fokus festival 2011 - dokumentation

of 36 /36
1 DOKUMENTATION DOKUMENTACJA WWW.FOKUSFESTIVAL.EU 20 11

Author: second-attempt-ev

Post on 26-Mar-2016

223 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dokumentation zum fokus Festival 2011 in Görlitz. Klick: www.fokusfestival.eu

TRANSCRIPT

Page 1: fokus Festival 2011 - Dokumentation

1

dokumentation Dokumentacja

ww

wfo

kusfestivaleu

2011

3

inhalttreść

ein JahresruumlckblickPrzegląd roku

fokus 2011 ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellipfokus 2011 ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

bdquoalso ich ich bin die neueldquo ndash in neuen Strukturen Level 3bdquoto ja jestem ta nowaldquo ndash w nowych strukturach Level 3

fokus 2011 ndash das Festival so wie noch nie hellipfokus 2011 ndash festival jak nigdy dotąd hellip

die vision ndash uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeitenwizja ndash o sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eVkultury młodzieżowe fokus przez cały rok Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzyszeniem Steinhaus Bautzen eV

How to making of einer dokumentationHow to making of documentation

wer ist dabei ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalogkto się zaangażował ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

Marcus Ruumlssel

Michael Lippold

Elisa Hempel

Christoph Schulz

Marcus Ruumlssel

Elisa Hempel

Andreacute Neumann

5

7

10

14

18

22

26

29

SeiteStrona

SeiteStrona 4 12 19 20 28 31 32 34 35Bilder von David SchmolkeAutor zdjęć David Schmolkeurban art auf dem Alten Schlachthof Goumlrlitz - ein Auszug von 2011sztuka miejska w starej rzeźni w Goumlrlitz ndash fragment z 2011 roku

4

Benuz (Mexico) amp Sokar Uno (Dresden)

5

ein Jahresruumlckblick

Seit 2005 plant der Second Attempt eV an der Idee bdquoFokusldquo In erster Linie ein Festival bei dem sehr sehr viele aktive Menschen zusammen kommen und sich besser kennenlernen In zweiter Linie ein Festival als Praumlsentationsplattform fuumlr die nicht so aktiven jungen Menschen Und seit einigen Jahren Ein Ganzjahres-projekt mit einem Festival dem Schulprojekttage und Workshops vorausgehen und dem sich Ausstellungen und Netzwerktreffen anschlieszligen Jahr fuumlr Jahr kaumlmpft der Verein nun um den Erhalt und Ausbau all dieser Ideen Dafuumlr fehlt Finanzierung und mal wird ein Teil staumlrker mal gar nicht beruumlcksichtigt

doch was bleibt Es bleibt ein Festival das manche Jugendliche mittler-weile mit der bdquokleinen Fusionldquo vergleichen Ein Festival fuumlr das sich junge Menschen aufopfern Junge Men-schen aus der Region Goumlrlitz-Zgorzelec geben einfach alles um diese Idee bdquoFokusldquo lebendig zu machen Und das sehr stetig und es werden jedes Jahr mehr junge Menschen Diese Energie und diese besonderen Blickwinkel die dazu entstehen gepaart mit nuumltzlichen Informationen liefert die folgende Collage bdquoHow to make a Festivalldquo koumlnnte man das nennen oder das war 2011 aus un-serer Sicht

Przegląd roku Stowarzyszenie Second Attempt eV pracuje nad ideą ldquofokusardquo już od 2005 roku Przede wszystkim jest to festiwal podczas ktoacuterego spotyka się wielu aktywnie działających ludzi ktoacuterzy chcą się lepiej poznać Fes-tiwal pełni także rolę platformy prezentacyjnej stwo-rzonej dla młodych ludzi potrzebujących do działania inspiracji i motywacji Od kilku lat fokus to także projekt całoroczny obejmujący nie tylko festiwal ktoacutery poprzedzają szkolne dni projektowe i warsztaty ale roacutewnież wystawy i spotkania sieci wspoacutełpracownikoacutew Stowarzyszenie walczy każdego roku o utrzymanie i rozwoacutej tych idei Do tego celu brakuje jednak środkoacutew finansowych i czasem jedna część jest bardziej uwidocz-niona a czasem w ogoacutele nie zostaje uwzględniona Co jednak pozostaje Pozostaje festiwal ktoacutery niektoacuterzy młodzi ludzie zaczęli już poroacutewnywać z bdquomałą fuzjąldquo Festiwal dla ktoacuterego poświęca się młodzież Młodzi ludzi pochodzący z regionuGoumlrlitz i Zgorzelca czynią po prostu wszystko aby zachować przy życiu ideę bdquofokusaldquo I to nieprzerwanie I każdego roku jest ich coraz więcej Poniższy kolaż pokazuje tę energię i te wyjątkowe spo-soby postrzegania razem z kilkoma przydatnymi infor-macjami Można by to nazwać bdquoHow to make a Festival albojak wyglądał rok 2011 z naszej perspektywy

6

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 2: fokus Festival 2011 - Dokumentation

3

inhalttreść

ein JahresruumlckblickPrzegląd roku

fokus 2011 ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellipfokus 2011 ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

bdquoalso ich ich bin die neueldquo ndash in neuen Strukturen Level 3bdquoto ja jestem ta nowaldquo ndash w nowych strukturach Level 3

fokus 2011 ndash das Festival so wie noch nie hellipfokus 2011 ndash festival jak nigdy dotąd hellip

die vision ndash uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeitenwizja ndash o sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eVkultury młodzieżowe fokus przez cały rok Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzyszeniem Steinhaus Bautzen eV

How to making of einer dokumentationHow to making of documentation

wer ist dabei ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalogkto się zaangażował ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

Marcus Ruumlssel

Michael Lippold

Elisa Hempel

Christoph Schulz

Marcus Ruumlssel

Elisa Hempel

Andreacute Neumann

5

7

10

14

18

22

26

29

SeiteStrona

SeiteStrona 4 12 19 20 28 31 32 34 35Bilder von David SchmolkeAutor zdjęć David Schmolkeurban art auf dem Alten Schlachthof Goumlrlitz - ein Auszug von 2011sztuka miejska w starej rzeźni w Goumlrlitz ndash fragment z 2011 roku

4

Benuz (Mexico) amp Sokar Uno (Dresden)

5

ein Jahresruumlckblick

Seit 2005 plant der Second Attempt eV an der Idee bdquoFokusldquo In erster Linie ein Festival bei dem sehr sehr viele aktive Menschen zusammen kommen und sich besser kennenlernen In zweiter Linie ein Festival als Praumlsentationsplattform fuumlr die nicht so aktiven jungen Menschen Und seit einigen Jahren Ein Ganzjahres-projekt mit einem Festival dem Schulprojekttage und Workshops vorausgehen und dem sich Ausstellungen und Netzwerktreffen anschlieszligen Jahr fuumlr Jahr kaumlmpft der Verein nun um den Erhalt und Ausbau all dieser Ideen Dafuumlr fehlt Finanzierung und mal wird ein Teil staumlrker mal gar nicht beruumlcksichtigt

doch was bleibt Es bleibt ein Festival das manche Jugendliche mittler-weile mit der bdquokleinen Fusionldquo vergleichen Ein Festival fuumlr das sich junge Menschen aufopfern Junge Men-schen aus der Region Goumlrlitz-Zgorzelec geben einfach alles um diese Idee bdquoFokusldquo lebendig zu machen Und das sehr stetig und es werden jedes Jahr mehr junge Menschen Diese Energie und diese besonderen Blickwinkel die dazu entstehen gepaart mit nuumltzlichen Informationen liefert die folgende Collage bdquoHow to make a Festivalldquo koumlnnte man das nennen oder das war 2011 aus un-serer Sicht

Przegląd roku Stowarzyszenie Second Attempt eV pracuje nad ideą ldquofokusardquo już od 2005 roku Przede wszystkim jest to festiwal podczas ktoacuterego spotyka się wielu aktywnie działających ludzi ktoacuterzy chcą się lepiej poznać Fes-tiwal pełni także rolę platformy prezentacyjnej stwo-rzonej dla młodych ludzi potrzebujących do działania inspiracji i motywacji Od kilku lat fokus to także projekt całoroczny obejmujący nie tylko festiwal ktoacutery poprzedzają szkolne dni projektowe i warsztaty ale roacutewnież wystawy i spotkania sieci wspoacutełpracownikoacutew Stowarzyszenie walczy każdego roku o utrzymanie i rozwoacutej tych idei Do tego celu brakuje jednak środkoacutew finansowych i czasem jedna część jest bardziej uwidocz-niona a czasem w ogoacutele nie zostaje uwzględniona Co jednak pozostaje Pozostaje festiwal ktoacutery niektoacuterzy młodzi ludzie zaczęli już poroacutewnywać z bdquomałą fuzjąldquo Festiwal dla ktoacuterego poświęca się młodzież Młodzi ludzi pochodzący z regionuGoumlrlitz i Zgorzelca czynią po prostu wszystko aby zachować przy życiu ideę bdquofokusaldquo I to nieprzerwanie I każdego roku jest ich coraz więcej Poniższy kolaż pokazuje tę energię i te wyjątkowe spo-soby postrzegania razem z kilkoma przydatnymi infor-macjami Można by to nazwać bdquoHow to make a Festival albojak wyglądał rok 2011 z naszej perspektywy

6

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 3: fokus Festival 2011 - Dokumentation

4

Benuz (Mexico) amp Sokar Uno (Dresden)

5

ein Jahresruumlckblick

Seit 2005 plant der Second Attempt eV an der Idee bdquoFokusldquo In erster Linie ein Festival bei dem sehr sehr viele aktive Menschen zusammen kommen und sich besser kennenlernen In zweiter Linie ein Festival als Praumlsentationsplattform fuumlr die nicht so aktiven jungen Menschen Und seit einigen Jahren Ein Ganzjahres-projekt mit einem Festival dem Schulprojekttage und Workshops vorausgehen und dem sich Ausstellungen und Netzwerktreffen anschlieszligen Jahr fuumlr Jahr kaumlmpft der Verein nun um den Erhalt und Ausbau all dieser Ideen Dafuumlr fehlt Finanzierung und mal wird ein Teil staumlrker mal gar nicht beruumlcksichtigt

doch was bleibt Es bleibt ein Festival das manche Jugendliche mittler-weile mit der bdquokleinen Fusionldquo vergleichen Ein Festival fuumlr das sich junge Menschen aufopfern Junge Men-schen aus der Region Goumlrlitz-Zgorzelec geben einfach alles um diese Idee bdquoFokusldquo lebendig zu machen Und das sehr stetig und es werden jedes Jahr mehr junge Menschen Diese Energie und diese besonderen Blickwinkel die dazu entstehen gepaart mit nuumltzlichen Informationen liefert die folgende Collage bdquoHow to make a Festivalldquo koumlnnte man das nennen oder das war 2011 aus un-serer Sicht

