millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

of 40 /40
Eija Rautakorpi työllisyyspäällikkö, KM [email protected]

Upload: questa

Post on 16-Jan-2016

33 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eija Rautakorpi työllisyyspäällikkö, KM [email protected]. Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?. PSYYKKINEN SAIRASTUMINEN ”Pelkään tulevani hulluksi Kummalliset ajatukset pyörivät päässäni Herään yöllä, enkä tiedä kuka olen ja missä olen En tiedä mitään - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Eija Rautakorpi

työllisyyspäällikkö, [email protected]

Page 2: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

PSYYKKINEN SAIRASTUMINEN

”Pelkään tulevani hulluksi

Kummalliset ajatukset

pyörivät päässäni

Herään yöllä,

enkä tiedä kuka olen ja

missä olen

En tiedä mitään

Kauhistuttavan hetken ajan,

vain olematta kukaan.”

Päivi Rissanen

Page 3: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Psyykkisten sairauksien luonne

”Minä olen” –sairaus

Oletus:

Sairauden ajatellaan määrittelevän ihmisen koko persoonaa ja olemista; myös kuntoutujat itse usein ajattelevat näin

Page 4: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Masennus –kansantautimme?

arvioiden mukaan n. 5%:lla väestöstä on kliinisesti merkittävä masennustila: naisista 8% ja miehistä 4% on kokenut vakavan masennusjakson (Terveys 2000 tutkimus)

Eniten vakavan masennuksen kriteerit täyttävää masennusta esiintyy 18-29 -vuotiaiden ikäryhmässä: naiset 18% / miehet 6%) (Terveys 2000 tutkimus)

Page 5: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Nuoret mielenterveyskuntoutujat ammatilliseen kuntoutuksen Mielenterveyssyistä

myönnetään vuosittain noin 8000 työkyvyttömyyseläkettä: näistä puolet masennus –diagnoosin vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeistä kolmannes myönnetään

alle 35-vuotiaille.

Page 6: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Sairastuminen vaikea trauma keskeinen ahdistava kysymys: ”mitä elämästäni voi enää tulla?”

Hoito – kuntoutus – kuntoutuminen

Sairastumista ei voi hävittää itsestä pois: hyväksyminen, ettei tapahtunutta voi muuttaa

Voinnin vaihtelut osa psyykkistä sairastumista

Page 7: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Diagnoosia tulisi pitää ihmisen sen hetkisen elämän ja elämäntilanteen kuvauksena.

Diagnoosin saaminen voi selkiyttää tilannetta, mutta se ei ennusta sairauden seurauksia.

Page 8: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

1. on muutosta vastaanottavasta ja riippuvaisesta potilaan roolista aktiiviseksi toimijaksi omassa elämässä

2. on yleensä vuosien prosessi: potilas, toipilas, kuntoutuja, kuntoutunut

Mielenterveysongelmista kuntoutuminen

Page 9: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

on syvästi henkilökohtainen

muutosprosessi, jossa

ihmisen

• asenteet

• tunteet

• elämän päämäärät

• toimintatavat

• taidot

• roolit muuttuvat

Mielenterveysongelmista kuntoutuminen

ON UUDENLAISEN SISÄISEN PUHEEN MUODOSTUMISTA

Page 10: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

”Mitä on mielenterveys?

Puhumme usein ”normaaliudesta” mielenterveyden vastakohtana. Normaalius määräytyy usein yksilöllisten kokemusten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten vaateiden mukaan.Meillä on jokseenkin jokaisella erilainen käsitys normaaliudesta.

Kuka sen määrittelee ja missä kulkee raja? ”

Page 11: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mielenterveys ja opiskelu

Mielenterveys on henkistä hyvinvointia ja toimintakykyä

Mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö on hyvä ympäristö kaikille

Mielenterveyden tukeminen on oppilaitoksessa jokaisen tehtävä

Page 12: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mitä näen?

erilaisuuttayksilöllisyyttä

Ongelmai-suutta

sairautta

Page 13: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mihin tarvitsen diagnoositietoutta?

