vuosi yrittäjänä · web viewosa 1: let’s innovate tämä osio on vuosi yrittäjänä -ohjelman...

of 30 /30
@NuoriYrittajyys #Vuosiyrittäjänä vuosiyrittajana.fi nuoriyrittajyys.fi Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tekemällä oppien. Osa 1: Let’s Innovate Tämä osio on Vuosi yrittäjänä -ohjelman innovaatiovaihe. Tämä dokumentti sisältää valmiita käsikirjoituksia, joiden avulla voit toteuttaa oppitunteja ja sessioita. Kun yritysideat ovat löytyneet, voit jatkossa käyttää osaa 2, joka keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen. Sisällysluettelo 12h -leirin käsikirjoitus.................................................................................................... 1 Välitehtävät 1 ja 2....................................................................................................................................................... 6 Valmennuspäivä 1: käsikirjoitus...................................................................................... 7 Välitehtävät 3 ja 4....................................................................................................................................................... 9 Valmennuspäivä 2: käsikirjoitus.................................................................................... 12 Välitehtävät 5 ja 6..................................................................................................................................................... 13 Valmennuspäivä 3: käsikirjoitus.................................................................................... 15 Välitehtävät 7 ja 8..................................................................................................................................................... 18 Valmennuspäivä 4: käsikirjoitus.................................................................................... 19 Välitehtävä 9.............................................................................................................................................................. 20 Kick out: käsikirjoitus 1 (kurssin jatkuessa Let’s Do Business osaan) .........................21 Välitehtävä 10............................................................................................................................................................ 21 Kick out: käsikirjoitus 2 (kurssin päättyessä tähän).................................................... 22 12h -leirin käsikirjoitus 09.00 Lyhyt tervetuloa-toivotus, kaikkien valmentajien esittäytyminen 09.15 Kerrotaan lyhyesti Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta 09.30 Rikotaan jää, cocktail-työkalun käyttö Kaikki tarvitsevat ison paperin

Author: others

Post on 15-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vuosi yrittäjänä

Osa 1: Let’s Innovate

Tämä osio on Vuosi yrittäjänä -ohjelman innovaatiovaihe. Tämä dokumentti sisältää valmiita käsikirjoituksia, joiden avulla voit toteuttaa oppitunteja ja sessioita. Kun yritysideat ovat löytyneet, voit jatkossa käyttää osaa 2, joka keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen.

Sisällysluettelo12h -leirin käsikirjoitus1Välitehtävät 1 ja 26Valmennuspäivä 1: käsikirjoitus7Välitehtävät 3 ja 49Valmennuspäivä 2: käsikirjoitus12Välitehtävät 5 ja 613Valmennuspäivä 3: käsikirjoitus15Välitehtävät 7 ja 818Valmennuspäivä 4: käsikirjoitus19Välitehtävä 920Kick out: käsikirjoitus 1 (kurssin jatkuessa Let’s Do Business osaan)21Välitehtävä 1021Kick out: käsikirjoitus 2 (kurssin päättyessä tähän)22

12h -leirin käsikirjoitus

09.00Lyhyt tervetuloa-toivotus, kaikkien valmentajien esittäytyminen

09.15Kerrotaan lyhyesti Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta

09.30Rikotaan jää, cocktail-työkalun käyttö

· Kaikki tarvitsevat ison paperin

· Kirjoittakaa paperiin (aikaa 1 minuutti)

1. Oma nimi

2. Energialähteesi (mikä tekee sinut iloiseksi, mistä saat hyvän fiiliksen)

3. Mitä odotat leiripäivältä?

· Kävelkää ympäriinsä ja jututtakaa ainakin 3 ihmistä, joita ette ole tavanneet ennen.

· Tavatkaa 7 minuutissa niin monta ihmistä kuin mahdollista.

Huomiot valmentajille: Pidä ”virallinen osuus” minimissään kurssin alussa.

· Ei luentoa, ei kurssi-infoa, ei tarinoita innovaatiosta

· Tässä kohdassa asetetaan tunnelma ja energiataso koko päivälle

· Mitä enemmän puhut, sitä enemmän passivoit opiskelijoita

· Aloita jään rikkominen (coctail-työkalun käyttö) mahdollisimman nopeasti

Näin osoitat, että tällä kurssilla on kysymys tekemisestä ja toiminnasta.

09.40Tiimien muodostaminen, 4-5 henkilöä per tiimi

Huomiot valmentajille: Pyri estämään tiimiytyminen ystävien kesken

· Toimi esimerkiksi silmien värin mukaan. Järjestäytykää pitkään jonoon silmien värin mukaan. Tämä toimii samalla hyvänä tutustumistapana, jossa ihmisten pitää katsoa tosiaan silmiin.

· Optimaalinen tiimin koko on 4-5 henkilöä. Tätä suuremmissa tiimeissä tekemistä ei riitä kaikille, mikä alkaa aiheuttaa ongelmia. Usein kuitenkin joku ryhmästä lopettaa, joten 5 on siinä tapauksessa hyvä aloitusmäärä.

10.00Tiimitehtävä 1: Tiimin viestintä:

1. Jokainen tiimi valitsee viestintävälineen tiimin sisäiseen viestintään. Käyttö aloitetaan heti. Lähettäkää vähintään kaikkien tiimiläisten nimi ja yhteystiedot.

2. Valitkaa digitallinen alusta, mihin lataatte kansioita kurssin aikana.

3. Keksikää tiimille nimi

4. Tehkää tiimistä videoesittely, jonka julkaisette verkossa

10.30Infoa päivän aikataulusta & flowsta, työskentelyn suuntaviivat

Huomiot valmentajille: Tämä on tiimin rakentamista. Tiimeillä on tehtävä ratkaistavana ja tarve aloittaa työskentely yhdessä.

· Yleensä videoiden tekeminen on tiimeistä hauskaa.

· Älä anna liikaa aikaa. Ajatuksena on, että videot työstetään mahdollisimman nopeasti: toimintaa enemmän kuin suunnittelua!

· Tehtävän tarkoituksena on antaa energiaa ja luoda tunnelmaa loppupäivään.

10.45Tiimitehtävä 2: Tiimin taitojen kokoaminen & verkostoituminen:

luodaan aarrekartta

Pyydä opiskelijoita luomaan taitojen aarrekartta.

· Missä olemme hyviä?

· Mitkä ovat intohimojani, harrastukseni?

· Missä olen mukana; organisaatiot, järjestöt, ryhmät, politiikka jne.?

Huomiot valmentajille: Työkalu tiimeille tutustua ja jakaa jotain itsestään

Kartta tarjoaa tiimeille kehikon, mistä puhua. Muuten vaarana on, että he kertovat ainoastaan oman nimensä ja mitä opiskelevat.

Muistuta tiimiläisiä ottamaan kuva aarrekartasta. Kuva laitetaan tiimin portfolioon

11.00 Lounas

12.00Kurssi-informaatio (sisältö, tehtävät, portfolio, arvosanat jne.)

Huomiot valmentajille: Pidä tämä osuus hyvin lyhyenä.

