om, rider 15 v2, rider 15 v2 awd, rider 15 v2 s awd...

of 40 /40
Lithuanian Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD Naudojimosi instrukcijos Prie‰ naudodami ∞rengin∞, atidÏiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir ∞sitikinkite, ar viskà gerai supratote.

Author: lyquynh

Post on 29-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LLLLiiiitttthhhhuuuuaaaannnniiiiaaaannnn

  Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD

  Naudojimosi instrukcijos

  Prie naudodami rengin, atidiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir sitikinkite, ar visk gerai supratote.

 • TURINYS

  TurinysTURINYSTurinys ................................................................................ 2Prieiros urnalasPristatymo paslauga ............................................................ 3Po pirmj 8 valand. ......................................................... 3VADASGerbiamas kliente! .............................................................. 4Vaiavimas ir perveimas vieaisiais keliais ......................... 4Vilkimas .............................................................................. 4Naudojimas ......................................................................... 4Gera technine prieiura ....................................................... 5Pagaminimo numeris .......................................................... 5SUTARTINIAI ENKLAISimboliai ............................................................................. 6SAUGOS INSTRUKCIJOSSaugos instrukcijos .............................................................. 8Vairavimas nuokalnese ........................................................ 9Vaikai .................................................................................. 10Prieiura ................................................................................ 10Perveimas ......................................................................... 11KAS YRA KAS?Valdymo prietaisu isidestymas .......................................... 12PRISTATYMASPristatymas ......................................................................... 13Akseleratoriaus gaidukas ..................................................... 13Oro sklend ......................................................................... 13Greicio reguliatorius ............................................................. 13Stovejimo stabdys ............................................................... 13Pjovimo agregatas ............................................................... 13Pjovimo agregato pakelimo svirtis ....................................... 14Pjovimo aukcio reguliavimo svirtis ..................................... 14viesos ................................................................................ 14Laikmatis ............................................................................. 14Sedyne ................................................................................ 14Kuro upylimas ................................................................... 15Ijungimo svirtis .................................................................. 15VaiavimasPrie pajudant ..................................................................... 16Paleiskite varikli. .................................................................. 16Kaip uvesti varikli su silpnu akumuliatoriumi ...................... 17Traktoriuko valdymas .......................................................... 17Pjovimo patarimai ............................................................... 18Variklio i?jungimas .............................................................. 18PRIEIRAPrieiuros grafikas ............................................................... 19Valymas .............................................................................. 20Traktoriuko gaubtu imontavimas ....................................... 20Vairo mechanizmo trosu patikra ir reguliavimas .................. 20Rider 15V2 stovejimo stabdio reguliavimas ....................... 21Rider 15V2 AWD stovejimo stabdio reguliavimas ............. 21Vairo mechanizmo tros patikra ir reguliavimas .................. 21Oro leidiamosios sklends tros patikra ir reguliavimas .... 22Kuro filtro keitimas .............................................................. 22Oro filtro keitimas ............................................................... 22Kuro siurblio oro filtro tikrinimas .......................................... 23

  Rgties lygio valdymas sausai kraunamame akumuliatoriuje ................................................................... 23Degimo sistema .................................................................. 23Apsaugos sistemos tikrinimas ............................................. 24Lempui keitimas .............................................................. 25Pagrindinis saugiklis ............................................................ 25Oro slegio padangose tikrinimas .......................................... 25Auinimo oro tiekimo tikrinimas ......................................... 26Pjovimo agregato tvirtinimas .............................................. 26Pjovimo agregato imontavimas ......................................... 27Pjovimo agregato prispaudimo patikrinimas ir reguliavimas 27Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimas .......................... 28Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas ...................... 28Pjovimo agregato dir keitimas ......................................... 28Pjovimo agregato aptarnavimo padetis ............................... 28Peiliu tikrinimas ................................................................... 30BioClip jungties nuemimas ................................................. 30TepimasVariklio alyvos lygio tikrinimas ............................................ 31Alyvos filtro keitimas ........................................................... 31Transmisijos alyvos lygio tikrinimas .................................... 32Diro itempiklio tepimas ..................................................... 32Bendras tepimas ................................................................. 32Gedimu paiekaSaugojimasLaikymas iema .................................................................. 34Apsauga .............................................................................. 34Technine prieiura ............................................................... 34Techniniai duomenysEB patvirtinimas dl atitikimo ............................................. 36

  2 Lithuanian

 • Prieiros urnalas

  Pristatymo paslauga1 1a. Sausai krautas akumuliatorius (506788801) Upildykite akumuliatori rgtimi ir kraukite 4 valandas daugiausiai 6 amper

  srove.

  1b. Drgnai krautas akumuliatorius (510138501) Akumuliatori kraukite 4 valandas daugiausiai 3 amper srove.

  2 Pritaisykite vair, sdyn, ir kai kuriais atvejais, kitas detales.

  3 Patikrinkite ir nustatykite tinkam oro slg padangose (60 kPa, 0,6 bar, 9 PSI).

  4 Nustatykite pjovimo agregat:

  Nustatykite pneumatines linges (pjovimo agregato svoris turi bti 12-15 kg / 26,5-33 lb).

  Nustatykite pjovimo agregat taip, kad jo apatinis kratas bt madaug 2-4 mm / 1/8' aukiau u jo priekin krat.

  Nustatykite toki agregato pjovimo aukio padt, kad pjaunant emiausiu pjovimo aukiu, pjovimo aukio riba bt 5 mm vir agregato rmo.

  5 Patikrinkite, ar variklyje yra pakankamas kiekis alyvos.

  6 Patikrinkite, ar transmisijos alyvos bake yra alyvos.

  7 Prijunkite akumuliatori.

  8 pilkite degal ir uveskite varikl.

  9 Patikrinkite, ar maina nejuda, kai yra nustatyta neutrali padtis.

  10 Patikrinkite:

  Vaiavim priek.

  Vaiavim atgal.

  Peili jungim.

  Sdyns saugikl.

  Paklimo svirties saugikl.

  Hidrostatini pedal apsauginis ijungiklis.

  11 Patikrinkite variklio apsukas r. skyri Techniniai duomenys.

  12 Patikrinkite priekini ir galini ratuk sinchronizacij. (Tik AWD mainoms) Skaitykite remonto instrukcij.

  13 Informuokite klient apie:

  prieiros schemos laikymosi poreik ir privalumus.

  Prieiros ir vedamo prieiros urnalo tak, kai maina perduodama kitam naudotojui.

  BioClip naudojimo sritys.

  Upildykite pardavimo lapel ir pan.

  i pristatymo paslauga atlikta. Neliko joki pastab. Paymima:

  _________________________________________________________________

  Data, matuoklio padtis, spaudas, paraas

  Po pirmj 8 valand.

  1 Pakeiskite variklin alyv

  2 Pakeiskite pavar ds alyv.

  Lithuanian 3

 • VADAS

  Gerbiamas kliente!Dekojame, kad pasirinkote Husqvarna Rider traktoriuka. Husqvarna Rider traktoriukai buvo sukonstruoti pagal unikalia koncepcija su priekyje sumontuotu pjovimo agregatu ir upatentuotu valdymu upakaliniais ratais. Rider traktoriuko konstrukcija pasiekia didiausia nauma net maose ir siaurose erdvese. Prie mainos naumo prisideda ir vienoje vietoje sugrupuotos valdymo svirtys bei pedalais valdoma hidrostatine transmisija.

  i naudojimo instrukcija yra labai pravarti. Vadovaudamiesi ja (kaip naudotis traktoriuku, ji aptarnauti, priiureti ir t.t.) gerokai pailginsite mainos eksploatavimo trukme ir net padidinsite verte pardavimo atveju.

  Parduodami savo Rider traktoriuka, naujajam savininkui butinai perduokite ir naudojimo instrukcija.

  Paskutiniame naudojimo instrukcijos skyriuje yra Technines prieiuros urnalas. Pasirupinkite, kad jame butu fiksuojama atlikta technine prieiura ir remontas. Gerai vedamas urnalas sumains sezonines technines prieiuros sanaudas ir padidins mainos verte pardavimo atveju. Kai ruoiates Rider traktoriuka palikti techninei prieiurai, paimkite ir naudojimo instrukcija.

  Vaiavimas ir perveimas vieaisiais keliaisPrie vaiuodami traktoriuku vieaisiais keliais arba ji pervedami, perskaitykite keliu eismo nurodymus. Noredami traktoriuka perveti, visada naudokite pripaintas fiksavimo priemones ir pasirupinkite, kad jis butu saugiai pritvirtintas.

  VilkimasJei maina turi hidrostatin pavar d, j nedideliu greiiu tempkite tik nedidelius atstumus, kitaip galite sugadinti.

  Vilkimo metu turi buti atjungtas jegos perdavimas, r. nurodymus skyrelyje Ijungimo svirtis.

  NaudojimasMaina skirta pjauti olei atviroje vietoje ant lygaus paviriaus. Be to, gamintojas rekomenduoja kelet pried, ipleiani pritaikymo galimybes. Dl isamesns informacijos apie galimus priedus susisiekite su savo platintoju. Main galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama ranga. Visi kiti naudojimo tipai yra netinkami. Bet koks kitoks naudojimas yra netinkamas. Butina rupestingai laikytis gamintojo pateiktu valdymo, prieiuros ir remonto nurodymu.

  Maina valdyti, priiureti ir remontuoti leidiama tik susipainusiems su mainos ypatumais ir imanantiems saugos nurodymus asmenims.

  Visada butina laikytis nelaimingu atstikimu prevencijos nurodymu, kitu bendruju saugos ir darbo medicinos taisykliu, taip pat eismo taisykliu.

  Savavalikai atlikus mainos konstrukcijos pakeitimus, gamintojas gali buti atleistas nuo atsakomybes, jei del pakeitimu butu padaryta alos turtui ar asmenims.

  4 Lithuanian

 • VADAS

  Gera technine prieiuraHusqvarna bendroves gaminiai yra parduodami visame pasaulyje, ir tik specialiose parduotuvese, teikianciose technines prieiuros paslaugas. Tuo mes siekiame, kad klientui butu teikiama kuo geresne pagalba ir technine prieiura. Pavyzdiui, prie pristatydama Jums gamini, prekybos imone ji patikrino ir sureguliavo, r. ios naudojimo instrukcijos technines prieiuros urnale esancia payma.

  Prireikus atsarginiu daliu ar patarimo del technines prieiuros, garantijos ir t.t., kreipkites i:

  Pagaminimo numerisMainos serijos numeris yra ant ploktels, pritvirtintos priekyje, kairje pusje po sdyne. I viraus i apacia etiketeje nurodoma:

  Mainos tipas.

  Gamintojo tipo numeris.

  Mainos pagaminimo numeris.

  Usakant atsargines dalis, butina nurodyti tipa ir pagaminimo numeri.

  Variklio gamyklinis numeris nurodytas etiketje su brkniniu kodu. Ji priklijuota kairje karterio pusje, prieais paleidimo varikl. Lenteleje nurodoma:

  Modelis

  Tipas

  Kodas.

  Usakant atsargines dalis, juos reikia nurodyti.

  Traktoriukuose su hidrostatine transmisija, pastarosios pagaminimo numeris nurodomas ant brukninio kodo lipduko, esancio ant kairiosios varomosios aies korpuso priekio.

