fejt kolins - izmedju dva sveta

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2018

225 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  1/63

   

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  2/63

  Zvončica

  ~1~ 

  Bocca  

  Fejt Kolins

  IZMEĐU DVA SVETA

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  3/63

  Zvončica

  ~2 ~ 

  Bocca  

  Let za Big River bio je otkazan u poslednjem trenutku. Zbog toga jeLoren Doson bila primorana da odleti u Poston, a odatle da uzme maliprivatni avion do mesta Kroford, i time već ionako dugačko putovanjeproduži za još četiri sata. Da nevolja bude veća, nije mogla da se sastane sapredstavnikom Biroa za indijanska pitanja sa kojim je bilo dogovoreno da jesačeka na aerodromu u Big Riveru. Na prvom sletanju pozvala je OskaraMaksvela. 

  - Ne brini, dušo - uveravao je. - Ni let preko Kroforda nije loš. Pozvaćutamošnji aerodrom i pobrinuću se da te neko sačeka. A kad budeš stigla doParkera, ja ću biti tamo. 

  Hteo je da kaže još nešto, ali su preko razglasa pozivali putnike da uđu uavion i ona je prekinula vezu. Kada je posle nekoliko sati njen avion sleteona privatni aerodrom, poruka je već čekala. Pratilac će doći po nju u dvasata posle podne. 

  - Dovraga! - uzviknula je očajnički. Na putu je još od jedan sat ujutru isada treba da čeka još dva sata. Ali, bar će imati pratnju. 

  - Odmoriću se malo - rekla je službeniku i pokazala ka suprotnom krajuprostorije. - Ako me neko traži recite mu gde sam. 

  Mladić u sivoj uniformi nasmešio se ljubazno. - Imali ste naporan let? - Nepodnošljivo dugačak - uzvratila mu je osmehom. Iz jednog ormarića izvadio je mali jastuk. - Izvolite, gospođice Doson.

  Samo se vi odmorite. Bilo ko da dođe reći ću mu gde ste. 

  Noseći torbu preko ramena otišla je u udaljeni ugao gotovo praznečekaonice. Nekoliko sekundi kasnije bila je opružena na tvrdoj drvenoj klupii čvrsto spavala. 

  Posle izvesnog vremena njen miran san prekinulo je nečije prisustvo.Budila se polako, osećajući bol u leđima. Proklinjala je onoga ko je probudio,ma ko to bio. Zaklonivši rukama oči, okrenula se i ugledala par mišićavihnogu obučenih u farmerke. 

  Spustila je noge na pod i povukla se malo unazad da bi malo boljeosmotrila ovog visokog čoveka. Oko uskog struka bio je opasan pohabanikaiš o  koji su bile okačene isto toliko iznošene rukavice od teleće kože.

  Karirana košulja i otkopčani prsluk od teksasa, više su otkrivali negoskrivali njegove široke grudi. 

  Zagledala se u tamno, lepo lice boje bakra, a zatim pogled zaustavila natamnosmeđim očima iz kojih se ništa nije moglo pročitati. 

  - Vi treba da me povezete? - Ukoliko idete u Parker. Bez reči je klimnula glavom i pružila ruku. - Ja sam Loren Doson. - Rasel Noris - nije primetio, ili se samo pretvarao da ne vidi ruku koju je

  ispružila u znak pozdrava. - Imate li prtljag? 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  4/63

  Zvončica

  ~3 ~ 

  Bocca  

  - Samo to. Ostatak će stići kasnije - pokazala je rukom jednu torbupretrpanu stvarima i drugu koja je bila manja. 

  Uzeo je jednu torbu u ruke. Ona se setila da treba da vrati jastuk. - Čekajte. Moram da vratim ovo - nesvesno ga je dotakla za mišicu. 

  Pogledao je prvo u nju, a zatim u ruku koja je lagano počivala nanjegovoj. Naglo se odmakao. Ovakvo ponašanje je zbunilo i ona jepocrvenela. Okrenula se i otišla do mesta gde je stajao službenik. 

  - Čuvajte se ovog čoveka, gospođice. Zna da bude vrlo neprijatan. Loren nije na to ništa rekla, već je samo pružila jastuk i zahvalila se. - Koliko traje vožnja? - upitala je kad se ponovo našla pored svog

  pratioca. - Oko tri sata. - Sasvim dovoljno da se upoznamo. Pogledao je tek kada su izlazili iz

  aerodromske zgrade. - Korisno je poznavati svog neprijatelja. - Nisam znala da smo neprijatelji. - Bio sam protiv toga da vas prime, ali vi ste ipak tu. - Zaista? I zbog čega niste uspeli u svojoj nameri? - na usnama joj je

  titrao blagi osmeh. Slegnuo je ramenima. - Kraj školske godine je blizu, a vi ste bili jedini

  prijavljeni kandidat - pogledao je iskosa. - Pitam se zbog čega ste prihvatiliovaj posao. Kako to da u ovo doba godine niste zaposleni. Sve mi je to vrločudno. 

  Pošto ona na to nije ništa rekla, on je nastavio. - U svakom slučaju, mislim da će mi poći za rukom da do jeseni nađem

  nekog boljeg. Loren je bila ljuta. - Šta imate protiv mene? - Ne verujem da možete da budete prijatelj mom narodu. - Zar bih došla da sam neprijatelj? - I drugi kao i vi nisu dolazili sa najboljim namerama. Kada bi dobili ono

  što im je bilo potrebno, oni bi odlazili. - Ja nisam kao moji prethodnici - rekla je tobože mirno, ali bila je veoma

  ljuta. - Vi ste sada ovde novi, ali se ne razlikujete od ostalih. Svi ste vi isti -pogledao je pravo u oči. 

  - Grešite! - odgovorila je oštro. Prošavši pored njega stala je na ivicu trotoara i duboko udahnula

  vazduh. Naizgled je bila mirna, ali je u njoj sve kuvalo. - Hajdemo - rekao je prišavši joj. Bio je prijatan, sunčan aprilski dan. Džip je čekao na parkiralištu. Pomalo užurbano ostavili su Lorenine

  torbe, seli u kola i privezali pojaseve, ne progovorivši ni reči. Loren jerazmišljala o tome šta je dalje čeka. Ovaj čovek bi mogao umnogome da joj

  oteža ili olakša boravak u rezervatu. On je očigledno izabrao ono prvo. - Zašto imate tako loše mišljenje o meni kada me i ne poznajete? 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  5/63

  Zvončica

  ~4 ~ 

  Bocca  

  - Dosta toga znam. - Između ostalog i da prebrzo donosite zaključke. - Znam šta mogu da očekujem od vas. - Ne valja biti toliko samouveren. 

  - Dobro, recite šta sve znate o mom narodu - izgovorio je to takvimtonom kao da očekuje da ona o njegovom narodu ništa ne zna. 

  Loren je želela da ga razuveri, pa je odmah počela da priča. - Vaš narod pripada plemenu Navalio. To pleme je izvorno bilo nomadsko

  pleme sve dok nisu naišli na dolinu okruženu planinama i ugledali reku kojaprotiče kroz bogate pašnjake i odlučili da tu i ostanu. Vaš narod je zadržaoautonomiju, zahvaljujući oštroumnosti vođa plemenskog veća itradicionalnih poglavica čiji ste vi direktni potomak. U stvari, vođe većaretko se obraćaju Birou za indijanska pitanja, osim u izuzetnim slučajevima,kao što je ovaj - zastala je za trenutak. - Šta se u stvari dogodilo? 

  - Vaš prethodnik Deril King potpisao je trogodišnji ugovor, koji je pre dvameseca raskinuo i otišao u Kinu. Kada školski odbor nije mogao da nađezamenu, obratili su se Birou za indijanska pitanja. To je sve što znam. Zapojedinosti možete da se obratite Oskaru. 

  Loren je klimnula glavom. - Da nastavim. Školski odbor se sastoji od petčlanova i u osnovi je samostalan. Plemensko veće broji deset članova. Uslučaju jednakog broja glasova, vi imate odlučujući glas, pošto ste, u stvari,tradicionalni poglavica. Učestvovali ste u dobrovoljnom radu gde ste biliobučeni za lekara. Čula sam da ste veoma dobar iscelitelj - nasmešila se. 

  Pošto je primetila da on hoće da se buni zbog toga, brzo je nastavila

  priču. - U rezervatu ne postoji policija pošto vaš narod živi mirno. Bilo je

  nekakvih incidenata, uključujući susedni grad Krid. Ako se nešto i dogodi,šerif je za to nadležan - zamislila se za trenutak. - Šta još hoćete da kažem? 

  - Dobro, ovo je dovoljno za početak. - Zar nisam rekla da sam drugačija? - Samo ste pametniji od ostalih i ništa više. Loren ga je samo ljutito pogledala ne progovorivši ni reč. Svu pažnju je

  usredsredila na put. Posmatrala je okolinu i pokušavala da zapamti kudaidu. I Rasel je ćutao. Putokaz je pokazivao da idu prema zapadu, i tomeđunarodnim putem. Bio je to autoput sa četiri trake, koji je ličio nabaršunastosivu prugu pod plavim nebom. S obe strane puta pružala seprerija. Loren se osečala usamljenom. Što su se više približavali rezervatu,sve je više osećala nesigurnost. Ako je ovaj kraj izgledao negostoljubivo, šta je tek mogla da očekuje od ljudi? 

  - Zaustavićemo se u gradu - njegov glas prekinuo je njene misli.Okrenula se ka njemu kao u polusnu. 

  - Izvinite, nisam čula šta ste rekli. - Oskar vas čeka u gradu. Odvešću vas do njega, a zatim vas dvoje

  možete zajedno do Parkera. - Dobro! - uzviknula je ravnodušno. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  6/63

  Zvončica

  ~5 ~ 

  Bocca  

  Četrdesetak minuta kasnije, zaustavili su se pred malim restoranom idošli do ulaza gde je punačak, sredovečan čovek u sivom odelu i šeširupodigao ruku u znak pozdrava. Pošto je upoznao sa Oskarom, Rasel jeotišao. 

  - Da preskočimo formalnosti i odmah pređemo na ti. Šta misliš oRaselu? - upitao je odmah Oskar. 

  - Arogantan, ohol, tvrdoglav i netrpeljiv. - Baš imaš lepo mišljenje o njemu - pogledao je pravo u oči. - Ali, budi

  uverena da grešiš. Ima on svojih dobrih osobina koje još nisi stigla da uočiš ikojima bi se divila. Jednom ću ti pričati o njemu. 

  - Drago mi je što si me dočekao. Pomalo se plašim prvog susreta saškolskim odborom. 

  - Nismo mogli da dozvolimo da sama dođeš ovamo. Ne treba da se plašiš.Imaš dobre preporuke i iskustva sa indijanskom decom u Njujorku. Kada

  budu shvatih da voliš ovaj narod i da želiš da im pomogneš, zavoleće te. Prošli su kroz kapiju rezervata pred sumrak. Lorenine ruke bile suvlažne i hladne. Nervozno je prošla prstima kroz svoju gustu kosu i dubokouzdahnula. 

  Parkirali su se uz drvenu kuću sa ogradom i tremom, uzdignutu četiristepenika od ulice. Iznad ulaznih vrata i u sobi, gorelo je svetio. 

  - Ovo je kuća Suni Noris, Raselove majke. Ume da bude veoma dobarprijatelj onome za koga smatra da to zaslužuje. Iskrena je i voli pravičnostviše nego njen sin, za koga si i sama primetila da ima predrasude o belomčoveku. Osećam da ćete se vas dve sprijateljiti. 

  U tom trenutku ulazna vrata se otvoriše. - Učinilo mi se da čujem nekeglasove. Zašto nisi kucao, Oskare? - Dobro veče, Suni. Upravo sam krenuo da to učinim, ali si me ti

  preduhitrila. - Uđite! Kafa je već na stolu.

