eiropas pilsoņu gads 2013

of 12 /12
Eiropas Pilsoņu gads 2013 Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā plānotie pasākumi Eiropas Pilsoņu gada 2013 ietvaros

Author: centre-for-public-policy-providus

Post on 04-Jul-2015

134 views

Category:

News & Politics


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentācija semināra izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem ietvaros, ko organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2013.gada 30.aprīlī un 2.maijā. Plašāka informācija: http://www.providus.lv/public/27835.html

TRANSCRIPT

  • 1. Eiropas Pilsou gads 2013Eiropas Komisijas prstvniecbasLatvij plnotie paskumi EiropasPilsou gada 2013 ietvaros

2. Kpc Eiropas pilsou gads? Gadadiena 20 gadi "Eiropas Pilsonbai"; Popularitte tiesbas prvietoties un strdt cits valsts cilvkiem ar ES saistsvairk nek miers, demokrtija vai labkljba; Zinanas Jo labk cilvki zins savas tiesbas, jo veiksmgk vii sps tsizmantot.2012. gada 12. novembr tika pieemts Eiropas Parlamenta un Padomeslmums Nr.1093/2012/ES par 2013. gada noteikanu par Eiropas Pilsougadu. 3. Eiropas gada mri Palielint pilsou izpratni par viu tiesbm brvi uzturties ESteritorij; Palielint pilsou izpratni par to, k vii var izmantot EStiesbas un ietekmt politiku; Veicint debates par brvas prvietoans tiesbu ietekmi unpotencilu. 4. Eiropas Pilsou dialogs (Citizens Dialogue)! notiek katr ES dalbvalst galvens tmas: Eiropas nkotne Ekonomisk un finanu krze Latvijas gadjum ir plnots pilsou dialogu organizt Latvijas Avzesrkoto grmatu svtku ietvaros EK Attstbas komisrs Andris Piebalgs ir apstiprinjis savu dalbu"Latvijas Avzes" rkotajos grmatu svtkos Bausk 20.09.2013EKP plnotie paskumi Eiropas Pilsou gada 2013ietvaros 5. EKP plnotie paskumi Eiropas Pilsou gada 2013ietvaros MS ESAM DAA NO EIROPAS. TAS IR FAKTS. Veicint Latvijasiedzvotju lepnumu par piederbu Eiropas identittei, k arveidot Latvijas iedzvotju izpratni par Latvijas pienesumu unsaikni ar Eiropu: Aptauja starp Latvijas iedzvotjiem par ko vii jtas lepni Latvij unEirop; Paskumu srija par Latvijas pienesumu un saikni ar Eiropu; Ieej sait draugiem.lv/esmaja un nobalso par ko tu jties lepnsLatvij; Gada beigs aptaujas rezultti tiks apkopoti. 6. EKP plnotie paskumi Eiropas Pilsou gada 2013ietvaros Konference ar NVO par Eiropas gada 2013 tmu. Konferencespamatmaterils EK VP V. Redingas Eiropas pilsou ziojums 8. maij.Konference sadarbb ar eLPA; Sadarbba NVO un Eiropas gada koordinjos institciju KMpaskumiem Rg un reionos; Skolnu viztes, tikans ar skolniem reionos. Skolnu viztes ES mj; eLPA akcija "Mazais Pilsonis" Rgas un Latvijas skols; Skolnu konkurss ES debates" tiesaist par Eiropas Pilsou gadatmu; 7. Sadarbba ar Lattelecom "Piesldzies Latvija". Tiek veicinti unatbalstti jau pagju Eiropas gada "Aktvas vecumdienas un paaudusolidaritte" 2012 aizsktie mri, turpinot to Eiropas Pilsou gada 2013kontekst. Sadarbba ar Latvijas Pavaldbu savienbu konkursa "EiropasGada pavaldba" ietvaros. Viens no konkursa mriem ir veicint unpopularizt Eiropas Savienbas vrtbas starp pavaldbu iedzvotjiem. Interaktvi i-neta konkursi popularizjot Eiropas pilsoutiesbas Inbox.lv (norise feb. mar. 2013) Draugiem.lv (norise apr. maijs 2013) draugiem.lv/esmaja.lv "AtkljEiropu"EKP plnotie paskumi Eiropas Pilsou gada 2013ietvaros 8. Eiropas Pilsou gada labas gribas vstnieki Rasma Ppie, Latvijas Pilsoniskas Alianses direktore, Andris Gobi, Eiropas Kustbas Latvij prezidents, Mris Kuinskis, Latvijas Lielo pilstu asocicijas izpilddirektora vietnieks, Sarmte Vksna, Zemgales reiona Kompetenu attstbas centra direktore, Janis Zemickis, Valmieras Valstsimnzijas direktors, Arvds Barevskis, Daugavpilsuniversittes rektors Gunrs Ansi, Liepjas pilstasdomes prieksdtja vietnieks. 9. Tematiskas mnesis ES mjMaijs Eiropas Pilsou tiesbas 09.05. EIROPAS DIENA 10:00 12:00 EIROPA SENIORIEM (2.stvs) .Diskusija Latvijas seniorsEirop. Veicint senioru izpratni un informtbu par ES piedvtajmiespjm tiei senioriem, veiksmgko Latvijas senioru organizciju ststi. 10:00 14:00 EIROPA IMENM (1.stvs). Rado darbnca brniem unviu veckiem Mana Eiropa". 12:00 14:00 EIROPA JAUNIEIEM (2.stvs). Seminrs Brvprtga vasara2013. par brvprtg darba iespjm gan Latvij, gan Eirop. 17.05. 16:00-18:00 Filma Drma Baltijas jr 21. 05. 15:00-17:00 Seminrs Erasmus uzmjiem kas lctimvder? Maija beigas - Diskusija Ko dart ar sliktiem apaviem jeb Kasjzina par patrtju tiesbm? Maija beigas - Ekspertu diskusija Datu aizsardzbawww.esmaja.lv