radicalisering terrorisme - sbo.nl · pdf filein nederland zijn verschillende radicale ......

of 6 /6
i.s.m. Rob de Wijk hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies Carl Steinmetz psycholoog, victimoloog en directeur van Expats & Immigrants Edwin Bakker hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism Massoud Djabani voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding Nicole Bogers landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale Politie CONGRES 31 mei 2016 The Hague Security Delta Campus Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen! Radicalisering & Terrorisme www.sbo.nl/terrorisme Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging MET SPREKERS ALS:

Author: haanh

Post on 30-Jan-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

i.s.m.

Rob de Wijkhoogleraar Internationale

betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague

Centre for Strategic Studies

Carl Steinmetzpsycholoog, victimoloog en

directeur van Expats & Immigrants

Edwin Bakkerhoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur

van het Centre for Terrorism & Counterterrorism

Massoud Djabanivoormalig lid van een Iraanse

terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied

van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding

Nicole Bogerslandelijk programmadirecteur

Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale

Politie

CONGRES31 mei 2016The Hague Security Delta Campus

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

Radicalisering& Terrorisme

www.sbo.nl/terrorisme

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen

Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme

Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag

Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

MET SPREKERS ALS:

Page 2: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

www.sbo.nl/terrorisme

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende

(religieuze) groepen!

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt.

Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u:

Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de aanpak van radicaliserende (religieuze) groepen Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

Ook interessant voor u:

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorismeOp de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u op de website www.sbo.nl/radicalisering

PROGRAMMA

09.00 Ontvangst met koffie en thee

09.30 Opening Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld Menno Klopper, dagvoorzitter van het congres radicalisering en terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

09.40 Terrorisme en nationale en internationale veiligheid Hoe bedreigt terrorisme de nationale en internationale veiligheid? Op welke manier werkt u grensoverschrijdend samen aan de aanpak van terrorisme? Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies, een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van internationale en nationale defensie- en veiligheidsvraagstukken

10.20 Succesvolle en minder succesvolle interventies voor de aanpak van radicaliseren Op welke manier pakt u onderliggende factoren van radicalisering aan? Welke gedragsbeïnvloedende interventies werken wanneer, bij wie en onder welke omstandigheden? En welk rendement leveren deze interventies op? Hoe biedt u geradicaliseerde personen een alternatief? Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog en directeur van Expats & Immigrants, voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma, heeft ervaring met het behandelen van terroristen en hun omgeving

11.00 Koffie en theepauze

11.30 Terrorisme en contraterrorisme Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme? Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen terroristische activiteiten? Edwin Bakker, hoogleraar (Contra-)Terrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centre for Terrorism & Counterterrorism, verricht onderzoek naar radicalisering en jihadistisch terrorisme

12.10 Politiële aanpak van radicalisering en terrorisme Hoe signaleert u radicale (religieuze) bewegingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken? Op welke manier treedt u op tegen radicalisering en terrorisme? Nicole Bogers, Landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering bij de Nationale Politie

Radicalisering & Terrorisme

Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorismeOp de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen aanpakt in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus vindt u op de website www.sbo.nl/radicaliseringi.s.m.

Edwin Bakkerhoogleraar (Contra-)Terrorisme

aan de Universiteit Leiden

Jan Brouwerhoogleraar Algemene

rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen

Massoud Djabaniadviseur en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Steven Lenosadviseur bij Radar

3, 10, 17, 24 en 31 maart 2016 > The Hague Security Delta Campus

5-DA AGSE CURSUS

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

Bestuurlijke aanpakvan radicalisering

en terrorisme

www.sbo.nl/radicalisering

Tijdens deze cursus leert u: Hoe u radicaliserende (religieuze) groepen signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken

Hoe u een strategie bepaalt voor de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente

Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme

Welke juridische instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van radicalisering en terrorisme

Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners

Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag in uw gemeente

Met docenten als:

www.sbo.nl/radicalisering

1 april 2016 > Ministerie van Buitenlandse Zaken

EXCURSIE

Inclusief gratis toegang tot het congres Radicalisering en terrorisme!

CONGRES31 mei 2016The Hague Security Delta Campus

Page 3: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

Radicalisering & TerrorismeSESSIES

12.50 PITCHES Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende pitches verzorgd over innovaties op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme.

Bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen terrorisme Jan van der Windt, directeur van Zonneveld Ingenieurs, gespecialiseerd in bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen externe bedreigingen waaronder terrorisme

We Aware (Engelstalig) Ran Cohen, directeur van We Aware en de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

Observatie Leon Timmermans, project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in observatie door middel van cameratoezicht en apps om de veiligheid te waarborgen

Information Security (Engelstalig) Josh Petras en Rob Sutter, initiatiefnemers van Red Tullip Systems, waarborgt de privacy van personen en ondersteunt overheden bij de beveiliging van hun informatie

Prognostische factoren in het identificeren van risicodragende individuen Victor Kallen, senior scientist bij TNO, specialist op het gebied van individuele kwetsbaarheid, bijvoorbeeld in relatie tot radicaliseringsvraagstukken

13.00 Lunchpauze

SESSIESOp het congres worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats. 14.00 RONDE 114.45 RONDE 215.30 Koffie en theepauze16.00 RONDE 3

16.45 De gevaren van radicalisering en terrorisme Wat zijn de gevaren van radicalisering en terrorisme? Op welke manier kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien? Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding

17.15 Afsluiting met borrel

1 Lokale aanpak radicalisering Hoe komt u tot een lokale aanpak van radicalisering in uw gemeente? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle lokale aanpak van radicalisering? Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de lokale aanpak van radicalisering? Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, adviseren gemeenten bij de lokale aanpak van radicalisering

2 Search Detect React (Engelstalig) Hoe kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen? Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen? Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging? Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

3 Online Terrorism: The Case of Social Media and DarkWeb Welke strategieën hanteert IS op social media, oa voor rekrutering? Wat is het DarkWeb en in hoeverre gebruiken terroristische groeperingen, zoals IS, het DarkWeb? Hoe worden nieuwe technieken als gamification, crowdfunding en HD terrorisme ingezet? Welke kansen bieden het gebruik van social media en DarkWeb voor het online interveniëren tegen terroristische organisaties, zoals IS? Arnout de Vries, onderzoeker en adviseur bij TNO op het gebied van social media en veiligheid en docent op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein Rolf van Wegberg, onderzoeker cybercriminaliteit bij TNO en promovendus aan de TU Delft

4 Opvang en hulpverlening aan terugkeerders Welke opvang en hulpverlening is er (direct) nodig voor terugkeerders? Hoe kunt u terugkeerders begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving? Wat zijn veel voorkomende problemen van terugkeerders? Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte

5 Het stelsel bewaken en beveiligen en de bescherming van personen, objecten en diensten Welke personen, objecten en diensten zijn mogelijke doelen voor een terroristische aanslag? Hoe beschermt u deze personen, objecten en diensten tegen een mogelijke terroristische aanslag? Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau Gijs van Middelkoop, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie, adviseert de hoofdofficier in zaken die zich in potentie lenen voor opname in het stelsel bewaken & beveiligen in het decentraal domein

SESSIERONDE 1

Page 4: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

6 Bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen terrorisme Hoe beschermt u uw gebouw tegen een terroristische aanslag? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een terroristische aanslag voor uw gebouw en haar omgeving? Welke bouwkundige maatregelen treft u om de gevolgen van een terroristische aanslag voor uw gebouw en haar omgeving te verkleinen? Jan van der Windt, directeur van Zonneveld Ingenieurs, gespecialiseerd in bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen externe bedreigingen waaronder terrorisme

7 4D beveiliging: de mens als succesbepalende factor Op welke manier brengt u de aanwezige veiligheidsrisico’s in kaart? Hoe beoordeelt u potentiële dreigingen en kwetsbaarheden? Welke veiligheidsmaatregelen heeft u al getroffen om veiligheidsrisico’s te reduceren? Mark van den Wijngaard, veiligheidsexpert en key account manager hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligings- bedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bediend met integrale veiligheidsoplossingen Leo Mulder, adviseur veiligheid hoog risico locaties en vitale infrastructuur bij Securitas, hoofdinspecteur en docent opleiding Officieren van Dienst Politie

8 Psychosociale inzichten over radicalisering Hoe ontstaan radicaliserende (religieuze) groepen? Wat zijn de kenmerken van radicaliserende (religieuze) groepen? Op welke manier binden groepen hun leden? En wat gebeurt er achter gesloten deuren? Magda Rooze, adviseur bij stichting Arq Psychotrauma Expert Groep en ontwikkelaar van de TerRa toolkit, een praktische handleiding voor beroepsgroepen die in aanraking komen met jongeren die risico lopen te radicaliseren. Holly Young, beleidsadviseur bij Impact, landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen

9 Fictie & Feiten; en hoe ze samenkomen bij het voorspellen van terrorisme In welke mate is terroristisch gedrag te voorspellen en kunt u vroegtijdig op dat gedrag anticiperen? Hoe kan de kracht van de computer, middels Artificial Intelligence en Machine Learning, gecombineerd worden met creativiteit en expert kennis? Wat kunt u leren van fictief terroristisch gedrag uit boeken en films? Peter de Kock, filmmaker, wetenschapper en oprichter van Pandora Intelligence heeft brede en operationele ervaring op het gebied van contra terrorisme, promoveerde aan de Universiteit van Tilburg met het proefschrift Anticipating Criminal Behaviour, using the narrative in crime related data Selmar Smit, data scientist en futurist bij TNO en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, specialist op het gebied van machine learning en het voorspellen van menselijk, en specifiek crimineel, gedrag

10 Lokaal actieplan Genk ter preventie van radicaliseringsprocessen Op welke manier draagt u bij aan een gezonde identiteitsontwikkeling ter preventie van radicaliseringsprocessen? Hoe ervaren personen (opnieuw) dat ze meedoen in de samenleving? Karien Lantmeeters, stafmedewerker Sociale Zaken bij de gemeente Genk, ontwikkelaar van het actieplan positieve identiteitsontwikkeling en verbondenheid ter preventie van radicaliseringsprocessen

11 Signalering van radicalisering en terrorisme Hoe herkent u leden van radicale (religieuze) groepen? Welke rol kunnen burgers, ondernemers en professionals op straat spelen bij de signalering van radicalisering en terrorisme? Hoe gebruikt u straatinformatie bij de aanpak van radicalisering en terrorisme? Leon van der Helm en Harry Uiterwijk, partners van Global Security Care, ondersteunen overheden bij de signalering van radicalisering en terrorisme?