  Oskar Maksvel je propustio Loren, a zatim su oboje pratili stariju ženudo kuhinje. Loren se osvrnula po prostoriji. Zidovi su bili krem boje, aormari od hrastovine, kao i pod. Na sredini kuhinje nalazio se veliki drvenisto sa stolicama prekriven stolnjakom boje lana. 

  Kada se Loren okrenula ka Suni Noris, ona je otvoreno posmatrala. To

  isto, učinila je i Loren. Suni je bila visoka i vitka žena obučena u majicu ifarmerke. Njena crna kosa bila je skupljena u rep koji je padao preko desnogramena. Slepočnice su joj bile prošarane sedim vlasima, ali iznad širokih, jagodica tamnosmeđe oči blistale su mladalačkim sjajem. Imala je okopedeset godina. Smešila se vragolasto što je i kod Loren izazvalo osmeh. 

  - Dobro nam, došla! - Hvala vam, gospođo Noris. - Zovi me Sum, a ja ću tebe... - Loren! 

  Suni je na to klimnula glavom i brzim pokretima izvukla dve stolice. - Sedite. Moramo da razgovaramo. Loren je pogledala zbunjeno Oskara. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  7/63

  Zvončica

  ~6 ~ 

  Bocca  

  - Suni je upravo htela da ti ponudi gostoprimstvo dok se tvoj stan nedovede u red. 

  Loren je posmatrala Suni kako na sto iznosi hladnu piletinu, domaćihleb i kafu. Kada je sve iznela na sto, sela je na stolicu i počela daobjašnjava Loren kako pored škole postoji jedna zgrada namenjenanastavnom osoblju. 

  - Tu kuću sam sama namestila i uredila. Poslednjem učitelju nije bilovažno kako izgleda, ali kada sam čula da dolazi žena, smatrala sam da ćemožda poželeti da bude nešto lepše uređena. 

  - Veoma ste pažljivi. Da li ste sigurni da ima mesta kod vas? Suni je uzdahnula tužno. - Moje dve starije kćeri udate su u Big Riveru.

  Dve mlađe stanuju odvojeno nekoliko kuća dalje. Tu smo samo moj sin i ja.On većinu vremena provodi van kuće. Učinila bi mi uslugu kada bi ostala. 

  - Pa onda, kako da odbijem? - nasmešila se Loren. 

  Zadovoljna, Suni se obratila svojim gostima. - Hajde, poslužite se. Mora da ste gladni posle napornog putovanja. Za vreme jela razgovor su vodili samo Sum i gospodin Maksvel dok ih je

  Loren pažljivo slušala. Dok je Suni dolivala i drugu šolju kafe, vrata su seotvorila. 

  - Dobro veče - začuo se duboki, baršunast muški glas. Rasel je prišaostolu i spustio poljubac na Suninu kosu. - Dobro veče, majko. Kako si? 

  - Dobro sam, sine. Imamo goste. Rasel nije obratio pažnju na Loren i Oskara već je iz ormarića izvadio šoljicu, usuo kafu i naslonio se nasudoperu prekrstivši noge. Svesna činjenice da ga netremice posmatra,

  Loren je pokušala da odvrati pogled, ali joj to nije pošlo za rukom, jer je onuhvatio njen pogled. Loren je mirno nastavila da proučava njegovo lice. 

  Duboko usađene tamnosmeđe, gotovo crne oči posmatrale su je dok jeona pogledom prelazila preko markantnog nosa, kosih jagodica i isturenebrade. 

  Na uglovima njegovih usana titrao je osmeh. - Pa, šta to vidite na meni? - prek inuo je tišinu. Kako je lep, pomislila je. - Pogodite - bilo je sve što je rekla. 

  Rasel je uhvatio sebe da sa divljenjem posmatra ovu izuzetno privlačnuženu koja poseduje neverovatni smisao za humor. Znao je da će biti veomateško da je smatra za neprijatelja. 

  Njena glava sa gustim uvojcima bila je uzdignuta visoko, a plavozeleneoči prošarane zlatnim pegama i uokvirene gustim crnim trepavicama koje sublistale na preplanulom licu gledale su ga iskreno i sa poverenjem. 

  Blede senke iznad njenih visokih jagodica odavale su umor, ali čvrstabrada i tvrdoglavo zabačena ramena doprinosila su opštem utisku snage. 

  Pitao se da li zna da njene pune, pomalo drhtave usne govore o njenojranjivosti i čine je još privlačnijom. 

  - A šta vi kažete? - upitala je kroz smeh. - Na vama je da odlučite. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  8/63

  Zvončica

  ~7 ~ 

  Bocca  

  Prišao je i pružio joj ruku. - Pre nego što se nastavi naše neprijateljstvo,dozvolite mi da vam poželim dobrodošlicu. 

  - Odlučili ste da otvoreno vodimo rat? - upitala je ljutito. - Ovo su verovatno poslednje učtive reči koje upućujemo jedno drugom,

  gospođice Doson. - Dobro, ali da znate da sa mnom nećete tako lako izaći na kraj. - U to ne sumnjam, ali ću ja ipak izaći kao pobednik. - Rasele! - ljutila se Suni. - Ne dozvoljavam takav razgovor u mojoj kući! - U pravu si. Sve što želim da kažem protiv nje, to mogu da učinim na

  sastanku odbora. Okrenuo se i klimnuo glavom Loren i Oskaru. - Videćemo se sutra -

  rekao je tiho, a zatim izašao iz kuhinje. Loren je bila ljuta i tužna u isto vreme. Zatim je osetila Sunin pogled na

  sebi i okrenula se ka njoj. - Žao mi je zbog onoga šta je Rasel rekao. - On se samo vodi svojim osećanjima. Potpuno ga razumem. - Zar nisi ljuta? - To ne poričem - tiho se nasmejala. - Sa njim čovek ponekad teško izlazi na kraj. Pripazi se sutra na

  sastanku školskog odbora. - Zašto tako govorite o svom sinu, Suni? - Ne bih volela da pomisliš da sam loša majka. Volim svog sina, ali mi

  nešto govori da možeš da budeš od velike koristi ovome narodu i ne želim da

  njegova netrpljivost to pokvari. Da li me razumeš? - Da! - Loren je potvrdno klimnula glavom. - Hoćeš li da se raskomotiš? - Želim prvo da vam pomognem da raspremite sto. - Ovaj put ću ja to da uradim - okrenula se ka Maksvelu. - Ostaješ li,

  Oskare? Imam slobodnu sobu za tebe. - Ne, hvala. Idem u grad, ali ću sutra da dođem na sastanak odbora. Suni ga je ispratila, a zatim odvela Loren uz stepenice do sobe na kraju

  hodnika. Mala stona lampa bacala je prijatnu svetlost po sobi. Braon kreveti

  bih su prekriveni velikim šarenim prekrivačima pored kojih su se nalazili noćni ormarići. Stočić za ulepšavanje stajao je ispod prozora nasuprotkrevetima, a stolica za ljuljanje i komoda uklapale su se u ostali nameštaj. 

  - Ova soba pripadala je Fler i Mansi, mojim najstarijim kćerima. Sada jetvoja dokle god ti to želiš. 

  Suni je poravnala krevet i Loren se umorno spustila na krevet. - Oskar kaže da si iz Njujorka. Otkud to da si došla čak ovamo? Loren se zamislila za trenutak. - Zanimljiv je to grad i tamo može lepo da se živi, ali nije za mene. 

  - Zbog čega? 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  9/63

  Zvončica

  ~8 ~ 

  Bocca  

  - Tamo ima previše ljudi, žurbe, buke, a malo otvorenog prostora. Osimtoga, za Njujork me vežu loše uspomene. 

  - Možda ćeš jednog dana da mi ispričaš o tome. - Verovatno - slegla je ramenima. 

  - Imaš li rođake? - Nemam. - A neku trajnu vezu? - Više ne, zbog čega pitaš? - gorko se nasmejala. - Želela sam da znam da li te tamo neko čeka. - Imam samo nekoliko prijateljica i kolega, i to je sve. - Kupatilo je na drugom kraju hodnika. Dan ovde počinje veoma rano, a

   ja ustajem pre pet. Ako me nema u kuhinji uzmi šta hoćeš za jelo - govorila je Suni dok je stajala na vratima sobe, a zatim tiho izašla i ostavila Lorensamu. 

  Previše umorna da bi se presvlačila, samo se uvukla pod pokrivač iutonula u čvrst san.

  * * *

  Napolju je još uvek vladao mrak, kada je Loren sa peškirom prebačenimpreko ramena krenula kroz neosvetljen hodnik ka kupatilu. Bila je još uvekpospana i nije primetila čoveka koji je upravo izlazio iz kupatila sve dok senije s njim sudarila. Čelom je udarila u vrh njegove brade i dok jepokušavala da održi ravnotežu zateturala se i udarila potiljkom o dovratak. 

  - Da li vam je dobro? - upitao je nervozno jedan poznati glas. I pre negošto je imala prilike da odgovori, snažne ruke podigle su je i odnele u njenusobu, a zatim lagano spustile na krevet. 

  - Lezite mirno - naredio je odsečno. - Doneću hladan oblog. Loren je učinila kako joj je naređeno. On se brzo vratio, a njegov hladan

  glas slagao se sa ledenim oblozima koje je položio na njeno čelo i potiljak.Kada je počela da drhti nežno je podigao i uvio u čaršav sačekavši da jojbude toplije. 

  - Da li vam je sada bolje? 

  - Mnogo bolje, doktore Norise - zadirkivala ga je. - A kako je vaša brada? - U redu je. I, molim te, zovi me Rasel. Laskanje mi ne godi. Loren je osetila kako je pocrvenela i on se na to nasmešio. - Boja ti se povratila u obraze. Opipao je njen puls, srećan što ona ne

  može da primeti kako je njegov puls bio ubrzan. Zatim je skinuo oblog sapotiljka i video čvorugu koja je iskočila, dok je prstima lagano trljao modricena čelu. 

  - Izvini - rekao je pošto se Loren namrštila. - Nisam hteo da te povredim.Otekline i modrice potrajaće još nekoliko dana. Ozledila si se malo. 

  - Mislim da je to učinila tvoja brada. Pogledao ju je oštro, ali pošto se ona smešila i sam joj je uzvratio osmehom. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  10/63

  Zvončica

  ~9 ~ 

  Bocca  

  - Recimo da smo oboje tome doprineli - rekao je blago. Suviše je otvorena i prijateljski raspoložena, razmišljao je Rasel. - Eto,

  vidiš šta može da se dogodi kad nepazimo. Ne gubi vreme pokušavajući dase sprijateljiš sa mnom - osmeh sa njegovog lica je nestao. - Videćemo se nasastanku školskog odbora - izašao je užurbano iz njene sobe. 

  Biće zaista teško s njim, pomislila je. Polako je ustala iz kreveta iuvidevši da je sve u redu uzela je peškir i uputila se ka kupatilu. 

  * * *

  U jedanaest časova Loren i Oskar Maksvel su ušli u zgradu gde je bioodbor i kroz kratak hodnik došli do kancelarije gde su se nalazili svi članovi. 

  Zastala je pred vratima, udahnula vazduh i tek tada klimnula glavomOskaru koji je tiho pokucao na vrata. 

  Sa druge strane vrata začuo se odgovor i njih dvoje su ušli u prostoriju ukojoj je dominirao dugačak sto za kojim su sedela četvorica muškaraca i jedna mlada žena otprilike Loreninih godina. Čovek koji je sedeo u sredinipružio je ruku prvo Oskaru, a zatim Loren. 