· Aloittaessasi puhumisen ja kertomisen opiskelijoiden aivot siirtyvät heti passiivisen kuuntelun tilaan

· Käy läpi ainoastaan perusasiat ja juuri sen hetkinen tarve

· Kerro tiimeille, että kurssiin liittyville kysymyksille on aikaa ja tilaa koko kurssin ajan

· Vältä olemasta liian yksityiskohtainen, opiskelijat eivät muista tilannetta muutaman tunnin kuluttua mutta hetki vaikuttaa heidän energiaansa

· Varo siis passivoimasta opiskelijoita. Hetki käytännön tietojen jakamiselle on tietoisesti vasta nyt. Jos päivä aloitetaan tällä osuudella siirtyvät opiskelijat passiiviseen kuuntelumoodiin, josta heitä on myöhemmin työlästä aktivoida toimintaan

12.30Tauko

12.45Tiimitehtävä 3: Jokainen tiimi valitsee teeman sekä kohderyhmän

Huomiot valmentajille: Muistuta tiimejä valitsemaan kohderyhmä, jota he voivat tavata ja johon he voivat sitoutua

13.00Tiimitehtävä 4: Value proposition canvas

· Keksikää 10 oletusta kohderyhmän kipupisteistä, mitkä ovat 10 tekijää, jotka uskotte olevan tärkeitä, merkityksettömiä, häiritseviä tai kohderyhmää ilahduttavia

· Esittäkää ne väittäminä, joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei”. Esimerkiksi: Vanhemmat haluavat olla erossa lapsistaan!

14.00Tiimitehtävä 5: Lähde ulos rakennuksesta

· Tiimit lähtevät ulos selvittämään tekemiään oletuksia

· Tiimien tulee löytää kohderyhmän edustajia, joita haastattelemalla oletukset joko vahvistuvat tai kumoutuvat. Jokaisen tiimin tulee tavata vähintään 3 kohderyhmän edustajaa

Huomiot valmentajille: Vieraiden ihmisten lähestyminen ja puhuttaminen on usein haastava tehtävä

· Rohkaise tiimejä

· Kerro tiimeille, että he harjoittelevat tätä koko kurssin ajan. He tulevat jututtamaan ihmisiä monta kertaa.

· Osa tiimeistä ei välttämättä tapaa ketään ja se on ok. Älä pakota heitä. Kysy, mikä teki tehtävästä vaikean. Kysy, mitä he voivat tehdä, jotta tehtävä olisi vähän helpompi ensi kerralla.

Päivä voidaan myös toteuttaa siten, että aamu- ja iltapäivä ollaan eri paikoissa. Näin opiskelijat voivat tavata kohderyhmiään matkalla paikasta toiseen. Maiseman muutos myös parantaa ryhmien energiatasoa.

16.00Tiimitehtävä 6: Motorola-evaluaatio

Jokainen tiimi tekee MOTOROLA-evaluaation edellisestä tehtävästä. Kirjoita paperille 4 MOTOROLAN kysymystä:

· Mikä meni hyvin?

· Mikä ei mennyt niin hyvin?

· Mitä me opimme?

· Mitä teemme seuraavalla kerralla toisin?

Huomiot valmentajille: Kiertele, juttele vähän, helpota heidän oloaan, ja jos tehtävä ei mennyt niin hyvin, rohkaise heitä. Älä arvostele! Ole utelias, kysy, miten he toimisivat toisin ja mitä he voisivat tehdä, jotta tehtävä olisi helpompi seuraavalla kerralla.

16.15Tiimitehtävä 7: Löytöjen kokoaminen

· Mitä löydettiin?

· Mitä opittiin?

· Miten oletukset toimivat?

· Mitä uusia ideoita syntyi?

Huomiot valmentajille: Muistuta tiimejä kuvaamaan oletukset ja evaluaatiot, koska ne laitetaan tiimien portfolioihin.

17.00Tiimitehtävä 8: Ideointityökalu, esimerkiksi käänteinen brain storm:

Keksikää 10 tapaa, joilla voitte totaalisesti ja kokonaisvaltaisesti tuhota esimerkiksi hyvinvoinnin kotikuntanne alueella.

Huomiot valmentajille: Tämä on käänteinen innovaatiotyökalu, joka tavallisesti auttaa ihmisiä keksimään uusia näkökulmia. Työkalu toimii, koska ihmiset pakotetaan ajattelemaan täysin poikkeavalla tavalla. Yleensä tiimit nauttivat tästä tehtävästä.

Kannusta tiimejä keksimään täysin hulluja ideoita, hulluttelemaan ja pitämään hauskaa.

17.45Tiimitehtävä 9: Vuoropuhelukävely

Kaikki tiimit lähtevät ulos ja etsivät luonnosta / kaupungista asian, joka kuvastaa tiimiä ja kertoo tiimin tunnelmista juuri nyt.

18.00Tiimit esittelevät vuoropuhelukävelyn annin

Huomiot valmentajille: Tämä on tiimivalmennuksen työkalu, se on sinulle, valmentajalle, jotta saat selville, miltä tiimeissä tuntuu, mitä niissä ajatellaan, mitkä ovat huolenaiheet jne.

· Varaa tarpeeksi aikaa tämän läpikäymiseen. Rohkaise tiimejä jakamaan tuntemuksiaan. Tiedät, että juuri nyt ilmassa on paljon turhautumista ja epätietoisuutta. Tiimeissä ei tiedetä, mitä tehdä, he eivät saa ohjeita, he eivät hahmota ja ymmärrä prosessia tai sitä, miksi ovat tekemässä tiettyjä asioita.

· Tämä on tapa rentouttaa porukkaa ja vähentää huolta.

· Anna heidän jakaa huolensa ja näyttää turhautumisensa. Älä lähde väittelemään heidän kanssaan. Älä ala puolustautumaan: tiimit eivät tarkoita pahaa, he ovat vain hämillään. Kuuntele, esitä kysymyksiä ja huomioi heidän pelkonsa ja turhautumisensa.

· Ole itsevarma. Jos osoitat varmuutta, tiimit luottavat sinuun ja hyppäävät prossiin, vaikka eivät juuri nyt näkisi, mihin se johtaa. Tunne siitä, että sinä tiedät ja seuraat selkeää prosessia, saa heidätkin heittäytymään tuntemattomaan.

Tehtävää suoritettaessa laittakaa tuolit ympyrään, jolloin osallistujat istuvat kasvotusten niin, että vapaata keskustelua estämässä ei ole pöytiä tai muita esteitä. Kokeile, vuorovaikutuksen ympyrä on voimauttava kokemus, vaikka se saattaakin alussa tuntua vaikealta ja kiusalliselta.

18.30Tiimitehtävä 10: Löydä kohderyhmäsi 3 kätkettyä tarvetta

19.00Yksilötehtävä: Laadi oma oppimissopimus

· Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan ylös 3 asiaa, joita he kokeilevat tällä kurssilla: 3 asiaa, jotka yleensä tuntuvat hankalilta ja joita ei haluttaisi tehdä, jotka tuntuvat haastavilta mutta joita kuitenkin lupaat kokeilla

· Listan saa näyttää muille mutta se ei ole pakollista.

· Sopimukseen palataan kurssin lopussa.

Huomiot valmentajille: Yksinkertainen valmennusmenetelmä, jossa valmennettavat asettavat itselleen tavoitteita ja joka sytyttää kunnianhimon.

19.15Mitä seuraavaksi? Ohjeet, miten valmistautua seuraavaan valmennuspäivään, välitehtävien antaminen (välitehtävät 1 ja 2)

· Esitellään esimerkiksi Let’s Innovate kurssin Facebook-ryhmä (tai jokin toinen valitsemasi informaatiokanava)

19.30Lopetus: ensimmäiset ajatukset ja kokemukset päivästä

· Jokainen sanoo yhdellä sanalla, miltä päivä on tuntunut

Huomiot valmentajille: Älä jätä tätä tekemättä, kyseessä on tärkeä valmennusmenetelmä, jonka avulla saat hivenen käsitystä siitä mitä ryhmässä ajatellaan juuri nyt. Rohkaise reflektoimaan. Menetelmä toimii myös signaalina, että välität ryhmän ajatuksista ja tuntemuksista.

