Young marketers 3 nhóm m.e

Download Young marketers 3   nhóm m.e

Post on 08-Jul-2015

88 views

Category:

Art & Photos

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bi thi young marketer ca M.E team

TRANSCRIPT

<p>Name of presentation</p> <p> Marketing proposal</p> <p>Bi hc khng nc mt173,9% Tr em b trng pht bng BO LC</p> <p>Bi cnh 25% ph n c con di 15 tui cho bit h phi chng kin chng c hnh vi bo lc vi con trong sut i1/2Bo lc i vi tr em vn l mt vn ang b che du 2Bi cnhBo lc ang cn b xem nhnh hng ca quan nim thng cho roi cho vt</p> <p>Dng yu thng, khen ngi v nhn nhn gio dc trTr c c th cm xc ring, xng ng c gio dc bng yu thng ch khng phi bo lc</p> <p>Phng php gio dc ShichidaPHN TCH I TH CNH TRANHGLENN DOMANPAPAMAMACOACHINGKch hot tim nng ca no bPht trin ton din tr tu v th chtDy theo kinh nghim thc tenDy con ton dinPht trin ton hc v ngn ng, k nng sng, cm th m nhco to cha m dy conPhng php gio dc hin i v khoa hc.Tp trung vo vic bi dng v nui dng tm hn trKhng phi nhi nht m mi iu n vi b t nhinGio dc tp trung vo b no con ngi thng qua tr chi, hnh nh v tng tc ca m v b</p> <p>S khc bit ca Shichida</p> <p>Bi hc khng nc mtL sn phm u tin trong nhm hc dnh cho ph huynh</p> <p>Trc nghim kim tra c im tm l ca con nh hng gio dc ph hpTng quan phng php ShichidaThc hnh trong tnh hung thc tMc tiu kinh doanhTrong 3 thng u tin sau chin dch t doanh thu 16 t ng50% i tng mc tiu bit v thng hiu30% tm hiu v kha hc: Bi hc khng nc mtTrong thi gian 1 nm 7-10% s ng k kha hc</p> <p>Mc TiuMc tiu x hiTrong 3 thng gim t l tr em b i x bo lc t 73,8% xung cn 68,8% Bc u thay i nhn thc v nh hng gio dc tr em</p> <p>Tui t 25-35 (C con 3-12 tui)Sng ti 6 thnh ph lnThu nhp BC+Trnh 12+c im dy con ca ngi chac im dy con ca ngi mNung chiu10,8%12,5%Hin hu32,8%12,5%Nghim khc49,0%29,0%Hay nh con2,5%1,4%Khc5%1,3%Ngun: Nghin cu Bin i gia nh Vit Nam ca Vin x hi hc v trung tm dn s - i hc Michigan, Hoa K</p> <p>Trong cch gio dc con, ngi cha thng t s dng tnh cm m ch yu s dng quyn lc, tnh k lut gio dc con ci.Ngi cha</p> <p>i tng tip cnTi sao li l ngi cha?Theo nghin cu cng b trn tp ch Journal of Early Adolescence, cc nh khoa hc thuc i hc Brigham Young (M): Cch nui dy ca ngi cha c mi quan h cht ch vi vic con pht trin tnh cch bn b, kin trNgi cha phn ln l ngi trc tip hay s dng n roi, hn vy hnh vi dy con ca ngi cha gin tip tc ng rt ln ti hnh vi dy con ca ngi m. </p> <p> Nu tc ng c i tng ny s ci thin rt ln ti vn bo hnh tr em.</p> <p>Trong cch nui dy con ci, a s ngi n ng thng a ra quyt nh ca mnh da l tnh hn theo cm tnh. Chnh v vy nu c s khoa hc thuyt phc h th h sn sng tham gia.Quyt nh ca ngi n ng thng c nh hng rt ln trong gia nh. </p> <p> Th mnh v tnh khoa hc ca phng php Shichida v thng hiu ca ngi Nht s c tn dngPhn khc i tngc imQuan im ca h v vai tr ca ngi cha trong vic gio dc conHnh viNhn thc v vic dng bo hnh dy conNgi cha ph mcRt t quan tm ti con, ch mi lo kim tin