Tavallisimmat mielenterveyden häiriöt:

Neuroosit (pelko-, pakko- ahdistusneuroosi)

Psykoosit (vakava tunne-elämän häiriö)

Persoonallisuushäiriöt (häiriöt minä –kuvassa)

Mielialahäiriöt (masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö)

Page 14: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Oireita ja merkkejä mielenterveyden häiriöistä Ahdistunut, pelokas, vetäytyvä Menee helposti lukkoon Pakko-oireinen: pikkutarkka, muodollinen,

jäykkä, toistaa asioita Epäluuloinen, tulkitsee asioita väärin Aloitekyvytön, apaattinen, hajanainen Keskittymisvaikeuksia Oppimisvaikeuksia Kielen ja puheentuottamisen vaikeuksia Käyttäytymisen muuttuminen (maanisuus –

masennus)

Page 15: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mielenterveysongelmat ja oppimisen suhde

A) AHDISTUS JA TARKKAAVUUS-ONGELMAT

Oppiminen vaikeaa Huomion

suuntaaminen vaikeaa

Kognitiiviset häiriöt

B) MASENNUS

Energian puute Jaksaminen Kognitiiviset häiriöt

Page 16: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mielenterveysongelmat ja oppimisen suhde

VAIKEAT MIELENTERVEYS-ONGELMAT (PSYKOOSI, VAKAVA-ASTEINEN MASENNUS)

Oppimisen prosessit eivät aina käynnisty lainkaan

Page 17: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Kognitiiviset häiriöt

Toiminnanohjaus Abstraktin ajattelun häiriöt Muistin vaikeudet Stressin sieto Havaitsemisen häiriöt ”Jähmeys” Kielelliset vaikeudet

Page 18: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Toiminnanohjaus

Aloitekyky Ajan hahmottaminen Suunnittelu ja organisointi Tarkkaavaisuuden suuntaaminen Oman toiminnan arviointi Itsensä motivointi

Page 19: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Kun mitään ei näytä tapahtuvan…Hyvän aikomuksen näkeminen

Mihin kiinnitämme huomiota?

LOPPUTULOSYRITYSHYVÄ AIKOMUS

Page 20: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Mitä kuulen, sen unohdan.

Mitä näen, sen ymmärrän.

Mitä teen, sen muistan

Page 21: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Koulutuksessa tärkeäksi koettuja elementtejä

1. Retket, elämykset ja liikunta

2. Elämän tarkoituksen ja arvojen pohtiminen

3. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

4. Oppiminen ja uusien asioiden käsittely

5. Ryhmän tuki ja yhdessäolo

6. Itse tekeminen ja ryhmätyöskentely

Lähde: Jouni Puumalainen ja Eija Rautakorpi: Olen menossa valoisampaan suuntaan – Työllistymisjakson ja kuntouttavan koulutuksen yhdistäminen seurantatutkimuksen valossa. Mielenterveyden keskusliitto. 2007.

Page 22: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Vakavasta masennuksesta kuntoutuva

Ohjatessa tärkeää: - Pienet onnistumiset, rohkaisu, kannustus - Oman panoksen merkitystä ei usein

huomata ilman selkeää alleviivausta - Rohkaise ilmaisemaan todellisia tarpeita:

mitä haluat, mitä et halua - Opiskelija ei aina kykene ilmaisemaan

omaa osaamattomuuttaan, vaan haluaa tehdä hyvän vaikutuksen

Page 23: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Psykoositasoisista häiriöistä kuntoutuva

Ohjatessa tärkeää stressitason matalalla pitäminen

häiriötekijöiden minimointi ei liikaa uutta kerralla uudet ihmiset stressitekijä opiskelijan kanssa neuvotellen etsitään

stressittömimmät työtavat

Rohkaisu, alkuun saattaminen tärkeää

Opiskelijan tilanteen ymmärtämistä helpottaa, jos hän itse kertoo mahdollisista opiskelua haittaavista oireista

Page 24: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Pienet askeleetjohtavat suureen muutokseen

Haaste kerrallaan…Haaste kerrallaan…Askel kerrallaan…Askel kerrallaan…Katse riittävän pitkälläKatse riittävän pitkällä!!

