(de) gebäude abmessung

of 52 /52

Author: others

Post on 30-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

untitled6 Ft x 4 Ft 20.2 Sq. Ft 107 Cu.Ft
Dach Kante bis KanteFundament Abmessung Türöffnung
2.0 m x 1.2 m 1.9 Sq.m 3.0 Cu.m
Breite Tiefe Höhe
inch cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
inch cm 73 7/8 187.6
inch cm
61 15563 1/2 161.2
(BG)
107
2.0 x 1.2
1.9
3.0

cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
cm 73 7/8 187.6
cm
61 15563 1/2 161.2

Interijer dimenzija
20.2 etvornih Stopalo
107 Kubni metar
2.0 Metar x 1.2 Metar
1.9 etvornih metara
3.0 Kubni metar
širina dubina visina
inch cm.
48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
inch cm. 73 7/8 187.6
inch cm.
61 15563 1/2 161.2
Podruje Svezak
107 Krychlový Stopy
2.0 Metr x 1.2 Metr 1.9 tverení metr
3.0 Krychlový metr
Šíka Hloubka Výška
inch cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
inch cm 73 7/8 187.6
inch cm
61 15563 1/2 161.2
Plocha Objem
107 Köb Láb
Szélesség Oldalmagasság
Hüvelyk cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
Hüvelyk cm 73 7/8 187.6
Hüvelyk cm
61 15563 1/2 161.2
Terület Mennyiség
Dimensiunea interne
20.2 Picioare ptrai
107 Picioare cubi
Acoperisul marginea la margineaBaza dimensiuni deschiderea usii
2.0 Metri x 1.2 Metri 1.9 Metri ptrai 3.0 Metri cubi
Latimea Adancimea Inaltimea
Hüvelyk cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
Hüvelyk cm 73 7/8 187.6
Hüvelyk cm
61 15563 1/2 161.2
Suprafaa Volumul
107 Stopa kubický
2.0 m x 1.2 m 1.9 Meter štvorcový
3.0 Meter kubický
Šírka Hbka Výška
inch cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
inch cm 73 7/8 187.6
inch cm
61 15563 1/2 161.2
inch Priestor Objem
(SL) zidanje obseg
2.0 Metrov x 1.2 Metrov
1.9 Kvadratnih metrov
3.0 Kubinih metrov
cola cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
cola cm 73 7/8 187.6
cola cm
61 15563 1/2 161.2
obdati obzidati zunanji obseg
büyüklüü Iç boyutu
6 Fit x 4 Fit 20.2 Fit kare 107 Kübik Fit
sertlii için hareketeTemel boyutundaki Kap açlmas
2.0 Metre x 1.2 Metre 1.9 Metrekare 3.0 Kübik metre
Genilik Derinlik
Inç cm
44 111.7 79 1/8 201 48 1/8 122.2 73 7/8 187.6
Inç cm 73 7/8 187.6
Inç cm
61 15563 1/2 161.2
Duvardan duvara D boyutlar

Skladištenje
Skladování
Speicher
Tárolás
Depozitarea
Sklad
Skladišenje
Depo
(BG) Duramax – , / . . . , , , . , , , , , , ( ), , , . . 1-800-483-4674 : U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. . , , , . , . , , . . , , . , . . .
(HR) Duramax Pohrana Proliša Limitiran Petnaest Godina Jamstvo U.S. Polymer Inc. e poslati zamjenski dio bezplatno, ako tamo je defect u materialu i ili izradi za petnaest godina od datuma kupnje. Ovo jamstvo prošireno samo do original kupca. Kupanje primitka ili neki drugi dokaz o datumu kupnje originalnih bit e biti potrebno prije jamstvenog servisa je doneo. Ni u kojem sluaju mi ne emo platiti troškove podnice, rad, instalacija ili bilo koje druge troškove se odnose na ovo . Ovo jamstvo samo pokriva kvarove uslijed defekata u materialu ili u izradi koji nastaje tijekom normalnog korištenja i ne proširiti do promjenu u boji proizlaze zbog normalno ukošenje ili štete nastale uslijed zlouporabe ili zapostavljanja, komercijalna uporaba, nepodnošenje montae slijedite upute i vlasnika prirunik (ukljuujui pravilnu kotvljenje od proliše), slikarstvo, prirodnim silama i drugih uzroka koji je izvan naše kontrole. Prisvajati pod ovag jamstvo mora biti napravio unutra jamstvenog roka mimo pozvati 1-800-483-4674 ili pošaljite mail u datiranu prodaje raun i isto fotografija od dia na : U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Mi rezervamo pravo da se prekine ili za promjena komponente. Ako neka komponenta je ukinuto je ili nije dostupna. U.S. Polymers, Inc. rezervira pravo za zamjeniti komponent od ista kvaliteta kao svibanj biti kompatibilna. Ogranienja i Iskljuenja Tamo nisu ekspresni jamstvo osim kao što je navedeno gore. Jamitelj nee biti odgovoran za sluajne ili posljedine štete nastale korištenjem ovog proizvoda, ili koji proizlaze od bilo koje kršenje ovog jamstva. Svi ekspressni jamstve su ogranieni na jamstvenog roka utvrenim gore. Neke drave ne dopuštaju iskljuivanje ili limitacije na koliko dugo traje jedna podrazumijevana jamstvo, ogranienja gore navedenom nesmjetite odnosi na vama. Ovo jamstvo daje vama specifinim legalni pravima, I Vi smjetite isto imati drugi prave koja se razlikuju od drave do drave ili zemlje do zemlje. Lokacija od Stvarajui Naljepnica Unutra strana od zabta ploe za osnovne štagalj. Na zidu plou za ekstenziju.
(DE) Duramax Lagerschuppen 15 Jahre beschränkte Garantie U.S. Polymer Inc. liefert im Falle von Material- oder Verarbeitungsfehlern kostenlos Ersatzteile für einen Zeitraum von fünfzehn Jahren ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Für die Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist eine Kaufquittung oder ein sonstiger Kaufnachweis vorzulegen. Wir übernehmen keinesfalls die Kosten für Bodenbeläge, Stundenlohn, Montage oder andere damit zusammenhängende Kosten. Diese Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler, welche beim normalen Gebrauch auftreten, jedoch nicht Verfärbungen aufgrund von normalen Witterungseinflüssen, Beschädigung aufgrund von Missbrauch oder Vernachlässigung, gewerblichen Gebrauch, Nichtbeachtung der Montageanleitung und des Benutzerhandbuchs (einschl. angemessener Verankerung des Schuppens), Anstrich, Naturgewalt und sonstigen Ursachen außerhalb unserer Kontrolle. Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit anzumelden, und zwar telefonisch unter 1-800-483-4674 oder auf dem Postweg mit einer datierten Verkaufsquittung und einem deutlichen Foto des zu ersetzenden Teils, gerichtet an: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Wir behalten uns das Recht vor, die Herstellung bestimmter Teile einzustellen oder zu verändern. Wenn ein Teil nicht mehr hergestellt wird oder nicht verfügbar ist, behält U.S. Polymers, Inc. sich das Recht vor, es durch ein kompatibles Teil von gleicher Qualität zu ersetzen. Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse Außer der oben angegebenen Garantie werden keine ausdrücklichen Garantien übernommen. Der Garantiegeber haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, die sich aus der Benutzung des Produkts oder aus einem Verstoß gegen diese Garantiebedingungen ergeben. Alle ausdrücklichen Garantien sind auf die oben angebene Garantiezeit beschränkt. In einigen Staaten sind Ausschlüsse oder Beschränkung einer Garantiezeit nicht gestattet. Daher ist es möglich, dass die oben genannten Beschränkungen für Sie nicht zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte und womöglich haben Sie weitere Rechte, die von Staat zu Staat und von Land zu Land verschieden sind. Ort der Etiketten Innenseite der achgiebelanel Auf de .
1
(CS) Skladovací klna Duramax Omezená 15tí léta záruka V pípad defekt materiálu nebo špatného provedení které se vyskytne v prbhu 15tí let od dne zakoupení produktu, spolenost U.S. Polymer Inc. Tato záruka vztahuje se pouze na pvodního majitele klny. Ped poskytnutím opravy na kterou vztahuje se oprava, zákazník se musí prokázat stvrzenkou, nebo jiným dokladem na kterým je uvedené datum koup. Spolenost v ádném pípad není zavázána zaplatit náklady spojené s podlahovým materiálem, montái klny apod. Táto záruka se vztahuje na opravy spojené s defektem materiálu nebo zpsobem provedení, které vzniknou pi kadodenním pouití klny. Záruka se nevztahuje na zmnu barev souásti, které se mohou vyskytnout kvli poasí, nebo nevztahuje se na poškozeni zpsobeno nesprávným nakládáním nebo nedbalosti, komerním pouití, nesprávnou montáí, natíráním, vyšší sílou, atd. Reklamace musí být nahlášena v dob trvaní záruky na telefonním ísle, nebo poštou spolu s piloeným potvrzením o koupí a fotkou poškozené ásti na adresu: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Spolenost si vyhrazuje právo k perušení výroby souástky nebo její zmn. Pokud výroba souástky byla zastavena, nebo je zmnna, spolenost U.S. Polymers, Inc. vyhrazuje si právo k zaslaní jiného, kompatibilního komponentu. Omezení Spolenost není zodpovdná za náhodné nebo následné škody spojené s pouíváním produktu nebo vyplývající z nedodrení záruního ádu. Záruní ad je asov omezen, dle výše stanoveného období. Zákony v nkterých státech nedovoluji stanovení asového omezení záruky, take je moné, e výše zmínné omezení se na Vás nevztahuje. Táto záruka Vám dává urité práva, ale tyto práva se mohou lišit dle zemi ve které se nacházíte. Umístní štítku produktu Vnitní strana panelu štítu základní klny. Stnový panel pro rozšíení.