  Tipas nurodomas vir brukninio kodo, ir prasideda raide K.

  Pagaminimo numeris nurodomas vir brukninio kodo, prie ji eina enklai s/n.

  Gamintojo tipo numeris nurodomas po brukininiu kodu, prie ji eina enklai p/n.

  Usakant atsargines dalis, butina nurodyti tipa ir pagaminimo numeri.

  i instrukcija priklauso prie mainos su iuo gaminio numeriu:

  Variklis Transmisija

  Lithuanian 5

 • SUTARTINIAI ENKLAI

  Simboliaiie simboliai yra ant traktoriuko ir naudojimo instrukcijoje.

  PERSPJIMAS! Dl neapdairios ar neteisingos eksploatacijos naudotojas ar kiti asmenys gali rimtai ar net mirtinai susieisti.

  Prie naudodami rengin, atidiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir sitikinkite, ar visk gerai supratote.

  Visada neiokite:

  Pripaintas apsaugines ausines

  is gaminys atitinka galiojanius Europos (CE) reikalavimus.

  Neutrali

  Greitai

  Ltai

  Ijunkite varikli.

  Oro sklend

  Degalai

  Alyvos lygis

  Pjovimo auktis

  Atgal

  priek

  Udegimas

  Hidrostatinis tuiaeigis skriemulys

  Stovejimo stabdys

  Triukmo emisijos aplink pagal Europos Bendrijos direktyv. renginio emisija pateikiama skyriuje Techniniai duomenys ir ant lipduko.

  jungimas

  Ijungimas

  Besisukantys peiliai Veikiant varikliui, po gaubtu niekada nekikite rank ar koj

  Pavojus, kad traktoriukas gali apvirsti

  Niekada nevaiuokite per nuokaln skersai

  Niekada nesinaudokite traktoriuku, jei netoliese yra moni, o ypatingai - vaik ar gyvn.

  Niekada neimkite ant traktoriuko daugiau keleivi arba daikt

  Be pjovimo agregato vaiuokite labai ltai

  Stabdiai

  Uvedimo instrukcija

  Prie remonto arba prieiros darbus ijunkite varikl ir itraukite udegimo laid

  6 Lithuanian

 • SUTARTINIAI ENKLAI

  Patikrinkite variklio alyvos lyg

  Patikrinkite transmisijos alyvos lyg

  akelkite pjaunamaji agregata

  Utraukite stovejimo stabdi.

  Jei variklis altas, naudokite oro sklende

  Prie pradedami vaiuoti atleiskite stovejimo stabdi

  Lithuanian 7

 • SAUGOS INSTRUKCIJOS

  Saugos instrukcijosie nurodymai pateikiami del Jusu saugumo. Atidiai juos perskaitykite.

  Apdrauskite savo traktoriuka Patikrinkite, ar apdraustas Jusu naujasis traktoriukas.

  Kreipkites i savo draudimo bendrove.

  Jums reiketu tureti pilna draudima nuo eismo nelaimiu, gaisro, sugadinimo, vagystes ir civilines atsakomybes.

  Bendrieji nurodymai naudojimui Perskaitykite visus ioje instrukcijoje ir ant mainos esancius

  nurodymus, prie pradedami ja naudotis. Isitikinkite, ar suprantate juos, ir laikykites ju.

  Imokite saugiai naudotis maina ir valdymo svirtimis bei, kaip ja greitai sustabdyti. Taip pat imokite, ka reikia prilipdyti saugos enklai.

  Leiskite naudotis maina tik suaugusiems, inantiems, kaip ja naudotis.

  Prie uvesdami varikli, ijungdami pavara arba pajudedami isitikinkite, kad alia mainos nieko nera.

  Paalinkite i teritorijos akmenis, aislus, laidus ir t.t., kuriuos peiliai galetu pagriebti ir imesti.

  Ijunkite varikli ir apsaugokite, kad jis nebutu paleistas, kol valysite imetimo loveli.

  Stebekite imetima ir i nieka jo nenukreipkite.

  Sustabdykite varikli ir apsaugokite, kad jis nebutu paleistas, kol valysite pjovimo agregata.

  Nepamirkite, kad u keliama pavoju ir nelaimingus atsitikimus atsako vairuotojas.

  Niekada nevekite keleiviu. Maina yra skirta naudotis vienam asmeniui.

  Vaiuodami atbuline eiga ir prie tai, visada iurekite atgal i apacia. Saugokites tiek mau, tiek dideliu kliuciu.

  Prie posuki suletinkite.

  Jei nepjaunate, ijunkite peilius.

  Apvaiuodami nejudinamus daiktus, bukite atsargus, kad i juos neatsitrenktu peiliai. Niekada nevaiuokite ant kokiu nors nepaistamu daiktu.

  Naudokite maina tik viesiu paros metu arba kitomis gerai apviestomis salygomis. Ilaikykite tarp mainos ir duobiu arba kitokiu emes nelygumu saugu atstuma. Atkreipkite demesi i kitus galimus pavojus.

  renginio niekada nenaudokite, jei esate pavargs, igrs ar naudojote kitas narkotines mediagas, ar naudojate medikamentus, kurie takoja js regjim, nuovok ar koordinacij.

  Jei dirbate alia kelio arba kertate ji, sekite eisma.

  Niekada nepalikite mainos be prieiuros su ijungtu varikliu. Prie ilipdami i mainos, visada ijunkite peilius, utraukite stovejimo stabdi, ijunkite varikli ir itraukite rakteli.

  Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie nebuvo imokyti naudotis maina, ja naudotis arba ja priiureti. Vietiniais istatymais gali buti nurodytas naudotojo amius.

  !PERSPJIMAS! io aparato udegimo sistema darbo metu sudaro elektromagnetin lauk. Esant tam tikroms aplinkybms, is laukas gali trikdyti irdies stimuliatori veikim. Siekdami sumainti rimto arba mirtino sueidimo pavoj, rekomenduojame asmenims, naudojantiems irdies stimuliatorius, pasitarti su savo gydytoju ir irdies stimuliatoriaus gamintoju prie dirbant su iuo aparatu.

  !PERSPJIMAS! i maina gali nupjauti rankas, kojas ir imesti objektus. Nesilaikant saugos nurodymu, gali buti padaryta rimta ala.

  !PERSPJIMAS! Duslintuvo viduje yra chemikalai, kurie gali turti kancerogenini mediag. Venkite kontakto su iais elementais, jei duslintuvas yra paeistas.

  !PERSPJIMAS! Variklis imeta anglies monoksido bespalvi nuoding duj. Nenaudokite mainos udarose patalpose.

  8 Lithuanian

 • SAUGOS INSTRUKCIJOS

  Dirbkite su ausinemis, kad sumaintumete gresme sugadinti klausa.

  Niekada nedevekite palaidu drabuiu, kuriuos galetu pagriebti judancios dalys.

  Niekada nedirbkite su maina basi. Visada avekite apsauginius batus, geriausiai su plieno nosele.

  Pasirupinkite, kad dirbdami su maina, pirmosios pagalbos vaistinele turetumete po ranka.

  Vairavimas nuokalneseVaiavimas nuokalnemis yra vienas i veiksmu, kai kyla didiausia gresme, jog vairuotojas nesuvaldys mainos arba ji apvirs, kas gali baigtis sunkiu sualojimu arba mirtimi. Kiekvienoje nuokalneje reikalingas ypatingas atsargumas. Jei negalite uvaiuoti nuokalne atbuline eiga arba nesijauciate utikrintas, verciau palikite ja nenupjauta.

  Darykite itaip Paalinkite kliutis, pavyzdiui, akmenis, akas ir t.t.

  Pjaukite ole vaiuodami auktyn ir emyn, bet ne onu.

  Niekada nevaiuokite su maina nuoulnesne nei 10 nuokalne.

  Venkite nuokalneje uvesti ar stabdyti traktoriuka. Padangoms pradejus slysti, ijunkite peilius ir letai vaiuokite nuokalne emyn.

  Nuokalnemis visada vaiuokite tolygiai ir letai.

  Staigiai nekeiskite greicio ar krypties.

  Nuokalnese nedarykite nereikalingu posukiu, o jei tai butina, sukites letai ir palaipsniui emyn, jei imanoma. Vairuokite atsargiai. Sukite vaira po truputi.

  Atkreipkite demesi i vagas, duobes ir isikiimus, stenkites per juos nevaiuoti. Jei eme nelygi, maina gali lengviau apvirsti. Kliuti gali dengti aukta ole.

  Bukite ypatingai atsargus, kai prie mainos yra prijungti priedai, galintys pakeisti mainos stabiluma.

  Nepjaukite oles alia pakraciu, grioviu ar krantu. Jei vienas ratas pakliutu u griovio ar stataus laito pakracio arba, jei pakratys susmuktu, maina gali staigiai apvirsti.

  Nepjaukite lapios oles. Mat yra slidu, padangos gali nebesukibti su paviriumi, ir maina gali pradeti slysti.

  Nebandykite stabilizuoti mainos pastatydami ant emes koja.

  Kai valote vaiuokle, negalima, kad maina stovetu arti pakracio ar griovio.

  Pjaudami venkite krm ir kit objekt.

  Kad padidintumete mainos stabiluma, laikykites gamintojo rekomendaciju del ratu svorio arba antsvoriu.

  !PERSPJIMAS! Naudodami rengin, visada dvkite atitinkam tarnyb pripaintas asmenines saugumo priemones. Asmenins saugumo priemons nepaalins rizikos susieisti, taiau nelaimingo atsitikimo atveju maiau nukentsite. Papraykite pardavjo irinkti Jums tinkamiausias priemones.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Nevaiuokite nuokalne emyn su pakeltu agregatu.

  Lithuanian 9

 • SAUGOS INSTRUKCIJOS

  Vaikai Jei neatkreipsite demesio i arti mainos esancius vaikus, gali

  ivykti rimtu nelaimiu. Maina ir oles pjovimas neretai pritraukia vaikus. Niekada nemanykite, kad vaikai bus pasilike ten pat, kur matete juos paskutini karta.

  Neleiskite vaikams buti plote, kur pjausite ole, palikite juos kito suaugusiojo prieiuroje.

  Nepraraskite budrumo, ir vaikui iengus i darbo zona, ijunkite maina.

  Prie pajudedami ir vaiuodami atbuline eiga iurekite atgal i apacia, ar nera mau vaiku.

  Niekada neleiskite vaikams vaiuoti drauge. Jie gali nukristi ir smarkiai susieisti arba sukliudyti nekelianciam pavojaus mainos valdymui.

  Niekada neleiskite vaikams vairuoti mainos.

  Bukite itin atsargus alia kampu, krumu, mediu arba kitu daiktu, kurie ustoja vaizda.

  Prieiura Ijunkite varikli. Prie reguliuodami arba atlikdami technine

  prieiura, apsaugokite maina nuo paleidimo atjungdami udegimo laidus nuo udegamosios vakes arba itraukdami udegimo jungiklio rakta.

  Niekada nepilkite kuro patalpos viduje.

  Benzinas ir benzino garai yra nuodingi ir labai degus. Bukite ypatingai atsargus su benzinu, kadangi neatidus elgesys su juo gali baigtis asmenu sualojimu arba gaisru.

  Laikykite kura tik tokiuose bakuose, kurie yra skirti iam tikslui.

  Niekada neatsukite kuro bako dangtelio ir nepilkite benzino dirbant varikliui.

