planovi rada školskoga knjižničara

of 11 /11
Planiranje i Planiranje i programiranje programiranje rada školskoga rada školskoga knjižničara knjižničara Županijsko stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba 1. rujna 2015.

Upload: docong

Post on 28-Jan-2017

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Planovi rada školskoga knjižničara

Planiranje i Planiranje i programiranje rada programiranje rada školskoga knjižničaraškolskoga knjižničara

Županijsko stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba1. rujna 2015.

Page 2: Planovi rada školskoga knjižničara

Planovi rada školskoga knjižničaraPlanovi rada školskoga knjižničara

Godišnji plan i program radaMjesečni plan i program radaTjedni plan i program radaIzvješće o radu

Page 3: Planovi rada školskoga knjižničara

Struktura radnog vremena školskoga Struktura radnog vremena školskoga knjižničaraknjižničara

Odgojno-obrazovni rad 60%Stručni rad i informacijska djelatnostKulturna i javna djelatnostStručno usavršavanje

Fond sati 2015./2016. - 1784

40%

Page 4: Planovi rada školskoga knjižničara

Godišnji plan i program rada školskoga Godišnji plan i program rada školskoga knjižničaraknjižničara

R br.

PODRUČJE RADA Fond sati

(tjedno)

IX. X. XI. XII I. II. III. IV. V. VI VII VIII UKUPNO

1. Odgojno-obrazovni rad

25 1010

2. Stručni rad i informacijska djelatnost

10 575

3. Kulturna i javna djelatnost

2 78

4. Stručno usavršavanje knjižničara

3 121

UKUPNO: 1784

Page 5: Planovi rada školskoga knjižničara

R br.PODRUČJE RADA

Fond sati

tjedno

IX. X. XI. XII. I. ....UKUPNO

1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 25 tjedno 10101.1. Knjižnično-informacijski program - poticanje čitanja i

informacijska pismenostRealizacija tema iz KIP-a kroz korelaciju s nastavnim predmetima, sat razrednika, projektni dani

5 20 25 25 20 20 ... 230

1.2. Izvannastavne aktivnosti              

1.2.1. Program „Pismenosti za 21. stoljeće“Učenici koji ne pohađaju vjeronauk

2 6 10 10 8 6 ...

80

1.2.2. „Čitateljski klub“ 2 6 8 8 8 6 ...

74

1.2.3. Suradnja s literarnom, novinarskom i dramskom družinom 1 4 4 4 6 4 ...

42

1.3. Školski projekt 1 4 4 4 4 4 ...

40

1.4. Posudba i informativna djelatnost 440

1.4.1. Sustavno upoznavanje učenika s knjižnicom, knjižničnom građom i pretraživanjem knjižničnih kataloga u svrhu pronalaženja izvora informacija

11

1.4.2. Savjetovanje učenika pri izboru građe za čitanje; pomoć u obradi teksta, razvijanje kulture govorenja i pisanja, razvijanje čitateljskih navika i kulturnog ponašanja u knjižnici

1.4.3. Upute o tehnici rada na izvorima, pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata, osposobljavanje za individualni intelektualni rad

 

1.5. Poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada  

1.5.1. Izrada godišnjeg, mjesečnih i tjednih planova rada školskoga knjižničara,Pripremanje za nastavne satove i radionice, suradnja s učiteljima i str.sur.

3 10 2 2 2 2 ...

104

Page 6: Planovi rada školskoga knjižničara

R br.PODRUČJE RADA

Fond sati

tjedno

IX. X. XI. XII. I. ....UKUPNO

2. STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST 10 tjedno 5752.1. Struči rad  

2.1.1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici, cirkulacija građe, posudba

2 10 10 10 10 8 101

2.1.2. Nabava knjižnične građe, suradnja s ravnateljem i djelatnicima škole radi nabave novih naslova

1 10 5 5 4 5 51

2.1.3. Knjižnično poslovanje u programu Metel win: katalogizacija, klasifikacija, tehnička obrada građe, revizija i otpis

