2016 02 19 - babel openbaar ministerie gerrit schotte cicely van der dijs repliek

Author: black-lion

Post on 23-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  1/18

  1

  Repliek

  Onderzoek BABEL

  van de officieren van justitie bij het gerecht in eerste aanleg Curaao in de strafzaak

  tegen

  Gerrit SCHOTTE en Cicely VAN DER DIJS(Parketnummers 50000086/14 en 50000087/14),

  ter terechtzitting van 19 februari 2016

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  2/18

  2

  DEEL 1 VAN HET PLEIDOOI

  - pleidooi begint met citaat van Malcolm X- Im for the truth

  - dat citaat past veel beter boven een requisitoir van het OM

  - het OM is, net als de rechter, altijd op zoek naar de waarheid- de strafadvocaat niet altijd- voor advocaat staat maar n belang voorop: dat van zijn clint

  - en dat belang is vaak juist niet het vinden de waarheid,

  - maar eerder het verhullen ervan, alles in het belang van de clint- dat is geen waardeoordeel, maar dat is nu eenmaal de taak van de advocaat in het

  strafproces

  - pleidooi van bijna 6 uur en 185 paginas

  - alle respect voor het werk dat er in is gestoken- het is de verdediging niet gelukt de veelheid aan bewijs tegen Schotte en vdDijs te

  weerleggen

  - het eerste deel, meer dan de helft van het pleidooi, gaat niet over de strafbare feiten

  waarvan Schotte en vd Dijs worden verdacht- gaat niet over wat Schotte verkeerd zou hebben gedaan

  - maar over vermeende fouten en strafbare feiten van anderen

  - Gouverneur

  - PG- Hoofd Officier

  - VDC

  - ORCO Bank- MOT

  - Minister van Justitie Curaao

  - persvoorlichter OM- en nog een aantal anderen

  - er wordt uitgebreid met de beschuldigende vinger gewezen naar anderen

  - om de aandacht af te leiden van waar het echt om gaat:

  - de beschuldigingen aan het adres van Schotte en vdDijs

  - en de ernst van die feiten

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  3/18

  3

  - als een rookgordijn is een complottheorie ten tonele gevoerd door de verdediging

  - Schotte zou het slachtoffer zijn van een politieke vervolging

  - Schotte zou politiek uitgeschakeld moeten worden

  - dat complot is er niet, dat complot bestaat niet

  - Schotte wordt vervolgd omdat er wettig en overtuigend bewijs is dat hij ernstigestrafbare feiten heeft gepleegd- niets meer, niets minder

  - het is de verdediging niet gelukt om dat complot ook maar enigszins aannemelijk

  te maken- de politieke component in deze zaak is dat de verdachte een politicus is

  - dat maakt dit proces nog niet tot een politiek proces

  - het OM maakt ook geen jacht op MFK politici, zoals gesteld door de verdediging

  - iedere politicus, van welke partij dan ook, loopt het risico vervolgd te worden alshij of zij strafbare feiten pleegt

  - verdediging stelt: geen eerlijk proces want

  - start onderzoek niet rechtmatig- vertrouwensbeginsel is geschonden

  - willekeur

  - onvoldoende verdenking- er zijn strafbare feiten gepleegd, oa door het OM, die niet vervolgd worden

  - huiszoekingen zijn onrechtmatig

  - dossier is niet compleet en onderzoek is niet volledig

  - trial by media

  - start onderzoek is rechtmatig

  - gestart op basis van gegevens uit Itali en aangiftes

  - 10 november 2011 zoeking in Rome- medio 2012 mail aan AG (bijlage 148).