  Prie pildami kura palaukite, kol atves variklis. Nerukykite. Nepilkite benzino, kai arti yra kibirkciu arba atvira liepsna.

  Elkites atsargiai su tepalais, tepalu filtrais, kuru ir akumuliatoriumi, tausokite aplinka. Laikykites vietiniu antriniu aliavu perdirbimo istatymu.

  Galite susialoti nuo elektros smugiu. Dirbant varikliui, nelieskite laidu. Netikrinkite udegimo sistemos pirtais.

  Jei kuro sistemoje atsirado nuotekis, kol jis nebus paalintas, draudiama paleisti varikli.

  Laikykite maina ir kura taip, kad neikiltu jokio pavojaus susialoti del kuro nuotekio arba kuro garu.

  Kiekviena karta prie mainos naudojima patikrinkite kuro lygi ir palikite vietos jam plestis, kadangi nuo variklio ilumos bei saules kuras gali isipesti tiek, kad itekes.

  Neperpildykite kuro bako. Isiliejusi ant mainos benzina nuluostykite ir palaukite, kol jis igaruos, tik tada galima paleisti varikli. Jei benzinas isilietu ant drabuiu, persirenkite.

  Jei Jums reikia atlikti darbus variklio skyriuje, palaukite, kol maina atves.

  Bukite itin atsargus su akumuliatoriaus rugtimi. Patekusi ant odos rugtis gali smarkiai nudeginti. Jei usipylete ant odos, ikart nuskalaukite vandeniu.

  Nuo patekusios i akis rugties galima apakti, nedelsiant kreipkites i gydytoja.

  Atlikdami akumuliatoriaus prieiura, bukite atsargus. Akumuliatoriuje susidaro sprogios dujos. Neatlikite jokiu akumuliatoriaus prieiuros darbu rukydami arba, jei alia yra atvira liepsna arba kibirkciu. Nuo ju akumuliatorius gali sprogti ir sunkiai sualoti.

  Patikrinkite, ar vartai ir verles yra tvarkingai prisukti, ar irenginys geros bukles.

  Niekada nekeiskite saugos itaisu. Reguliariai tikrinkite, ar jie veikia. Maina negalima vaiuoti, jei apsaugines ploktes, gaubtai, apsauginiai ijungikliai arba kiti apsauginiai itaisai yra sugede arba imontuoti.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Kai reikia vaiuoti nuokalnemis, rekomenduojame ant upakaliniu ratu pritaisyti ratu antsvorius, kad vairavimas butu saugesnis, o varomoji jega - geresne. Jei kyla abejoniu del ratu antsvoriu naudojimo, pasitarkite su prekybos atstovu. AWD mainose negalima naudoti ratu svoriu, naudokite atsvara.

  !PERSPJIMAS! Veikiantis variklis ir duju imetimo sistema labai ikaista. Nelieskite, nes galite nusideginti. Pjaudami venkite krm ir kit mediag, kad nesukeltumte ildymo efekto.

  !PERSPJIMAS! Akumuliatoriuje yra vino ir vino junginiu, chemikalu, kurie manoma, kad sukelia vei, kenkia negimusiam vaisiui arba vaisingumui. Jei lietete akumuliatoriu, nusiplaukite rankas.

  10 Lithuanian

 • SAUGOS INSTRUKCIJOS

  Pagalvokite apie pavoju, kad galite buti sueisti judanciu arba ikaitusiu daliu, jei variklis paleidiamas su atidarytu variklio gaubtu arba nuimtais apsauginiais dangciais.

  Nekeiskite reguliatoriu padeties ir stenkites nevaiuoti su per dideliu variklio apsisukimu skaiciumi. Jei vaiuosite esant per dideliam apsisukimu skaiciui, kils gresme sugadinti maina.

  Mainos niekada nenaudokite vidaus arba neventiliuojamose patalpose. Imetamosiose dujose yra anglies viendeginio, bekvapiu, nuodingu ir gyvybei pavojingu duju.

  Uvaiave ant kokio nors daikto, sustokite ir apiurekite iranga. Jei reikia, prie pajudedami, sutaisykite.

  Prie? reguliuodami, visada i?junkite varikli.

  Maina yra ibandyta ir patvirtinta tik su gamintojo pristatyta arba rekomenduojama iranga.

  Peiliu amenys yra atrus, galite susipjaustyti. Atlikdami prie peiliu darbus, juos apvyniokite arba muvekite apsaugines pirtines.

  Reguliariai tikrinkite, ar veikia stovejimo stabdys. Jei reikia, sureguliuokite ir atlikite technine prieiura.

  Gaisro pavojus sumaes, jei ivalysite i mainos istrigusia ole, lapus ir kitas iukles. Prie pastatydami maina saugojimui i patalpa, leiskite jai atvesti.

  Perveimas

  Maina yra sunki, ir ji gali sunkiai sueisti prispausdama. Bukite itin atsargus, kai ji ikeliama i transporto priemones arba priekabos arba i jas ikraunama.

  Mainos perveimui naudokite specialia priekaba. Ijunkite perveamo traktoriuko stovejimo stabdi ir pritvirtinkite ji specialiomis tvirtinimo priemonemis, pavyzdiui, dirais, grandinemis arba virvemis.

  Prie pervedami maina arba vaiuodami ja kokiu nors keliu, pasiiurekite vietines keliu eismo taisykles ir laikykites ju.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Perveamos mainos ufiksavimui stovejimo stabdio nepakanka. Pasirupinkite, kad maina butu gerai pritvirtinta prie perveancios transporto priemones.

  Lithuanian 11

 • KAS YRA KAS?

  Valdymo prietaisu isidestymas1 Oro sklend 10 Stovejimo stabdys

  2 Ijunkite viesas

  3 Akseleratoriaus gaidukas

  4 Udegimo jungiklis

  5 Laikmatis

  6 Pjovimo aukcio reguliavimo svirtis

  7 Pjovimo agregato pakelimo svirtis

  8 Atbulins eigos greiio reguliatorius

  9 Priekins eigos greiio reguliatorius

  11 Stovjimo stabdio blokavimo mygtukas

  12 Sedynes reguliavimas.

  13 Varomos priekines aies ijungimo svirtis (15V2 AWD modelyje)

  14 Kuro bako dangtelis

  15 Pagrindinis uraktas

  16 Rider 15V2 pavar ijungimo svirtel Varomos upakalines aies ijungimo svirtis (15V2 AWD modelyje)

  12 Lithuanian

 • PRISTATYMAS

  PristatymasDkojame, kad pasirinkote puikios kokybs gamin, kuriuo galsite ilgai diaugtis. ioje naudojimo instrukcijoje yra aprayti Rider 15V2, Rider 15V2s AWD ir Rider 15V2 AWD.

  iose mainose yra rengti Kawasaki 15 arklio jg varikliai.

  Mainose yra laikmatis ir viesos.

  Rider 15V2 AWD turi keturis varomus ratus. Rider 15V2s AWD taip pat turi vairo stiprintuv.

  Variklio jgos perdavim valdo hidrostatin pavar d, kuri leidia keisti greit pedalais be pakop.

  Vienas pedalas yra skirtas priekinei, ir vienas - atbulinei eigai.

  Akseleratoriaus gaidukasAkceleratoriaus svirtis reguliuoja variklio apsisukimu skaiciu ir tuo paciu peiliu sukimosi greiti.

  Norint padidinti arba sumainti variklio apsisukimu skaiciu, reikia patraukti svirti i prieki ar atgal.

  Stenkites per ilgai nelaikyti tuciosios eigos, nes kyla pavojus, kad udegamoji vake pasidengs sluoksniu.

  Oro sklendOro leidiamosios sklends svirtis yra naudojama neilusio variklio paleidimui, siekiant duoti riebesn degimo miin.

  Norint paleisti neilus varikl, reikia patraukti svirtel atgal iki galo.

  Greicio reguliatoriusMainos greitis reguliuojamas be pakopu dviem pedalais. Vaiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) pedalas.

  Stovejimo stabdysStovejimo stabdys ijungiamas itaip:

  1 Nuspauskite stovjimo stabdio pedal (1).

  2 Nuspauskite ant vairo koloneles esanti blokavimo mygtuka (2).

  3 Laikydami mygtuka nuspausta, atleiskite stovejimo stabdio pedala.

  Nuspaudus stabdiu pedala, stovejimo stabdio blokavimas isijungia automatikai.

  Pjovimo agregatasPrie Rider 15V2, Rider 15V2s AWD ir 15V2 AWD galima prijungti dviej skirting tip pjovimo agregatus.

  Combi 1030mm/41

  Combi 1120 mm/44

  Combi agregatas su pritaisyta BioClip jungtimi tria vej plonu sluoksniu paskleisdamas nupjaut ol. Be BioClip jungties agregatas veikia taip, kaip galinio imetimo agregatas.

  !PERSPJIMAS! Bukite atidus pjaudami ole po krumais, kad ju akos nekliudytu valdyti pedalu. Nepageidaujamu manevru pavojus.

  12

  Lithuanian 13

 • PRISTATYMAS

  Pjovimo agregato pakelimo svirtisPakelimo svirtele nustatoma pjovimo agregato transportavimo arba pjovimo padetis.

  Patraukus svirti atgal, agregatas pakeliamas, o peiliai automatikai nustoja suktis (transportavimo padetis).

  Paspaudus blokavimo mygtuka ir patraukus svirti i prieki, agregatas nuleidiamas, o peiliai pradeda automatikai suktis (pjovimo padetis).

  ia svirtimi taip pat galima laikinai pareguliuoti pjovimo aukti, pavyzdiui, ties vejoje uaugusia emesne ole.

  Pjovimo aukcio reguliavimo svirtisSvirtimi galima nustatyti viena i 7 skirtingu pjovimo aukciu.

  Agregatas Combi 40-90 mm (1 9/16 - 3 9/16)

  viesosviesos jungiamos ir ijungiamos naudojant jungikl valdymo pulte.

  LaikmatisLaikmatis rodo, kiek laiko veik variklis. Kai yra jungtas degimas, taiau variklis neveikia, laikas nefiksuojamas. Paskutinis skaitmuo rodo deimtsias valandos dalis (6 minuts).

  SedyneAnt priekinio sedynes krato yra lankstinis mechanizmas, leidiantis nulenkti sedyne i prieki.

  Sedyne galima reguliuoti taip pat iilgai.

  Reguliuojant po sdyns priekiniu kratu esania svirtel reikia nustumti kair, po to sdyn galima stumti priek ar atgal, pageidaujam padt.

  14 Lithuanian

 • PRISTATYMAS

  Kuro upylimasVariklis turi bti varomas maiausiai 87 oktan beviniu benzinu (nemaiytu su tepalu). Gerai tinka naudoti tausojanti aplinka alkilato benzina. (Metanolio maks. 5%, etanolio maks. 10%, MTBE maks. 15%)

  Neupildykite bako iki viraus, palikite ne maiau kaip 2,5 cm (1") kurui plestis.

  Ijungimo svirtisNorint perkelti traktoriuka i kita vieta su ijungtu varikliu, reikia itraukti ijungimo svirti.

  Pamginus vaiuoti maina, kai laisvosios eigos mechanizmo reguliatoriai itraukti, ji nepajuds i vietos. Itraukus kur nors reguliatori, atsijungia tos aies pavara.