· Lopuksi tiimien ”omaa aikaa” sopia, miten etenevät: sopia aikatauluista, seuraavista tapaamisista, käytettävistä viestintäkanavista jne.

Välitehtävät 1 ja 2

Välitehtävä 1 – Yksilötehtävä: Ongelman ja kohderyhmän ymmärtäminen

Tutki valitsemaanne aihetta, teemaa tai kohderyhmää

· Mitkä ovat olleet suuria ja pieniä edistysaskeleita viimeisten 1-2 vuoden aikana?

· Mikä on eniten muuttanut toimintakenttää viimeisten 1-2 vuoden aikana?

· Mitkä ovat viimeisimmät trendit?

· Mitä ihmiset pitävät seuraavana todennäköisenä ”isona juttuna”?

· Mitä on jo tehty?

· Mitkä ovat kohderyhmäsi suurimmat huolenaiheet?

Tämä tehtävä auttaa määrittelemään, mitä on jo tehty, jotta et ala innovoimaan jotakin jo olemassa olevaa. Tehtävä auttaa myös hahmottamaan, mikä on kohderyhmällesi tärkeää. Se on niin ikään ensimmäinen askel selvitettäessä, mikä ei kohderyhmäsi mielestä toimi. Jos löydät sellaista, mihin kohderyhmäsi toteaa: “Miksi tämä ei toimi?”, saatat olla oikean ongelman äärellä.

Dokumentoi löydöksesi ja liitä ne portfolioon.

Välitehtävä 2 – Tiimitehtävä: Ongelman määrittäminen

Etsikää viisi ideointityökalua ja opetelkaa niiden käyttö. Kokeilkaa kaikkia työkaluja yhdessä tiimin kanssa.

Päättäkää, mitä tarvitsette. Esimerkiksi tarvitsetteko enemmän ideoita vai uusia näkökulmia:

· Millaisia piilossa olevia tarpeita saattaa olla?

· Miten kohderyhmä toimii todellisuudessa?

· Millaisia yksilöitä löytyy kohderyhmän sisältä (ihmiset ovat erilaisia)?

· Missä kohderyhmän edustajat liikkuvat, nukkuvat, syövät, juovat jne.?

· Millaisia ongelmia kohderyhmän edustajat saattavat kohdata yrittäessään käyttää tai kuluttaa tuotetta tai palvelua juuri nyt?

· Jne.

Erilaiset työkalut ovat hyödyllisiä ja toimivat erilaisiin tarkoituksiin. Miettikää, mikä tarkoitus on käyttää juuri kyseistä työkalua.

· Haluatteko testate ideaa?

· Jalostaa ideaa?

· Keksiä uusia näkökulmia?

· Paikantaa täysin uusia aiheita?

· Inspiroitua?

· Oppia lisää kohderyhmästä?

· Vai jotain muuta?

Lähtökohtaisesti pyritte siis oppimaan, mitä ette tiedä. Tämä tehtävä auttaa tiimiänne ymmärtämään ongelmaa ja löytämään siihen uusia näkökulmia. Kaikki alkaa kysymyksestä ”Miksi?”. Tämä tehtävä auttaa määrittämään mitä ”Miksi?” on.

Dokumentoikaa löydökset ja tallentakaa ne ryhmän kansioon. Kirjoittakaa analyysi seuraavien kysymysten pohjalta:

· Mitä työkaluja käytitte?

· Miten ne toimivat?

· Oliko saamanne tieto hyödyllistä?

· Millaiseen tarkoitukseen käyttämänne työkalut soveltuisivat parhaiten?

· Millaisia yleisiä ajatuksia ja kokemuksia työkalujen käyttö herätti?

Liittäkää analyysi portfolioon.

Valmennuspäivä 1: käsikirjoitus

16.00Aloitus

Muistuta tiimejä siitä, että olemme yhä innovaatioprosessin etsimis- ja löytämisvaiheessa (kuva dokumentin lopussa). Edelleen on kysymys avauksista, ajatusten eriytymisestä, uusien näkökulmien löytämisestä ja sen opettelusta, mitä me emme tiedä.

Päivän aikana kaikki valmentajat tapaavat kaikkia tiimejä ja keskustelevat kahdesta asiasta:

· Innovaatioiden iso I ja pikku i

· Mitä me emme tiedä, me emme tiedä

Huomiot valmentajille: Ohjeet yllä oleviin keskusteluaiheisiin löytyvät dokumentin lopusta.

16.10Tiimin löydösten kokoaminen (ohjeet Powerpointin / ison näytön kautta)

· Mitkä ovat viime viikon 3 suurinta / avainlöydöstä?

· Mikä aikaansaa kehitystä alallasi / alueellasi / kohderyhmässäsi?

· Mikä on oma positiivinen tuntemuksesi siitä, mitä ei ole vielä kokeiltu?

· Kirjoittakaa ajatukset fläppitaululle, jotta kaikki näkevät

Luokaa esimerkiksi valtava mindmap.

Huomiot valmentajille: Kiinnitä osallistujien huomio aiheeseen. Kun tiimiläiset saapuvat paikalle, heidän ajatuksensa ovat vielä muualla, muissa tehtävissä (esim. tulevissa kokeissa, ruokaostoksissa jne.). Tämä on normaalia. Antamalla tiimeille puoli tuntia aikaa keskustella ja jakaa ajatuksia autat heitä samalla laskeutumaan juuri tähän aikaan, paikkaan ja tilanteeseen.

Pääajatuksena on vapaamuotoisesti suunnata tiimien huomio tehtäviin, joita he ovat tehneen ennen tätä päivää. Ajatusten jakaminen auttaa tiimejä tekemään yhteistyötä ja rakentamaan yhteistä näkemystä valitusta aiheesta ja aihealueesta. Tehtävä myös osoittaa, että jokainen annettu tehtävä matkan varrella on tärkeä ja että niillä on paikkansa jokaisena valmennuspäivänä.

16.45Jakaminen ja huolehtiminen

· Luokaa pienempiä 3 tiimin ryhmiä. Jokainen tiimi ryhmässä valitsee eri aiheen

· Jakakaa ja keskustelkaa löydöksistä. Onko toistenne löydöksissä mitään sellaista, mistä voisit itse hyötyä?

Huomiot valmentajille: Tehtävän ydin on jakaa ideoita ja auttaa toinen toisia. Usein tiimit jäävät jumiin omiin ajatuksiinsa ja ideoihinsa. Tällöin tuoreet ideat auttavat. Tavoitteena on myös luoda jakamisen ja auttamisen kulttuuria.

Tehtävän toinen tavoite on löytää ideoita uusilta aihealueilta / toisilta tiimeiltä. Monesti innovaatioita syntyy juuri eri alojen ja aiheiden kohdatessa. Frans Johansson käyttää kirjassaan termejä the medici effect eli innovaatiot nousevat eri toimialoilta, kulttuureista ja tieteenaloilta niiden ristetessä ja tuodessa ideoita yhdeltä alalta toiselle.

17.15Ajan dokumentointi

Muistuta tiimejä ottamaan kuvia, videoita ja snapshotteja päivän työskentelystä prosessin dokumentointia varten.

17.20Kohderyhmän erilaiset elämäntilanteet (15 min)

Millaisia arkipäivän tilanteita kohderyhmäsi edustaja kohtaa? Keksi 10 erilaista tilannetta, aikaa 15 minuuttia. Tämä kehittää ymmärrystäsi kohderyhmästä.

