Наш дім - Березняки (Березень 2016)

of 4 /4
ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ БЕРЕЗНЯКІВ У ГРУПІ «НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК читайте на 3-ій сторінці читайте на 4-ій сторінці інформаційна загальнополітична газета №1(35) березень/2016 Алко-стоп по всій столиці! Дніпровський район – «лідер» за кількістю ДТП за участю велосипедистів Сам собі господар Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах читайте на 3-ій сторінці Зелена смужка, що розділяє проспект Возз’єднання та колишню вулицю Серафимовича орієнтовною площею 1,6 га незабаром отримає нове життя. До Дня Києва тут відкриють сквер імені Івана Миколайчука. До Дня Києва на Березняках з’явиться сквер імені Миколайчука Улітку на українців чекає «комунальна самостійність». Що потрібно встигнути власникам квартир до 1 липня? В Україні з 1 липня стартує справ- жня комунальна «революція». Адже саме з цього дня вступає в силу новий закон, який руй- нує монополію ЖЕКів на надан- ня житлово-комунальних послуг. Тепер повна відповідальність за утримання та управління будин- ком перекладається на його меш- канців. Відтак власники квартир багатоповерхових будинків ма- ють опікуватися не лише своїми оселями, а й сходами, ліфтами, дахом та подвір’ям. читайте на 2-ій сторінці Там, де ходив Іван…

Author: viktor-rudenko

Post on 14-Apr-2017

419 views

Category:

Social Media


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Наш дім - Березняки (Березень 2016)

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ БЕРЕЗНЯКІВ У ГРУПІ «НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК

читайте на 3-ій сторінці

читайте на 4-ій сторінці

і н ф о р м а ц і й н а з а г а л ь н о п о л і т и ч н а г а з е т а№ 1 ( 3 5 ) б е р е з е н ь / 2 0 1 6

Алко-стоп по всій столиці!

Дніпровський район – «лідер»

за кількістю ДТП за участю велосипедистів

Сам собі господар

Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах

читайте на 3-ій сторінці

Зелена смужка, що розділяє проспект Возз’єднання та колишню вулицю Серафимовича орієнтовною площею 1,6 га незабаром отримає нове життя. До Дня Києва тут відкриють сквер імені Івана Миколайчука.

До Дня Києва на Березняках з’явиться сквер імені Миколайчука

Улітку на українців чекає «комунальна самостійність». Що потрібно встигнути власникам квартир до 1 липня?

В Україні з 1 липня стартує справ-жня комунальна «революція». Адже саме з цього дня вступає в силу новий закон, який руй-нує монополію ЖЕКів на надан-ня житлово-комунальних послуг. Тепер повна відповідальність за утримання та управління будин-ком перекладається на його меш-канців. Відтак власники квартир багатоповерхових будинків ма-ють опікуватися не лише своїми оселями, а й сходами, ліфтами, дахом та подвір’ям.

читайте на 2-ій сторінці

Там, де ходив Іван…

Page 2: Наш дім - Березняки (Березень 2016)

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ БЕРЕЗНЯКІВ У ГРУПІ «НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК

МОЯ ХАТА ТЕПЕР НЕ СКРАЮЗ 1 липня цього року усі ЖЕКи по Україні втратять свою мо-нополію на надання послуг. Це буде перший етап реформу-вання житлово-комунальної сфери, мета якого покращити якість надання послуг грома-дянам. Замість звичних нам ЖЕКів відтепер оселі обслуго-вуватимуть або утворені меш-канцями об’єднання спів-власників багатоквартирних будинків (ОСББ), або при-ватні управлінські компанії. Обирати такі компанії, зміню-вати їх (якщо ті виявилися не хазяйновитими) можуть самі мешканці багатоквартирних будинків.