  Itraukite svirti iki galo, nepalikite jos tarpineje padetyje.

  Ijungimo svirtis Rider 15V2 AWD modelyjeRider 15V2 AWD turi viena priekines aies svirti, ir viena - upakalines.

  Upakalines aies ijungimo svirtis

  - Kai svirtis itraukta, pavaru sistema yra atjungta.

  - Kai svirtis yra istumta, pavaru sistema yra ijungta.

  Priekines aies ijungimo svirtis

  Svirti rasite kairiojo priekinio rato vidineje puseje.

  - Kai svirtis i?traukta, pavaru sistema yra atjungta.

  - Kai svirtis yra istumta, pavaru sistema yra ijungta.

  Ijungimo svirtis Rider 15V2 modelyje

  Itraukite svirti, kad ijungtumete pavaru sistema.

  Noredami pavaru sistema ijungti, istumkite svirti.

  !PERSPJIMAS! Benzinas yra itin degus. Bukite atsargus ir pilkite kura ne patalpoje (r. saugos nurodymus).

  SVARBU!

  Degalu bako nenaudokite kaip atraminio paviriaus.

  SVARBU!

  Maina visada vaiuokite nuspaud abu laisvosios eigos mechanizmo reguliatorius.

  Lithuanian 15

 • Vaiavimas

  Prie pajudant Prie pradedami vaiuoti, perskaitykite saugos nurodymas ir

  informacija apie valdymo prietaisu isidestyma.

  Prie vaiuodami, atlikite kasdiene prieiura pagal Prieiuros schema.

  Paleiskite varikli.1 Patikrinkite, ar istumta ijungimo svirtis. Rider 15V2 AWD turi

  viena priekines aies svirti, ir viena - upakalines.

  2 Traukdami svirt atgal blokavimo (transportavimo) padt, pakelkite pjovimo rengin, tada junkite stovjimo stabd.

  Rider 15V2 AWD. Nenuspaude stovejimo stabdio, variklio neuvesite.

  3 Perjunkite akceleratoriaus svirt vidurin padt.

  4 Jei variklis neils, reikia patraukti oro leidiamosios sklends svirt iki galo.

  5 Pasukite udegimo jungiklio rakteli i paleidimo padeti.

  6 Varikliui usivedus, udegimo jungiklio rakteli ikart atleiskite i neutralia padeti.

  7 Usivedus varikliui, oro ileidiamosios sklendes valdymo svirti po truputi stumkite i prieki.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Draudiama, kad variklio gaubte u vairuotojo sedynes esancias groteles, pro kurias ieina oras, dengtu, pvz., rubas, lapai, ole ar purvas. Del to prasciau auinamas variklis.

  Kyla gresme stipriai sugadinti varikli.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Nejunkite starterio variklio ilgiau nei madaug 5 sekundms i karto. Jei variklis neusiveda, prie bandydami uvesti dar karta, palaukite apie 15 sekundiu.

  16 Lithuanian

 • Vaiavimas

  8 Prie smarkiau apkraudami varikli, leiskite jam 3-5 minutes padirbti su vidutiniu apsuku skaiciumi - naudojant puse greicio'.

  9 Akceleratoriaus svirtimi nustatykite pageidaujama variklio apsuku skaiciu.

  Kaip uvesti varikli su silpnu akumuliatoriumi

  Jei akumuliatorius yra per silpnas varikliui uvesti, ji reikia perkrauti.

  Uvedimo procedura su laidais prisijungus prie kito akumuliatoriaus atlikite itaip:

  Udegimo laidu prijungimas

  Abu raudono laido galus prijunkite prie abieju akumuliatoriu TEIGIAMO poliaus (+), ir saugokites, kad neivyktu trumpas jungimas kuriuo nors galu prilietus vaiuokle.

  Viena juodo laido gala prijunkite prie ikrauto akumuliatoriaus NEIGIAMO poliaus (-).

  Kita juodo laido gala prijunkite prie gero VAIUOKLES IEMINIMO, toliau nuo degalu bako ir akumuliatoriaus.

  Nuimkite laidus atvirktine eiles tvarka Pirmiausia JUODAS laidas nuimamas nuo vaiuokles, po to nuo

  visikai ikrauto akumuliatoriaus.

  Paskutinis nuimamas RAUDONAS laidas nuo abieju akumuliatoriu.

  Traktoriuko valdymas1 Atlaisvinkite stovejimo stabdi, i pradiu nuspausdami

  stovejimo stabdio pedala, po to ji atleisdami.

  2 Atsargiai nuspauskite viena i pedalu, kol pasieksite norima greiti. Vaiuojant i prieki, naudojamas (1) pedalas, o atgal - (2) pedalas.

  3 Su pjovimo aukio svirtele pasirinkite pageidaujam aukt (1-7).

  Norint, kad pjovimo auktis butu vienodas, abiejuose priekiniuose ratuose turi buti vienodas oro slegis 60 kPa/0,6 bar/8,5 PSI.

  !PERSPJIMAS! Niekada nedirbkite viduje, udarose ar blogai vedinamose patalpose. Imetamosiose dujose yra nuodingo anglies viendeginio.

  !PERSPJIMAS! vino-rugties akumuliatoriai iskiria sprogias dujas. alia akumuliatoriu venkite kibirkciu, atviros liepsnos ir rukymo. Arti akumuliatoriu visada neiokite apsauginius akinius.

  SVARBI INFORMACIJA! Jusu traktoriuke yra irengta 12 voltu sistema su neigiamu ieminimu. Kita transporto priemone turi taip pat tureti 12 voltu sistema su neigiamu ieminimu. Nenaudokite traktoriuko akumuliatoriaus kitiems automobiliams uvesti.

  12

  Lithuanian 17

 • Vaiavimas

  4 Nuspauskite pakelimo svirties mygtuka ir nuleiskite pjovimo agregata.

  Pjovimo patarimai

  Suraskite ir paymekite akmenis bei kitus nejudinamus daiktus, kad i juos neatsitrenktumete.

  Pradekite nuo didelio pjovimo aukcio ir ji mainkite iki pageidaujamo pjovimo rezultato.

  Geriausiai nupjausite varikliui veikiant didiausiu leistinu greiiu (amenims judant greitai), r. techninius duomenis, ir vaiuodami nedideliu greiiu (mainai judant ltai). Jei ole nera itin aukta ir tanki, vaiavimo greiti galima padidinti, ir pjovimo rezultatas nuo to pastebimai nepabloges.

  Graiausia veja buna tada, kai ji pjaunama danai. Tada ja pavyksta lygiau nupjauti, o nupjauta ole buna tolygiau paskirstoma ant paviriaus. Bendrai laiko daugiau nesunaudojama, kadangi galima pasirinkti didesni vaiavimo greiti nepabloginant pjovimo rezultato.

  Nepjaukite dregnos oles. Pjovimo rezultatas bus prastenis, kadangi ratai smigs i minkta veja.

  Po kiekvieno panaudojimo perplaukite pjovimo agregata i apacios, nenaudokite aukto slegio sroves. Tuo metu pjovimo agregatas turi buti nustatytas i technines prieiuros padeti.

  Naudojant BioClip funkcija yra itin svarbu, kad laiko tarpai tarp pjovimu nebutu per ilgi.

  Variklio i?jungimas Jei varikliui teko smarkiai padirbeti, prie stabdydami leiskite jam minute padirbti tuciaja eiga, kad atgautu normalia darbine temperatura. Stenkites per ilgai nelaikyti tuciosios eigos, nes kyla pavojus, kad udegamoji vake pasidengs sluoksniu.

  1 Traukdami svirti atgal (i blokavimo padeti), pakelkite pjovimo irengini.

  2 Perjunkite akceleratoriaus svirt padt MIN. Pasukite udegimo jungiklio rakteli i padeti STOP.

  3 Kai traktoriukas bus visikai nutiles, nuleiskite stovejimo stabdi ir ispauskite blokavimo mygtuka.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Jei ijungiant peilius variklis dirbs mau apsisukimu skaiciumi, gerokai pailges pavaros diru eksploatavimo laikas. Todel padidinkite apsuku skaiciu tik tada, kai nuleisite pjovimo agregata i pjovimo padeti.

  !PERSPJIMAS! Irinkite i vejos akmenis ir kitus daiktus, kuriuos peiliai galetu imesti.

  !PERSPJIMAS! Niekada nevaiuokite su maina nuoulnesne nei 10 nuokalne. Pjaukite nuokalnes vaiuodami auktyn ir emyn, bet ne skersai. Nedarykite staigiu posukiu.

  18 Lithuanian

 • PRIEIRA

  Prieiuros grafikasCia pateikiamas atliktinu traktoriuko technines prieiuros darbu saraas. Jei reiketu atlikti ioje instrukcijoje neapraytus darbus, kreipkites i licencijuota aptarnavimo dirbtuve.

  1)Jei traktoriukas naudojamas kasdien, reikia tepti du kartus per savaite. 2) Esant dulktoms darbo slygoms, valykite ir keiskite daniau. 3)Pakeiskite pirma karta po 8 val. Dirbant su didelmis apkrovomis arba esant auktai aplinkos temperatrai, keiskite kas 50 valand. 4)Keiskite alyvos filtr kas 200 valand. 5)Keiskite popierin filtr kart per metus arba kas 200 valand. 6)Atlieka licencijuota aptarnavimo dirbtuve. 7)Tik 15V2 AWD, 15V2s AWD traktoriukams: pirmas keitimas po 8 valandu.X = Aprayta ioje instrukcijoje

  O = Nera aprayta ioje instrukcijoje

  PrieiuraKasdien

  prieira prie pajudant

  Maiausiai kasmet

  Prieiros intervalai valandomis

  25 50 100 200

  Valymas X

  Patikrinkite variklio alyvos lyg X

  Patikrinkite auinimo oro pamim X

  Patikrinkite kuro siurlblio oro filtr X

  Patikrinkite vairo mechanizmo trosus X

  Patikrinkite akumuliatori X

  Patikrinkite saugos sistem X

  Patikrinkite vartus ir verles O

  Patikrinkite, ar nra kuro ir alyvos nuotkio O

  Ivalykite zon aplink duslintuv O

  Ivalykite oro filtro grubaus valymo filtr 2) X

  Pakeiskite varikli alyv 3, 4) X3 X3

  Pakeiskite oro filtro grubaus valymo filtr2)

  Patikrinkite pjovimo agregat X

  Patikrinkite oro slg padangose: turi bti 60 kPa/8,5 PSI. X

  Sutepkite diro tempikl 1) X

  Sutepkite mazgus ir ais1) X

  Sureguliuokite stabdi X

  Patikrinkite trapecinius dirus O

  Patikrinkite hidrostato auinimo briaunas O

  Transmisijos alyvos lygio tikrinimas X

  Oro leidiamosios sklends tros patikra ir reguliavimas X

  Priverkite vartus ir verles O

  Vairo mechanizmo tros patikra ir reguliavimas X

  Ivalykite variklio ir hidrostato auinimo briaunas 2) O

  Pakeiskite oro filtro pirmini filtra ir popierini filtra 2,5) X X

  Pakeiskite kuro filtr X

  Pakeiskite vak. X

  Patikrinkite variklio votuv tarp6)

  Patikrinkite, ar nereikia keisti pavar ds/hidraulins sistemos alyvos 6,7) O O

  Pakeiskite alyvos filtr X

  Ivalykite degimo kamer6)

  Nuodeg valymas ir votuv pritrynimas6)

  Patikrinkite priekini ir galini ratuk sinchronizacij. O

  Patikrinkite kuro arnel. Jei reikia, pakeiskite. O

  !PERSPJIMAS! Draudiama atlikti variklio arba pjovimo agregato technine prieiura, kai nera:

  i?jungtas variklis.

  ijungtas stovejimo stabdys.

  i?trauktas udegimo jungiklio raktelis.

  atjungtas pjovimo agregatas.