  - Dobro jutro, Oskare. Našoj novoj učiteljici želim dobrodošlicu. Loren se ubrzo našla u živom razgovoru sa Članovima odbora. - Sigurna sam da pretpostavljate da će se svakako pojaviti izvesne

  poteškoće, ali ja ću marljivo raditi i doprineću uspehu. Bila bih vam veomazahvalna na podršci i strpljenju. Ovo su moje preporuke. Možda biste želelida ih malo bolje proučite - pružila je koverat Džonu Nolanu. 

  U tom trenutku začulo se kratko kucanje i pažnja svih prisutnih prenelase na vrata koja su se otvorila. Loren nije bila nimalo iznenađena kad jeugledala Rasela Norisa. Uostalom, obećao je da će da prisustvuje sastanku. 

  Bilo je očigledno da je došao sa nekog napornog posla i da se umio iobukao u žurbi. Jakna mu je visila preko jednog ramena, košulja je bilavlažna i nemarno uvučena u farmerke. Kosa na slepoočnicama bila mu jevlažna. Bilo je nekog šarma u njegovom nemarnom izgledu i da su se srelipod drugim okolnostima, svakako bi Loren izmamio osmeh, ali ona sada nijepokazivala šta misli i oseća. 

  - Izvinite što kasnim. Imao sam nekih poteškoća s placem - prošao je

  prstima nervozno kroz kosu. - Jesam li mnogo propustio? - Nisi. Razgovarali smo o problemima na koje gospođica Doson očekujeda će naići. I gledali smo ovo. - Džon je podigao Lorenina svedočanstva ipreporuke. - Hoćeš li da pogledaš? 

  - To je samo prazno parče papira. Njene preporuke moraju biti dobre,inače je Oskar ne bi doveo ovamo. To me ne brine. 

   Tu smo, dakle, razmišljala je Loren i pripremila se za napad za koji jeznala daje neizbežan. 

  Muškarac koji joj je predstavljen kao Edgar Spenser nagnuo se malonapred. - Zašto vas dvoje ne sednete? Rasele, ti nisi član odbora, i ti naravno

  ne možeš da glasaš, ali poštujemo tvoje mišljenje i imaš pravo da se izjasniš. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  11/63

  Zvončica

  ~10 ~ 

  Bocca  

  - Postoji jedan problem o kome ona nije ni razmišljala, a vi ste suvišeučtivi da ga pomenete, a to je da je ona belkinja. Njen narod nas je prognaou rezervate i ostavio da umremo bez dostojanstva. Kada smo nekako uspelida opstanemo, oni su našu decu oterali u škole gde su se nadali da će dazaborave svoju kulturu i da prihvate njihovu. Kažnjavani su što govore

  maternji jezik i od njih se očekivalo da izgledaju i ponašaju se kao belci -dok je govorio sedeo je nepokretno. Zatim je ustao i počeo polako da šetakao da daje oduška nekom snažnom osećanju koje je pretilo da eksplodira. 

  - I nemojte mi samo reći kako je ranije radila sa indijanskom decom. Tosu deca koja su odrasla u gradu i čiji su roditelji više zainteresovani za to dase stope sa belcima nego da zadrže svoju kulturu. Mi moramo našu decu daučimo kako da opstanu u svetu belog čoveka, a da ne izgube svoj identitet.Ne znam kako nam ona u tome može pomoći kad ne poznaje dušu našegčoveka. Ne poznaje način našeg razmišljanja, ne zna šta osećamo. Više bihvoleo da našu decu uči neko od naših, na primer, Nituna. 

  Sve oči su sada bile uprte u Loren. - Ne bih raspravljala sa gospodinom Norisom o istoriji - okrenula se ka

  njemu. - Jedino što želim da kažem to je da moje poreklo i boja moje koženemaju nikakve veze s mojim uverenjima. Deca koju sam podučavala bila sudrugačija, ali ne iz razloga koji je gospodin Noris naveo. Za razliku od vašedece koja žive u rezervatu i koju je lakše zaštititi, ta deca žive dva života uisto vreme. Dok sam ih ja učila kako da se snađu u svetu belog čoveka, onisu kod kuće učili religiju, istoriju i kulturu svog naroda. Davali smo immogućnost da biraju između ova dva načina života. I bez obzira kako suodlučili, bar su imali izbor. Uprkos svim negativnim uticajima koje bih

  mogla da prenesem na vašu decu, mogu im ipak pomoći kao Što sampomagala i drugima. Mogu ih naučiti da shvate svet van ovoga u kome žive ida ih pripremim da se u njemu snađu. Mogu da im pokažem da oni imajušta da biraju. Uz pomoć vaših starijih možemo biti sigurni da stari načinživota za njih neće biti izgubljen ako odu jednoga  dana odavde, a i akoostanu to će biti njihov izbor. Ne znam šta više možete da očekujete od jednog učitelja ma koje on rase bio? - Vi često upotrebljavate reč „izbor",gospođice Doson. Šta biste radili da ta reč ne postoji? 

  - Znam dobro, gospodine Norise, kako izgleda kad vam se stalno govori,a nemate pravo da i vi sami nešto kažete - okrenula se ostalima. - Ako medeca budu prihvatila i ako mi vi na pravi način pomognete možda im se ovo

  što sam malopre rekla i neće dogoditi. Moramo im uliti poverenje u sebesame. 

   Još jednom se okrenula svom protivniku, obuzeta potrebom da seodbrani. Bila je svesna toga da on sumnja u njene reči. 

  Ona svakako govori ispravno, mislio je. Ali, da li je iskrena? - To je zaista ono što nam je potrebno, jedan dobar radnik koji je

  dovoljno lud da se upusti u ovako nešto. Lorenino dobro raspoloženje odjednom se povratilo i ona se nasmešila. - Tražila sam pravi izraz da opišem ovu avanturu. Sada ste mi dali ideju.

  Nazvaću je „Lorenin pohod". - „Lorenina glupost" je naziv koji bi mu više odgovarao. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  12/63

  Zvončica

  ~11~ 

  Bocca  

  - To mi se čak više sviđa - glasno se nasmejala. - Mogu li da gaupotrebim? 

  - Slobodno - klimnuo je glavom svim prisutnima i izašao isto tako naglokao što je i došao. 

  Potpuno zbunjena, Loren se okrenula ljudima za stolom, ne znajući štada radi. Nituna Grejs joj se nasmešila i time je ohrabrila. 

  - Verovala ili ne, dobila si ovu rundu - rekla joj je Nituna zadovoljno. - Da li biste želeli da još razgledate dokumenta ili da se sastanemo

  nekom drugom prilikom? - upitala je Loren. Posle kraćeg dogovora odbor je odlučio da se sastanu kroz nekoliko

  nedelja. Nituna je ustala, a to su isto učinili i ostali članovi školskog odbora.Pošto su se rukovah sa Oskarom i Loren, ovo dvoje krenulo je polako kaSuninoj kući. 

  - Dobro si se držala - rekao je Oskar veselo. 

  - Hvala. Očekivala sam od njega mnogo gore ponašanje. - Dobro sam ga upoznao tokom godina. Njega retko šta može da uplaši,

  pa se sada i nije uplašio onoga što si mu rekla, mada si bila veomaubedljiva. Ali, reći ću ti kako možeš da mu se dopadneš ako to želiš. 

  Loren je bez reči klimnula glavom. - On ima nekoliko slabosti, a jedna od njih je njegov narod, ili tačnije,

  narod njegove majke - zastao je da zapali cigaretu. - Da li si znala da jenjegov otac bio belac? 

  - Nisam - rekla je očigledno iznenađena. 

  - Da, došao je u ovaj kraj da vrši geološka istraživanja za Ministarstvounutrašnjih poslova i nikada se nije vratio kući. Zaljubio se u ovaj kraj, unačin života ovih ljudi i nije slučajno što je ostao sa Suni. Rasel je plodmešovitog braka. 

  - Kako si uspeo da održiš prijateljstvo s njim kad on belom čoveku neveruje. 

  - Ne laskam sebi da je njegova vera u mene potpuna. Veruje mi koliko biverovao i bilo kom drugom službeniku vlade. Mislim da je najvažnije udanašnjem razgovoru s njim to što si uspela da ga zainteresuješ. Ne uklapašse u sliku koju je stvorio o tebi. I to je dobro. Što se tiče školskog odbora onće čekati tvoje rezultate. To ne treba da te brine. - I ne brine me. Dokazaćuim ko je Loren Doson. 

  * * * 

  Sutradan, posle doručka, Suni je predložila Loren da odu do Parkera urazgledanje. Bilo je prijatno subotnje jutro. Šetajući, stigle su do zgrade sadrvenom tablom na kojoj je pisalo da je to škola grada Parkera. 

  Kada su otvorile vrata, osetio se ustajao vazduh u učionici. Sunčevi zraciteškom mukom su se probijali kroz prljave prozore i obasjavali prašinu kojase kovitlala i ponovo padala na klupe i stolice. 

  - O, Suni, kako je ovde prljavo. Ne mogu da dopustim da se deca vrate uovakvu učionicu. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  13/63

  Zvončica

  ~12 ~ 

  Bocca  

  - Za tri sata sve ovo može ponovo da zablista. - Hoćete li da mi pomognete? - Metla i četke nalaze se u ormanu u susednoj prostoriji. Počistile su učionicu, oprale prozore, obrisale prašinu i izglancale

  nameštaj, a zatim su otišle do zgrade koja je bila namenjena učiteljima. Loren je posmatrala zgradu. To je trebalo da bude njen dom dokle godostane u rezervatu. Sveže okrečeni zidovi blistali su na suncu, a u čistimprozorima ogledalo se nebo. I ova, kao i kuća Norisovih bila je uzdignutanekoliko stepenica iznad ulice i imala je ogroman trem. 

  - Zašto su vaša i ova kuća drugačije sagrađene od ostalih koje smo videleu Parkeru? 

  - Većina naših kuća ima zemljane podove kao u vreme kada smo živeli udolinama. Moj muž sagradio je ove dve kuće po uzoru na one van rezervata,kako ih se sećao iz detinjstva. 

  Loren je potvrdno klimnula glavom i njih dve su ušle u prostranudnevnu sobu. Zidovi okrečeni u belo, slagali su se sa podom od hrastovine, aplafon obložen drvenim daskama i prozorske daske bih su premazanibezbojnim lakom. Kraj jednog zida nalazila se polica sa knjigama. Blizu njestajala je jedna mala polica na kojoj je bila zbirka rukotvorina. U zadnjemredu, bila je figura dečaka koji vodi ponija. Oko čela imao je zavezanuukrasnu traku od kože dok mu je kosa bila raščupana. Loren je netremiceposmatrala tu figuru. Figura je bila lepa, ocrtavalo se jasno vitko telo i mišićidečaka koji se tek počeo razvijati u odraslog čoveka. 

  Crte lica bile su joj poznate. Okrenula se prema Suni upitno. 

  - Da, to je Rasel - potvrdila je Suni. I Loren je klimnula glavom i nastavila razgledanje. Jedna stara kožna

  sofa i dve pohabane fotelje stajale su uz drugi kraj zida. Odmah uz dnevnu sobu bila je kuhinja sa stolom i stolicama u uglu. Na

  kraju kratkog hodnika nalazilo se kupatilo, a udobna spavaća soba skaminom, odmah pored kupatila. 

  - Kao što vidiš, kuća nije velika, ali je čista i moći ćeš da je urediš posvom ukusu. 

  - Kuća je divna, Suni. Uživaću u tome da joj udahnem život.  Tog istog dana, Rasel im se pridružio za večerom koja je bila postavljena

  ispred velikog prozora u dnevnoj sobi. Malo kasnije, Loren i Rasel lenjo suposmatrali zalazak sunca. 