v khng dnh nhiu thi gian bn con.Nhim v ca ngi cha l CH CN cho con vt cht, dy con l nhim v ca ph n, ti khng quan tm.Thng xuyn dng bo lc vi con mi khi con khng lm va mnh, khng cn bit l do g.nh l ng v n sai m. Cho n cha ln sau khng phm li na.Ngi cha truyn thngC dnh cht thi gian bn con nhng ch khi c ngh v khng vng bn cng vicCha nhim v chnh l kim tin nui gia nh nhng bn cnh cng cn dnh thi gian dy con. Nhng h gio dc con theo quan nim thng cho roi cho vt.Ch khi thy con lm sai mi nh mng con. Nhng rt t khi cho con l do gii thch. Mc d rt au lng khi phi nh con nhng ch c cch mi lm con ln ngi.Ngi cha hin iLun c gng cn bng gia cng vic v gia nh. Lun mun dnh thi gian ngh ngi chi vi con hiu con hn. C cht t b nh hng ca truyn thng.n ng cn cn bng vic kim tin nui gia nh v vic gio dc con. Cn ch trng nhiu hn vi vic dy con.Thng nh nhng nhc nh con trc v cho con gii thch mi khi con mc sai lm. Nhng khi p lc hoc mt bnh tnh h s nng li vi con m khng cho gii thch.H c nh hng bi t duy dy con truyn thng do ba m h. Nhng lun c gng hn ch ti a nht vic dng n roi dy con. Mun tm mt phng php hu hiu dy con m khng lm con tn thng.Ngi cha ni trPhn ln quanh qun vi vic chm lo gia nh, chm sc con v dnh thi gian chi vi con rt nhiu.n ng chm sc, gio dc con v lo vic gia nh l chnh, kim tin khng cn qu quan trng, sng l c.Rt him khi nng li vi con. D di vi con trong mi tnh hung. Ch khi cc k bc tc mi nng li.Khng bao gi mun dng n roi, mng m vi conNgi cha hin i</p> <p>i tng mc tiuTi sao vy?L nhm i tng ngi tr, ang c tip cn vi x hi hin i, mun thot khi nhng quan nim truyn thng. H c c hi c tip cn vi nhiu lung thng tin tt hn </p> <p>L i tng c quan im v nhn thc ng n v vic dy con, ph hp vi gi tr ct li ca Shichida l yu thng, nhn nhn v khen ngi mang ti.L nhm i tng c nh hng ti cc nhm ngi cha truyn thng v c cht im tng ng vi h. V vy kt qu thay i dy con ca h s tc ng vi suy ngh, nhn thc ca nhm ngi cha truyn thng. Do nhm ny s l bc m tin ti nhm khch hng truyn thng trong giai on lu di.== &gt; D tc ng ti h hn v l tin tc ng ti cc nhm khc.</p> <p>Chi vi conCho con nGip con hcHp ph huynhCha8,4%4,1%17,1%16,5%M59,3%80,3%49,8%50,2%Ngun: Nghin cu Bin i gia nh Vit Nam ca Vin x hi hc v trung tm dn s - i hc Michigan, Hoa KNgi chm sc con ci chnh trong gia nh l ngi m. H lm mi th t cho con b, chm sc sc khe con.Mt ngi ph n 40 tui H Ni chia s:C th do n ng thiu kin thc khng th chm sc con bng ph n, nht l khi tr cn nhNgay t khi con cn b, ngi cha dnh qu t thi gian chm sc con, quan tm con t nhng vic nh nht. iu ny lm cho cha v con c t c hi hiu nhau hnHnh trnh tm l ngi chaCon lm saiMun con ngoanCh bo, nhc nh con v cho con gii thchMun con nhn ra ci saiCon khng nghe li, tip tc mc sai lmMt bnh tnh, mt kin nhnnh conKhin con s m khng ti phmSau khi nh conSuy ngh v hnh ng nh con ca mnhThu hiu ngi tiu dngWhat they say: nh con thy con khc ngi lm cha lm m ai ch au lng nhng mun con ln ln mnh m ng u vi cm by trong