(HU) Duramax tárolók Tizenöt éves korlátozott jótállás Az U.S. Polymer Inc. anyag- vagy gyártási hibából ered meghibásodás esetén a vásárlás dátumától számított tizenöt évig díjmentesen biztosítja a cserealkatrészt. Ez a jótállás kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta vagy a vásárlás dátumát igazoló más bizonylat bemutatása. Semmi esetre sem térítjük meg a járulékos burkolás, a munka, a telepítés díját és más egyéb felmerül költségeket.. Ez a jótállás kizárólag az anyag- vagy gyártási hibákból ered olyan meghibásodások esetén érvényes, melyek normál használat során merülnek fel; nem vonatkozik az idjárás hatásából ered normál színváltozásra, sem a helytelen, gondatlan vagy kereskedelmi célú használatból, illetve az összeszerelési utasítások és a felhasználói kézikönyv (beleértve a tároló megfelel rögzítését) be nem tartásából ered sérülésekre, valamint festés, természeti erk és más, rajtunk felül álló okok hatására bekövetkez károkra. A jelen jótállással kapcsolatos, a jótállási idn belül felmerül panaszokat a 1-800-483-4674 telefonszámon vagy levélben kell benyújtani az alábbi címre a dátummal ellátott vásárlási blokk és az alkatrészt ábrázoló jó minség fénykép mellékelésével: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Fenntartjuk a jogot az alkatrészek megváltoztatására, illetve gyártásuk beszüntetésére. Ha egy alkatrész már nem áll rendelkezésre, a U.S. Polymers, Inc. fenntartja a jogot, hogy az eredetit azzal megegyez minség, azzal kompatibilis alkatrésszel helyettesítse. Korlátozások és kizárások A fent felsoroltakon túl semmilyen más jótállás nem érvényesíthet. A jótálló nem tehet felelssé semmilyen, a termék használatából, vagy a jelen jótállási feltételek megszegésébl ered véletlenszer vagy következményes kárért. Minden kifejezett jótállás kizárólag a fent felsoroltakra vonatkozik. Néhány államban nem engedélyezett a jótállás idbeli korlátozása, ezért elfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak. Ez a jótállás speciális jogokkal ruházza fel Önt, emellett azonban rendelkezhet más jogokkal is, amelyek államonként, illetve országonként eltérek lehetnek. A termék címkéinek elhelyezése Az alap kerti fészerhez a nyeregidom bels oldalán. A bvítésekhez a fali panelen.
(RO) Magazii de depozitare Duramax Garanie limitat de 15 ani U.S. Polymer Inc. v trimite gratuit elementul component care trebuie înlocuit, în cazul în care exist defecte de material sau de fabricaie pe o perioad de 15 ani de la data achiziionrii. De aceast garanie nu poate beneficia decât persoana care a achiziionat iniial magazia. Pentru a beneficia de serviciile incluse în garanie este nevoie de o factur a achiziiei sau de alt dovad a achiziiei iniiale. Nu vom suporta în nicio situaie costurile paletajului, manoperei, instalrii sau alte costuri legate de aceste lucrri. Aceast garanie acoper doar problemele cauzate de defectele materialelor folosite sau erorilor de execuie, aprute pe durata utilizrii normale i nu include modificarea culorii datorat condiiilor meteo normale sau avariilor rezultate din utilizarea inadecvat sau neglijen, în scopuri comerciale, nerespectarea instruciunilor de asamblare i a celor cuprinse în manualul de utilizare (inclusiv ancorarea corespunztoare a magaziei), vopseaua aplicat, condiiile climatice sau alte cauze pe care nu le putem controla. Despgubirile asigurate de aceast garanie trebuie solicitate în perioada de garanie sunând la numrul 1-800-483-4674 sau trimiând prin pot bonul de vânzare datat i fotografia clar a componentei la: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Ne rezervm dreptul de a întrerupe fabricarea sau de a modifica componentele. Dac o component nu se mai fabric sau nu este disponibil, U.S. Polymers Inc. îi rezerv dreptul de a o înlocui cu o component de aceeai calitate, în funcie de compatibilitate. Limite i excluderi Nu exist garanii exprese în afara celor enumerate mai sus. Garantul nu va fi responsabil pentru nicio daun incidental sau indirect rezultând din utilizarea acestui produs sau din orice înclcare a acestei garanii. Toate garaniile exprese sunt limitate la perioada de garanie stabilit mai sus. Unele state nu accept excluderea sau limitarea perioadei de valabilitate a unei garanii implicite, aadar limitele de mai sus pot s nu se aplice în cazul dvs. Aceast garanie v confer drepturi legale specifice, putând beneficia i de alte drepturi ce variaz de la stat la stat sau de la ar la ar. Amplasarea etichetei produsului Latura interioar a panoului fronton pentru magazia principal. Pe panoul de perete al anexelor.2
(SK) Duramax úloná búdka 15 – roná garancia U.S. Polymer Inc. pošle náhradnú as zdarma, v prípade materiálnej alebo výrobnej chyby v období 15 rokov od dátumu nákupu. Táto garancia sa vzahuje len na pôvodného kupujúceho. Doklad o nákupe alebo iný doklad o dátume prvotnej kúpy bude vyiadaný záruným servisom, kde sa reklamácia podala. V iadnom prípade nebudeme hradi výdavky na podlahu, prácu, inštaláciu alebo iné podobné výdavky. Táto záruka kryje len chyby spôsobené defektným materiálom alebo výrobou, ktoré sa vyskytnú poas normálneho pouívania a nevzahuje sa na zmenu zafarbenia, ktorá je spôsobené poveternostnými podmienkami alebo na poškodenie z nesprávneho pouitia alebo z nedbanlivosti, komerného pouitia, z dôvodu nedodrania pokynov v návode ne pouitie (vrátane správneho ukotvenia búdky), farbenia, prírodných síl a z dôvodu iných vyšších nekontrolovatených okolností. Reklamácie pod touto garanciou musia by ohlásené v zárunom období na tel. ísle 1-800-483-4674 alebo e-mailom s uvedením chyby a s fotografiou, ktorá jasne zachytáva reklamované asti: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Máme právo odmietnu alebo vymeni diely. Ak je diel odmietnutý alebo nie je k dispozícii, U.S. Polymers, Inc. má právo nahradi diel dielom rovnakej kvality v prípade kompatibility. Obmedzenia a výluky Nie sú iné písomné garancie ako hore uvedené. Ruite nie je zodpovedný za náhodné alebo následné škody spôsobené pouívaním tohto produktu alebo vzniknuté mimo dosah tejto garancie. Všetky garancie sú obmedzené na záruné obdobie uvedené vyššie. Niektoré štáty nepovoujú výluky alebo obmedzenia na dobu záruky, teda hore uvedené obmedzenia sa nemusia vzahova na Vás. Táto záruka Vám dáva špecifické právo a Vy môete ma iné práva, ktoré sa menia od štátu k štátu a od krajiny do krajiny. Umiestnenie produktových štítkov Základný hangár – vnútorná strana štítového panela. Rozšírenie – na stenovom paneli.
(SL) Skladišna lopa Duramax Garancija omejena na petnajst let V primeru okvare materiala in/ali izdelave pošlje U. S. Polymer Inc. v obdobju petnajstih let od datuma nakupa brezplano nadomestni del. Ta garancija je omejena samo na prvotnega kupca. Preden opravimo garancijsko storitev, zahtevamo kot dokazilo o nakupu raun ali druge vrste potrdila, na katerem je naveden datum nakupa. V nobenem primeru ne bomo plaili stroškov poda, dela, montae ali katerih koli drugih s tem povezanih stroškov. Ta garancija pokriva samo okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi, ki se pojavijo med obiajno uporabo in se ne razširi na barvne spremembe, ki nastanejo zaradi obiajnega preperevanja ali za škodo zaradi zlorabe ali malomarnosti, komercialno uporabo, neupoštevanja navodil za montao in prironiku za lastnika (vkljuno z ustreznim sidranjem lope), namaze, sile narave in drugih vzrokov, ki so izven naše kontrole. Zahtevke v skladu s to garancijo je treba vloiti v garancijskem roku, v ta namen pokliite 1-800-483-4674 ali pošljite zahtevek skupaj z blagajniškim potrdilom in jasno sliko o delu na: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. ZDA Pridrujemo si pravico prekiniti izdelavo ali spremeniti komponente. e je bila izdelava komponente prekinjena ali ni na voljo, si U. S. Polymers, Inc. pridruje pravico jo nadomestiti s komponento enake kakovosti, ki je lahko zdruljiva. Omejitve in izkljuitve Ni izrecnih garancij, razen tistih, ki so navedene zgoraj. Garant ne odgovarja za nakljuno ali posledino škodo, ki izhaja iz uporabe tega izdelka, ali ki izhaja iz kakršne koli kršitve te garancije. Vse izraene garancije so omejene na garancijsko dobo, doloene zgoraj. Nekatere drave ne dovoljujejo izkljuitve ali omejitve, kako dolgo neka implicitna garancija traja, zato zgornja omejitev za vas morda ne velja. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo v posameznih dravah ali deelah. Mesto nalepk izdelka Notranja stran elne ploše za osnovno lopo. Na stensko plošo za podaljševanja.
(TR) Duramax Depolama Barakas 15 YIL GARANTL U.S. Polimer Anonim irketi, alm tarihinden itibaren 15 yla kadar malzemelerde kusur ve ya içilik hatas varsa, ücretsiz yedek parça yollayacaktr. Verilen garanti sadece alcya mahsustur. Garanti hizmeti verilmeden önce almn yapld güne dair fi ve ya makbuz gerekmektedir. Hiçbir durumda kurulum, içilik, döemelik ya da bunun için gerekli masraflar firma ödemez. Bu garanti sadece normal kullanm srasnda oluan önemli bozulmalar ya da içilik hatalarn kapsar, normal hava koullarndan oluabilecek renk deiimlerini ya da yanl kullanmdan dolay oluacak zarar, ticari kullanm, kullanm klavuzundaki talimatlarn tam uygulanmamas, boya, çevresel faktörler ve bunlar gibi bizim kontrolümüz dnda gerçekleen zararlar karlamaz. Garanti kapsamnca süreç 1-800-483-4674 numaral telefon aranarak ya da fatura ve temiz bir fotoraf ile aadaki adrese yollanarak yaplmaldr: U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640. Parçalar deitirme ya da üretimine devam ettirmeme hakkna sahibiz. Eer bir parçann üretimine devam ettirilmiyor ya da o parçadan temin edilemiyorsa, U.S. Polimer Anonim irketi, o parçayla ayn kalitede olan baka bir parçay verme hakkna sahiptir. SINIRLAMALAR Yukarda belirtilen durumlarn dnda hiçbir garanti verilemez. Ürünün kullanmndan dolay oluacak ya da garanti kapsamnn dnda oluacak durumlardan garanti veren sorumlu tutulamaz. Garanti kapsamndaki durumlar yalnzca belirlenen zaman dilimi içerisinde geçerlidir. Baz ehirler geçerli garanti snrlama süresinin ne kadar olacan belirtmezler bundan dolay yukardaki snrlamalar size uygun olmayabilir. Bu garanti size sadece belirli yasal haklar tanmaktadr; ama ehirden ehire ya da ülkeden ülkeye deiebilecek baka haklarnz da olabilir. Ürün etiketlerinin yeri Temel Baraka için kalkan panosunun iç taraf Uzatmalar için duvara taklan pano.3
1. Überprüfen Sie die loale Bauvorschriften hinsichtlich des Fundaments, des Standorts usw. 2. Wählen Sie einen Standort, der genügend Arbeitsraum um den Schuppen erlaubt aus. 3. Stellen Sie das Baufundam und das Ankersystem sicher. 4. Lesen Sie das der Verpackung beigefügte Benutzerhandbuch durch 5. Befolgen Sie alle Anweisungen und Abmessungen mit höchster Sorgfalt. 6. Befolgen Sie die in der Anleitungen vorgeschriebenen Schritte mit Sorgfalt, um eine korrekte Zusamenstellung ( Montage ) zu gewährleisten. 7. Stellen Sie gleich vor dem Beginn der Montage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. 8. BITTE VORS!"# !"$. Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften um persönliche Gefärdungen zu vermeiden.(Siehe das Einlageblatt). 9. DER BODEN MUSS EBEN SEIN: Stellen Sie icher, dass der Fundamentrahmen flach auf dem Boden liegt. Falls der Boden uneben sein sollte, nivellieren Sie ihn mit Hilfe einer flachen Schaufel. 10. Entnehmen Sie die Inhalte des Kartons nach Teilennummern und überprüfen Sie die Liste. Sorgen Sie dafür, dass alle notwendigen Teile für den Schuppen vorliegen. Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für die Liste der Teile.
