noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social...

of 27 /27
Noordelijk congres ‘De toekomst van vrijwilligerswerk’ MEER DIVERSITEIT IN VRIJWILLIGERS Joost van Alkemade directeur NOV 03-03-2020

Author: others

Post on 05-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Noordelijk congres

‘De toekomst van vrijwilligerswerk’

MEER DIVERSITEIT IN VRIJWILLIGERS

Joost van Alkemade directeur NOV 03-03-2020

Page 2: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Kengetallen vrijwillige inzet

49% van de bevolking ( 15+)

1 miljard vrijwilligersuren

Sport 15%, scholen 11%, jeugd

en zorg 9% ….

Evenveel vrouwen als mannen; sector verschillend

Van de lager opgeleiden 31% actief, universiteit 62%

35-45 jaar meeste vrijwilligers, 55+ de meeste vrijw. uren

Leeftijdsfase gekoppeld:

jongeren in jeugdorg. en sport, 35-45jr in onderwijs, 55+ zorg en kerk.

Page 3: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Onderzoeken

• Aantal mensen redelijk gelijk

• Veel grotere diversiteit in binding en inzet

• Gemiddeld 4 uur per week aan vrijwilligerswerk. (2006- 6 uur p/wk).

• Grote verschillen: 1/3 besteedt minder dan één uur per week aan vrijwilligerswerk

• De gemiddelde tijdsbesteding verschilt per generatie:

65+ : 5,4 u p/wk,

65- 3,7 u p/wk

Page 4: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Hoe organiseer je vrijwilligers?

Seizo

en

vrijwilliger

Vaste kracht

‘EENHEIDSVRIJWILLIGER’

Page 5: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Ieder voor zich e/o gezamenlijk werven

Page 6: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

“Vrijwilligen met het gezin”

Nieuwe wegen vinden

Page 7: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

NOG-NOOIT vrijwilliger

• Verleiding & druk • Gewoon vrijwilligerswerk

laten doen, zonder dat zo te noemen

• Samenwerking • Student vrijw. • MDT jongere • Werknemer • Tegenprestatie • Inburgeraar

• Geef rolmodellen uit de eigen omgeving/groep

NU-NIET Vrijwilliger

• Functioneel organiseren • Ga in onderhandeling

over

• Bereidheid

• Bekwaamheid

• Beschikbaarheid

• Plaats en tijd onafhankelijk maken

Toegang tot de ongebruikte ‘vrijwillige energie’

Page 8: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Jongeren & VrijwilligersWERK

van VRIJWILLIGERSWERK naar levensverhaal:

Wat wil jij betekenen voor…. …….

Page 9: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Jongeren in de Maatschappelijke

Diensttijd

WERVING

jongeren face-to-face werven

Jongeren zelf ambassadeur zijn > Lokale media >Vlogs maken en delen op

social media.

Een jongerenpanel

Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Community bouwen; één keer per week samen eten

Juist beeld geven van MDT zodat jongeren de juiste verwachtingen hebben.

Page 10: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Jongeren in de Maatschappelijke

Diensttijd 2

Beloning Eigen ontwikkeling & betekenis voor de doelgroep

Certificaat > Soms meerwaarde, soms niet

Organiseer een ‘Uitreik ceremonie”

Andere vormen en maatwerk in belonen: ‘netwerk opbouwen’, ‘samen eten’, waardering geven, jongeren podium geven

Standaardbeloning en maatwerkbeloning naast elkaar staan

Begeleiding Laat de regie bij jongeren, zij geven aan wat ze nodige hebben

een vast maatje/MDT-coach.

Begeleider op de werkplek die nabij is

Page 11: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

92% plezier

Page 12: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Duurzame waarden in het leven

Page 13: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Toekomst: Basishouding vrijwillige inzet verschuift: kleinere groep “plichtsgetrouwen” en sterke toename van de pragmatische burger.

