vedlegg til tilstandsrapport 2020 · pdf file vedlegg til tilstandsrapport 2020...

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vedlegg til tilstandsrapport 2020 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Nøkkeltall og resultater for skolene

  Behandlet i kommunestyret 17.6.2020 Sak PS 20/57

 • 2

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  Innhold

  1. NØKKELTALL .......................................................................................... 3

  2. LÆRINGSRESULTATER ......................................................................... 5 Kartleggingsprøver 1.-4. trinn ................................................................................. 5

  Lesing 1. trinn ......................................................................................................... 5 Resultater ............................................................................................................... 5 Lesing 2. trinn ......................................................................................................... 6 Resultater ............................................................................................................... 6 Lesing 3. trinn ......................................................................................................... 7 Resultater ............................................................................................................... 7 Regning 1.-3. trinn .................................................................................................. 8 Engelsk 3. trinn....................................................................................................... 8 Digitale ferdigheter 4. trinn ..................................................................................... 8

  Nasjonale prøver ..................................................................................................... 9 Grunnskolepoeng, standpunktkarakterer og eksamen....................................... 10

  Standpunktkarakterer skolenivå – utvikling over tid .............................................. 10 Eksamenskarakterer skriftlig – utvikling over tid på skolenivå ............................... 10 Grunnskolepoeng 2015-2019, skolenivå .............................................................. 11

  3. Brukerundersøkelser ............................................................................ 11 Elevundersøkelsen 2019 ....................................................................................... 11 Mobbing på skolen ................................................................................................ 12 Foreldreundersøkelsen 2019 ................................................................................ 14

 • 3

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  1. NØKKELTALL

  Vedtak om særskilt språkopplæring

  Pr. juni 2019 Antall elever

  Antall vedtak 17-18

  Vedtak prosent 17-18

  16-17 15-16 14-15 13-14

  Blystadlia 193 8 4,15 % 5,35% 9 % 8,20 % 9,30 %

  Fjerdingby 381 45 11,81 % 11,41% 8,10 % 7,90 % 8,00 %

  Løvenstad 241 27 11,20 % 5,96% 8,30 % 6,10 % 5,30 %

  Nordby 141 1 0,71 % 2,82% 3,70 % 2,90 % 0 %

  Rud 400 31 7,75 % 6,55% 4,50 % 3,20 % 0,50 %

  Smestad 331 14 4,23 % 4,22% 4,50 % 0,80 % 1,60 %

  Marikollen 314 5 1,59 % 3,37% 3,80 % 2,00 % 2,70 %

  Sandbekken 329 19 5,78 % 5,14% 5,45 % 3,20 % 1,60 %

  Totalt 2330 150 6,44 % 6,02 % (127) 5,90%

  (91) 4,2%

  (77) 3,7%

  Spesialundervisning

  Pr. juni 2019 Totalt

  Antall elever Antall vedtak Andel

  Blystadlia 193 9 4,66 %

  Fjerdingby 381 15 3,94 %

  Løvenstad 241 7 2,90 %

  Nordby 141 4 2,84 %

  Rud 400 7 1,75 %

  Smestad 331 11 3,32 %

  Totalt barnetrinn 1687 53 3,14 %

  Fine 15 15 100,00 %

  Marikollen 297 7 2,36 %

  Sandbekken 329 15 4,56 %

  Totalt ungdomstrinn 643 39 6,07 %

  Totalt inkl. FINE 2330 92 3,95 %

 • 4

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  Elevtallsutvikling 2013 – 2019

  Antall elever 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Blystadlia 193 196 189 187 193 191

  Fjerdingby 348 367 359 377 381 396

  Løvenstad 247 228 240 235 241 227

  Nordby 118 135 137 142 141 140

  Rud 378 375 380 397 400 380

  Smestad 183 240 268 308 331 394

  Marikollen 299 300 264 297 314 339

  Sandbekken 310 311 312 350 329 320

  Totalt 2076 2152 2149 2293 2330 2396

 • 5

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  2. LÆRINGSRESULTATER Kartleggingsprøver 1.-4. trinn

  Lesing 1. trinn

  Andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring

  Blystadlia Fjerdingby

  Løvenstad Nordby

  Rud Smestad

  Resultater

  Nordby På eller under

  bekymringsgrensen

  Å skrive bokstaver 28,57% Å finne lyder i ord 50,0%

  Å stave ord 57,14% Å lese ord 64,29%

  Å lese er å forstå 57,14%

  Blystadlia På eller under

  bekymringsgrensen Å skrive bokstaver 30,43%

  Å finne lyder i ord 30,43% Å stave ord 30,43%

  Å lese ord 4,35% Å lese er å forstå 4,35%

  Fjerdingby På eller under

  bekymringsgrensen

  Å skrive bokstaver 13,04% Å finne lyder i ord 15,22%

  Å stave ord 13,04% Å lese ord 10,87%

  Å lese er å forstå 13,04%

  Løvenstad På eller under

  bekymringsgrensen Å skrive bokstaver 7,14%

  Å finne lyder i ord 3,57%

 • 6

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  Å stave ord 14,29%

  Å lese ord 14,29% Å lese er å forstå 21,43%

  Rud På eller under

  bekymringsgrensen Å skrive bokstaver 18,6% Å finne lyder i ord 20,93% Å stave ord 25,58% Å lese ord 25,58% Å lese er å forstå 32,56%