Przegląd roku Stowarzyszenie Second Attempt eV pracuje nad ideą ldquofokusardquo już od 2005 roku Przede wszystkim jest to festiwal podczas ktoacuterego spotyka się wielu aktywnie działających ludzi ktoacuterzy chcą się lepiej poznać Fes-tiwal pełni także rolę platformy prezentacyjnej stwo-rzonej dla młodych ludzi potrzebujących do działania inspiracji i motywacji Od kilku lat fokus to także projekt całoroczny obejmujący nie tylko festiwal ktoacutery poprzedzają szkolne dni projektowe i warsztaty ale roacutewnież wystawy i spotkania sieci wspoacutełpracownikoacutew Stowarzyszenie walczy każdego roku o utrzymanie i rozwoacutej tych idei Do tego celu brakuje jednak środkoacutew finansowych i czasem jedna część jest bardziej uwidocz-niona a czasem w ogoacutele nie zostaje uwzględniona Co jednak pozostaje Pozostaje festiwal ktoacutery niektoacuterzy młodzi ludzie zaczęli już poroacutewnywać z bdquomałą fuzjąldquo Festiwal dla ktoacuterego poświęca się młodzież Młodzi ludzi pochodzący z regionuGoumlrlitz i Zgorzelca czynią po prostu wszystko aby zachować przy życiu ideę bdquofokusaldquo I to nieprzerwanie I każdego roku jest ich coraz więcej Poniższy kolaż pokazuje tę energię i te wyjątkowe spo-soby postrzegania razem z kilkoma przydatnymi infor-macjami Można by to nazwać bdquoHow to make a Festival albojak wyglądał rok 2011 z naszej perspektywy

6

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 4: fokus Festival 2011 - Dokumentation

5

ein Jahresruumlckblick

Seit 2005 plant der Second Attempt eV an der Idee bdquoFokusldquo In erster Linie ein Festival bei dem sehr sehr viele aktive Menschen zusammen kommen und sich besser kennenlernen In zweiter Linie ein Festival als Praumlsentationsplattform fuumlr die nicht so aktiven jungen Menschen Und seit einigen Jahren Ein Ganzjahres-projekt mit einem Festival dem Schulprojekttage und Workshops vorausgehen und dem sich Ausstellungen und Netzwerktreffen anschlieszligen Jahr fuumlr Jahr kaumlmpft der Verein nun um den Erhalt und Ausbau all dieser Ideen Dafuumlr fehlt Finanzierung und mal wird ein Teil staumlrker mal gar nicht beruumlcksichtigt

doch was bleibt Es bleibt ein Festival das manche Jugendliche mittler-weile mit der bdquokleinen Fusionldquo vergleichen Ein Festival fuumlr das sich junge Menschen aufopfern Junge Men-schen aus der Region Goumlrlitz-Zgorzelec geben einfach alles um diese Idee bdquoFokusldquo lebendig zu machen Und das sehr stetig und es werden jedes Jahr mehr junge Menschen Diese Energie und diese besonderen Blickwinkel die dazu entstehen gepaart mit nuumltzlichen Informationen liefert die folgende Collage bdquoHow to make a Festivalldquo koumlnnte man das nennen oder das war 2011 aus un-serer Sicht

Przegląd roku Stowarzyszenie Second Attempt eV pracuje nad ideą ldquofokusardquo już od 2005 roku Przede wszystkim jest to festiwal podczas ktoacuterego spotyka się wielu aktywnie działających ludzi ktoacuterzy chcą się lepiej poznać Fes-tiwal pełni także rolę platformy prezentacyjnej stwo-rzonej dla młodych ludzi potrzebujących do działania inspiracji i motywacji Od kilku lat fokus to także projekt całoroczny obejmujący nie tylko festiwal ktoacutery poprzedzają szkolne dni projektowe i warsztaty ale roacutewnież wystawy i spotkania sieci wspoacutełpracownikoacutew Stowarzyszenie walczy każdego roku o utrzymanie i rozwoacutej tych idei Do tego celu brakuje jednak środkoacutew finansowych i czasem jedna część jest bardziej uwidocz-niona a czasem w ogoacutele nie zostaje uwzględniona Co jednak pozostaje Pozostaje festiwal ktoacutery niektoacuterzy młodzi ludzie zaczęli już poroacutewnywać z bdquomałą fuzjąldquo Festiwal dla ktoacuterego poświęca się młodzież Młodzi ludzi pochodzący z regionuGoumlrlitz i Zgorzelca czynią po prostu wszystko aby zachować przy życiu ideę bdquofokusaldquo I to nieprzerwanie I każdego roku jest ich coraz więcej Poniższy kolaż pokazuje tę energię i te wyjątkowe spo-soby postrzegania razem z kilkoma przydatnymi infor-macjami Można by to nazwać bdquoHow to make a Festival albojak wyglądał rok 2011 z naszej perspektywy

6

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 5: fokus Festival 2011 - Dokumentation

6

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 6: fokus Festival 2011 - Dokumentation

7

fokus 2011

ndash kommunizieren wo eigentlich NIX LOS ist hellip

Wie kommuniziert man ein Festival das 43 Akteure mit ihren Initiativen und Aktionen uumlber 200 Kuumlnstler in fuumlnf verschiedenen Sparten ndash von Streetart und Graffiti uumlber Multimedia und Film bis hin zu Break-dance und Musik ndash und elf thematische Areale auf einem Festivalgelaumlnde vereint Und das quasi ohne ein Budget und in einer Stadt in der die Jugend in der Oumlffentlichkeit scheinbar nur die zweite Geige spielt und in der man fuumlr eine coole Werbeaktion mit Spruumlh-kreide gleich Post vom Ordnungsamt bekommt Wir haben es in diesem Jahr mit einer ungewoumlhnlichen Kampagne einer Promotion-Tour in der Region den richtigen Partnern und jeder Menge Blogposts Status-meldungen und Tweets im World Wide Web versucht Und das eigentlich ganz erfolgreich

aber der Reihe nach hellip Am Anfang stand die Frage Wie erreichen wir fuumlr das Festival die maximale Aufmerksamkeit mit einem mini-malen Budget Die Antwort lautete bdquoNIX LOSldquo Denn nach zahlreichen Diskussionen rauchenden Koumlpfen verschiedenen Skizzen und Entwuumlrfen praumlsentierten unsere Grafiker vom Super eV und dem Kollektiv formzoo aus Berlin die Idee fuumlr eine Kampagne die im Guerillastil starten sollte Mit einem schlichten Motiv und einem provokanten Slogan wollten wir die Goumlrlitzer neugierig machen und fuumlr Diskussionen sorgen Und das hat funktioniert Fragt mal das Team im Buumlro wie viele Anfragen nach den Postern und Stickern kamen Nicht nur deshalb haben wir unser bdquoNIX LOSldquo Motiv spaumlter auch in zwei wirklich coolen videotrailern umgesetzt und bei Promotion-Aktionen in Goumlrlitz Bautzen und Zittau auf einen riesigen Wuumlr-fel gepinselt Dass in Goumlrlitz dann zumindest an einem Wochenende doch was los ist wollten wir mit dem zweiten Teil unserer Kampagne klar machen Das Motiv fuumlr das Festival selbst ndash eine abstrakte Struktur aus bunten und ineinander verschachtelten Linien die als Sticker Plakat und auf der Ruumlckseite unseres Programmflyers zu sehen war ndash stellte dabei heraus dass bei uns die

fokus 2011

ndash czyli jak zrobić dobrą akcję w miejscu gdzie właściwie NIC SIĘ NIE DZIEJE hellip

Jak nagłośnić wiadomość o festiwalu ktoacutery łączy 43 działaczy przygotowujących inicjatywy i akcje ponad 200 artystoacutew w pięciu roacuteżnorodnych zakresach sztuki ndash od sztuki ulicznej i graffiti przez sztukę multimedialną i film po taniec breakdance i muzykę ndash w jedenastu tematycznych strefach na placu festi-walowym I to praktycznie bez budżetu i do tego w mieście w ktoacuterym sprawy młodzieży najwyraźniej odgrywają tylko rolę drugoplanową i w ktoacuterym za fajną akcję reklamową wykonaną sprayem można dostać co najwyżej pismo z urzędu porządkowego W tym roku wystartowaliśmy wyjątkową kampanię i trasę promocyjną w regionie przy w wspoacutełpracy z odpowiednimi partnerami i opublikowaliśmy w siecimnoacutestwo blogspotoacutew statusoacutew i wiadomości na tweeterze I to z powodzeniem

ale po kolei hellip Na początku pojawiło się pytanie w jaki sposoacuteb zdobędziemy maksymalną uwagę przy tak skromnym budżecie Odpowiedź brzmiała bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJE rdquo Bo po wielu dyskusjach przygotowaniu rozmaitych szkicoacutew i projektoacutew nasi graficy ze stowarzyszenia Super eV i kolektywu formzoo z Berlina zaprezento-wali nam kampanię ktoacutera miała wystartować w sty-lu guerilla Zainteresowanie mieszkańcoacutew Goumlrlitz miał wzbudzić prosty motyw i prowokacyjny slogan ktoacutere jednocześnie miały stanowić wstęp do dyskusji I poskutkowało Wystarczy zapytać w biurze zespołu ile przyszło zapytań o plakaty i naklejki Między innymi dlatego pokazaliśmy nasz motyw bdquoNIC SIĘ NIE DZIEJErdquo w dwoacutech fajnych trailerach i namalowaliśmy go na wielkiej kostce podczas akcji promocyjnej w Goumlrlitz Bautzen i Zittau

To że w Goumlrlitz w przynajmniej jeden weekend faktycznie jednak coś się dzieje chcieliśmy wyjaśnić dopiero w drugiej części kampanii Motyw ogoacutelny dla samego festiwalu ndash abstrakcyjna struktura zbudowana z ko-lorowych uporządkowanych szkatułkowo linii ktoacutera znalazła się na naklejkach plakatach i tylnej stronie naszej ulotki z programem ndash symbolizował przy tym

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 7: fokus Festival 2011 - Dokumentation