Згідно з нововведенням, власники квартир мають час до 1 липня 2016 року, щоб визначитися з тим, хто здій-снюватиме управління їхнім будинком надалі. Вирішува-ти подальшу долю своєї ба-гатоповерхівки, а відповідно — свого комфорту та благо-устрою, власники квартир ма-ють на загальних зборах. У та-кий спосіб мешканці повинні обрати управителя будинком поміж себе або запросити ке-руючу фірму, яка надаватиме усі житло-комунальні послуги, відповідатиме за утримання будинку, ремонт, буде під-звітною мешканцям. Вартість таких послуг визначається за домовленістю сторін.

Якщо власники квартир не зможуть дійти згоди до лип-ня цього року, тоді орган міс-цевого самоврядування на конкурсній основі обере та-кому будинку управляючого або керуючу фірму, яка буде грати за своїми правилами та запропонує мешканцям свої тарифи.

Договір буде підписува-тись на один рік, і якщо жи-телям будинку призначена управляюча компанія не при-йде до смаку, то вони можуть об’єднатися в окреме ОСББ. Якщо ні – то місцева рада знову призначить управите-ля терміном на рік.

Головна мета нового закону — пробудити у мешканців бу-динків почуття власника і від-повідальність за своє майно. Тож варто не зволікати!

ЧАС СПЛИВАЄ! Закон № 417-VIII "Про осо-бливості здійснення права власності в багатоквартирно-

му будинку" Верховна Рада прийняла ще в липні минулого року. І на вирішення всіх орга-нізаційних питань українцям дали один рік.

ОСОБЛИВОСТІ ОСББ Мешканці ОСББ можуть пла-тити за квартплату менше. Такі об’єднання мають змогу користуватися державними і міжнародними програмами, спрямованими на розвитку енергозбереження. Скажімо, держава може компенсувати частину кредиту, взятого бу-динком на утеплення стін і за-міну вікон в під'їзді.

Одначе є і нюанси. На капітальний ремонт бу-динку ОСББ доведеться зби-рати "з нуля". Скільки від-кладати грошей на ремонт і якими частинами, власники квартир повинні вирішити на зборах.

Для створення ОСББ необ-хідно отримати згоду більше 50% власників квартир. А піс-ля цього можна самим почати управляти своїм будинком: найняти главу правління, бух-галтера, двірника.

Раніше закон про ОСББ не гарантував, що попередній балансоутримувач просто так віддасть будинок на баланс об’єднання. Тепер же піс-ля об’єднання будинок (або група будинків) автоматично переходить на баланс ОСББ і знімається з балансу. Тепер є чітка норма – колишньому балансоутримувачу даєть-ся три місяці з моменту реє-страції ОСББ, щоб передати всю наявну документацію на будинок. Прибудинкова те-риторія повинна належати ОСББ, і воно вправі її отри-мати у власність. Але якщо мешканці не створять ОСББ і їм призначать управителя, то саме управитель буде розпо-ряджатися цією земельною ділянкою, а не співвласники будинку.

2 № 1 б е р е з е н ь / 2 0 1 6

САМ СОБІ ГОСПОДАР

Улітку на українців чекає «комунальна самостійність». Що потрібно встигнути власникам квартир до 1 липня?

Якщо раніше кожен власник квартири мав один голос, коли вирішувалося питання спільне для всього будинку, то тепер вага голосу при прийнятті рішень розподіляється згідно з пропорційністю площі нерухомості. Тобто, якщо людина сплачує більше, то і вага її голосу – більша. Але й відповідальність – також.

ПРИНЦИПОВО!

