valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

45
Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Osavuosikatsaus, tammimaaliskuu 2016 27. huhtikuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Kari Saarinen, talousjohtaja

Upload: valmet-corporation

Post on 09-Jan-2017

94 views

Category:

Investor Relations


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Saadut tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

Osavuosikatsaus,

tammi–maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016

Pasi Laine, toimitusjohtaja

Kari Saarinen, talousjohtaja

Page 2: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

SisältöOsavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2016

Q1/2016 lyhyesti

Liiketoimintalinjojen kehitys

Taloudellinen kehitys

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2016

Liitteet

1

2

3

5

6

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät4

Page 3: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Q1/2016 lyhyesti

Page 4: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Tilauskanta 2,2 miljardia euroa

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa2

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20164

Q1/2016 lyhyesti

1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat

2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat

Nettovelat 192 miljoonaa euroa

Kannattavuus parani verrattuna kauteen Q1/2015, mutta oli alle

tavoitetason

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1

Page 5: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

24 %

7 %

45 %

14 %

11 %

Pohjois-AmerikkaEtelä-AmerikkaEMEAKiinaAasian ja Tyynenmeren alue

39 %

9 %

28 %

24 %

Palvelut

Automaatio

Sellu ja energia

Paperit

Liikevaihdon jakauma kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20165

Liikevaihto alueittainLiikevaihto liiketoiminta-

linjoittainSaadut tilaukset

803 miljoonaa euroa

Liikevaihto

652 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen

EBITA1

31 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen

EBITA1-marginaali

4,8 %

Henkilöstö

12 2971) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä”

tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana, ja näin ollen

”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” (182 miljoonaa euroa vuonna 2015). Vertailukelpoisuuteen

vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista

eristä.

Page 6: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

1 101 1 023

466 480580

781 725 793 803

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Q1/1

4

Q2/1

4

Q3/1

4

Q4/1

4

Q1/1

5

Q2/1

5

Q3/1

5

Q4/1

5

Q1/1

6

Saadut tilaukset (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)

Pohjois-Amerikka

13 %

Etelä-Amerikka

14 %

EMEA55 %

Kiina11 %

Aasian ja Tyynenmeren

alue7 %

Saadut tilaukset kasvoivat 803 miljoonaan euroon kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20166

• Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla

• Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 66 miljoonalla eurolla

• Pohjois-Amerikan ja EMEA-alueen osuus saaduista tilauksista oli 69 % kaudella

Q1/2016

Saadut tilaukset (milj. euroa) Saadut tilaukset kaudella Q1/2016,

alueittain

Page 7: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

267 273 242 273 293 307252 267

313

95

78 75

81

267 273242

273293

402

330 342

394

0

150

300

450

600

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16

Palvelut (vas) Automaatio, yhteensä (sis. sisäisen) (vas) Viimeiset 4 neljännestä (oik)

Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 1 468 miljoonaa euroa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20167

Saadut tilaukset (milj. euroa) vakaassa liiketoiminnassa

• Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä 394 miljoonaa euroa

kaudella Q1/2016

• Vakaan liiketoiminnan liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset ovat

kasvaneet 1,1 miljardista eurosta lähes 1,5 miljardiin euroon

Page 8: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

~25 %

~75 %

Vakaa liiketoiminta Projektiliiketoiminta

1 972

2 4062 312

1 998 2 0642 208

2 117 2 0742 207

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Q1/1

4

Q2/1

4

Q3/1

4

Q4/1

4

Q1/1

5

Q2/1

5

Q3/1

5

Q4/1

5

Q1/1

6

Tilauskanta 2,2 miljardia euroa

• Tilauskanta 133 miljoonaa euroa korkeampi kuin kauden Q4/2015 lopussa

• Noin 70 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan vuoden 2016 aikana

• Noin 25 % tilauskannasta kuuluu vakaaseen liiketoimintaan

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 20168

Tilauskanta (milj. euroa) Tilauskannan rakenne

Page 9: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Liiketoimintalinjojen kehitys

Page 10: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201610

Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015- Saadut tilaukset kasvoivat Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja pysyivät vakaina EMEA-

alueella, Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella

- Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset-, Prosessiosat- ja Kudokset-

liiketoimintayksiköissä, pysyivät vakaina Telat-liiketoimintayksikössä ja laskivat

