gotická okna

Download Gotická okna

Post on 20-Mar-2016

80 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gotická okna. Výzdoba a technika vitráže. Najdi odpověď. Pomocí těchto stránek najdi odpovědi na otázky: 1. kdy se gotické umění začalo rozvíjet; 2. jak vypadala gotická malířská produkce; 3. srovnej slovo vitráž a vitraj – co znamenají . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Gotick okna

Gotick oknaVzdoba a technika vitreVY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Najdi odpov

Pomoc tchto strnek najdi odpovdi na otzky: 1. kdy se gotick umn zaalo rozvjet; 2. jak vypadala gotick malsk produkce; 3. srovnej slovo vitr a vitraj co znamenaj.http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67 http://alik.idnes.cz/co-je-gotika-chf-/alik-alikoviny.asp?c=A070621_cojego_alhttp://alik.idnes.cz/co-je-gotika-chf-/alik-alikoviny.asp?c=A070621_cojego_al

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Odpovdi

1. Slovo gotika je odvozeno od nzvu kmene Gt. Tento kmen dve il na zem stedn a zpadn Evropy. Nzev gotickmu slohu dali a renesann myslitel, kte gotikou opovrhovali. Slovo gotika tedy znamenalo jednoduch a barbarsk umn. Gotika se po Evrop rozila z Francie. Tam se objevila asi v polovin 12. stolet. 2. Umlec se v gotickm umn snail o zachycen realistickho vrazu tve, ovem stle v jist strnulosti tradinch schmat. Celkov dojem z dla psobil mkkou svtelnou modelac, jemnmi vrazy tve a lyrinost, avak malou perspektivou pozad, kter bylo z vtiny jenom jednobarevn nebo vykldan zlatem. Vtina gotickch umlc byla anonymnch, byli pojmenovni bu podle svho nejvznamnjho obrazu, nebo msta uchovn jejich dl. Jmna tchto mal se dochovala do dnen doby tak dky tomu, e byli asto sdruovni do malskch cech nebo pracovali na zakzkch cech, kter vedly dobr psemn zznamy.

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Odpovdi

3. Vitraj (tzv. ,chrmov, mozaikov i malovan okno, nkdy mn pesn i ,vitr') je jako nzev, oznaujc pedmt svbytn vtvarn disciplny, spe umnovdnm termnem. Ovem vzhledem k nezanedbateln frekvenci, s jakou je v jeho vznamu (zejmna v neodbornm tisku a starch pramenech) pouvno irho oznaen vitr (= jakkoli zasklen), by bylo uiten, aby tento termn pronikl i mimo oblast odbojn terminologie, do veobecn slovn zsoby.

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Vitr okno v katedrle Notre Dame

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

Vitr

historie techniky:Vitr je pedevm okenn vpl, kter ji v antickm svt poala v oknech nahrazovat vypnut vydlan ke, mastn pergameny, devn bednn, sldov destiky i v nejlepm ppad drobn sklenn tabulky osazen do masivnch devnch konstrukc, jen sice chrnily temn mstnosti ped vnjmi klimatickmi vlivy, ovem svtlo nepropoutly vbec, nebo jen v minimlnm mnostv.Kdo a kdy piel na npad pospojovat ony nepli velik sklenn tabulky pomoc tvrnho a snadno tavitelnho olova se docela jist nedozvme nikdy, jist je, e to bylo velmi dvno a e trvalo dlouho, ne se z masivn olovn hmoty obtkajc drobn stepy i prsvitn nerosty vyvinul subtiln olovn H profil.VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

Vitr

historie techniky:Dky tomuto npadu stailo, aby sklen dokzal vyrobit dostaten mnostv sklennch tabulek odpovdajcch tvar, jednu po druh je zasunout do olovnch H profil, ty v mstech kde se navzjem dotkaj pospojoval roztavenm cnem a vitr, okenn vpl, kter tsn a souastn propout do mstnosti dostaten mnostv svtla, byla na svt.VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Gotick vitr

Stala se jednm z vrchol stedovkho umn.Vroba vzkvtala zvlt ve Francii, ale tak v dalch zemch severn a Zpadn Evropy, v neposledn ad v Anglii.Jak dv katedrly v Anglii jsou vyhlen prv svmi okny? (npovda jsou to nejvt gotick katedrly) Katedrly v Chartres a Cantebury

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Gotick vitr O jak dv katedrly se jedn?

Katedrla v Chartres Katedrla v Canterbury

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

Gotick vitr

Na tchto strnkch mete obdivovat krsu gotickch oken:http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/bourges_glass.htmlhttp://www.wga.hu/html_m/zgothic/stained/13c/index.htmlhttp://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox-a&hs=Dea&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=NB4s69s6jMdOCM:&imgrefurl=http://www.fotoaparat.cz/image/14371&docid=53mQa5epaTSIjM&imgurl=http://www.fotoaparat.cz/images/0143/014371_big.jpg&w=500&h=456&ei=3ZvMUNOKKvDP0AXm_ICQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=114&dur=1640&hovh=214&hovw=235&tx=74&ty=106&sig=114437788443961788304&page=1&tbnh=134&tbnw=147&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Gotick vitr

Po zhldnut obrzk se mete vrhnout na vlastn tvorbu. Jako motivace me slouit nadchzejc kol: Nejdv si obrzek vytisknte (viz. snmek 12) Doplte bl msta na obrzku svm vlastnm eenm technikou vitre. Prozatm svj npad jen nakreslete, poppad pouijte anilinov i akvarelov barvy. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Gotick vitr

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Kreativn st

Ve sv vlastn innosti vyuij veker informace, kter ses dozvdl.Udlej si nvrh svho vlastnho okna v malm mtku.Potom peve svj npad do techniky vitre.Zde se dozvte, co vechno budete pi prci potebovat:http://www.vytvarnetechniky.cz/vitraze-tiffany/vitraze-zaklady.php

Zde zhldnte vrobu pomoc tiffany vitre a postup aplikujte na svj kol:http://www.youtube.com/watch?v=CT9RLi9nqIA&feature=player_embedded#!

VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Citace zdroj

MIZERA, Krysztof. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozeta_Pary%C5%BC_notre-dame_chalger.jpg WEGLINDE. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Davis_window_Ardkinglass.JPG?uselang=cs CORADO, Pedro M. Martinz. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Chartes_%281979%29.jpg?uselang=cs VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501Citace zdroj

GIEL, Immanuel. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canterbury_Cathedral_01.JPG GFREIHALTER. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhens_St.Theresia_Masswerkfenster379.JPG?uselang=cs GLENN, Martina. Gotika [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67 UMLECK SKLENSTV JIIKA-COUFAL. O viti [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupn na WWW: http://www.vitraz.cz/o-vitrazi GRAHAM-DIXON, Andrew. Umn, Velk obrazov prvodce. Bansk Bystrica: Euromedia Group, 2008, ISBN 978-80-242-2663-7. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/WiAutorem materilu a vech jeho st, nen-li ureno jinak, je Mgr. Petra Widenkov. CZ.1.07/1.5.00/34.0501