aanpak de-radicalisering antwerpen...2015 01 26 09:30 –11:00 stad antwerpen sl/si/anissa akhandaf...

of 17 /17
2015 01 26 09:30 11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN

Author: others

Post on 24-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

2015 01 26

09:30 – 11:00

Stad Antwerpen

SL/SI/Anissa Akhandaf

AANPAK DE-RADICALISERING

ANTWERPEN

Page 2: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- 2 experts/casemanagers

- 1 projectleider groepsgerichte aanpak

- 1 programmaleider

Bij : Stedelijk Bedrijf Samen Leven – Afdeling

Sociale Interventie – Team Jeugdinterventieteam

“Team” de-radicalisering

Page 3: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

AGENDA

1. Doelstelling aanpak

2. Uitgangspunten aanpak

3. Wat is radicalisering? En vooral focus nu?

4. Svz PGA

5. Svz GGA

6. Overzicht cijfers (november 2014)

7. Uitdagingen op kt

Page 4: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Acties =

1. Radicaliserende jongeren worden specifiek begeleid om

terug aansluiting te vinden bij onze samenleving

= Persoonsgerichte benadering

2. Verenigingen/organisaties worden specifiek begeleid in

hun weerbaarheid ten aanzien van

radicaliseringstendensen

= Groepsgerichte benadering

1. Doelstelling aanpak

Page 5: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- Maximaal gebruik van het bestaande aanbod

(hulpverlening, welzijnswerk,….)

- Maximaal inzetten op vrijwillige, niet

vrijblijvende deelneming in een voorgesteld

traject (onderscheid -18 & +18)

- Transparantie

- Multidisciplinaire aanpak

2. Uitgangspunten :

Page 6: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- Procesmatig karakter :

- vervreemding isolement vijandschapsbeeld

dehumaniseren vd ander bereidheid om geweld in te zetten

voor eigen ideologie (pol./rel./)

- kan snel gaan!

- “hogere morele loyaliteit” ter legitimering!

- Religie is net als extreem-nationalisme een

verschoningsgrond.

- Verschoningsgrond niet verwarren met oorzaak!

- Zoektocht naar verandering waarbij het status quo als

onaanvaardbaar w gezien;

- De middelen die gebruikt w om het systeem te veranderen, kunnen

geweldloos en gewelddadig zijnBron : prsesntatie Lieven Pauwels (Rug)

Wat is radicalisering?

Page 7: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Waarover hebben we het nu?bron : collin mellis (nctv, 2014)

Page 8: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- Meestal is radicalisering een jasje dat andere

problematiek omhult : - Ifg, frustratie tav eigen integratieideaal/tav omgeving,

rechtvaardigheid, parentificatie, genderuitdaging, enz….

- Soms is radicalisering an sich het probleem- Tegen democratie, tegen scheiding religie en staat, tegen scheiding der machten, tegen

gelijkheidsbeginsel, enz…. + bereidheid om geweld in te zetten hiervoor;

- Afwijzen van geweld is dan de belangrijkste uitdaging

- 2 exclusieve partners :- Caw (psychologische ondersteuning)

- De touter (jongere- en gezinsbegeleider)

2b. Wat leren we oa uit de cases :

Page 9: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Stappen in het individueel traject

Signaleren constateren deradicaliseren nazorg

Page 10: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Signaleren

Signalen ontvangen

(aanmeldingsformulier)

Dossiervormingobv bestaande informatie

Intake met betrokkenen (huisbezoek)

Aftoetsen radicaliserings-fase op de ladder

Screenings-instrument

Constateren

Radicalisering?

• In hoge mate

• In lage mate

• Nee, met nood aan opvolging

• Nee

• Nee, maar andere problematiek

Advies formuleren

Zelf

Met partners

Doorverwijzingnaar relevante hulpverlening

Terugkoppelen naar gezin: ondernemen van actie

De-radicaliseren

Aftoetsen van advies met MDTDe-radicaliseringstafel

Uitvoeren van advies door regulier hulpverleningsaanbod

Trainingspakket ter onder-steuning van hulpverleners

Begeleiding door vrijwilligers of sleutelfiguren

Advies uitvoeren

PERSOONSGERICHTE AANPAK

Page 11: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte
Page 12: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

InformatieuitwisselingMK: Wat moeten we weten?