  - Kako mogu da nabavim konja? - Loren je prekinula tišinu. - A šta će jednoj dami konj? - Rasel se tiho nasmejao. Bila je suviše dobro raspoložena da bi se naljutila. Samo se lenjo izvila i

  nasmešila. Raselu se ovaj njen pokret učinio dražesnim. - Isto što i mladiću sa sela. - Ko će da te nauči da jašeš? - upitao je prezrivo. - Nađi mi dobrog konja i moći ću u svako doba da se s tobom takmičim. 

  - Nemaš šanse, moja damo - pogledao je pravo u oči. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  14/63

  Zvončica

  ~13 ~ 

  Bocca  

  - Ne bih baš bila toliko sigurna da sam na tvom mestu. - U redu! Sutra te vodim na jedan ranč. Dobićeš dobrog konja, a kroz

  nedelju dana ćemo otići u preriju da vidimo ko je bio u pravu. - A nagrada za pobednika? - nasmešila se. 

  - Otome ćemo kasnije - pogledao je ispod oka lukavo. 

  * * * 

  Loren je probudilo uporno kucanje. Otvorila je vrata pospano i naslonilase na dovratak. 

  - Hteo sam samo da ti kažem da je kupatilo slobodno - rekao je Raseltiho. - Ali, ti se izgleda još nisi probudila. 

  - Jesam - odgovorila je pospanim glasom. Na njegovom licu titrao je lenji osmeh od koga su je prošli žmarci.

  Odjednom je bila potpuno budna. - Ali mi je ipak potreban hladan tuš. - Dobro je - osmehnuo se vragolasto. - Ionako nema tople vode. -

  Pogledao je niz hodnik u svoju sobu, a zatim se ponovo okrenuo ka njoj. -Ako ne požuriš poješću i tvoj doručak. 

  Pošto je otišao u svoju sobu, Loren je uzela peškire i stvari koje jeprethodne večeri ostavila na fotelji. Dok je stajala pod tušem, pitala se zbogčega je najednom tako dobro raspoložen. Jedino što je mogla da zaključi bilo je to daje verovatno siguran u pobedu. 

  - Pitam se da li će biti veseo i sledeće nedelje ako budem pobedila - rekla

   je glasno dok joj se mlaka voda slivala niz lice. Petnaestak minuta kasnije, sedela je za stolom i posmatrala Rasela kako

  doručkuje. - Da li si videla da neko više jede? - upitala je Suni. - Ne znam gde mu to

  sve stane. Rasel se zavalio u stolicu, a na licu mu je zaigrao dečački osmeh. - Sve

  se to pretvara u mišiće. - To govoriš još od svoje petnaeste godine - nasmejala se Suni. Loren ga je posmatrala preko šoljice za kafu. Upoređivala ga je sa

  figurom koju je prethodnog dana videla. Sa petnaest godina bio je visok imršav. Još nije počeo da se razvija. Imao je stidljiv osmeh i vragolaste očikojima je sigurno zavodio devojke. 

  S druge strane stola, Rasel je posmatrao Loren. Njena kosa bila je jošuvek mokra i u nepravilnim uvojcima padala preko ušiju i čela. Lice joj jebilo rumeno, a kosa glatka. Nije bila našminkana sem ruža za usne koji jestavila više radi zaštite nego da bi izgledala lepo. Odjednom se namrštila,kao da se setila nečeg neprijatnog. Njene zelenoplave oči napuniše sesuzama. Rasel je prvo pogledao u nju, a zatim u svoju majku koja je samoodmahnula glavom. 

  Loren je odsutno počela da rasprema sto, zatim da pere sudove. Duboko je uzdahnula, rukavom obrisala oči i kao da se ništa nije dogodilo, upitala. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  15/63

  Zvončica

  ~14 ~ 

  Bocca  

  - Da li sve kuće imaju vodovod? - Uglavnom - odgovorio je Rasel, srećan što je taj tako teški trenutak

  prošao. - Sve je to delo mog oca. Kada je vodio geološka istraživanja dubokoispod površine, pronašao je vodu. Poslednje što je uradio pre nego što senastanio ovde bilo je to da izgradi vodovod sa grupom inženjera. I to je jednaod malobrojnih pozitivnih stvari koje su beli ljudi ikada uradili za nas. 

  - Dosta! - Suni je ljutito pogledala sina. Rasel je prošao prstima kroz kosu i uzeo jaknu sa čiviluka. - Idem da dovezem džip. Ti dođi kad budeš spremna - rekao je odsečno i

  izašao napolje. Loren je ostavila krpu i počela da se sprema. 

  * * * 

  Sunce je već bilo izašlo kad su napustili rezervat i stigli na mali ranč.Rasel je zaustavio džip ispred velike drvene kuće koja je pre ličila na višerazličitih ali povezanih soba, nego na celovitu građevinu. 

  - Krajem prošlog veka, bila je to mala koliba. Pošto je porodica rasla,dograđivali su sobe. Tu sada živi samo Timoti sa svojom majkom i kćerkomKeti - objasnio je Rasel dok su izlazili iz džipa. - Hajde da se upoznaš s njim. 

  Otvorio je vrata i promolio glavu. - Ima li koga? - Da! - začuo se odgovor na lokalnom dijalektu. Osmeh zadovoljstva prešao je preko Raselovog lica. - A sada ćeš da upoznaš najbolju kuvaricu na svetu. U tom trenutku u sobu je ušla tamnoputa žena prefinjenih crta lica. I

  njoj je bilo drago što je ugledala Rasela. Loren je primetila senkuradoznalosti u njenim očima. 

  Rasel je snažno zagrlio. - Kako si mi nedostajala! - Zašto te tako dugo nije bilo? - Pa, znaš kako je - Raselu je bilo neprijatno.  Tužno je odmahnula glavom. - Znam. Ti si jedan vetropir - okrenula se

  ka Loren. - Ali, ako je ova ljupka dama tvoja devojka, znam da za tebe ima još nade. 

  - Nemam ja nikoga sem tebe - nasmešio se. - Hoćeš li da me upoznaš s gošćom, Rasele? - Kimami Posala, ovo je naša nova učiteljica Loren Doson. Loren je

  potreban konj, a pošto Timori ima najbolje konje, došli smo kod vas. - Razumeš se u konje? - obratila joj se žena. - Da, prilično. - Vrlo dobro - potapšala je Loren po ramenu. U tom trenutku vrata se zalupiše i koraci su se začuli. - Ko je to, Kimami? - upitao je jedan duboki glas. Kimami nije ni stigla

  da odgovori, a jedan visok i krupan muškarac ušao je u sobu. Bio je viši irazvijeniji od Rasela. Loreni se učinilo da vidi sličnost između njih dvojice.

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  16/63

  Zvončica

  ~15 ~ 

  Bocca  

  Njegov glas bio je nežan i topao, kao i njegov osmeh dok se pozdravljao saRaselom. 

  - Ovo je moj rođak Timoti Voker - rekao je Rasel Loreni.  Timoti joj se nasmešio i Loren je ugledala svetio koje je igralo u njegovim

  plavosivim očima. Kako su slični, pomislila je, a ipak tako različiti. - Dobro došli na ranč Timotija Vokera, gospođice Doson! - Hvala vam, gospodine Vokere - pogledala je obojicu. - Mnogo ličite. - Zovi me Timoti. Naši očevi bih su rođaci. Moj je došao nešto pre

  njegovog i ovde se nastanio. - Tražimo konja za Loren - objasnio je Rasel. - Dobro. Hajdemo odmah. Konji su na pašnjaku, nedaleko odavde. Išli su preko ozelenele livade obasjane ranim jutarnjim suncem. Loren je

  išla u sredini i slušala pažljivo njihov razgovor. Najzad su stigli do vrha proplanka i Rasel je pokazao na dolinu koja se

  pružala pred njima. Krdo konja mirno je paslo kao da nije marilo za njihovoprisustvo. 

  - Kako ih držiš na okupu? - upitala je Loren. - Zagradio sam pašnjak sa obe strane. Odavde se ta ograda ne vidi. Da li

  ti se neki posebno dopada?

  - Odavde ne mogu dobro da vidim. Možemo li da priđemo bliže? - Dobro. Pet metara dalje je drvena ograda. Ići ćemo do tamo i ni korak

  dalje. Loren je pogledom prelazila od jednog konja do drugog, tako da je već

  počela da uočava detalje. Većina je bila lepa. Ali, ona je želela nešto više,nešto posebno. A to nije mogla da nađe. Iznenada se začulo rzanje i izudaljenog kraja pašnjaka pojavio se brz i snažan sivi konj. Dlaka mu sepresijavala, kao srebro na sunčevim zracima. Zabacio je glavu, a griva sezatalasala kao svila. 

  - Hoću onog sivog!  Timori je odmahnuo glavam. - Ne želim da povredim tvoja osećanja, ali

  taj konj nije za tebe. Nije dovoljno pitom. - Kako da siđem? - upitala je odlučno. Kako Timoti nije odgovorio, ona se osvrnula oko sebe, krenula desno, a

  zatim levo i pronašla stazu. Pre nego što je bilo ko od njih dvojice mogao da je zaustavi spustila se u dolinu. Bez straha se probijala kroz krdo i prišlasasvim blizu konju kog je izabrala. Polako je ispružila ruku i pomilovalanjegov vrat obrastao gustom dlakom. Zatim mu je pružila dve kocke šećera,koje je on uzeo mekim, vlažnim ustima. Sigurnim i nežnim pokretimanamestila mu je ular dok su mu mišići nervozno podrhtavali, a zatim gadovela do mesta gde su stajali Rasel i Timoti. 

  - Kako da ga izvedem odavde? - upitala je smešeći se. 

  * * * 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  17/63

  Zvončica

  ~16 ~ 

  Bocca  

  Kimami je insistirala da ostanu na ručku. Pred kraj obroka Timoti jeupitao. 

  - Gde si naučila da tako postupaš s konjima? - Kao dete letnji raspust sam provodila na farmi. 

  - To ne može da se nauči. Za to treba biti rođen. Skidam ti kapu, Loren. Tako nešto nisam nikad video - rekao je Rasel sasvim ozbiljno. Loren je na to samo klimnula glavom. Znala je da jedan mali kompliment

  ne znači i primirje. - Bilo je divno to posmatrati - dodao je Timoti. - Da, lep je to konj - složila se Loren. - Nisam mislio na konja. Napolju se začulo divlje rzanje. - To  je moj sivac

  - rekla je sa zadovoljstvom. - U stvari, tek treba da bude, čim se dogovorimoza cenu, Timoti. 

  - Ne želim da uzmem novac, Loren. To ne bi bilo pošteno. Pre svega zato

  što imaš dara za konje, a i zato što ti on savršeno odgovara. - Baš si romantičan, Timoti. - Samo vidim stvari onakve kakve jesu. - Drago mi je što je tako. Možda ću jednoga dana moći da ti se

  revanširam za ovo. - Nadam se - Timoti se nasmešio. 

  * * * 

  - Šta misliš o Timotiju? - upitao je Rasel kada su se toga dana vraćalikući. - Prijatan i duhovit. Sviđa mi se. - I ti se njemu dopadaš. - Verovatno isto koliko i on meni - pogledala ga je vragolasto. - Zbog

  njega ti je bilo neprijatno. - To je cena koju plaćam što imam starijeg brata - odgovorio je uz tužan

  osmeh. - Cena nije prevelika, jer imaš nekoga kad si u nevolji. - Bilo je nekad tako. Sada se retko viđamo. - Zbog čega? - Ne odlazim tamo. - Trebalo bi da se potrudiš. Porodica je porodica. - Govoriš kao moja majka. - Bar znaš da sam u pravu - nasmejala se slatko. 

