto (EBIT)3 -8 19 -59

% liikevaihdosta -1,5 % 3,0 % -2,2 %

Tulos per osake, euroa -0,04 0,08 -0,42

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja -2 % 8 % -4 %

Liiketoiminnan rahavirta 43 -5 -43

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -5 % 3 % 0 %

Kertaluonteiset erät: -6 miljoonaa euroa kaudella Q1/2014 (Q1/2013: 0 miljoonaa euroa)

Suureen, yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen

neljänneksen tulokseen.

1) Ei sisällä peruutettua Fibria-tilausta (331 milj. euroa)

2) Ennen kertaluonteisia eriä

3) Kertaluonteisten erien jälkeen

Vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin. Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut

31.12.2013 perustuvat toteutuneisiin lukuihin.

Page 6: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

282 282 237 233 267

61

452

66 102

622

168

127

7993

212

511

861

382428

1 101

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14

Palvelut (vas) Sellu ja energia (vas)

Paperit (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)

121 94 104 92185

69

402

20 4524

212

214

201 178

43733

103

31 74

34

76

47

27 39

422

511

861

382428

1 101

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14

Pohjois-Amerikka (vas) Etelä-Amerikka (vas)

EMEA (vas) Kiina (vas)

Aasian ja Tyynenmeren alue (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)

Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa

• Palveluliiketoiminnassa saadut tilaukset suhteellisen vakaat

• Selluliiketoiminnassa iso tilaus, energialiiketoiminnassa useita tilauksia

• Paperit-liiketoimintalinjan aktiviteetti lisääntyi

25.4.2014 © Valmet 6

Saadut tilaukset (milj. euroa)

liiketoimintalinjoittain

Saadut tilaukset (milj. euroa)

alueittain

Page 7: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

1 8071 883

1 658

1 398

1 972

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14

Tilauskanta kasvoi 574 miljoonaa euroa

• Tällä hetkellä noin 70 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan liikevaihtona vuoden

2014 aikana

• Noin 20 % tilauskannasta kuuluu Palvelut-liiketoimintalinjalle

25.4.2014 © Valmet 7

Tilauskanta (milj. euroa)

Peruutettu 331 milj. euron Fibria-tilaus on poistettu kauden Q1/2013 luvuista

~20 %

~80 %

Palveluliiketoiminta Projektiliiketoiminta

Tilauskannan rakenne

Page 8: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

EBITA-tavoite 6–9 %

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

25.4.2014 © Valmet 8

Liikevaihto ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa)

• Liikevaihto laski

• Kannattavuus parani verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen

EBITA ennen

kertaluonteisia eriä

(milj. euroa)

26 22 31 -25 4

243 257 257 274224

631

714

601

666

519

4,1 %3,1 %

5,1 %

-3,7 % 0,7 %

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14

Palveluliiketoiminta

Projektiliiketoiminta

EBITA-%

Page 9: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1/2

013

Q2/2

013

Q3/2

013

Q4/2

013

Q1/2

014

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

Valmetin painopisteenä on yhä kannattavuuden parantaminen

25.4.2014 © Valmet 9

Bruttokate

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

• Säästöohjelman vaikutus näkyi myös myynnin ja hallinnon yleiskulujen kehityksessä

• Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi laatua ja hankintoja kehittämällä

Myynnin ja hallinnon yleiskulut

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1/2

013

Q2/2

013

Q3/2

013

Q4/2

013

Q1/2

014

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

Page 10: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Liiketoimintalinjojen kehitys

Page 11: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

282 282

237 233

267

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0

50

100

150

200

250

300

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

243257 257

274

224

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0

50

100

150

200

250

300

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Palvelut-liiketoimintalinja

25.4.2014 © Valmet 11

Liikevaihto (milj. euroa) Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset pysyivät vakaina kaudella Q1/2014 verrattuna Q1/2013:een

- Saadut tilaukset laskivat Pohjois-Amerikassa

- Kudokset-liiketoimintayksikön tilaukset kasvoivat, Tehdasparannukset-

yksikön tilaukset vähenivät

• Liikevaihto laski hieman

2013:

1 035 milj. euroa

2013:

1 032 milj. euroa

Page 12: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

61

452

66102

622

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

221240

205240

181

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Sellu ja energia -liiketoimintalinja

25.4.2014 © Valmet 12

Liikevaihto (milj. euroa) Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset vahvistuivat kaudella Q1/2014

- Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, EMEA-alueella ja Aasian ja

Tyynenmeren alueella

- Iso sellutilaus OKI:ltä, arvo noin 340 miljoonaa euroa

- Energialiiketoiminnassa useita tilauksia

• Liikevaihto laski kaudella Q1/2014 edellisvuoden tasosta

2013:

907 milj. euroa

2013:

680 milj. euroa

Page 13: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

168

127

7993

212

0

150

300

450

600

750

900

0

50

100

150

200

250

300

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Paperit-liiketoimintalinja

25.4.2014 © Valmet 13

Liikevaihto (milj. euroa) Saadut tilaukset (milj. euroa)

2013:

674 milj. euroa

2013:

467 milj. euroa

• Saadut tilaukset kasvoivat kaudella Q1/2014

- Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, EMEA-alueella ja Aasian ja

Tyynenmeren alueella

- Kartonki ja paperi -liiketoiminnassa tilaukset kasvoivat

- Pehmopaperiliiketoiminnan saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden hyvällä

tasolla

• Liikevaihto laski kaudella Q1/2014 edellisvuoden tasosta

167

217

138152

114

0

150

300

450

600

750

900

0

50

100

150

200

250

300

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Page 14: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

25.4.2014 © Valmet 14

Asiakasaktiviteetti vilkastui vuoden 2014 alussa

Pvm Kuvaus Liiketoimintalinja Maa

9.1. Esihydrolyysijärjestelmä (pilottikokoluokka) Sellu ja energia Alankomaat

27.1. Monipolttoainekattila Sellu ja energia Suomi

31.1. Sooda- ja voimakattilan modernisointi Sellu ja energia Ruotsi ja Bulgaria

10.2. Paperikoneen uudistaminen Paperi Itävalta

13.2. Lämmöntalteenottokattila Sellu ja energia Ruotsi

17.2. Valkaisulaitoksen uudistaminen Sellu ja energia Portugali

27.2. Hakelämpökeskus Sellu ja energia Suomi

7.3. Kartonkikonelinja Paperi Vietnam

19.3. Advantage-pehmopaperituotantolinja Paperi Meksiko

27.3. CompactCooking G2 -keittämö Sellu ja energia Ruotsi

27.3. Kierrätyspolttoainetta käyttävä kattila Sellu ja energia Ruotsi

3.4. Advantage-pehmopaperituotantolinja Paperi Turkki

OKI:n sellutehdasprojekti

› Avainteknologiaa sellutehdasprojektiin

Indonesiassa

› Kaupallisen tuotannon odotetaan alkavan

vuonna 2016

› Tilauksen arvo: noin 340 miljoonaa euroa

Aiesopimus toimituksesta Klabinin

sellutehdasprojektiin

› Kaksi sellunkuivauslinjaa uudelle laitokselle

Brasiliassa

› Laitoksen odotetaan käynnistyvän vuoden

2016 ensimmäisellä puoliskolla

› Tilauksen arvo: ei julkistettu, tyypillisesti

noin 150–200 miljoonaa euroa

› Aiesopimus: ei sisälly Q1:n saatuihin tilauksiin

Page 15: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Taloudellinen kehitys

Page 16: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Positiivinen rahavirta

25.4.2014 © Valmet 16

• 31.3.2014 nettokäyttöpääoma oli -257 miljoonaa euroa

• Investoinnit poistoja pienemmät

Liiketoiminnan rahavirta (miljoonaa euroa)

-5 -12

12

-38

43

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Q1

/20

13

Q2

/20

13

Q3

/20

13

Q4

/20

13

Q1

/20

14

Page 17: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Nettovelat, nettovelkaantuneisuusaste ja omavaraisuusaste