8

Vielfalt im Fokus steht Das bestaumltigten dann auch die Uumlberschriften in verschiedenen Medien bdquoKulturelle Vielfalt in Goumlrlitzldquo (introde) bdquoNeue Impulse aus alter Fabrikldquo (dresdner kulturmagazin) bdquoEin Festival ndash so bunt wie die Jugendszeneldquo (lausitzer Rundschau) oder bdquoDas oumlstlichste Festival der Republik praumlsentiert in Goumlrlitz Jugendkultur ohne Grenzenldquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) Wo wir schon bei den Medien sind Insgesamt haben wir mehr als 120 groszlige und kleine Beitraumlge und Arti-kel zum Festival in Zeitungen Magazinen oder Blogs gezaumlhlt Ganz beachtlich oder Ohne unsere Partner ndash das P+ Magazin das Dresdner Kulturmagazin das Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Frei-zeitplaner banqde festivalhopperde uwolnijmu-zykepl und independentpl ndash waumlre das aber sicher nicht so gewesen Also vielen Dank noch mal Zugegeben unsere Kampagne hat nicht ganz so funk-tioniert wie wir es urspruumlnglich geplant hatten Da gab es immer wieder kleine Verzoumlgerungen zu spaumlt gelieferte Sticker oder noch nicht verfuumlgbare Plakat-flaumlchen Dass unser Plan insgesamt trotzdem aufging beweist aber die rekordverdaumlchtige Zuschauerresonanz Zum Festival kamen am Samstag mehr als 2000 Be-sucher auf den Alten Schlachthof und in den Club Nos-tromo Auszligerdem konnten wir die Zahl unserer Fans und Follower im letzten Jahr verdoppeln Unsere Bei-traumlge bei facebook wurden 250000 Mal aufgerufen und erhielten 200 mehr Feedback als 2010 Dass die lokale Tageszeitung dem Festival im Ruumlckblick nicht mehr Beachtung schenkte als dem alljaumlhrlichen Tag des offenen Denkmals Flugtagen oder einem Pil-gerzug fiel dadurch am Ende nicht mehr ins Gewicht Irgendetwas muumlssen wir also richtig gemacht haben hellip

roacuteżnorodny charakter Fokusa Potwierdziły to także tytuły w roacuteżnych mediach bdquoKulturalna roacuteżnorodność w Goumlrlitzrdquo (introde) bdquoNowe impulsy ze starej fabrykirdquo (dresdner kulturmagazin) bdquoFestiwal ndash kolorowy jak środowisko młodzieżowerdquo (lausitzer Rundschau) lub bdquoNajbardziej wysunięty na wschoacuted Niemiec festiwal prezentuje w Goumlrlitz kulturę młodzieżową bez granicrdquo (dein freund Paul ndash der freizeitplaner) W jakich mediach pojawiliśmy się udało nam się naliczyć łącznie 120 dużych i małych artykułoacutew na te-mat festiwalu ktoacutere pojawiły się w gazetach magazynach lub blogach Nieźle prawda Jednak bez naszych part-neroacutew P+ Magazin Dresdner Kulturmagazin Skunk Jugendmagazin Dein Freund Paul ndash Der Freizeitpla-ner banqde festivalhopperde uwolnijmuzykepl i independentpl ndash z pewnością nie byłoby to takie proste Jeszcze raz wielkie podziękowania Przyznać trzeba jednak że nasza kampania nie zadziałała tak jak początkowo planowaliśmy Wciąż pojawiały się drobne spoacuteźnienia zbyt poacuteźno dostar-czone naklejki albo brakujące powierzchnie plakato-we Jednak o tym że nasz plan się powioacutedł świadczy rekordowa liczba publiczności Na festiwal w starej rzeźni i koncerty w klubie Nostromo wybrało się w sobotę ponad 2000 osoacuteb Ponadto podwoiła się też liczba naszych fanoacutew i osoacuteb zainteresowanych naszą działalnością Nasze wpisy na facebooku zostały przeczytane 250000 razy i otrzymały 200 więcej ko-mentarzy niż w 2010 roku To że lokalna gazeta cod-zienna poświęciła relacji z festiwalu nie więcej uwagi niż corocznemu dniowi otwartego zabytku lub innym wydar-zeniom nie było na końcu już tak ważne Coś jednak musieliśmy dobrze zrobić hellip

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 8: fokus Festival 2011 - Dokumentation

9

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 9: fokus Festival 2011 - Dokumentation

10

bdquoalso ich ich bin die neueldquo

ndash in neuen Strukturen Level 3

Sich nach einem Umzug in eine neue Stadt einleben eine neue Arbeit beginnen und in ein bereits beste-hendes Team kommen ndash schoumln wenn man all diese Herausforderungen gleich auf einmal hat Das volle Paket sozusagen

erster tag als Projektassi

bdquoJa vertreib Dir erstmal die Zeit der Projektleiter haumlngt wider Erwarten beim Zahnarzt in Berlin festldquo (Sind die in der Oberlausitz nicht so gut Nein das war natuumlrlich nicht der Grund sondern das Team wohnt in verschiedenen Staumldten und arbeitet einen Groszligteil des Jahres dezentral) Eine zukuumlnftige Kolle-gin uumlbergibt mir meinen Buumlroschluumlssel fuumlr die naumlchs-ten Wochen und Monate hellip und geht auch gleich wieder Ich bin allein im Buumlro bdquoAumlh hellip meinen ersten Tag hatte ich mir irgendwie anders vorgestelltldquo Aber gut Rauf auflsquos Sofa auf dem normalerweise also Besprechungen stattfinden sollen Cola aufge-macht und warten Und da das in der Oberlausitz mit dem Internet ja nicht bdquosoooo gut laumluftldquo ndash um es mal vorsichtig zu formulieren ndash nutze ich das W-Lan im Buumlro Ah schoumln Fast so wie fruumlher ndash in Berlin In der Ruumlckschau waren das unfassbar entspannte Stunden

ungefaumlhr 8 wochen spaumlter

Sechs Menschen flitzen zwischen den Tischen auf denen Bildschirme leuchten dem Kaffee in der Kuumlche und den zwei Kopier- und Druckergeraumlten hin und her bdquoWer hat das Telefonldquo (Festnetz) Gespraumlche werden am Handy parallel gefuumlhrt bdquoFruumlhstuumlckldquo ndash offenbar war jemand beim Baumlcker nebenan Mindestens zwei von sechs haben dafuumlr keine Zeit haumlngen am Telefon Und da kommt auch noch ein wichtiger Vertreter eines Spon-soren durch die Buumlrotuumlr Drauszligen Die Sonne knallt auf den Goumlrlitzer Asphalt ndash und wir wir sitzen drin denn wir moumlgen das so Hochbetrieb kurz vor dem Festival bdquoAlles fuumlrlsquos Fokusldquo hat sich als Spruch eingebuumlrgert Yepp Alle kommen spaumltestens um 8 Uhr und gehen fruumlhs-tens um 1 Uhr nachts hellip oder schlafen gleich im Buumlro Einmal hatte ich das auch gemacht und mir gemerkt

bdquoto ja jestem ta nowaldquo

ndash w nowych strukturach Level 3

Zaaklimatyzować się po przeprowadzce do nowego miasta zacząć nową pracę i wejść do istniejącego już teamu ndash fajnie gdy wszystkie te wyzwania pojawiają się na raz Taki jakby pełny pakiet

Pierwszy dzień na marginesie projektu bdquoNo zajmij się czymś jeszcze szef projektu siedzi u dentysty w Berlinierdquo (Czy ci z Goacuternych Łużyc nie są tacy dobrzy Nie nie o to chodzi ale team mieszka w roacuteżnych miastach i przez większość roku pracuje w rozproszeniu) Nowa koleżanka z pracy przekazuje mi klucz do biura na następne tygodnie i miesiące hellip i od razu wychodzi Jestem sama w biurze bdquoEh hellip inaczej sobie wyobrażałam moacutej pierwszy dzieńldquo Ale dobra Usiadłam na kanapie na ktoacuterej normalnie odbywają się dyskusje otworzyłam colę i czekam A że na Łu-życach z internetem ndash moacutewiąc ostrożnie ndashbdquonie jest tak superrdquo korzystam w biurze z internetu bezprze-wodowego Fajnie Prawie jak wcześniejndashw Berlinie Z perspektywy wspominam ten czas jako bardzo luźny

około 8 tygodni poacuteźniej Sześć osoacuteb śmiga tam i z powrotem między stołami z włączonymi monitorami kawą w kuchni i dwiema drukarkami bdquoKto ma telefonrdquo (stacjonarny) roz-mowy są jednocześnie prowadzone przez komoacuterkę bdquoŚniadanierdquo ndash najwyraźniej ktoś był obok w pie-karni Co najmniej dwie osoby na sześć nie mają na to czasu wiszą na telefonie I wtedy wchodzi jesz-cze ważny przedstawiciel sponsora Na zewnątrz słońce praży asfalt w Goumlrlitz ndash a my my siedzimy w środku bo tak lubimy Praca na wysokich obrotach na kroacutetko przed rozpoczęciem festiwalu Utarło się powiedzenie bdquoWszystko dla fokusardquo Tak Wszyscy przychodzą najpoacuteźniej o 800 rano i wychodzą naj-wcześniej o 100 w nocy hellip albo śpią od razu w biurze Raz też tak zrobiłam i zauważyłam że nie powinno się spać obok ulotek Wielu Dzień wcześniej prosto z dru-karni przyjechało tychże 3000 sztuk Na drugi dzień boacutel głowy nudnościndashzatrucie rozpuszczalnikiem

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 10: fokus Festival 2011 - Dokumentation

11

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 11: fokus Festival 2011 - Dokumentation

12

John Reaktor und Hope (Sam Crew - Berlin)

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 12: fokus Festival 2011 - Dokumentation