Energia ja ympäristö -liiketoimintayksikössä

- Valuuttakurssimuutokset1 laskivat saatuja tilauksia noin 3 miljoonalla eurolla

• Liikevaihto kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015

1) Verrattuna tammi-maaliskuun 2015 valuuttakursseihin

2015:

1 119 milj. euroa

2015:

1 128 milj. euroa

2014:

1 055 milj. euroa

2014:

989 milj. euroa

267 273242

273293 307

252 267

313

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

50

100

150

200

250

300

350

Q1

/14

Q2

/14

Q3

/14

Q4

/14

Q1

/15

Q2

/15

Q3

/15

Q4/1

5

Q1

/16

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

224251

235

278242

304268

314

257

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

50

100

150

200

250

300

350

Q1

/14

Q2

/14

Q3

/14

Q4

/14

Q1

/15

Q2

/15

Q3

/15

Q4

/15

Q1

/16

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Page 11: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Saadut tilaukset1

Automaatio-liiketoimintalinjalla yhteensä 81 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201611

• Saadut tilaukset 66 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

- EMEA:n osuus oli ~55 % ja Pohjois-Amerikan ~25 % saaduista tilauksista

- Sellu ja paperi -liiketoiminnan osuus oli ~75 % ja energia ja prosessi

-liiketoiminnan ~25 % saaduista tilauksista

- Sisäiset saadut tilaukset olivat 15 miljoonaa euroa

• Liikevaihto 58 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

- Sisäinen liikevaihto oli 9 miljoonaa euroa

Liikevaihto2 (milj. euroa)Saadut tilaukset2 (milj. euroa)

1) Sisältää sisäiset ja ulkoiset saadut tilaukset.

2) Kauden Q1/2015 saadut tilaukset, “Saadut tilaukset, viimeiset 4 kuukautta” ja “Saadut tilaukset, viimeiset 4 kuukautta” on laskettu Metson raportoitujen lukujen ja

pro forma -lukujen ilman Prosessiautomaatiojärjestelmiä perusteella, ja ovat näin ollen vain viitteellisiä.

8570 67 66

10

8 8 1562

95

78 7581

0

75

150

225

300

375

450

0

20

40

60

80

100

120

Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16

Saadut tilaukset, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta)

Saadut tilaukset, ulkoinen

Saadut tilaukset, yhteensä (sis. sisäisen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

68 66

95

58

11 6

6

955

7972

101

66

0

75

150

225

300

375

450

0

20

40

60

80

100

120

Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16

Liikevaihto, sisäinen (muilta liiketoimintalinjoilta)

Liikevaihto, ulkoinen

Liikevaihto, yhteensä (sis. sisäisen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Page 12: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Saadut tilaukset kasvoivat ja liikevaihto laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201612

Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015

- Saadut tilaukset laskivat Pohjois-Amerikassa ja kasvoivat kaikilla muilla

alueilla

- Saadut tilaukset kasvoivat sekä sellu- että energialiiketoiminnassa

• Liikevaihto laski verrattuna kauteen Q1/2015

2015:

864 milj. euroa

2015:

913 milj. euroa

2014:

1 344 milj. euroa

2014:

956 milj. euroa

622560

96 66138

259206

261 238

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

100

200

300

400

500

600

700

Q1

/14

Q2/1

4

Q3

/14

Q4

/14

Q1

/15

Q2

/15

Q3/1

5

Q4

/15

Q1

/16

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

181

229 234

312

222 231215

245

181

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

50

100

150

200

250

300

350

Q1

/14

Q2

/14

Q3

/14

Q4

/14

Q1/1

5

Q2

/15

Q3

/15

Q4

/15

Q1

/16

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Page 13: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201613

Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015

- Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella ja Kiinassa ja laskivat muilla

alueilla

- Saadut tilaukset kasvoivat sekä kartonki ja paperi- että

pehmopaperiliiketoiminnassa

• Liikevaihto kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015

2015:

673 milj. euroa

2015:

659 milj. euroa

2014:

671 milj. euroa

2014:

528 milj. euroa

212190

128142 149

129

197 199186

0

150

300

450

600

750

0

50

100

150

200

250

Q1

/14

Q2

/14

Q3

/14

Q4/1

4

Q1

/15

Q2

/15

Q3

/15

Q4

/15

Q1

/16

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

114 108120

186

97

177 185200

157

0

150

300

450

600

750

0

50

100

150

200

250

Q1

/14

Q2

/14

Q3/1

4

Q4

/14

Q1

/15

Q2

/15

Q3

/15

Q4

/15

Q1/1

6

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Page 14: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Edistymistä “Johtajuudessa teknologioissa ja innovaatioissa”

