valtakirja kortin tilaaminen ja luovuttaminen - nordeavaltakirja fullmakt kortin tilaaminen ja...

of 1 /1
Valtakirja Fullmakt Kortin tilaaminen ja luovuttaminen Ansökan och överlåtelse av ett kort 1 (1) MKVK012PL 10.18 Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394- Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9 Valtakirja toiselle edunvalvojalle Visa Electron -kortin, Plussa-ominaisuudella varustetun Visa Electron -kortin, Visa Debit- tai Mastercard -kortin tilaamiseen ja luovuttamiseen alaikäiselle. Fullmakt för en intressebevakare att ansöka om ett Visa Electron-kort, Visa Electron-kort med Plussa-egenskap, Visa Debit- eller Mastercard -kort och överlåtadet till minderårig. Paikka ja päivämäärä Ort och datum Valtuuttajan allekirjoitus Fullmaktsgivarens underskrift sekä valtuutan toisen meistä edunvalvojista tekemään yhdessä alaikäisen lapsemme kanssa korttihakemuksen, allekirjoittamaan korttisopimuksen, rekisteröitymään Verified by Visa - tai MasterCard SecureCode -järjestelmään, joka on edelletyksenä kortin Internet-käytölle, sekä vastaanottamaan valmiin kortin. med vilket han/hon kan använda sitt ovannämnda konto och befullmäktigar den andra intressebevakaren att ensam göra kortansökan att underteckna kortavtalet, att registrera sig i Verified by Visa- eller MasterCard SecureCode-systemet, som är en förutsättning för att kortet kan användas via internet, samt att ta emot det färdiga kortet. Edunvalvojan (vanhemman) nimi Intressebevakarens (förälderns) namn Valtuuttaja Fullmaktsgivare Henkilötunnus Personbeteckning Toisen edunvalvojan (vanhemman) nimi Den andra intresse bevakarens (förälderns) namn Valtuutettu Denbefullmäktigade Henkilötunnus Personbeteckning Alaikäisen nimi Den minderårigas namn Tilinomistaja Kontoinnehavare Henkilötunnus Personbeteckning Allekirjoitus Underskrift Tilinumero Kontonummer Valtuutus Fullmakt Annan lakimääräisenä edunvalvojana suostumukseni siihen, että alaikäinen lapsemme voi saada em. tilinsä käyttövälineeksi Som lagbestämd intressebevakare ger jag mitt samtycke till att vårt minderåriga barn kan få Plussa-ominaisuudella varustetun Visa Electron -kortin/ett Visa Electron-kort med Plussa-egenskap Visa Electron -kortin/ett Visa Electron-kort Visa Debit -kortin/ett Visa Debit-kort Mastercard -kortin/ett Mastercard -kort

Author: others

Post on 08-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Valtakirja Fullmakt Kortin tilaaminen ja luovuttaminen Ansökan och överlåtelse av ett kort

  1 (1)M

  KV

  K01

  2PL

  10.

  18

  Nor

  dea

  Ban

  k O

  yj, S

  atam

  arad

  anka

  tu 5

  , 000

  20 N

  OR

  DE

  A, k

  otip

  aikk

  a H

  elsi

  nki,

  Y-tu

  nnus

  285

  8394

  - N

  orde

  a B

  ank

  Abp

  , Ham

  nban

  egat

  an 5

  , FI-0

  0020

  NO

  RD

  EA

  , Fin

  land

  , hem

  ort H

  elsi

  ngfo

  rs, F

  O-n

  umm

  er 2

  8583

  94-9

  Valtakirja toiselle edunvalvojalle Visa Electron -kortin, Plussa-ominaisuudella varustetun Visa Electron -kortin, Visa Debit- tai Mastercard -kortin tilaamiseen ja luovuttamiseen alaikäiselle. Fullmakt för en intressebevakare att ansöka om ett Visa Electron-kort, Visa Electron-kort med Plussa-egenskap, Visa Debit- eller Mastercard -kort och överlåtadet till minderårig.

