1 februari 2017 radicalisering · pdf filebij de bestrijding van radicalisering ... cursus...

of 6 /6
i.s.m. Dick Schoof Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Bibi van Ginkel onderzoeker bij het Clingendael Institute Job Cohen voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam Steven de Smet hoofdcommissaris bij de Politie Gent Jan Brouwer hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen CONGRES 31 januari 2017 > The Hague Security Delta Campus EXCURSIES 1 februari 2017 Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen! Radicalisering & Terrorisme www.sbo.nl/terrorisme Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging MET SPREKERS ALS: 2 e editie: vorige editie uitverkocht!

Author: lequynh

Post on 30-Jan-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i.s.m.

  Dick SchoofNationaal Cordinator

  Terrorismebestrijding en Veiligheid

  Bibi van Ginkelonderzoeker bij het

  Clingendael Institute

  Job Cohenvoormalig burgemeester van de

  gemeente Amsterdam

  Steven de Smethoofdcommissaris bij de Politie Gent

  Jan Brouwerhoogleraar Openbare Orde

  en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

  CONGRES31 januari 2017 > The Hague Security Delta Campus

  EXCURSIES1 februari 2017

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen!

  Radicalisering& Terrorisme

  www.sbo.nl/terrorisme

  Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

  Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme

  Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen

  Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag

  Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

  MET SPREKERS ALS:

  2e editie: vorige editie uitverkocht!

 • www.sbo.nl/terrorisme

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen!

  Op 31 mei en 1 juni 2016 vond op The Hague Security Delta Campus in Den Haag, de internationale stad van vrede, recht en veiligheid het congres Radicalisering & Terrorisme plaats waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren. Vanwege de animo voor de eerste editie van het congres Radicalisering & Terrorisme wordt het congres op 31 januari en 1 februari 2017 opnieuw georganiseerd (met een volledig vernieuwd programma).

  Tijdens het Congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

  Voor wie is het congres Radicalisering & Terrorisme bestemd? Gemeenten Provincies Rijksoverheid Veiligheidshuizen Regionale Informatie en Expertise Centra Veiligheidsregios Politie Openbaar Ministerie Bijzondere opsporingsdiensten Vitale infrastructuur Vervoersbedrijven Havens Vliegvelden Treinstations Onderwijsinstellingen Zorginstellingen

  Ook interessant voor u:Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

  In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering

  en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van radicale (ideologische) groeperingen. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u op de website www.sbo.nl/radicalisering.

  PROGRAMMA

  08.30 Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer

  09.00 Opening congres Radicalisering & Terrorisme Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld Menno Klopper, dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

  09.00 Nationale terrorismebestrijding Wat is de aard en omvang van de dreiging van terrorisme en gewelddadig extremisme in NL? Hoe wordt het risico van een terroristische aanslag verminderd? Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van een eventuele aanslag beperkt? Dick Schoof, Nationaal Cordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, eindverantwoordelijk voor contraterrorisme, cyber security en crisisbeheersing

  09.30 Terrorisme en nationale en internationale veiligheid Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme? Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid? Thomas Wuchte, hoofd van de afdeling Action against Terrorism van het Transnational Threats Department van de Organisation for Security and Co-operation in Europe en voormalig cordinator bij de United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540, een component van de internationale counterterrorisme strategie van de UN, ontving in 2010 de U.S. Department of States Award for Excellence in International Security Affairs

  10.00 Terrorisme en contraterrorisme Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme? Op welke manier kunt u barrires opwerpen tegen terroristische activiteiten? Peter Knoope, senior visiting fellow bij het Clingendael Institute en voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contra- Terrorisme en hoofd beleid en strategie bij de Nationaal Cordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  Radicalisering & Terrorisme

  en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en

  i.s.m.

  Edwin Bakkerhoogleraar (Contra-)Terrorisme

  aan de Universiteit Leiden

  Jan Brouwerhoogleraar Algemene

  rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Massoud Djabaniadviseur en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

  Steven Lenosadviseur bij Radar

  3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016 > The Hague Security Delta Campus

  5-DA AGSE CURSUS

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

  Bestuurlijke aanpakvan radicalisering

  en terrorisme

  www.sbo.nl/radicalisering

  Tijdens deze cursus leert u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

  Hoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente

  Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

  Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorisme

  Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners

  Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

  Met docenten als:

  www.sbo.nl/radicalisering

  1 april 2016 > Ministerie van Buitenlandse Zaken

  EXCURSIE

  Inclusief gratis toegang tot het congres Radicalisering en terrorisme!

  CONGRES31 januari 2017 > The Hague Security Delta Campus

 • Radicalisering & Terrorisme

  10.30 Impact van terrorisme Wat is de impact van een terroristische aanslag op de samenleving? Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een terroristische aanslag? Wat betekent de nasleep van een terroristische aanslag voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners? Hoe kan bij een terroristische aanslag maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen? Job Cohen, hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh

  11.00 Koffie en theepauze op de beursvloer

  11.30 Contrapropaganda ter voorkoming van radicalisering Op welke manier weten radicale (ideologische) groeperingen middels hun propaganda campagnes jongeren te bereiken en te overtuigen zich aan te sluiten bij hun organisatie? Uit welke onderdelen bestaat een campagne om een tegengeluid te laten horen? Welke beginselen dienen in acht genomen te worden om een effectief tegengeluid te laten horen? Bibi van Ginkel, onderzoeker bij het Clingendael Institute, verricht onderzoek naar de aanpak van radicalisering en terrorisme in binnen- en buitenland

  12.00 Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme? Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme? Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente? Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (ideologische) groeperingen in uw gemeente aan te pakken? Hoe kunt u radicale (ideologische) groeperingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (ideologische) groeperingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren? Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

  12.30 (Crisis)communicatie bij een terroristische dreiging Hoe verzorgt u de (crisis)communicatie bij een terroristische dreiging? Op welke ma