ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; opintoluotsi ammattikäytössä

of 38 /38
rv/2000 Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä Raimo Vuorinen, Opintoluotsi –projekti Oped –seminaari Joensuu 28.11.2000

Upload: candie

Post on 13-Feb-2016

48 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä. Raimo Vuorinen, Opintoluotsi –projekti Oped –seminaari Joensuu 28.11.2000. Tarkasteltavia teemoja:. Ohjaajan roolin muutoksesta… Informaatio- ja kommunikaatioteknologian sovelluskohteita ohjauksessa… - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

rv/2000

Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

Raimo Vuorinen, Opintoluotsi –projektiOped –seminaari

Joensuu 28.11.2000

Page 2: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

2rv/2000

Tarkasteltavia teemoja:

• Ohjaajan roolin muutoksesta…• Informaatio- ja kommunikaatioteknologian

sovelluskohteita ohjauksessa…• Internetin mahdollisuuksista - ohjaajan

työtä tukevista kotisivuista…• Opintoluotsi –projektista…• Opedin ja Opintoluotsin synergiaetuja?

Page 3: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

rv/2000

1. Ohjaajan roolin muutoksesta ja Internetin käytöstä

ohjauksessa…

Page 4: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

rv/2000

Holistisesta ohjausmallista…

Kommentteja vastuunjakoon ja kokonaissuunnitteluun…

ks. artikkeli Watts & Esbroeckhttp://www.careers-journal.com/june98/ap5.html

Page 5: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

5

Opiskelija/ryhmä

Opettaja

Osin opettaja

1. taso

2. taso

3. taso

Opp

ilaito

ksen

sisä

inen

ohja

ukse

n as

iant

untij

aEi opetukseen liittyvänä

ohjauksena

Opp

ilaito

ksen

ulko

puol

inen

ohja

ukse

n as

iant

untij

a

Henk

ilöko

htai

nen

ohja

us

Urasuunnittelun ohjaus

Oppimisen ohjaus

Ohjauksen työnjako(Esbroeck & Watts 1998)

Page 6: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

6

Ohjausalanammattilaiset

Koko amk:n henkilöstö

Watts: ”Open professional model in guidance”- lähtökohtia ohjauksen vastuuta koskevalle keskustelulle amk:ssa

Holistinen malli,vrt. ed. kalvo

Page 7: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

7rv/2000

Ohjauksen kokonaissuunnittelu amk:ssa

• mallin kehittely vuosina1996 – 1998– Espoo-Vantaan amk– Kajaanin amk– Tampereen amk– Mikkelin amk– Turun amk

Page 8: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

8

Organisoitu oppimisympäristöOpiskelijanoppimispolku

Opiskelijoiden motiivien ja ohjaustarpeiden analyysi

Henkilöstön asiantuntijuus ja täydennyskoulutus

Ohjauksen toimintastrategiat

AMK:n kokonaistrategiatsekä koulutuksen alueelliset ja kansalliset strategiat

ArviointiToimintapolitiikka

Organisoitumisen kokonaisratkaisut,metodiset ratkaisut

Opintojenaloitusvaihe

Opintojen etenemisvaihe

Opintojen päättövaihe

SeurantaOhjaus ennenopintoja

”Top

-dow

n &

Bot

tom

up”

Page 9: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

9rv/2000

Haasteita

• Ohjauksen kasvava kysyntä• Teknisten sovellusten

kustannustehokas hyödyntäminen

Page 10: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

10rv/2000

Peruskysymyksiä:• Ketä palvelemme?• Mitkä ovat palvelujen käyttäjien

motiivit ja tarpeet?• Miten välitämme käyttäjille

tarkoituksenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti? (vrt. Sampson 2000)

Page 11: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

11rv/2000

Kasvava kysyntä

• Perinteisen yksilökeskeisen ohjauksen rinnalla ohjauksellista asiantuntijuutta tarvitaan ohjauksellisen tiedon hallintaan ja ohjaavien ympäristöjen rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä (vrt. OECD 2000)

Page 12: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

12rv/2000

Verkkopohjaiset oppimisympäristöt - haasteita ohjauksen kokonaissuunnittelulle ?- pedagogisen tuen ja ohjauksen suhde ? - pedagoginen tuki ja ohjaus koko opiskeluprosessille?

