vedlegg til s¸knad om forenkla n¦rmilj¸ordning

Download Vedlegg til s¸knad om forenkla n¦rmilj¸ordning

Post on 03-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vedlegg til søknad om forenkla nærmiljøordning. Behovsvurdering / Forvaltning drift og vedlikehald. behovsvurdering av anlegget planskisse for anlegget plan for bruk av anlegget. Kostnadsoverslag. innhente anbod/tilbod på arbeid/anlegg som skal utførast/byggast. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentasjonwww.hordaland.no
behovsvurdering av anlegget
planskisse for anlegget
www.hordaland.no
Kostnadsoverslag
anbod/tilbod må være tilstrekkeleg spesifisert og kunne kontrollerast i ettertid
dugnad må spesifiserast (sjå plansjen finansieringsplan)
www.hordaland.no
Kostnadsoverslag forts
må fordelast på kva som gir rett til tilskot og kva som ikkje gir rett til tilskot
administrasjon maks 5% av godkjent tilskotsberettiga kostnadsoverslag
www.hordaland.no
rabattar; reelle konkurransedyktige prisar - kopi av tilbod/faktura
kan ikkje inkludere meirverdiavgift på rabattar
www.hordaland.no
Finansieringsplan forts
lån – kopi av lånetilsegn og stadfesting på at lånevilkårene er akseptert
dugnad – verdien av dugnad skal framkome i egen oversikt
kalkulert av kvalifisert fagperson / firma
kan ikkje inkludere meirverdiavgift på dugnad
www.hordaland.no
Grunnboksutskrift
Kopi av stadfeste grunnboksutskrift der anlegget er lokalisert
Ved avtale om feste/leie er det naudsynt også med kopi av tinglyst feste-/leieavtale på minimum
10 år ved forenkla nærmiljøanlegg
www.hordaland.no
legg berre ved relevante vedlegg
mangelfull søknad inklusiv dokumentasjon;
skaper meirarbeid for alle parter med å hente inn tilleggsopplysningar i ettertid
søknadsbeløp kan ikkje godkjennast