13

dass man nicht neben Flyern schlafen sollte Am Tag zuvor waren 3000 Stuumlck derselben frisch aus der Drucke-rei eingetroffen Am naumlchsten Tag Kopfschmerzen Uumlbelkeit ndash Loumlsungsmittelvergiftung Gesundheit ist ein gutes Stichwort Wahrscheinlich waren wir waumlhrend der Vorbereitungswochen auf den Straszligen gut zu identifizieren bdquoJa die Blassen mit den verquollenen Augen ndash second attempt eV ndash alles klarldquo Ja auch ich gehoumlre dazu Sieht man doch

dazwischen ndash

hatte ich als Neuling auf allen Ebenen viel zu fra-gen Sehr haumlufig etwa bdquoWo war nochmal die Bruumlder-straszligeldquo (Ja man kann sich auch in Goumlrlitz verlaufen ndash kaum zu glauben) bdquoFrau Muumlller von der Gema ach nee vom Ordnungsamtldquo und eher leise zum Nachbarn bdquoAumlhhellip wie heiszligt er nochmalldquo oder bdquoWo finde ich den Antrag fuumlr die Technikversicherungldquo Neben meiner Unkenntnis in puncto Straszligen Wege Namen Ablaumlufe war ich neu in der Oberlausitzer Ju-gendkultur im Allgmeinen und der Jugendkultur von Goumlrlitz im Besonderen Voumlllig neu bdquoIst das Camillo Cafeacute in diesem Jahr auch dabeildquo (Fuumlr alle Nicht-Goumlr-litzer Das Camillo ist ein Kino) oder auch bdquoJa ge-nau und das dem vorgelagerte Filmfestival ist dann im Basta-Kinoldquo Oder so aumlhnlich (Und wieder fuumlr alle Nicht-Goumlrlitzer Das bdquoBastaldquo ist ein jugendkultureller Veranstaltungsort) Doch was dabei herauskam ndash das fokus Festival 2011 ndash fuumlr das sich alle tatsaumlchlich fast ein Bein (ei-nes) ausgerissen haben ndash war groszligartig Befriedi-gend Vielleicht fuumlr mich doppelt Und so hatte ich mein eigenes persoumlnliches Festival als ich bemerkte dass aus der anfaumlnglichen Unsicherheit mehr und mehr Sicherheit geworden war Also ich ich war die Neue und wenn ein Auto neben mir haumllt bdquoWo ist denn der Nikolaigrabenldquo kann ich so schauen als lebte ich schon seit 30 Jahren in Goumlrlitz und antworten bdquoAlso sie folgen der Hauptstraszlige bis zum Kreisverkehr verlassen diesen dann rechts fol-gen dannhellipldquo

Zdrowie to dobre hasło Prawdopodobnie w czasie przygotowań łatwo nas było rozpoznać na ulicy bdquoTak ci bladzi z podpuchniętymi oczami ndash second attempt eV ndash no jasnerdquo Tak ja też tam należę Przecież widać tymczasem ndash jako nowa miałam w każdej dziedzinie dużo pytań Jak na przykład bdquoJeszcze raz gdzie jest ulica Bruumlderstra-szligerdquo (tak w Goumlrlitz też się można zgubić ndash trudno w to uwierzyć) bdquoPani Muumlller z Gema ach nie z urzędu ds porządkowych i bezpieczeństwardquo i raczej cicho do sąsiada bdquo hellip jak on się nazywałrdquo albo bdquoGdzie jest wniosek o ubezpieczenie sprzęturdquo Oproacutecz tego że byłam niedoinformowana w kwestii ulic droacuteg nazwisk i procesoacutew byłam nowa także w goacuternołużyckiej kulturze młodzieżowej ogoacutelnie a w Goumlrlitz w szczegoacutelności Zupełnie nowa bdquoKawiarenka Camillo też bierze w tym roku udziałrdquo (dla wszystkich ktoacuterzy nie mieszkają w Goumlrlitz Camillo to kino) albo bdquoTak zgadza się poprzedzający festiwal filmowy od-będzie się w kinie Bastaldquo lub tym podobne (dla tych co nie wiedzą bdquoBastaldquo to dom kultury młodzieżowej) Jednak co z tego wynikło ndash a mianowicie festiwal fo-kus 2011 ndash okazało się wspaniałe Satysfakcjonujące Dla mnie być może nawet podwoacutejnie Moim własnym osobistym festiwalem był moment kiedy zauważy-łam jak z początkowej niepewności budzi się coraz większa pewność To ja byłam tą nową i kiedy obok mnie zatrzymuje się teraz samochoacuted bdquogdzie jest ulica Nikolaigrabenrdquo spoglądam tak jakbym mieszkała w Goumlrlitz od 30 lat i odpowiadam bdquoProszę jechać głoacutewną do ronda i zjechać na prawo a potem rdquo

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 13: fokus Festival 2011 - Dokumentation

14

fokus 2011

ndash das Festival so wie noch nie hellip

Als bescheidene Menschen meiden wir den Super-lativ In so vielen Festivalberichten wird wild wilder am wildesten mit Zahlen und Wertungen um sich gewor-fen ndash kilometerweise Kabel wurden verlegt LKW-Ladungen an Bier ausgetrunkenhellip Skalen muumlssen gesprengt werden damit das Festival eine Daseinsberechtigung hat seine Strahlkraft nicht verliert die natuumlrlich nicht nur Laumlndergrenzen uumlberschreitet sondern bis zum Mond nein bis zur Sonnehellip

A propos Sonne fokus 2011 war das sonnigste fokus Festival das wir jemals erlebt haben Und nicht nur das mehr beteiligte Akteure als jemals zuvor die mit ihren Initiativen und Aktionen vor Ort das Festival mit-gestaltet haben mehr Kuumlnstler und Musiker die das Schlachthofgelaumlnde bemalt illuminiert und beschallt haben und mehr helfende Haumlnde die alles uumlberhaupt erst moumlglich machten Wir haben die Ausstellungsflaumlche fast verdoppelt und genauso die Zuschauerzahlen die die vom vorigen Jahr um ein weites uumlberstiegen So wie noch nie Wir koumlnnen es doch nicht sein lassen mit den Rekorden und Superlativen den XXL-Slogans und dem Geil-ist-Geil-Gerede Aber mit dem Mittelmaszlig haben wir uns noch nie zufrieden gegeben Das Festival startete mit einer Premiere Das fokus Film Fest im Camillo Kino zeigte in der Woche vor dem Festivalwochenende erlesene Filme der Jugendkultur umrahmt von kurzen Vorfilmen Einer davon war bdquoExit through the gift shopldquo von und mit dem Street-Art-Phauml-nomen Banksy Der Startschuss ins Wochenende wurde wieder im Jugendkulturzentrum Basta mit heiszligen Funkrhythmen abgefeuert Doch das alles war nur die Vorhut von dem was noch kommen sollte Mit der Oumlffnung des Festivalgelaumlndes auf dem Alten Schlachthof begann mittags der eigentliche Festivaltag in den elf verschiedenen Arealen gleichzeitig Egal ob man sich beim Graffitisprayen Skateboarden Jonglieren Breakdancen oder BMX ausprobieren woll-te Mixed-Media-Installationen bewundern Kicker oder Human Table Soccer spielen wollte auf dem Campus einem Vortrag lauschte oder sich auf dem weitlaumlufigen Marktgelaumlnde uumlber die neusten Projekte informierte

fokus 2011

ndash festival jak nigdy dotąd hellip

Jako osoby skromne unikamy używania stopnia najwyższego w swoich wypowiedziach W tak wielu relacjach z festiwalu szafuje się wielkimi większymi i największymi liczbami i ocenami ndash kilometry położonych kabli hektolitry wypitego piwa wyszystko musi wykraczać poza skalę aby festiwal miał rację bytu aby nie utracił swojego blasku ktoacutery dociera oczywiście nie tylko poza granice kraju ale i do księżyca albo nawet do słońca A propos Słońca festiwal fokus 2011 okazał się najbar-dziej słonecznym festiwalem ktoacutery do tej pory się odbył I nie tylko to nigdy dotychczas nie zangażowało się tak dużo instytucji ktoacutere poprzez swoje inicjatywy i akcje wspoacutełtworzyły festiwal tak wielu artystoacutew i muzykoacutew ktoacuterzy pomalowali oświetlili i nagłośnili plac rzeźni oraz tak wiele pomocnych rąk ktoacutere sprawiły że to w szystko w ogoacutele mogło się wydarzyć Udało nam się prawie dwukrotnie powiększyć powierzchnię dla wystaw a także liczbę publiczności ktoacutera znacznie przekraczała tę z poprzedniego roku Jak nigdy dotąd Nie możemy przecież pominąć rekordoacutew i superlatyw wielkich sloganoacutew i pełnych ekscytacji komentarzy Przeciętność nigdy nas nie zadowalała Fokus rozpoczął się premierą podczas festiwalu fil-mowego fokus Film Fest w kinie Camillo na tydzień przed głoacutewnym weekendem zaprezentowano znako-mite filmy kultury młodzieżowej oprawione filmami kroacutetkometrażowymi Jednym z nich był Exit through the gift shop ktoacutery zrealizował i w ktoacuterym zagrał fenomen świata sztuki ulicznej Banksy Festiwalowy weekend ponownie zainicjowały gorące rytmy muzyki funky w centrum kultury młodzieżowej Basta Jednak to wszystko było tylko preludium do tego co miało jeszcze nadejść wraz z otwarciem placu starej rzeźni w południe rozpoczął się właściwy dzień fes-tiwalowy podczas ktoacuterego w jedenastu miejscach odbywały się rozmaite wydarzenia W zależności od zainteresowań można było sproacutebować swoich sił w sztuce graffiti jeździe na desce żonglerce tańcu beeak-dance lub jeździe na BMX a także podziwiać instalacje medialne zagrać w piłkarzyki lub human table soccer posłuchać wykładu w kampusie albo poszukać cie-

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 14: fokus Festival 2011 - Dokumentation

15

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 15: fokus Festival 2011 - Dokumentation

16

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 16: fokus Festival 2011 - Dokumentation