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201614

IQ Portfolio

– Tuote: Laitteita paperikoneiden ja sellunkuivauslinjojen tuotteiden laadun

mittaukseen ja säätöön

– Asiakashyöty: Parempi lopputuotteen laatu

– Kestävä kehitys: Raaka-ainesäästöt

OptiFlo-perälaatikko Aqua-kerrostusteknologialla

– Tuote: OptiFlo-perälaatikko Aqua-kerrostusteknologialla ulkopakkauskartonkien

tuotantoon

– Asiakashyöty: Kaksi kerrosta yhdellä perälaatikolla, paremmat lopputuotteen

lujuusominaisuudet, ja säästöjä märän pään kemikaalikulutuksessa

(30 % vähemmän kemikaaleja)

– Kestävä kehitys: Energia-, raaka-aine- ja kemikaalisäästöt

Advantage™ ReTurne

– Tuote: Turbiini, joka ottaa energiaa talteen paperikoneen perälaatikosta

– Asiakashyöty: Sähköenergian säästö

(talteenotto 50 % vesivirtauksen energiasta ~ 4 800 MWh / vuosi)

– Kestävä kehitys: Sähköenergiasäästöt

PolySulfidin valmistus ja keitto

– Tuote: Polysulfidin valmistuslaitos ja keittojärjestelmä

– Asiakashyöty: Matalammat tuotantokustannukset ja vahvempi

havupuusellu pakkauspaperin ja -kartongin tuotantoon

– Kestävä kehitys: Raaka-ainesäästöt

Page 15: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Menestyksekäs vuosi Automaation kanssa

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201615

Integrointi

– Integrointiprosessi saatettu onnistuneesti loppuun

Henkilöstö

– Automaation henkilöstön sitoutuminen korkealla

Uusia tuotteita

– Useita uusia tuotteita lanseerattu, kuten Valmet IQ

-laadunhallintaratkaisu

Ristiinmyynti

– 31 automaatiopakettia myyty yhdessä Valmetin sellu- energia- ja

paperiprojektien kanssa

Teollinen internet

– Vahvisti Valmetin asemaa teollisessa internetissä

Kasvatti Valmetin vakaata liiketoimintaa

– Tuki saatuja tilauksia 329 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa 318 miljoonalla

eurolla 31.3.2016 päättyneen 12 kuukauden jakson aikana

Valmet IQ -laadunhallintaratkaisu

Page 16: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Taloudellinen kehitys

Page 17: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Avainluvut kaudella Q1/2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201617

Miljoonaa euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos 2015

Saadut tilaukset 803 580 38 % 2 878

Tilauskanta1 2 207 2 064 7 % 2 074

Liikevaihto 652 561 16 % 2 928

Vertailukelpoinen EBITA2 31 19 61 % 182

% liikevaihdosta 4,8 % 3,5 % 6,2 %

EBITA 30 19 56 % 157

Liikevoitto (EBIT) 19 13 43 % 120

% liikevaihdosta 2,9 % 2,4 % 4,1 %

Tulos per osake, euroa 0,08 0,05 43 % 0,51

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja3 7 % 6 % 12 %

Liiketoiminnan rahavirta 3 -20 78

Nettovelkaantuneisuusaste1 24 % -17 % 21 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: -2 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016 (0 miljoonaa euroa kaudella Q1/2015)

1) Kauden lopussa

2) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen

kertaluonteisia eriä” tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien

sisältö pysyy samana, ja näin ollen ”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä”.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai

varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomista eristä.