  * * * 

  U ponedeljak, u osam sati ujutro, Loren je ušla u učionicu u kojoj jevladao potpuni tajac. Svi učenici su sedeli pognutih glava, poređani po

  visini. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  18/63

  Zvončica

  ~17 ~ 

  Bocca  

  - Dobro jutro - rekla je prijatnim glasom. Nije bilo nikakvog odgovora.Ona ga nije ni očekivala. Okrenula se tabli i zapisala svoje ime. 

  - Zovem se Loren Doson. Možete me zvati gospođica Doson ili Loren,kako vam je prijatnije. A sada na parčetu hartije napišite svoje ime. 

  Osvrnula se po razredu i videla poneki smešak na licima učenika. Ostalisu pisali pognute glave. 

  Ono što nije mogla da vidi sa mesta na kome je sedela bio je Rasel koji jestajao u senovitom predvorju, koje je zgradu delilo u dve zasebne celine. Onošto sada radi ne može da se nazove ni posmatranje, a ni razgledanje,razmišljao je Rasel. Ovo je pravo špijuniranje. 

  Slušao je kako Loren pažljivo pomaže učenicima da savladaju teškoće ineprijatnost pri prvom susretu. Brzo je pamtila njihova imena, pa su decabila slobodnija. Upravo se spremao da ode, kada je video Loren kako senaginje nad malom Anetom koja je imala poteškoća oko pisanja svog imena. 

  Neće uspeti odmah da ih pridobije, mislio je, ali je za početak na pravomputu da to i postigne. Napustio je zgradu, veoma pažljivo zatvorivši vrata zasobom. 

  Lorenin konj bio je smešten u štali Norisovih. Nazvala ga je Starlajt.Svako poslepodne provodila je s njim po nekoliko časova. Tako je, jednogdana, dok je radila u štali, ugledala Rasela. 

  - Hoćeš li da ga probaš?

  - Da. - Možda želiš da odložimo trku? - Ne znam. Sve zavisi kako danas budem jahala. 

  Loren je uzela uzde, palako stavila noge u uzengije i oslonivši se o rogsedla graciozno je uzjahala. Sedela je držeći u jednoj ruci uzde, a drugommilovala konja po vratu. Znajući da je Rasel posmatra, počela je da tepaStarlajtu na uho. Posle nekoliko trenutaka se uspravila, povukla uzde inaterala konja u galop. Rasel je pošao za njom i posle kraćeg vremena jesustigao. Neko vreme, Starlajt kao da je bio zadovoljan što ide uporedo saRaselovim konjem, ali se kasnije videlo da je navikao da ide ispred ostalih.Loren ga je pustila da ide punom brzinom. 

  - Prokleta žena - uzviknuo je Rasel ljutito. Poterao je konja u galop unameri da je sustigne, ali je Starlajt bio suviše daleko. 

  - Pobedili smo, Starlajte - usporila je da bi dala Raselu vremena da ihstigne. 

  - Kada ćemo da održimo trku? - upitao je kada su bili već sasvim blizu. - Sutra - rekla je odlučno. 

  * * * 

  Sledećeg jutra, već sa izlaskom sunca, osedlali su konje i odjahali sve dokapije rezervata. Raselov konj je bio lep, veći i snažnije građe od Starlajta.Imao je crnu dlaku prošaranu belom na grivi i repu. 

  Došli su do mesta obeleženog živicom. Nebo je bilo svetloplavo i skoro bez oblaka. Blagi jutarnji povetarac talasao je travu. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  19/63

  Zvončica

  ~18 ~ 

  Bocca  

  - Tamo će nam biti cilj - Rasel je pokazao glavom u pravcu drveća. Vratili su se do kapije i malo bolje namestili u sedlima. - Da li si spremna? - pogledao je Loren. Krenuli su istovremeno. Jahali su prašnjavim putem poput vihora. U

  početku niko nije vodio. Starlajt je iz sve snage pokušavao da stekne nekuprednost, ali drugi konj se nije predavao. Loren se nagla i počela da šapućeStarlajtu na uho. 

  - Drži se, pobedićemo! Ali kad se Loren okrenula, videla je Raselovog konja kako prolazi ispred

  njih. Starlajt je na cilj stigao drugi. Iako je trka bila okončana i dalje su jahali. Ovoga puta Starlajt je

  pretekao Raselovog konja koji je već bio iscrpljen. Loren ga je sačekala, pasu nastavili da jašu jedno pored drugog, a zatim se okrenuli i ušli u rezervatpored potoka koji je blistao na jutarnjem suncu. Loren je sjahala i pružila

  Raselu ruku. - Čestitam! Prihvatio je njenu ruku i sjahao skonja. Ona je sad pokušala da izvuče

  ruku iz njegove, ali je on čvrsto uhvatio. - Šta kažeš za Munju? - Divan je. Dobro je građen. Zbog čega to pitaš? - Munja je Starlajtov otac. On je iz Timotijeve ergele. Nijedan konj ne

  može da ga pobedi na kraće staze, ali na duže ne može da izdrži do kraja.Zato sam ja odredio dužinu staze da Starlajt ne bi mogao da pobedi. Varaosam. 

  - Zašto mi to sve govoriš? - Ne znam ni sam. Dlanovima je polako prelazio preko njenih ruku sve do ramena. Gledao

   je blago. Bes što je prevarena mešao se sa privlačnošću koju je počela daoseća prema njemu. Zadrhtala je iznenada. 

  - Imaš pravo da se ljutiš. Bio je to prljav trik - prstom je prelazio prekonjene brade. Ćutali su dugo posle ove Raselove opaske. Loren je čekala daon prvi predloži nagradu za pobednika. Osećala je toplinu njegovih ruku.Bez ikakvog objašnjena poveo je do velikog kamena, uhvatio oko struka i

  podigao na gotovo ravni vrh. Sedeli su i posmatrali konje kako zadovoljnopasu kraj potoka. - Prvo, želeo bih da znam, šta bi ti zahtevala od mene da si pobedila. Odgovorila je bez oklevanja. - Zamolila bih te da mi pokažeš svoju zemlju

  i da me naučiš da se krećem po njoj. I... - Iznenada zbunjena, okrenula jeglavu da drugu stranu. 

  - I? - uhvatio je ispod brade i zagledao se u njene oči. - I... zamolila bih te da budeš moj prijatelj. - To nije tako teško. Pogledala ga je sumnjičavo. - Za nekoga ko među belcima nema

  prijatelja, suviše se lako predaješ. Da te možda ne grize savest? 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  20/63

  Zvončica

  ~19 ~ 

  Bocca  

  - Da sam igrao pošteno morao bih da ispunjavam tvoju želju. - A šta ja treba da uradim? - O tome ćemo neki drugi put. Važi? - ispružio je ruku. - Važi! - nasmešila se. 

  * * * 

  Loren je na sve načine pokušavala da prevlada strah kod učenika, koji jei dalje postojao. Jednog jutra za doručkom, obratila se Raselu za pomoć. 

  - Možeš li da mi pozajmiš kamionet na jedan dan? - Zbog čega? - Želim da izvedem decu iz učionice. Promena bi im prijala i možda

  pomogla da se opuste i postanu malo slobodniji. - Pretpostavljam da je „Lorenina glupost" pravo ime za ovakav

  eksperiment. - Dozvoli mi da uradim onako kako mislim da je najbolje. - A gde ih vodiš? - Odluku ću da prepustim njima. - Da li će sami da odluče i ko će da ide pešice? Loren ga je zbunjeno pogledala. - Da li zaista misliš da dvadesetoro dece može da stane u taj kamionet? - Osamnaestoro - ispravila ga je i prkosno zabacila glavu. Posmatrao je

  kako joj se čelo nabralo i kako je zamišljeno stiskala usne tražeći rešenje.

  Prosto se divio tome što je zaista odlučila da svoju zamisao sprovede u delo. Odjednom se nečeg setila. - Mora da u blizini postoji još jedan kamion. - Isti takav, ne veći. - Onda uzimamo i njega. Problem je rešen. - Nije. Nemaš vozača - nastavljao je Rasel. - Može neko od starijih dečaka da vozi ako ima dozvolu. - Ne dolazi u obzir. Oči joj se suziše od besa i zlatne dubine zasijaše čudnim sjajem. Blago

  rumenilo ozarilo joj je lice, a usne se razvukle u zbunjeni osmeh. 

  Pitao se kako bi izgledala kada bi ih poljubio. - Ne mogu da dozvolim da sama, sa dva kamioneta puna dece ideš kroz

  preriju. Pronaći ću drugi kamion i sam ću da ga vozim. - Zar nemaš neka pametnija posla? Kao na primer, da ideš na posao. - Ovo mesto je moj posao. - Nemoj mi reći da te plaćaju da mi zagorčavaš Život. Ili ti to radiš iz

  zadovoljstva? - Veće me plaća da se brinem o tome da li se svi poslovi obavljaju kako

  treba i za dobrobit našeg naroda. A to bih radio i da ne dobijem nikakav

  novac, pa stoga to što ti zagorčavam život spada u čisto zadovoljstvo. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  21/63

  Zvončica

  ~20 ~ 

  Bocca  

  - Kuda idemo? - upitao je neko od đaka dok je Rasel otvarao zadnjuogradu kamioneta, a Loren proveravala da li je sve dobro zaključano. 

  - Kuda biste želeli da idete? Prvi izbor pao je na Vokerov ranč. Rekli su joj da su tamo pozvani kad

  god to zažele. Pogledala je Rasela. - Je li to istina? Klimnuo je glavom. - Danas ćemo ići na neko drugo mesto. Moraću prvo da razgovaram sa

  gospodinom Vokerom. Ovoga puta većina je glasala da se ide u Parker. Deca su se veselo popela u kamionet. Za vreme vožnje do Parkera Loren

   je bila koncentrisana na vožnju. Trudila se da prati Raselov kamion. Rasel,koji je put znao napamet, primetio je kako razmišlja o njoj, kako se sećanjenog tužnog lica za doručkom, pre nekoliko dana u sećanje mu se urezaonjen glas. njena odlučnost da izvede ono što je zamislila. Ni sam nije znao

  zbog čega. Zaustavili su se u podnožju jednog uzvišenja i izašli tražeći najlakši put

  do visoravni. Rasel, Hauard i Terens Koraan, nosili su mlađe na ramenimauz strmu padinu. Loren i ostali đaci su ih pratili. 

  Kada su najzad stigli do vrha, Loren je zastala, stavila ruke na bokove iosvrnula se. Deca su sedela na velikim zaobljenim stenama koje su bilerazbacane naokolo. Svuda oko nje vladala je tišina koju je remetila jedinograja dece. Nije se čuo cvrkut ptica niti je bilo daška vetra koji bi zatalasaooskudnu travu ili žbunje koje je ipak uspelo da se održi na toj neplodnojzemlji. Ugledala je Rasela kako sedi naslonjen o drvo sa čudnim sjajem u

  očima. Prošla je pored njega, ne osvrnuvši se i pridružila se grupi deceokupljene oko logorske vatre. Igrali su se prepričavanja starih legendi.Došao je red na Loren. I mada niko nije očekivao od nje da učestvuje, ona jepočela da priča. 

  Odjednom je osetila da neko seda pored nje. Na slučajan dodir ruke,osetila je kako su joj telom prošli žmarci. Pogled joj je bio prikovan zalogorsku vatru dok je slušala kako Rasel završava priču koju je onazapočela. Kada je priča bila završena Loren je pogledala u decu. Kao da im jebilo neprijatno što se njihov vođa nalazi pored njih. 

  - Hvala vam što ste mi dozvolili da vam se pridružim. Već dugo nisam

  sedeo pored logorske vatre i prepričavao legende. Rekavši to, ustao je i otišao, dok je Loren dugo gledala za njim. 

  * * * 

  U nedelju ujutru, pošto je pomogla Suni u svakodnevnim kućnimposlovima, osedlala je Starlajta i otišla na ranč Timotija Vokera. Kimami jeotvorila vrata i uvela je u kuhinju. 