Якщо ви маєте потребу в консультації, до ваших послуг - громадська приймальня депутатів Київради Андрія Страннікова та Віталія Рослякова. Працює за адресами:

• Вул. Шумського, 6-б (приміщення ЖЕД-407, к.16)

• Вул. Серафимовича, 15-а (дитячий садок № 274)

ДЕПУТАТСЬКА ДОПОМОГА

В УКРАЇНІ З 1 ЛИПНЯ СТАРТУЄ СПРАВЖНЯ КОМУНАЛЬНА «РЕВОЛЮЦІЯ». АДЖЕ САМЕ З ЦЬОГО ДНЯ ВСТУПАЄ В СИЛУ НОВИЙ ЗАКОН, ЯКИЙ РУЙНУЄ МОНОПОЛІЮ ЖЕКІВ НА НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. ТЕПЕР ПОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УТРИМАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ НА ЙОГО МЕШКАНЦІВ. ВІДТАК ВЛАСНИКИ КВАРТИР БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ МАЮТЬ ОПІКУВАТИСЯ НЕ ЛИШЕ СВОЇМИ ОСЕЛЯМИ, А Й СХОДАМИ, ЛІФТАМИ, ДАХОМ ТА ПОДВІР’ЯМ.

КРОК 1Створення

ініціативної групи

КРОК 5Виготовлення

печаток

9 КРОКІВ СТВОРЕННЯ ОСББ

КРОК 6Відкриття

рахунків в банку

КРОК 8Укладання

відповідних угод

КРОК 7Прийняття будинку

в управління,початок управління

будинком

КРОК 9Оформлення

правовстановлюючихдокументів на

земельну ділянку

КРОК 2Підготовка до

установчих зборів

КРОК 3Установчі збори

КРОК 4Державна

реєстрація

З чого почати? Орієнтовний план дій:

1Познайомитись з сусідами.

2Організувати зустріч, щоб визначитися з по-

дальшою долею будинку — призначити власного управителя (у кожному будинку серед мешканців точно знайдеться один бухгалтер та будівельник) або зайнятися пошуками керуючої фірми.

3Можливий варіант — до-мовитись з управителем

сусіднього будинку, щоб той здійснював управління і вашим будинком на пер-ший час.

4Можливий варіант — об’єднатися з іншими

будинками та обрати для себе спільного управителя або управляючу фірму.

5У разі потреби — звер-нутися за консультацією

юристів.

Так звані соціальні кіоски «Київхліб», де реалізуєть-

ся хлібобулочна продукція за цінами виробника, без посередницьких і реаліза-торських «накруток», уже давно стали популярними серед киян. На Березняках такий кіоск успішно функ-ціонує на проспекті Тичини, 26. Його хлібна продукція відпускається усім охочим, і жодних обмежень не існує.

Незабаром новий кіоск, на місці колишньої «нали-вайки», з’явиться за адре-сою Дніпровська набереж-на, 9-9-А. «Березняківці неодноразово зверталися до мене з проханням по-сприяти відкриттю хлібного кіоску на цьому місці, - каже депутат Київради Віталій Росляков. – І нарешті це стало можливим».

У новому хлібному кіоску реалізується весь асорти-мент продукції, яку випус-кає хлібзавод. На покупців чекає великий вибір пряни-ків, бубликів, кексів, тісте-чок, зокрема, і найвідоміші вироби столичного хлібза-воду – заварні тістечка.

Кіоск відкритий з 8-ї годи-ни ранку до 20-ї вечора.

У столиці запустили онлайн-чергу для офор-

млення паспортів нового зразка (ID-карти) або за-кордонного паспорту. Поки що така черга працює в тес-товому режимі та тільки для одного з відділів – Дніпров-ського районного відділу ДМС (вул. Н. Лебедєва, 14-а). Сервісом можна скорис-татися на сайті Державної міграційної служби.

Процедура запису про-ста. На сайті потрібно ви-брати бажану дату, час, вказати свої контактні дати і номер телефону. Після реєстрації користувачу на телефон приходить смс-повідомлення, у якому вка-зано номер черги та час при-йому. Номер кабінету (вікна) з’явиться на електронному табло у підрозділі під час прийому. Оплатити послугу можна у будь-якому банку або безпосередньо у підроз-ділі ДМС. Подібну онлайн-чергу пізніше впровадять і для інших районів столиці.

