1scpizza hallo

Download 1scpizza Hallo

Post on 03-Jun-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  1/22

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1....................................................................................................................1

  PREZENTAREA FIRMEI.................................................................................................1CAPITOLUL 2....................................................................................................................3

  INTREPRINDEREA..........................................................................................................3

  PRODUSELE I SERVICIILE.........................................................................................5

  PIAA I STRATEGIA VNZRILOR...........................................................................7

  CAPITOLUL 5....................................................................................................................9

  CONCURENA................................................................................................................10

  AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII......................................................................11

  CAPITOLUL !..................................................................................................................12

  PRODUCEREA................................................................................................................12

  MANAGEMENTUL I PERSONALUL.........................................................................1"

  PLANUL FINANCIAR.....................................................................................................15

  CAPITOLUL 1

  PREZENTAREA FIRMEI

  ntreprinderea "PIZZA DREAM " SRL este o ntreprindere de

  1

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  2/22

  producie. Activitatea ntreprinderii se va axa pe producerea pizzei itaiene

  ori!inae i ivrarea acesteia a do#iciiu cientuui.

  Pizza va $i produs% i ivrat% n aa #od ca s%&i p%streze

  !ustu i caitatea p'n% a consu#ator. (or exista #ai #ute $euri de pizza)cientu av'nd posi*iitatea s% co#ande oricare n cantit%ie dorite a un

  pre accesi*i) de +,.-.

  Preu pizzei va $i #ai #ic sau e!a cu preurie de pe pia%) ns%

  caitatea produsuui nostru va $i net superioar%.

  Investiia necesar% este de +/01/2.0,. Acestea vor $i $oosite

  pentru procurarea utia3eor de producie i #ateriei pri#e necesare. npri#ii ani ntreprinderea va utiiza o capacitate de producie de nu#ai a

  -4. n ur#%torii anii se pani$ic% #%rirea vou#uui v'nz%rior i ridicarea

  !raduui de utiizare a capacit%ii de producie p'n% a 5-4.

  (or exista / pizzerii ocaizate n sectoaree 6entru i Stea!u

  ae orauui 7raov) care vor produce i reaiza circa ,/--- pizza unar.

  Personau ntreprinderii va $i co#pus din director) vice&director pe

  reaizare) vice&director pe producie) / *uc%tari) 0 a3utori ai *uc%taruui) /

  an!a3ai pentru ivrare.

  6on$or# studiior ntreprinse piaa pe care va activa

  ntreprinderea este o pia% n cretere) caracterizat% printr&o cerere

  puternic% a ast$e de produse. 6u#p%r%torii vor $i n principa persoanee

  cu v'rsta ntre ,8&0- ani.

  Esti#'nd rezutatee $inanciare viitoare o*ine# un pro$it anuade cca. +,5,-1.81) n condiiie de venituri #ini#e i c9etuiei #axi#e)

  re!i#u de ucru $iind de ,- ore pe zi. n perspectiv% se prevede extinderea

  ntreprinderii i n ceeate sectoare ae orauui.

  2

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  3/22

  CAPITOLUL 2

  INTREPRINDEREA

  ntreprinderea "PZZA DREAM " SRL cu un capita statutar de

  +,,0: a $ost n$iinat% a /8.,-./-- i este nre!istrat% a 6a#era de

  6o#er i Industrie 7raov) a nr. ;-5

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  4/22

  producerea i reaizarea a co#and% a pizzei itaiene

  ori!inae

  ivrarea pizzei a do#iciiu.

  Preu pizzei) precu# i preu ivr%rii va $i accepta*i.

  CAPITOLUL *

  4

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  5/22

  PRODUSELE +I SER,ICIILE

  Produsu care va $i $a*ricat de societate i anu#e pizza itaian%

  ori!ina% va satis$ace cee #ai ra$inate !usturi ae ceor #ai aintai

  !ur#anzi. Produsu $ir#ei noastre este orientat spre satis$acerea nevoior

  zi de zi) $ie zi de ucru) $ie zi de s%r*%toare.

  Pizza propus% de $ir#a va avea !usturi di$erite i speci$ice.

  Acest !ust se va datora condi#enteor proaspete i neo*inuite) de o*icei

  neutiizate de ai produc%tori de pizza) din cauz% c% pizza se $a*ric% dup%

  o reet% unica itaian%. Denu#irea pizzei va $i a $e di$erit%) aceasta

  depinz'nd de #ateria pri#% i condi#entee $oosite a $a*ricarea

  produsuui $init.

  (or exista ur#%toaree denu#iri itaiene ori!inae@

  Pizza Tropicana -cu ananas i ciuperci

  Pizza Salami -cu saa# proasp%t i ou% *%tute

  Pizza Vegetarian -cu ciuperci) ceap% i piper verde

  Pizza Pete -cu pete) usturoi i cacavaPizza Tomato -cu sos din roii proaspete) cacava i #%sine.

  Se preconizeaz% de a produce pizza de di$erite #%ri#i i)

  respectiv) de di$erite !reut%i. Pe viitor se propune producerea pizzei cu

  !reutate i #%ri#e specia%) co#andat% de $ideu cient-

  Di#ensiunie i !reut%ie pizzei propuse de societatea noastr%

  sunt ur#%toaree@

  Pizza nor#a%) av'nd un dia#etru de circa ,8 c# i o !reutate

  de /5-!.

  Pizza #are cu dia#etru de /- c# i o !reutate de 28-!.