17

Hier wart ihr am richtigen Platz Highlights waren wie jedes Jahr das Vita Cola Breakdance Battle und das riesige BMX-Areal vom Adrenalin eV Aber habt ihr gesehen was auf dem ganzen Gelaumlnde passiert ist So bunt wie dieses Jahr war es noch nie Und wenn man genug von allem hatte konnte man es sich mit einem kuumlhlen Getraumlnk im Quiet Floor bequem machen Doch was waumlre das fokus ohne die vielen Bands und DJs Sobald es drauszligen dunkel wurde oumlffnete der Nostromo Club seine Pforten Der Beat-Bandcontest diverse DJ- und Live-Acts wie MBeck und Magnum 38 sowie schlieszliglich Deutschlands juumlngsten Indie-Helden 1000 Robota sorgten fuumlr schweiszligtreibende Tempera-turen Die Nacht konnte kommen hellip Mehr oder weniger ausgeschlafen konnten alle betei-ligten Akteure Kuumlnstler_innen und Mitmacher_innen traditionell am Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch die rekordverdaumlchtigen Erlebnisse Revue passierenlassen Was geblieben ist Vor allem Eindruumlcke Ideen Anregungen aber auch Freundschaften Partner-schaften Netzwerke die im Entstehen begriffen sind Deshalb gehen die Aktivitaumlten von fokus weit uumlber das eine Wochenende im Jahr hinaus in den Alltag hinein jede Woche jeden Tag immerzu und uumlberallhellip

kawych inspiracji na kiermaszu pomysłoacutew Jedną z największych atrakcji był jak co roku konkurs Vita Cola Breakdance Battle oraz ogromy plac do jazdy na BMX przygotowany przez stowarzyszenie Adrenalin eV Ale czy widzieliście co działo się na całym terenie Tak kolorowo jak w tym roku nie było jeszcze nigdy Nad-miar emocji można było zredukować w strefie ciszy popijając przy tym schłodzony napoacutej Jednak czym byłby fokus bez tych wszystkich zespołoacutew i DJ-oacutew Zaraz po zmroku swoje podwoje otworzył klub Nostromo Konkurs Beat-Bandcontest roacuteżnorodni DJ-e i występy na żywo takich wykonawcoacutew jak MBeck i Magnum 38 albo najmłodszej w Niemczech grupy muzyki indie 1000 Robota sprawiły że atmosfera wrzała Noc mogła nadejść

Mniej lub bardziej wyspani uczestnicy i artyści mogli na drugi dzień w niedzielę tradycyjnie przy obfintym brun-chu powspominać niesamowite wrażenia z ubiegłego dnia Co pozostało Przede wszystkim wrażenia pomysły inspiracje ale także przyjaźnie relacje partnerskie i sieci kontaktoacutew Dlatego wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu fokus wykraczają daleko poza ten jeden weekend w roku są w nas każdego dnia zawsze i wszędzie

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 17: fokus Festival 2011 - Dokumentation

18

die vision

ndash Uumlber Netzwerke und dezentrales Arbeiten

Wie waumlre es wenn alle aktiven Menschen an der besse-ren Welt zusammenarbeiten Und alle aus Bock an der Sache und eigenem Antrieb tagtaumlglich daran arbeiten Und selbst wenn sie wegziehen dann bleiben sie an der Sache dran Und machen weiter mit weil all das zusammen so cool ist Das waumlrlsquos Und wir von bdquoSecond Attemptldquo machen das schon Wir sind die ersten Und jetzt endlich wird alles besser Das war die Meta-Ebene die hinter dem bdquofokus Festivalldquo stand Goumlrlitz geht es schlecht Die Menschen hier bli-cken nach unten und haben haumlngende Mundwinkel Jetzt machen wir was und sie werden strahlen sie werden Polen entdecken und die Welt wird ein Stuumlck besser Kein Geld in der Region Na dann muumlssen wir zusammen ran zusammen bdquonetzwerkenldquo Soweit klar Nur musste ich bereits vor dem ersten Festival wegen eines kurzfristigen Wahl-Job-Angebots meinen Wohnsitz in das 350 km entfernte Erfurt verlagern Unser polnischer Partner befand sich in Stettin der Rest zwischen Kirschau bei Zwickau Dresden Berlin und Goumlrlitz Eine gefuumlhlte Weltreise zu jedem seltenen Treffen brachte uns nicht unbedingt naumlher zusammen Und in der Region gab es niemanden so richtig der wirklich an diese Vision glaubte bdquoWir sollen etwas fuumlr euch machen Keine Zeit Ach ein Netzwerk Also zusammen Na da habe ich jetzt keine Idee davonldquo Oder bdquoAch wir sollen zusammen arbeiten Programm zusammen gestalten Na wir koumlnnen einen Stand mit Flyern drauf machen Habt ihr einen Tisch dafuumlrldquo Da wir aufgrund gesunder Naivitaumlt nicht so gerne aufge-ben motivierten uns die wenigen Zusagen und befluuml-gelten uns zu E-Mails E-Mails E-Mails kurz skypen aumlhh lange skypen dann wieder E-Mails und noch ein Telefonat hinten dran Unser virtuelles Buumlro war vor sechs Jahren noch nicht so ausgereift Doch hatten wir Spaszlig und Gestaltungswillen Groszligen Gestaltungswillen Wir waren die ersten Monate zu dritt Nach kuzer Zeit wuchs unser Team um 4 weitere Mitglieder Alle zusam-men verbrachten wir wunderschoumlne Wochen ganz nah beieinander Die Weggezogenen unter uns sind zuruumlckgekehrt nach Goumlrlitz Dann waren wir ploumltzlich sechzig ndash ein ganzes Wochenende lang Ein tolles Gefuumlhl dass so viele Menschen zu einem gemeinsamen bdquoichldquo werden ndash wenn auch nur fuumlr kurze Zeit

wizja

ndash O sieciach partnerskich i wspoacutełpracy decentralnej

Co by było gdyby wszyscy aktywni ludzie wspoacutelnie pracowali nad ulepszeniem świata I wszyscy robili to z chęcią i z własnej inicjatywy I nawet gdyby wyjeżdżali wciąż byliby zaangażowani w sprawę I wciąż chcieliby brać w niej udział bo wspoacutelne działanie jest takie fajne To wszystko My z bdquoSecond Attemptldquo już tak robimy Jesteśmy pierwsi I teraz w końcu wszystko będzie lepsze To była metapłaszczyzna stanowiąca tło bdquofestiwalu fokusldquo W Goumlrlitz dzieje się źle Ludzie spoglądają tu w doacuteł a na ich twarzach brak uśmiechu Zroacutebmy więc coś a zaczną promienieć odkrywać Polskę i świat stanie się trochę lepszy Brak pieniędzy w regionie Trzeba więc działać wspoacutelnie razem stworzyć sieć Poacuteki co wszystko jasne Z powodu niespodziewanej oferty pracy tuż przed pierwszym festiwalem musiałem przeprowadzić się do odległego o 350 km Erfurtu Nasz partner z Polski znajdował się w Szczecinie pozostali między Kirschau koło Zwickau Dreznem Berlinem i Goumlrlitz Podroacuteże na każde rzadko odbywające się spotkanie nie koniecznie nas do siebie zbliżały A w regionie nie było za bardzo nikogo kto na prawdę wierzyłby w tę wizję bdquoMieliśmy coś dla was zrobić Nie mamy czasu Aha sieć wspoacutełpracy Czyli razem Nie wiem na czym to polegaldquo albo bdquoA to mamy razem wspoacutełpracować Razem opracowywać program No możemy zrobić stois-ko z ulotkami Macie do tego stoacutełrdquo

Ponieważ z samej naiwności nie rezygnujemy zbyt szybko zmotywowało nas kilka pozytywnych odpo-wiedzi i dodało nam skrzydeł do dalszego wysyłania e-maili prowadzenia rozmoacutew na skypie i na koniec do rozmowy telefonicznej Nasze wirtualne biuro sześć lat temu nie było jeszcze tak rozbudowane Jednak sprawiało nam to dużo frajdy i powodowało chęć tworzenia Wielką chęć tworzenia Przez pierwsze miesiące byliśmy we troacutejkę Po kroacutetkim czasie nasza drużyna urosła o 4 kolejnych członkoacutew Wszyscy razem spędziliśmy wspaniałe tygodnie bardzo blisko siebie Ci z nas ktoacuterzy wyjechali wroacutecili do Goumlrlitz Potem nasza liczba wzrosła nagle do sześćdziesięciu ndash przez cały weekend Wspaniałe uczucie że tak wielu ludzi staje się wspoacutelnie jednym bdquojardquo ndash nawet jeśli tylko na kroacutetko

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 18: fokus Festival 2011 - Dokumentation

19

Johannes Mundinger - xxcrew (MuumlnsterBerlin) Duncan Passmore (GB)

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 19: fokus Festival 2011 - Dokumentation

20

Imze Skont Mizury Wrona (Wroclaw)

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 20: fokus Festival 2011 - Dokumentation

21

Und irgendwie brauchte es viele Jahre Zeit immer wieder neuen Wind frische Energie die Verbesserung der Skype-Funktionen neue Online-Tools und sicher auch ein wenig Gluumlck um dann zu erkennen Nicht alle wollen zusammen arbeiten Nicht viele erkennen was ein Netzwerk ist aber etwa glorreiche 50 haben verstan-den welche Vorteile es bringt zusammen an etwas zu schrauben ndash welche Macht das hat Und davon haben sich 43 zuletzt auf das bdquofokus Festivalldquo verirrt Und nun sind sie Teil von etwas Groszligem Es geht um eine Bewegung die losgetreten ist und uns erkennen laumlsst wie schoumln das ist Schoumln etwas zu veraumlndern Schoumln etwas zu gestalten und schoumln Teil von etwas zu sein Und danach Kam das Feedback-Treffen in Berlin bei dem Uli aus Wiesbaden der Runde mitteilte dass sie gern wieder dabei waumlre Und dass sie gern die Menschen vor Ort weiter zusammen bringen moumlchte Wie toll dass neben Micha aus Bautzen unseren Goumlrlitzern und Berlinern zu sehen Und Adde aus Erfurt wird sicher wieder ein so wundervolles Video drehen und schneiden In unserem neuen virtuellen Buumlro druumlcken wir dann bdquogefaumlllt mirldquo (Nicht was jetzt alle denken PODIO heiszligt das Buumlro) und tauschen das mit unseren Partnern Die naumlchste gemeinsame Grillparty steht schon im ti-tanpad bdquoWollen wir noch einmal dazu skypen Aber wirklich nur kurz ich muss noch E-Mails an unsere Unterstuumltzer schreibenldquo

Wenn ich zuruumlckblicke habe ich ein gutes Gefuumlhl Auch wenn man sich mindestens 100 mal zu Hause bzw im Buumlro ganz allein gefuumlhlt hat und auch wenn man sich gefragt hat warum dieser Stress Aber das Netzwerk zu sehen zu sehen wie es sich bewegt wie es waumlchst und wie dann eben doch gemeinsam an einer Sache geschraubt wird ist etwas ganz Besonderes Denn da wird die Welt ein Stuumlck besser gemacht und das zur gemeinsamen Sache