(DE) SICHERHEITS U.- VORSICHTSMASSNAHMEN (BG) (HR) SIGURNOST I MJERE OPREZA (CS) BEZPENOST A BEZPENOSTNÍ OPATENÍ (HU) BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
(RO) MSURI DE SIGURAN I DE PROTECIE (SK) BEZPENOS A BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (SL) VARNOST & VARNOSTNI UKREPI (TR) GÜVENLK VE ÖNLEMLER
(SK) Skôr ako zanete... (SL) Pred zaetkom dela... (TR) Balamadan önce yapmanz gerekenler:..
(CS) Ne zanete... (HU) A szerelést megelzen... (RO) Înainte de a începe asamblarea...
VORSICHT Scharfe Kanten
1. , .. 2. , . 3. . 4. , , . 5. . 6. , . 7. , . 8. : , . (Wivte wytre[nata stranica). 9. : , . , , . 10. . , . .

1. Provjerite svoje lokalni zgrade koda u vezi uporišta, lokacija, itd. 2. Odaberite mjesto koje vam daj dosta mjesta za raditi okolo prolio. 3. svojeglav zgrada polaganje i sidro sistem 4. Proitajte i razumjetite prirunik okrue u paketu 5. Slijedite svim smjerovima i dimenzije temeljito. 6. Slijedite korake odreen in prirunik paljivo za ispravnu montau 7. Budite siguran da Vi imate sve dijelovi prije poetka montae. 8. BITI SIGURAN: slijedite sigurnosne instrukcije i izbjei rana. (vidjetite unutar stranica). 9. OSNOVATI MORA BITI RAVAN: Budite siguran da zaklada okvira nalazi stan na terenu. Ako Zemlja krevet je neravan, maknutite busenje i druge krhotine i internet razini s ravnim lopatom. 10. Odijeljen Sadraj kartona po dio broj i pregledatite popis
OPREZ Oštrih rubova
1. Pekontrolujte vaše místní pravidla týkající se základ, umístní, atd. 2. Vyberte plochu, kde bude kolem klny dostatek místa na práci 3. Urete základ a systém k ukotvení budovy 4. Pette si Návod k pouití piloený v balení a porozumjte mu 5. Dsledn dodrujte všechny pokyny a rozmry 6. Pro správnou montá pozorn dodrujte kroky uvedené v návodu 7. Ped montáí se ujistte, e máte všechny souástky 8. BUTE BEZPENÍ: Dodrujte bezpenostní pokyny a vyvarujte se poranním. (Viz vnitní stránka). 9. PODKLAD MUSÍ BÝT ROVNÝ: Ujistte se, e kostra základ leí rovn na zemi. Jestlie je zem nerovná, odstrate drny i sutiny a vyrovnejte ji lopatou. 10. Obsah krabice rozdlte podle ísel souástek a pekontrolujte podle seznamu. Ujistte, e máte všechny nezbytné ásti pro vaši klnu. Seznam ástí naleznete v Návodu k pouití.
POZOR Ostré okraje
(DE)
(BG)
(HR)
(CS)
4
(DE) Bevor Sie anfangen... (BG) ... (HR) Prije nego Vi poetite ...
1. Nézzen utána az alapozásra, elhelyezésre, stb. vonatkozó helyi jogszabályoknak 2. Olyan helyszínt válasszon, amely elegend munkaterületet biztosít a kerti fészer körül. 3. Döntsön a létesítmény elhelyezésérl, majd rögzítse a rendszert. 4. Olvassa el és értelmezze a csomagolásban található használati útmutatót. 5. Maradéktalanul tartsa be az utasításokat és a méretezést. 6. Figyelmesen kövesse az útmutatóban leírt lépéseket a helyes összeszerelés érdekében. 7. Az összeszerelést megelzen gyzdjön meg róla, hogy valamennyi elem rendelkezésére áll. 8. LEGYEN ELVIGYÁZATOS: kövesse a biztonsági utasításokat, és kerülje el a baleseteket. (Lásd a bels oldalt). 9. AZ ALAPNAK EGYENLETESNEK KELL LENNIE: Gyzdjön meg róla, hogy az alap keret egyenesen fekszik a talajon. Ha a talaj felszíne egyenetlen, távolítsa el a gyepet és az egyéb talajtakarót és egyengesse el a területet egy szintez lapáttal. 10. Különítse el a doboz tartalmát az elemek számozása alapján és nézze át a listát. Gyzdjön meg róla, hogy a kerti fészer valamennyi szükséges eleme rendelkezésére áll. Használja a használati útmutatót az elemek számbavételénél.
FIGYELMEZTETÉS Éles sarkok
1. Verificai reglementrile locale de construcie cu privire la fundaii, locaie etc. 2. Selectai o locaie care s ofere un spaiu de lucru suficient de mare în jurul magaziei. 3. Stabilii poziionarea fundaiei construciei i a sistemului de ancorare. 4. Citii i luai la cunotin manualul de instruciuni inclus în ambalaj 5. Urmai toate instruciunile i respectai toate dimensiunile precizate în cadrul acestuia. 6. Urmai cu atenie etapele precizate în manual în vederea asamblrii corespunztoare. 7. Asigurai-v c toate elementele sunt prezente înainte de a demara asamblarea. 8. LUCRAI ÎN SIGURAN: Urmai instruciunile de siguran pentru a evita rnirea. (Vezi interiorul paginii). 9. TERENUL TREBUIE S FIE NIVELAT: Asigurai-v c rama fundaiei este aezat drept pe pmânt. Dac stratul de pmânt este neregulat, îndeprtai gazonul i orice alte reziduuri, apoi nivelai-l cu o lopat plat. 10. Sortai piesele aflate în cutie în funcie de codul piesei i verificai lista. Asigurai-v c dispunei de toate piesele necesare pentru magazia dumneavoastr. Consultai manualul de instruciuni pentru lista de piese.
ATENIONARE Muchii ascuite
1. Skontrolujte miestne pravidla a pokyny pre stavanie týkajúce sa opôr, základov, podkladov, umiestnenia at. 2. Vyberte také miesto, ktoré umouje dostatone veké pracovné miesto okolo hangára. 3. Urite kladenie základov a systém ukotvenia. 4. Preítajte si a oboznámte sa s prírukou pouívatea (majitea), ktorá je súasou balenia. 5. Presne dodriavajte všetky smery, usmernenia a rozmery. 6. Pre správne zostavenie sa opatrne a dôkladne riate pokynmi a krokmi uvedenými v príruke. 7. Skôr ako zanete s montáou, resp. zostavením, presvedte sa, e sú k dispozícii všetky asti. 8. BUTE OPATRNÍ A DODRIAVAJTE BEZPENOS Riate sa bezpenostnými pokynmi a predchádzajte zraneniam. (Pozrite vnútornú stranu). 9. PODLAHA MUSÍ BY ROVNÁ A HLADKÁ: Uistite sa, e základový rám sa nachádza plocho na zemi. Ak je podlaha nerovná, odstráte nerovnosti a ostatnú špinu a vyrovnajte podlahu plochou lopatou. 10. Oddete obsah kartónu poda astí dielov a vykonajte prehad poda zoznamu. Uistite sa, e máte všetky potrebné asti pre hangár. Zoznam astí sa nachádza v príruke pouívatea (majitea).
UPOZORNENIE Ostré hrany
1. Binann etei ve yeri gibi noktalarla ilgili olarak bina kodlarnz kontrol edin. 2. Barakann çevresinde yeterli çalma alan olan bir arazi seçin. 3. Binann temelini ve ankraj sistemini belirleyin. 4. Paket ile birlikte gelen kullanc klavuzunu okuyun ve anlayn. 5. Bütün yönlendirmeleri ve hacimleri dikkatlice takip edin. 6. Doru montaj için kullanm klavuzunda yer alan admlar dikkatlice takip edin. 7. Montaja balamadan önce bütün parçalarn hazr olduundan emin olun. 8. GÜVENDE OLUN: Güvenlik talimatlarna uyun ve yaralanmalar engelleyin. (Paketin içine baknz). 9. ZEMN ET HZADA OLMALI: Temelin düz zemin üzerine geldiinden emin olun. Topran hizasz olmas durumunda çimleri ve dier parçalar temizleyerek montaj yapacanz alan düz bir kürek ile hizalayn. 10. Kutunun içindekileri parça numarasna göre ayrn ve listeyi gözden geçirin. Barnanz için gereken bütün parçalarn hazr olduundan emin olun. Parça listesi için kullanm klavuzuna bakn.