Esimerkiksi, jos kohderyhmäsi on 4 kuukautisen vauvan äiti:

· hän saattaa olla pitelemässä lautasia ja laseja kädessään, kun huomaa, että vauva putoaa sängyltä

· hän saattaa olla ruokakaupassa, kun vauva alkaa huutamaan vaativasti

· hän saattaa olla paistamassa kanaa huomatessaan, että vauva oksentaa sohvalle

· Jne.

Käyttäkää yhtä välitehtävässä haltuun ottamaanne ideointityökalua tilanteen dokumentointiin. Valitkaa parhaiten sopiva työkalu.

Huomiot valmentajille: Tässä tehtävässä opiskelijat pyrkivät löytämään ja identifioimaan tilanteita, joissa tuote tai palvelu voisi tarjota lisäarvoa kohderyhmän edustajalle.

Tiimit käyttävät ideointityökalujaan (uudelleen ja uudelleen) saadakseen tunteen siitä, mikä niistä toimii ja mitkä työkalut tarjoavat parhaan lopputuloksen eri tilanteissa.

17.45Tauko

18.00Boost hour

· Keskustelkaa tiimissä ja valitkaa yksi asia, johon haluaisitte saada lisää näkökulmaa

· Lähettäkää kaksi tiimin jäsentä vierailulle toiseen ryhmään

· Kun uudet henkilöt saapuvat tiimiisi, esitelkää haasteenne ja yrittäkää keksiä siihen uusia ideoita

18.30Kuvatkaa kohderyhmätuntemukseenne liittyviä aukkoja

· Mitä EMME tiedä kohderyhmästä?

· Mitä meidän pitää selvittää ja oppia?

· Mitä teemme täyttääksemme aukot?

18.50Valmistautuminen ja välitehtävät ennen seuraavaa tapaamista (välitehtävät 3 ja 4)

19.00Tiimien ”oma aika” sopia, miten etenevät

20.00Lopetus

Välitehtävät 3 ja 4

Yleinen ohje:

Dokumentoi kaikki tehtävät ja lisää ne portfolioosi. Muista ottaa mukaan kuvia ja muuta mediaa asioista, joita teet tehtäviä toteuttaessasi. Dokumentoi työprosessia ja reflektoi sitä portfolioosi.

Välitehtävä 3 – Yksilötehtävä:

a) Opi lisää kontekstista ja alasta

· Kuinka iso on innovaatioosi liittyvä ala, paljonko rahaa alalla liikkuu?

· Ketkä ovat tärkeimmät toimijat, kuka vaikuttaa kehen? Piirrä esimerkiksi kartta alan toimijoista.

· Onko alalla “häiriköitä?” Kuka/Mikä alaa häiritsee ja miksi?

· Mitkä ovat alan päätuotteet/palvelut? Paljonko rahaa ja aikaa asiakkaat käyttävät, paljonko kuluttajia on?

· Jos alalla on sijoittajia, mihin he sijoittavat?

· Keksi itse lisää kysymyksiä, tutki asiaa niin paljon kuin voit.

Kerää havainnot taulukkoon ja lisää taulukko portfolioosi.

b) Tutki kohderyhmääsi

· Kuinka suuri on valitsemasi kohderyhmä? (Esim. Kuinka monta 65-vuotiasta asuu kaupungissasi?)

· Kuinka paljon rahaa valtio käyttää tähän kohderyhmään?

· Paljonko rahaa kohderyhmä käyttää alaasi?

· Keksi itse lisää kysymyksiä.

Kerää havainnot taulukkoon ja lisää taulukko portfolioosi.

c) Tutki olemassa olevia palveluita ja tuotteita

· Millaisia tuotteita ja palveluita kohderyhmälle on jo tarjolla?

· Toimivatko ne? Onko niissä huonoja puolia?

· Mistä asiakkaat eivät ole tyytyväisiä?

Välitehtävä 4 – Tiimitehtävä: Tutustukaa kohderyhmäänne

a) Luokaa “asiakaskuvia” kohderyhmästänne

· Luokaa viisi erilaista asiakaskuvaa. Työkalu toimii sitä paremmin, mitä erilaisempia asiakkaita luotte. Asiakaskuvia voi käyttää moneen tarkoitukseen. Linkin takaa löydätte lyhyen kuvauksen asiakaskuvista: http://servicedesign.smaply.com/personas

· Esimerkkipohja asiakaskuvalle: https://creativecompanion.wordpress.com/2011/05/05/the-persona-core-poster/

b) Käyttäkää empatiakarttaa ymmärtääksenne kohderyhmää paremmin

Tietoa empatiakartasta: http://www.solutionsiq.com/what-is-an-empathy-map/

c) Oletusten luominen ja testaaminen

Olette jo luoneet 10 oletusta kohderyhmästänne. Nyt kun tunnette kohteen paremmin, tehkää vielä kymmenen uutta oletusta.

Keskittykää tällä kertaa kohderyhmän tuskan aiheisiin. Tuska on jotain mikä ärsyttää, harmittaa, ei toimi tai on huonosti. Esimerkiksi opiskelijan tuskan aiheita voisivat olla:

”Opiskelijoilla ei ole varaa mennä syömään ravintolaan.”

”Opiskelijat eivät voi omistaa autoa sillä se on liian kallista.”

Tehtävä:

1. Luokaa kymmenen uutta oletusta kohderyhmästä.

2. Käyttäkää prosessiin tarvittaessa ideointityökaluja.

3. Asettakaa oletukset muotoon, johon voidaan saada vahvistua vastaamalla ”totta” tai ”ei totta.”

4. Kun olette keksineet kymmenen oletusta, käykää testaamassa ne ainakin viidellä kohderyhmän edustajalla.

5. Kirjoittakaa tulokset ylös ja päivittäkää ne tiimikansioon.

Tarkentavia ohjeita valmentajille valmennuspäivään

Iso I ja pikku i

On olemassa ISOJA innovaatioita ja pieniä innovaatioita. Isot innovaatiot ovat radikaaleja, hajottavia ja ne muuttavat tapaamme ajatella. Pienet innovaatiot ovat kasvavia, pieniä askeleita kohti jotain suurempaa, pieniä muutoksia, jotka parantavat jokapäiväistä elämäämme. Kysymys kuuluu, mitä kohti tiimit kulkevat, tavoittelevatko he isoa I:tä vai pientä i:tä.

Tämä on myös keskustelu, joka auttaa tiimejä ymmärtämään, että kurssin aikana niiden tulee keksiä idea, joka muuttaa jotakin. Innovaation, joka korvaa jotakin tai tekee jostakin tarpeetonta. On siis kysymys enemmästä kuin seminaarin, festivaalin tai esityksen järjestämisestä.

Mitä me emme tiedä, me emme tiedä

Tämä on innovaation aloituspiste. Me emme tiedä, mitä me emme tiedä. Tästä syystä käytämme paljon aikaa innovaatioprosessin alussa sen selvittämiseen, mitä me emme tiedä. Yritämme löytää asioita, joihin kohderyhmämme ei ole tyytyväinen. Merkkejä tyytymättömyydestä voivat olla esimerkiksi ilmaisut:

· Miksi tämän täytyy olla niin vaikeaa?

· Miksi kukaan ei tee tästä helpompaa / parempaa?

· Onko mitään muuta tapaa tehdä tämä?