5 22 22 22 30 25

330

2.2. Informacijska djelatnost              

  Sustavno izvješćivanje učenika i nastavnika o novonabavljenoj građi - izrada anotiranih bibliografija za učenike i učitelje; izrada popisa građe za stručno usavršavanje učitelja; izrada plana čitanja lektire s učiteljima HJ i RN; kompletiranje i predmetna obrada časopisa; održavanje mrežnih stranica knjižnice

2 10 8 8 12 8 93

Page 7: Planovi rada školskoga knjižničara

R br.PODRUČJE RADA

Fond sati

tjedno

IX. X. XI. XII. I. ....UKUPNO

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 2 tjedno           78

3.1. Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti, organizacija, pripremanje i realizacija kulturnih sadržaja: susreti s književnicima, prigodne izložbe, tribine, promocije; suradnja s kazalištima, muzejima, knjižnicama

1 4 4 4 4 4 38

3.2. Priprema i provedba kvizova za poticanje čitanja, projekti: „Čitamo mi u obitelji svi“ za učenike 3.a,3.b,3.c i 3.d razreda „Čitanjem do zvijezda“ učenici 7. i 8. razreda

1 4 4 4 4 4 40

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 3 tjedno           121

4.1. Individualno str. usavršavanje: praćenje, najnovije literature s područja knjižničarstva i dječje književnosti, sudjelovanje u radu Učiteljskog i stručnih vijeća u Školi

½ 4 2 2 4 4 35

4.2. Sudjelovanje na stručnim skupovima na razini grada, županije i države (ŽSV Grada Zagreba, Informativni utorak, Proljetna škola školskih knjižničara, skupovi u organizaciji AZOO, HKD, HUŠK, NSK)

2 8 4 4 4 4 66

4.3. Suradnja s drugim knjižnicama, knjižarima i nakladnicima ½ 2 2 2 2 2 20

Page 8: Planovi rada školskoga knjižničara

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

R.br.

AKTIVNOSTI NOSITELJ

AKTIVNOSTI

VRIJEME REALIZAC

IJE

BROJSATI

1.    1.1.

1.2. 

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMAŠkolska knjižnica je informacijsko-komunikacijsko središte škole koje učenicima omogućuje pristup izvorima informacija na različitim medijima od knjige do mrežne informacije, pomaže im u usvajanju suvremenih strategija učenja i potiče samostalni istraživački rad kroz različite aktivnosti koje se provode u školskoj knjižnici:Knjižnično-informacijski program: Poticanje čitanja i informacijska pismenostEdukacija učenika prema programu Knjižničnog odgoja i obrazovanja „Poticanje čitanja i razvijanje informacijske pismenosti“ . Priprema se i ostvaruje u suradnji s učiteljima razredne i predmetne nastave kroz korelaciju nastavnih sadržaja:- provedba aktivnosti i projekata u svrhu poticanja čitanja- poučavanje učenika samostalnom istraživačkom radu kroz uporabu svih dostupnih izvora informacija i znanja;- učenje učenja u školskoj knjižnici;- razvijanje informacijske pismenosti – vještine pronalaženja, vrjednovanja i uporabe informacija iz različitih izvora;- razvijanje vještina procjene pouzdanosti informacija iz mrežnih izvora;- stvaranje navike poštivanja autorskih prava, razvoj vještine citiranja bibliografskih podataka i navođenja korištenih izvora;- poučavanje informacijskom čitanju (predgovor, pogovor kazalo, sažeci u stručnoj i referentnoj literaturi); -pomoć učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata/ppt izlaganja, savjetovanje i pomoć učenicima u samostalnom radu, učenju i služenju izvorima znanja kao putokaz za cjeloživotno učenje.Izvannastavne aktivnostiU školskoj knjižnici se provode izvannastavne aktivnosti i programi:- INA „Čitateljski klub“ za učenike viših razreda- Program „Pismenosti za 21. st.“ za učenike koji ne pohađaju vjeronauk – pisanje, crtanje, digitalizacija izrađenih slikovnica, uporaba računalnih programa za izradu i pohranu učeničkih radova- suradnja s literarnom, novinarskom i dramskom družinom...........