i, ti buc phi lm vyWhy they say: H lo ngh cho cuc sng tng lai xa ca con, vi nhng kh khn sau ny con s phi i mt trong i. </p> <p>What they do: Dng l l gio hun con nhng khi khng c hoc p lc cng vic lm mt bnh tnh khin h nh con m khng cho mt li gii thch</p> <p>Why they do: nh con c hiu qu tc th khin h cm thy an ton.Ba i, con s nhng lc nhng lc ba ln ting vi con, s nhng ln ba tc gin vi con, s lm ba </p> <p>Con mong sao mi ngy c nhng ci m t ba, nhng ci xoa u khen ngi ba dnh cho v nhng lc ba a con ti trng.</p> <p> Con yu , ba lm vy ch mong sao sau ny con c mnh m, tng lai con c tt p thi ch ba khng mun nh con u d bit rng con khng thch b vyKey Driver: sau ny con khng b vp ng trong cuc sng, khng b nhng cm by cuc i nh , ti sn sng lm mi th.</p> <p>Key Barrier: Cha thi gian tm c mt phng php no hiu qu nhanh v r rt nh nh mng nn ti khng dm chp nhn mo him chn cch khc.</p> <p>Insight: Va bn bu vi cng vic, lo toan cuc sng gia nh, ti khng c thi gian tm hiu xem ti sao con ti li lm nh vy, iu khin cho ti v n khng hiu nhau. Hn na mun con trng thnh ln ngi, ti khng dm nh cc tng lai con bng mt bin khc khc ngoi nh mng con d bit rng iu cng lm cho khong cch gia ti v con ln hn.</p> <p>Shichida s l cu ni hn gn khong cch gia cha m v con ci bng yu thng, khen ngi v nhn nhn.Chin lc tip cnGn nhau hn</p> <p>18 Big IdeaGn nhau hn </p> <p>Ch n gin bng nhng hnh ng ba dnh cho con hng ngy nh mt ci m, mt li khen hay mt ci xoa u cng lm khong cch gia ba v con c rt ngn li. Bng cch hiu ng ngha ca vic dng yu thng m gio dc Shichida mang ti, ba m hon ton c th hiu con hn gip con pht trin ton din.</p> <p>Message: Khong cch v mt khng gian v thi gian khng th lm vi i tnh yu thng cha dnh cho con nhng khong cch ca s thu hiu c th s lm tn thng tnh yu .</p> <p>Slogan: Xa nha khong cch Ko gn yu thng.</p> <p>Ti sao lm nh vy?Funcitional: Khong cch lm cho cha m v con khng th c c nhng pht giy trn vn bn nhau. Vi gip ca Shichida, d vn cn khong cch v khng gian v thi gian nhng khong cch v s thu hiu s khng con.</p> <p>Emotinal: Mi a tr u cn c ba m nng niu v mt cm xc pht trin ton din. Vi s gip ca Shichida, con s cm nhn c cm gic c yu thng ba m dnh cho. V con xng ngc nhn nhn v yu thngCh c tri nghim thc t.mi mang li s thu hiuDeployment PlanTRIGGER (1/3/2015-25/3/2015)EXPERIENCE(26/3/2015-1/5/2015)ADVOCATE(1/5/2015-31/5/2015)ObjectivePhi by s tht quan nim dy con ca cha m. H lun mun mang n cho con nhng iu tt p nht nhng c phi l iu con cnMang n tri nghim v phng php gio dc Shichida dnh cho ba m. cho m hiu r hn v cng dng ca gio dc bng yu thng.Lan ta s thay i ca cha m v con ci trong cch th hin tnh cmBrand RoleShichida gip cha m nhn ra rng cha m v con ci ang tn ti mt KHONG CCH rt ln v vic hiu nhauShichida mang n cho cha m nhng tri nghim v phng php gio dc mi.ng hnh cng cha m thay i gio dc con ci gip con pht trin ton din.Key MessageBn mang n nhng iu m cho rng tt nht cho con, nhng liu c phi l nhng th con cn? khong cch gia cha m v con khng cn tn ti.Ba m l cu ni a con ti tng laiKey HookIU CON MUNHNH TRNH HN GN KHONG CCHNgy hi GN BN CONSupportive tacticsRadio, bo ch, viral clipTV, Facebook, bo chEvent, talkshowXut hin bi lm vn lp 3 gy xn sao vi : Hy k v ngi cha ca em ni v nhng iu a tr mong mun t ba m.