  Smestad På eller under

  bekymringsgrensen

  Å skrive bokstaver 21,74%

  Å finne lyder i ord 24,64%

  Å stave ord 24,64%

  Å lese ord 30,43%

  Å lese er å forstå 30,43%

  Lesing 2. trinn

  Andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring

  Blystadlia 0,0%

  Fjerdingby 12,0% Løvenstad 5,71%

  Nordby 0,0% Rud 1,69%

  Smestad 3,77% Resultater

  På eller under

  bekymringsgrensen Blystadlia Å lese ord 9,52%

  Fjerdingby Å lese ord 18,0% Løvenstad Å lese ord 8,57%

  Nordby Å lese ord 18,18% Rud Å lese ord 28,81%

  Smestad Å lese ord 16,98% Blystadlia Å stave ord 4,76%

  Fjerdingby Å stave ord 16,0% Løvenstad Å stave ord 11,43%

  Nordby Å stave ord 36,36% Rud Å stave ord 25,42%

  Smestad Å stave ord 9,43%

 • 7

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  Blystadlia Å lese er å forstå 15,0%

  Fjerdingby Å lese er å forstå 14,0% Løvenstad Å lese er å forstå 0,0%

  Nordby Å lese er å forstå 45,45% Rud Å lese er å forstå 37,29%

  Smestad Å lese er å forstå 9,43%

  Lesing 3. trinn

  Andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring

  Blystadlia 7,14% Fjerdingby 13,43% Løvenstad 7,89% Nordby 0,0% Rud 0,0% Smestad 1,56%

  Resultater

  På eller under

  bekymringsgrensen Blystadlia Å lese ord 17,86%

  Fjerdingby Å lese ord 31,34% Løvenstad Å lese ord 13,51%

  Nordby Å lese ord 28,57% Rud Å lese ord 17,19%

  Smestad Å lese ord 15,63% Blystadlia Å stave ord 17,86%

  Fjerdingby Å stave ord 10,45% Løvenstad Å stave ord 18,92%

  Nordby Å stave ord 28,57% Rud Å stave ord 18,75%

  Smestad Å stave ord 9,38% Blystadlia Å lese er å forstå 21,43%

  Fjerdingby Å lese er å forstå 23,88% Løvenstad Å lese er å forstå 5,56%

  Nordby Å lese er å forstå 28,57% Rud Å lese er å forstå 18,75%

  Smestad Å lese er å forstå 7,81%

 • 8

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  Regning 1.-3. trinn

  Andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring

  Blystadlia 0,0% Fjerdingby 0,0%

  Løvenstad 0,0% Nordby 0,0%

  Rud 9,68% Smestad 8,57%

  På eller under bekymringsgrensen

  1. trinn 2. trinn 3. trinn

  Blystadlia 15,38% 25,0% 14,29%

  Fjerdingby 8,51% 24,49% 26,87%

  Løvenstad 39,29% 12,5% 16,22%

  Nordby 73,33% 45,83% 42,86%

  Rud 25,81% 36,67% 26,87%

  Smestad 33,33% 24,07% 37,88%

  Engelsk 3. trinn

  På eller under bekymringsgrensen

  Blystadlia Lytting 7,14%

  Fjerdingby Lytting 7,35%

  Løvenstad Lytting 2,7%

  Nordby Lytting 52,63%

  Rud Lytting 26,56%

  Smestad Lytting 24,24%

  Blystadlia Lesing 10,71%

  Fjerdingby Lesing 10,29%

  Løvenstad Lesing 2,7%

  Nordby Lesing 42,11%

  Rud Lesing 28,13%

  Smestad Lesing 30,3%

  Digitale ferdigheter 4. trinn

 • 9

  Vedlegg til tilstandsrapport grunnskole 2019

  På eller under bekymringsgrensen

  Blystadlia 28,57%

  Fjerdingby 5,77%

  Løvenstad 5,88%

  Nordby 42,86%

  Rud 22,0%

  Smestad 8,89%

  Nasjonale prøver

  Resultater 5. trinn 2015-2019

  5. trinn 2015 2016 2017 2018 2019

  Eng Les Re

View more