3) Annualisoitu

Page 18: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

561

1558 -41 60

652

Liikevaihto kaudellaQ1/2015

Palvelut-liiketoimintalinja

Automaatio-liiketoimintalinja

Sellu ja energia-liiketoimintalinja

Paperit-liiketoimintalinja

Liikevaihto kaudellaQ1/2016

Muutos liikevaihdossa

Vakaan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 73 miljoonaa euroa verrattuna kauteen Q1/2015

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201618

Liikevaihdon siltalaskelma, kausi Q1/2015 vs. kausi Q1/2016 (milj. euroa)

• Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla verrattuna kauteen Q1/2015

• Liikevaihto laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla

• Automaatiosta tuli osa Valmetia 1. huhtikuuta 2015

Page 19: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Hyvää kehitystä bruttokatteessa verrattuna kauteen Q1/2015

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201619

Bruttokate

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

• Bruttokate kasvoi verrattuna kauteen Q1/2015

• Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015

Automaation oston myötä

• Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi painopisteiden (Must-Win)

toteuttamisella

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

40

80

120

160

200

Q1/2

014

Q2/2

014

Q3/2

014

Q4/2

014

Q1/2

015

Q2/2

015

Q3/2

015

Q4/2

015

Q1/2

016

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

40

80

120

160

200

Q1/2

014

Q2/2

014

Q3/2

014

Q4/2

014

Q1/2

015

Q2/2

015

Q3/2

015

Q4/2

015

Q1/2

016

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

Page 20: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

224251 235

278242

371334

409

314295337 354

498319

408400

445

338

519

588 590

777

561

779734

854

652

0,7%

3,7%5,5%

6,1%

3,5%

6,9%6,4%

7,3%

4,8%

Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16

Projektiliiketoiminta

Vakaa liiketoiminta

VertailukelpoinenEBITA-%

Tavoite 6–9 %

Vertailukelpoisen EBITA-marginaalin kehitys

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201620

Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA (milj. euroa)

• Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat verrattuna kauteen Q1/2015

- Kannattavuus parani Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjojen liikevaihdon kasvusta, parantuneesta

bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.

• Ensimmäinen vuosineljännes oli heikoin neljännes vuosina 2014 ja 2015

Vertailukelpoinen EBITA

(milj .euroa)19 54 47 63 314 22 32 48

Page 21: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

43 46

117

30

-20

17 16

64

3

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1/2

01

4

Q2/2

01

4

Q3/2

01

4

Q4/2

01

4

Q1/2

01

5

Q2/2

01

5

Q3/2

01

5

Q4/2

01

5

Q1/2

01

6

Liiketoiminnan rahavirta

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201621

• Nettokäyttöpääoman muutos1 -41 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

• Investoinnit ilman yritysostoja -11 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

• Liiketoiminnan rahavirta 3 miljoonaa euroa kaudella Q1/2016

Liiketoiminnan rahavirta (milj. euroa)

1) Nettokäyttöpääoman muutos ilman yrityshankintojen ja -myyntien vaikutusta lyhennetyssä konsernin rahavirtalaskelmassa

Page 22: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

-257 -249 -345 -353 -355 -265 -244 -238 -247

1 101 1 023

466 480 580781 725 793 803

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

Q1/2

01

4

Q2/2

01

4

Q3/2

01

4

Q4/2

01

4

Q1/2

01

5

Q2/2

01

5

Q3/2

01

5

Q4/2

01

5

Q1/2

01

6

Saadut tilaukset (vas)Nettokäyttöpääoma (vas)Keskim. nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik)Nettokäyttöpääoma/liukuvat 12 kuukauden saadut tilaukset (oik)

Nettokäyttöpääoma -8 % liukuvista 12 kuukauden saaduista tilauksista

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201622

• Nettokäyttöpääoma -247 miljoonaa euroa, joka vastaa -8 % liukuvista 12 kuukauden saaduista

tilauksista

• Suurten projektien maksuaikatauluilla on merkittävä vaikutus nettokäyttöpääoman kehitykseen

Nettokäyttöpääoma ja saadut tilaukset (milj. euroa)

Page 23: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Nettovelka kasvoi verrattuna kauteen Q4/2015

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201623

• Nettovelkaantuneisuusaste (24 %) ja nettovelka (192 milj. euroa) kasvoivat verrattuna kauteen

Q4/2015

• Omavaraisuusaste laski kaudesta Q4/2015

• Automaatioliiketoiminnan osto saatettiin loppuun 1. huhtikuuta 2015

Nettovelka (milj. euroa) ja

nettovelkaantuneisuusaste (%)

Omavaraisuusaste (%)

-39-54

-158 -166 -134

238 229178 192

-5 % -7 %

-20 % -21 %-17 %

29 % 28 %

21 %24 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

-300

-200

-100

0

100

200

300

Q1/1

4

Q2/1

4

Q3/1

4

Q4/1

4

Q1/1

5

Q2/1

5

Q3/1

5

Q4/1

5

Q1/1

6

Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%)