  Nuo udegamosios vaks atkabinti udegimo laidai.

  Lithuanian 19

 • PRIEIRA

  ValymasIvalykite maina ikart po naudojimosi. Daug lengviau nuplauti oles likucius, kol jie dar nepridiuve.

  Tepalu likucius galima panaikinti su riebalu alinimo priemone. Upurkkite plona sluoksni.

  Nuplaukite vandeniu su iprastu vandentiekio slegiu.

  Nenukreipkite sroves i elektros komponentus arba guolius.

  Neplaukite ikaitusiu paviriu, pavyzdiui, variklio ir duju imetimo sistemos.

  Ivalius traktoriuka, patariame valandelei paleisti varikli ir ijungti pjovimo agregata, kad butu ipustas likes vanduo.

  Jei reikia, ivalyta maina sutepkite. Jei i guolius pateko riebalu alinimo priemones arba vandens srove, verciau sutepkite juos papildomai.

  Traktoriuko gaubtu imontavimas

  Variklio gaubtasPakelus variklio gaubta, variklis tampa prieinamas techninei prieiurai.

  Nulenkite sedyne i prieki, atkabinkite po sedyne esancia gumine kilpa ir atverskite gaubta atgal.

  Priekinis gaubtasAtkabinkite fiksatoriu ir pakelkite priekini gaubta.

  Deiniojo sparno gaubtasNuimkite greiio reguliatoriaus galvut (1), isukite vartus (2 ir 3) ir nuimkite gaubt.

  Kairiojo sparno gaubtasAtsukite sparno gaubto vartus (2 vnt.) ir nuimkite gaubta.

  Vairo mechanizmo trosu patikra ir reguliavimasValdymas reguliuojamas trosais.

  Po tam tikro vainejimo laiko jie gali isitampyti, o del to gali pakisti valdymo nustatymai.

  Patikrinti ir sureguliuoti valdyma galima itaip:

  1 Atsukite remo ploktes vartus (2 vnt.) ir ja nuimkite, pakeldami galini krata.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Neplaukite didelio slegio srove arba garais valanciais irenginiais. Kyla didelis pavojus, kad vanduo pateks i guolius ir elektros jungtis. Jis gali salygoti korozija, del kurios sutriks veikimas. Naudojant papildomas valymo priemones, paprastai nuo alos apsisaugoma.

  20 Lithuanian

 • PRIEIRA

  2 Patikrinkite vairo mechanizmo trosu itempima, suspausdami juos taip, kaip parodyta paveikslelyje. Trosus turi buti imanoma suspausti tiek, kad nenaudojant perdaug jegos, tarp ju liktu perpus maesnis tarpas.

  3 Esant reikalui trosus galima itempti paveriant abiejose vairo iedo pusese esancias reguliavimo verles. Neitempkite trosu per smarkiai, juos tik reikia paverti link vairo iedo.

  Prilaikykite trosa, pavyzdiui, verlerakciu, kad nepersisuktu.

  Jei nustatymai atliekami tik vienoje pusje, nukrypsta vairo centrin padtis.

  Sureguliave trosus, patikrinkite ju itempima, kaip nurodyta 2-ame punkte.

  Rider 15V2 stovejimo stabdio reguliavimasStovjimo stabdys reguliuojamas itaip:

  1 Atsukite tvirtinimo verles (1).

  2 Itempkite trosa reguliavimo sraigtu (2), kol nebeliks troso tarpo.

  3 Baigus reguliuoti, tvirtinimo verles reikia priverti (1).

  4 Po sureguliavimo stovjimo stabd reikia patikrinti dar kart.

  Rider 15V2 AWD stovejimo stabdio reguliavimasPatikrinkite, ar stovejimo stabdys yra gerai sureguliuotas, pastatydami maina nuokalneje su ijungtomis priekine ir galine aimis.

  Ijunkite ir ublokuokite stovejimo stabdi. Jei maina nestovi vietoje, stovejimo stabdi reikia sureguliuoti itaip:

  1 Nuimkite kairiojo sparno gaubta.

  2 Atsukite tvirtinimo verles (1).

  3 Itempkite trosa reguliavimo sraigtu (2), kol nebeliks troso tarpo.

  4 Priverkite tvirtinimo verles (1).

  5 Po sureguliavimo stabdi reikia patikrinti dar karta.

  6 Udekite kairiojo sparno gaubta.

  Vairo mechanizmo tros patikra ir reguliavimasPatikrinkite, ar variklis reaguoja akceleratoriaus svirt, ir ar pasiekia ger variklio apsuk skaii didiausio degal kiekio padtyje.

  Jei kiltu abejoniu, kreipkites i aptarnavimo dirbtuve.

  Jei reikia sureguliuoti, tai galima padaryti ties apatiniu trosu itaip:

  1 Atsukite tros apvalkalo tvirtinimo vartus ir perstumkite akceleratoriaus svirt didiausio degal kiekio padt.

  2 Patikrinkite, ar akceleratoriaus trosas yra sumontuotas teisingoje angoje, apatinje kliklio svirtyje, r. pav.

  3 Patraukite akceleratoriaus troso apvalkal iki galo kair ir priverkite vart.

  !PERSPJIMAS! Blogai sureguliuotas stovejimo stabdys gali stabdyti maesne jega.

  Lithuanian 21

 • PRIEIRA

  Oro leidiamosios sklends tros patikra ir reguliavimasJei i variklio rksta juodi dmai arba j sunku paleisti, gali bti, kad yra blogai nustatytas oro leidiamosios sklends trosas (virutinis trosas).

  Jei kiltu abejoniu, kreipkites i aptarnavimo dirbtuve.

  Jei reikia sureguliuoti, darykite itaip:

  1 atsukite trosu apvalkalo tvirtinimo vartus ir patraukite oro ileidiamaja sklende i visiko atidarymo padeti.

  2 Patikrinkite, ar oro ileidiamosios sklendes trosas yra pritvirtintas prie virutines svirties, r. pav.

  3 Patraukite oro ileidiamosios sklendes trosu apvalkala iki galo i deine ir priverkite varta.

  Kuro filtro keitimasVamzdyje sumontuota kuro filtra reikia keisti kas 100 val. (karta per sezona) arba, jei jis usitere - daniau.

  Filtras keiciamas itaip:

  1 Nuimkite variklio gaubta.

  2 Nuimkite nuo filtro arnos gnybtus. Naudokites plokciosiomis replemis.

  3 Nutraukite filtra nuo arnos galu.

  4 I arnos galus istatykite nauja filtra. Kad montavimas lengviau eitusi, jei reikia, filtro kratus galima patepti muilo tirpalu.

  5 arnos gnybtus vel udekite ant filtro.

  Oro filtro keitimas

  Jei variklis atrodo silpnas arba netolygiai dirba, gali buti, kad usikimo oro filtras. Todel svarbu reguliariais laiko tarpais keisti oro filtra (intervalus rasite skyrelyje Prieiura/Prieiuros grafikas).

  Oro filtras keiciamas itaip:

  1 Atlaisvinkite oro filtro element, paspausdami pirtais fiksatorius.

  2 Iimkite i oro filtro elemento grubaus valymo filtr ir popierin filtr.

  3 Ivalykite grubaus valymo filtr praplaudami vandeniu ir valymo priemonmis.

  4 Grubaus valymo filtr gerai nusausinkite.

  5 Padauykite popierin filtr kiet paviri, kad ikratytumte dulkes.

  6 Jei popierinis filtras vis dar nevarus, pakeiskite j nauju.

  Visada pakeiskite popierin filtr kas 200 valand.

  7 statykite atgal grubaus valymo filtr ir popierin filtr oro filtro element.

  8 dkite atgal oro filtro element, pirmiausiai statydami elemento apaioje esanius kabliukus, o po to paspausdami tiek, kad usifiksuot fiksatoriai.

  !PERSPJIMAS! Imetamj duj sistema yra kaitusi. Prie keiiant oro filtr jai reikia leisti atvsti.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Niekada nepaleiskite variklio, kai yra iimtas oro filtras.

  Filtro netepkite alyva. Juos privalu montuoti sausus.

  22 Lithuanian

 • PRIEIRA

  Kuro siurblio oro filtro tikrinimasReguliariai tikrinkite, ar neusitere kuro siurblio oro filtras.

  Jei reikia, filtra galima ivalyti epeteliu.

  Nuimkite vartus ir atlenkite siurbl, arn atjungti nereikia.

  Grinkite siurbl viet ant konsols.

  Rgties lygio valdymas sausai kraunamame akumuliatoriujePatikrinkite, ar rugties lygis akumuliatoriuje yra tarp atymu. Akumuliatoriaus skyri upildymui galima naudoti tik distiliuot vanden.

  Degimo sistemaVariklyje yra irengta elektronine udegimo sistema. Prieiura reikalinga tik udegamajai vakei.

  Kokios rekomenduojamos udegamosios vakes, rasite skyrelyje Techniniai duomenys.

  Udegamosios vakes pakeitimas1 Nuimkite udegimo sistemos laido antgali ir pavalykite aplink

  udegamaja vake.

  2 Iimkite udegamj vak su 3/4 (19 mm) vaks mova.

  3 Patikrinkite udegamaja vake. Jei udegamosios vakes elektrodai yra apdege, arba jei izoliatorius yra iskiles arba paeistas, pakeiskite vake. Jei udegamoji vake dar bus naudojama, ivalykite ja vieliniu epeteliu.

  4 Laidiniu matuokliu imatuokite atstuma tarp elektrodu. Tarpelis turi sudaryti 0,75 mm/0,030. Jei reikia, pareguliuokite tarpeli, palenkdami onini elektroda.

  5 Isukite vake i vieta su ranka, kad nesugadintumete sriegiu.

  6 Kai udegamoji vake yra savo vietoje, priverkite ja su vakrakciu. Priverkite udegamaja vake tiek, kad prispaustumete sandarinimo tarpikli. Isukus panaudota vake, ja reiketu papildomai paverti 1/8 apsisukimo. Isukus nauja vake, ja reiketu papildomai paverti 1/4 apsisukimo.

  7 Grainkite i vieta udegimo sistemos laido antgali.

  !PERSPJIMAS! Ivykus kontaktui su rugtimi

  Ioriniam: Nulaukite dideliu kiekiu vandens.

  Vidiniam: Igerkite dideli kieki vandens ar pieno. Kaip imanoma greiciau kreipkites i gydytoja.

  Su akimis: Praplaukite dideliu kiekiu vandens. Kaip imanoma greiciau kreipkites i gydytoja.

  Akumuliatorius skleidia sprogias dujas. alia akumuliatoriaus jokiais budais negali buti kibirkties, liepsnos ir cigareciu.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Naudojant netinkama udegamaja vake galima sugadinti varikli.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Priverus udegamaja vake per maai, gali perkaisti ir sugesti variklis. Jei vake bus priverta per daug, gali buti sugadinti sriegiai cilindro galvuteje.

