vİral hepatİtler ve vİral hepatİtlerden korunma

Download VİRAL HEPATİTLER VE VİRAL HEPATİTLERDEN KORUNMA

Post on 30-Dec-2015

111 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VİRAL HEPATİTLER VE VİRAL HEPATİTLERDEN KORUNMA. VİRAL HEPATİTLER. Çeşitli virusların sebep olduğu karaciğer hücre nekrozu ile seyreden, bulaşıcı karaciğer infeksiyonları viral hepatit olarak tanımlanmaktadır. En sık infeksiyon etkenleri: Hepatit viruslarıdır Bunlar: Hepatit A Virusu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • VRAL HEPATTLER VE VRAL HEPATTLERDEN KORUNMA

 • VRAL HEPATTLEReitli viruslarn sebep olduu karacier hcre nekrozu ile seyreden, bulac karacier infeksiyonlar viral hepatit olarak tanmlanmaktadr. En sk infeksiyon etkenleri: Hepatit viruslardr Bunlar: Hepatit A Virusu Hepatit B Virusu Hepatit C Virusu Hepatit D Virusu Hepatit E Virusu Hepatit G Virusu Kesin tanmlamas henz yaplmayan non A-G viruslar (TTV ve SEN-V)

 • Hepatit gelitirebilen dier viruslar Epstein Barr VirusCytomegalovirusHerpes Simplex VirusVaricella-Zoster VirusCoxsackie B VirusAdenoviruslarRubella VirusuRubeola VirusuKabakulak Virusu

 • Akut Viral Hepatitlerde Klinik Belirti ve BulgularAkut viral hepatit tehisinde genellikle glk ekilmez. Hastalk drt safhada izlenir 1-nkbasyon dnemi (etkenle temas ile sarln ortaya kt ilk gn arasndaki sre) 2-Prodromal veya ikter ncesi dnem 3-kterli dnem 4-yileme dnemi

 • nkbasyon DnemiA hepatitinde 15-45 gnB hepatitinde 30-180 gnC hepatitinde 15-150 gnD hepatitinde 21-45 gnE hepatitinde 15-75 gnG hepatitinde 14-35 gn

 • Preikterik Dnem BelirtileriHalsizliktahszlkBulant, kusmaKarnn sa st kadrannda arBaz vakalarda gribal infeksiyona benzer belirtiler ve ate

  Bu belirtiler ortalama 3-10 gn srer

 • kter DnemiSarlk belirir, ate derKoyu renkli idrar yannda gaita rengi alrSarln ortaya kmas ile baz belirtiler kaybolur ( baars, ate, artralji )Fizik muayenede %70 orannda hepatomegali ve %20 orannda splenomegali Servikal lenfadenopati ( arka servikalde ) bulunabilirDeride kant izleri grlebilir

 • yileme DnemiSarln kaybolmasndan sonraki dnemdirBu dnemde hepatite ait dier semptomlar ve zellikle sarlk kaybolurHasta birka hafta iinde kendisini iyi hisseder

 • Laboratuvar BulgularAkut viral hepatitte SGOT ve SGPT seviyeleri normalin en az sekiz kat kadar artmtr ( SGPT daha yksek )AP ve LDH normalin 1-3 kat kadar artabilirD.bil/.bil oran 1/1dirProtrombin zamannda ( PT ) anormallik akut hepatit prognozunda en gvenilir gstergedirSerum albumin ve globulin seviyeleri akut viral hepatitlerde normaldirLkosit says normal veya hafif dktr

 • Hepatit AFekal oral yolla bular, kroniklemez Tek zincirli pozitif RNA genomuna sahip, 27nm apnda ikozahedral simetrili zarfsz bir virstr Aside direnlidirKuru hava ile sterilizasyonda 160 derecede 1 saatte, kaynatmakla 5 dakikada, otoklavda 121 derecede 30dakikada inaktive olurDeterjanlara direnlidir Klorlamaya ( 1mg/l ) 30 dakika dayanr

 • Hepatit ATatl suda, kaynak suyunda, deniz suyunda, kayalarda, istiridyede gnler ve aylarca canl kalabilir Gelimekte olan lkelerde ocukluk ann tipik hastaldrSklkla sonbahar ve erken k aylarnda grlr

