co-creatie ehealthboek

Download CO-CREATIE EHEALTHBOEK

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CO-CREATIE EHEALTHBOEKeHealth, technisch kunstje of pure veranderkunde?

  Een initiatief vanCo Politiek & Remco HoogendijkEen co-creatie van250 co-auteurs & innovatorenVormgegeven doorDana Kalfsbeek & Fritiof Eriksson

  11 december 2014

 • WAAROM DIT BOEK? De inzet van eHealth geeft geweldige mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en de kosten te beperken. Steeds meer partijen in de zorg lopen er warm voor. Ook de minister heeft eHealth hoog op de agenda staan. Grootschalige implementatie van eHealth is echter geen sinecure.

  Dit boek laat de beloftes en uitdagingen zien van eHealth. Het belicht eHealth vanuit

  verschillende perspectieven. Deze co-creatie verbindt innovatoren, co-auteurs, bestuurders,

  zorgprofessionals, clinten en experts die een visie en mening hebben op en over eHealth. Dit boek kunt

  u lezen als een onafhankelijk advies overhet versnellen van de implementatie van eHealth.

  Waarom dit boek?, pagina 2

 • EEN WOORD VOORAF Met dit co-creatie eHealthboek willen we iedereen in de zorg op een positieve wijze prikkelen om te komen tot verandering ondanks dat Nederland al jaren de beste zorg in Europa heeft. De komende jaren zullen de kosten naar verwachting onevenredig stijgen en dat zet het zorgsysteem flink onder druk.

  Met alleen het basis-verzekeringspakket kleiner maken en/of de premie te verhogen komen we er naar verwachting niet. Echte verandering vraagt fundamentele wijzigingen en eHealth kan daar in een bepaalde mate positief aan bijdragen.

  Veranderingen met behulp van technologie zijn echter ook de moeilijkste. Want naast de technische werking gaat het hier met name over hoe mensen de technologie adopteren. Het gaat dan om gedrag, vertrouwen, gemak, persoonlijke drivers, veranderingsbereidheid etc.

  Hoe mooi we het nieuwe proces met de technologie ook vooraf kunnen uittekenen, in een pilot kunnen uitproberen en hoe mooi de businesscase ook klopt. Uiteindelijk moeten mensen, in dit geval clinten en zorgprofessionals, op grote schaal bereid zijn om de zorg te krijgen en te verlenen op een totaal nieuwe wijze.

  Dit boek neemt u mee in de wondere wereld van eHealth. Wat is het en wat komt er bij kijken om het te kunnen implementeren. Wat zijn lessons learned en wat zijn andere manieren van kijken om eHealth succesvol te kunnen inzetten.

  Wij wensen u veel leesplezier!

  Met beste groet,Co Politiek & Remco Hoogendijk

  Een woord vooraf, pagina 3

 • INHOUDSOPGAVE

  VOORAF

  MANAGEMENTSAMENVATTING

  ADVIES AANSTAKEHOLDERS

  E-HEALTHWAT IS HET?

  FACTS & FIGURES

  DE BUSINESSCASE

  STAKEHOLDERSBEHOEFTE

  GEBRUIK INHET VELD

  HET E-HEALTHAANBOD

  INNOVATIE &MATURITY

  CONTEXT, ORGANISA-TIE & IMPLEMENTATIE

  E-HEALTH & GELD

  KWALITEIT VAN ZORG

  E-HEALTH INEUROPA

  E-HEALTH IN 2025

  DE INITIATIEFNEMERS& ADVIESRAAD

  DANKWOORD

  DE SPONSORS

  COLOFON

  HET GOEDE DOEL

  Inhoudsopgave, pagina 4

 • INLEIDING

  Waar de inspiratie voor het co-creatie zorg-innovatieboek onder de douche is ontstaan is de inspiratie voor het co-creatie eHealthboek bij een bezoekje aan de huisarts en later in het ziekenhuis ontstaan. Als clint in een volle wachtkamer, bij zowel de huisarts als de specialist, kreeg ik tijd om na te denken wat er allemaal anders zou kunnen en waar ik als clint voordeel bij zou hebben.

  Door mijn affiniteit met technologische innovaties kwamen de wildste ideen bij mij op. De realiteit was echter behoorlijk anders; eHealth was nog geen gewoon goed in de praktijk van de huisarts en de specialist.

  Het vorige co-creatie zorginnovatieboek was met zon 15.000 downloads buitengewoon goed ontvangen. Co-creren maakt het echt mogelijk om ideen met diverse mensen met elkaar te delen en/of zelfs sterker te maken.

  Door mijn wachtkamer ervaring werd de basis voor het co-creatie eHealthboek gelegd. Kort daarna heb ik Remco gebeld of hij ook weer in was voor een nieuw avontuur. Ja, natuurlijk! was zijn antwoord. En zo zijn we weer gestart.

  Op 17 maart is op het Health Valley congres het initiatief kort daarna aangekondigd. Vervolgens is er wederom een adviesraad geformeerd. Na het versturen van de uitnodigingen bleken zon tachtig bestuurders en experts onverwachts vrijwel direct ja te zeggen.

  Co PolitiekInitiatiefnemer van het co-creatie eHealthboek

 • Doelstellingen, pagina 6

  DOEL- EN DOELSTELLINGEN

  1e doelDit boek geeft een handvat door vanuit verschillende perspectieven te beschrijven wat er allemaal speelt in de praktijk met betrekking tot eHealth. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie. Wat zijn interessante eHealth innovaties?