  Pizza cu #%ri#i i !reut%i speciae) a dorina cientuui.

  5

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  6/22

  Produsu ori!ina a $ir#ei va satis$ace !usturie $iec%rei

  persoane) !raie posi*iit%ior pe care e o$eri# cienior. (iitorii cieni ai

  $ir#ei vor putea co#anda pizza conin'nd di$erite produse i condi#ente

  speci$ice.ntreprinderea preconizeaz% s% $ooseasc% un a#*aa3u

  ori!ina) n care va $i ivrat% pizza. Acesta va consta din $oaie de carton

  presat) av'nd i#pri#ate pe $a% e#*e#a ntreprinderii i date ce

  caracterizeaz% ntreprinderea) adresa 3uridic%) nu#eree de tee$on.

  De ase#enea ntreprinderea va pri#i co#enzi de ivrare a

  pizzei a consu#ator pentru zie de natere) s%r*%tori i ate ocaziispeciae.

  CAPITOLUL '

  6

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  7/22

  PIA.A +I STRATE/IA ,0NZRILOR

  Produsu $a*ricat i o$erit de $ir#% $iind un produs $ina) va $i

  reaizat pe pia% consu#atoruui i este orientat persoaneor de toate

  v'rstee.

  Piaa aeas% de ntreprindere este o pia% n cretere) reativ

  nou% n repu*ica noastr%. Bir#a este unica $ir#% care presteaz%

  ase#enea servicii n raza #unicipiuui 7raov. In viitoru apropiat) dac%

  veniturie de a activitatea vor spori) se ateapt% desc9iderea noior $iiae

  n ate sectoare ae #unicipiuui) precu# i n ate orae.Dat $iind $aptu c% n #unicipiu nu exist% concureni reai ai

  ntreprinderii) cota pe pia% va $i #a3or% >se ateapt% a /8&284) aceasta

  #%rindu&se respectiv odat% cu poziionarea i pe ate piee?.

  Pentru p%strarea i %r!irea poziiei pe pia% ntreprinderea va

  adopta o strate!ie ndreptat% spre@

  & &ridicarea cait%ii produsuui& &%r!irea asorti#entuui produsuui

  & &ridicarea niveuui de deservire post&v'nzare

  & &sta*iirea unii pre convena*i pentru toate p%turie

  sociae.

  6ienii poteniai ai ntreprinderii sunt persoanee de toate

  v'rstee) ncep'nd cu copiii de a 8 ani p'n% a oa#enii n v'rst%. =otui

  piaa int% a ntreprinderii constituie persoanee v'rsta c%rora este ntre ,8&

  0- ani.

  Pentru ai deter#ina pe cienii s% cu#pere produsee $a*ricate

  de ntreprindere) conducerea va pune accentu) n pri#u r'nd) pe caitatea

  7

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  8/22

  deose*it% a serviciior prestate) preu convena*i) a#a*iitatea a

  ndepinirea co#enzii) noutatea serviciuui i produsuui. La toate acestea

  se #ai adau!% $aptu c% produsee vor $i $a*ricate din #aterii pri#e

  ecoo!ic pure.Pentru nceput $recvena suneteor de co#and% a produsuui va

  $i #ic%) aceasta din ur#% #a3or'ndu&se odat% cu ridicarea i#a!e&uui

  $ir#ei i a$ir#area pe piaa. De ase#enea $recvena cu#p%r%rii se va

  deose*i de a o perioad% a ziei a ata) $iind #ai #ic% n perioada ziei)

  apoi #%rindu&se a s$'ritu ziei.

  Produsee $ir#ei vor ti distri*uite direct consu#atoruui) n ur#aunui sunet de co#and%. Distri*uirea n raza pieei aese va $i e$ectuat%

  ti#p de /-&/8 #in.) produsee $iind ivrate n condiii speciae) p%str'ndu&

  se cait%ie speci$ice.

  Cdat% cu %r!irea activit%ii i pieei de des$acere) se

  preconizeaz% de a des$ace produsee i prin inter#ediu unei reee de

  #a!azine de $ir#%.

  Preurie a produsee ivrate vor $i constituite din ee#entee

  proprii or) reieind din costurie de producie i din ate c9etuiei. Se

  preconizeaz% de a sta*ii preurie a un nive #ai 3os 6LI8&54 n ziee de

  s%r*%tori etc.

  Reca#a produseor i serviciior prestate va $i e$ectuat% prin

  inter#ediu reeei #assedia) $oi voante) standuri u#inescente i pe

  auto#o*iee care ivreaz% produsee $ir#ei.Dup% ce produsee au $ost $a*ricate a co#anda cientuui) n

  o*i!aiie $ir#ei intr% ivrarea produsuui p'n% a ocu de destinaie.

  6ienior care co#and% peste un nu#%r sta*iit de produse) i se va

  8

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  9/22

  acorda un #ic cadou.

  CAPITOLUL

  9

 • 8/12/2019 1scpizza Hallo

  10/22

  CONCUREN.A

  n raza #unicipiuui 7raov) #ai exist% doi produc%tori de

  pizza >Pizza Ro#an% i (ico&Pizza? i ai doi concureni indireci

  >McDonads i Panini?. (ico&Pizza propune un asorti#ent $oarte i#itat

  i nu ivreaz% produsu a do#iciiu. Pizza Ro#an% produce un

  asorti#ent destu de variat de pizza) de a