25.4.2014 © Valmet 17

• Nettovelkaantuneisuusaste negatiivinen (-5 %) ja nettovelat -39 miljoonaa euroa

Nettovelat (milj. euroa) ja

nettovelkaantuneisuusaste (%)

Omavaraisuusaste (%)

30

71

0 -1

-39

3 %

8 %

0 % 0 %

-5 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%)

40 % 39 % 39 %

41 % 40 %

30 %

35 %

40 %

45 %

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Page 18: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Lainojen rakenne

25.4.2014 © Valmet 18

Pitkäaikaisten lainojen maturiteettiprofiili

(milj. euroa)

*) 200 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittisopimus, joka ei ollut käytössä

31.3.2014.

55 52 88

1

200*

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

• Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen

maturiteetti on 2,8 vuotta

107 miljoonan euron laina, EIB Erääntyy: H2/2016

72 miljoonan euron pankkilaina Erääntyy: H1/2016

33 miljoonaa euroa muista rahoituslähteistä

200 miljoonan euron kotimainen

yritystodistusohjelma • 191 miljoonaa euroa käyttämättä

200 miljoonan euron syndikoitu

luottolimiittisopimus • Ei käytössä

• Erääntyy: 5 vuotta jakaantumispäivästä

Pääasialliset rahoituslähteet

Rahoitusreservit

Korolliset velat yhteensä: 212 miljoonaa euroa (31.3.2014)

Page 19: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin näkymät

Page 20: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin näkymät

20 25.4.2014 © Valmet

Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013

tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee

verrattuna vuoteen 2013

Sellu ja

energia

Paperit

Tyydyttävä

Sellu

Energia

Kartonki ja paperi

Pehmopaperi

Tulos-

ohjeistus

2014

Palvelut

Lyhyen aikavälin näkymät

Tulosohjeistus 2014 (annettu 6.2.2014)

Tyydyttävä

Heikko

Heikko

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

Page 21: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2014

Page 22: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

25.4.2014 © Valmet 22

Q1/2014 lyhyesti

• Saadut tilaukset vakaat

• Palveluiden liikevaihto laski hieman

• Kannattavuus alle tavoitetason

• Kannattavuus parani verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen huolimatta

liikevaihdon laskusta

• 100 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä tähtäävä

kannattavuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti

• Toiminnallinen tehokkuus: hankinnoissa ja laadussa yhä säästöpotentiaalia

• Sellu ja energia -liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat

• Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kasvoivat

• Projektiliiketoiminnan liikevaihto laski

Menestystä projektiliiketoiminnan saaduissa tilauksissa

Painopisteenä yhä kannattavuuden parantaminen

Vahva tase ja hyvä rahavirta

• Nettovelat -39 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuusaste -5 %

• Liiketoiminnan rahavirta 43 miljoonaa euroa

Palvelut kehittyivät tasaisesti

• Tilauskanta kasvoi verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen 574 miljoonalla eurolla

1 972 miljoonaan euroon

Tilauskanta kasvoi vuoden 2013 lopun tasosta

Page 23: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Liitteet

Page 24: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

© Valmet 24 25.4.2014

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2014 Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin

# Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä

1 Cevian Capital Partners Ltd 20 813 714 13,89 %

2 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 %

3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 448 126 2,97 %

4 Nordea Pankki Suomi Oyj 3 056 228 2,04 %

5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 908 465 1,94 %

6 Nordea Nordenfonden 2 406 666 1,61 %

7 Nordea-rahastot 2 322 801 1,55 %

8 Valtion Eläkerahasto 1 720 000 1,15 %

9 Keva 1 543 015 1,03 %

10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 400 307 0,93 %

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 57 314 609 38,24 %

Muut osakkeenomistajat 92 550 010 61,76 %

Yhteensä 149 864 619 100,00 %

Suurimmat osakkeenomistajat

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

Page 25: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

© Valmet 25 25.4.2014

Omistusrakenne 31.3.2014

Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 341 0,6 % 76 821 343 51,3 %

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 3 334 6,2 % 34 692 187 23,1 %