DKKAT Sivri Uçlar
(HU)
(RO)
(SK)
1. Preverite gradbeno pravo veljavno za vašo lokacijo glede pravil za podlage, lokacij in podobno. 2. Izberite mesto, kjer bo dovolj delovnega prostora okoli lope. 3. Doloite temelj za zgradbo in sidrni sistem. 4. Navodila za uporabo, ki so priloena k paketu, je treba prebrati in razumeti. 5. Natanno upoštevajte vsa navodila in mere. 6. Za pravilno sestavljanje natanno sledite korakom, navedenim v prironiku. 7. Pred zaetkom sestavljanja se prepriajte, da imate vse potrebne dele. 8. PAZITE NA VARNOST: Sledite varnostnim navodilom, da prepreite poškodovanje. (Na ogled na ustreznem mestu strani). 9. TLA MORAJO BITI RAVNA: Prepriajte se, da lei temeljni okvir ravno na tleh. e ta ni raven, odstranite rušo in drobir in jo poravnajte z ravno lopato. 10. Loite vsebino kartona po številkah dela in ponovno preglejte seznam. Prepriajte se, da imate vse potrebne dele za vašo lopo. Za seznam delov glejte navodila.
POZOR Ostri koti
(DE) SICHERHEITS U.- VORSICHTSMASSNAHMEN (BG) (HR) SIGURNOST I MJERE OPREZA (CS) BEZPENOST A BEZPENOSTNÍ OPATENÍ (HU) BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
(RO) MSURI DE SIGURAN I DE PROTECIE (SK) BEZPENOS A BEZPENOSTNÉ OPATRENIA (SL) VARNOST & VARNOSTNI UKREPI (TR) GÜVENLK VE ÖNLEMLER
(DE) Um für Ihre eigene Sicherheit zu sorgen, die folgenden Anweisungen durch und befolgen Sie sie während der Schuppenmontage. (BG) , . (HR) Za tvoj posjedovati sigurnosti, molimo Vas da proitate i slijedite ove upute pri prolio montae. (CS) K zajištní vaší bezpenosti si prosím pette a pi montái klny dodrujte tyto pokyny. (HU) Saját biztonsága érdekében kérjük, olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat a kerti fészer összeszerelése során. (RO) Pentru sigurana dvs., v rugm citii i urmai aceste instruciuni pe parcursul asamblrii magaziei. (SK) V záujme svojho vlastného bezpeia preítajte si tieto bezpenostné pokyny a riate sa nimi pri zostavovaní hangáru. (SL) Za vašo lastno varnost, vas prosimo, da si preberete ta navodila in jim sledite med sestavo lope. (TR) Kendi güvenliiniz için barakay monte ederken lütfen aadaki talimatlar okuyun ve uygulayn.
(DE) Bitte tragen Sie immer Sicherheitshandschuhe, lange Ärmel und Augenschutz während der Schuppenmontage. Einige Teile des Schuppens können möglicherweise scharfe Kanten besitzen, und können Verletzungen verursachen. (BG) , . . (HR) Uvijek nosite rukavice rada, dugim rukavima i zaštitu za oi t ijekom skupštine proliti. Neki komadi proliti sadre oštre rubova i moe uzrokovati ozljede. (CS) Pi montái klny vdy pouívejte pracovní rukavice, dlouhé rukavice a ochranu oí. Nkteré ásti klny obsahují ostré okraje a mohou zpsobit poranní. (HU) Mindvégig viseljen védkesztyt, hosszú ujjú ruhát és szemvédt a kerti fészer összeszerelése közben. A kerti fészer egyes részei éles sarkokkal rendelkeznek és balesetet okozhatnak. (RO) Purtai întotdeauna mnui de protecie, haine cu mâneci lungi i ochelari de protecie pe parcursul asamblrii magaziei. Unele piese componente ale magaziei au muchii ascuite i pot provoca rni. (SK) Poas zostavovania, resp. montáe hangára noste pracovné rukavice, odev s dlhými rukávmi a ochranu oí. Niektoré asti hangára obsahujú ostré hrany a môu spôsobi poranenia. (SL) Med sestavo lope vedno nosite rokavice, dolge rokave ter zašito za oi. Nekateri kosi lope imajo ostre robove in bi vas lahko poškodovali. (TR) Barna monte ederken her zaman i eldiveni ve uzun kollu giysiler giyin; gözlerinizi koruyun. Barnan baz parçalar sivri uçlara sahip olup yaralanmalara yol açabilir.
(DE) Bitte seien Sie vorsichtig, hinsichtlich der Benutzung der Werkzeuge während de (BG) , . . . (HR) Budite oprezni s alatima koji se koriste za montau prolio. Upoznajte se s operacija od svih ureaja. (CS) Dávejte pozor na pouití náadí pi montái klny. Seznamte se s funkcí veškerého elektrického náadí. (HU) Legyen elvigyázatos a kerti fészer összeszereléséhez használt eszközökkel. Ismerkedjen meg valamennyi villamos üzem berendezés mködésével. (RO) Utilizai cu precauie sculele utilizate pentru asamblarea magaziei. Familiarizai-v cu modul de utilizare a tuturor sculelor electrice. (SK) Pri práci s nástrojmi pouívanými na zostavenie, resp. montá bute opatrní. Oboznámte sa s narábaním a s manipuláciou so všetkými nástrojmi. (SL) Pri sestavi lope bodite previdni pri uporabi orodja. Dobro se seznanite z delovanjem vseh elektrinih orodij. (TR) Barnan montaj srasnda kullanlan aletler konusunda dikkatli olun. Her türlü elektrikli alet edevatn kullanmyla ilgili bilgi edinin.
(DE) Kinder und Haustiere müssen vom Standort der Montage ferngehalten werden, um jegliche Ablenkungen und Verletzungen zu vermeiden. (BG) , . (HR) Djeca i kuni ljubimci bi trebao biti je zadrao daleko od skupštine stranice kako bi izbjegli bilo ometanja i nesrea. (CS) Aby se pedešlo rušení a nehodám, dti a zvíata je nutno udrovat mimo pracovní plochu. (HU) Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat az összeszerelés helyszínétl a zavarás és a balesetek elkerülése érdekében. (RO) Copiii i animalele de companie ar trebui inute la distan de locul de asamblare pentru a evita distragerea ateniei i accidentarea. (SK) Deti a zvieratá musia by drané stranou od priestoru, kde sa vykonáva zostavovanie, resp. montá, aby sa predišlo akémukovek zmätku a nehodám. (SL) Otroke in domae ivali drite stran od mesta montae, da prepreite nastanek zmede ali poškodb. (TR) Çocuklar ve evcil hayvanlar, dikkat dankln ve kazalar önlemek için montaj alanndan uzak tutulmallar.
6
1.
2.
3.
(DE) Wenn eine Trittleiter benutzt wird, stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Boden steht und völlig geöffnet ist und gesperrt. Bitte niemals mit vollem Gewicht auf irgendein Teil des Dachs oder Schuppens stehen. (BG) , , . . (HR) Dok putem dvostruke merdevine, tpuno otvoren sa sigurnosnim zasun na mjestu. Nikad se koncentrirati svoje puno teine na krovu ili bilo koji dio prolio. (CS) Pi pouití štaflí se ujistte, e jsou na rovném podkladu a pln otevené s uzavenou bezpenostní západkou. Vaši plnou hmotnost nikdy nenanášejte na stechu i jakoukoli jinou ást klny. (HU) Állólétra használata esetén bizonyosodjon meg róla, hogy az egyenes felületen áll, teljesen kinyitott állapotban, és a biztonsági retesz a helyén van. Soha ne nehezedjen teljes súlyával a kerti fészer tetejére vagy bármely más elemére. (RO) Atunci când utilizai o scar cu trepte , asigurai-v c este aezat pe un teren neted i este complet deschis i cu dispozitivul de blocare de siguran montat. Nu concentrai niciodat toat greutatea dvs. corporal pe acoperi sau pe oricare alt element al magaziei. (SK) Pri pouívaní rebríka, dvojitého rebríka, uistite sa, e rebrík je na rovnej podlahe a úplne otvorený s umiestnenou zabezpeovacou petlicou. Nikdy nekoncentrujte plnú váhu na strechu, alebo na akúkovek as hangára. (SL) Pri uporabi lestev v obliki stopnic, se prepriajte, da stojijo na ravnih tleh, je popolnoma odprta make in je varnostna zaskona zapaha na mestu. Nikoli ne smete s polno teo obremenjevati streho ali bilo kateri drugi del lope. (TR) Merdiven kullanmanz durumunda merdivenin düz zemin üzerine geldiinden ve güvenlik kilidi açk olarak tamamen açk pozisyonda olduundan emin olun. Hiçbir zaman arlnzn tümünü barakann çatsna ya da herhangi bir ksmna vermeyin.
(DE) Bitte vermeiden Sie den Schuppen an einem windigen Tag zusamenzustellen. Die Schuppenpaneele können durch den Wind weggeschleudert werden, wodurch die Arbeit erschwert und gefährlich wird. (BG) . , . (HR) Nemojte pokušavati okupiti prolivena na vjetrovitom danu. Proliti paneli moe biti tueno preko od vjetra što radilište teška i opasna. (CS) Klnu se nepokoušejte stavt bhem vtrného dne. Panely klny mohou být zvednuty vtrem, co iní pracovišt obtíným a nebezpeným. (HU) Ne próbálja meg összeszerelni a kerti fészert szeles idben. A kerti fészer elemeibe belekaphat a szél, ami bonyolulttá és veszélyessé teheti a munkavégzést. (RO) Nu încercai s asamblai magazia într-o zi în care bate vântul. Panourile magaziei pot fi smulse de ctre rafalele de vânt transformând locaia într-una cu condiii dificile i periculoas. (SK) Nepokúšajte sa zostavi hangár, ke sú veterné dni, resp. veterné poasie. Vietor môe panely hangára odfúknu dookola, o môe sai situáciu na pracovisku a pracovisko sa tak môe sta nebezpeným. (SL) Ne poskušajte sestaviti lopo v zelo vetrovnih vremenskih pogojih. Ker utegne veter dvigniti ploše lope, postane s tem delovno mesto teavno in nevarno. (TR) Barna rüzgarl bir günde monte etmeye çalmayn. Barakann duvarlar rüzgar tarafndan sürüklenebilir ve bu da çalma alann zor ve tehlikeli hale getirebilir.
