magritte zoekt redacteurs

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

715 views

Category:

Travel

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. GEZOCHT: SURREALISTISCHE REDACTEURS MAAK JE EIGEN TIJDSCHRIFT OVER MAGRITTE WiljijkennismakenmetdebolhoedofpijpvanMagritte?Wiljedeironievanzwevende alledaagseobjectenbegrijpen?Wiljijzelfassociren,experimenterenencreren? NeemdanmetMoossenAmuseeVouseenduikindewereldvandesurrealisten.Kruip injepen,surfophetnet,gametjecameraopstapenmaaksamenmetonseen magazinemetalsthemadedroomwereldvanhetabsurde,cynischeenironische.Een tijdschriftvan,voorendoorjongeren.Desurrealistenbinnenstebuitengekeerd,ophun kopgezet,gemixtengecentrifugeerd,versnipperd,geraspt,gestriptengestroopt. Benjijtussen16en20jaaroudenwiljijdeeluitmakenvanonsredactieteam,steljedan nukandidaat.StuuronseenkortCV+eenschriftelijkemotivatie+eenindicatievan welkeredactieroljijjezelfzietspelen+jetroevenomspelertemogenzijninonsteam. Simplecommebonjour. Deadline:15mei2009 Startmoment:woensdag20mei,17.3019.30u,stapelhuisstraat15,3000Leuven(op5 minutenwandelenvanhetstation).Tijdenshetstartmomentleggenwijaanjouuitwat hetprojectpreciesinhoudtenwatwevanjeverwachten.Jijlegtaanonsuitwaaromjij onmisbaarbentoponzeredactie. Emailnaar:annemie@amuseevous.be EeninitiatiefvanMoossvzwinsamenwerkingmetAmuseeVousvzw,KoninklijkeMuseavoorSchone KunstenvanBelgi.MetdesteunvanhetFondsIrneHeidebroekenElianevanDuyse.