Het belang van de (goede)organisatie van vrijwilligers(werk)

Erkenning en waardering

Het serieus nemen van vrijwilliger: Sociale aspecten: van elkaar leren, het contact tussen vrijwilligers

Page 14: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Meerjarig programma Nationaal Jaar Vrijwillige inzet

2020-2022

NJ 2021

Page 15: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Meerjarig programma

• 2020 agendering > Vrijwilligersorganisaties, Centrales, Gemeenten, Onderwijs, bedrijfsleven

• 2021 Nationaal Jaar > events, media, lokaal en landelijk

• 2022 Doorzet aantrekkelijkheid organiseren en behoud van mensen

Page 16: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Brede aanspraak

Vrijwilligerswerk is middel, inzet is breder:

‘MENSEN maken NEDERLAND’

Nationaal Jaar Vrijwillige inzet

Page 17: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Kansen creëren:

Bereidheid Bekwaamheid

Beschikbaarheid

Sector zet sector in beweging

Organisaties

Kansen creëren:

Bereidheid Bekwaamheid

Beschikbaarheid

Mensen

Mensen vragen mensen

• Campagne • Meer mensen naar vrijwillige

inzet • Andere vormen van vragen • Zichtbaar maken dat je

vrijwilliger bent • Zichtbaar maken dat je

gevraagd wil worden • Zichtbaar maken dat je

gevraagd bent

Mensen maken Nederland Nationaal jaar Vrijwillige inzet 2021….. en verder

• Vrijwilligersorganisaties en -centrales

• Onderwijs • Overheid (als werkgever) • Werkgevers- en

werknemersbonden • Bedrijfsleven (MVO en

MBO) • Maatschappelijke fondsen

Page 18: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Patronen van succesvolle verenigingen (KNVB)

Bestuur = gericht op de leden

Bestuur heeft overzicht in de taken, rollen en het resultaat

De juiste persoon op de juiste plaats

Positieve cultuur, familiair

In contact met de omgeving

Page 19: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Toegevoegde waarde van vrijwilligers

Hoe & wat breng je in beeld?

Page 20: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

De BEDOELING centraal WAARTOE doe je het!!

De BEDOELING Smal> NOV: belangenbehartiging van het vrijwilligerswerk Hoger doel> NOV versterkt organisaties in de zingeving van mensen voor een betrokken samenleving

Page 21: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Vacature ………of verleiden

Wij zoeken:

bestuursleden voor de lokale omroep

Noord Holland

Het bestuur vergadert drie keer per

maand. De programma’s worden door

de verschillende werkgroepen gemaakt

beter

Bent U op zoek naar:

- een nieuwe uitdaging;

- veel contacten met mensen op allerlei

plaatsen;

- werk dat aansluit bij uw ervaring in de

media?

Wij bieden u een interessante

bestuursfunctie bij de lokale omroep aan!

Page 22: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

Pakkende tekst

Page 23: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

ZELFROOSTEREN Voorbeeld ANWB Automaatje

Page 24: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

MOTIVATIEMIX VRIJWILLIGERSWERK

Het is Juist: het vrijwilligerswerk draagt bij aan een betere wereld, een goed doel: het hoort.

Het is Leuk: het vrijwilligerswerk is in zichzelf leuk om te doen: ‘prettige spanning’

Het loont: Het vrijwilligerswerk levert iets op: CV, kennen van mensen.

Page 25: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

MATCH MET ELKE VRIJWILLIGER -

Vrijwilligerskwadrant

(oudere)VRIJWILLIGER

ONDERNEMER

VEILIGHEID

REGELAAR

UITDAGING /RISICO

STIMULATOR

DIENSTVERLENER

IK GERICHT WIJ GERICHT

Page 26: Noordelijk congres toekomst van vrijwilligerswerk’ › wp-content › uploads › ... · social media. Een jongerenpanel Contact met verwijzers: scholen, jongerenwerk, reclassering,

De uitdaging

“De taak die bij je past of wat je past wordt de taak”