(DE) Bitte tragen Sie en Augenschutz, während Sie dieWerkzeug benutzen. Bitte verwenden Sie das werkzeug in einer nassen oder feuchten Umgebun, um Sie den Stromschlag zu vermeiden. (BG) , . , . (HR) Oblaenjite oko zaštiivanje prije korištenju bilo koji formalan od elektrinih alata. Nemojte koristiti naponske elektrine alate u vlaan ili mokar okruenju kako bi izbjegli strujni udar. (CS) Pi pouívání jakýchkoli elektrických nástroj pouívejte ochranu oí. Aby se pedešlo elektrickému šoku, elektrické nástroje nepouívejte v mokrém i vlhkém prostedí. (HU) Viseljen szemvédt a villamos üzem berendezések használatakor. Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon villamos energiával mköd berendezéseket nedves vagy nyirkos környezetben. (RO) Purtai ochelari de protecie atunci când utilizai sculele electrice. Nu utilizai sculele electrice într-un mediu ud sau umed pentru a evita pericolul de electrocutare. (SK) Ke pouívate akékovek foremné, formovacie a silové nástroje a akékovek nástroje, noste ochranu oí. Aby ste sa vyhli zasiahnutiu elektrickým prúdom, nepouívajte napäové nástroje v mokrom, vlhkom prostredí a v prostredí, kde je mokro, vlhko, hmla, para, humidita. (SL) Pri uporabi elektrinih orodij nosite zašito za oi. Za prepreevanje elektrinega udara ne uporabljajte elektrinih orodij v mokrem ali vlanem okolju. (TR) Herhangi elektrikli alet edevat kullanrken gözlerinizi koruyacak gözlük takn. Elektrik okuna engel olmak amacyla nemli ya da slak ortamlarda voltajl alet kullanmayn.
(DE) Bitte benutzen Sie kein Teil des Schuppens als Mittel für persönliche Unterstützung zum Zusammenstellen der Montagekomponente. (BG) , . (HR) Nemojte koristiti bilo koji dio šupe kao nain od osobni podrška, dok privršivanje dijelova u toku montae. (CS) ádné ásti klny bhem stavby nepouívejte k podpoe osob pi pipevování ástí. (HU) A kerti fészer egyetlen részét se használja személyes megtámasztás céljára az elemek összeszerelés során történ összeillesztéséhez. (RO) Nu utilizai nici un element al magaziei ca un mijloc de sprijin personal în timp ce asamblai elementele. (SK) Nepouívajte akúkovek as hangáru ako prostriedok na osobnú podporu poas toho, ako primontuvávate komponenty poas zhotovovania. (SL) Nikakor ne smete uporabljati noben del lope kot osebno oporno sredstvo za pritrjevanje delov med sestavo. (TR) Montaj srasnda parçalar birletirirken barnan hiçbir ksmn kendinize destek olmas için kullanmayn. 7
4.
5.
(DE) WICHTIG (BG) (HR) VANO
(CS) DLEITÉ (HU) FONTOS (RO) IMPORTANT
(SK) DÔLEITÉ (SL) POMEMBNO (TR) ÖNEML
(DE) Fuer eine Betonauflage bereiten Sie ein waagerecht ausgerichtetes Bett vor. Die Betonauflage sollte eine Staerke von 4 Zoll (100mm) bis 5 Zoll (125 mm) aufweisen. Darunter sollten Sie fuer eine frostfeste Kiesschicht nach ortsueblichen Vorgaben sorgen. (BG) , . 4 (100 ) 5 (125 ). , - 48 . (HR) Za betonske baze jastuk, pripremiti krevet nivo za sloj vrsto uporište za drobljeni kamen. Betonska podloga onda bi trebao biti prolijeva na debljinu od 4 ina (100mm) do 5 ina (125mm). Dopusti da se osuši temeljito najmanje 48 sati. (CS) Pro konkrétní pad základnu, pipravila úrove postel pro pevnou pdu pod nohama vrstvou štrku. Beton podloka by mla být pak nalil do tloušky 4 palce (100 mm) do 5 palc (125 mm). Nechá se vyschnout dkladn po dobu nejmén 48 hodin. (HU) A konkrét pad bázis készítsünk szinten ágy szilárd alapokra réteg zúzott k. beton-pad ezután bele lehessen önteni a vastagsága 4 hüvelyk (100 mm) 5 hüvelyk (125mm). Hagyjuk alaposan megszáradni legalább 48 óráig. (RO) Pentru o baz de tampon de beton, pregtete un pat de nivel pentru un strat picior de firma de pietris. Pad-beton ar trebui s fie apoi turnat la o grosime de 4 inch (100mm) la 5 inches (125mm). Se las s se usuce foarte bine timp de cel puin 48 de ore. (SK) Pre konkrétne pad základu, pripravila úrove poste pre pevnú pôdu pod nohami vrstvou štrku. Betón podloka by mala by potom nalial do hrúbky 4 palca (100 mm) do 5 palcov (125 mm). Nechá sa vysuši dôkladne po dobu najmenej 48 hodín. (SL) Za betonski podlagi pad, pripravi raven postelja za trdno podlago za plast zdrobljenega kamna. Konkretni pad je nato zlije z debelino 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125mm). Pustimo, da se temeljito posuši vsaj 48 ur. (TR) Somut bir ped taban için, ezilmi ta salam bir zemine katman için bir düzeye yatak hazrlamak. Beton yüzeyi daha sonra 4 inç (100mm) bir kalnlna 5 inç (125mm) dökülür olmaldr. Iyice en az 48 saat kurumalar için bekleyin.
(DE) Ihr muss an die Betonunterlage oder den großen quadratischen Innenhofsteine fest ankert sein, um Beschädigung zu schützen. (BG) , . (HR) Vaša šupa mora biti vrsto usidren betonske slabljenja ili velike betonske patio kamen etverokut, da pomau u zaštiti protiv ošteenja pri jakim vjetrovima. (CS) Vaše klna musí být pevn pipevnna k betonové základn i velkému kamennému tverci k ochran ped poškozením pi silném vtru. (HU) A kerti fészerot a beton talapzathoz vagy nagy beton teraszkövekhez kell ersen rögzíteni, hogy az védelmet biztosítson az ers szél által okozott károkkal szemben. (RO) Magazia trebuie ancorat ferm de suportul de beton sau de ptrate mari de beton pentru teras, pentru a asigura protecie în caz de vânturi puternice care ar putea aduce deteriorri. (SK) Váš hangár musí by pevne pripevnený, upevnený, ukotvený k betónovej podloke, doske alebo k vekým betónovým vydládeným kamenným dladiciam, resp. štvorcom, aby sa pomohlo zabezpei proti poškodeniu pri silnom vetre. (SL) Vaša lopa mora biti trdno pritrjena na betonsko plošo ali velikih betonskih terasnih kamnov, da je lopa zašitena v primeru nastanka monega vetra. (TR) Barnanzn, kuvvetli rüzgar srasnda oluabilecek hasardan korumaya yardmc olmak amacyla beton zemine ya da büyük beton avlu talarna salam biçimde eklemlenmi olmas gerekir.
(DE) D muss auf einem festen Fundament errichtet werden. Eine Betonauflage oder grosse quadratische Betonhofsteine werden Bodenkonstruktion empfohlen. Stellen Sie sicher, dass das Fundament fest und waagerecht ausgerichtet ist und die Ent aesserung weg vom Aufstellungsort ermoeglicht. Die Abmessung des Fundamentes sollte mindestens 4 Zoll (100 mm) gr!"er sein als die Abmessung Beachten Sie bitte die Aussenabmessungen de# auf der Vorderseite I Der Hersteller der ist nicht fuer die Wahl und den Aufbau des Fundamentes verantwortlich. (BG) , . . , . - 4 (100 ) - . . . (HR) Shed mora biti izgraen na solidan temelj temelja. Betonska podloga ili veliki vrt veliine betonski kamen trgova preporua se za prikladan bazu poda. Uvjerite se da je vrsta i ravna, te e omoguiti odvodnju daleko od stranice. Osnova baza treba biti najmanje 4 ina (100mm) vei od prolivena dimenzije. Molimo pogledajte naslovnici vašeg prirunik za vanjske dimenzije od prolivena. Proizvoa nije odgovoran za odabir i izgradnju temelja. (CS) Kabin musí být postavena na pevný základ základ. Betonové podloky nebo velké velikosti konkrétní námstí nádvoí kámen se doporuuje vhodné podlahy základny. Ujistte se, e je pevná a na úrovni a umoní odtok od místa. Nadace základna by mla být nejmén 4 palce (100 mm), vtší ne rozmry klny. Naleznete na pední stran vašeho píruce pro vnjší rozmry haly. Výrobce není zodpovdný za výbr a konstrukci nadace. (HU) Az istállóban kell kialakítani a szilárd alapot alapítvány. A konkrét pad, vagy egy nagy méret terasz beton k négyzet ajánlott a megfelel szót bázisát. Gyzdjön meg róla, hogy szilárd és szintjét, és lehetvé teszi, hogy vízelvezet el az oldalon. Az alap alapítvány kell, legalább 4 hüvelyk (100 mm) nagyobb, mint a fészer méretek. Kérjük, olvassa el a címlapon a kézikönyvben a küls méretei a fészerbe. Gyártó nem vállal felelsséget a választás és az építipar az alapítvány. (RO) Shed trebuie s fie construite pe o fundaie baza solida. Un panou de beton sau o dimensiune mare de beton teras ptrate de piatra este recomandat pentru podele de baz corespunztoare. Asigurai-v c este ferm i nivelul i va permite de drenaj departe de site-ul. Fundaia de baz ar trebui s fie de cel puin 4 inch (100mm), mai mare decât dimensiunile magazie. V rugm s consultai pagina de partea din fa a manualul de utilizare pentru dimensiunile exterioare de vrsat. Productorul nu este responsabil pentru alegerea i construirea fundaiei. (SK) Kabíne musí by postavená na pevný základ základ. Betónové podloky alebo veké vekosti konkrétne námestie nádvorie kame sa odporúa vhodné podlahy základne. Uistite sa, e je pevná a na úrovni a umonia odtok od miesta. Nadácia základa by mala by najmenej 4 palca (100 mm), väšie ako rozmery kôlne. Nájdete na prednej strane vášho príruke pre vonkajšie rozmery haly. Výrobca nie je zodpovedný za výber a konštrukciu nadácie. (SL) Shed morajo biti zgrajeni na trdnih temeljih baze. Beton pad ali velike konkreten kvadratov teras kamna je priporoljivo, primerna tla baze. Prepriajte se, da je vrst in raven in bo omogoal drenao stran od mesta. Baza temelj mora biti najmanj 4 cm (100mm), veji od hleva mer. Prosimo, da sprednji strani vašega navodilih za zunanje dimenzije hleva. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev. (TR) Gerekir salam bir temel temel üzerine ina edilecek shed. Somut bir yastk veya büyük boy beton veranda ta kareler uygun zemin taban için önerilir. Emin olun bu firma ve seviye ve drenaj uzak sitesinden salayacaktr. Baz vakf en az 4 inç (100mm) döken boyutlar daha büyük olmaldr. Lütfen sahibinin döken ve d boyutlar için klavuzun ön sayfasna baknz. Üretici seçimi ve temel inas için sorumlu deildir.