  - Sedi. Hoćeš li kafu dok ne nahranim malenu? - klimnula je glavom upravcu šestogodišnje devojčice koja je veselo gledala Loren svojim krupnim

  plavim očima boje različka. Loren je sela nasuprot nje i nasmešila se. - Da li si ti Keti? 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  22/63

  Zvončica

  ~21~ 

  Bocca  

  Dete je i dalje gledalo ne progovorivši ni reči. - Ne može da govori. Nekada je znala, ali je zanemela otkako joj je majka

  umrla pre dve godine. Devojčica je podigla glavu i počela da jede kašu. Trag sunca osvetlio je

  njene zlatne uvojke koji su joj padali na ramena. - Kako imaš divnu kosu! Keti je pogledala sa čudnim izrazom na licu koji Loren nije mogla da

  pročita. Zatim je podigla parče kolača sa tanjira i ponudila ga Loren koja ga je prihvatila. 

  - Hvala, otkud si znala da sam gladna? Sačekaću da pojedeš kašu, paćemo onda zajedno da jedemo kolače i pijemo kafu. 

  - Zbog čega si, zapravo, došla? - upitala je ljubazno Kimami. - Da vidim Timotija. - Drago mi je što si isto toliko oduševljena gospodinom Vokerom koliko i

  on tobom. - Veoma mi je drag, ali, na žalost, nisam lično zainteresovana za njega.

  Bar ne kako vi mislite. - Ako nisi došla da me vidiš, zbog čega si onda tu? - upitao je Timori

  veselo dok je stajao naslonjen na dovratak. - Svakako ne da ti se udvaram. Nasmejao se od srca, a zatim uzeo šolju i

  seo između Loren i Keti. - Dobro jutro, malena. Kako si danas? - sagnuo se i poljubio svoju

  kćerku u kosu. Njegove oči su zablistale kad je smestio devojčicu u krilo i

  zagrlio je. Loren je osetila da su se njene oči napunile suzama dok jeposmatrala kako se grle, začuđena koliko je ovaj krupan čovek, u stvari, bionežan. Žena koju bi on zavoleo mogla bi se smatrati srećnom. 

  Keti je zatim počela da se vrpolji i otišla je do Kiraami. - Šta je posredi? - upitao je, otpivši malo kafe. - Đaci su mi rekli da imaju dozvolu da posete ranč kad god to budu

  hteli. Ako misliš da mogu svi odjednom da se smeste, dovela bih ih jedandan. Juče smo išli na izlet u Parker. Prvi put sam ih videla opuštene inadam se da će takvi da budu na časovima. 

   Timoti se okrenuo prema Kimami. 

  - Da li bi mogla da pripremiš ručak za decu? - Kako da ne. Bilo bi mi pravo zadovoljstvo. - Dobro, onda dolazimo u petak. - Loren se prijatno nasmešila. Za večerom, Rasel je pomenuo izlet. - Čuo sam da vodiš decu na Timotijev ranč? - A od koga? - Imam svoje izvore informacija. - Dobro si obavešten. Mogu li da računam na tvoju pomoć? - Ne - rekao je odsečno, dok mu je lice bilo skriveno u velikom oblaku

  dima. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  23/63

  Zvončica

  ~22 ~ 

  Bocca  

  Osetio je njen pogled na sebi dok je gasio cigaretu i sklanjao tanjire sastola. Čekala je neko objašnjenje, ali on nije mogao da ga da ili, tačnije, nijesmeo da prizna da je bio ljubomoran na Timotija. Bez obzira što će izmeđunjih biti deca, Kimami i radnici, njih dvoje će ipak biti zajedno i to je bilo onošto ga je plašilo. Pogledavši je za trenutak, i dok mu je srce snažno udaralo,

  prošao je pored nje, uzeo jaknu sa čiviluka i izašao napolje. Pozvala ga je, alise on nije osvrnuo. Čim je bio na otvorenom osećao se mnogo mirnije. Seo jena ogradu verande. Čuo je kako se vrata otvaraju, a zatim kako ga doziva. 

  - Tu sam - odgovorio je. Loren je ugledala svetlost upaljene cigarete. Prišla je sasvim blizu. -

  Zašto si došla? - Da vidim zbog čega se ljutiš. - Ne ljutim se. Počeo je da duva snažan vetar. Loren je izašla bez jakne. Počela je da

  drhti. - Dođi ovamo - pozvao je nežno. Kada je prišla sasvim blizu raskopčao  je jaknu i privukao je tako da je grejao svojim telom. Dugo su tako stajalipriljubljeni jedno uz drugo dok najzad ona nije progovorila. 

  - Nisi odgovorio na moje pitanje. - Pusti sad to - rekao je blago. Nije želeo da se taj divan trenutak završi. Loren je bila zadovoljna što stoji tu ogrnuta njegovom jaknom dok je nje

  gove ruke grle a glava leži naslonjena na njegovo rame. Osetila je kako mu srce snažno udara. A krv u njenim venama počela je

  brže da teče. 

  - O Čemu razmišljaš? - upitala je tiho pogledavši ga u oči. Zagrlio je jače. - Mislim da je bolje da uđemo - rekao je promuklim

  glasom. Nemo je klimnula glavom, zagolicavši mu obraz svojom kosom. Spustio

   je poljubac na njeno teme. Ušli su u kuću. Prostoriju je obasjavala vatra koja je gorela u kaminu. Loren je stajala

  leđima naslonjena na vrata, gledajući ga pravo u oči. Rasel je skinuo jaknu ibacio je na stočić u hodniku, a zatim ruke oslonio na zid, zarobivši Loren.Ona je čekala poljubac za kojim su oboje žudeli i plašili ga se u isto vreme. 

  Podigao joj je bradu, posmatrajući netremice njene oči, lice, usne.Spustila je ruke na njegov struk i prišla bliže, želeći da oseti njegovo čvrsto,toplo telo. Spustio je svoje usne na njene. Bile su meke i nežne. Loren jegorela od želje za njim. Uplela je prste u njegovu kosu. On je počeo da jojljubi oči, vrat. 

  - Sad je već dosta - prošaptao je iznenada. Odgurnuo je dok su mu ruke drhtale na njenom ramenu. Teško je disao.

  Oči koje su je posmatrale bile su ispunjene žaljenjem zbog ovoga što sedogodilo među njima. - Idi na spavanje! 

  Želela je da se buni, ali nije imala snage. Plamičci vatre koji su goreli u

  kaminu kao da su se ogledali u njenim očima. Podigla je glavu i tiho prošlapored njega. Osvrnula se tek na stepenicama. Gledao je za njom, a zatim

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  24/63

  Zvončica

  ~23 ~ 

  Bocca  

  otišao u dnevnu sobu i seo na kauč. Drhteći od tek probuđene želje koju nijezadovoljila otišla je u svoju sobu i tiho zatvorila vrata za sobom, uverena daneće moći da zaspi. Bila je u pravu. 

  Sledećeg jutra Rasel se nije pojavio za doručkom. - Otišao je u planine da razmišlja - objasnila je Suni. - Čudno - dodala je. - Nije ništa okusio. - Oklevala je dok je posmatrala

  kako je Loren odgurnula tanjir i jedva popila nešto kafe. - Izgleda da danasniko nije pri apetitu. 

  * * * 

  Bio je prekrasan dan kasnog proleća. Loren je stajala kraj prozorakancelarije školskog odbora. Nebo je bilo tamnoplavo, a prozirni oblačićiplovili su nebom terani blagim povetarcem. Mlada trava i pupoljci blistali suna suncu, a vazduh je mirisao na novi život Gde li je sada Rasel i i da liprimećuje ovu lepotu? Nema ga već tri nedelje i niko ne zna gde je otišao,razmišljala je. 

  Članovi odbora ušli su i zauzeli svoja mesta. Loren je stajala nasredprostorije dok se sa njima pozdravljala. 

  - Imaš li kakvih problema? - upitao je Džon Nolan. - Vi svakako znate da sam pre nekoliko nedelja vodila decu do Vokerovog

  ranča. Još uvek razgovaramo o tome šta su tamo doživeli. Zbog toga bihvolela da napravim plan izleta do kraja školske godine. Pokazalo se da sudeca imala od toga izuzetne koristi. 

  - A kako im ide učenje? - začulo se pitanje. - Ovo može da se smatra kao podsticaj da naporno rade da bi izvesnovreme provela van učionice - umešala se Nituna. 

  - Ponovo ću da uradim plan i program u koji ću da dopišem ono Što bitrebali da vide na tim izletima, 

  - To će vam zadati veoma puno dodatnog posla. Da li ćete zbog toga datražite i povišicu? Da li zahtevate da vam se to posebno plati? 

  Loren je pogledala čoveka koji je postavio to pitanje. Imao je okočetrdesetak godina, obučen u plavu košulju i uredno odelo, a na licu mu seogledao neprijateljski osmeh. Oslonjen o naslon stolice, Dvajt Salminger

  čekao je da Loren odgovori na njegovo provokativno pitanje. Loren je pocrvenela od besa. Stala je tačno ispred njega, nagnula se

  napred i pogledala ga pravo u oči. - Nisam mislila da to zatražim, ali pošto ste bih tako dobri i podsetih me

  na to... - rekla je ljubazno. Nasmešila se. - Imate li još neko pitanje? Odbor je prihvatio Lorenin plan. Bila je to još jedna dobijena bitka. Njihovi izleti pokazali su se veoma korisni i bih su pravi uspeh. Dobili su

  vozača i školski autobus koji je nekada prevozio decu u školu u susednomgradu. Sada je bio popravljen i prerađen za njihovu upotrebu. U jednom odpisama koje je upućivala Oskaru bilo je napisano da je njen odnos sa decom

  bolji nego što je zamišljala. U toku njihove prepiske zatražila je sredstva da

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  25/63

  Zvončica

  ~24 ~ 

  Bocca  

  kupi opremu, naglasivši da Odbor verovatno nema novca. Oskar joj je izašaou susret i odgovorio joj da će joj uskoro poslati novac. 

  Rasel je došao u školu jednog kasnog popodneva dok je ona proučavalaprogram za narednu sedmicu. Stajao je na vratima i posmatrao kako onačita. To ga je podsetilo na njihov poslednji susret. I sama pomisao na tonaterala mu je krv u žilama da struji brže. Posmatrao je njen profil dok muse pogled zaustavio na njenim usnama. Pomislio je kako bi bilo da ih ponovopoljubi. Do vraga, pomislio je. Nisam došao u školu da zavirujem kao kakavđačić. 

  Osetivši njegovo prisustvo, Loren se okrenula i videla ga kako stojinaslonjen na dovratak. Setila se topline njegovih ruku obavijenih oko njenogstruka i njegovog snažnog tela. Kada je pogledala u njegove oči odmah jeznala da dolazi zbog loših vesti. 

  Prišao joj je i bacio tabak hartije na sto. - Šta je to? - upitala je iznenađeno. - Školski odbor dobio je ček na pet hiljada dolara od Biroa za indijanska

  pitanja, ali se u pismu navodi da ne mogu da ih potroše bez tvog odobrenja.Došao sam da saznam zbog čega. 

  Loren je podigla pismo. U njemu su bile navedene stvari koje suodobrene za kupovinu, kao što su kompjuter i sportska oprema. Dok jepogledom prelazila preko redova, postala je sve ljuća. 

  - Ko je ovo napisao? - pogledala je potpis nepoznatog službenika iodahnula srećna što to nije bio Oskar. 

  - Ovo je neka greška, Rasele. 

  - Da li bi želela da mi kažeš o čemu se radi? Bilo je to naizgled bezopasno pitanje, ali izgovoreno takvim tonom da je

  Loren počela da se trese od straha. Sećanje na njihov prethodni susretpotpuno se izbrisalo iz njene svesti. 