Meidän tulee siis löytää asioita, joista emme ole vielä tietoisia. Meidän täytyy tutustua kohderyhmään; heidän elämäänsä, tarpeisiinsa, toiveisiinsa, huoliinsa ja murheisiinsa. Pääasiassa tämä tehdään olemalla vuorovaikutuksessa ja keskustelemalla kohderyhmän kanssa.

Koska yritämme löytää jotain, mitä emme edes tiedä, käytämme paljon aikaa etsimis- ja tulkintavaiheeseen. Löytäessämme jotakin, mikä todella vaivaa kohderyhmää, olemme askeleen lähempänä innovaation mahdollisuutta.

EKSTRATEHTÄVÄ (jos jää ylimääräistä aikaa)

17.30Kohderyhmän ongelmien ja haasteiden identifiointi (10min)

Millaisia arkipäivän tilanteita kohderyhmäsi edustaja kohtaa? Keksi 10 erilaista tilannetta, aikaa 10 minuuttia. Tämä kehittää ymmärrystäsi kohderyhmästä.

Huomiot valmentajille: Tämän tehtävän tarkoituksena on 1) kokeilla uudelleen ja 2) kokeilla toisella menetelmällä, miten se toimii.

On mahdollista, että edellisen tehtävän aikana tiimit keksivät helppoja ongelmia ja haasteita. Näin aivomme toimivat – Ks. esim. Alf Rehnin kirja Vaarallisia ajatuksia. Aivomme palkitsevat helppoja ideoita, jotta ne voivat palata tarkkailutilaan. Aivomme eivät todellisuudessa halua olla luovia. Toisella ideointikierroksella tiimit ideoivat uudelleen samaa teemaa ja tulevat keksineeksi uusia ideoita. Koska helpot ideat ovat jo käytetty, täytyy aivojen pakottautua keksimään jotain uudenlaista.

Antamalla vähemmän aikaa, tiimit saavat tilaisuuden huomata, että ne voivat keksiä paljonkin ideoita, jos vain työskentelevät tehokkaasti.

Valmentaja, voit käyttää tätä kurssin suunnittelussa ja näyttää sen myös opiskelijoille.

Valmennuspäivä 2: käsikirjoitus

16.00Aloitus

16.05Tiimimotorola

· Mikä on mennyt hyvin?

· Mikä ei ole sujunut?

· Mitä olemme oppineet?

· Mitä teemme toisella tavoin tästä eteenpäin?

Esitelkää vastaukset toinen toisillenne pienemmissä 2-4 henkilön ryhmissä.

Huomiot valmentajille: Tämä harjoitus auttaa opiskelijoita palauttamaan ajatukset tähän hetkeen ja tähän valmennuspäivään. Opiskelijat saapuvat jälleen paikalle erilaisista tilanteista, paikoista ja heillä on monia asioita mielessään. Tehtävä auttaa valmistautumaan seuraaviin 3 tuntiin. Samalla tiimit jakavat keskenään kokemuksia siitä, miten eri tiimit ovat työskennelleet, mikä on toiminut ja millaisia haasteita on kohdattu. Tiimit oppivat toisiltaan, että he eivät ole yksin ongelmineen, myös muut kohtaavat samankaltaisia haasteita.

16.45Dokumentointi

Muistutus päivän dokumentoinnista portfolioon myös kuvin, muistiinpanoin jne.

16.50Tempo muuttuu

Kerro tiimeille, että tästä eteenpäin työskentelyvauhti muuttuu ja seuraa paljon lyhyitä harjoituksia. Harjoitus saa tiimit tuntemaan ja huomaamaan, millaista sisältöä ja ideoita he pystyvät tuottamaan erittäin lyhyessä ajassa.

16.55Nopea 1 tunnin innovaatiokehä – Nirvana!

Step 1 – Unelmoikaa Nirvanasta (10 min)

Jokainen keksii VÄHINTÄÄN 5 unelmatilannetta / olosuhdetta, jotka saisivat kohderyhmänne haltioituneiksi ja auttaisi tiimiä saavuttamaan Nirvanan!

Step 2 – Arvostelkaa Nirvana (5 min)

· Jokainen tiimin jäsen saa 3 pistettä

· Jakakaa pisteet keksimienne Nirvanoiden kesken. Voit antaa kaikki 3 pistettä yhdelle Nirvanalle, tai jakaa pisteitä Nirvanoiden kesken (2+1 tai 1+1+1).

Step 3 – Valitkaa voittaja

Valitkaa eniten pisteitä saanut Nirvana

Step 4 – tiimitehtävä – Innovaatiot Nirvanaan pääsemiseksi (30min)

Keksikää 3 innovaatiota, jotka saavat kohderyhmänne Nirvanaan

Käyttäkää aiempien tehtävien ideointityökaluja.

Huomiot valmentajille: Tehtävän nopeus on ratkaiseva, koska aivot eivät jaksa pitää yllä nopeaa tempoa pitkään. Samalla yleinen tekemisen vauhti muuttuu. Kurssilla tähän mennessä tehdyt harjoitukset ovat olleet varsin pitkiä, 45 minuuttia tai enemmän. Nyt vauhti muuttuu ja kiihtyy. Opiskelijat kokevat, mitä voivat saavuttaa hyvin lyhyessä ajassa.

Step 5 - Miten kääntää Nirvana helvetiksi? (15 min)

Keksikää vähintään 10 tapaa, joiden seurauksena kohderyhmän kiinnostus Nirvanaan hajoaa niin kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi, että he eivätkä halua enää kuulla puhuttavankaan Nirvanasta.

Huomiot valmentajille: Tätä kutsutaan käänteiseksi innovaatiotyökaluksi. Se auttaa uusien ideoiden keksimisessä pakottamalla ihmiset ajattelemaan tavoilla, joita he eivät yleensä käytä. Tiimeillä on yleensä hauskaa tehtävää tehdessään.

Lisäksi tehtävä avaa täysin uusia näkökulmia ja ideoita aiemmin työstettyihin ongelmiin.

17.55Tauko

18.10Nirvanan tuhoutumisen estäminen

Mitä tulee tehdä, jotta Nirvana ei tuhoudu? Keksikää jokaiseen 10 tapaan tuhota Nirvana vastakeino, jolla tuhoutuminen voidaan estää.

18.30Boost hour

· Jokaisesta tiimistä lähtee 1-2 henkilöä toiseen tiimiin auttamaan sitä

· Nopea auttaminen, joka kestää tällä kerralla vain 15 minuuttia! (kerro tästä tiimeille)

18.50Valmistautuminen ja välitehtävät ennen seuraavaa tapaamista (välitehtävät 5 ja 6)

19.00Tiimien ”oma aika” sopia, miten etenevät

20.00Lopetus

Välitehtävät 5 ja 6

Yleinen ohje:

Dokumentoi kaikki tehtävät ja lisää ne portfolioosi. Muista ottaa mukaan kuvia ja muuta mediaa asioista, joita teet tehtäviä toteuttaessasi. Dokumentoi työprosessia ja reflektoi sitä portfolioosi.

Välitehtävä 5 – Yksilötehtävä: päivitä portfoliosi

· Päivitä portfoliosi ja valmistaudu esittelemään sisältö seuraavassa kontaktipäivässä.

· Lisää kaikki kurssilla tähän mennessä tapahtunut, mukaan lukien tehtävät 5 ja 6.

· Muista lisätä linkki henkilökohtaiseen portfolioosi

Välitehtävä 6 – Tiimitehtävä: idean testaus, pitchaus ja evaluointi

a) Idean testaus

· Valitkaa yksi parhaista ideoistanne ja testatkaa sitä kohderyhmässänne.