40 % 40 % 41 % 42 %

34 % 35 % 35 % 36 % 35 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

Q1/1

4

Q2/1

4

Q3/1

4

Q4/1

4

Q1/1

5

Q2/1

5

Q3/1

5

Q4/1

5

Q1/1

6

Page 24: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

985 967902 877

1 239 1 240 1 214 1 2311 184

1 %2 % 2 %

10 % 10 %

12 %

14 % 14 %13 %

Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16

Sitoutunut pääoma Vertailukelpoinen ROCE (ennen veroja), liuk. 12 kk

Sitoutunut pääoma ja vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201624

• Sitoutuneen oman pääoman tuoton (ROCE) tavoite: 15 %

Sitoutunut pääoma (milj. euroa) ja vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto

(ROCE) ennen veroja1 (prosenttia)

1) Liukuvat 12 kuukautta

Page 25: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Valmet jatkaa investointeja erinomaisiin prosesseihin

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201625

Uusi ERP-ratkaisu uudistaa ja parantaa Valmetin toimintavalmiutta

Ohjelman tavoitteet

• Ohjelman tavoitteena on uudistaa ja parantaa Valmetin toimintavalmiutta

- yhdenmukaistamalla ja standardisoimalla prosesseja

- uudistamalla ja modernisoimalla ERP-alustaa

- kehittämällä datan ja raportoinnin laatua

• Ohjelman hyödyt perustuvat prosessitehokkuuteen, datalaadun tarkkuuteen ja säästöihin IT-alustan yksinkertaistamisesta

• Ohjelman odotetaan kestävän 4 vuotta

Arvioidut kustannukset Nordics-vaiheessa

• Kokonaisinvestointi noin 50 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa euroa ulkoista investointia ja 20 miljoonaa euroa kuluja

• Ulkoinen investointi aktivoidaan ja poistetaan odotetun käyttöajan kuluessa

• Vuotuisten hyötyjen odotetaan maailmanlaajuisesti ylittävän 30 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen

Riskinhallinta

• Vahva Valmetin tiimi, jota tukee globaali teknologiakumppani

• Standardi toimintamallien hyödyntäminen: rakennetaan parhaaseen käytäntöön perustuvat standardit prosesseille, datalle ja

järjestelmälle

• Vaiheittainen käyttöönotto Pohjoismaissa, kokemuksia hyödynnetään muissa maissa

Page 26: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Page 27: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät

27 27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2016

TyydyttäväSellu ja energia

Paperit

Tyydyttävä

Sellu

Energia

Kartonki ja paperi

Pehmopaperi

Tulosohjeistus

vuodelle

2016

Palvelut

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Tulosohjeistus vuodelle 2016 (kuten annettu 9.2.2016)

Hyvä

Heikko

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Heikko

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Q2/2015 Q3/2015

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Q4/2015

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Q1/2016

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla

(2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016

kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä TyydyttäväAutomaatio

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät on annettu seuraavalle kuudelle kuukaudelle jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaan uuteen ohjeistukseen liittyen Valmet on päättänyt korvata tunnusluvun ”EBITA ennen kertaluonteisia

eriä” tunnusluvulla ”vertailukelpoinen EBITA”. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien eli aikaisemmin kertaluonteisiksi kutsuttujen erien sisältö pysyy samana,

ja näin ollen ”vertailukelpoinen EBITA” vastaa aiemmin julkaistua tunnuslukua ”EBITA ennen kertaluonteisia eriä” (182 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuvat tuotoista ja kuluista, jotka syntyvät Valmetin kapasiteettia muuttavien toimien seurauksena tai varsinaiseen

liiketoimintaan kuulumattomista eristä.

