m2m_jak osadzic reklame

of 7 /7
Jak osadzić reklamę?

Upload: programpartnerskimoney2money

Post on 21-Jul-2015

97 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: M2M_jak osadzic reklame

Jak osadzić reklamę?

Page 2: M2M_jak osadzic reklame

2

01Informacjeo kreacjachreklamowych

Kreacje reklamowe to jeden z najważ-niejszych elementów przekazu marketin-gowego, również w internecie. W sieci bardzo dużą popularnością cieszy się reklama typu display, czyli reklama graficzna. Nieustannie powstają nowe jej rodzaje – internet pod tym względem odznacza się bardzo dużą elastycznością. Kolejne formaty reklamowe tworzone są na potrzeby określonego produktu czy konkretnej kampanii. Zanim rozpocznie się polecanie produktów w programie partnerskim, warto poznać przynajmniej część z nich, tych najczęściej występują-cych, które niejednokrotnie okazują się także najbardziej skuteczne.

Graficzne kreacje internetowe ze wzglę-du na to, czy występuje w nich animacja czy nie, możemy podzielić na:• kreacje statyczne (np. w formatach

jpg czy png),• kreacje dynamiczne (np. w formacie swf).

Zarówno kreacje statyczne, jak i dyna-micznie, mogą mieć różne wymiary. Ich wysokość i szerokość pozwala dokonać kolejnej klasyfikacji. To kryte-rium wyróżnia kilkadziesiąt formatów, przytoczmy kilka z nich: • button: 150 x 100 px lub 300 x 100 px• banner: 468 x 60 px• billboard: 750 x 100 px, • double billboard: 750 x 200 px,• tripple billboard: 750 x 300 px• rectangle: 300 x 250 px• skyscraper: 120 x 600 px• halfpage: 300 x 600 px

Zazwyczaj waga tych kreacji nie prze-kracza 40 kb.

www.money2money.com.pl

Page 3: M2M_jak osadzic reklame

3

02Informacjeo kreacjachreklamowych

www.money2money.com.pl

W Money2Money dostępne są różne formy reklamowe, przygotowywane przez poszczególne instytucje finanso-we czy pozafinansowe, które polecają swoje produkty w naszym programie. W większości bezpośrednio przekierowują do strony prezentacyjnej danego rekla-modawcy.

Afilianci Money2Money mają dostęp do wielu różnych form, przy czym najczę-ściej są to: • billboard: 750 x 100 px• double billboard: 750 x 200 px• rectangle: 300 x 250 px• skyscraper: 120 x 600 px

Page 4: M2M_jak osadzic reklame

02Informacjeo kreacjachreklamowych

www.money2money.com.pl

4

Page 5: M2M_jak osadzic reklame

5

03Jak to działa?Krok 1

W programie Money2Money reklamy można pobrać w panelu Partnera (zakłada kreacje reklamowe).

Klikamy: „KREACJE REKLAMOWE”, następnie na „WYGENERUJ KOD” i przechodzimy do wyboru: produktów, które będziemy polecać oraz rodzaju reklam, którymi będzie-my je promować. Możemy także określić reklamy wg kanału sprzedaży, czyli z kon-kretnej instytucji finansowej.

www.money2money.com.pl

Page 6: M2M_jak osadzic reklame

03Jak to działa?Krok 2

www.money2money.com.pl

6

Następnie klikamy: „Wyświetl listę reklam” oraz „Generuj” i zaprezentowany kod reklamy bądź puli reklam wstawiamy na swoją stronę www. 

Page 7: M2M_jak osadzic reklame

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Masz wątpliwości? Pytania?