 • Hepatit ASerolojik Tan: Spesifik tan serumda anti-HAV IgMninELISA veya RIA gibi yntemlerle aranmas ilekonur Anti-HAV IgM akut infeksiyondan en ge 12 ay sonra negatifleir Anti-HAV IgG pozitiflii geirilmiinfeksiyonu gsterir. mr boyu pozitif kalr

 • Hepatit ABulama yollar 1-Kiiden kiiye 2-Besinler ve su yoluyla 3-Parenteral yol ile bulama 4-Perinatal gei

 • Hepatit A Risk altndaki bireyler: Salk koullarnn yetersiz olduu ortamlarda toplu yaayanlar Askeri birlikler, kreler, renci yurtlar Zeka gerilii olanlar barndran kurumlar Gelimi lkelerden endemik alanlara seyahat edenler Damar ii ila kullanclar nsan atklar ile dorudan temasta olan kanalizasyon iileri ve p toplayclar

 • Hepatit BHepatit B virusu 42nm apnda bir DNA virusudur Kaynatmakla 2 dakikada, otoklavda 121derecede 0,5 atmosfer basn altnda 20 dakikada ve 160 derecede 1saatte inaktive olmaktadrTip B hepatiti A hepatitinden daha ciddi bir hepatittirKroniklemeye kar kesin bir eilimi vardr

 • Hepatit B Serolojik Tan: Temastan 1-12 hafta sonra veya semptomlarn balangcndan 2-8 hafta nce inkbasyon periyodu boyunca HBsAg serumda saptanr ve 3 ay sonra kaybolur HBsAgnin 6 aydan uzun sre sebat etmesi kronik hepatit B infeksiyonu gelieceine iaret etmektedir Anti-HBs, HBsAg kaybolduktan sonra ve genellikle hastaln balangcndan 3 ay sonra ortaya kar, iyileme ve immuniteyi gsterir

 • Hepatit B Serolojik Tan: Anti-HBs ile birlikte anti-HBcIgG pozitiflii doal immniteyi, sadece anti-HBs pozitiflii alama ile oluan koruyuculuu gsterir Anti-HBcIgM ve IgG semptomlarn balamasyla ortaya kar. IgM serumda 12-24 ay pozitif kalabilmektedir

 • Hepatit B Serolojik Tan: Anti HBcIgMnin varl akut infeksiyonun en nemli gstergesidir HBVne maruz kalanlarda anti-HBcIgG yllarca pozitif kalabilir HBeAg viral replikasyonun devam ettiini ve infektiviteyi gsterir. HBsAgden ksa bir sre sonra pozitifleir. 10 haftadan uzun sre devam etmesi hastaln kronikleeceinin belirtisidir

 • Hepatit B Serolojik Tan: Anti-HBe nispeten dk infektivitenin gl bir gstergesidir HBV DNA viral replikasyonun en duyarl gstergesidir

 • Hepatit BBulama yollar Drt ana bulama paterni vardr -nfekte kan veya vcut svlar ile parenteral temas -Cinsel temas -nfekte anneden yenidoana bulama (perinatal, vertikal) -nfekte kiilerle cinsellik iermeyen yakn temas (horizontal)

 • Hepatit BParenteral bulama -oul transfzyon yaplan hastalar (onkoloji kouu hastalar, thalassemia major hastalar) -Hemodiyaliz hastalar -Damarii uyuturucu bamllar -Dvme yaptranlar -Salk personeli

 • Hepatit BCinsel temasla bulama -Erkek ecinseller -HBV tayclarnn cinsel partnerleri -ok partnerli heterosekseller -Hayat kadnlar

 • Hepatit BPerinatal bulama -HBV taycs annelerin bebekleri HBeAgi pozitif anne bebeklerinde enfekte olma skl %70-90, kronikleme %90 Tayc anneden bebeklere bula %90 doum esnasnda olmaktadr. HBeAgi negatif anne bebeklerinde enfekte olma skl %10-40, kronikleme %40-70 Uterus ii bulama nadiren olur

 • Hepatit BHorizontal bulama -Kalabalk topluluklar halinde kt hiyjen ve dk sosyoekonomik durumda yaayanlar -Mental zrller

 • Hepatit CParenteral geili non-A non-B hepatitin sebebidir30-60nm apnda RNA virusudur Akut hepatit C geirenlerin %25inde iyileme grlrken %50-70 kronikleme grlr