Page 25: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva

opiskeluympäristö?

Mitä opiskelijalta ja opettajaltavaaditaan?

-Mikä on normaalia?-Mikä opiskelijan

erityistarpeet huomioivaa?

- Mikä voisi hyödyttää kaikkia?

Ryhmätyö

Page 26: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

1.Yhteisöllisyys asenteena

•oppilaitoshenkilökunta ja opiskelijat näkevät yhteisöllisyyden merkityksen henkiseen hyvinvointiin ja oppimisen tuloksiin: pienten tekojen kautta suuriin tuloksiin

Page 27: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva

opiskeluympäristö?2.

Fyysinen ympäristö

• yhteisöllisyyden tunnun huomioiminen rakennuksissa ja luokissa

Page 28: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva

opiskeluympäristö?3.

Tukipalvelujen näkyvyys ja normalisointi- avoimuus

-tiedonsaanti- kyky kuunnella (aikaa)

Page 29: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opettajalta vaaditaan

Asioiden toistamista

Asioiden kirjaamista taululle tai

fläpille

Useiden oppimiskanavien

hyödyntämistä (visuaalisuus,

auditiivisuus, kinesteettisyys)

Page 30: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opiskelijalta vaaditaan

Omaan oppimistyyliin tutustumista Muististrategioiden oppimista Havaitsemisen vaikeuksista

kertomista opettajalle Rajojen asettamista omalle

jaksamiselle

Page 31: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Luottamus, avoimuus Ei salailua, häpeän tunnetta Luonteva suhtautuminen mielenterveyden

ongelmiin Tunne kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta

”Mä koin että mä en pärjää toisten mukana ja muuta. Ja mä sitten pari kertaa lähin kesken tuntia pois ja vähän niinku itku kurkussa. --- Mä taas jotenkin koin ett mä en uskaltanut kysyä kun jotakin opetettiin, jos mä en heti ymmärtänyt sitä. Mä koin sillä tavalla ett mä niinku hiastan niitä sitä oppimista tai opettamista. Mutta mä sain silleen sellasta hyvää palautetta, että pitää ihan rohkeesti nostaa käsi ylös ja vaikka sanoa ett tuu auttaan. Tää opettaja suhtautui ihan hyvin.”

Page 32: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Itsearvostuksen tukeminen

”Mull on ollut hirvee hätä, että miten mä jaksan tän loppuun asti ja on täytynyt ajatella hirveen kauas, että entäs sit, miten mä sen jaksan, herranjestas, jaksanko minä, pystynkö. Ett ei niinku oikeen oo jaksanut luottaa omiin kykyihin välillä. Miettii, että kauheeta, jos ei jaksakaan enää.”

Opiskelijan oma käsitys itsestään ennustaa parhaiten menestymistä opinnoissa

Rohkaisu, kannustus Arkinen keskustelu, läsnäolo, kuuntelu Aitous: kuntoutujilla usein erityinen

herkkyys aistia tunneilmapiiriä

Page 33: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Palaute

Osaamisen alleviivaamista,

Omat taidot usein aliarvioidaan

Turvallisuus, selkeys, ennustettavuus

Kun oma sisäinen maailma on pirstaleinen,

tärkeää, että ulkoinen ympäristö on

ennustettava

Ahdistus ja jännittäminen sitovat voimia

Page 34: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opettajan/ ohjaajan sudenkuoppia

Liiallinen ymmärtäminen Joustavuutta ja ymmärtämistä vaaditaan, mutta yhtä

lailla jämäkkyyttä ja sopimuksista kiinni pitämistä Sairaudella osataan myös hakea lisävapauksia:

”Musta tuntu, että mä ehkä ymmärsin joskus vähän liikaa. Kyllä opettaja voi olla vähän semmonen tiukempikin, asettaa myöskin niitä rajoja. Se kuuluu tähän opiskeluun, että tässä tietyt asiat täytyy suorittaa ja on velvollisuuksia, jos on jotain muutakin.”

