presentatie gijsbrecht gunter

Click here to load reader

Download Presentatie gijsbrecht gunter

Post on 22-Jun-2015

633 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Biobased Economy in ZW-NLChemicus zoekt BoerGijsbrecht GunterN.V. Economische Impuls ZeelandT 06 52 12 31 46E gijsbrechtgunter@impulszeeland.nlUitvoeringsbureau Biobased ZeelandStrategische agenda Agro meets Chemistry in Zuidwest Delta

2. Het alternatief..Shell, Exxon Mobile, Total, BPFossielCycle :miljoen jaar(langcylisch)PolymerenChemicals &Olie en Gas RaffinaderijKrakersIntermediatesCosun, Lamb-Weston, ADM, Roquette,Cycle: 1 jaarBiomassaAgro-product Bio-raffinage Chemische modificatie(kortcyclisch) 3. Afbakening begrip Biobased EconomyToegevoegde waarde Volume 4. Hoe Agro meets Chemie Nieuwe grondstoffen: Akkerbouwgewassen: n of meerdere toepassingen van gewassen op (marginale) gronden Algen/Wieren: aquatische biomassa in zout en zoet water (2/3 aardoppervlak) Agrifood reststromen: alle delen van het gewas kosten efficint valoriseren Veredeling (gmo), inhoudstoffen, teeltoptimalistie, nieuwe oogst- en verwerkingsconcepten Nieuwe (processen voor) chemicalin en materialen: Bioraffinage: ontleden van de plant voor verkrijgen chemische verbindingen en materialen Fermentatie: omzetting plantenmoleculen in nieuwe chemische bouwstenen met micro- organismen en enzymen Thermochemisch: snelle, robuuste omzetting in laagwaardige (bulk) chemicalin en energie Sluiten kringlopen: Restwarmte, CO2, afvalwater, : benutten als grondstof voor biomassakweek Nutrinten zoals fosfaten, : terug brengen in kringlopen Ketens ontwikkelen met toegevoegde waarde: biomassa, moleculen en nieuwe verbindingen gebruiken voor hoogwaardige toepassingen Andere stakeholders, andere belangen, andere markten, Anders denken, anders handelen, anders doen Anders, 5. Waarom Agro meets Chemie Schaarste fossiele grondstoffen; Stijging grondstoffenprijzen (ondanks economische crisis in het Westen); Nieuwe technieken, technische innovaties, snelle kennisuitwisseling en kennisvalorisatie; CO2 tax: 2013 2020 binnen Europa (3e handelsfase EU-ETS); Ambitieuze doelstellingen EU, NL en van sector (VNCI); Behouden van bestaande en creren van nieuwe jobs; Toenemende Biobased productvraag uit de markt; Duurzaamheid en C2C essentieel element van strategie; Bloomberg/DSM/Novozymes: Biobased wordt nieuwe Europese banenmotor EU Chemie: toekomstvisie & transitie essentieel behoud banen in het Westen 13/02/2012: Commissie lanceert strategie voor duurzame Europese bio-economie Europesebio-economie vertegenwoordigt een omzet van 2,000 miljard en is goed voor 22 miljoen banen(9% werkgelegenheid EU). Het gaat om de volgende sectoren: landbouw, bosbouw, visserij,productie van levensmiddelen, pulp en papier alsmede delen van de chemische,biotechnologische en energiesector. 6. Transities Prof. Jan Rotmans: De transitie naar een biobased economy is een van de meest complexe transities die de mensheid tot nu toe heeft gekend 7. Vernieuwing, verbetering, verandering. 8. Olie Monthly Imported Crude Oil PriceDollars per barrel Forecast 140Nominal PriceReal Price (apr yyyy $) 120 100 80 80 60 40 200 jan 1974 jan 1978 jan 1982 jan 1986 jan 1990 jan 1994 jan 1998 jan 2002 jan 2006 jan 2010EIA Short-Term Energy Outlook, April 2012 9. .. gebaseerde producten 10. .. belangenEen kalkoen zet zichzelf niet op het kerstmenu 11. Voedingsmiddelen2005 = 100 12. Meststoffen 13. Natuurlijk rubber 14. Push en pull 15. Klimaat! 