8
(DE) Pflege & Wartung (BG) (HR) uvanje i Uzdravanje
Obwohl diese Einheit keine Wartung benötigt, $% . DACH: Halten Sie Ihr Dach frei von Baumblättern und Schnee mit Hilfe eines langen weichBesen. % Mengen Schnee auf dem Dach können Ihr &' beschädigen und unsicher('. Bitten treten Sie ( gehen Sie ) nicht auf das Dach. WÄNDE: Bitte stellen Sie keinerlei Gegenstände gegen die Wandpaneele des Schuppen. TÜREN: Halten Sie die Türen immer geschlossen um mögliche Beschädigungen durch den Wind zu vermeiden VERSCHLÜSSE: Überprüfen Sie die Schrauben, Riegel und die Mtter usw. regelmäßig und befestigen Sie die falls notwendig. FEUCHTIGKEIT: Wegen der wechselnden Temperaturen, kann es im &'feucht werden. Gute Belüftung kann bei der Regulierung der Temperatur und der Vermeidung der Feuchtigkeit behilflich sein. HINWEIS: Korrosionsfreies Abdichtungsmaterial zum !bdichten des Schuppen kann verwendet werden.
(CS) Pée a údrba (HU) Karbantartás és tisztítás (RO) Îngrijire i întreinere
(SK) Starostlivos a údrba (SL) Nega in vzdrevanje (TR) Bakm ve Onarm
(DE)
, , , . : . , . . : , . : , , . : , , ... , . : , . . : - .
(BG)
Premda ovaj ureaj ne zahtijeva nikakvo odravanje, briga za bi trebao biti uzeti to produiti ivot od tvoj štagalj. KROV: Drite krov ist od dopust i snijeg sa eznuti rukovan, mekani metlu. Teška koliine snijega na krovu moe nauditi proliti što ga ini nesigurnim. nemojte izgaziti na krovu. ZIDINE: nemojte staviti bilo koji predmet protiv zidni paneli od prolio. VRATA: Drite vrata zatvorena da sprijeiti ošteenje vjetar. PRIVRŠIVAI: Redovito kontrolirajte svoju prolio za slobodne vijake, vijci, matice, itd. i usko njima ako nudan. VLAGA: S promjenom temperaturama, kondenzacija e akumulirati unutar proliše. Dobro prozraivanje e pomoi u reguliranju i izbjei vlaga SAVJET: Nema korozivnih brtvljenje je korisna za peat proliti.
(HR)
Akoli si tato jednotka nevyaduje ádnou údrbu, mlo by se dbát na prodlouení její ivotnosti. STECHA: Stechu udrujte bez listí a snhu s dlouhým mkkým košttem. Velké mnoství snhu na steše me klnu poškodit a uinit ji nebezpenou. Na stechu nestoupejte. STNY: O stnu klny neopírejte ádné pedmty. DVEE: Aby se pedešlo poškození vtrem, dvee udrujte zavené. UPEVNNÍ: Vaši klnu pravideln kontrolujte pro uvolnné šrouby, matice, atd. Jestlie je to nutné, znovu je utáhnte. VLHKOST: S mnící teplotou dojde ke hromadní kondenzace uvnit klny. Dobré vtrání napome kontrole vlhkosti. TIP : K utsnni klny je vhodné nerezavjící tsnní.
(CS)
Bár a berendezés semmilyen karbantartást nem igényel, a kerti fészer élettartamának meghosszabbítása érdekében tisztítás elvégzése ajánlott. TET: Tisztítsa meg a tett a levelektl és a hótól egy hosszú nyel, lágy sörtéj kefe segítségével. A tetn található nagy mennyiség hó megrongálhatja a kerti fészert és károsíthatja annak biztonságosságát. Ne lépjen a tetre. FAFÉSZER: Ne döntsön semmilyen tárgyat a kerti fészer falainak. AJTÓK: Tartsa zárva az ajtókat a szél által okozott károsodás megelzése érdekében. RÖGZÍTELEMEK: Rendszeresen ellenrizze a kerti fészer esetlegesen meglazult csavarjait, reteszeit, kapcsait, stb. Húzzon rajtuk, ha szükséges. NEDVESSÉG: A hmérséklet ingadozása miatt páralecsapódás tapasztalható a kerti fészer belsejében. A megfelel szellztetés segíti a nedvesedés szabályozását és elkerülését. TANÁCS : Rozsdamentes tömítanyag ajánlott a kerti fészer illesztéseinek lezárásához.
(HU)
Dei aceast unitate nu necesit deloc întreinere, ar trebui utilizat cu grij pentru a prelungi durata de via a magaziei. ACOPERIUL: Curai acoperiul de frunze i zpad cu o mtur cu mâner lung i cu peri moi. Prezena unor cantiti mari de zpad pe acoperi poate deteriora magazia, fcând-o nesigur. Nu pii pe acoperi. PEREII: Nu sprijinii nici un obiect de panourile pereilor magaziei. UILE: Pstrai uile închise pentru a preveni deteriorri cauzate de vânt. ELEMENTELE DE FIXARE: Verificai magazia în mod regulat pentru uruburi, axuri, piulie etc. slbite. Strângei-le din nou când este necesar. UMEZEALA: Odat cu schimbrile de temperatur, se va acumula condens în interiorul magaziei. O ventilaie corespunztoare va ajuta la reglementarea acestei situaii i la evitarea prezenei umezelii. SFAT: Stemuirea anti-coroziune este util în vederea izolrii magaziei.
(RO)
9
eprav lopa ne potrebuje vzdrevanja, jo je treba negovati, e elite podaljšati njeno ivljenjsko dobo. STREHA: Drite streho isto, odstranite liste in sneg z dolgo sirkovo metlo za sneg. Velika koliina snega na strehi lahko poškoduje lopo in jo naredi nevarno za uporabo. Ne stopajte na streho. STENE: Ne naslanjajte predmetov na stenske ploše lope. VRATA: Zapirajte vrata, da jih veter ne bo poškodoval. PRITEGNITEV: Redno preverjajte lopo glede zrahljanih vijakov, sornikov, matic in podobno in jih po potrebi pritegnite. VLAGA: S spremembo temperature se nabira kondenzacija v notranjosti lope. Dobro prezraevanje prispeva k dobri regulaciji in prepreevanju vlage. NASVET: Koristno je zatesniti lopo s protikorozivno smolo
(SL)
Her ne kadar bu ürün bakm gerektirmese de, barnanzn uzun ömürlü olabilmesi için dikkatle ele alnmas gerekmektedir. ÇATI: Uzun sapl ve yumuak tarakl bir frça kullanarak çatda birikebilecek yaprak ve kar temizleyin. Çatda birikebilecek kar barnaa zarar vererek onu güvensiz hale getirebilir. Çatnn üstüne basmayn. DUVARLAR: Barnan duvar panellerine hiçbir eya yaslamayn. KAPILAR: Rüzgardan kaynaklanabilecek hasara kar kaplar kapal tutun. BALAMA ELEMANLARI: Barnanz, gevemi çivi, cvata, vida somunu vs olup olmad konusunda düzenli olarak kontrol edin. Gerektikçe gevemi olanlar sklatrn. NEM: Hava scaklndaki deiiklikler yüzünden barnan içi nemlenebilir. yi havalandrma ile nemi kontrol edebilir ve nemin birikmesini önleyebilirsiniz. ÖNER: Çürümeye engel olacak kalafat barna yaltmaya yardmc olur.
(TR)
(DE) Lagern Sie Schwimmbad-Chemikalien &'(#)in Ihrem Gebäude . Brenn- und Korrosionsstoffe müssen in luftdichten Kontainern gelagert werden.
(BG) .
(HR) Ne skladištiti bazen kemikalije u vašoj zgradi. Zapaljivih i korozivnih moraju biti pohranjeni u hermetian kontejnera
(CS) Ve vaší kln NESKLADUJTE chemické látky do bazénu. Holavé a korozivní látky musí být skladovány ve vzduchotsných nádobách.
(HU) NE tároljon uszodai vegyszereket a kerti fészerben. A tzveszélyes és maró anyagokat légmentesen zárt konténerekben kell tárolni.
(RO) NU depozitai substane chimice utilizate pentru piscine în magazie. Substanele inflamabile i corozive trebuie depozitate în rezervoare etane.
(SK) VO VNÚTRI budovy neskladujte chemikálie pre bazén. Spálitené látky a agresívne látky musia by skladované v vzduchotesných a hermetických kontajneroch.
(SL) NE shranjujte kemikalij za plavalni bazen v lopi. Vnetljiv in korozivni material je treba shraniti v zrano tesnih zabojih.
(TR) Binanzn içinde yüzme havuzlar için kullanlan kimyasallar saklamayn. Yanc ve çürümeye engel olan maddeler hava szdrmayan kaplarda saklanmaldr.
10
Aj ke táto jednotka si nevyaduje akúkovek údrbu, starostlivos by mala by dodriavaná, aby sa predila ivotnos hangára. STRECHA: Strechu udriavajte istú od listov a snehu a to pomocou jemného mäkkého zmetáka s dlhou rúkou. aké mnostvá snehu na streche môu poškodi hangár a hangár sa tak môe sta nebezpeným. Nestúpajte na strechu a nevstupujte tam. STENY: O panely stien hangáru neopierajte iadne objekty. DVERE: Aby ste predišli poškodeniu vetrom, dvere vdy zatvárajte a nechávajte zatvorené. PRÍCHYTKY: Hangár pravidelne kontrolujte, i spojenia a skrutky nie sú povolené, i dria svorkové spojenia, dielce zo závitmi at. VLHKOS: S meniacimi sa teplotami sa vo vnútri hangáru naakumuluje kondenzácia. Dobrá a dostatoná ventilácia môe pomôc pri regulova a predchádza vlhkosti. TIP: Nekorozívne tesnenie je nápomocné pri uzavieraní a izolácii hangáru.