· Käyttäkää testauksessa vähintään kolmea työkalua (vaihtoehtoja alla)

· Älkää käyttäkö kyselytutkimusta (survey)

· Dokumentoikaa prosessi sekä tulokset.

· Liittäkää dokumentti tiimiportfolioon.

· Reflektoi tehtävää henkilökohtaisessa portfoliossasi.

Esimerkkejä työkaluista:

http://www.businessnewsdaily.com/6540-how-to-test-your-business-idea.html

http://www.entrepreneur.com/article/243528

http://www.servicedesigntools.org/

http://www.slideshare.net/fred.zimny/design-methods-services

http://www.slideshare.net/fred.zimny/service-design-toolkit-english

http://implementconsultinggroup.com/inspiration/articles/20-innovation-tools/

b) NABC Pitchaus (Need, Approach, Benefit, Competition)

Esittäkää NABC pitchaus kolmelle eri ryhmälle/henkilölle. Valitkaa kohteeksi ihmisiä, jotka liittyvät kohderyhmäänne. On tavoitteen mukaista esittää pitchaus kohderyhmän lisäksi myös kohderyhmään liittyville ryhmille (esim. kohderyhmä koululaiset -> pitchaus myös opettejille).

Muistakaa, että NABC:n tarkoituksena on auttaa tiimejä eteenpäin innovaatioprosessissa. Pitchatkaa siis ihmisille, joilla on paras potentiaali auttaa kasvattamaan ymmärrystänne ja tietopankkianne ideanne näkökulmasta.

Laatikaa raportti jokaisesta pitchauksesta. Kirjatkaa raporttiin:

· Missä tapahtui?

· Kuka oli mukana?

· Millaisia kommentteja saitte?

· Keskustelu yleisön kanssa, muistakaa itse esittää kysymyksiä.

· Mitä opitte?

· Kuinka NABC auttoi kehittämään ideaanne?

Dokumentointi:

· Ladatkaa dokumentit tiimikansioon.

· Reflektoikaa henkilökohtaiseen portfolioon.

NABC:

https://www.youtube.com/watch?v=iHiLAJGDGt4&feature=youtu.be

c) Idean evaluointi

· Millainen on ideanne potentiaali?

· Miten ideanne muuttaa alaa/sen käytäntöjä?

· Tuoko idea mukanaan kestävää kehitystä tai muutosta, vai onko se kertaluontoinen toteutus?

· Mikä on ideanne innovaatio? Onko se äkillinen vai asteittainen muutostila?

· Kuinka “järisyttävä” ideanne on? Jääkö siitä alaan pysyvä muutos? Mikä muuttuu, jos ideastanne tulee innovaatio? Mikä ideassanne on uniikkia? Voisiko joku muu keksiä saman idean?

Mikäli teistä tässä vaiheessa tuntuu, että ideanne voi edetä innovaatioksi, panostakaa siihen. Jos tunne taas on päinvastainen, eikä idea tunnu lähtevän lentoon, on oikea hetki vaihtaa ideaa.

Muutamia linkkejä ideointityökaluihin:

http://www.slideshare.net/ramonvullings/27-creativity-innovation-tools-final

http://creatingminds.org/tools/tools_ideation.htm

Valmennuspäivä 3: käsikirjoitus

16.00 Aloitus

16.05Step 1: NABC pitchauksen evaluaatio

Käytä ’Top Gear’-menetelmää aiemman NABC tehtävän arvioinnissa (omassa tiimissäsi)

Top Gear on palautteenantomenetelmä projektien tai yleisesti työn arviointiin. Toteutus ryhmänä tai yhdessä asiakkaiden kanssa.

1) Tarkista, mitä olet tarkasti ottaen arvioimassa

2) Jaa post-it-lappuja, joihin jokainen kirjoittaa:

· Superb (loistavaa) – missä onnistuimme parhaalla mahdollisella tavalla

· Cool (hyvä) – missä onnistuimme kohtalaisesti

· Lame edition (ontuvaa) – missä emme antaneet parastamme

· From the arse (surkeaa) – missä epäonnistuimme

From the arse

Lame edition

Cool

Superb

3) Jokainen laittaa muistiinpanonsa mielestään sopivaan sarakkeeseen

4) Lukekaa muistiinpanot ääneen sarake kerrallaan ja keskustelkaa niistä

5) Keskustelun perusteella päättäkää jatko toimenpiteistä

16.15Step 2: Jakaminen on välittämistä

· Jakautukaa isompiin ryhmiin, 3 tiimiä jokaiseen ryhmään

· Jakakaa ajatuksia ja oivalluksia Top Gear-tehtävästä sekä NABC:n tekemisestä

16.45Step 3: Kehittämistä!

Tehkää (uusi ja paranneltu) NABC pitchaus

17.05Step 4: Pitchaus!

Kullakin tiimillä on 3 minuuttia aikaa valmistella pitchaus, joka esitetään ryhmissä (3 tiimiä / ryhmä)

Jokaisen pitsauksen jälkeen yleisö antaa palautetta:

· Sininen kynä: Mistä pidin esityksessä?

· Punainen kynä: Mistä olisin halunnut kuulla lisää?

· Musta kynä: Asiakkaan / kohderyhmän näkökulma

Ohjeet valmentamiseen:

Huomiot valmentajille: Tämä harjoitus auttaa ihmisiä harjoittelussa ja viestin selkeyttämisessä sekä mahdollistaa tietyn yleisön reaktioiden testaamisen. Ajatuksena on jatkaa harjoitusta pitsauksen jalostamisen ja kehittämisen kautta.

Step 4: Pitchaus ja kynäpalaute (Tarvitaan valmentajien läsnäoloa)

· Tarvitset 3 eri väristä kynää. Jokainen kynä linkittyy tiettyyn kysymykseen (kuten yllä)

· Ennen pitchausta anna kynät kolmelle henkilölle yleisössä. (EI kuitenkaan pitchaavan tiimin jäsenille) Kun kynät jaetaan etukäteen, henkilöt osaavat kiinnittää huomionsa kynän värin mukaisiin asioihin pitsauksen aikana

· Heti pitsauksen jälkeen sinisen kynän haltija aloittaa ja kertoo huomionsa, tämän jälkeen punaisen ja lopuksi mustan kynän haltija

Erityisen tärkeää on, että henkilöt kommentoivat ainoastaan oman värinsä kysymystä. Ei muuta! Ja ainoastaan yhtä asiaa. Kommentin tulee olla lyhyt ja kohdennettu. JA: pitchaava tiimi EI SAA kommentoida takaisin.

Pitchaava tiimi vastaa ainoastaan: ”Kiitos kommentista.” Ei muuta. On tärkeää, että tilanteessa ei synny keskustelua tai väittelyä (pitchaava tiimi alkaa kommentoimaan), sillä silloin rehellisen palauteen antaminen loppuu. Toinen syy on, että näin pitchaava tiimi oppii näkemään, mikä toimii. Tiimi saa arvokasta tietoa esityksensä selkeydestä. Tämä puolestaan auttaa parantamaan esitystä seuraavaan pitsaukseen. Eli EI sallita pitchaavan tiimin kommentteja. Pyydä tiimejä kirjoittamaan palaute ylös sillä muuten se unohtuu puolessa tunnissa.

Uuden tiimin tulessa pitchaamaan kierrätä kyniä yleisössä. Varmista, että jokainen saa kommentoida ainakin kerran. Yhtäältä tämä auttaa osallistujia kehittymään palautteenantamisessa ja toisaalta tiimejä parantamaan pitsejään.

