rene magritte - vizuelna semiotika

Download Rene Magritte - Vizuelna Semiotika

If you can't read please download the document

Author: ljubabuba

Post on 24-Oct-2015

54 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vizuelna semiotika

TRANSCRIPT

Rene MAgritte

ReneMAgritte

Vizuelnasemiotika

Slikaislinost

Magritova semioloka istraivanja

konceptualizam,dada,kubizam,futurizam

Uvoenje teksta u slikei kolae

Giorgio De Chirico

Metafiziko slikarstvo

Predstava objekata sa kobnim naslovima

U potrazi za znaenjem i stvaranjem znaenja

Uznemirujue muze,Velikimetafiziar,Metafizikiinterijer svelikomtvornicom,Misterijaimelanholijaulice

Magrit

ispitivanjerazlika unainimaoznaavanjarijeiislike

John Berger,Ways of Seeing

Napraguslobode

uvod u semiotiku

Michel Foucault

Rijeiistvari

Ovo nije lula

Magritova djela postaju jasnija sa pojavom konceptualizma i poststrukturalizma jezik i filozofija

PeterSterckx predstavljanje predstavljanja

SILEPSE retorike figure jedna konstrukcija mijenja se u drugu

Znaenje/predstavljanje/slinost

Znak je ikoniki kada podsjea na oznaeno

Osnov vizuelnih umjetnosti

Tako ne moe predstavljati apstraktne pojmove vizueln. umjetn. Treba stilizovati, svesti, pojednostaviti

vizuelne metaforeiikonografija

Ne baziraju se na slinosti

Npr. jagnje i riba u hrianskoj ikonografiji

Kompjuterska ikonografija dugme home

Palata od zavjesa

magritte-the-palace-of-curtains.jpgPrazne maske

the-empty-mask-1928(1).jpgThe Empty Mask, 1928.jpegFragmentacija - naruavanje kontinuiteta naracije (osnov tradicionalnih umjetnosti)

Kubizam

Ottinger-foneme"Magritovog novogfigurativnog jezika

najmanja jedinica govora koja je bitna za znaenje

Fiksna ideja

tumblr_mhzduw0aGn1qj7o00o1_500.jpgprozori nafasadnojcigli,remenizvona,nudistikitorzo,uma,ioblaci seponovopojaviti urazliitimkombinacijama uslikamaovogperioda, apovremeno unarednihdesetakgodina

Lovac stilizovan, sve slike dvodimenzionalne, uokvirene frejming slikanje predstavljanja

Na pragu slobode

Naslikane teksture ne znae nita, one su teksture,

obustavljeno, narueno predstavljanje

Meta-predstavljanje

Violation (Attendat)

sv11111186_200.jpgTekstura - bijela podloga sa pufnastim jastuiima - nebo -sintaksa ofgrafikogznaka

gramatika neba

Nedosljednost u kompoziciji

Poigravanje rijeima u kompoziciji

JosephKosuth,One and Three Chairs (1965)

CRI_170331.jpgMagrit se ne smatra vizuelnim semiotiarem jer on samo eksperimentie,

samo postavlja problem ne objanjava ga

Eksplorativno, ne eksplikativno

Linosthodapremahorizontu

Magritte_-_Apparition,_The_1928.jpgivi tragovi

magritte-535339.jpgNaslovi/natpisi/oznake

Magritte_key_to_dreams_art_blogspot.jpgKey to Dreams

If the dream is a translation of waking life, waking life is also a translation of the dream.

Rene Magritte

10-Magritte-The-Key-to-Dreams.jpgkeydreams_200.jpgIzdaja slika, Perfidija,

Ovo nije lula

Rene Magritte: Trahison des Images (1929)Dvije misterije (1966)

Pic2.jpgprepunapoststrukturalistike neodreenosti ivie znanosti

Zato i slike ne bi mogle komentarisati rijei, kao i obrnuto

1953.Ovo jo uvijek nije lula i dalje zadrava otpor samoreferentnosti

Ali se referira na sada ve pozantu sliku

Ovi eksperimenti ne ukidaju prioritet jezika nad slikama, ali govore o predstavljakim osobinama slika

Apstraktno slikarstvo naziv slike odnosi se na sliku, a ne ono to predstavlja

Maljevi, Mondrijan

Velikostaklo -Nevestakojususvuklinjeniudvarai, 1915/23

Dian

Duchamp_LargeGlass.jpg"TheRobing of the Bride"

MaksErnst

1940 The Robing of the Bride.jpgMagrit odbacuje"indikativne naslove,traei "poetske"

koji neidentifikujui ne odreuju,aliiznenaujuioaravaju

Prvi likovni semiolog

Umberto Eko,Svakodnevna semiotika

Semiotika u reklamama

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master subtitle style

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

12/7/2013

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click icon to add picture

Click to edit Master text styles

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013

Click to edit Master title style

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

12/7/2013