xerte na konferencji vu2009

of 20 /20
IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Marian RUSEK Arkadiusz ORŁOWSKI „Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie”

Author: marian-rusek

Post on 29-Nov-2014

4.359 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://vu2009.pjwstk.edu.pl/Program.htm

TRANSCRIPT

Page 1: Xerte na konferencji VU2009

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Marian RUSEK

Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do

tworzenia interaktywnych

wykładów w internecie”

Page 2: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Studenci na ogół nie czytają

udostępnionych im w internecie

notatek z wykładów.

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 3: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Moodle

Wykład z

algorytmów i

struktur danych:

Problem stopu w

algorytmie

Steinhausa

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 4: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Moodle

To samo zadanie na

kolokwium:

64 studentów

tylko jeden

odpowiedział

poprawnie

tylko 10% dostało

ponad połowę

punktów

(ujemne punkty za wybranie

niepoprawnej odpowiedzi)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 5: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Jak zaktywizować studenta?

Dodać do wykładu interaktywność!

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 6: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Ważniak

Jedyna

interaktywność

na kursie ASD:

pokaż / schowaj

rozwiązanie

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 7: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Wiele typów

interaktywności:

Stimulating

Question jest tylko

jedną z dziesięciu

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 8: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Wbudowane

wsparcie dla TEXa:

<tex src="E=mc^2">

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 9: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte dorównuje profesjonalnym

narzędziom rapid e-learning.

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 10: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Articulate

Interaktywność

typu hotspot –

zaliczenie

polega na

wskazaniu

właściwego

fragmentu

obrazka,

schematu lub

wzoru

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 11: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Aktywność

typu hotspot

może mieć

wiele

obszarów

aktywnych

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 12: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Przygotowanie

tego typu pytania

jest proste –

wystarczy

przesunąć i

rozciągnąć żółty

prostokąt

(poza tym praca z

szablonem slajdu polega

głównie na wpisywaniu

tekstu w gotowe

formularze)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 13: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Articulate

Łączenie

rysunków

dinozaurów z

ich nazwami

(pytanie typu

dopasowanie par nie

może zawierać

rysunków ani wzorów –

są one umieszczone

statycznie na slajdzie)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 14: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Dopasowanie

par polega na

wrzucaniu

żółtych

karteczek do

niebieskich

pojemników

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 15: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Moodle

Przykład zadania

z dopasowaniem

par

(wzory mogą znaleźć się

w treści, ale nie na

rozwijanej liście; w Xerte

na odwrót – wzory mogą

znaleźć się tylko na

ruchomych żółtych

karteczkach)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 16: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Raptivity

Jeszcze jeden typ

pytania –

klasyfikacja

obiektów

(niedostępny w Articulate)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 17: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Istnieje gotowy

szablon slajdu na

przyporządkowanie

elementów do

zbiorów - w

działaniu wygląda

podobnie do

dopasowywania par

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 18: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Moodle

Tego typu zadanie

można zrealizować

przez test wyboru

z powtórzonymi

odpowiedziami do

różnych pytań -

jest to jednak dość

pracochłonne i nie

tak atrakcyjne

wizualnie

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 19: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Xerte

Program w trybie

eksperta pozwala

na tworzenie

własnych

szablonów slajdów

– jest to jego

domyślny tryb

pracy

(sam program Xerte też

można modyfikować – jest

rozpowszechniany na licencji

GNU GPLv3)

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Page 20: Xerte na konferencji VU2009

Marian RUSEK i Arkadiusz ORŁOWSKI

„Otwarte narzędzia do tworzenia interaktywnych wykładów w internecie"

Zapraszamy do wypróbowania Xerte i

zapoznania się z naszym przykładowym

kursem

http://e.sggw.waw.pl/course/view.php?id=233

IX Konferencja

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"