radicalisering terrorisme - sbo.nl · pdf filebuitenland voor de bestrijding van...

of 6 /6
i.s.m. Rob de Wijk hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies Maurits ter Kuile plaatsvervangend hoofd terrorismebestrijding en nationale veiligheid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Edwin Bakker hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism Massoud Djabani voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding Nicole Bogers landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale Politie CONGRES 31 mei 2016 The Hague Security Delta Campus Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen! Radicalisering & Terrorisme www.sbo.nl/terrorisme Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging MET SPREKERS ALS:

Author: trinhnhan

Post on 30-Jan-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • i.s.m.

  Rob de Wijkhoogleraar Internationale

  betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague

  Centre for Strategic Studies

  Maurits ter Kuileplaatsvervangend hoofd

  terrorismebestrijding en nationale veiligheid bij het ministerie van

  Buitenlandse Zaken

  Edwin Bakkerhoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur

  van het Centre for Terrorism & Counterterrorism

  Massoud Djabanivoormalig lid van een Iraanse

  terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied

  van preventie radicalisering en sektarische benvloeding

  Nicole Bogerslandelijk programmadirecteur

  Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale

  Politie

  CONGRES31 mei 2016The Hague Security Delta Campus

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

  Radicalisering& Terrorisme

  www.sbo.nl/terrorisme

  Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

  Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen

  Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme

  Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag

  Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

  MET SPREKERS ALS:

 • PITCHES

  www.sbo.nl/terrorisme

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende

  (religieuze) groepen!

  In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt.

  Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u:

  Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

  Ook interessant voor u:

  Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorismeOp de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u op de website www.sbo.nl/radicalisering

  PROGRAMMA

  09.00 Ontvangst met koffie en thee

  09.30 Opening Ida Haisma, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld Menno Klopper, dagvoorzitter van het congres radicalisering en terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

  09.40 Terrorisme en nationale en internationale veiligheid Hoe bedreigt terrorisme de nationale en internationale veiligheid? Op welke manier werkt u grensoverschrijdend samen aan de aanpak van terrorisme? Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies, een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van internationale en nationale defensie- en veiligheidsvraagstukken

  10.20 Terrorisme in Nederland Wat zijn veel voorkomende vormen van radicalisering en terrorisme in Nederland? Waarom is het van het grootste belang dat u radicalisering en terrorisme een halt toe roept? Maurits ter Kuile, plaatsvervangend hoofd van de afdeling terrorismebestrijding en nationale veiligheid bij de directie veiligheidsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  11.00 Koffie en theepauze

  11.30 Terrorisme en contraterrorisme Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme? Op welke manier kunt u barrires opwerpen tegen terroristische activiteiten? Edwin Bakker, hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism, verricht onderzoek naar radicalisering en jihadistisch terrorisme

  Radicalisering & Terrorisme

  Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorismeOp de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u op de website www.sbo.nl/radicaliseringi.s.m.

  Edwin Bakkerhoogleraar (Contra-)Terrorisme

  aan de Universiteit Leiden

  Jan Brouwerhoogleraar Algemene

  rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Massoud Djabaniadviseur en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

  Steven Lenosadviseur bij Radar

  3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016 > The Hague Security Delta Campus

  5-DA AGSE CURSUS

  Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

  Bestuurlijke aanpakvan radicalisering

  en terrorisme

  www.sbo.nl/radicalisering

  Tijdens deze cursus leert u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

  Hoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente

  Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

  Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorisme

  Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners

  Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

  Met docenten als:

  www.sbo.nl/radicalisering

  1 april 2016 > Ministerie van Buitenlandse Zaken

  EXCURSIE

  Inclusief gratis toegang tot het congres Radicalisering en terrorisme!

  CONGRES31 mei 2016The Hague Security Delta Campus

  We Aware (Engelstalig) Ran Cohen, directeur van We Aware en de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

  Observatie Leon Timmermans, project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in observatie door middel van cameratoezicht en apps om de veiligheid te waarborgen

  Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende pitches verzorgd over innovaties op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme.

 • Radicalisering & TerrorismeSESSIES

  12.10 Politile aanpak van radicalisering en terrorisme Hoe signaleert u radicale (religieuze) bewegingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken? Op welke manier treedt u op tegen radicalisering en terrorisme? Nicole Bogers, Landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale Politie

  12.50 Pitch innovaties op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

  13.00 Lunchpauze

  SESSIESOp het congres worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats. 14.00 RONDE 114.45 RONDE 215.30 Koffie en theepauze16.00 RONDE 3

  16.45 De gevaren van radicalisering en terrorisme Wat zijn de gevaren van radicalisering en terrorisme? Op welke manier kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien? Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische benvloeding

  17.15 Afsluiting met borrel

  1 Lokale aanpak radicalisering Hoe komt u tot een lokale aanpak van radicalisering in uw gemeente? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle lokale aanpak van radicalisering? Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de lokale aanpak van radicalisering? Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, adviseren gemeenten bij de lokale aanpak van radicalisering

  2 Search Detect React (Engelstalig) Hoe kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen? Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen? Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging? Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

  3 Online Terrorism: The Case of Social Media and DarkWeb Welke strategien hanteert IS op social media, oa voor rekrutering? Wat is het DarkWeb en in hoeverre gebruiken terroristische groeperingen, zoals IS, het DarkWeb? Hoe worden nieuwe technieken als gamification, crowdfunding en HD terrorisme ingezet? Wel