12 Prognostische factoren in het identificeren van risicodragende individuen Welke type individuen voelt zich aangetrokken tot gewelddadige gemeenschappen, ongeacht de specifieke religieuze of politieke signatuur? Waardoor onderscheiden individuen zich die, als éénling of als lid van een gemeenschap, waarschijnlijk dader van een gewelddadig delict worden? Hoe kan state-of-the-art kennis uit de ontwikkelingspsychologie bijdragen aan een adequate, en vooral tijdige, identificatie van de meest waarschijnlijk gewelddadige individuen binnen bijvoorbeeld een specifieke gemeenschap/organisatie? Victor Kallen, senior scientist bij TNO, specialist op het gebied van individuele kwetsbaarheid in relatie tot radicalisering

13 De omgeving en preventie radicalisering Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin en de omgeving van een jongere die (mogelijk) aan het radicaliseren is? Welke positie neemt het gezin en de omgeving van de jongere in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing? In hoeverre is het gezin en de omgeving van de jongere in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen? Marjan Möhle, adviseur bij JSO, een toonaangevend kennisinstituut op het terrein van jeugd, veiligheid en leefbaarheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert professionals bij preventie van radicalisering

14 Preventie van radicalisering binnen Jeugdhulp Waarom is radicaliseringspreventie belangrijk in de (gedwongen en vrijwillige) Jeugdhulp? Wat zijn de werkzame elementen en de effecten van radicaliseringspreventie? Hoe zorgt u ervoor dat radicaliseringspreventie onderdeel wordt van Jeugdhulp? Esma Salama, methodiekontwikkelaar en programmaleider van het project DIAMANT ter voorkoming van radicalisering bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie, adviseert gemeenten en justitie over radicaliseringspreventie. Bertjan Doosje, hoogleraar radicaliseringsstudies aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht de effectiviteit van methode DIAMANT ter voorkoming van radicalisering en stelde de werkzame elementen vast

15 Grensoverschrijdend samenwerken bij de aanpak van radicalisering en terrorisme Radicale (religieuze) groeperingen trekken zich niets aan van landsgrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft u hier invulling aan? Welke rol speelt het European Counter Terrorisme Centre bij het uitwisselen van informatie? Paul Minnebo, strategisch analist bij Europol en verbonden aan het European Counter Terrorism Centre

SESSIERONDE 2 SESSIERONDE 3

Page 5: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR Gemeenten Provincies Rijksoverheid Veiligheidshuizen Regionale Informatie en Expertise Centra Veiligheidsregio’s Politie Openbaar Ministerie Bijzondere opsporingsdiensten Vitale infrastructuur Vervoersbedrijven Havens Vliegvelden Treinstations Onderwijsinstellingen Zorginstellingen

www.sbo.nl/terrorisme

PARTNERSHIP

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Radicalisering & Terrorisme, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Radicalisering & Terrorisme bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Radicalisering & Terrorisme

Wij bieden u een platform op het congres Radicalisering & Terrorisme, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen en/of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met Bas de Kroon (e-mail: [email protected], tel: 06 - 83 38 68 64).

STANDS

Op het congres Radicalisering & Terrorisme tonen verschillende organisaties innovaties op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme met hun stand op de beursvloer.

Page 6: Radicalisering Terrorisme - sbo.nl · PDF fileIn Nederland zijn verschillende radicale ... buitenland voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme ... Bouwkundige maatregelen

Eenvoudig online inschrijven!

Uw investering Tot 1 mei 2016 Tot 31 mei 2016

Werkzaam in de publieke sector € 399,- € 499,-

Werkzaam voor de publieke sector € 799,- € 799,-

De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

i.s.m.

Eenvoudig aanmelden via internet: www.sbo.nl/terrorisme U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 780of stuur een email naar Tonnie van Zanten: [email protected]

Klantenservice: 040 - 2 974 888

Uw gegevensWij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en OverheidStudiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl

Data en locatie31 mei 2016The Hague Security Delta CampusVoor routebeschrijving zie:www.sbo.nl/terrorisme

Meer informatieHeeft u vragen over het congres Radicalisering & Terrorisme? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega’s?Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

Tonnie van [email protected] - 2 972 780

EenvoudigEenvoudigEenvoudigEenvoudig

Titel

69661

www.sbo.nl/terrorisme

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (religieuze) groepen!

Radicalisering& Terrorisme