Page 13: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

13rv/2000

Kohteita ICT-sovelluksille ohjauksessa:

• Opiskeluun liittyvä välitön tiedonhankinta verkostoista, • Verkkopohjaiset opiskeluympäristöt• Koulutusta sekä opiskelua koskeva tiedotus- ja

neuvontatoiminta,• Henkilökohtaisten opinto-ohjelmien suunnittelu sekä

etenemisen seuranta ja arviointi • Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa• Ohjauksen kokonaisuuden hallinnointi• Toiminnan suunnittelu ja itsearviointi

Page 14: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

14rv/2000

Tekniset haasteet

• Palvelujen suunnittelu

• Palvelujen saavutettavuus

• Teknisten sovellusten integroiminen jo olemassa oleviin palveluihin

• Fragmentoituneen suunnittelun sijasta palvelujen kokonaissuunnittelu keskeistä

Page 15: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

15rv/2000

Sisältöulottuvuus suunnittelussa:

• Ammatillisen kehityksen teoriat - Mitä opiskelijan tulisi tietää?

• Tyypillisiä tiedon tarpeita– Opiskeluvaihtoehdot– Siirtyminen työmarkkinoille– Läheisten merkitys– sukupuolen merkitys, yksilölliset

mahdollisuudet ….

Page 16: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

16rv/2000

Prosessiulottuvuus suunnittelussa:

• Ammatillisen kehityksen teoriat - Mitä opiskelijan tulisi tehdä?

• Ongelma - liialliset tai puutteelliset palvelut tarpeisiin nähden

• Valmiuksien arvioiminen - palvelujen mitoittaminen havaittuihin tarpeisiin

• Autonomia ja itseohjautuvuus tavoitteina

Page 17: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

17rv/2000

2 Internetin käyttö ohjauksessa

• Olemassa olevien omien mahdollisuuksien ja ongelmatilanteiden yksilöinti

• Tiedon etsintä • Tiedon hankkiminen • Kommunikaatio muiden kanssa

Page 18: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

18rv/2000

Internetin etuja ohjauksen saatavuuden kannalta• Tarpeesta johtuvia tekijöitä

– palvelut haja-asutusalueille– palvelut liikuntaesteisille– Anonymiteetti voi rohkaista

palvelujen hakemiseen – tuki etäopiskelulle

• Käyttömukavuus– palvelut myös virka-ajan ulkopuolella– palvelujen hyödyntäminen myös kotoa käsin

Page 19: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

19rv/2000

3. Opintoluotsi -projektista- internetissä toimiva

opiskelun tieto- ja neuvontapalvelu

Page 20: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

20rv/2000

Opintoluotsin tavoitteita• edistää elinikäistä oppimista• tukee tietoyhteiskuntataitojen hankkimista • tarjoaa väylän kattavaan koulutustietoon ja

neuvontaan yhden www-osoitteen kautta• kaikille suomalaisille suunnattu• palvelee myös koulutusneuvonnan

ammattilaisia ja oppilaitoksia

Page 21: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

21rv/2000

Opintoluotsin osat

• Opiskelun tieto- ja neuvontapalvelu• Oppilaitosten www-tukipalvelu• Ohjauksen ja neuvonnan

ammattilaisten www-palvelu

Page 22: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

22rv/2000

3.1 Opiskelun tieto- ja neuvontapalvelu

• Koulutustarjonnan hakupalvelu– kattaa kaiken julkisen valvonnan alaisen koulutuksen

• Opiskelun neuvontapalvelu– koostuu palveluun sisäänrakennetusta tuesta, www-

neuvojista sekä opintoneuvojien ja muiden asiantuntijoiden verkostosta

• Oppimisympäristö– sisältää verkko-opintoihin johdattavaa materiaalia ja

harjoituskursseja sekä verkkokursseja tietoyhteiskuntataidoista

Page 23: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

23rv/2000

Palvelun portaisuus• ITSEPALVELU

• SISÄÄNRAKENNETTU TUKI– tietomateriaalin toimitustyö– sivuston rakenteen suunnittelu– profiloidut palvelut– itsearviointivälineet

• HENKILÖKOHTAINEN TUKI– henkilökohtainen neuvonta– keskustelufoorumit– oma työpöytä

Page 24: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

24rv/2000

Itsepalvelu ei tarkoituksenmukaisen ratkaisu, jos…

• käyttäjä tunnistaa olevansa ongelmatilanteessa, mutta ei tunnista tarpeitaan

• käyttäjällä epärealistisia mielikuvia internetin mahdollisuuksista

• käyttäjä hämmentyy tiedon tulvasta

• käyttäjällä on vaikeuksia tarkoituksenmukaisen tiedon valinnassa

Page 25: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

25rv/2000

Itsepalvelu ei tarkoituksenmukaisen ratkaisu, jos…

• käyttäjä on epävarma, miten käyttää tietoa

• käyttäjä on epävarma palveluun sisäänrakennetun tuen eri vaihtoehdoista

• käyttäjä ei kokonaan ymmärrä sivustossa käytettyä tekstiä

• käyttäjällä on vaikeuksia päästä verkkoon

(Sampson 2000)