Danke

I potrzeba było wielu lat wciąż nowego wiatru świeżej energii ulepszeń funkcji skypa nowych narzędzi inter-netowych i z pewnością też nieco szczęścia aby potem zauważyć że nie wszyscy chcieli wspoacutełpracować Nie wszyscy rozumieli czym jest sieć ale około 50 chwa-lebnych zrozumiało jakie korzyści przynosi wspoacutelne działanie na określony cel ndash jaką moc to ze sobą niesie I z tego około 43 pozostało przy bdquofestiwalu fokusrdquo A teraz są oni częścią czegoś wielkiego Chodzi o po-ruszenie ktoacutere zostało wywołane i ktoacutere pozwala nam dostrzec jakie jest to wspaniałe Jak wspaniała jest możliwość zmieniania czegoś Jak wspaniała jest możliwość tworzenia czegoś i jak wspaniałe jest by-cie częścią czegoś

A potem Odbyło się spotkanie w Berlinie w czasie ktoacutere-go Uli z Wiesbaden oznajmiła grupie że chętnie weźmie udział jeszcze raz I że chciałaby zająć się łączeniem ludzi na miejscu Kolejne wsparcie dla Mischy z Bautzen ludzi z Goumlrlitz i Berlina A Adde z Erfurtu z pewnością zajmie się nagraniem i montażem znakomitego filmu W na-szym wirtualnym biurze klikamy potem na bdquolubię tordquo (nie to co teraz wszyscy myślą PODIO znaczy biuro) i dzielimy się z naszymi partnerami Następna wspoacutelna impreza z grillem jest już w Titanpadzie bdquoPogadamy jeszcze na skypie Ale naprawdę kroacutetko muszę jeszcze wysłać e-maile do naszych sponsoroacutewldquo Kiedy spoglądam wstecz doznaję przyjemnego uczucia Nawet jeśli człowiek ze 100 razy czuł się zupełnie osa-motniony w domu czy w biurze i zastanawiał się po co ten cały stres Ale obserwowanie całej sieci tego jak się porusza jak rośnie i jak wspoacutelnie działa dla jednego celu jest czymś wyjątkowym Bo w ten sposoacuteb świat stanie się trochę lepszy Dzięki

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentacja waszych projektoacutew należy do spraw dosyć ważnych Poprzez zdjęcia filmy nagrania radio-we teksty itd możecie dotrzeć ze swoim pomysłem czy wydarzeniem nie tylko do swojej publiczności ale też do naprawdę wielu innych ludzi i zainteresować ich swoją działalnością Jest to co prawda pracochłonne ale też całkiem przyjemne Także potencjalni sponsorzy postrzegają to pozytywnie Jak to funkcjonuje pokażemy wam na przykładzie festiwalu fokus odbywającego się w Goumlrlitz z ktoacuterego dokumentację już po raz trzeci przygotowała agencja n13-Media Mały zespoacuteł dużo fajnych ludzi i zdjęć Przy tworzeniu dokumentacji fokusa wykorzystywana była lustrzanka Canon (np Canon 5d 7d lub 550d) z funkcją nagrywania filmoacutew W ten sposoacuteb filmy są do-brze zrobione i nawet przy małej ilości światła można na nich coś zobaczyć Nie oznacza to jednak że nie możecie nagrywać filmoacutew waszymi aparatami albo komoacuterkami Statyw albo monopod też mogą się tu przydać Do tego potrzebny jest jeszcze sprzęt do nagrywania dźwiękoacutew (np Zoom H2) z mikrofonem jeśli chcecie nagrywać wywiady Jeśli nie dysponu-jecie potrzebnym sprzętem na pewno uda się coś wypożyczyć Na przykład w wolnych rozgłośniach ra-diowych na uniwerkach w szkołach stowarzyszeniach klubach młodzieżowych itd Z takim wyposażeniem dwuosobowy team n13-Media udał się na festiwal do Goumlrlitz gdzie przy każdej okazji wypytywał ludzi o atmosferę i ich projekt nagrywając przy tym co jakiś czas zdjęcia do montażu ktoacutere mogłyby poacuteźniej stanowić tło do wypowiedzi Może się przy tym uzbierać sporo materiału ktoacutery potem podczas montażu musi skurczyć się do kroacutetkiego clipu o długości 5 minut Może to potrwać sporo czasu Do montażu nie potrzebujecie niczego szczegoacutelnego Tylko komputerlaptop z programem do obroacutebki filmoacutew (np iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid lub Adobe Premiere) Film będzie gotowy po kilku lub kilkunastu godzinach Przygotowany clip możecie poacuteźniej oczywiście opublikować w sieci (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) i na przykład zorganizować pokaz premierowy Ważne jest przy tym przestrzeganie praw autorskich i osobistych

27

keitsrechte verletzt Benutzt also zB nur eigene oder von Freunden komponierte Musik und fragt die Leute ob ihr sie filmen duumlrft Tut gutes und redet aumlaumlhhm filmt daruumlber Was anderes machen wir auch nicht

Korzystajcie więc najlepiej tylko z własnej muzyki lub skomponowanej przez waszych znajomych i pytajcie ludzi czy możecie ich filmować Zroacutebcie coś dobrego i nakręćcie o tym film My nie robimy niczego innego

dieser Beitrag ist im Rahmen vom Vereinsprojekt bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo entstanden wwwphase0orgten artykuł powstał w ramach projektu stowarzyszenia bdquoPHASE 0 - How to make some actionldquo wwwphase0org

watch the doku on vimeo

28

Wilhelm Frederking (Halle)

29

wer ist dabei

ndash Auszuumlge aus dem Netzwerkkatalog

iBug ndash festival fuumlr urbane kunst und kultur wwwibug-artde Die Industriebrachenumgestaltung (kurz IBUg) ist ein urbanes Kunst- und Kulturprojekt im laumlndlichen Raum Seit 2006 beleben die Macher eine Initiative um den Meeraner Kuumlnstler Ta55o in Kooperation mit der Stadt Meerane einmal im Jahr einen brachliegenden Industriekomplex in der westsaumlchsischen Kommune Damit wird Kuumlnstlern aus aller Welt ein einzigartiges Forum fuumlr die kuumlnstlerische Arbeit und die Praumlsentation ihres Schaffens geboten Die Foumlrderung von Kunst und Kultur ndash insbesondere der Urban Art zwischen Graffiti und Streetart ndash ist eines der wichtigsten Ziele der IBUg Neue Stile sollen in der freien kuumlnstlerischen Arbeit entwickelt und im Rahmen eines Festivals fuumlr Urbane Kultur einem breiten Publikum zugaumlnglich ge-macht werden Zudem soll dem Verfall preisgegebenen industriellen Anlagen neues Leben eingehaucht und so das Bewusstsein der Bevoumllkerung fuumlr Kunst Kultur und Architektur geschaumlrft werden Die IBUg setzt damit in einer Region die durch Arbeitslosigkeit Uumlberalte-rung und ein geringes kulturelles Angebot gepraumlgt ist beispielhafte Impulse Ziel3-Projekt der saumlchsischen Bildungsagentur interndashkulturndashmanagementKulturmanagement in saumlchsischen und niederschlesischen Schulenziel3schulensachsende Im Projekt bdquoInterKulturManagementldquo sind sechs Schuumller-firmen aus der saumlchsisch-nieder-schlesischen Grenz-region zu einem Netzwerk zusammengeschlossenDie Schuumller werden auf gemeinsamen deutsch-polni-schen Workshops von professionellen Trainern zu jungen Kulturmanagern ausgebildet Waumlhrend der gesamten Projektlaufzeit stellen die Schuumller ihre Faumlhigkeiten bei der Organisation einer uumlber mehrere Veranstaltungen verteilten deutsch-polnischen Talentbuumlhne unter Beweis Den Houmlhepunkt des Projekts bildet das von den deut-schen und polnischen Schuumllerfirmen gemeinsam und selbstaumlndig organisierte Jugendkulturfestival bdquoBOOMFestldquo im Mai 2012 auf dem ua die Sieger der lokalen Tal-entwettbewerbe auftreten werden Das Projekt foumlrdert

kto się zaangażował

ndash Fragmenty katalogu sieci partnerskiej

iBug festiwal sztuki i kultury miejskiejwwwibug-artde Przekształcanie terenoacutew postindustrialnych (skroacutet z j niemieckiego IBUg) to projekt sztuki i kultury miejs-kiej na obszarach wiejskich Od 2006 roku działacze inicjatywy skupionej wokoacuteł artystoacutew Ta55o z miasta Meerane przy wspoacutełpracy z miastem Meerane raz w roku ożywiają jakiś stary kompleks przemysłowy w zachodniosaksońskiej gminie Dla artystoacutew z całego świata jest to wyjątkowe forum pracy artystycznej i prezentacji własnej twoacuterczości Wspieranie sztuki i kultury ndash w szczegoacutelności sztuki miejskiej pomiędzy graffiti i sztuką uliczną ndash jest jednym z najważniejszych celoacutew inicjatywy IBUg Jej zadaniem jest rozwijanie nowych styloacutew w zakresie wolnej pracy artystycznej i prezentowanie ich szerokiej publiczności w ramach festiwalu sztuki miejskiej Jednocześnie chodzi o to aby tchnąć nowe życie w niszczejące kompleksy przemysłowe i także uwrażliwić ludzi na sztukę kulturę i architekturę IBUg nadaje nowe impulsy w regionie charakteryzującym się wysokim poziomem bezrobocia starzejącym się społeczeństwem i okrojoną ofertą aktywności kulturalnych

Projekt Cel3 saksońskiej agencji edukacjiinterndashkulturndashmanagement Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołachziel3schulensachsende

W ramach projektu bdquoInterKulturManagementrdquo powstała sieć wspoacutełpracy sześciu firm uczniowskich z przygrani-cznego regionu Saksonii i Dolnego Śląska Podczas dwujęzycznych warsztatoacutew uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania kulturą W czasie trwa-nia całego projektu mają oni okazję sprawdzić swoje umiejętności przy organizacji polskoniemieckiej sceny talentoacutew na ktoacuterą składają się liczne wyda-rzenia Głoacutewny punkt projektu stanowi festiwal kultury młodzieżowej bdquoBOOMFestrdquo w maju 2012 organizowany wspoacutelnie i samodzielnie przez niemieckie i polskie firmy uczniowskie podczas ktoacuterego występować będą min zwycięzcy lokalnych konkursoacutew talentoacutew Projekt wspiera kompetencje językowe i międzykulturowe