  - 16 juli 2012 brief Fundashon Akson Sivil (bijlage 149), getekend voor ontvangst

  zonder datum

  - 18 september 2012 aangifte Verstappen (bijlage 149), die dag ook hier binnengekomen

  - 22 oktober 2012 aangifte anoniem gebleven burger (bijlage 150), die dag ook hier

  binnen gekomen

  - 19 december 2012 werkbezoek aan Milaan.- 28 januari 2013 feitenonderzoek LR

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  4/18

  4

  - vertrouwensbeginsel is niet geschonden

  - brief van de PG van 29 december 2010

  - aangegeven dat er vooralsnoggeen termen aanwezig waren voor eenstrafrechtelijk onderzoek

  - in september 2012 en oktober 2012,

  - dus bijna twee jaar na de brief van de PG,- twee aangiften en- ook vanuit het buitenland informatie over zaken die in de aangifte naar voren

  komen

  - de reden om toen wl strafrechtelijke vervolging in te stellen: nieuwe informatie

  - er is geen sprake van willekeur- opportuniteitsbeginsel is voorbehouden aan het OM- jurisprudentie: het staat de strafrechter niet vrij om een vervolgingsbeslissing ten

  volle te toetsen- Hoge Raad: vervolgingsbeslissingen zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen

  onverenigbaar zijn met de beginselen van een goede procesorde

  - 3 voorbeelden:

  - vervolging is i.s.m. een gepubliceerde richtlijn (NJ 2012, 642);- na uitlatingen bevoegde functionaris dat geen vervolging zou plaats

  vinden (LJN: BW5002).

  - geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie kon oordelen datmet vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang

  gediend kan zijn (NJ 2013, 109).

  - er was voldoende verdenking

  - vaste rechtspraak dat zelfs een anonieme tip een verdenking kan opleveren- in deze zaak is er veel meer dan alleen een anonieme aangifte

  - geen strafbare feiten gepleegd door het OM

  - zelfs als MOT-meldingen al onrechtmatig zijn verkregen -quod non-,

  - dan nog mag het OM die gebruiken- het mogelijk onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden geheel buiten politie of

  justitie om

  - HR 16 oktober 1990,NJ1991, 175; HR 11 april 1995,NJ1995, 537 en HR 14

  november 2006,NJ2007, 179.

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  5/18

  5

  - huiszoekingen zijn rechtmatig

  - verricht met machtiging en onder leiding van rechter-commissaris

  - dat OM had moeten wachten tot na uitspraak in art 15 procedure van FAS islariekoek

  - dossier is compleet en onderzoek is volledig

  - verdediging klaagt over het feit dat getuige La Monica niet is gehoord

  - OM en politie, ook in Engeland en Itali hebben er alles aan gedaan omhem te vinden: zie stukken in dossier

  - La Monica is een getuige van de verdediging

  - naaste medewerker en rechterhand van Corallo

  - als iemand hem zou kunnen vinden, dan is dat de verdediging wel- of zou het voor Schotte en vdDijs juist beter uitkomen als hij niet

  gevonden wordt?

  - verdediging stelt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar afluisterapparatuurin auto Schotte

  - kom daar later op terug

  - er is geen trial by media

  - de aangehaalde uitlatingen van Minister Navarro hebben geen betrekking op dezaak Babel

  - de persvoorlichter van het OM heeft slechts uitgelegd wat de verdenking tegen

  Schotte inhield en dat mag hij doen

  - verdediging heeft uitgebreid stil gestaan bij het reilen en zeilen bij MOT en VDC

  - OM gaat daar verder niet op in:

  - relevantie voor de zaak Babel in de daarin te nemen beslissingen ontbreekt

  - de verwijten van de verdediging zouden volgens verdediging moeten leiden tot niet- ontvankelijkheid van het OM

  - het OM bestrijdt dat ten stelligste

  - niet-ontvankelijkheid van het OM komt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen in

  aanmerking

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  6/18

  6

  - er moet sprake zijn van een

  - ernstige inbreuk

  - op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor- doelbewust of

  - met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte

  - aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan(HR 19 december 1995,NJ1996/249 (Zwolsman)