Page 26: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

26rv/2000

Käyttäjäperustaisen sivuston rakenne

• Eri käyttäjäryhmien tarpeiden yksilöinti helpottaa sivustoon koottavien resurssien valikointia

• Linkit helpottavat tiedon paikantamista

• Resurssien luokittelu helpottaa sivustoon kootun tiedon käyttöä

Page 27: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

27rv/2000

3.2 Oppilaitosten www-tukipalvelu• edistää Opintoluotsin hakupalvelun

toimivuutta yhteistyössä oppilaitosten kanssa

• oppilaitosten www-sivujen kehittämisen tuki

• oppilaitosten ja koulutushallinnon intranet• yhteistyö koulutukseen liittyvien

verkkopalvelujen kanssa

Page 28: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

28rv/2000

3.3 Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten www-palvelu;

Asiantuntijaluotsi.net• personoitu käyttöliittymä ammattilaisten

käyttöön• tukea Opintoluotsin käyttöön työvälineenä• ammattitaidon ylläpidon ja kehittymisen tuki• välineitä verkostoitumiseen

Page 29: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

29rv/2000

Asiantuntijaluotsin sisältöalueita

• Opintoluotsi ohjaajan työvälineenä • Ohjausta tukevia tietoja ja palveluja• Ohjaajan ammatillinen kasvu• Verkostotyö ohjauksessa• Ohjauksen tulevaisuuden näkymiä ja

työmuotoja

Page 30: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

30rv/2000

Opintoluotsi ohjaajan työvälineenä

• Ammattilaisille suunnattu Opintoluotsin sisään rakennettu käyttökoulutus

• Vuorovaikutuskanava Opintoluotsin kehittämiseen

Page 31: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

31rv/2000

Ohjausta tukevia tietoja ja palveluja

• Yhteys opintoluotsin hakupalveluun• Tukiaineistoja erilaisissa ohjaustilanteissa

työskentelyyn• Tukiaineistoa eri asiakasryhmien ohjaukseen• Ohjauksen kokonaissuunnittelun tukimateriaali• Ohjauksellisia konsultaatiopalveluja • Ohjausta tukeva hallinnollinen tieto

– Ohjausta tukeva säädöskokoelma– Ajankohtaiset tiedotteet

Page 32: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

32rv/2000

Ohjaajan ammatillinen kasvu

• Perustietoa ohjausalasta, kontekstit• Ammatillinen kasvu ja ammattitaidon

ylläpito• Ohjauksen perus- ja täydennyskoulutus • Ohjausta koskeva tutkimustieto• Ohjaukseen liittyvien linkkien arviointia• Ohjausalan projektitietokanta• Lupaavat käytänteet

Page 33: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

33rv/2000

Verkostotyö ohjauksessa

• Ohjausalan asiantuntijarekisteri• Ohjaukseen liittyviä

keskustelulistat• Ohjausalan

yhteistyöorganisaatioita

Page 34: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

34rv/2000

Ohjauksen tulevaisuuden näkymiä ja työmuotoja

• Linkit ohjausta ja sen tulevaisuutta ”tangeeraavaan” keskusteluun ja tutkimukseen

• Uusien työmuotojen arviointia

Page 35: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

35rv/2000

3.4 Projektin toteutus• TOIMIJAT

– Rahoittaja: ESR– Projektin ohjaaminen ja seuranta: Opetusministeriö– Projektin koordinointi: Helsingin yliopisto– Projektin käytännön toteutus:

• Helsingin yliopisto• Tampereen yliopisto• Jyväskylän yliopisto• Oulun yliopisto• Uusmedia-alan yritys: tekninen ja visuaalinen toteutus• laaja yhteistyöverkosto: koulutusalan hallinto ja käytännön

toimijat

Page 36: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

36rv/2000

Projektin toteutus

• AIKATAULU– suunnitteluvaihe: syksyyn 2001 asti– tiedotus 2001 alkaen– pilotti-sivusto avautuu: syksy 2001– pilottivaihe: 2001- 2003– vakiintumisvaihe: 2003 - 2006

Page 37: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

37rv/2000

Keskeisiä kysymyksiä:

• ARVIOINTI– tutkimus– käyttäjien palaute

• JATKUVA KEHITTÄMINEN• PALVELUN SAATAVUUS• YHTEISTYÖ, VERKOSTOT• ERILLISPROJEKTIT• KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN

YHTEISTYÖ

Page 38: Ohjaajan työtä tukeva kotisivusto; Opintoluotsi ammattikäytössä

38rv/2000

Lisätietoja

http://www.palmenia.helsinki.fi/opintoluotsi&

[email protected]