Page 28: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q1/2016

Page 29: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Tilauskanta 2,2 miljardia euroa

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat projektiliiketoiminnassa2

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201629

Q1/2016 lyhyesti

1) Vakaa liiketoiminta = Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat

2) Projektiliiketoiminta = Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat

Nettovelat 192 miljoonaa euroa

Kannattavuus parani verrattuna kauteen Q1/2015, mutta oli alle

tavoitetason

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vakaassa liiketoiminnassa1

Page 30: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Liitteet

Page 31: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rahoitusreservit

Rahoitusvelkojen rakenne

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201631

• Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen

maturiteetti on 3,4 vuotta- Keskimääräinen korko on 1,2 %

Pääasialliset rahoituslähteet

Korolliset velat 371 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2016

Ei yhtään käytössä

40 miljoonaa euroa käytössä

Korollisten velkojen määrä (milj. euroa)

Määrä Rahoittaja

Määrä Ulkona

Euroopan Investointipankki

Skandinaviska Enskilda Banken

Pohjoismaiden Investointipankki

Swedish Export Kredit

88 milj. euroa

86 milj. euroa

61 milj. euroa

95 milj. euroa

200 milj. euroa kotimainen

yritystodistusohjelma

200 milj. euroa syndikoitu

luottolimiittisopimus

Page 32: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

© Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201632 27. huhtikuuta 2016

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin

# Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä

1 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 %

2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 108 465 4,08 %

3 Solero Luxco S.A.R.L 5 374 482 3,59 %

4 Nordea -rahastot 3 395 486 2,27 %

5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 388 055 2,26 %

6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 510 000 1,67 %

7 Valtion Eläkerahasto 1 695 000 1,13 %

8 Keva 1 502 166 1,00 %

9 Danske Invest -rahastot 1 318 700 0,88 %

10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 217 307 0,81 %

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 43 204 948 28,83 %

Muut osakkeenomistajat 106 659 671 71,17 %

Yhteensä 149 864 619 100,00 %

Suurimmat osakkeenomistajat

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

• Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus laski 0 osakkeeseen (aiemmin 10 323 191 kpl) 4.3.2016, mikä vastaa 0,00 % (aiemmin

6,89 %) Valmetin osakkeista.

Page 33: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

46,5 %

27,6 %

11,1 %

14,7 %

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt

Solidium Oy

Suomalaiset yksityissijoittajat

© Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201633 27. huhtikuuta 2016

Omistusrakenne 31.3.2016

Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 314 0.7% 69,694,143 46.5%

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 2,649 5.5% 41,428,708 27.6%

Solidium Oy10 0.0% 16,695,287 11.1%

Suomalaiset yksityissijoittajat 45,291 93.9% 22,046,481 14.7%

Yhteensä 48,254 100.0% 149,864,619 100.0%

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

Page 34: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

47 000

49 000

51 000

53 000

55 000

57 000

59 000

44 %

46 %

48 %

50 %

52 %

54 %

56 %

12/2

01

3

01/2

01

4

02/2

01

4

03/2

01

4

04/2

01

4

05/2

01

4

06/2

01

4

07/2

01

4

08/2

01

4

09/2

01

4

10/2

01

4

11/2

01

4

12/2

01

4

01/2

01

5

02/2

01

5

03/2

01

5

04/2

01

5

05/2

01

5

06/2

01

5

07/2

01

5

08/2

01

5

09/2

01

5

10/2

01

5

11/2

01

5

12/2

01

5

01/2

01

6

02/2

01

6

03/2

01

6

Ulkomaiset omistajat (vas) Omistajien lukumäärä (oik)

© Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201634 27. huhtikuuta 2016

Ulkomaisten omistajien osuus ja osakkeenomistajien lukumäärä

Page 35: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201635

Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia)

Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia)

10

20

30

40

4

6

8

10

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)Sisäpakkauskartonki (oik)

10

15

20

25

30

35

40

5

7

9

11

13

15

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)Sisäpakkauskartonki (oik)

5

15

25

35

45

55

2

4

6

8

10

12

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)Sisäpakkauskartonki (oik)

5

10

15

20

25

30

35

40

3

4

5

6

7

8

9

10

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)Sisäpakkauskartonki (oik)

Page 36: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201636

Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka Eurooppa

Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi SanomalehtipaperiPaino- ja kirjoituspaperi UlkopakkauskartonkiSisäpakkauskartonki

70 %

80 %

90 %

100 %

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi SanomalehtipaperiPaino- ja kirjoituspaperi UlkopakkauskartonkiSisäpakkauskartonki

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi SanomalehtipaperiPaino- ja kirjoituspaperi UlkopakkauskartonkiSisäpakkauskartonki

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Pehmopaperi SanomalehtipaperiPaino- ja kirjoituspaperi UlkopakkauskartonkiSisäpakkauskartonki