NABC-pitchaustilanne menee näin:

1) Valitse pitchaava tiimi

2) Jaa sininen, punainen ja musta kynä yleisöön

3) Kirjoita taululle, mitä värit tarkoittavat (muuten ihmiset unohtavat)

4) Tiimit pitchaavat

5) Anna ohjeet:

· Pitchaajat saavat sanoa ainoastaan ”Kiitos kommentista.” Ei selityksiä tai kommentointia.

· Kynänhaltijat kommentit lyhyesti ja napakasti vain omasta kysymyksestä

6) Kynänhaltijat kommentoivat järjestyksessä sininen, punainen, musta

7) Valitaan seuraava tiimi pitchaamaan

8) Jaetaan kynät uudelleen eri ihmisille

17.25 Idean jalostaminen

Kirkastakaa ideoita / pitchausta saatujen kommenttien perusteella

17.40Tauko

18.00Toistaiseksi opittua, oppimisprosessi ja jatko (15 min)

Kirjoittakaa ylös ja valmistautukaa esittämään: ”Meidän idea ja innovaatioprosessi tähän mennessä”

· Mikä oli alkuperäinen ideamme?

· Miltä idea näyttää nyt?

· Mitä olemme oppineet ideasta?

· Millaisia työkaluja olemme käyttäneet, miten olemme työskennelleet ja mitä olemme oppineet

· Mitä idealle on tapahtunut? Miten idea ja ajatuksesi ovat kehittyneet?

18.15Aikajanaharjoitus

Kirjoittakaa ylös ja valmistautukaa esittämään tiimin aikajana

· Mitä tapahtuu ja tulisi tapahtua tästä päivästä xx.xx.20xx viimeiseen valmennuspäivään xx.xx.20xx?

· Mitä pitää tehdä, jotta kaikki saadaan valmiiksi?

· Kirjoittakaa yksi asia per post-it-lappu ja laittakaa se aikajanalle

· Mitkä asiat ovat kriittisiä, mitä täytyy tehdä, mitä olisi hyvä saada tehtyä ja mitkä tehtävät ovat projektin tavoitteiden ulkopuolella?

Tehkää myös henkilökohtaiset, yksilölliset aikajanat

· Miten tuet ja toteutat henkilökohtaisesti tiimin aikajanaa?

· Ensimmäisenä valmennuspäivänä kirjoitit kolme pelottavaa asiaa, joiden kanssa haastaisit itsesi kurssin aikana. Mitä ne olivat ja mitkä ovat suunnitelmasi nyt?

· Miten haastat itsesi tämän ja viimeisen valmennuspäivän välisenä aikana?

18.30Boost hour (25min)

Löytäkää toinen tiimi, jonka kanssa käytte läpi toistenne oppimisprosessit ja aikajanat

18.55Valmistautuminen ja välitehtävät ennen seuraavaa tapaamista (välitehtävät 7 ja 8)

· Huomio! Tiimit ovat vastuussa seuraavasta päivästä. Valmentajat eivät puutu päivän kulkuun.

19.00Tiimien ”oma aika” sopia, miten etenevät

20.00Lopetus

Välitehtävät 7 ja 8

Huomio!

Tiimit ovat vastuussa seuraavasta päivästä. Valmentajat eivät puutu päivän kulkuun.

Tämän tehtävän tarkoitus on:

· Levittää tietoisuutta ideastanne.

· Saavuttaa kohderyhmä.

· Houkutella ihmisiä katsomaan esitystänne.

Yleinen ohje:

Dokumentoi kaikki tehtävät ja lisää ne portfolioosi. Muista ottaa mukaan kuvia ja muuta mediaa asioista, joita teet tehtäviä toteuttaessasi. Dokumentoi työprosessia ja reflektoi sitä portfolioosi.

Välitehtävä 7 – Tiimitehtävä: Suunnitelkaa kuinka tehdä ideanne tunnetuksi

1. Jakautukaa tiiminä kahteen ryhmään

2. Katsokaa video: https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_sliced_bread

3. Valitkaa markkinointityökalu, jolla lähdette levittämään ideaanne/innovaatiotanne. Muistakaa, että innovaatio on idea, jonka kohdeyleisö on hyväksynyt ja ottanut käyttöönsä.

· Teidän on markkinoitava ideaanne, muuten siitä ei tule innovaatiota.

· Jos kukaan ei tiedä siitä, kukaan ei käytä sitä. Jos kukaan ei käytä sitä, se ei ole innovaatio.

4. Luokaa ideallenne levityssuunnitelma.

· Kuinka luotte ideastanne menestystarinan?

5. Auttakaa muita levittämään omia ideoitaan:

· Kun olette luoneet markkinointisuunnitelman, opetelkaa käyttämään valitsemaanne työkalua niin hyvin, että voitte opettaa sen käytön muille tiimeille seuraavana valmennuspäivänä

6. Seuraavana kontaktipäivänä kullakin tiimillä on 20 minuuttia aikaa ohjeistaa muita tiimejä oman työkalun käytössä. Toimitte fasilitaattoreina ja autatte muita tiimejä luomaan markkinointisuunnitelman käyttäen teidän työkaluanne

· (Fasilitate = to make easier, to help out)

· Pelkkä esitys ei riitä, vaan olette myös kontaktissa muihin ryhmiin. Työkalun kuvaamiseen esimerkiksi dioin saa käyttää enintään 5 minuuttia.

· Vain yksi henkilö pitää powerpoint-esityksen. Muut ryhmäläiset jalkautuvat tiimeihin ohjaamaan niiden työskentelyä

Suunnitelkaa ohjaus:

· Kuinka teette työpajastanne mielenkiintoisen? Pelkkä luennointi on tylsää ja ei kiinnitä ihmisten mielenkiintoa.

· Kuinka itse toivoisitte, että teitä ohjataan työkalun käytössä?

· Mikä motivoisi teitä tiiminä?

· Esim. 20 minuutin powerpoint-esitys ei motivoi ketään.

·

Tavoite: Työpajan jälkeen jokaisella tiimillä on valikoima erilaisiin työkaluihin perustuvia markkinointisuunnitelmia.

Huomio: Ohjaajat tekevät esim. Facebookiin listauksen työkaluista, joista käytte varaamassa omanne. Yksi työkalu / ryhmä

Välitehtävä 8 – Tiimitehtävä: Testatkaa levityssuunnitelma

Kun suunnitelma on valmis, sitä pitää testata:

· Valitkaa kolme sosiaalisen median kanavaa ja jakakaa ideaanne niissä. Jos käytätte Facebookia, valitkaa neljä.

· Kerätkää palautetta vähintään kymmeneltä ihmiseltä.

· Millaista palautetta saitte?

· Onko ideassanne kohderyhmän mielestä potentiaalia innovaatioksi? Onko se jo innovaatio?

· Kirjoittakaa tulokset portfolioon ja lisätkää palautteet tiimikansioon.

Valmistautuminen live-tapaamiseen:

Järjestäkää tapaaminen kohderyhmänne kanssa! Päivämäärä xx-xx-20xx

· Missä tapaatte?

· Millainen tila?

· Tarvitsetteko lupia?

· Keneen tulee olla yhteydessä?

Valmennuspäivä 4: käsikirjoitus

16.00Tiimit aloittavat työpajojen fasilitoinnin. Enintään 15 minuuttia per työpaja.

Jos paikalla on enemmän kuin 10 tiimiä, harkitse ryhmän jakamista kahteen pienempään ryhmään.