Solidium Oy1 0 0,0 % 16 695 287 11,1 %

Suomalaiset yksityissijoittajat 49 938 93,2 % 21 655 802 14,5 %

Yhteensä 53 613 100,0 % 149 864 619 100,0 %

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

51,3 %

23,1 %

11,1 %

14,5 %

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt

Solidium Oy

Suomalaiset yksityissijoittajat

Page 26: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit

25.4.2014 © Valmet 26

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia)

Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia)

10

20

30

40

50

4

6

8

10

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

10

15

20

25

30

35

40

5

7

9

11

13

15

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

5

15

25

35

45

55

2

4

6

8

10

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

5

10

15

20

25

30

35

3

4

5

6

7

8

9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

Page 27: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet

25.4.2014 © Valmet 27

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka Eurooppa

Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

90 %

92 %

94 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

Page 28: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit

25.4.2014 © Valmet 28

Väestö kasvaa

kehittyvillä markkinoilla

nopeammin kuin

kehittyneillä markkinoilla

Kulutustaso henkeä

kohti on kehittyvillä

markkinoilla selvästi

kehittyneitä

markkinoita

alemmalla tasolla

Tämä luo pitkän

aikavälin

kasvupotentiaalia

Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

50

100

150

200

250

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)

Page 29: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit

25.4.2014 © Valmet 29

Uudet tuotteet ja

kulutusmallit lisäävät

pehmopaperin

kulutusta

kehittyneillä

markkinoilla

Kehittyvien

markkinoiden kulutus

yhä pientä, mutta

kasvussa

Luo pitkän aikavälin

kasvupotentiaalia

sekä kehittyneillä että

kehittyvillä

markkinoilla

Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

5

10

15

20

25

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Väestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)

Page 30: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Sellu ja paperi hintatrendi

25.4.2014 © Valmet 30

Lähde: Bloomberg

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1.1

2.2

007

1.2

.2008

1.4

.2008

1.6

.2008

1.8

.2008

1.1

0.2

008

1.1

2.2

008

1.2

.2009

1.4

.2009

1.6

.2009

1.8

.2009

1.1

0.2

009

1.1

2.2

009

1.2

.2010

1.4

.2010

1.6

.2010

1.8

.2010

1.1

0.2

010

1.1

2.2

010

1.2

.2011

1.4

.2011

1.6

.2011

1.8

.2011

1.1

0.2

011

1.1

2.2

011

1.2

.2012

1.4

.2012

1.6

.2012

1.8

.2012

1.1

0.2

012

1.1

2.2

012

1.2

.2013

1.4

.2013

1.6

.2013

1.8

.2013

1.1

0.2

013

1.1

2.2

013

1.2

.2014

Eukalyptussellu (USD/t) (vasen) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t) (vasen)Päällystämätön (USD/t) (vasen) Kopiopaperi (EUR/t)(oikea)Testlinerkartonki (EUR/t)(oikea)

Page 31: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea)

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen)

UK peruskuorma (GBP/MWh) (oikea)

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

25.4.2014 © Valmet 31

Lähde: Bloomberg

Eurooppa

Page 32: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea)

70

75

80

85

90

0

50

100

150

200

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

Sähkö spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkö spot hinta,NEPOOL (USD/MWh) (vasen) USA hyödyke kapasiteetin käyttöaste (oikea)

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

25.4.2014 © Valmet 32

Lähde: Bloomberg

Yhdysvallat

Page 33: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

190

210

230

250

270

290

310

330

350

1.2

.2010

1.4

.2010

1.6

.2010

1.8

.2010

1.1

0.2

010

1.1

2.2

010

1.2

.2011

1.4

.2011

1.6

.2011

1.8

.2011

1.1

0.2

011

1.1

2.2

011

1.2

.2012

1.4

.2012

1.6

.2012

1.8

.2012

1.1

0.2

012

1.1

2.2

012

1.2

.2013

1.4

.2013

1.6

.2013

1.8

.2013

1.1

0.2

013

1.1

2.2

013

1.2

.2014

Pelletti, Yhdysvallat (USD/short ton) (vasen)