  - Došao sam da ti kažem da si u velikoj opasnosti i bolje da mi odgovorišna pitanje. 

  Ustala je, držeći se na odstojanju. Sto se nalazio između njih. Pogledalaga je u oči. Bio je ljut. 

  I on je nju posmatrao. Na neki način, bilo mu je drago što je tolikoborbena, što ne želi da popusti. - Želim da znam istinu - prišao je bliže. -

  Otkad imaš kontrolu nad novcem? Prebledela je. Znači, tu smo. - Misliš da želim da ga ukradem? - poželela

   je da glasno viče. Umesto toga samo mu je mirno objasnila. - Pisala samOskaru, zatraživši od njega novac da kupim opremu za školu. Rekao je da ćeOdbor da dobije ček i naravno, da će im biti rečeno da se o tome dogovore samnom. Razumela sam da odluka o nabavci treba da bude njihova. Ne znamzbog čega je taj Toper to napisao - sevala je očima ljutito. 

  - U pismu piše da jedan deo novca ide tebi. Zar nisi zadovoljna platom? Loren ga je samo ljutito pogledala. - Nisi odgovorila na moje pitanje? 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  26/63

  Zvončica

  ~25 ~ 

  Bocca  

  - Više neću da odgovaram ni na jedno tvoje pitanje - rekla je tiho i pošlaka vratima. 

  Dok je prolazila pored njega uhvatio je za ruku i privukao je. Njene očigorele su vatreno, a obrazi bili obliveni rumenilom. Pokušala je da se odvojiod njega, ali je on jače privukao i snažnije zagrlio. 

  - Pusti me - bunila se, dok su se njene oči ispunile suzama. Spustio jesvoje usne na njene. Ona je najzad popustila i obavila ruke oko njegovogstruka. On je osećao njene grudi, čvrsto priljubljene uz njegove. Polako jeotkopčavao njenu svilenu bluzu, a zatim rukom prelazio preko njene glatkekože. Ona je tiho uzdahnula i rukama mrsila njegovu gustu crnu kosu. 

  Znao je da je želi iako je došla ovde samo iz koristoljublja. Nije mogao da joj odoli. Kako je samo želeo. 

  Odjednom se izvukla iz njegovog zagrljaja. - Kuda ćeš? 

  - Da telefoniram. Išli su do zgrade odbora, ne progovorivši ni reči. Bilo je divno veče.

  Sunce je upravo zalazilo. Ali njih dvoje su bili toliko ljuti jedno na drugo danisu primećivali lepotu prirode oko sebe. 

  - Oskare, ovde Loren. Rasel ima da ti postavi neka pitanja u vezi sačekom. Hoćeš li s njim da razgovaraš? - i ne dočekavši odgovor, pružila jeRaselu slušalicu. 

  Kada je izašla napolje suze su počele da joj teku niz obraze. Krenula jeka školi, dok se mrak polako spuštao. Zastala je za trenutak na ulaznimvratima, a zatim ušla u kuću za nastavnike. Dok je stajala kraj prozora bila

   je već noć. Osećala se usamljenom, bez igde ikoga. Neke stvari se nikada neće promeniti, mislila je. A ljudi su svugde isti,

  nepoverljivi, nesposobni da prihvate ono što je dobro, a odmah prihvatajuzlo. 

  Odjednom je čula kako se vrata otvaraju. Sklonila se u mrak. - Loren? - zvao je Rasel. - Jesi li tu? Ćutala je. Pozvao je ponovo, malo 

  tiše, kao da je znao da se krije od njega. - Tu sam - rekla je bolno i okrenula u pravcu zvuka. Jedva je nazirala

  njegovu ogromnu priliku obasjanu mesečnom. - Idi odavde. - Hoću da razgovaramo. - Nisam raspoložena za razgovor. - Dobro - stao je uz nju. - Najbolje da ti kažem otvoreno. Pogrešno sam te

  ocenio. Žao mi je zbog toga. Često su nas izigrali, pa je bilo lakše poverovatiu to ponovo nego u tebe. Sve je bilo onako kako si mi rekla. 

  - A da li ti je rekao zbog čega je jedan deo novca namenjen meni? Raselu je bilo neprijatno i ona je u tome uživala. - To ti je vraćeno ono što si dala za troškove izleta iz svog džepa. Slušaj,

  hajde da objavimo primirje. - Posle onoga što si mi rekao? - zavrtela je glavom, njen gorak smeh

  odzvanjao je u praznoj sobi. - Kako se samo usuđuješ? Prišla je i unela mu se u lice. - Smesta da si izašao! 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  27/63

  Zvončica

  ~26 ~ 

  Bocca  

  Sutradan, Loren je pokupila svoje stvari i uselila se u kuću za nastavnoosoblje, na Sunino veliko nezadovoljstvo. 

  * * *

   Jednoga dana, Hauard je došao pijan u školu. Loren je bila primoranada izbaci dvojicu njegovih drugova koji su ga doveli u učionicu. Ona i Terensodveli su ga kod nje kući i stavili pod hladan tuš. Zatim mu je skuvala jakucrnu kafu. Dok mu je sipala još kafe on je samo odmahnuo rukom i zavaliose na naslon stolice. Koža mu je bila mlitava, a ispod očiju imao je tamnekolutove. 

  - Da li to često radiš? - upitala je. - Ništa vi ne znate - gledao je poluotvorenih očiju. Loren je počela da razgovara sa njim prijateljski. To je trajalo satima, i

  zahvaljujući pažnji koju mu je posvetila, Hauardu se vratila boja u obraze iprvi put se osećao kao dečak kome treba pomoć, ljubav i razumevanje, 

  - Ne bi trebalo da ih ponovo primite u školu. Oni su propalice. - A zbog čega se onda družiš s njima, Hauarde? - Jedan od njih, onaj visoki, moj je rođak. Nas dvojica smo odrasli

  zajedno, ali je njegova majka umrla i on se odselio. Više se ne viđamo takočesto. 

  - Zašto je danas došao u školu? - Samo da pravi nered. U tom trenutku vrata su se otvorila i Rasel je ušao. 

  - Došao sam da pregledam Hauarda. Posle kratkog pregleda ustanovio je da je s njim sve u redu. - Hoću sutra da te vidim u zgradi Odbora, da li ti je jasno? Mladić je potvrdno klimnuo glavom. Kad je Hauard otišao, Rasel se

  obratio Loren. - Deca su mi rekla šta si uradila. Nije baš mudro. Pogledala ga je začuđeno. - Ne pravi se naivna. Otkud tako da se postaviš prema njima? - Imala sam i ranije sličnih slučajeva. Ne plašim se. 

  - Znam - namrštio se. - To me i zabrinjava. Imaš više sreće nego pameti. Loren se nasmešila. Uprkos svemu što se dogodilo među njima znala je

  da je njegova briga iskrena, pa se nije uvredila. Kada je izašao pokušala jeda ga shvati. Nije joj bilo jasno šta on oseća prema njoj, niti je bila sigurnaza svoja osećanja. 

  * * * 

   Jedne večeri, nekoliko dana kasnije, ostala je nešto duže u školi. Kad jeizlazila, duvao je jak vetar i ona je podigla okovratnik jakne. U jednom

  trenutku, dok je bila sasvim blizu kuće nečija ruka je povukla u senku,

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  28/63

  Zvončica

  ~27 ~ 

  Bocca  

  držeći je čvrsto. Osetila je hladnu čeličnu ivicu noža i zadah muškarca koji je mirisao na alkohol. 

  - Dobro veče, učiteljice. Vratili smo se. Ovoga puta da razgovaramo svama. 

  Pokušala je da se oslobodi, ali je oštrica noža jače pritisla. - Kevine, ostavi je! - začuo se glas sa ulice. Loren je osetila kako je njen napadač malo posrnuo i brzim pokretima ga

   je laktom udarila u stomak, a drugim udarcem u leđa oborila na zemlju.Brzo je otrčala do Hauarda koji je stajao u blizini. - Pazi, ima nož - rekla jeuplašeno. 

  - Idite vi u kuću. Neće on mene da napadne, jer mi je rođak. - Neću da te ostavim samog s njim - bila je uporna. - Uradi kao što kaže, Loren. Uđi u kuću. Mi ćemo već s njim da se

  nagodimo - naredio je Rasel koji se odjednom stvorio u blizini. 

  Loren ga je poslušala. Stajala u mračnoj sobi kraj prozora. Nije moglaništa da vidi, samo je čula kako se napolju nešto događa. Pitala se šta će sedesiti na kraju. U ušima su joj odzvanjale grube Raselove reči. Da li je unjima osetila bes, srdžbu ih možda strah? Naravno ne zbog Hauarda ilinjega, već zbog nje. Na vratima se začulo kucanje. 

  - Otvori, Loren, mi smo! Vrata su se otvorila i Rasel je uveo u sobu dva mladića. - Kevin želi da vam se izvini - rekao je Hauard. Loren ih je redom pogledala. Lica mladića bila su umazana krvlju.

  Ljutito se obratila Raselu. - Zar nisi mogao da ih sprečiš? Kako si mogao dadozvoliš da se toliko povrede? Kada ga je pogledala učinio joj se isto tako mlad kao i ta dvojica mladića.

  - Hoćeš ti da im pružiš prvu pomoć ili da ja to uradim? - Ja ću. Posle toga Kevina vodim kod šerifa. Spustio je ruku Hauardu na rame i uveo ga u kupatilo. Pitajući se otkud Rasel zna kuda treba da ide, odvela je Kevina u

  kuhinju i naredila mu da sedne za sto. Pokvasila je peškir i počela da brišeposekotine i rane koje je zadobio prilikom tuče. Povremeno bi se namrštio,ali je sve podnosio bez reči. Najzad je prekinuo tišinu. 

  - Umete da se tučete, učiteljice. - Opomenula sam te onoga dana kada si došao u školu. - Ne znam zbog čega ste tako dobri prema meni? Nisam zaslužio tako

  nešto. Žao mi je što sam ovo uradio. Bio sam ljubomoran. Hauard je stalnopričao o vama i ja sam se uplašio... - nije dovršio misao. 

  - Obećavam da ga nećeš izgubiti - spustila je ruku na njegovo rame. - Jeste li vas dvojica zaista rođaci? 

  - Naše majke su rođene sestre. Moja je umrla, a oca nikada nisamupoznao. Njih dvoje nisu bih venčani - ispričao je tužno. 

  - Imao si zaista nesrećno detinjstvo. - Ne želim da me svi sažaljevate. Mogu i sam da vodim računa o sebi. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  29/63

  Zvončica

  ~28 ~ 

  Bocca  

  - Imaš li posao? Ćutao je. - Jesi li završio školu? Da li znaš nešto bolje da radiš nego da

  se subotom uveče napiješ? Bio je ljut. Kada je hteo da ustane, Loren ga je samo gurnula na stolicu i

  on je seo. - Ostani tu. Nisam još završila s tobom. - Vi nemate pravo ništa da mi kažete. - A da li imam pravo da te tužim što si potegao nož na mene? Šta više

  voliš  - šerifa, plemenski savez ili mene? Pogledao je ljutito i nije ni rečiprogovorio, a zatim spustio pogled. - Koliko si razreda završio? Koliko imašgodina? 

  Nije bilo odgovora. Slegla je ramenima. - U redu, nije važno. Imaš linekoga na koga bi mogao da se osloniš? 

  - Nemam. U tom trenutku ušao je Rasel i naredivši Kevinu da ustane i pođe s njim,

  prekinuo njihov razgovor. Loren je otišla u dnevnu sobu i započela razgovorsa Hauardom. Nekoliko trenutaka kasnije Rasel i Kevin su se vratili. 