ДО РЕЧІ

На Березняках незабаром відкриється новий соціальний кіоск «Київхліб»

У Дніпровському районі з’явилася онлайн-черга для оформлення паспортів нового зразка

Page 3: Наш дім - Березняки (Березень 2016)

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ БЕРЕЗНЯКІВ У ГРУПІ «НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК

3№ 1 б е р е з е н ь / 2 0 1 6

АЛКО-СТОП ПО ВСІЙ СТОЛИЦІ!

ТАМ, ДЕ ХОДИВ ІВАН…

До Дня Києва на Березняках з’явиться сквер імені Миколайчука ЗЕЛЕНА СМУЖКА, ЩО РОЗДІЛЯЄ ПРОСПЕКТ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ ТА КОЛИШНЮ ВУЛИЦЮ СЕРАФИМОВИЧА ОРІЄНТОВНОЮ ПЛОЩЕЮ 1,6 ГА НЕЗАБАРОМ ОТРИМАЄ НОВЕ ЖИТТЯ. ДО ДНЯ КИЄВА ТУТ ВІДКРИЮТЬ СКВЕР ІМЕНІ ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА

Влаштування дорожньо-стежкової мережі- із застосуванням ФЕМ – 1 290 м2

Влаштування озеленення- влаштування газону шаром 15 см – 2000 м2

- влаштування живої дворядної огорожі зі спіреї – 450 п.м (2 250 шт.)

- посадка дерев • клен гостролистий – 10 шт. • павловнія – 10 шт.

- квітники – 45 м2

• бегонія – 600 шт. • ірис – 50 шт. • елімус – 50 шт. • піретрум – 300 шт. • петунія – 300 шт. • сальвія – 280 шт. • тагетіс – 420 шт.

Влаштування декоративної металевої огорожі – 436 п.м / 242 шт. (1,8*1,0)

- Лави – 15 шт.

- Урни – 15 шт.

Ініціатива надати цій ділянці офіційний ста-

тус скверу належить бе-резняківським депута-там Віталію Рослякову та Андрію Страннікову. Більше того, цей сквер отримає ще й символічну назву – імені Івана Мико-лайчука (як і сама вулиця Серафимовича, яку те-пер перейменовано на честь відомого україн-ського режисера). Адже саме тут, на Серафимо-вича, 5, свого часу жив

Іван Миколайчук аж до самої смерті в 1987 році.

Цьогоріч виповнюється 75 років з дня народжен-ня актора, тож до нового скверу імені Миколайчука буде прикута увага. Його обіцяють зробити за-тишним і охайним. Євген Ковшун, директор кому-нального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровсько-го району, запевняє, що вже незабаром тут про-кладуть доріжки (аж до

мосту Патона), висадять квіти та дерева. А ще за-кладуть камінь, на місці якого незабаром встанов-лять пам’ятник Івану Ми-колайчуку. «Цей сквер ми робимо в європейському форматі, – обіцяє Євген Ковшун. – Обабіч його буде висаджений живо-пліт для стримування пи-люки та шуму від машин. Адже з обох боків скверу – завантажені машинами вулиці, і кущі будуть гаси-ти викиди в повітря».

Віднині придбати алкоголь у Києві можна буде лише в ма-

газинах та кафе-ресторанах – у кіосках спиртне не продавати-муть. Таке рішення 17 березня ухвалила Київрада. А причина такої заборони – численні скар-ги від киян на роботу столичних «наливайок», які створювали не найкращу «атмосферу» для мешканців сусідніх будинків.