30

die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen der Schuumller_innen ihr Interesse am Nachbarland sowie ihre kreativen und unternehmerischen Faumlhigkeiten da-mit sie die Entwicklung ihrer Heimatregion aktiv und kritisch mitgestalten koumlnnen Die teilnehmenden Schuumllerfirmen stammen aus Goumlrlitz Zgorzelec Hoyers-werda Niesky Luban und Bolesławiec steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende Das Steinhaus ist ein soziokulturelles Zentrum das Kindern Jugendlichen und Erwachsenen den noumltigen Raum fuumlr die Umsetzung ihrer eigenen Projekte und Ideen bietet sowie buumlrgerliches Engagement ermoumlglicht Das Haus ist in drei Geschaumlftsfeldern taumltig in der Ju-gend- und Sozialarbeit in kulturellen Zweckbetrieben (Theater Kino Atelier Puppentheater Veranstaltungen und Musikwerkstatt) und in einem wirtschaftlichen Geschaumlftsbetrieb Auszligerdem beherbergt die Einrichtung eine Tanzschule und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Bautzen In verschiedenen Workshopangebotendem Steinhaustheater einem Atelier und einer Galeriesowie einem Programmkino und Live-Konzerten koumlnnen Besucher_innen selbst aktiv werden oder Kultur unterschiedlicher Genres genieszligen Anliegen des Steinhaus eV ist dabei die Foumlrderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der generationsuumlbergreifenden Kulturarbeit Unter dem Motto bdquoVon Fundamenten zu Gipfelnldquo arbeitet der Steinhaus eV seit 2009 eng mit dem Kulturzentrum in Jelenia Goacutera zusammen Jaumlhrliche Highlights sind der regionale Bandwettbewerb BEAT die internationale Musikakademie MUSIC IS OUR LANGUAGE die Jugenderlebnistage STREETCOLOURZ das Tanztheater aufTAKT sowie der Vorentscheid zur nationalen Breakdance-Meisterschaft dem BATTLE OF THE YEAR skateistan Plwwwskateistanpl ist der polnische Ableger von Skateistan ndash der ersten Skateboard Schule Afghanistans ndash und der Welt ndash in der Jungen und Maumldchen gemeinsam lernen Als unab-haumlngige neutrale afghanische Nichtregierungsorga-nisation bringt die Schule eine wachsende Zahl urba-

ucznioacutew ich zainteresowanie sąsiadującym krajem oraz ich kreatywne i przedsiębiorcze zdolności Ma to na celu umożliwienie młodym ludziom aktywnego i krytyczne-go wspoacutełuczestniczenia w rozwoju rodzinnego regionu Firmy uczniowskie biorące udział w projekcie pochodzą z Goumlrlitz Zgorzelca Hoyerswerdy Niesky Lubania i Bolesławca

steinhaus Bautzenwwwsteinhaus-bautzende

Steinhaus to centrum socjokulturalne zapewniające dzieciom i młodzieży niezbędną przestrzeń do reali-zacji ich własnych projektoacutew i pomysłoacutew a także umożliwiające rozmaite formy angażowania się dla mieszkańcoacutew Placoacutewka działa w trzech dziedzinach w zakresie pracy społecznej i pracy z młodzieżą w zakresie przedsięwzięć kulturalnych (teatr kino atelier teatr lalek imprezy i warsztaty muzyczne) oraz w formie działalności gospodarczej Ponadto w centrum mieści się szkoła tańca i biblioteka miejska dla dzieci i młodzieży Oferowane przez Steinhaus warsztaty teatr atelier i galeria oraz kino i kon-certy na żywo umożliwiają młodzieży samodzielne angażowanie się w rozmaite przedsięwzięcia kultural-ne Celem stowarzyszenia Steinhaus eV jest przy tym wspieranie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz praca kulturalna obejmująca roacuteżne pokolenia Od 2009 pod hasłem bdquoOd fundamentoacutew po szczytyrdquo stowarzysze-nie wspoacutełpracuje z jeleniogoacuterskim Centrum Kultury Do największych wydarzeń w ciągu roku zaliczają się BEAT- regionalny konkurs dla zespołoacutew międzynarodowa akademia muzyczna MUSIC IS OUR LANGUAGE dni rozry-wki młodzieżowej STREETCOLOURZ teatr taneczny aufTAKT oraz eliminacje do mistrzostw tańca breakdance BATTLE OF THE YEAR

skateistan Plwwwskateistanpl

to polska wersja Skateistanu ndash pierwszej szkoły nau-ki jazdy na deskorolce w Afganistanie i na świecie w ktoacuterej wspoacutelnie uczą się chłopcy i dziewczynki Jako niezależna neutralna afgańska organizacja pozarządowa szkoła przybliża coraz większej liczbie młodzieży miejskiej oraz ofiarom wypędzeń sztukę

31

bdquoKuumlsst euch malldquo amp Urkel (Berlin)

32

Jens Besser (Dresden) amp Stefan Schwarzer (Halleipzig)

33

ner Jugendlicher und Opfer interner Vertreibung das Skateboarden nahe Daruumlber hinaus bietet sie neue Moumlglichkeiten interkultureller Interaktion Bildung und Selbstbestimmung Skateistans Schuumller lernen nicht nur Skaten und wie man es anderen beibringt sie entwickeln auch politisches Verantwortungsgefuumlhl und erwerben Faumlhigkeiten im Bereich der Informations-technologie Kunst und Sprache Skateistan bringt Af-ghanische Jugendliche ndash unabhaumlngig von ethnischer Zugehoumlrigkeit Geschlecht oder soziooumlkonomischem Hintergrund ndash zusammen und befaumlhigt diese jungen Frauen und Maumlnner ihre Gemeinschaften in Richtung soziale Veraumlnderung und Entwicklung zu fuumlhren Skateistan PL unterstuumltzt daruumlber hinaus sozial benach-teiligte Kinder und Jugendliche in Polen Jugendkulturzentrum Bastawwwbasta-clubnet Das BASTA ist das oumlstlichste Jugendkulturzentrum Deutschlands Direkt an der Grenze zu Polen ndash inmitten der Goumlrlitzer Altstadt ndash wird mittlerweile schon seit 17 Jahren Jugendkultur gelebt Was im Jahre 1994 durch eine Hausbesetzung und uumlber 8000 anschlieszligenden Arbeitsstunden anfing wird heute durch eine neue groszlige Gemeinschaft rund um den Holzwurm eV fort-gefuumlhrt Konzerte und DJ-Veranstaltungen Vortraumlge Diashows Lesungen Leseabende Filmvorfuumlhrungen Spieleabende Themenabende Workshops und vieles mehr werden hier von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-lichen geplant und veranstaltet bdquoRebellion ist das Vorrecht der Jugendldquo ndash ein Spruch welcher sicherlich auch fuumlr das BASTA treffend war und moumlglicherweise noch ist Doch anstatt uns von Parteien und politischen Gruppierungen abhaumlngig zu machen moumlchten wir ein Ort der Toleranz sein der kulturelle Vielfalt abseits des Mainstreams bietet

jazdy na deskorolce Ponadto oferuje ona nowe możliwości międzykulturowej interakcji kształcenia i samostanowienia Uczniowie Skateistanu uczą się nie tylko jazdy na desce i tego jak przekazywać tę umiejętność innym Rozwijają oni także polityczne poczucie odpowiedzialności i zdobywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej sztuki i języka Skateistan zbliża do siebie afgańską młodzież ndash bez znaczenia na przynależność etniczną płeć czy warunki społeczno-ekonomiczne ndash i umożliwia tym młodym mężczyznom i kobietom prowadzenie ich społeczeństw w kierunku zmian społecznych i ku rozwojowi Skateistan PL wspiera ponadto polskie dzieci i młodzież z rodzin o niskim statusie społecznym

Centrum kultury młodzieżowej Bastawwwbasta-clubnet

BASTA to położone najdalej na wschoacuted Niemiec centrum kultury młodzieżowej Bezpośrednio przy granicy z Polską ndash pośrodku staroacutewki w Goumlrlitz ndash już od 17 lat pielęgnowana jest kultura młodzieżowa To co w 1994 roku zaczęło się zamieszkaniem na dziko i ponad 8000 godzin pracy jest dziś kontynuowane przez nową dużą wspoacutelnotę skupioną wokoacuteł stowa-rzyszenia Holzwurm eV Młodzi wolontariusze planują i realizują tutaj koncerty i występy DJ-oacutew wykłady od-czyty wieczory czytelnicze projekcje filmowe wie-czory gier teatralne warsztaty i wiele więcej bdquoBunt to przywilej młodościrdquo ndash hasło ktoacutere z pewnością pasowało do BASTY i prawdopodobnie wciąż pasuje Jednak zamiast uzależniać się od partii i politycznych ugrupowań chcemy być miejscem tolerancji ktoacutere oferuje kulturalną roacuteżnorodność z dala od mainstreamu

Space Pirates ( HamburgRostock) amp Robert Zirk (Berlin)

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptde

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Enrico Merker Michael Lippold Hanna-Luise Lippold Karla Holunder Rene Wendler Analogsoul Leipzig Melanie Rohn Alexander Ruumlssel Markus Lippold Cinzia Pagano Marcus Ruumlssel Daniel Bender Thomas Dumke Stefanie Simon Susanne Janetzki Gregor Wedlich Jasmin Schoumln Jona-than Skorupa Kristin Irmisch Katharina Rimpler Lars Kosubek Martin Pelzl Karsten Wenzlaff Anja Wagner Dennis Schmidt Andreacute Ullert Agnes Krummrich Julia Palisch Felix Rodig Franziska Lange Andreas Bischof Claritta Kratochwil Florian Wehking Mario Klemm Juliana Gansera Andreas Schanzenbach Norman Beberhold Jana Zadow Stephan Friedrich Matthias Koumlpke Thomas Pilz Timm Burkhardt Olaf Pohl Lothar Bienst Rose-marie Tyllack Lars Dittert Rainer Ruumlssel Sven Neumann Tradewind Pictures GmbH Philipp Bormann Familie Bernhardt Kai Deckert Philipp Heinz Sebastian Hoebler Bruno Kabus Michael Wedlich Robert Winkler Thomas Wuumlnsche

SteinhausBautzen

Wir danken unseren UnterstuumltzernDziękujemy naszym sponsorom

impressum

download dokumentationdokumentacja

fokus 2011 ist ein Projekt des fokus 2011 jest projektem stowarzyszenia

Second Attempt eVNikolaigraben 4 02826 Goumlrlitzwwwsecond-attemptdeinfosecond-attemptde

fokusfestivaleu facebookcomfokusfestival

in Kooperation mit JCK - Kulturzentrum Jelenia Gorawe wspoacutełpracy z JCK - Jeleniogoacuterskim Centrum Kultury

