de sneuper nummer 118, webnieuws

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2017

212 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INH

  OU

  DS

  OP

  GA

  VE

  AD

  VE

  RT

  EN

  TIE

  30

  GENEALOGIEBOEK HALBESMAS

  Op ons blog worden niet alleen door mij maar de laatste tijd ook regel-

  matig artikelen geplaatst waarvan de tekst en afbeelding door leden

  van onze vereniging worden aangeleverd. Het afgelopen kwartaal wa-

  ren daar diverse schrijvers van boeken over de genealogie van een fami-

  lie bij. Zo publiceerde Douwe Halbesma een boek over de geschiedenis

  van de Familie Halbesma uit De Falom en Andr Buwalda de Genealogie

  Buwalda: van Tjerkwerd to Pella 1500-2015. Als u zelf ook een dergelijk

  boek gaat uitgeven, laat het dan weten!

  GEBRANDSCHILDERDE RAMEN VAN AMELAND

  Door onze eerdere artikelen over de gebrandschilderde ramen uit de

  Nederlands Hervormde kerk van Hollum op Ameland hebben we in-

  middels een mooi netwerk van kenners op dat gebied opgebouwd. Dat

  levert ook regelmatig weer interessante vondsten op.

  Zo blijkt in een privcollectie in Vlaanderen een drietal glas-in-lood-

  ramen te zitten die uit een Friese kerk afkomstig zijn. Een ensemble met

  de allegorie op de Gerechtigheid komt uit een glas dat geschonken is

  door de [hoogmog]ende [Gedepu]teer [de] Staten van Fries[land]. Het

  andere ensemble met een allegorie op de Eenheid (zeven gebundelde

  pijlenbundels) komt uit een glas van de [Reken]mees [t]ers Va[n Friesland]

  uit 17[..]. De fragmenten zijn vroeg 18e-eeuws.

  Nog leuker is een vondst van wederom een raam uit de kerk van Hollum.

  De Amelander Vincent Robijn, die archivaris was in Rotterdam (inmid-

  dels Eemland), heeft schoonouders van wie de buren het raam in de

  vensterbank hadden staan (volgt u het nog?). Het raam is in 1978 bij

  de antiquair Douma uit Amsterdam op een veiling in Breda gekocht.

  Dezelfde antiquair van de ramen die nu in het bezit zijn van het Scheepvaartmuseum en het raam wat nog niet zo lang

  geleden door Arend Jan Hakman is aangekocht bij antiquair Bruil & Brandsma.

  Ook nu is het weer een bijeengeraapt geheel van kleine ruitjes. Gelet op de entourage van kersen en de zwarte vogelkop als

  helmteken betreft dit een Nesser raam. Het onderschrift is verkeerd geplaatst. Het is nu de vraag welke oorspronkelijke naam in

  het raam gestaan heeft. Vermoedelijk is dat Teunis Tijmens. Tijmens was in 1680 burgemeester van Nes. Hij was in die functie

  ook aanwezig bij een rechtszitting in 1681 en wordt in 1670 in de aktes uit een recesboek als burgemeester van Nes genoemd.

  Bij Tresoar vond Jacob Roep dat hij in 1661 met Lutske Gerlofs getrouwd is en hij wordt in de periode 1652-1657 een aantal

  keren in het Sonttolregister vermeld. De letters in het linker ruitje komen van de naam Douwe Liewes. Douwe Liewes is een

  old-burgemeester van Nes. Dit ruitje ontbrak in de reconstructie van Hakman. Zie de reconstructie Nes IV op pagina 2 van het

  vervolgartikel in De Sneuper 115. Mooi dat het ruitje nu gevonden is; dat bevestigt de juistheid van Hakmans reconstructies.

  LAET NIEMAND DIT LEZEN!

  Onlangs is ook een zestigtal brieven gebundeld in de uitgave Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese

  familiearchieven 1600-1800. Auteur Elizabeth de Groot heeft de brieven ontcijferd, hertaald en van een inleiding voorzien.

  Diverse bijzondere brieven van, vaak adellijke, dames uit onze regio worden daarin behandeld. In een komend nummer van De

  Sneuper kunt u een recensie verwachten in de rubriek Ingeboekt.

  Zilverkenner Jan Schipper meldde weer een leuke vondst van een zilveren lepel met De Vriendschap van de Kollumer zil-

  versmid Pieter Martens. De achterzijde van de bak is gegraveerd met de letters O M en S G.Het is een huwelijkslepel van het

  echtpaar Oeds Molles, uurwerkmaker te Kollum en stamvader van de familie Radema, en zijn eerste vrouw Stijntje Gosses. Zij

  trouwden in Kollum op 25 juli 1756. Over juweliersfamilie Radema publiceerden we in Op de Praatstoel 2.

  Aangezien we het delen van kennis over de geschiedenis en genealogie van Noordoost-Friesland hoog in het vaandel hebben

  staan, hebben we wederom een aantal publicaties, o.a. over de kerken van Anjum, Hantum en de Remonstrantse kerk in Dok-

  kum (door Wim Keune) gedigitaliseerd en gratis beschikbaar gesteld via www.slideshare.net/sneuperdokkum. Bij de Indexen

  op onze site hebben we als nieuwe o.a. Dokkumers in de Notarile Archieven van Amsterdam en Criminele Sententies 1649-1699!

  U kunt zich nog steeds aanmelden voor onze nieuwsbrief via www.HVNF.nl, De Sneuper als pdf ontvangen en inmiddels heb-

  ben we zon 1000 volgers op Twitter via twitter.com/sneuperdokkum.

  NIEUW ONTDEKT NESSER RAAM VAN TEUNIS TIJMENS

  GENEALOGIEBOEKEN & RAMEN (A)WEBSITE- & BLOGNIEUWS

  door HANS ZIJLSTRA [email protected]

  DIG

  ITA

  AL

  & A

  CT

  UE

  EL