Page 35: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Aiheettomat syyllisyydentunteet Voinnin vaihtelut osa psyykkistä

sairastumista

”Sen tässä on oppinut, että ei syyllistä itseään siitä, jos opiskelijalla on vaikeeta tai opiskelija on ahdistunut.

Että tuntee sen taudin tai sen sairauden kuitenkin silleen, että siinä on erilaisia vaiheita ja erilaisia jaksoja, että jos joku voi huonommin niin se pitää hyväksyä ja sitten vaan jatkaa sen muun ryhmän kanssa.”

Opettajan/ ohjaajan sudenkuoppia

Page 36: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opettajan/ ohjaajan sudenkuoppia

Yksin tekeminen Mahdollisuus jakamiseen, työnohjaukseen, koulutukseen

”Yksi virhe vois olla se, että opettaja vastaisi kaikesta yksin. Että ei osaisi jakaa sitä vastuuta kollegoille, aineenopettajille, tän oppilaitoksen tiimille. Mä oon huomannut, että kannattaa puhua mahdollisimman paljon siitä, että mulla on tämmönen juttu tai etsin työharjoittelupaikkoja, ihan vain puhua, että neuvokaa nyt mua, että nyt mä en keksi enää mitään. --- Että ei oo semmonen kaiken osaava, vaan myöntää sen, että mä en tiedä tai mä oon nyt vähän ymmällä.”

Page 37: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opettajan/ ohjaajan sudenkuoppia

Työajan rajaamattomuus

- Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen lähtökohtana

- Työn rajat löydyttävä itseltä

Page 38: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Opetushenkilöstön jaksamista tukevat Koulutus, kollegoiden tapaaminen

”Se mikä oli kauheen hyvä oli silloin kun niitä Mielenterveyden keskusliiton opettajien koulutuksia, pääsi tapaamaan muita vastaavan työn tekijöitä niin huomas, että ihan samoja juttuja nää on. Se oli kans semmonen, mikä toi semmostä henkistä tukea ja varmuutta ja varmistusta sille, että suunnilleen tietää sen, mitä on tekemässä.”

Page 39: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Yhteistyön haasteet

Opiskelija päähenkilö, mukana häntä koskevissa neuvotteluissa – salassapitovelvollisuus ei tule yhteistyön esteeksi

Yhteistyö mahdollisimman avointa opiskelijan suuntaan

Suunnitelma jo etukäteen, jos tulee vaikeampia vaiheita

Tilanne vaikea, kun opiskelija ei koe tarvitsevansa apua Oma huoli puheeksi: kun puhutaan omasta

huolesta, ei anneta vaikutelmaa, että itsellä olisi tieto siitä, miten asia ”oikeasti” on

Kenenkään puolesta ei voi kuntoutua

Page 40: Millainen on mielenterveyttä tukeva opiskeluympäristö?

Kirjallisuus Kiljava toim. (2001) Mielenterveyskuntoutujat opintiellä.

Mielenterveyden keskusliitto.

Puumalainen ja Rautakorpi (2007). Olen menossa valoisampaan suuntaan. Työllistymisjakson ja kuntouttavan koulutuksen yhdistäminen seurantatutkimuksen valossa. Raportti 2/2007. Mielenterveyden keskusliitto.

Rautakorpi (2002) Ihminen paikallaan. Pitkäaikaistyöttömien mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutuminen. Mielenterveyden keskusliitto.

Veijalainen (2007) Mielenterveyskuntoutujille suunnatun valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tuloksellisuus opiskelijoiden kokemana. Pro gradu –työ.