NTK: Wat is leuk om te weten?

NOTK: Wat willen we niet weten?

Team deradicalisering

Politie

Team deradicalisering

Onderwijs

Team deradicalisering

Hulpverlening

MK: Wat moeten we weten?

NTK: Wat is leuk om te weten?

NOTK: Wat willen we niet weten?

• Bespreken wat met uitgewisselde info zal gebeuren

• Afspreken wie een derde partner op de hoogte brengt van info

Page 13: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

GROEPSGERICHTE AANPAK

INFORMEREN SENSIBILISEREN ONDERSTEUNEN

Gemeenschappen: verenigingen, moskeeën,…

Vrijwilligers Hulpverlening

• Wat doet de stad? • Signalen: herkennen,

wanneer/waar melden?

• Vinger aan de pols: wat leeft er onder jongeren, bij ouders,…?

• Klankbord: uitwisseling, feedback en nieuwe input.

• Ondersteunen/versterken van verenigingen , inhoudelijk én financieel.

• Vertrouwensfiguur: reeds aanwezig, wordt ondersteund, traject op langere termijn

• Vrijwillige begeleider: pool van vrijwilligers, worden opgeleid en gematched aan jongere.

• Expertise: één of meerder gesprekken met de jongeren

aanvullend op professionele hulp-verlening!

IJH

rechtstreeks toegankelijk

onrechtstreeks toegankelijk

Onderwijs

Basis- en secun-dair onderwijs

professioneel kader

Hulpverlening +18 jaar

Jeugd

• Jeugdwerk: KRAS vzw, JES, Formaat (Uit De marge?)

• Verenigingen: AntwerpPiranhas, MSC Ahlan,…

Page 14: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Doelgroepen: burgers, vrijwilligers

- moskeeën (moskeetoer)

- verenigingen (klankbordgroep, toer)

doel = maatschappelijk draagvlak

creëren/versterken

Instanties/organisaties: professionals

- Onderwijs: scholenintervisie ism CMP, noden in

kaart brengen, ad hoc-vragen, doorverwijzen

Doel = ondersteuning bieden

Groepsgerichte aanpak

Page 15: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

Cijfers Antwerpen

- 144 aanmeldingen (sedert 2012 – politie en DERAD)

- 63 dossiers in actieve behandeling

27 minderjarigen

36 meerderjarigen (vooral 18 – 25j)

69 vertrekkers

5 pogingen tot vertrek

6 gesneuveld (of sterke vermoedens)

53 potentiële vertrekkers (oplijsting politie- en

veiligheidsdiensten)

26 verontrustende situaties (in beeld bij politie-en

veiligheidsdiensten en DERAD

Page 16: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- meer horizontale regie + goed praktijken

traceren, integreren enz…

- integratie binnen JI : casemanagement

- Formaliseren samenwerkingsafspraken met

politie/parket;

Uitdagingen PGA

Page 17: AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN...2015 01 26 09:30 –11:00 Stad Antwerpen SL/SI/Anissa Akhandaf AANPAK DE-RADICALISERING ANTWERPEN - 2 experts/casemanagers - 1 projectleider groepsgerichte

- Onderzoek MvSan

- sensibiliseringstoer Moskeeën & verenigingen

- Ondersteuning scholen ism cmp

- Faciliteren van overleg met bestuur :

klankbordgroep

- Kwaliteit van flankerend beleid : - Jeugdbeleid - opvoedingsondersteuning

- Onderwijsbeleid - sociaal-cultureel beleid

- Beleid sociale cohesie - diversiteit politie A’pen

- Sociaal-economisch beleid - ….

Uitdaging GGA