Page 37: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201637

Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit

Väestö kasvaa

kehittyvillä markkinoilla

nopeammin kuin

kehittyneillä markkinoilla

Kulutustaso henkeä

kohti on kehittyvillä

markkinoilla selvästi

kehittyneitä

markkinoita

alemmalla tasolla

Tämä luo pitkän

aikavälin

kasvupotentiaalia

Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

50

100

150

200

250

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)

Page 38: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201638

Luo pitkän aikavälin

kasvupotentiaalia

sekä kehittyneillä että

kehittyvillä

markkinoilla

Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit

Uudet tuotteet ja

kulutusmallit lisäävät

pehmopaperin

kulutusta kehittyneillä

markkinoilla

Kehittyvien

markkinoiden kulutus

yhä pientä, mutta

kasvussa

Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

5

10

15

20

25

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Väestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)

Page 39: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1.1

2.2

00

7

1.3

.20

08

1.6

.2008

1.9

.20

08

1.1

2.2

00

8

1.3

.20

09

1.6

.20

09

1.9

.20

09

1.1

2.2

00

9

1.3

.20

10

1.6

.20

10

1.9

.20

10

1.1

2.2

01

0

1.3

.20

11

1.6

.20

11

1.9

.20

11

1.1

2.2

01

1

1.3

.20

12

1.6

.20

12

1.9

.20

12

1.1

2.2

01

2

1.3

.20

13

1.6

.20

13

1.9

.20

13

1.1

2.2

01

3

1.3

.20

14

1.6

.20

14

1.9

.20

14

1.1

2.2

01

4

1.3

.20

15

1.6

.20

15

1.9

.20

15

1.1

2.2

01

5

1.3

.20

16

Eukalyptussellu (USD/t) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t)Päällystämätön (USD/t) Kopiopaperi (EUR/t)Testlinerkartonki (EUR/t)

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201639

Sellun ja paperin hintatrendi

Lähde: Bloomberg

Page 40: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015

CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea)

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015

European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen)

UK:n peruskuorma (GBP/MWh) (oikea)

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201640

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

Eurooppa

Lähde: Bloomberg

Page 41: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

0

20

40

60

80

100

120

140

1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015

FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea)

70

75

80

85

90

0

50

100

150

200

1.1.2010 1.8.2010 1.3.2011 1.10.2011 1.5.2012 1.12.2012 1.7.2013 1.2.2014 1.9.2014 1.4.2015 1.11.2015

Sähkön spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkön spot hinta, NEPOOL (USD/MWh) (vasen)USA:n hyödykekapasiteetin käyttöaste (oikea)

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201641

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

Yhdysvallat

Lähde: Bloomberg

Page 42: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1

1.2

012

2.1

2.2

012

2.1

.20

13

2.2

.20

13

2.3

.20

13

2.4

.20

13

2.5

.20

13

2.6

.20

13

2.7

.20

13

2.8

.20

13

2.9

.20

13

2.1

0.2

013

2.1

1.2

013

2.1

2.2

013

2.1

.20

14

2.2

.20

14

2.3

.20

14

2.4

.20

14

2.5

.20

14

2.6

.20

14

2.7

.20

14

2.8

.20

14

2.9

.20

14

2.1

0.2

014

2.1

1.2

014

2.1

2.2

014

2.1

.20

15

2.2

.20

15

2.3

.20

15

2.4

.20

15

2.5

.20

15

2.6

.20

15

2.7

.20

15

2.8

.20

15

2.9

.20

15

2.1

0.2

015

2.1

1.2

015

2.1

2.2

015

2.1

.20

16

2.2

.20

16

2.3

.20

16

European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t)

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201642

Euroopan hiilipäästöoikeudet

Lähde: Bloomberg

Page 43: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

27. huhtikuuta 2016 © Valmet | Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 201643

Olennainen huomautus

TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan

henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota

saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa

ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä.

Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation

jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Informaatio ei ole

tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita.

Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön

arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä

”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä

tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S – säännöksessä

on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain

rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen.

Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden

odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta,

liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Tällaiset tulevaisuutta koskevat

lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön

vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti,

verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen.

Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä

Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Yhtiö ei

tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä,

ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.

Page 44: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu2016

28. heinäkuuta 2016

www.valmet.com/sijoittajat

Pääomamarkkina-päivä

20. syyskuuta 2016Helsinki

Lisätietoa tulossa!

Page 45: Valmetin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016