Pelletti, Itävalta (EUR/t) (vasen)

Pelletti, Pohjoismaat (EUR/MWh) (oikea)

Pellettihinta

25.4.2014 © Valmet 33

Lähde: Bloomberg

Page 34: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1

1.2

012

16.1

1.2

012

30.1

1.2

012

14.1

2.2

012

28.1

2.2

012

11.1

.2013

25.1

.2013

8.2

.2013

22.2

.2013

8.3

.2013

22.3

.2013

5.4

.2013

19.4

.2013

3.5

.2013

17.5

.2013

31.5

.2013

14.6

.2013

28.6

.2013

12.7

.2013

26.7

.2013

9.8

.2013

23.8

.2013

6.9

.2013

20.9

.2013

4.1

0.2

013

18.1

0.2

013

1.1

1.2

013

15.1

1.2

013

29.1

1.2

013

13.1

2.2

013

27.1

2.2

013

10.1

.2014

24.1

.2014

7.2

.2014

21.2

.2014

7.3

.2014

21.3

.2014

4.4

.2014

European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t)

Euroopan hiilipäästöoikeudet

25.4.2014 © Valmet 34

Lähde: Bloomberg

Page 35: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Olennainen huomautus

TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka

seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai

määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, julkistettavaksi tai jaettavaksi Yhdysvalloissa, Isossa-

Britanniassa, Australiassa, Kanadassa eikä Japanissa.

Informaatio ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset

tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Mahdollisten sijoittajien tulee

tutustua 23.9.2013 julkaistun jakautumisesitteen sisältämään tietoon sekä jakautumisesitteen jälkeen julkaistuihin Yhtiötä koskeviin pörssitiedotteisiin.

Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla

rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien

mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -

säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksista säädetyn

poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen.

Informaatio on tarkoitettu yksinomaan: (i) muualla kuin Isossa-Britanniassa asuville henkilöille, (ii) henkilöille, joilla on ammatillista investointikokemusta Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -lain Article 19(5) ja sen muutosten tarkoittamalla tavalla (”Order”), (iii) nettoarvoltaan suurille yhteisöille ja muille henkilöille, joille

Informaation saa laillisesti ilmoittaa Orderin Article 49(2)(a)–(d) mukaisesti sekä (iv) henkilöille, joille muutoin saa laillisesti esittää tai esityttää investointikutsun tai -kehotuksen

(Financial Services and Markets Act 2000, section 21 tarkoittamalla tavalla) Yhtiön tai ko. konsernin osan arvopapereiden liikkeeseen laskun tai myynnin yhteydessä (kaikkiin

kohdissa (i)–(iv) tarkoitettuihin henkilöihin viitataan yhteisesti ilmauksella ”Asianomaiset henkilöt”). Kaikenlainen Informaatioon liittyvä investointitoiminta on sallittu ainoastaan

Asianomaisille henkilöille, ja ainoastaan he tulevat sitä harjoittamaan. Kenenkään muun kuin Asianomaisen henkilön ei pidä toimia Informaation perusteella tai tehdä sen perusteella

päätöksiä. Informaatiota saavana vakuutat olevasi Asianomainen henkilö.

Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat

lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja

liiketoiminnasta. Näiden lausumien edellä, yhteydessä tai jäljessä voidaan käyttää esimerkiksi sellaisia sanoja kuin ”tavoite”, ”uskotaan”, ”odotetaan”, ”pyritään”, ”on tarkoitus”,

”saattaa”, ”ennustettu”, ”arvioitu”, ”suunnitelma”, ”projekti”, ”aikoo”, ”voi olla”, ”todennäköisesti” jne. sekä vastaavia kieltomuotoja. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät

tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen,

suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen.

Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden

liiketoimintaympäristöön.

Esitetyn Informaation tai sen sisältämien kannanottojen tasapuolisuudesta, tarkkuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta ei anneta minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita.

Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Yhtiö ei tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan

Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä, ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.

25.4.2014 © Valmet 35

Page 36: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014