(SK)
TSLC, TSRC, BDSCDSSC, DSCC GPS
(DE) Teileliste (RO) Lista elementelor componente (BG) (SK) Zoznam astí (HR) Dijelovi Lists (SL) Seznam delov (CS) Seznam souásti (TR) Parça Listesi (HU) Alkatrészlista
(DE) Anmerkung: Prüfen Sie alle Teile vor der Montage. (BG) : . (HR) Napomena: Provjera svih dijelova prije instalacije. (CS) Pozor: N zante s montái, zkontrolujte všechny souásti. (HU) Megjegyzés: Ellenrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése eltt. (RO) Not: Verificai toate prile componente înainte de instalare. (SK) Poznámka: Skontrolujte všetky asti pred inštaláciou. (SL) Opomba: Pred montao preverite vse dele. (TR) Not: Kurulumdan once tüm parçalar kontrol ediniz.
(DE) PROFILE (CS) PROFILY (SK) PROFILY (BG) (HU) PROFILOK (SL) PROFILI (HR) PROFILI (RO) PROFILE (TR) PROFL
(DE) WICHTIG: BENUTZEN SIE HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. (BG) : , . (HR) VANO: KORISTITE RUNI RUKAVICE DA SPRIJEITE OZLJEDE. (CS) DLEITÉ: K MONTÁÍ POUÍVEJTE RUKAVICE. (HU) FONTOS: HASZNÁLJON KESZTYT A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. (RO) IMPORTANT: FOLOSII MNUILE DE PROTECIE PENTRU A PREVENI ACCIDENTAREA. (SK) DÔLEITÉ: POUITE RUKAVICE, ABY STE SA NEPORANILI. (SL) POMEMBNO: UPORABITE ROKAVICE, DA SE NE POŠKODUJETE. (TR) DKKAT: HERHANGI BIR KAZAYI ÖNLEMEK IÇIN LÜTFEN ELDIVEN TAKINIZ.
BLC 1 BRC 1 BSC 2 BBFC 2 ECC 1 DCLC 1 DCRC 1 ABLC 1 ABRC 1 ASC 2 SCC 1 SSB 1 SLC 1 SRC 1 RSC 2 RF1C 2 RF2C 2 RFSA 2
(DE) CODE (RO) COD (BG) (SK) KÓD (HR) ŠIFRA (SL) KODA (CS) KÓD (TR) KOD (HU) KÓD
(DE) STCK (RO) CANTITATE (BG) (SK) QTY (HR) KOLIINA (SL) KOL (CS) POET (TR) MKTAR (HU) MENNYISÉG
RFCC 1 TSLC 1 TSRC 1 BDSC 2 DSSC 2 DSCC 4 WCFC 2 WCBC 2 WSC 3 WFLC 1 WFRC 1 GPLC 2 GPRC 2 GPS 2 RP1C 2 RP2C 2 DPLC 1 DPRC 1
(DE) CODE (RO) COD (BG) (SK) KÓD (HR) ŠIFRA (SL) KODA (CS) KÓD (TR) KOD (HU) KÓD
(DE) STCK (RO) CANTITATE (BG) (SK) QTY (HR) KOLIINA (SL) KOL (CS) POET (TR) MKTAR (HU) MENNYISÉG
(DE) Anmerkung : Benutzen Sie bei lackierten Oberflaechen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben. (BG) : . (HR) Napomena: Koristite vijaka sa plastinim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površinska. (CS) Pozor : Pouívejte šrouby z plastovým tsnním pouze na natenou plochu. (HU) Megjegyzés: Elre festett felületeken csak manyag alátétekkel használja a csavarokat. (RO) Not: Folosii uruburi cu aibe de plastic doar pe suprafaa prevopsit. (SK) Poznámka: Pouite skrutky s plastovými podlokami len na natretej ploche. (SL) Opomba: Uporabite vijake s plastinimi podlokami samo na vrhu grundirane površine. (TR) NOT: Önceden boyanm yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullannz.
11
(DE) ZUBEHÖR (CS) DOPLKY (SK) PRÍSLUŠENSTVO (BG) (HU) TARTOZÉKOK (SL) DODATKI (HR) DODACI (RO) ACCESORII (TR) AKSESUARLAR
BS 4 DH 2 FC 2 TC 4 TS 4 VC 4 PW 132 PC 115 WST 2.00m S1 156 S2 22 S3 53
(DE) CODE (RO) COD (BG) (SK) KÓD (HR) ŠIFRA (SL) KODA (CS) KÓD (TR) KOD (HU) KÓD
(DE) STCK (RO) CANTITATE (BG) (SK) QTY (HR) KOLIINA (SL) KOL (CS) POET (TR) MKTAR (HU) MENNYISÉG
Rokavice 2438,4 mm dvokraka lestev Vrtalni stroj na akumulator – Prilagodljive kleše nastavek s krino zarezo Nivelirka - 0,91 m Izvija za krini urez Merilni trak Tesarski kotnik zašitna oala
(SL) Orodje, ki ga boste potrebovali
Handschuhe 8’ Leiter Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit Verstellbare Zange Kreuzschlitz-Schraubenzieher Wasserwaage – 1 m Winkelmaß Maßband Schutzbrille
(DE) Benötigte Werkzeuge
– 20 (8’) - Philips – Philips – 1 (3ft).
(BG) ,
Runi Rukavice 8’ Korak Ljestve Beini Svrdlo – Philips Voditelj Podesiva Kliješta Vijak Voza - Philips Voditelj Razina – 3 stoplo. Drvodjelac etverokut Traka Divizor Oko Zaštitnik
(HR) Alati, Trebat e Vam
Rukavice 8mi stupový ebík Bezdrátová vrtaka - Philips Klešt Vrták - Philips Vodováha - 3ft. Carpenters Square Svinovací metr Ochranné brýle
(CS) Budete potebovat toto náadí
Kesztyk 8-fokú létra Vezeték nélküli fúró – csillagfej Állítható fogó Csavarhúzó – csillagfej Vízszintmér Ácsderékszög Mérszalag Szemvéd
(HU) A szükséges szerszámok
Mnui de protecie Scar cu trepte de 8’ (20.32 cm) Main de gurit – cap Philips Patent ajustabil urubelni – cap Philips Nivel - 3ft. Echer de dulgherie Rulet de msurat Protecie pentru ochi
(RO) Instrumentele de care avei nevoie
Rukavice 8’ Rebrík Bezdrôtovú vtaku - Philips Head Nastavitené piliere Šraubovák – Philips Head Zdvihák – 3 stopy. Stolársky meter Meter Ochranu na oi
(SK) Nástroje, ktoré budete potrebova
Eldiven 8 Basamakl Merdiven Kablosuz Matkap- Philips Balk Ayarlanabilir pense (kerpeten) Tornavida-Philips Balk Seviye- 91,5 cm. Marangoz gönyesi Mezura Göz Koruyucu
(TR) htiyaç duyacanz aletler
(DE) Anmerkung : 1. Vor der Installation, bitte Sicherheit & Vorsichtsmaßnahmen. (BG) : 1. , (HR) Napomena: 1. Prije nego Vi poetite instalacija, molim vas pogledajteSigurnost i mjere opreza (CS) Pozor : 1. Ped montáí si prosím pette Bezpenost a bezpenostní opatení. (HU) Megjegyzés: 1. Az összeszerelés megkezdése eltt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. (RO) Not: 1. Înainte de a începe asamblarea, consultai capitolul Msuri de siguran i protecie. (SK) Poznámka: 1. Skôr ako zanete s inštaláciou, preítajte si Bezpenos a bezpenostné opatrenia. (SL) Opomba: 1.Pred zaetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI. (TR) NOT: 1. Montaja balamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler ksmna baknz.
12
(DE) WICHTIG: BENUTZEN SIE HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. (BG) : , . (HR) VANO: KORISTITE RUNI RUKAVICE DA SPRIJEITE OZLJEDE. (CS) DLEITÉ: K MONTÁÍ POUÍVEJTE RUKAVICE. (HU) FONTOS: HASZNÁLJON KESZTYT A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. (RO) IMPORTANT: FOLOSII MNUILE DE PROTECIE PENTRU A PREVENI ACCIDENTAREA. (SK) DÔLEITÉ: POUITE RUKAVICE, ABY STE SA NEPORANILI. (SL) POMEMBNO: UPORABITE ROKAVICE, DA SE NE POŠKODUJETE. (TR) DKKAT: HERHANGI BIR KAZAYI ÖNLEMEK IÇIN LÜTFEN ELDIVEN TAKINIZ.
(DE) *+ (RO) Imagine mrit (BG) (SK) Rozloený pohad (HR) Eksplodirala Prikaz (SL) Eksplozijska risba (CS) Zvýraznný pohled (TR) Detayl Görüntü (HU) Perspektivikus bontott részábrázolás
SCC
BSC
ECC
BRC
ASC
SLC
SRC
RFSA
WSC
BLC
RSC
ASC
(DE) WICHTIG: BENUTZEN SIE HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. (BG) : , . (HR) VANO: KORISTITE RUNI RUKAVICE DA SPRIJEITE OZLJEDE. (CS) DLEITÉ: K MONTÁÍ POUÍVEJTE RUKAVICE. (HU) FONTOS: HASZNÁLJON KESZTYT A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. (RO) IMPORTANT: FOLOSII MNUILE DE PROTECIE PENTRU A PREVENI ACCIDENTAREA. (SK) DÔLEITÉ: POUITE RUKAVICE, ABY STE SA NEPORANILI. (SL) POMEMBNO: UPORABITE ROKAVICE, DA SE NE POŠKODUJETE. (TR) DKKAT: HERHANGI BIR KAZAYI ÖNLEMEK IÇIN LÜTFEN ELDIVEN TAKINIZ.
14
(DE) Es sind druckbehandelte Holzlatten von 2 x 4 (Aktuelle Größe 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) zu benutzen, um einen Plattformrahmen mit den äußeren Abmessungen von 47”x 78” (1193.8mm x 1981.2mm) zu erstellen. Wetterbeständige Sperrholzplatten, CDX 3/4” (19 mm), zurechtschneiden und wie gezeigt zu einem festen Fundament zusammensetzen. Das Fundament muss rechtwinklig und eben sein.
(DE) WICHTIG: BENUTZEN SIE HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. (BG) : , . (HR) VANO: KORISTITE RUNI RUKAVICE DA SPRIJEITE OZLJEDE. (CS) DLEITÉ: K MONTÁÍ POUÍVEJTE RUKAVICE. (HU) FONTOS: HASZNÁLJON KESZTYT A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. (RO) IMPORTANT: FOLOSII MNUILE DE PROTECIE PENTRU A PREVENI ACCIDENTAREA. (SK) DÔLEITÉ: POUITE RUKAVICE, ABY STE SA NEPORANILI. (SL) POMEMBNO: UPORABITE ROKAVICE, DA SE NE POŠKODUJETE. (TR) DKKAT: HERHANGI BIR KAZAYI ÖNLEMEK IÇIN LÜTFEN ELDIVEN TAKINIZ.