</p> <p>-- &gt; nh ng suy ngh ca cha m: Thc s th con mnh cn g?</p> <p>TRIGGERBa em chng bao gi dnh thi gian chi vi em c. Ngy qua ngy ba lun dnh thi gian cho cng vic, ht vic ny li n vic khc. Nhiu lc em mong ba bt cht thi gian chi vi cng con ch khng phi dnh tin mua tng con chi . Con mong sao c th c khoe vi ba rng: hm nay con c im 9 ba nhng chng c c hi c </p> <p>Chuyn mc radio: iu con mun</p> <p>L nhng chia s ca gio s Shichida v tm l ca tr, nhng iu tr mong mun t ba m. Chng trnh c pht trn sng radio vo 20h mi ti th 7 v ch nht hng tun (Trong 3 tun)TRIGGERRadio, PR trn bo mngTi cc trng mm non, siu th kho st v vic cha m thc s bit con mun g?EXPERIENCEChic xe mang hnh logo Shichida i n 6 tnh thnh ph ghi li nhn khong khc gn gi hng ngy ca cha dnh cho con. Nhng ngi cha cho con n, a con i hc chi vi con... ng thi phng vn cm xc ca nhng ngi m v hnh ng ca cha dnh cho con. Nhng hnh nh, cu ni phng vn v ngi m s c a ln Fanpage: Bi hc khng nc mt </p> <p>t cc Booth, Standy ti cc ti cc trng hc, trung tm gii tr v phng php Shichida v kha hc Bi hc khng nc mt. Cc ph huynh s c tr li phiu trc nghim v thi gian dnh cho con, mc hiu con mun g, sau s c t vn. </p> <p>T chc cc lp hc th</p> <p>Mt s gia nh xut hin trong hnh trnh ghi li hnh nh ca chic xe Shichida s c chu cp kinh ph mi n d Ngy hi Gn bn con c t chc giai on 2.Ngy hi: Gn bn conActive: T chc ngy hi ti 6 thnh ph ln.+Chia s v cch dy con bng yu thng do chnh gio s Shichida chia s+ Nhng chia s v s thay i ca con do nhng ng b b m nhn c t vn ca Shichida+Cc hot ng tng tc ca cha v con+ Cng th 10000 qu bng bay vi nhng iu con mong mun vi cha ri cng th ln tri th hin thng ip hy bn con nhiu hn, dng yu thng mang ti tng lai con</p> <p>Pht ng thnh lp CLB Dy con bng yu thng ti 6 tnh. Shichida s l n v t vn chuyn mn v truyn thng.ADVOCATEUc lng chi ph cho chin dchPhaseGhi chChi phTRIGGER</p> <p>Truyn thng bo mng v chng trnh Radio iu con munKho st ti cc trng mm non, siu th300.000.000EXPERIENCEChi ph chuyn i ghi li hnh nh ti 6 tnht Booth, StandyCc lp hc thChi ph cho cc gia nh vo tham gia ngy hiChi ph truyn thng cho chuyn hnh trnh1.500.000.000ADVOCATE</p> <p>Chi ph t chc 6 ngy hi ti 6 thnh phTruyn thng cho ngy hi10000 qu bng bayH tr kinh ph ban u cho CLB2.700.000.000Tng chi ph5.000.000.000nh gi KPIPhaseGhi chTRIGGERNgi nghe radio chng trnh iu con munPhiu kho st v vic bit con mun gEXPERIENCELt tm kim t kha v ShichidaNgi tham d lp hc thNgi tham gia tr li phiu trc nghim.ADVOCATES lng ngi tham d s kinLt tm kim v kha hc Bi hc khng nc mtS ngi ng k tham gia kha hcS lt ngi tm hiu v kha hc S ngi tham gia CLB</p>