16. Kringlopen sluiten fossiel recyclebiobased 17. Kringlopen sluiten 18. Waarom Zuid West Nederland Uniek gebied (!) met diversiteit aan: Agro-bedrijven (feedstock). Food-bedrijven (feedstock). Chemische Industrie (markt). Infra (Weg, Water, Buisleidingen). Optimale faciliteiten voor new business Lab en proef- (kennis -> technologie). Opschaling- (technologie -> productie). Utillities (productie -> markt). Nabijheid en betrokkenheidopleidings- en kennisinstituten HZ, ROC, Avans (Biobased CoE). UvG (biotech.), WUR (agro), TUE (proces), TUDelft. BBE pilotplant, BBE trainingscentre Incentives Biobased Economy speerpunt van NL. Biobased Economy speerpunt collegeprogramma provincie Zeeland. Provincie NB (investeringsagenda energie). Commitment toonaangevende bedrijven. Afgelopen 5 jaar ruim 400 mio genvesteerd (>120 projecten. 19. VisieJeroen van der Veer (oud CEO Shell)Zeeland moet volop inzetten op biobased economyAlexander Rinnooy Kan (oud vz. VNO-NCW/ vz. SER)Zeeland heeft met biobased economy iets moois in handenMaxime Verhagen (Minister EL&I)Zeeland is pionier op gebied van biobased economy 20. Aansluiting Topsectoren 21. Biobased in ZW-NL staat als een huis 22. Fundament ZW-NL Ambitie: Leidende positie in Europa Agro meets Chemie (middensegmentwaardepiramide). Businessplan op hoofdlijnen vanuit samenwerkingsverband 3 Os. Investeringsvolume 600 mln in de komende 10 jaar. 5 toplocaties. Aangeboden aan topteam Chemie en Agro & Food (topsectorenbeleid Rijk / innovatiecontracten). Strategische focus op drie kernthemas Ontwikkelen nieuwe groene grondstoffen door agrarische en aquatische sector. Ontwikkelen van groene bouwstenen voor hoogwaardige materialen en chemicalin. Vergroenen procesindustrie door combinatie van: schone technologie, groene grondstoffen en sluiten van de kringloop. 23. Toplocaties543 21 11. Vitaal Sloegebied/Kanaalzone: vergroening procesindustrie, kennisvalorisatie en opleidingen via Biobase Europe.2. Bevelanden: de proefregio voor groene grondstoffen.3. Bergen op Zoom: Green Chemistry Campus als basis voor building blocks voor chemicalin en materialen.4. Dinteloord, Nieuw Prinsenland: agro meets chemistry rond procesindustrie en tuinbouw.5. Moerdijk: vergroening procesindustrie. 24. Pharmafilter ZorgSaam: Biobased en gezondheidszorg?! 25. Pipeline Orange Businesscase: Afval slim inzetten?! 26. Industrile algenteelt Businesscase: Afvalwater als grondstof vooralgen die als voedsel voor schelpdieren dienen 27. Zeeboerderij Businesscase: Wieren (macro-algen) biedenkansen voor gebruik van grootste deel van hetaardoppervlak, waarvan 2/3 (zout)water is 28. Bioraffinage Stevia Businesscase: Keten ontwikkelen rondomraffinage van nieuwe (zoet)stoffen 29. Biomap Businesscase: Europese marktplaats voorbiomassahandel 30. Groengas keten Businesscase: Hoogste toegevoegde waardevoor groengas A. Warmte/electra (WKK) B. Biobrandstof (Bio-LNG) C. Chemische bouwsteen (CH4) 31. Arkema-WUR/HZ Businesscase: nieuwe biobased chemicalin Driestrategische lijnen:1. Vervanging (eigen) fossiele grondstoffen2. Regionale biomassa ontsluiten voor intermediairegrondstoffen en eigen nieuwe producten3. Contract manufacturing en tolling met bestaandeMulti-purpose-plant (spin-offs, start-ups, campagne-gebonden biomassa, tijdelijke commercile productie) 32. En nog vele andere projectenCluster Biobased, Food&Energy,- 2011: 55 presentaties voor relevante stakeholders uit de gouden driehoek- Betrokken bij ca. 20 werk- stuur- en klankbordgroepen- Sinds 2009 60 project(initiatieven, (15 25mln.)- 2009 zaaien, 2010 begieten, 2011 oogsten, 2012 doorgroeien- Rollen: signaleren, faciliteren, aanjagen, verbinden, (door)ontwikkelen,participeren, uitvoeren, opschalen,- Expertise/toegevoegde waarde: netwerk (3 Os), inhoudelijke kennis,projectontwikkelingscapaciteit, onafhankelijkheid- Sinds 2012 Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland (samenwerking tussen:Impuls, ZSP, Provincie Zeeland, KvK, Syntens) 33. Getrokken door bedrijfsleven!Gefaciliteerd door de overheidRuimte voor ondernemerschap, innovatie en Green DealsGevolgd door kennisinstellingenKennisvalorisatie door Topsectorenbeleid en InnovatiecontractenVerder verbonden met elkaarNieuwe cross-sectorale consortia en nieuwe coalities in gouden driehoek