Huomiot valmentajille: Älä ala organisoimaan työpajaa. Anna tiimien organisoida se itse. Tässä testataan myös tiimien itseohjautuvuutta. Mitä vähemmän sekaannut asiaan, sitä parempi. Ilmoita alussa, että tiimit ovat itse vastuussa työpajoista ja että he myös päättävät, miten haluavat toimia.

Alku saattaa tuntua ajan tuhlaukselta mutta ole kärsivällinen (vaikka homma tuntuisikin junnaavan paikallaan). Kun tiimit ymmärtävät, että valmentajat eivät tee asioita, ne alkavat organisoida itse.

17.00Ehdota taukoa

17.15Työpajat

17.45Työpajat päättyvät – 15 minuutin tauko

18.00Julista kilpailu!

Jokainen tiimi kerää palautetta ideastaan käyttäen vain sosiaalista mediaa. Voittaja on tiimi, joka tuo ensimmäisenä 5 palautetta valmentajille. Säännöt:

· 1 twiitti: Jokaisen tiimin tulee tiivistää ideansa 1 #twiittiin ja kerätä vähintään yksi siihen tullut palaute

· 4 muuta palautetta käyttämällä muita sosiaalisen median kanavia

· Kirjataan palaute post-it-lapuille

· Anna jokaiselle tiimille 5 post-it-lappua

· 1 palaute per lappu

· Kun 5 lappua on täytetty, tiimit tuovat ne taululle, josta kaikki voivat nähdä ne

Huomiot valmentajille: Olemme kuulleet monta selitystä, miksi tätä vaihetta ei voisi tehdä. Yhdellä ei ole Twitteriä ja toisella WhatsAppia jne. Luota, että tiimit ratkaisevat tilanteen tavalla tai toisella, suurin osa haluaa kuitenkin voittaa. Tiimit ovat opastaneet jäseniään perustamaan Twitter-tilin ja käyttämään sitä alle 5 minuutissa.

18.30Voittajan julkaiseminen ja palautteiden läpikäyminen

Sijoita kaikki post-it-laput isolle taululle siten, että tiimit näkevät toistensa palautteet.

18.45Parhaan palautteen voittaja

18.50Valmistautuminen ja välitehtävä ennen viimeistä kick out -tapaamista (välitehtävä 9)

19.00Tiimien ”oma aika” sopia, miten etenevät

20.00Lopetus

Välitehtävä 9

Yleinen ohje:

Dokumentoi kaikki tehtävät ja lisää ne portfolioosi. Muista ottaa mukaan kuvia ja muuta mediaa asioista, joita teet tehtäviä toteuttaessasi. Dokumentoi työprosessia ja reflektoi sitä portfolioosi.

Välitehtävä 9 – Tiimitehtävä: Valmistelkaa ja esittäkää idea kohderyhmällenne

Kaikki tiimit esittelevät ideansa omalle kohderyhmälleen kick out -päivän aikana. Tiimit voivat valita ajankohdan mutta kuitenkin niin, että esittelyt päättyvät hyvissä ajoin ennen kick outin alkua.

· Valmistelkaa esitys ideastanne kohderyhmälle. Luokaa oman näköisenne esitys mutta välttäkää tekemästä ”powerpoint ja puhuva pää” -tapaamista

· Jokainen tiimi menee kohderyhmän luokse, kohderyhmää ei kutsuta ”luokkaan”

· Esitelkää idea kohderyhmälle

· Kerätkää myös palautetta tapaamisesta

HUOM! Kertokaa ohjaajille missä ja milloin esitys on, jotta joku pääsee paikalle seuraamaan sitä.

Muistakaa lisätä esityksen reflektointi portfolioihinne

Huomio valmentaja: Varmista, että tiimit kertovat, missä toteuttavat ideaesittelynsä. Näin voit vierailla esittelyissä. Tarkoituksena ei ole arvostella esittelyjä vaan antaa tiimeille henkistä tukea ja osoittaa, että olet kiinnostunut kehitetyistä ideoista.

Kick out: käsikirjoitus 1 (kurssin jatkuessa Let’s Do Business osaan)

Tiimit esittelevät ideoitaan kohderyhmilleen aamupäivän aikana.

13.00Aloitus: Ideoiden esitykset muille tiimeille

Lyhyt 360 arviointi: tiimi- ja oppimisprosessin arviointi

(Pidempi arviointi suoritetaan Let’s Do Business osan jälkeen)

Tauko tarvittaessa

Tiimien jatkosuunnitelmat: jokainen tiimi kertoo, aikooko tiimi jatkaa vai ei

Avoin keskustelu

Ohjeet valmistautumiseen Let’s Do Business kurssille:

· 360 arvioinnon pohtiminen tiimeissä: mitä teemme jatkossa toisin (Tämän pohjalta tiimit tekevät ”tiimin törkeän lupauksen” 6/9h leirillä)

· Tarvitseeko tiimi vahvistusta? Uuden jäsenen rekrytointi?

· Jokainen pohtii myös oppimispäiväkirjassa jatkoa (yksilötehtävä)

16.00Lopetus

Välitehtävä 10

Välitehtävä 10 - Yksilötehtävä: Oppimispäiväkirja

· TEHTÄVÄ NIILLE, JOTKA JATKAVAT: miten meni, mitä odotuksia asetan itselleni ja tiimille jatkossa, millä mielin eteenpäin jne.

Välitehtävä valmentajalle:

Perusta suljettu Facebook-ryhmä ennen 6/9h leiriä

OHJE TIIMI- JA OPPIMISPROSESSIN ARVIOINTIIN

Osa 1 – heikkoudet ja vahvuudet

· Mitkä olivat ryhmämme vahvat puolet?

· Kuinka ne tulivat esiin?

· Mitkä asiat ryhmätyössämme eivät toimineet?

· Kuinka nämä heikkoudet tulivat esiin?

· Kuinka voimme korjata nämä heikot kohdat?

Osa 2 – Tiimin oppimisprosessi

· Piirtäkää tiiminne oppimisprosessi, aloittakaa kurssin alusta ja lisätkää matkalle ylä- ja alamäet.

· Kirjoittakaa selitykset mäille, lisätkää matkalla avainkohtia.

· miten alamäet olisi voitu välttää?

Jakakaa ne kolme asiaa, joita päätitte aloituspäivänä tämän kurssin aikana kokeille. Antakaa toisillenne palautetta siitä, miten olette onnistuneet.

Oppimisprosessin arviointi

1. Viisi omaa näkemystä innovaatiosta ja innovaatioprosessista.

1. Let’s Innovate-kurssilla koetaan paljon epävarmuutta, millainen on suhtautumisenne epävarmuuteen.

1. Viisi tärkeintä asiaa, joita opitte kurssilla.

1. Missä kehityimme? Mikä tuntuu nyt helpommalta kuin alussa?

1. Mitä opimme toisiltamme? Miten meillä sujui?

Mitä muuttaisit kurssissa? Mihin muutos johtaisi?

Kick out: käsikirjoitus 2 (kurssin päättyessä tähän)

Tiimit esittelevät ideoitaan kohderyhmilleen aamupäivän aikana.

13.00Aloitus: Ideoiden esitykset muille tiimeille

360 arviointi

· Henkilökohtainen reflektointi + arvosanan asettaminen

· Pariarviointi

· Tiimiarviointi

· Prosessiarviointi

· Avoin keskustelu

@NuoriYrittajyys #Vuosiyrittäjänä vuosiyrittajana.fi nuoriyrittajyys.fi

Yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tekemällä oppien.