  - aan deze voorwaarden voor niet-ontvankelijkheid wordt in deze zaak in de verste verte

  niet voldaan: Zwolsman criterium

  - bewijsuitsluiting is evenmin niet aan de orde- geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs

  - de gewraakte MOT meldingen bijvoorbeeld worden niet gebruikt voor bewijs

  - gelekte VDC informatie ook niet

  http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/
 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  7/18

  7

  DEEL 2 VAN HET PLEIDOOI

  - tweede deel van pleidooi:

  - juridische uiteenzetting waarom de verweten feiten niet tot een veroordeling

  kunnen leiden

  - OM verwijst naar en persisteert bij hetgeen in uitvoerig requisitoir is betoogd

  - OM bespreekt hierna de belangrijkste punten uit deel 2 van het pleidooi

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  8/18

  8

  jammers

  verdediging:

  - OM niet-ontvankelijk, want strijd met gelijkheidsbeginsel

  OM:

  - geen strijd met gelijkheidsbeginsel- verwijs naar eerder in deze repliek bij bespreking van willekeur- geen schending Zwolsman criterium

  verdediging:

  - geen keuze gemaakt in de tenlastelegging voor welke optie en dus nietige

  tenlasteleggingOM:

  - in de tenlastelegging zijn alternatieven aangegeven zoals gebruikelijk

  - de rechter kan daar een keuze uit maken

  - in requisitoir is bewezenverklaring gevraagd voor voorhanden hebben van de tweefrequentie jammers

  - die een stoornis in een een geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie

  veroorzaken- dat is voldoende helder,

  - geen sprake van nietigheid

  verdediging:

  - geen oogmerk aanwezig

  OM:- wel aanwezig:

  - apparaat kan alleen gebruikt worden om telefoonverkeer te verstoren

  - pleidooi: bedoeling was ook om het apparaat te gebruiken

  verdediging:

  - overmacht, want overheid kon Schotte niet beschermen tegen afluisteren- zie aantreffen afluisterapparatuur in auto Schotte

  OM:

  - geen sprake van overmacht situatie zoals bedoeld in wet, rechtspraak en literatuur- zie brief OM aan Schotte over apparatuur in zijn auto

  - niet vastgesteld dat apparaat in auto is aangetroffen

  - slechts gebaseerd op eigen verklaring Schotte

  - geen getuigen- geen schade aan auto

  - apparaat werkte niet

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  9/18

  9

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  10/18

  10

  paspoort

  verdediging heeft geen aannemelijke verklaring kunnen geven over hoe het paspoort in de kluis

  van vd Dijs terecht is gekomen, zonder dat Schotte en vd Dijs daarvan wisten

  Schotte moet hebben geweten dat het paspoort in de kluis lag en heeft dus valsheid in geschriftgepleegd

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  11/18

  11

  valsheid

  - er is wel degelijk sprake van bewuste en nauwe samenwerking tussen de beide

  verdachten waarbij zij beiden een wezenlijke bijdrage hebben geleverd

  - externe harde schijf met diverse digitale versies van de valse factuur

  - locatie: bureau van vd Dijs bij Vanddis NV

  - overige inhoud schijf: document met betrekking tot een overboeking van 15.000USD van de Citibank priv-rekening van vdDijs (bijlage 49).

  - inhoud factuur- bevat informatie van vd Dijs en Vanddis NV

  - die input moet afkomstig zijn van vd Dijs:

  - priv-bankrekeningnummer vd Dijs- met gedetailleerde info op factuur over deze bankrekening:

  - account# 91143498

  - SWFT#CITIUS33

  - ABA routing# 266086554- het logo van Vanddis NV digitaal

  - het geld van B+ is gestort haar priv bankrekening:

  - zonder haar kan Schotte niet bij het geld komen

  - als vdDijs niet meedeed, dan had Schotte net zo goed zijn eigen bankrekening in