Підприємці-власники кіосків уже відреагували обуренням і пікетами під стінами КМДА, адже це нововведення відчутно вдарить по їхній кишені. Але де-путати здаватися не збирають-

ся. «При всій повазі до малого бізнесу не можу погодитися, що алкоголь є товаром першої необхідності. І що його потріб-но продавати в кожному кіос-ку, - коментує рішення депутат Київради Андрій Странніков. - У Києві не існує проблеми дефі-циту алкогольних напоїв, а от проблема алкоголізму (у тому числі дитячого) - реально існує. Для чого продавати алкоголь у МАФах, якщо його можна спо-кійно купити в супермаркеті? Тим паче, що в магазині у під-літків шанси купити алкоголь в рази нижче, ніж у МАФі».

Раніше, щоб потрапити з вул. Березняківської до

будинку №19-19-А по вули-ці Серафимовича (тепер – Миколайчука) доводилось об’їжджати через проспект Тичини з подальшим виїз-дом на бульвар Бучми, по-воротом на вулицю Сера-фимовича і рухом вздовж неї. Загалом доводилося долати додаткову відстань

у понад 2 (!) кілометри! Зрозуміло, що мешканці неодноразово звертали-ся до депутатів Київради з проханням дозволити «зрі-зати» це гак.

І ось нарешті «крига скресла»: у результаті чис-ленних зустрічей з керів-ництвом «Київавтодору» та «Київдорсевісу», вели-кої кількості депутатських

звернень до Департаменту транспортної інфраструк-тури КМДА березняківців було почуто. Тим більше, що вирішення питання з «горе-поворотом» не суперечить вимогам дорожнього руху. Відтепер повертати на ву-лиці Миколайчука можна! Економія палива, ходової частини автомобілів та часу – очевидна.

Коротша дорога додому ВІДТЕПЕР ПОВОРОТ НА ВУЛИЦЮ МИКОЛАЙЧУКА (СЕРАФИМОВИЧА) ДОЗВОЛЕНО

КИЇВРАДА ЗАБОРОНИЛА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЮ В МАФАХ

Page 4: Наш дім - Березняки (Березень 2016)

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЖИТТЯ БЕРЕЗНЯКІВ У ГРУПІ «НАШ ДІМ - БЕРЕЗНЯКИ» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ФЕЙСБУК

4 № 1 б е р е з е н ь / 2 0 1 6

Інформаційна загальнополітична газета «Наш дім - Березняки». Засновник: громадська організація «Наше рідне місто». Свідоцтво про реєстрацію КУ №647-285Р від 14.06.2012 р. Розповсюджується безкоштовноАдреса редакції: 04212, вул. Маршала Малиновскього, 13Б, оф. 127. E-mail: [email protected]. Друкарня: ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А. Наклад: 20000. Замовлення № ______

Зелена «модернізація»У «ВЕРБОВОМУ ГАЮ» ПРОЙШЛА ВЕСНЯНА ТОЛОКА, А ЗГОДОМ ПРОДОВЖИТЬСЯ МАСШТАБНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ

Як розповів нам Євген Ков-шун, директор комуналь-

ного підприємства по утри-манню зелених насаджень Дніпровського району, на «Вербовий гай» вже найближ-чим часом чекають суттєві зміни. До вже облаштованої частини парку незабаром приєднається ще чимала ді-лянка причепуреної та озе-лененої території. Завдяки зусиллям депутата Київради Віталія Рослякова цьогоріч міська казна виділила кошти на другий етап реконструкції «Вербового гаю» - на черзі ді-лянка парку на Дніпровській

набережній. «Ми продовжимо озеленення та благоустрій те-риторії до вулиці Березняків-ської, - каже Євген Ковшун. – Планується цього року зро-бити півтори тисячі квадрат-них метрів нових доріжок. Є меценати, які обіцяють виса-дити багато калинових кущів».

За проектом, у «Вербовому гаю» цієї весни мають з’явитися десятки новеньких клумб з кві-тами, кількадесят кленів, ну і, звісно, більше сотні символів парку – верб різних видів. Вста-новлять вздовж вербової про-менади новесенькі лави для відпочинку та сміттєві урни.