  Paikka ja päivämäärä Ort och datum

  Valtuuttajan allekirjoitus Fullmaktsgivarens underskrift

  sekä valtuutan toisen meistä edunvalvojista tekemään yhdessä alaikäisen lapsemme kanssa korttihakemuksen, allekirjoittamaan korttisopimuksen, rekisteröitymään Verified by Visa - tai MasterCard SecureCode -järjestelmään, joka on edelletyksenä kortin Internet-käytölle, sekä vastaanottamaan valmiin kortin. med vilket han/hon kan använda sitt ovannämnda konto och befullmäktigar den andra intressebevakaren att ensam göra kortansökan att underteckna kortavtalet, att registrera sig i Verified by Visa- eller MasterCard SecureCode-systemet, som är en förutsättning för att kortet kan användas via internet, samt att ta emot det färdiga kortet.

  Edunvalvojan (vanhemman) nimi Intressebevakarens (förälderns) namnValtuuttaja Fullmaktsgivare

  Henkilötunnus Personbeteckning

  Toisen edunvalvojan (vanhemman) nimi Den andra intresse bevakarens (förälderns) namnValtuutettu Denbefullmäktigade

  Henkilötunnus Personbeteckning

  Alaikäisen nimi Den minderårigas namnTilinomistaja Kontoinnehavare

  Henkilötunnus Personbeteckning

  Allekirjoitus Underskrift

  Tilinumero Kontonummer

  Valtuutus Fullmakt Annan lakimääräisenä edunvalvojana suostumukseni siihen, että alaikäinen lapsemme voi saada em. tilinsä käyttövälineeksi Som lagbestämd intressebevakare ger jag mitt samtycke till att vårt minderåriga barn kan få

  Plussa-ominaisuudella varustetun Visa Electron -kortin/ett Visa Electron-kort med Plussa-egenskap

  Visa Electron -kortin/ett Visa Electron-kort

  Visa Debit -kortin/ett Visa Debit-kort

  Mastercard -kortin/ett Mastercard -kort

  Valtakirja Fullmakt

  Kortin tilaaminen ja luovuttaminen

  Ansökan och överlåtelse av ett kort

  ()

  MKVK012PL   10.18

  Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

  C:\Users\Z525454\Desktop\Nordea_uusi_logo.PNG

  Valtakirja toiselle edunvalvojalle Visa Electron -kortin, Plussa-ominaisuudella varustetun Visa Electron -kortin, Visa Debit- tai Mastercard -kortin tilaamiseen ja luovuttamiseen alaikäiselle. 

  Fullmakt för en intressebevakare att ansöka om ett Visa Electron-kort, Visa Electron-kort med Plussa-egenskap, Visa Debit- eller Mastercard -kort och överlåtadet till minderårig.

  sekä valtuutan toisen meistä edunvalvojista tekemään yhdessä alaikäisen lapsemme kanssa korttihakemuksen, allekirjoittamaan korttisopimuksen, rekisteröitymään Verified by Visa - tai MasterCard SecureCode -järjestelmään, joka on edelletyksenä kortin Internet-käytölle, sekä vastaanottamaan valmiin kortin.

   

  med vilket han/hon kan använda sitt ovannämnda konto och befullmäktigar den andra intressebevakaren att ensam göra kortansökan att underteckna kortavtalet, att registrera sig i Verified by Visa- eller MasterCard SecureCode-systemet, som är en förutsättning för att kortet kan användas via internet, samt att ta emot det färdiga kortet.

  Valtuuttaja Fullmaktsgivare

  Valtuutettu Denbefullmäktigade

  Tilinomistaja Kontoinnehavare

  Allekirjoitus Underskrift

  Tilinumero Kontonummer

  Valtuutus  Fullmakt

  Annan lakimääräisenä edunvalvojana suostumukseni siihen, että alaikäinen lapsemme voi saada em. tilinsä käyttövälineeksi Som lagbestämd intressebevakare ger jag mitt samtycke till att vårt minderåriga barn kan få 

  Sari Aalto / Eeva-Maria Jylhä

  27.6.2006

  Sanna Rapo

  Valtakirja Kortin tilaaminen ja luovuttaminen

  1.1

  Valtakirja toiselle edunvalvojalle Visa Electron, Visa Debit tai automaattikortti

  8.9.2009

  CurrentPage: PageCount: fld_paikka: fld_Edunvalvoja: flt_PaikkaPvm: fld_Hlotunnus1: fld_Toinenedunvalv: fld_Hlotunnus2: fld_AlaikaisenNimi: fld_Hlotunnus3: fld_Tilinumero: ksr_VisaDebit: 0ksr_VisaElectron: 0ksr_Automaatti: 0btn_resetData: Tulosta-painike1: mastercard: 0