 • Hepatit CSerolojik Tan: ELISA ile HCV spesifik IgG ( anti-HCV )tayini pratikte en yaygn kullanlan testtir. AntiHCV infektiviteyi deil, virsle karlamaygsterir. Koruyucu deildir Anti-HCV en erken 6-8 haftadapozitifleir PCR ile baklan HCV RNA ikinci haftadapozitifleir

 • Hepatit CBulama yollar -Epidemiyolojik zellikleri hepatit B gibidir -Kan ve kan rnlerinin transfzyonu -Sk temas -ntravenz ila kullanm -Seksel yol -Perinatal bulama -HBV gibi HCVnin de aile ii bulamasnn szkonusu olduu, zellikle virusun orta derecede endemik olduu yrelerde birok almada bidirilmitir

 • Hepatit DDelta virus inkomplet bir RNA virusudur Virusun remesi iin HBsAgye ihtiya olduundan HBsAg negatif kiilerde hastalk meydana gelmezB hepatitinde olduu gibi delta infeksiyonu da ila kullanclar, hemofililer ve multiple transfzyon yaplanlarda sk grlrTbbi personel ve homoseksellerde yaygn deildirHastaln epidemiyolojisi paranteral bulatn gstermektedir

 • Hepatit DSerolojik Tan. Ge inkbasyon dneminde ve hastalnbalangcnda HDVAg serumda saptanabilir HDV RNA PCR yntemi ile gsterilebilir Anti-HDVIgM ve anti-HDV ELISA ve RIA ilearatrlabilir Anti-HDVIgM 2-4 hafta iinde kaybolur. AntiHDVIgG dk titrede 6 ay sre ile pozitifliinisrdrr

 • Hepatit EFekal-oral yolla geen non-A, non-B hepatit olarak bilinir 27-34nm apnda kk bir RNA virusudurHastalk epidemiyoloji ve seyri bakmndan A hepatitine benzer Su ile bulaan salgnlar grlmtrKronikleme grlmez Gebe kadnlarda %20lere varan mortalitesi vardrKoruyucu as yoktur

 • Hepatit G1995de 6. viral hepatit etkeni olarak tanmlanmtr Parenteral yolla, kan ve kan rnleri ile bular. HGV, HCVden ayr bir RNA virusudurAkut hepatitlerin %0,3-10nunda etken olduu sanlmaktadrlkemizde hemodiyaliz hastalarnda %25 , kronik karacier hastal olanlarda %20 orannda bulunmutur Tan yntemi olarak PCR ile HGV RNAs aratrlmaktadr

 • TTV (Transfusion transmitted virus) TTV 1997nin sonunda Japonyada etiyolojisi bilinmeyen akut post transfzyon hepatitli bir hastann serumundan izole edilmitirTek sarmall RNA virusudur

 • HEPATTLERDEN KORUNMA

 • Hepatit A

  Korunmada en nemli nokta genel hiyjenik koullara uyulmasdr El ykama nfeksiyz dklarn ve kontamine maddelerin dezenfeksiyonu, uygun ekilde yok edilmesi Altyap koullarnn dzeltilmesi

 • Hepatit APasif immunizasyon Virusla temastan sonra erken inkbasyon periyodu srasnda immun serum globulin 0.02-0.06ml/kg intramuskuler tek doz yaplabilir ( %90-100 ) orannda 2-6 ay koruyucudur

 • Hepatit AAktif immunizasyon nfeksiyz virus veya komponentleri insana verilerek aktif immun cevabn uyarlmas ile antikor retimi oluturulmaya allr A iki ya da dozda yaplr. lk doz ve ikinci doz arasnda alt ay sre nerilir %95ten fazla oranda baklk oluturur Etkinlii en az 20 yl srer

 • Hepatit B Bulamay nlemek iin u tedbirler alnmaldr:Ba kanlarnda HBsAg aratrlmal (Anti HBcIgM?) Mmknse hepatit geirmi insan kanlar transfzyonda kullanlmamal Enjektrler ortak kullanlmamalSteril edilmemi materyal ile dvme, kulak delme ve akapunktur yaplmamal Tra ba, di fras ortak kullanlmamal

 • Hepatit BPasif baklama -Pasif baklama

Recommended

View more >