  Lithuanian 23

 • PRIEIRA

  Apsaugos sistemos tikrinimasTraktoriuke yra irengta apsaugos sistema, neleidianti juo pajudeti ar vaiuoti esant ioms salygoms:

  Varikl galima paleisti tik tada, kai pjovimo agregatas yra pakeltoje padtyje, o hidrostiniai pedalai - neutralioje padtyje. Rider 15V2 AWD, nenuspaude stovejimo stabdio, variklio neuvesite.

  Nebutina, kad vairuotojas sedetu ant vairuotojo sedynes.

  Kasdien patikrinkite, ar apsaugos sistema veikia, pabandydami uvesti varikli, kai ios salygos nera ivykdytos. Pakeiskite salygas ir pabandykite i naujo.

  Patikrinkite, ar variklis sustoja, atsitiktinai pakilus nuo vairuotojo sdyns, esant nuleistam pjovimo agregatui arba, kai hidrostatiniai pedalai nejungti neutrali padt.

  Starterio variklis

  Degimo sistema

  Veikia

  Neveikia

  Rider 15V2

  Rider 15V2 AWD, Rider 15V2s AWD

  24 Lithuanian

 • PRIEIRA

  Lempui keitimasInformacij apie lempui tip rasite skyriuje Techniniai duomenys.

  1 Atsukite verl ir isukite eiakamp vart. Nuimkite vair.

  2 Atsukite du vartus, laikanius vairo stiprintuvo korpuso gaubt. Po vien vart kiekvienoje pusje.

  3 Paspauskite stovjimo fiksavimo mygtuk ir pakelkite gaubt vir vairo kolonls.

  4 Atsargiai nuimkite lemputs korpus nuo laikikli.

  5 Nuo lemputs atjunkite laidus.

  6 I lizd iimkite lemputes.

  7 dkite naujas lemputes. sitikinkite, kad tvirtinote priekin dal.

  8 I naujo udkite laidus, lemputs lizd ir gaubt ant vairo stiprintuvo korpuso.

  9 Udkite vair.

  Pagrindinis saugiklisPagrindinis saugiklis yra laisvame laikiklyje po akumuliatoriaus skyriaus gaubtu, prieais akumuliatoriu.

  Tipas: Plokciasis saugiklis, 15 A.

  Keiciant saugikli, negalima naudoti jokio kitokio.

  Perdegusi saugikli atpainsite i sudegusio siulelio. Keiciama saugikli itraukite i laikiklio.

  Saugiklio paskirtis - apsaugoti elektros sistema. Jei netrukus po pakeitimo jis vel suveikia, to prieastis yra trumpas jungimas, kuri reikia paalinti prie vel paleidiant maina.

  Oro slegio padangose tikrinimasVis rat padangose oro slgis turi bti 60 kPa (0,6 bar / 9 PSI). Norint padidinti varomj jg, galima sumainti oro slg upakalinse padangose iki 40 kPa (0,4 bar/5,6 PSI). Didiausias leistinas slgis sudaro 100 kPa (1,0 bar/14 PSI).

  SVARBI INFORMACIJA!

  Jei oro slegis priekinese padangose nevienodas, peiliai pjauna ole skirtingame auktyje.

  Lithuanian 25

 • PRIEIRA

  Auinimo oro tiekimo tikrinimas Ivalykite u vairuotojo sedynes variklio gaubte esancias oro ileidiamasias groteles.

  Nuimkite variklio gaubta.

  Patikrinkite, ar i auinimo oro ivada nepateko lapu, oles arba purvo.

  Patikrinkite variklio gaubto apatineje dalyje ivesta oro vamzdi, ar jis varus ir nesitrina i auinimo oro ivada.

  Usikimus oro ileidiamosioms grotelems, oro vamzdiui arba auinimo oro ivadui, pablogeja variklio auinimas, del ko variklis gali sugesti.

  Pjovimo agregato tvirtinimas

  1 Pastatykite Rider traktoriuk ant lygaus paviriaus ir junkite stovjimo stabd.

  2 Patikrinkite, ar pjovimo aukio svirtis yra emiausioje padtyje, o pjovimo renginio paklimo svirtis yra pjovimo padtyje.

  irkite, kad prie pjovimo agregato bt pritaisyti atraminiai ratukai (1).

  3 Suimkite u rankenls pjovimo agregato priekyje arba u rmo (2) ir pakikite agregat po traktoriuku.

  4 Patikrinkite, ar tinkamai statytas kaitis.

  5 statykite vart ir pritvirtinkite j su kaiiu.

  6 Paspauskite korpus ir itraukite kait.

  7 statykite rengin ir kikite kait.

  !PERSPJIMAS! Kai veikia variklis, auinimo oro ivadas sukasi. Saugokite pirtus.

  !PERSPJIMAS! Montuodami pjovimo agregat, dvkite apsauginius akinius. Diro tempimo spyruokl gali atsikabinti ir sueisti mog.

  12

  3

  !PERSPJIMAS! Bkite atsargs, kad neprisispaustumte platakos.

  26 Lithuanian

 • PRIEIRA

  Bkite atids, kad agregato lieuvlis (3) teisingai sitvirtint.

  8 Udkite pavaros dir ant agregato varaniojo rato.

  9 Ukabinkite aukio nustatymo statramst.

  10 Grinkite atraminius ratukus savo viet.

  11 Pritaisykite priekin gaubt.

  12 Pritvirtinkite tempimo ritinlio spyruokl.

  Rider 15V2

  Rider 15V2 AWD

  Pjovimo agregato imontavimas

  1 vykdykite skyrelyje Pjovimo agregato aptarnavimo padtis pateiktus 1-9 punktus, kad nustatytumte pjovimo agregato aptarnavimo padt.

  2 Paspauskite korpus (2) ir isukite vart (3).

  3 Itraukite pjovimo rengin.

  Pjovimo agregato prispaudimo patikrinimas ir reguliavimasSiekiant geriausio pjovimo rezultato, pjovimo agregatas turi veikti ties paviriumi, per smarkiai i ji nesiremdamas.

  Prispaudimas reguliuojamas sraigtu ir spyruokle i abieju traktoriuko pusiu.

  1 Patikrinkite oro slegi padangose: turi buti 60 kPa/0,6 kp/cm2/8,5 PSI.

  2 Pastatykite traktoriuka ant lygaus paviriaus.

  3 Nustatykite paklimo svirt pjovimo padt.

  4 Po pjovimo agregato remu (po priekiniu kratu) pakikite mogui skirtas elektronines svarstykles, kad agregatas i jas remtusi. Jei reikia, tarp remo ir svarstykliu galima pakiti trinkele, kad atraminiams ratukams nekliutu jokio svorio.

  5 Sureguliuokite agregato prispaudim, sukdami arba isukdami reguliavimo sraigtus, esanius abiejose pusse u priekini rat. Prispaudimas turi siekti tarp 12 ir 15 kg (26,5-33 lb).

  !PERSPJIMAS! Imontuodami pjovimo agregat, dvkite apsauginius akinius. Diro tempimo spyruokl gali atsikabinti ir sueisti mog.

  2

  3

  1

  Lithuanian 27

 • PRIEIRA

  Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimasPjovimo agregato lygiagretuma tikrinkite itaip:

  1 Patikrinkite oro slegi padangose: turi buti 60 kPa/0,6 kp/cm2/8,5 PSI.

  2 Pastatykite traktoriuka ant lygaus paviriaus.

  3 Nustatykite paklimo svirt pjovimo padt.

  4 Pamatuokite atstum tarp ems ir agregato krato, gaubto upakalins dalies viruje. Agregatas turi bti truput pasvirs: galinis kratas turi bti 2-4 mm (1/8) aukiau u priekin.

  Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas1 Imontuokite priekini ir deiniojo sparno gaubtus.

  2 Atsukite lygiagretumo strypo verles.

  3 Isukite (pailginkite) statramsti, kad pakeltumete gaubto upakalini krata.

  Isukite (patrumpinkite) statramsti, kad nuleistumete gaubto upakalini kra?ta.

  4 Sureguliuota padeti ufiksuokite priverdami verles.

  5 Baigus reguliuoti, reikia inaujo patikrinti agregato lygiagretuma.

  6 Sumontuokite priekini ir deiniojo sparno gaubtus.

  Pjovimo agregato dir keitimas

  iuose pjovimo agregatuose su apsaugotais nuo susidrimo peiliais, peilius varo vienas trapecis diras. Jei reikia pakeisti trapecin dir, darykite itaip:

  1 Imontuokite pjovimo agregat.

  2 Atsukite lygiagretumo strypo vart ir du vartus ant gaubto. Nuimkite pjovimo agregato gaubt.

  3 Atlaisvinkite spyruokl (4), tempiani trapecin dir ir numeskite dir.

  Naujas dirtas pritaisomas atvirktine eils tvarka.

  Pjovimo agregato aptarnavimo padetisNorint geriau prieiti prie agregato ji valant, taisant ir aptarnaujant, ji galima nustatyti i aptarnavimo padeti. Aptarnavimo padetyje agregatas yra pakeltas ir ublokuotas vertikalioje padetyje.

  Aptarnavimo padeties ijungimas1 Pastatykite maina stabiliai. junkite stovjimo stabd.

  Nustatykite pjovimo agregat emiausi pjovimo aukt ir nuleiskite pjovimo agregat.

  2 Itraukite kaiti ir nuimkite priekini gaubta. (Vidinje priekinio gaubto pusje yra visa aptarnavimo padties nustatymo instrukcija).

  !PERSPJIMAS! Dirbdami prie peili, apsaugokite platakas mvdami pirtinmis.

  Dirbant prie diro reikia saugotis prispaudimo.

  28 Lithuanian

 • PRIEIRA

  3 Atsukite du atraminius ratukus, esanius po apatiniu gaubtu.

  4 Pritaisykite po atramin ratuk abiejose agregato upakalins dalies pusse.

  5 Atlaisvinkite pavaros diro tempimo ritinlio spyruokl.

  Rider 15V2

  Rider 15V2 AWD

  6 Pastatykite vien koj ant agregato priekinio krato prie pat rato ir pakelkite agregato priekin krat, kad bt lengviau atlaisvinti aukio nustatymo stryp.

  7 tvirtinkite stryp laikikl.

  8 Pakelkite pavaros dir. Po to itraukite kait.

  9 Patraukite rm priek ir grinkite kait atgal.

  10 Suimkite u agregato priekinio krato, itraukite j ir pakelkite aptarnavimo padt.

  Jei iimsite cilindrin kait, kuris dabar laiko pjovimo agregat, galsite pjovimo agregat nuimti.

  !PERSPJIMAS! Imontuodami pjovimo agregat, dvkite apsauginius akinius. Diro tempimo spyruokl gali atsikabinti ir sueisti mog.

  !PERSPJIMAS! Bkite atsargs, kad neprisispaustumte platakos.

  Lithuanian 29

 • PRIEIRA

  Grainimas i aptarnavimo padetiesGrinimas i aptarnavimo padties atliekamas atvirktine eils tvarka, negu nurodyta skyrelyje Pjovimo agregato aptarnavimo padtis. irkite, kad pjovimo agregato lieuvlis (3) pataikyt ang mainos apaioje.