Knjižničar i učitelji Rni

PN

Knjižničar

Tijekom školske godine

rujan-lipanj

1010

Page 9: Planovi rada školskoga knjižničara

Plan kulturne i javne djelatnostiPlan kulturne i javne djelatnostiLISTOPAD

Međunarodni mjesec školskih knjižnica ISLM - http://www.iasl-online.org/page-1863166

International School Library Month - in October each year

Tema 2015.: The School Library Rocks (Školska knjižnica se trese?)

Tema Nacionalnog kviza za poticanje čitanja: Putovanja do znanja 3. 10. Međunarodni dječji dan 3. 10. S. Jesenjin - 120. godina rođenja (1895.) 4. 10. Svjetski dan životinja (Sv. Franjo Asiški) 4. 10. Svjetski tjedan svemira - http://www.worldspaceweek.org/ 5. 10. Međunarodni dan učitelja 8. 10. Dan neovisnosti RH 12. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 15. 10.Početak Mjeseca hrvatske knjige – Tema: Međunarodna godina svjetlosti i tehnologije zasnovanih na svjetlu. http://www.kgz.hr/default.aspx?id=12040 Kampanja za poticanje čitanja: Ono si što čitaš 16.10. Svjetski dan hrane 20. 10.Svjetski dan jabuka 23.10. - Upali lampicu i čitaj 24. 10.Dan OUN - 70. godina od osnutka OUN http://www.un.org/en/index.html : http://www.timeanddate.com/holidays/un/united-nations-day

Page 10: Planovi rada školskoga knjižničara

Mjesečni plan radaMjesečni plan rada MJESEC PROGRAMSKI SADRŽAJI OBLICI

REALIZACIJENOSITELJ

PROGRAMA

RUJAN 

 1. Odgojno-obrazovni rad s učenicimaUpoznavanje učenika 1. razreda s knjižnicom 5. razredi – upoznavanje s naslovima koji će se čitati u 5. razredu. Katalozi Metel win i katalog KGZ; pronalaženje knjiga u knjižnici pomoću e-katalogaposudba, upoznavanje korisnika s Pravilnikom o radu knjižnicePravilnik o korištenju računala u knjižnici za učenje i istraživanjePosudba i pomoć učenicima u odabiru knjiga za čitanje 2. Stručni rad i informacijska djelatnostIzrada popisa AV građe i podjela voditeljima stručnih aktivaIzrada popisa pedagoško-psihološke literature za stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnikaSuradnja s učiteljima i str. suradnika oko nabave stručne literatureIzrada godišnjih planova i programa rada: knjižnice, kulturnih aktivnosti, nabave Izrada plana čitanja lektire po razredimaKompletiranje svih časopisa u godišta i narudžba novih naslova 3. Kulturna i javna djelatnost knjižnicePlaniranje kulturnih sadržaja za ovu školsku godinu (izložbe, tribine, promocije knjiga, susreti, natjecanja i sl.) – prilog Plan kulturnih aktivnosti23.09. Dan europske kulturne baštine; Europski dan jezika – 26. 9. – izložba publikacija, brošura i časopisa na stranim jezicima i plakata koje izrađuju učenici 4. Stručno usavršavanjePraćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanjaPraćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature i periodikeIzrada plana rada ŽSV-a u suradnji s AZOO RH i sudjelovanje na sastanku za voditelje županijskih stručnih vijeća, kojeg organizira AZOO RH

 

Nastavni sat u školskoj knjižnici 

 

 Popisi lektirnih

naslova i novonabavljenih

knjiga    

Izložbe, susreti, predavanja , predstave

  

 Katalozi,

periodika, stručna

literatura, tiskani materijali i sl. 

 

 

Knjižničar i učiteljice 1.

razr.Knjićničar i učiteljice HJ

Knjižničar 

Knjižničar i učitelji RN i HJ

     

Knjižničar i voditelji stručnih aktiva,

pedagog i psiholog

  

Knjižničar, voditelji stručnih aktiva 

Page 11: Planovi rada školskoga knjižničara

Što još?Što još?Tjedni plan rada

Školski kurikulum – za izvannastavne aktivnosti, programe i projekte