  Zwitserland kunnen gebruiken

  - vdDijs krijgt uiteindelijk de helft van de opbrengst van de valsheid,- mee delen in de 'buit' is een belangrijke aanwijzing voor medeplegen

  - volgens Corallo kent Cicely vd Dijs La Monica heel goed

  - de valse facturen zijn aangetroffen bij La Monica

  - Enersource

  - rechtstreekse link vd Dijs (bijlage 146)

  - factuur heeft zelfde lay-out als de Vanddis facturen

  - zelfde factuurnummer- naar bankrekening bij Citibank waarop zij gemachtigd was

  - zelfde constructie met valse facturen om geld van Corallo te krijgen.

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  12/18

  12

  witwassen

  verdediging:

  - geen verhulling

  - alleen eigen bankrekeningen gebruikt en- onder eigen naam is gehandeld

  OM:

  - verhullingshandelingen zijn er volop geweest- valse facturen opgesteld om te verhullen dat het geld van misdrijf afkomstig is

  - buitenlandse bankrekeningen o.a. Zwitserland met een sterk bankgeheim

  - Schotte ontvangt geen afschriften van zijn Visacard, die is gekoppeld aan

  deze bankrekening in Zwitserland- hij maakt in Zwitserland gebruik van een tussenpersoon en

  - heeft een zogenaamd correspondentieverbod bedongen

  - de bankrekening blijft buiten het zicht van de autoriteiten enopsporingsdiensten

  - buitenlandse rechtspersonen gebruikt (B+ en No Brand Ltd.) onder meer uit

  Marshall Islands

  - in Curaao is het geld door tussenkomst van vennootschappen (stichting FGS ende Vanddiss NV) bij verdachten priv terechtgekomen

  - de geldstromen zijn niet verlopen via het normale, gangbare financile verkeer

  (bank-giro),

  - maar zijn via verschillende tussenstappen in verschillende landen bij verdachtenterecht gekomen

  - door naar Miami te reizen om daar bankcheques te kopen in plaats van

  het geld gewoon over te boeken naar Curaao, wordt de 'papertrail' doorbroken- en is er sprake van verhulling

  - die cheques worden ook niet rechtstreeks gestort op de priv rekeningen van

  verdachten- maar op rekeningen van Vanddis en Fundashon Gerrit Schotte

  - verwijs naar FATF typologien in requisitoir

  verdediging:

  - in de tenlastelegging zijn de verhullende of verbergende gedragingen niet (voldoende)

  uitgewerkt

  OM:- dat hoeft niet, is voldoende feitelijk

  - zie HR 09/09/2008, LJN BD2772,

  - zie ook aantek 12 van 420bis T&C

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  13/18

  13

  corruptie

  tegenprestatie

  verdediging:

  - overeenkomst MFK en lening zijn niet getekend, lening nooit doorgegaan

  OM:

  - dit ziet op de tegenprestatie- die hoeft niet te worden bewezen

  - gaat er om of Schotte moest weten dat Corallo iets van hem zou willen- overigens: mondelinge ovk geldt ook

  - bovendien: hetgeen in de ovk staat werd ook praktijk

  - geen getekende schuldbekentenis

  - klopt, maar wat we wel zien in het dossier- juni en juli 2010 mails over deze 700.000 dollar

  - Corallo wil het tekenen

  - augustus 2010 gaat er 800.000 dollar van een bedrijf van Corallo naar de

  Zwitserse bankrekening van Schotte.- staat dat los van elkaar?

  verdediging:- tegenprestaties waren (ver) in de toekomst, dat kon Schotte op het moment van de giften

  niet weten

  OM:

  - dat hoeft ook niet- waar het om gaat is dat hij heeft geweten dat de giften niet voor niets waren

  - hij wist dat er op enig moment iets van hem als ambtenaar gevraagd zou worden

  door Corallo

  verdediging:

  - er is helemaal geen tegenprestatie gevolgdOM:

  - dat is niet waar: zie oa voordracht Baetsen, brief aan Itali

  - dat is niet relevant, de tegenprestatie hoeft niet te zijn gevolgd

  - aannemen van de gift wetende dat.. is voldoende

  verdediging:- MFK leden hebben verklaard dat Corallo nooit invloed heeft gehad op de MFKOM:

  - dat is niet relevant,

  - de tegenprestatie hoeft niet te zijn gevolgd.- overigens: die invloed was er wel:

  - kandidaat minister af geserveerd door Corallo

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  14/18

  14

  verdediging:

  - tegenprestatie Baetsen is geen tegenprestatie- hij trok zich terug

  - was goedgekeurd door de hele ministerraad

  - fatsoenlijker kan het haast nietOM:- niet relevant, de tegenprestatie hoeft niet te zijn gevolgd.

  - bovendien: tegenprestatie is wel degelijk gevolgd

  - dankzij Schottes invloed en bemoeienis stemde de ministerraad in- gelukkig dachten de Staten nog zelf ook nog na

  verdediging:- tenlastegelegde periode is tot 10-10-10

  - tegenprestaties zijn van daarna

  OM:- tenlastegelegde periode ziet alleen op het strafbare feit

  - te weten: het aannemen van de gift als lid Eilandsraad

  - tegenprestaties kunnen (ver) daarna hebben plaatsgevonden

  - en hoeven niet bewezen te worden- gaat om de wetenschap op moment van aannemen van de gift

  - dat het op enig moment in de toekomst payback time is

  verdediging:

  - betalen om de (al bestaande) relatie te smeren is niet strafbaar

  OM:- dat is het wel,

  - dat vindt ook de Hoge Raad1, en

  - dat is de vaste lijn in de jurisprudentie sindsdien

  wetende dat (opzet)

  verdediging:

  - Schotte wist niet dat giften werden gedaan in ruil voor tegenprestatie

  OM:- waarom werden die giften dan wel gedaan?

  - verjaardagscadeau?

  - Schotte heeft hierover geen uitleg willen of kunnen geven

  - OM verwijst naar het requisitoir over- voorwaardelijk opzet

  - positie ambtenaar

  - belangen Corallo

  1HR (2005) LJN AT8318, en o.a. Hof Den Bosch (2012) LJN BY7486

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  15/18

  15

  - verhulling van de betalingen

  strijd met plicht

  verdediging:- er is geen sprake van strijd met de plichtOM:

  - zeker wel:

  - Hoge Raad:- het begrip in strijd met zijn plicht ziet ook ziet op het doen van giften aan

  een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te onderhouden, met

  het doel een voorkeursbehandeling te krijgen2.

  - zie ook p. 24-27, uitvoerig uiteengezet- er is slechts gn sprake van strijd met de plicht indien Schotte geen keuze

  had gehad

  - als bijv Baetsen zonneklaar de enige geschikte kandidaat wasgeweest

  verdediging:

  - onder de oude wet was omkopen niet in strijd met de plicht niet strafbaar was

  OM:- klopt niet

  - dat gold alleen voor de omkoper

  - maar niet voor de ambtenaar

  - die was toen ook al strafbaar

  verdediging:- om welke ambtsplicht gaat het?

  - als eilandraadslid of als MinPres

  - volgens de tenlastelegging blijkbaar alleen als eilandraadslidOM:

  - beide!

  - de tenlastelegging ziet alleen op het strafbare feit, te weten het aannemen van de gift.