  Peiliu tikrinimasGeriausia pjovimo rezultata lemia nepaeisti ir gerai pagalasti peiliai.

  Patikrinkite, ar priverti peiliu tvirtinimo vartai.

  Pagalastus peilius reikia subalansuoti.

  Atsitrenkus i kliuti, avarijos metu sugadintus peilius reikia pakeisti. Palikite aptarnavimo dirbtuvei spresti, ar peilius galima sutaisyti arba pagalasti, ar reikia nauju peiliu.

  BioClip jungties nuemimasNorint pakeisti Combi agregato BioClip funkcija i pjovimo agregata su galiniu imetimu, reikia iimti BioClip jungti, kuri yra pritvirtinta po agregatu trim vartais.

  1 Perkelkite agregat aptarnavimo padt, r. skyrel Pjovimo agregato aptarnavimo padtis.

  2 Iimkite tris vartus, laikanius BioClip jungt ir j iimkite.

  3 Patarimai: vart angas sukite tris srieginius M8x15 mm vartus, kad apsaugotumte sriegius.

  4 Grainkite agregata i iprasta padeti.

  BioClip jungtis grainama i vieta atvirktine eiles tvarka.

  SVARBI INFORMACIJA! Keisti ar galasti peilius reiketu duoti licencijuotai aptarnavimo dirbtuvei.

  30 Lithuanian

 • Tepimas

  Variklio alyvos lygio tikrinimas Tikrinkite variklio alyvos lygi, kai traktoriukas yra pastatytas horizontaliai, o jo variklis - ijungtas.

  Nuimkite variklio gaubta.

  Atsukite matuokli, itraukite ji ir nuluostykite.

  Po to vl kikite matuokl, bet nesukite.

  Itraukite matuokli ir patikrinkite alyvos lygi.

  Alyvos lygis turi buti tarp matuoklio atymu. Jei lygis arteja prie atymos ADD, ipilkite alyvos iki matuoklio atymos FULL.

  Alyva pilama i ta pacia anga, pro kuria ikiamas matuoklis. Letai papildykite alyva.

  Prie uvesdami varikli, gerai isukite matuokli. Uveskite varikli ir apie 30 sekundiu leiskite jam padirbti laisvaja eiga. Ijunkite varikl. Palaukite 30 sekundiu ir patikrinkite alyvos lygi. Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atyma FULL.

  Rekomenduojamos ios alyvos klass:

  Kokybs klass pagal API grupes: SF, SG, SH ir SJ

  Pasirinkite alyv, kurios klampumas atitikt paveiksllyje pateiktas temperatros ribas.

  Nemaiykite skirtingu alyvos ruiu.

  Dmesio: naudojant tokias alyvas kaip 5W-20, 10W-30 ir 10W-40, padidja variklio alyvos suvartojimas. Naudojant ias alyvas, alyvos lyg btina tikrinti daniau.

  Variklio alyvos keitimasPirma karta variklio alyva reikia pakeisti po 5 valandu darbo. Po to ja reikia keisti kas 100 darbo valandu.

  Dirbant su didelmis apkrovomis arba esant auktai aplinkos temperatrai, keiskite kas 50 valand.

  1 Po variklio kairiuoju ileidimo kamciu pastatykite inda.

  2 Iimkite matuokli. Isukite variklio kaireje esanti ileidimo kamti.

  3 Leiskite alyvai suteketi i inda.

  4 Istatykite kamti ir prisukite ji.

  5 Jei reikia, papildykite, kad alyva pasiektu matuoklio atyma FULL. Alyva pilama i ta pacia anga, pro kuria ikiamas matuoklis. Kai papildyti alyva, r. skyrelyje Variklio alyvos lygio tikrinimas. Variklyje telpa 1,5 litrai, kai alyvos filtras yra nepakeistas, ir 1,7 litrai, kai pakeistas.

  6 Leiskite varikliui iilti, tada patikrinkite, ar ties alyvos kamciu nera nuotekio.

  Alyvos filtro keitimasAlyvos filtr reikia keisti kas 200 darbo valand. Senj alyvos filtr pasukite prie laikrodio rodykl, kad j iimtumte. Jei reikia, naudokite filtro itraukimo rank.

  Su alyva iek tiek sutepkite naujojo alyvos filtro gumin sandarikl. taisykite alyvos filtr, pasukdami j pagal laikrodio rodykl. Sukite naudodami rankos jg, kol guminis sandariklis bus prigluds. Tada dar priverkite per pus apsukimo.

  pilkite naujos alyvos, kaip nurodyta skyrelyje Variklio alyvos lygio tikrinimas. Paleiskite varikl ir duokite padirbti madaug 3 minutes. Po to j sustabdykite ir pairkite, ar nra nuotkio. pilkite alyvos, kad atstatytumte t alyv, kuri pateko naujj alyvos filtr.

  !PERSPJIMAS! Jei variklio alyva ileisite ka tik sustoje, ji gali buti labai ikaitusi. Todel pirmiausia leiskite varikliui iek tiek atvesti.

  SVARBI INFORMACIJA!

  Panaudota alyva yra alinga sveikatai, ir jos negalima ipilti ant emes arba gamtoje, ja butina atiduoti i dirbtuve arba nurodytoje vietoje utilizavimui.

  Saugokites konktakto su oda, jei usipylete alyvos, nuplaukite ja muilu ir vandeniu.

  Lithuanian 31

 • Tepimas

  Transmisijos alyvos lygio tikrinimas 1 Nuimkite transmisijos gaubta. Atsuke abu vartus (kiekvienoje

  puseje) pakelkite transmisijos gaubta.

  2 Patikrinkite, ar transmisijos alyvos bake yra alyvos.

  Rider 15V2 Jei reikia, ipilkite varikliu alyvos SAE 10W/30 (SF-CC klase).

  Rider 15V2 AWD. Jei reikia, ipilkite varikliu alyvos SAE 10W/40 (SF-CC klase).

  Alyva ir filtras keiciami licencijuotoje aptarnavimo dirbtuveje, kaip aprayta Aptarnaujancioms imonems skirtoje instrukcijoje.

  Kiantis i sistema, butina laikytis ypatingu varos reikalavimu, o prie pradedant naudoti maina, sistema turi isivedinti.

  Diro itempiklio tepimasDiro itempiklis turi buti reguliariai tepamas geros kokybes* molibdeno disulfido tepalu.

  Tepkite su tepalo virktu, purkdami i antgali, esanti po variklio apatiniu diro skriemuliu, kol itekes tepalas.

  Jei ma?ina naudojama kasdien, reikia tepti du kartus per savaite.

  Bendras tepimasVisi mazgai ir guoliai buvo sutepti molibdeno disulfido tepalu gamykloje. Tepkite tos pacios ruies tepalu*. Vairo mechanizmo ir svirciu trosus sutepkite varikliu alyva.

  Tepkite reguliariai, jei maina naudojama kasdien, tepkite du kartus per savaite.

  *Paprastai geros kokybes buna inomu firmu tepalas (benzino bendroviu ir t.t.). Svarbiausia tepalo savybe yra gera apsauga nuo rudiu.

  32 Lithuanian

 • Gedimu paieka

  Lithuanian 33

  Triktis Prieastis

  Neusiveda variklis Kuro bake nera kuro

  Sugedusi udegamoji vake

  Blogai prijungta udegamoji vake arba sukeisti udegimo sistemos laidai

  Utertas karbiuratorius arba kuro vamzdis

  Starteris neisuka variklio

  Starteris neisuka variklio Isikroves akumuliatorius

  Prastas kontaktas tarp laido ir akumuliatoriaus poliaus

  Netinkamoje padetyje pjovimo agregato pakelimo svirtis

  Sugedes pagrindinis saugiklis.

  Saugiklis yra prieais akumuliatoriu, po akumuliatoriaus gaubtu.

  Sugedes udegimo jungiklis

  Hidrostatiniai pedalai neturi bti neutralioje padtyje

  Sugeds paleidimo varikllis

  Variklis dirba netolygiai Sugedusi udegamoji vake.

  Blogai nustatytas karbiuratorius

  Usikies oro filtras

  Usikiusi kuro bako ventiliacija

  Blogai nustatytas udegimas

  Utertas karbiuratorius arba kuro vamzdis

  Ijungta oro ileidiamoji sklende arba blogai sureguliuoti jos laidai

  Variklis atrodo silpnas Usikies oro filtras

  Sugedusi udegamoji vake.

  Utertas karbiuratorius arba kuro vamzdis

  Blogai nustatytas karbiuratorius

  Ijungta oro ileidiamoji sklende arba blogai sureguliuoti jos laidai

  Perkaista variklis Variklis per smarkiai apkraunamas

  Utertas oro ivadas arba auinimo flanai

  Sugedes ventiliatorius

  Per maas kiekis arba neliko variklio alyvos

  Blogas ankstyvasis udegimas

  Sugedusi udegamoji vake.

  Neisikrauna akumuliatorius Sugedes vienas arba keli akumuliatoriaus baterijos elementai

  Prastas kontaktas ties akumuliatoriaus poliu gnybtais

  Traktoriukas vibruoja Atsilaisvine peiliai

  Atsilaisvines variklis

  Nesubalansuoti vienas ar keili peiliai, nes pagalandus buvo paeisti arba blogai subalansuoti

  Nevienodai nupjaunama ole Atipo peiliai

  Kreivai nustatytas pjovimo agregatas

  Aukta arba lapia ole

  Po gaubtu prisirinko oliu

  Skirtingas oro slegis kaires ir deines pusiu padangose

  Per didelis vaiavimo greitis

  Per emas variklio ski skaiius.

  Slysta pavaros dirai

 • Saugojimas

  Laikymas iemaPasibaigus oles pjovimo sezonui, traktoriuka reikia ikart paruoti stoveti per iema, tas pats taikoma, jei jis nebus naudojamas ilgiau kaip 30 dienu. Ilga laiko tarpa (30 dienu arba ilgiau) stovinciame kure gali susidaryti kibiu nuosedu, galinciu ukimti karbiuratoriu ir sutrikdyti varikliaus veikima.

  Saugojimo metu norint ivengti kibiu nuosedu susidarymo, priimtina alternatyva yra degalu stabilizatorius. Jei naudojamas alkilato benzinas, stabilizatoriaus deti nebereikia, nes itas kuras yra stabilus. Taciau negalima pereiti nuo standartinio benzino prie alkilato benzino, kadangi gali sukieteti jautrios gumines detales. Ipilkite stabilizatoriaus i degalu baka arba i kuro laikymo rezervuara. Visada rinkites toki miinio santyki, koki nurodo stabilizatoriaus gamintojas. Prideje stabilizatoriaus, leiskite varikliui padirbti bent 10 minuciu, kad stabilizatorius pasiektu karbiuratoriu. Jei pridejote stabilizatoriaus, i bako ir karbiuratoriaus neileiskite kuro.

  Noredami paruoti traktoriuka saugojimui, ivykdykite iuos nurodymus:

  1 Kruopciai ivalykite traktoriuka, ypatingai po pjovimo agregatu. Kad apsaugotumete nuo rudijimo, utepkite lako ant nusilupusiu vietu.