  2e doel Ander doel van het boek is het uitvoeren van een uniek proces van co-creatie. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en clinten te verbinden en daarover met elkaar zowel online als offline in gesprek te komen ontstaat er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming.

  3e doelLaatste doel is het op een onafhankelijke wijze adviseren van de beleidsmakers en instituties in de zorg. Dit boek is bottom-up ontstaan. Wij pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben maar op een subtiele en vermakelijke wijze bij te dragen aan het versnellen van eHealth (en daarmee zorginnovatie) in Nederland.

 • Leeswijzer, pagina 7

  LEESWIJZER

  Ehealth: Wat is het en waar staan we?Iedereen kent het begrip eHealth, maar het is de vraag of iedereen daar ook hetzelfde onder verstaat. Johan Krijgsman (Nictiz) neemt u in zijn artikel mee in het concept

  eHealth: wat houdt het in? De meeste mensen zijn het er in ieder geval wel over eens dat eHealth mogelijkheden biedt voor verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid

  en toegankelijkheid van zorg. Leonard Witkamp (Ksyos) beschrijft in zijn artikel eHealth als belofte: wat zijn bevorderende en belemmerende factoren, wat is er

  al mogelijk. Duidelijk is dat Nederland vooroploopt in de ontwikkeling en het aanbod van eHealth, maar hoe zit het eigenlijk met de kennis over, en het

  gebruik van, eHealth door zorgverleners en patinten?

  Johan Krijgsman (Nictiz) licht de uitkomsten uit de Nictiz en NIVEL eHealth monitor 2014 toe. Co Politiek (AimTrack) zal in zijn artikel ingaan op de huidige status van innovaties met betrekking tot hun maturity: wat

  is daarover bekend in Nederland? Het is algemeen bekend dat het lastig is om daadwerkelijk tot implementatie van eHealth te komen. En als dat al

  lukt, is het vaak lastig om tot opschaling te komen. Wat is daar voor nodig en wat is de relatie met het creren van een positieve maatschappelijke business

  case en business cases per stakeholder? Of bestaat er eigenlijk geen business case met betrekking tot eHealth? Jan Willem Faessen (Redmax) neemt u in zijn artikel mee

  in de businesscase van eHealth en blended care. Paul Reijn staat in zijn artikel stil bij de vraag wat eHealth nu eigenlijk is: Zorg, gezondheid of welzijn?

 • Leeswijzer, pagina 8

  De behoefte, rol en visie van stakeholdersSteven Hanekroot gaat in zijn artikel over vitaliteit en welzijn in op wat wij als mensen willen: lekker lang, gezond en gelukkig leven. Het artikel is te typeren als een vertrekpunt, uiteindelijk wordt ook de koppeling met eHealth gemaakt. De zorggebruiker anno nu is niet meer dezelfde als de zorggebruiker anno 1990. De zorggebruiker is een stuk mondiger en heeft meer kennis van zorgprocessen en behandelingen. Ook wil de zorggebruiker steeds meer invloed op waar, hoe en wanneer zijn/haar behandeling plaats vindt en wat er daarna met de gegevens gebeurt. De kwaliteitseisen worden steeds hoger, waarbij het zowel vanuit de politiek als vanuit de zorggebruiker de behoefte is om zo lang mogelijk thuis te wonen en langer zelfredzamer te laten zijn. Maartje Zonderland en het team Sensire beschrijven in hun artikelen de theorie en praktijk rondom de veranderende rol van de patint: wat is de relatie hiervan met eHealth?

  Innovatie is niet alleen voor/met de zorggebruiker, maar ook met zorgverleners. Wat zijn de randvoorwaarden voor hen om met

  eHealth aan de slag te gaan? Uiteraard zijn dit tijd en kosten, maar wat speelt er nog meer? Sluiten innovaties wel aan op het primaire zorgproces? En wat zijn de factoren waardoor zorgverleners een eHealth innovatie wel of niet accepteren? Jorne Grolleman (Mentalshare) en het Vanmorgen team hebben deze vragen (en meer) in hun artikelen zoveel mogelijk beantwoord.

  In het komende decennium gaan veel huisartsen en medisch specialisten met pensioen. Zij zullen zoveel mogelijk worden opgevolgd door de nieuwe generatie. Wat is de visie van de jonge medisch specialist op eHealth? Sietske Rozie (commissie de jonge specialist) heeft de visie vanuit de medisch specialist beschreven en Martijn van Mourik (vereniging technische geneeskunde) die van de technisch geneeskundige. Uit hun artikelen wordt onder andere duidelijk hoe de huidige opleidingen in de zorg aansluiten op zorg en eHealth en of de nieuwe generatie klaar is om eHealth onderdeel te laten zijn van het primaire proces.

  Ehealth gebruik in het veld/de praktijkInnovatie betekent veranderen, en veranderen is per definitie lastig. Diverse auteurs hebben de huidige status van eHealth en een bepaalde sector beschreven: de ziekenhuiszorg door Annemarie Hensen, de eerste lijn door Denis de Vries (Je Praktijk Online) de care door Annemarie Hensen, de GGZ door Bram van Leeuwen (Redmax), de gehandicaptenzorg door Xenia Kuiper et al. (Philadelphia team), de openbare gezondheidszorg