  - dat deed hij als eilandraadslid- maar zoals uitgebreid aangegeven in requisitoir

  - ziet het op tegenprestaties die nog moeten volgen,

  - als ambtenaar,

  - in welke ambtelijke functie dan ook

  2HR (2005) LJN AT8318

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  16/18

  16

  in zijn bediening

  verdediging:

  - omkoping voor toekomstige ambtelijke functie is niet strafbaar onder oude wetOM:- dat geldt alleen als iemand wordt omgekocht die op dat moment nog geen ambtenaar is

  - die kon niet worden vervolgd voor ambtelijkeomkoping

  - omdat het gaat om het moment van aannemen van de gift- in Babel geldt dit niet

  - Schotte was al ambtenaar en

  - het was toen ook verboden je te laten omkopen met het oog op een opvolgende

  ambtelijke functie- zie het requisitoir

  verdediging:

  - het waren geen giften voor Schotte, maar fundraising voor een politieke partij

  - en dat toegestaan

  OM:- fundraising voor een politieke partij mag hier op Curaao ook

  - geregeld per Landsverordening (financiering politieke partijen)

  - het is toegestaan zo lang- fundraising transparant is en

  - het geld rechtstreeks bij de politieke partij terecht komt

  - in Babel is geen sprake van fundraising:

  - de giften worden verhuld en zijn dus niet transparant en- komen op geen enkel moment ten goede aan de MFK

  - het geld verdwijnt in de zakken van beide verdachten priv

  - geen sprake van fundraising dus

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  17/18

  17

  strafmaat

  verdediging:

  - eendaadse samenloop omkoping en valsheid

  OM:

  - onzin- aannemen van geld en vervalsen van facturen zijn twee verschillende gedragingen- aannemen van geld en verhullen herkomst daarvan ook

  verdediging:

  - redelijke termijn is overschreden

  OM:- dat is niet het geval

  - binnen redelijke termijn gebleven

  - vertraging voornamelijk te wijten aan verdediging

  verdediging:

  - Schotte is door alle publiciteit al zwaar gestraftOM:

  - Schotte heeft zelf bij herhaling media opgezocht

  - vergelijking met zwemleraren of Volkert vdG. gaat niet op

  - een publieke figuur als Schotte kan rekenen op extra publiciteit- is het gevolg van de (hoge) maatschappelijke positie van verdachte

  - en de omvang van de feiten

  - nu deze aandacht het direct gevolg is van het criminele handelen is er geen reden om ditte verdisconteren in de straf

  (Klimop-zaak Rb Haarlem 21-12-2012)

  - media-aandacht is inherent aan de aard van de zaak(vergelijk serieverkrachter Rb Utrecht 12-2-2016)

 • 7/24/2019 2016 02 19 - Babel Openbaar Ministerie Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Repliek

  18/18

  18

  SLOT

  - al met al blijft het OM bij hetgeen in requisitoir naar voren is gebracht

  terugblik naar zitting afgelopen woensdag- iedere verdachte bepaalt zijn eigen verdedigingstrategie

  - Schotte kiest ervoor om te zwijgen- dat is zijn goed recht

  maar dat roept toch een vraag op

  - als Schotte werkelijk niets misdaan zou hebben- en een goede uitleg zou hebben waarom hij geld van Corallo heeft aangenomen

  - waarom geeft hij die uitleg dan niet ?

  - of is er gewoon geen andere uitleg dan dat hij smeergeld heeft aangenomen?

  - het OM houdt het -gelet op de veelheid aan bewijs- op het laatste- vergelijking met vaste rechtspraak over witwassen

  - bij een vermoeden van witwassen ligt het op de weg van de verdachte een

  aannemelijke verklaring te geven- doet hij dat niet, dan werkt dat in zijn nadeel

  tenslotte:

  - pleidooi werd afgesloten met opmerkingen over

  - dubieus politiek proces

  - waarbij de rechtsstatelijkheid en- integriteit van de strafrechtspleging is aangetast

  - dat zijn grote woorden die niet de werkelijkheid weergeven

  - het OM neemt daar dan ook afstand van en draait het om:- door het strafbaar handelen van Schotte is

  - de integriteit van het openbaar bestuur aangetast en

  - de Curaaose democratie en samenleving ernstig ondermijnd