Holzplattform (nicht einbegriffen) Liste von benötigten Holzteilen und –größen. Druckbehandelte Holzlatten: 3 St. 2 " x 3 1/2 " x 71 " (50mm x 88.9mm x 1803.4 mm) 2 St. 2 " x 3 1/2" x 47 " (50mm x 88.9mm x 1193.8 mm)
(BG) 2 x 4 ( 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm), 47” x 78” (1193.8 x 1981.2). CDX 3/4” (19), , , . .
( ) , z . : 3ea 2” x 3 1/2” x 71” (50 x 88.9 x 1803.4) 2ea 2” x 3 1/2” x 47” (50 x 88.9 x 1193.8)
(HR) Koristite Tlak Tretiranog drvo klade 2 x 4 (Stvarnoj veliini 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) za stvaranje platforme okvir koji izvana ima dimenziju 47 "x 78" (1193.8mm x 1981.2mm). Korištenje vanjski ocjena CDX 3/4” (19mm) šperploa, izrei i napadaj zajedno plahte do formalan temelj kruto tijelo polaganje kao predoen. Temelj mora biti etverokut i nivo
Drveni platform (Nije Ukljuena) Trebat ete Vi, Slijedi popis klade i veliina. Tlak Tretiranog – Drvo Klade: 3ea 2” x 3 1/2” x 71” (50mm x 88.9mm x 1803.4 mm) 2ea 2” x 3 1/2” x 47” (50mm x 88.9mm x 1193.8 mm)
(CS) Poívejte tlakov zpracované kusy deva 2 x 4 (Skutené velikosti 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) k vytvoeni základní platformy o vnjších rozmrech 47”x 78” (1193,8mm x 1981,2mm). Pouijte vnjší rozmry CDX 3/4” (19mm) pekliky, uíznte a pizpsobte tak aby vznikl pevný základ dle obrázku Základ musí být hranatý a rovný
Devný základ (není so uá st í) Následující seznam obsahuje druh deva a rozmry, které budete potebovat. Tlakov zpracované – devné hebci: 3ea 2” x 3 1/2” x 71” (50mm x 88.9mm x 1803,4 mm) 2ea 2” x 3 1/2” x 47” (50mm x 88.9mm x 1193.8 mm)
(HU) Használjon 2 x 4 (Tényleges méret 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) méret nyomáskezelt faléceket az emelvény keret megépítéséhez, melynek küls mérete 47” x 78” (1193,8mm x 1981,2mm) legyen. Küls minség CDX 3/4” (19mm) rétegelt lemez használatakor vágja és illessze össze a lemezeket az ábrán mutatott módon a szilárd alap elkészítéséhez. Az alap négyszögletes és sima legyen.
Platform de lemn (Nu este inclus) A következ faanyagokra és méretekre lesz szüksége. Nyomáskezelt falécek: 3 2” x 3 1/2” x 71” (50mm x 88,9mm x 1803,4 mm) 2 2” x 3 1/2” x 47” (50mm x 88,9mm x 1193.8 mm)
(DE) DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren. (BG) DuraMax . (HR) DuraMax mora biti instaliran na razini drvenih platform ili na razini konkretne temelj. (CS) DuraMax musí být namontovaný na rovném, devném nebo betonovém základu. (HU) A DuraMax-ot egyenes fa emelvényen, vagy egyenes beton alapon kell összszerelni. (RO) DuraMax trebuie instalat pe o platform orizontal de lemn sau pe o fundaie de beton orizontal. (SK) DuraMax musí byt nainštalovaný na vyvýšenom drevenom podklade alebo na vyvýšenom betónovom podklade. (SL) DuraMax je treba montirati na raven lesen pod ali raven temelj iz betona. (TR) DuraMax düz bir takta platformun üstüne ya da beton zemine kurulmaldr.
(DE) 2 x 4 Latten flachlegen (Aktuelle Größe 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (BG) 2 x 4 ( 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (HR) Stavite 2 x 4 ravno (Stvarnoj veliini 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (CS) Poloha 2 x 4 plohy (Skutené velikosti 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (HU) 2 x 4 sima (Tényleges méret 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (RO) Aezai plcile 2 x 4 pe o suprafa plan (Dimensiunea real 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (SK) Plocha 2 x 4 (Skutoné vekosti 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (SL) Poloite ravno 2 x 4 (Dejanska velikost 2” x 3 1/2”, 50 x 88.9) (TR) Not: 2 x 4 ölçüsünde zemin (2” x 3 1/2”,50 x 88.9 Gerçek boyut)
50
88.9
(DE) Fundament (BG) (HR) Temelj (CS) Základy (HU) Alap
(RO) Fundaia (SK) Základ (SL) Temelj (TR) Temel
A. (DE) Anmerkung (BG) (HR) Napomena (CS) Pozor (HU) Megjegyzés
(RO) Not (SK) Poznámka (SL) Opomba (TR) NOT
Wetterbeständiges Sperrholz(CDX) - 3/4” (19 mm) 1St. 3/4 " x 47 " x 78 " (19mm x 1193.8mm x 1981.2mm) L-Klammern: 4 St.
(CDX) - 3/4” (19) 1St. 3/4 " x 47 " x 78 " (19mm x 1193.8mm x 1981.2mm) L- : 4ea
Vanjski Ocjena (CDX) – 3/ 4” (19mm) šperploa 1ea 3/4” x 47” x 78” (19mm x 1193.8mm x 1981.2mm) L-Zagrade: 4ea
Vnjší rozmry (CDX) - 3/4” (19mm) peklika 1ea 3/4” x 47” x 78” (19mm x 1193.8mm x 1981.2mm) L-profil: 4ea
Küls minség (CDX) - 3/4” (19mm) rétegelt lemez 1 3/4” x 47” x 78” (19mm x 1193.8mm x 1981,2mm) L-konzol: 4
47 ”
m )
(DE) Anmerkung: If the shed is assembled with wooden foundation on soil, use the soil anchor kit. (BG) : , . (HR) Napomena: Ako je prolio je sastavljen s drvenim temelj na tlo, iskoristiti tlo sidro kaca (CS) Pozor: Jestlie je klna postavena s devnými základy na hlín, pouívejte kotevní soupravu. (HU) Megjegyzés: Amennyiben a fa alapzatú kerti fészer a talajon kerül elhelyezésre, használja a talajhoz való rögzít felszerelést. (RO) Not: Dac magazia este asamblat pe o fundaie de lemn aezat pe sol, utilizai setul de acorare în sol. (SK) Poznámka: Ak sa hangár montuje, resp. inštaluje na drevenom základe, ktorý sa nachádza na pôde, pouite ukotvovaciu súpravu do zeme (SL) Opomba: e ste namestili lopo na lesnem temelju, pod katero je zemlja, je treba uporabiti opremo za sidranje na zemlji. (TR) Not: Barna toprak üzerinde ahap bir zemin ile monte etmeniz durumunda toprak eklemleme kitini kullann.va
(DE) WICHTIG: BENUTZEN SIE HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. (BG) : , . (HR) VANO: KORISTITE RUNI RUKAVICE DA SPRIJEITE OZLJEDE. (CS) DLEITÉ: K MONTÁÍ POUÍVEJTE RUKAVICE. (HU) FONTOS: HASZNÁLJON KESZTYT A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. (RO) IMPORTANT: FOLOSII MNUILE DE PROTECIE PENTRU A PREVENI ACCIDENTAREA. (SK) DÔLEITÉ: POUITE RUKAVICE, ABY STE SA NEPORANILI. (SL) POMEMBNO: UPORABITE ROKAVICE, DA SE NE POŠKODUJETE. (TR) DKKAT: HERHANGI BIR KAZAYI ÖNLEMEK IÇIN LÜTFEN ELDIVEN TAKINIZ.
(RO) Folosii stâlpi din lemn impregnat sub presiune 2 x 4 (Dimensiunea real 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) pentru a realiza un cadru al platformei cu dimensiunea exterioar de 47” x 78” (1193.8 mm x 1981.2 mm). Folosind placaj de exterior CDX 3/4” (19 mm), tiai i asamblai plcile pentru a realiza o fundaie solid, conform instruciunilor. Fundaia trebuie s fie ptrat i plan.
Platform de lemn (Nu este inclus) În continuare este prezentat o list a masei lemnoase i a mrimilor de care avei nevoie. Stâlpi de lemn impregnat sub presiune: 3ea 2” x 3 1/2” x 71” (50 mm x 88.9 mm x 1803.4 mm) 2ea 2” x 3 1/2” x 47” (50 mm x 88.9 mm x 1193.8 mm)
(SK) Pouite lisované drevené klince 2 x 4 (Skutoné vekosti 2”x 3 1/2”,50mm x 88.9mm) na výrobu základného rámu, ktorý má vonkajšie rozmery 47” x 78” (1193.8mm x 1981.2mm). Pouitím vonkajších CDX 3/4” (19mm) preglejok, orete a spojte dosky, aby sa vytvoril pevný základ ako na obrázku. Základ musí byt štorcový a vyvýšený.
Drevený podklad (Nedodáva sa) Budete potrebova nasledovný zoznam reziva a rozmerov. Pod tlakom vyrobené - Drevené závrtné šrauby: 3ea 2” x 3 1/2” x 71” (50mm x 88.9mm x 1803.4 mm) 2ea 2” x 3 1/2” x 47” (50mm x 88.9mm x 1193.8 mm)
(SL) Z globinskimi impregniranimi lesenimi stebri 50 mm x 88,9 mm sestavite okvir za pod z zunanjo dimenzijo 1193.8 mm x 1981,2 mm. Iz vezanega lesa za zunanjo uporabo CDX 3/4“ (19 mm) izreite in sestavite skupaj plošice tako, da nastane trden temelj, kot prikazuje slika. Temelj mora biti štirioglat in raven. Spodaj je seznam aganega lesa in velikosti, kijih bostepotrebovali.
Leseni pod (ni priloen) Spodaj je seznam aganega lesa in velikosti, ki jih boste potrebovali. Globinsko impregnirani leseni stebri: 3 vsak 50 mm x 88,9 m