А ще комунальники обіця-ють цього року нововведен-ня - сучасну поливну мережу газонів на Дніпровській на-бережній. «Газони у нас за-зеленіють і будуть ідеальні, не гірші, ніж в центрі Києва», - обіцяє Євген Ковшун.

У майбутньому в парку пла-нується облаштувати також відпочинкову зону для скейт-борду, оглядові майданчики (адже навпроти парку від-кривається чудовий крає-вид правого берега Дніпра із золотими банями Києво-Печерської Лаври), фонтани та альтанки.

Влаштування озеленення:- влаштування газону – 5000 м2

- посадка дерев – 75% заміна грунту (0,5*0,4) • верба біла – 65 шт. • верба Матсудана – 35 шт. • клен гостролистий – 25 шт.

- посадка кущів – 75% заміна грунту (0,2*0,15) • дейція – 25шт. • форзиція – 30 шт. • верба – 100 шт. • вейгела – 50 шт.

- влаштування квітників багаторічних – 150 м2

(корито – 10 см, підсипка – 15 шт.) • гвоздика периста – 250 шт. • флокс волотистий – 300 шт. • півонія трав’яниста – 50 шт. • люпин багаторічний – 100 шт. • седум видний – 300 шт. • ірис – 150 шт. • лілійник – 160 шт. • елімус – 250 шт. • ясколка – 400 шт. • арабіс – 675 шт. • бересклет – 150 шт. • туя – 50 шт.

Асоціація велосипедистів України проаналізувала ста-

тистику ДТП у Києві й дійшла висновку: у столиці у 2015 році значно зросла кількість аварій за участю велосипедистів по-рівняно з минулими роками. На щастя, у 2015 році, уперше за останні декілька років, обійшло-ся без летальних випадків серед велосипедистів. Але загалом у 2015 році сталося 187 аварій, травми отримали 95 осіб (для порівняння: у 2012 році - 122

ДТП, у 2013 - 125, у 2014 - 139).Найбільш небезпечними ра-

йонами називають Дніпров-ський та Дарницький – тут сталось по 28 ДТП. В Оболон-ському та Шевченківському – по 23, у Деснянському та Свя-тошинському – по 20. Найбільш безпечними для велосипедис-тів стали Печерський (4 пригод) та Подільський (5) райони. А однією з найбільш небезпечних вулиць для велосипедистів на-звано Дніпровську набережну.

Дніпровський район — «лідер» за кількістю ДТП за участю велосипедистів

«ПРАВИЛЬНІ» СМІТНИКИ «ПРАВИЛЬНІ» СМІТНИКИ

У КИЄВІ ВСТАНОВЛЯТЬ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРІВ, ЛАМП І БАТАРЕЙОКНезабаром у столиці з’являться нові оранжеві контейнери для збору небезпечних відходів – термометрів, ламп, ба-тарейок. Уже придбано 140 таких смітників. Розташують їх в ЖЕДах та районних адміністраціях. Тому якщо у вас нако-пичилося сміття, яке не бажано викидати в загальний кон-тейнер для відходів, – ви знатимете куди йти.

ФОТОФАКТ

У Києві проведуть капремонт 44 вулиць, проспектів і площ

Цього року у Києві, окрім поточного, буде прове-

дений капітальний ремонт доріг на 44-х вулицях, про-спектах та площах. Перед дорожниками поставили вимогу, щоб покриття було якісним: для «звичайних» до-ріг -мінімум 5 років гарантії, а на асфальт, покладений на мостах, – від 10 років.

Так, цього року нове дорожнє покриття з’явиться на бульварі Бучми, вулиці Васильківській, проспектах Глушкова і Перемо-ги, вулиці Мельникова, Голосіїв-ській площі, проспекті Правди, бульварі Шевченка та інших.

До речі, варто відзначи-ти, що 60% усіх столичних доріг потребують капіталь-ного ремонту.