Projektleitungmenedżer projektu Marcus Ruumlssel lektoratredakcja Elisa HempelBilder autor zdjęć David Schmolke Markus Lippold Christoph Ernst Michael Lippoldsatzskład Sven NeumannGrafikGrafika Super eV amp formzoocom Uumlbersetzungtłumaczenie Agnieszka Gorna DeutschndashPolnisches BuumlroPressekontaktkontakt prasowyMichael Lippold stYleJunkiesdedruckdruk Graphische Werkstaumltten Zittau GmbH

Page 21: fokus Festival 2011 - Dokumentation

22

Jugendkulturen fokus das ganze Jahr

Unser Projekt in Zusammenarbeit mit dem Steinhaus Bautzen eV

Projekttage in Schulen houmlren sich meist so an bdquoVom 2305 bis zum 2705 finden an unserer Schule Projekttage statt Es wird folgende Projekte geben aus denen die Schuumller zu waumlhlen haben Malen und Zeichnen Chor Sport AG naturwissenschaftliches Entdecken und Theaterwerkstattldquo Dagegen ist grund-saumltzlich nichts einzuwenden aber ist das tatsaumlchlich nah an der Lebenswelt der Schuumller_innen Und welchen Mehrwert haben solche Tage die lediglich den Schulall-tag kurzzeitig unterbrechen Wie waumlre es stattdessen mit bdquoIhr koumlnnt an den drei Tagen waumlhlen zwischen Visual Art Breakdance Rap Percussion Streetart und Graffiti Learning by doingldquo Haben wir uns gedachthellip Aus dieser groszligen Angebotspalette konnten die Schuuml-ler_innen der Melanchthonschule Goumlrlitz im Rahmen unseres Projektes bdquoJugendkulturenldquo waumlhlen Die Projekt-tage im Sommer 2011 waren anders Selbststaumlndigkeit Teamgeist Inspiration freudvolles Lernen und Ziel-orientierung auf die groszlige Abschlusspraumlsentation standen im Vordergrund Ein bdquokreativer Flowldquo wehte durch das Schulhaus Fuumlr die Durchfuumlhrung der Workshops standen erfahrene und geschulte Teamleiter aus der Region zur Verfuumlgung die die Workshops als Aktion zwischen Teilnehmenden und Leitenden gestalteten und die Jugendlichen in ihrer Arbeit sehr ernst nahmen In klassenuumlbergreif-enden Gruppen konnten die Maumldchen und Jungen selbststaumlndig und kreativ zusammenarbeiten Beson-ders erfreulich und erstaunlich war dass Haupt- und Realschuumller_innen Migranten und Integrationsschuuml-ler_innen gemeinsam tanzten musizierten und sich kreativ betaumltigten ohne dass einem Auszligenstehenden und ihnen selbst Unterschiede aufgefallen waumlren In den drei Projekttagen ist jeder Teilnehmende im Team und auch fuumlr sich selbst zu einem greifbaren Ergebnis gekommen ndash ein Teil einer gesprayten Graffitiwand im Wohngebiet ein selbst gedrehter Videoclip ein Rap ein zuumlndendes Percussion-Solo eine Djing-Performance etc

kultury młodzieżowe fokus przez cały rok

Nasz projekt przy wspoacutełpracy ze stowarzysze-niem Steinhaus Bautzen eV

Dni projektowe w szkołach są oznajmiane najczęściej w następujący sposoacuteb bdquoW dniach od 2305 do 2705 w naszej szkole odbędą się dni projektowe Planowane są następujące projekty do wyboru malowanie i rysunek choacuter zajęcia sportowe eksperymenty przyrodnicze i warsztaty teatralnerdquo Jest to zasadniczo poprawna forma ale czy rzeczywiście tak bliska światu ucznioacutew I jaką wartość mają ta-kie dni ktoacutere jedynie na kroacutetko przerywają szkolną codzienność

A gdyby tak na przykład zaproponować bdquoW ciągu trzech dni możecie wybierać między sztuką visual art tańcem breakdance rapem grze na perkusji oraz streetart i graffiti Learning by doingldquo Tak sobie pomyśleliśmyhellip Z tej obszernej palety oferty skorzystać mogli ucznio-wie szkoły imienia Melanchthona w Goumlrlitz w ramach naszego dnia projektowego bdquoKultury młodzieżowerdquo Dni projektowe w lecie 2011 wyglądały inaczej Na pierwszym planie stały samodzielność praca zespołowa inspiracja zapał do nauki i dążenie do celu w postaci dużej prezentacji na zakończenie Za realizację warsztatoacutew odpowiedzialni byli wyszkole-ni trenerzy z regionu ktoacuterzy przygotowali warsztaty w formie akcji pomiędzy uczestnikami a trenerami i bardzo poważnie podchodzili do młodych ludzi pod względem ich pracy Uczniowie mogli ze sobą samo-dzielnie i kreatywnie wspoacutełpracować w mieszanych grupach Zadziwiające ale i pozytywne było to że uczniowie roacuteżnych szkoacuteł migranci i uczniowie zinte-growani wspoacutelnie tańczyli grali i kreatywnie działali dzięki czemu nie zauważali między sobą żadnych roacuteżnic

W ciągu trzech dni projektowych każdy uczestnik zespołu dążył do uzyskania konkretnego efektu swojej pracy ndash pomalowanego fragmentu ściany graffiti na ob-szarze mieszkalnym samodzielnie nakręconego filmu soloacutewki na perkusji występu jako dj i innych

23

24

25

Die Schuumller konnten fuumlr sich herausfinden was ihnen Spaszlig macht welche Talente in ihnen schlummern und wo sie fuumlr ihre weitere Freizeitgestaltung anknuumlpfen koumlnnen zB auf dem fokus Festival Dabei hat die Melanchton-Mittelschule Goumlrlitz Mut fuumlr eine neue Form von Inhalten im Schulkontext bewiesen bdquoWir bieten unseren Schuumllern oft die Moumlglichkeit auszliger-halb des Klassenzimmers miteinander zu lernen Dabei haben wir beobachtet dass sich das Schulklima auf-grund der Oumlffnung des Lernortes Schule veraumlndert hat Die Maumldchen und Jungen pflegen einen achtsameren Umgang miteinander wenn es um die Arbeit an gemein-samen Zielstellungen geht Dazu gehoumlrten Mut Respekt und Akzeptanz Wir sind stolz zu sehen dass sich das bei unseren Jugendlichen entwickeltldquo

Heike Frank Lehrerin

Den Schuumllern_innen hat das nicht nur Spaszlig gemacht vielmehr haben sie wichtige Softskills erfahren die fuumlr ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg unglaublich wichtig sein werden

Uczniowie sami mogli się przekonać co sprawia im przyjemność jakie talenty w nich drzemią i jak mogą te zajęcia powiązać ze swoim wolnym czasem na przykład na festiwalu fokus Szkoła im Melanchthona w Goumlrlitz wykazała się odwagą pod względem wyproacute-bowywania nowych form dla treści w kontekście szkolnym

bdquoCzęsto stwarzamy naszym uczniom możliwość nauki poza klasą Zauważyliśmy przy tym że zmieniła się atmosfera w szkole ze względu na otwarcie szkoły jako miejsca nauki Dziewczynki i chłopcy są bardziej uważni we wzajemnych kontaktach gdy chodzi o pracę nad wspoacutelnym celem Łączą się z tym odwaga szacunek i akceptacja Jesteśmy dumni mogąc zobaczyć że te cechy rozwijają się u naszej młodzieżyrdquo

Heike Frank nauczycielka

Uczniowie nie tylko czerpali z tego przyjemność lecz także nabyli ważnych kompetencji społecznych ktoacutere będą niewyobrażalnie ważne w dalszym procesie ich kształcenia i dla przyszłego rozwoju zawodowego

26

How to making of einer dokumentation

Die Dokumentation eurer Projekte ist heute ziemlich wichtig Durch Fotos Videos Radiobeitraumlge Texte usw koumlnnt ihr neben euren Besuchern_innen noch mal rich-tig viele Leute mit eurem Event oder eurer Idee erreichen und auch Lust auf weitere Aktionen von euch machen Das ist zwar anstrengend aber auch richtig schoumln Und potentielle Foumlrderer finden es uumlbrigens auch ganz nett

Wie das funktioniert zeigen wir euch hier am Beispiel des fokus Festivals in Goumlrlitz wo n13-Media zum bereits dritten Mal eine Dokumentation gemacht hat Ganz kleines Team ganz viele tolle Menschen und Bilder

Mittlerweile kommt fuumlr die Doku zum fokus eine Canon Spiegelreflexkamera (zB Canon 5d 7d oder 550d) mit Videofunktion zum Einsatz Dadurch bekommen die Filme eine schoumlne Aumlsthetik und auch bei wenig Licht gibt es noch etwas zu sehen Mit eurem Handy oder Fotoapparat koumlnnt ihr aber auch schon einiges cooles Aufnehmen Ein Stativ oder Monopod (Einbeinstativ) kommt hier und da auch ganz gut Dazu braucht ihr noch ein Tonaufnahmegeraumlt (zB Zoom H2) mit Mikrofon wenn ihr Interviews aufnehmen wollt und los kanns gehen Falls euch davon etwas fehlt koumlnnt ihr euch sicher auch was leihen Zum Beispiel bei Freien Radios Unis Schulen Vereinen Jugenclubs usw

Das Team von n13-Media ist so ausgestattet zu zweit uumlber das Festivalgelaumlnde in Goumlrlitz gezogen und hat immer wieder die Menschen an zwischen und hinter den Staumlnden nach der Stimmung und ihrem Projekt gefragt und zwischendurch immer wieder sogenannte Schnittbilder eingesammelt um das gesprochene Wort im Schnitt spaumlter zu lsquounterfuumltternrsquo

Dabei kam schon mal eine Menge an Daten zusammen kommen das im Schnitt dann auf einen kurzen Clip von ca 5 Minuten zusammen schrumpfen muss Das kann schon mal die eine oder andere Nacht dauern Zum schneiden braucht ihr nichts Besonderes Nur einen ComputerLaptop mit Schnittprogramm (zB iMovie Movie Maker Finalcut Pro X Avid oder Adobe Premiere) und viele Stunden spaumlter habt ihr ein fertiges Video

Das koumlnnt ihr dann natuumlrlich im Netz (wwwvimeocom wwwyoutubecom etc) verbreiten oder auch zur Pre-miere in eure Location oder ein Kino im Ort einladen Passt dabei auf das ihr keine Urheber- oder Persoumlnlich-

How to making of documentation

Dokumentac