  2 Apiurekite traktoriuka, ar nera nusidevejusiu arba sugadintu detaliu, jei reikia, priverkite vartus ir verles.

  3 Pakeiskite variklio alyva, atiduokite utilizavimui panaudota alyva.

  4 Itutinkite benzino baka. Paleiskite varikli ir palikite ji dirbti tol, kol benzino nebeliks ir karbiuratoriuje.

  5 Iimkite udegamaja vake ir i kiekviena cilindra ipilkite madaug po valgomaji aukta varikliu alyvos. Pasukite varikli, kad alyva pasiskirstytu, ir vel tvirtai prisukite udegamaja vake.

  6 Sutepkite visus tepimo antgalius, sujungimus ir ais.

  7 I?imkite akumuliatoriu. Ivalykite, ikraukite ir laikykite vesioje vietoje.

  8 Laikykite traktoriuka variai ir sausai, papildomai apsaugokite udengdami.

  ApsaugaNorint apsaugoti laikoma arba perveama traktoriuka, galima isigyti apdangala. Kreipkites i prekybos atstova, kad parodytu

  Technine prieiuraNorint garantuoti puiku mainos veikima pagrindiniu darbo sezonu, techninei prieiurai arba patikrinimui geriausiai tinka sezonas, kai ja maiausiai dirbama.

  Usisakant atsargines dalis, reikia nurodyti traktoriuko pirkimo metus, modeli, tipa ir serijini numeri.

  Visada butina naudoti originalias atsargines dalis.

  Licencijuotos aptarnavimo dirbtuves atliekamos metines patikros arba tvarkymas - geras budas maksimalai padidinti Jusu traktoriuko nauma ateinanciam sezonui.

  !PERSPJIMAS! Kai bake yra kuro, niekada nestatykite variklio viduje arba blogai vedinamose patalpose, kadangi benzino garai gali usidegti nuo atviros liepsnos, kibirkties arba, pavyzdiui, nuo nuolat budincios katilu, vandens ildytuvu arba diovyklu liepsneles. Elkites su kuru atsargiai. Jis labai greitai usiliepnoja, ir nerupestingai su juo elgiantis gali buti sualoti mones ir sugadintas turtas. Pilkite kura tik i tam skirtus bakus lauke ir toliau nuo atviros liepsnos. Niekada nenaudokite benzino valymui. Vietoje jo naudokite nuriebalinimo priemones ir ilta vandeni.

  34 Lithuanian

 • Techniniai duomenys

  1) Remiamasi variklio tiekjo pateikta informacija.

  Matmenys Rider 15V2 Rider 15V2 AWD Rider 15V2s AWD

  Ilgis be pjovimo agregato, mm/ft 2020/6,61 2020/6,61 2020/6,61

  Plotis be pjovimo agregato, mm/ft 880/2,89 880/2,89 880/2,89

  Auktis, mm/ft 1070/3,52 1070/3,52 1070/3,52

  Savoji mas su pjovimo agregatu, kg/lb 268-274/591-604 302-308/666-679 312-315 / 688-694

  Atstumas tarp ai, mm/ft 855/2,8 855/2,8 855/2,8

  Tarpuveio plotis priekyje, mm/ft 715/2,37 715/2,37 715/2,37

  Tarpuveio plotis upakalyje, mm/ft 625/2,05 625/2,05 625/2,05

  Padang matmenys 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8

  Oro slgis priekyje-gale, kPa / bar / PSI 60 (0,6/8,5) 60 (0,6/8,5) 60 (0,6/8,5)

  Maksimalus leistinas nuolydis 10 10 10

  Variklis

  Gaminys / modelis Kawasaki/FH 430V Kawasaki/FH 430V Kawasaki/FH 430V

  Galingumas1), hp 15 15 15

  Darbo tris, cm3/cu.in 431/26,3 431/26,3 431/26,3

  Maiausio oktaninio skaiiaus bevinis kuras

  87 87 87

  Bako talpa, litru/amer. galonu 7/7,4 7/7,4 7/7,4

  AlyvaKlase SF, SG, SH arba SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 arba SAE5W-20

  Klase SF, SG, SH arba SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 arba SAE5W-20

  Klase SF, SG, SH arba SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 arba SAE5W-20

  Alyvos kiekis su filtru, litru/amer. galonu 1,7/1,8 1,7/1,8 1,7/1,8

  Alyvos kiekis be filtro, litru/amer. galonu 1,5/1,6 1,5/1,6 1,5/1,6

  Uvedimas Elektrinis paleidiklis, 12 V Elektrinis paleidiklis, 12 V Elektrinis paleidiklis, 12 V

  Didiausias variklio ski danis, sk./min. 2900 100 2900 100 2900 100

  Elektros sistema

  Tipas 12 V, neigiamas eminimas 12 V, neigiamas eminimas 12 V, neigiamas eminimas

  Akumuliatorius 12 V, 24 Ah 12 V, 24 Ah 12 V, 24 Ah

  vak Champion RCJ8Y Champion RCJ8Y Champion RCJ8Y

  Tarpelis tarp elektrod, mm/coli 0,75/0,030 0,75/0,030 0,75/0,030

  viesos Osram, 2X12V 20W Osram, 2X12V 20W Osram, 2X12V 20W

  Triukmo emisija ir pjovimo plotis

  Garso stiprumo lygis, imatuotas dB(A) 100 100 100

  Garso stiprumo lygis, garantuotas dB(A) 100 100 100

  Pjaunamojo agregato plotis, mm/coli 1030-1120/41-44 1030-1120/41-44 1030-1120/41-44

  Vibracijos lygiai

  Vairaracio vibracijos lygis pagal EN 836:1997 / A2:2001, m/s2

  1,6 1,6 1,6

  Transmisija

  Gaminys Tuff Torq K46 Tuff Torq Tuff Torq

  SF-CC klass alyva SAE 10W/30 SAE 10W/40 SAE 10W/40

  Pjovimo agregatas

  Tipas Agregatas Combi Agregatas Combi Agregatas Combi

  Pjaunamojo agregato plotis, mm/coli 1030/41 (Combi 103) 1030/41 (Combi 103) 1030/41 (Combi 103)

  1120/44 (Combi 112) 1120/44 (Combi 112) 1120/44 (Combi 112)

  Pjovimo aukiai, 7 padtys, mm/coli 40-90/1 9/16-3 9/16 40-90/1 9/16-3 9/16 40-90/1 9/16-3 9/16

  Peilio skersmuo, mm/coli 390/15 3/8 (Combi 103) 390/15 3/8 (Combi 103) 390/15 3/8 (Combi 103)

  420/16 1/2 (Combi 112) 420/16 1/2 (Combi 112) 420/16 1/2 (Combi 112)

  Lithuanian 35

 • Techniniai duomenys

  EB patvirtinimas dl atitikimo (galioja tik Europoje)Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, vedija, tel.: +46-36-146500, garantuoja, kad traktoriukai Husqvarna Rider 15V2, Rider 15V2 AWD ir Rider 15V2s AWD su 2008 metu serijos numeriu ir velesni (metai pateikiami tipo lenteleje paprastu tekstu, po ju seka serijos numeris) atitinka ios TARYBOS DIREKTYVOS nurodymus:

  1998 m. birelio 22 d. "dl main" 98/37/EB, priedas IIA.

  2004 m. gruodio 15 d. "dl elektromagnetinio atitikimo" 2004/108/EEC.

  2000 m. gegus 8 d. "dl triukmo emisijos aplink" 2000/14/EG.

  Informacija apie triukmo emisija ir pjovimo ploti rasite skyrelyje Techniniai duomenys.

  Buvo pritaikyti ie standartai: EN292-2, EN-836.

  0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ileido ataskaitas dl atitikimo 2000 m. gegus mn. 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS Dl triukmo emisijos aplink 2000/14/EB VI pried vertinimo. 01/901/031, 01/901/032 su ivertinimu, kaip vykdomas 2000 m. gegues 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB priedas del triukmo emisijos i aplinka.

  Huskvarna, 2007 m. lapkriio 5 d.

  Claes Losdahl, Sodo gaminiu pletros vadovas

  SVARBI INFORMACIJA! Jei is gaminys yra atitarnaves ir daugiau nenaudojamas, ji reikia palikti prekybos atstovams arba kitai imonei antriniu aliavu perdirbimui.

  SVARBI INFORMACIJA! Kadangi gali buti atlikti patobulinimai, specifikacijos ir pavidalas gali keistis be atskiro ispejimo.

  Demesio: remiantis ioje instrukcijoje pateikta informacija negali buti keliami jokie teisiniai reikalavimai.

  Atliekant remonto darbus, butina naudoti originalias dalis. Jei naudojamos kitokios dalys, nutruksta garantijos galiojimas.

  36 Lithuanian

 • z+S!v5Xz+S!v5X

 • z+S!v5X 2009-05-11z+S!v5X

  1151018-65

  TurinysPristatymo paslaugaPo pirmj 8 valand.Gerbiamas kliente!Vaiavimas ir perveimas vieaisiais keliaisVilkimasNaudojimasGera technine prieiuraPagaminimo numerisSimboliaiSaugos instrukcijosApdrauskite savo traktoriukaBendrieji nurodymai naudojimui

  Vairavimas nuokalneseDarykite itaip

  VaikaiPrieiuraPerveimasPristatymasAkseleratoriaus gaidukasOro sklendGreicio reguliatoriusStovejimo stabdysPjovimo agregatasPjovimo agregato pakelimo svirtisPjovimo aukcio reguliavimo svirtisviesosLaikmatisSedyneKuro upylimasIjungimo svirtisIjungimo svirtis Rider 15V2 AWD modelyjeIjungimo svirtis Rider 15V2 modelyje

  Prie pajudantPaleiskite varikli.Kaip uvesti varikli su silpnu akumuliatoriumi Udegimo laidu prijungimas Nuimkite laidus atvirktine eiles tvarka

  Traktoriuko valdymasPjovimo patarimai Variklio i?jungimasPrieiuros grafikasValymasTraktoriuko gaubtu imontavimasVariklio gaubtasPriekinis gaubtasDeiniojo sparno gaubtasKairiojo sparno gaubtas

  Vairo mechanizmo trosu patikra ir reguliavimasRider 15V2 stovejimo stabdio reguliavimasRider 15V2 AWD stovejimo stabdio reguliavimasVairo mechanizmo tros patikra ir reguliavimasOro leidiamosios sklends tros patikra ir reguliavimasKuro filtro keitimasOro filtro keitimasKuro siurblio oro filtro tikrinimasRgties lygio valdymas sausai kraunamame akumuliatoriujeDegimo sistemaUdegamosios vakes pakeitimas

  Apsaugos sistemos tikrinimasLempui keitimasPagrindinis saugiklisOro slegio padangose tikrinimasAuinimo oro tiekimo tikrinimas Pjovimo agregato tvirtinimasPjovimo agregato imontavimasPjovimo agregato prispaudimo patikrinimas ir reguliavimasPjovimo agregato lygiagretumo tikrinimasPjovimo agregato lygiagretumo reguliavimasPjovimo agregato dir keitimasPjovimo agregato aptarnavimo padetisAptarnavimo padeties ijungimasGrainimas i aptarnavimo padeties

  Peiliu tikrinimasBioClip jungties nuemimasVariklio alyvos lygio tikrinimas Variklio alyvos keitimas

  Alyvos filtro keitimasTransmisijos alyvos lygio tikrinimas Diro itempiklio tepimasBendras tepimasLaikymas iemaApsaugaTechnine prieiuraEB patvirtinimas dl atitikimo (galioja tik Europoje)