  - Ovaj mladi gospodin i ja idemo na jedan mah razgovor sa šerifom. - Možemo li nas dvoje pre toga da razgovaramo nasamo? - upitala je

  Loren. Rasel je naredio Kevinu da se ne pomera i pošao za njom u spavaću

  sobu. Kada je upalila svetio, Rasel je ugledao njen prostrani krevet izamisliti kako ona leži na njemu. 

  - Molim te, nemoj da ga vodiš šerifu - pogledala ga je dok su joj se obrazizarumeneli. 

  - Molim? - bilo je to poslednje što je mogao da očekuje od nje. - Da liznaškoliko je on opasan? 

  - Možda i nije. Već dugo niko o njemu ne vodi računa. Sam je i uplašen. Još uvek je on dečak kome treba uteha i zaštita. 

   Tanka crvena linija označavala je mesto gde je Kevinov nož ozledio ispodvrata, a ona se zalaže za njega, razmišljao je Rasel. Njena požrtvovanost je unjemu izazvala strahopoštovanje. 

  - Šta, zapravo, hoćeš da učinim? - Nađi mu posao i stan. 

  - Ima puno nezaposlenih ljudi. Zašto bismo morali da izlazimo u susret jednom otpadniku? 

  - Zato Što je u nevolji. Ako mu ti ne pomogneš, ko će? Neko treba da sebrine o njemu dok još ima nade da se popravi - oči joj se napuniše suzama. 

  - Zašto ti je toliko stalo da mu pomogneš? Okrenula se i otišla do kamina, gledajući tužno u ostatke vatre koji su

  ležali u njemu. Želela je da mu poveri ono što još nikom nije. A na to jenagnala potreba da pomogne Kevinu. 

  - Imamo puno toga zajedničkog - rekla je bolno. - I on je kao i jaodrastao bez oca, a još u ranom detinjstvu, smo izgubili majku. I tako smolutali, tražeći mesto pod suncem. 

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  30/63

  Zvončica

  ~29 ~ 

  Bocca  

  Duboko je uzdahnula. On je ćutao. - Ipak, ja sam imala gde da odem, a o njemu se niko ne brine. Pomozi

  mu. Bar mu pruži priliku da se popravi. - U redu. Videću šta mogu da uradim. 

  Nasmešila se u znak zahvalnosti. Bio je ljut. Nije mogao da se bori protivnje. Za sve što je radila imala je  jake argumente. Neki unutrašnji glas, kojimu je zadavao tolike muke pitao se da li on uopšte i treba da se bori protivnje? 

  * * * 

  Školska godina bližila se kraju. Plan i program bih su već ispunjeniuprkos tome što su deca imala još dva izleta. Loren je sada imala viševremena da se posveti uređenju kuće. 

  Iz kofera koje su kasnije doneli, izvadila je stvari koje je sa ukusompoređala u kući i koje su doprinele toplini i udobnosti njenog doma. 

  Kipare u toplim bojama prekrivale su podove i sofu, a zavese od muslinaboje kafe bile su okačene o mesingane garnišne. Njeni omiljeni grnčarskipredmeti stajali su na stočićima na kojima je držala zelenilo i suvo cveće. Napolicama su se nalazile knjige, a na zidovima umetničke slike. U kuhinju jedonela svoje pokućstvo. Sada je bila zauzeta oko skidanja farbe sa stolica.Ostalo joj je da uredi kupatilo i spavaću sobu, ali se već sada osećalapromena. Njena kuća ličila je na pravi dom. 

  Uveče bi radila sa Kevinom koji je bio uporan i veoma bistar i lepo jenapredovao u učenju. Za vreme vikenda išla bi u istraživanje okoline sve dogranice rezervata. 

  Otkrila je lepe brežuljke, prostrane livade prošarane poljskim cvećem, jaruge i močvare, koje se u proleće pune vodom koja se slivala sa planina.Što je putovala dalje od Parkera teren je postajao sve stenovitiji. Približavalase Šip Roku, svetinji za pleme Navaho. 

  U južnom kraju rezervata, stajala je mala stena kao da čuva stražu.Loren je odlučila da je malo bolje razgleda. Sjahala je s konja, zavezala ga iobišla krug, tražeći ulaz za koji je bila sigurna da postoji, vekovima, kiša ierozija klesali su ovu stenu i stvarali uzan prolaz koji je Loren odmahpronašla, čim je ušla u stenovitu padinu koja se dizala iznad pošumljene

  oblasti, osvrnula se oko sebe i učinilo joj se da stoji na ivici starogvulkanskog kratera. Dok je strana na kojoj je stajala bila gotovo bezvegetacije, suprotna padina bila je obrasla drvećem i raznim žbunjem.Spustila se i polako ušla u šumu dok je slušala cvrkut ptica. Kad je prešlašumu i čistinu koja se nalazila ispred, naišla je na malo jezero u koje seulivala voda koja je padala s vodopada. Sa leve strane jezera nalazio se velikipljosnati kamen. - Popela se i nagnula, posmatrajući vodu i ribe koje suplivale po jezeru. Iznad površine vode izdizala se trska. 

  - Kamo sreće da sam malo bolje učila biologiju. Sada bih mogla darazumem svu ovu lepotu - rekla je glasno, misleći da niko ne može da je

  čuje. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%26mid=4911

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  31/63

  Zvončica

  ~30 ~ 

  Bocca  

  - A šta bi to želela da razumeš? - začula je ljutiti glas. Okrenula se iugledala Rasela. - Šta tražiš ovde? Da me nisi, možda, pratila? 

  - A zašto bih to radila?

  - Kako si onda pronašla ovo mesto? Niko sem mene ne zna da onopostoji - popeo se na kamen i seo pored nje. 

  - Sasvim slučajno, budi uveren. Moja radoznalost me je dovela čakovamo. 

  - Žao mi je što nisam ispunio svoje obećanje da ti pokažem okolinu. - Nije važno. Nisam tako nešto ni očekivala od tebe. - Zbog čega? - Zbog toga što me mrziš. Mrziš ono što radim, mrziš me zbog toga što

  nisam onakva kakva bi želeo da budem. Stoga je prirodno da me izbegavaškad god je to moguće. Potpuno te razumem - pogledala ga je pravo u oči. 

  - Ne mrzim te - priznao je, osećajući se nelagodno. Istina je, priznao je i

  sam sebi. Ne mrzim je. -A zbog čega se stalno svađamo? Zašto svaki put kad mi se približiš

  osetim kako si ljut na mene? - pogledala ga je tužno. - Sad znam da se ljutišsamo zato što sam pronašla tvoje skrovito mesto - ustala je i otresla prašinusa sebe. - Bolje da idem. 

  Okrenula se da siđe, ali je on preduhitrio i ispružio ruke. - Hajde,pridržacu te. 

  - Tvoja pomoć mi nije potrebna - odmahnula je glavom. Ali je u sebipomislila da zapravo ne želi da oseti njego ve ruke na sebi. 

  Pre nego što je mogao da je sprečiokrenula se ka suprotnoj stranikamena, sisla i krenula niz obalu jezera. - Loren, stani - dozivao je. Želela je da može da stane i mirno s njim razgovara. Ali, znala je da to

  nije moguće i nastavila je da trči. - Loren, čekaj! Ponovo je ljut, pomislila je. Nije mogla da promeni njegovo ponašanje i

  zbog toga je najednom uhvatila panika. Povećala je brzinu boreći se speskom koji joj je ulazio u cipele. Stigao je tek kada je došla do čistine kojavodi ka šumi. Uhvatio je za članak i povukao sa nasipa na koji je upravo

  počela da se penje. Uhvatila se za jedan mali žbun, ali on je bio jači i ona seprevrnula i pala na leđa. On je svojim rukama obuhvatio tako da je bilapotpuno prikovana za zemlju. Sevala je besno očima dok je pokušavala da seoslobodi, ali u tome nije uspevala. 

  U toku borbe niko od njih nije progovorio ni reč. Oboje su se trudili dasteknu prednost nad onim drugim. Lorenini obrazi bih su zajapureni, a naoči su joj navirale suze. Puls je jače počeo da joj kuca. Njegove oči gutale sunjenu divlju lepotu. Niz obraze tekle su joj suze. Nežno je poljupcima obrisaonjene suze. Otvorila je oči. Odjednom je postala ustreptala od želje za njim. 

  - Izvini, Loren. Nisam želeo da te povredim. 

  Polako je svojim usnama prešao preko njenih, a zatim je milovao njenočelo, slepoočnice i obraze nežnim poljupcima. Ona je obavila ruke oko

  http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833http://www.jackpotcitycasino.com/?s=wgs15169&a=bfpadid70111&mid=79833

 • 8/18/2019 Fejt Kolins - Izmedju Dva Sveta

  32/63

  Zvončica

  ~31~ 

  Bocca  

  njegovog vrata, a zatim uplela svoje duge prste u njegovu gustu kosu.Poželela je da oseti njegovu kožu, da oseti njegovo telo sasvim uz njeno.Spustio je svoje usne na njene i one su se spojile u strasni poljubac. Vremekao da je stalo za njih dvoje. 

  - Rasele, molim te pusti me. Ne mogu da dišem - rekla je iznenada. On je otvorio oči i malo se pomerio, zagledavši se u udaljenu obalu

   jezera. Žalio je što je izgubio kontrolu i podlegao želji za njom. A da nisuprekinuli, ne bi se sve završilo samo na poljupcima. - Mislim da je bolje daideš - rekao je nestrpljivo. 

  - Zašto? Odgovora nije bilo. Osetila je čudno zadovoljstvo što je ponovo bio ljut. Bio je mnogo

  bezopasniji nego kad njime vlada strast. - U mom životu nema mesta za tebe! 

  * * * 

   Jedne subote, dok je bila zauzeta skidajući boju sa jednog starogdrvenog sanduka, čula je kucanje na ulaznim vratima. Otvorila je vrata iugledala Rasela kako stoji na stepenicama. Izgledao je vitak i lep ufarmerkama i jednostavnoj košulji. Njeno srce je zaigralo od sreće kada ga jeugledala. 

  - Šta radiš ovde? - upitala uz osmeh. - Moja majka te poziva na porodični skup. 

  - Zar i ja moram da budem prisutna? - Bolje je da dođeš, jer bi majka sve redom zvala da te nagovaraju -

  nasmešio se vragolasto. - U pravu si. Jednostavnije je da odem. Ali, ne mogu ovako. Idi, i reci 

  Suni i ostalima da ću da dođem čim se presvučeni. - Ne, čekaću te ovde. Loren se vratila nešto kasnije obučena u haljinu tirkizne boje sa tankim

  bretelama koje su otkrivale njena glatka ramena. Ima savršene noge,pomislio je. Biće najlepša na zabavi. 

  - Mogu li ovako da idem? - Naravno - odgovorio je kratko. Dnevna soba Norisovih bila je puna ljudi, Loren se iznenada uplašila i verovatno bi pobegla da Rasel nije biopored nje. Suni joj je prišla i prebacila ruku preko njenog ramena i povela jeka ostalima. - Ovde su moja deca i neki rođaci. Želim da ih sve upoznaš. 

  - Ne volim da smetam. - Ja sam im već rekla da te smatraju našom - Suni je prvo prišla jednom

  mladom čoveku. - Ovo je moj zet Ben, suprug moje najstarije kćeri Fler. I on je belac kao i ti, ali smo ga ipak primiliu porodicu - šalila se Suni. 

  Loren je na to ljubazno klimnula glavom i nasmešila se, a to isto uradio

   je i on. Krajičkom oka pogledala je Rasela i osetila kako mu je biloneprijatno. 

  1000 € BONUS

  http://www.spinpalace.com/eu/?s=wgs15169%26a=bfpadid70111%