8 numer pl

Download 8 numer PL

Post on 25-Jun-2015

285 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nr 8 Lubawa08.11.2010r.

Wydawca: Automobilklub Lubawski

GAZETKA BEZPATNA GAZETKA BEZPATNA GAZETKA BEZPATNA GAZETKA BEZPATNA

Nakad 3000szt.

Wspomnianemu wczeniej radnemu Piotrowiczowi zarzuca Wicek zsyanie ludzi do piwnic. Dysponowa zdjciami, jakoby w bloku przy ulicy Warszawskiej 26 mieszka lokator nie paccy czynszu oraz opat za media. Piotrowicz, wystpujcy w tym momencie w roli prezesa spdzielni, czego Wicek nie by w stanie zrozumie- gdy podstawy prawne dziaania spdzielni a samorzdu wyranie si rnibez ogldania zdj stwierdzi, e kolejny raz dziennikarz Wicek po prostu kamie. Obecny na spotkaniu inny dziennikarz - Tomasz Bigus- nie zada adnego pytania! Na pytania redakcji Przegldu odpowiadali zarwno obecni radni (Szczawiski, Piotrowicz, Wylic) jak i kandydaci do nowego skadu m.in. Jarosaw Szczepaski.

Krgi piekaKto w tym samym roku remontowa pomieszczenia w Urzdzie Miasta Lubawa za ca. 40.000 z.? Nie, nie zgadlicie, nie LSK. To Usugi Stolarskie i Budowlane. Waciciel obu jednak ten sam - Zdzisaw Wierzbowski! Kto obsugiwa szalet miejski od 01.03.2004 do 31.12.2006 r. za ca. 102.000 z. Zgadlicie: LSK! Kto budowa kanalizacj deszczow w ul. Warszawskiej za ca. 251.000 z? Kto wykona drogi dojazdowe w Gimnazjum w Lubawie? Kto pobudowa sal przy Gimnazjum za ponad 4 miliony zotych? Kto wykonywa dziesitki jeli nie setki innych robt? Kto wykonuje rewitalizacj Rynku i przylegoci? Kto zajmuje si oczyszczaniem i sprztaniem ulic oraz utrzymaniem zieleni w miecie i azienkach? Oczywicie firmy Zdzisawa Wierzbowskiego.

ciga wyborczaDZI : Bronisawa Orze specjalno: szczepienia i aforyzmy Zdzisaw Zaleski nie chemik, filozof Marian Kasprowiczutajniony policjant

1 . Czym si Pan kierowa wybierajc swj komitet wyborczy ? Czy przej Pan tylko sched po Panu Piotrowiczu , ktry wycofa si z ubiegania o fotel burmistrza ? 2 . Czy popiera Pan stanowisko swojej kontrkandydatki , wobec tabliczek zakazujcych wyprowadzania psw w zasadzie wszdzie ?Czy zgadza si Pan ze sowami , e nie mona wszystkiego zakazywa podczas , gdy wyprowadzanie psw gdziekolwiek zostao zakazane ? 3 . Dlaczego pana zdaniem , dobudowano tylko dwie sale w przedszkolu , za kolosalne pienidze , podczas gdy okazuje si , i Lubawie potrzebne jest jeszcze jedno przedszkole

B SZCZAWISKI Z A P R A S Z A MY R 12.11.2010 r. O D MOK w Lubawie godzina 1700 O DEBATA W 4 S K KANDYDATW I RADTKE

T A S K A

PDF stworzony przez wersj demonstracyjn pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/ www.przegladlokalny.to.pl

2 - Przegld Lokalny Forum dialoguAndrzej Kleina Panie Standara, dlaczego nie lubi pan LubawyLubawa. Zaoona w 1216 roku, prawa miejskie w 1311 roku, ma sta si miastem powiatowym w najbliszej kadencji. Warunek: wybory musi wygra Maciej Radtke. Pooona na wysokoci 145 m nad poziomem morza. Burmistrz Edmund Antoni Standara prbowa przez osiem lat podnie j wyej, ale nie zdoa. Miasto posiada(o) tereny do zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej wolnostojce. Z atwo wpadajco w ucho nazw Nad Jesionk. Do centrum bardzo blisko, a jednoczenie cisza, spokj, piew ptakw, szum drzew i rzeczki Jesionki. Teren uzbrojony po zby w media, zbuduje si nawet ulic. Oczywicie na koszt nas podatnikw. Nic, tylko si tam budowa. Wymarzony teren dla klasy redniej chccej mieszka nie w bloku, nie w domku jednorodzinnym gdzie w polu, bez infrastruktury, mediw, twardej drogi dojazdowej, a w cywilizowanych od pocztku warunkach Sprzeda dziaek odbywa si w kilu aktach. We wrzeniu 2008 roku odbywa si pierwszy przetarg, dwie dziaki Nad Jesionk kupuje Lubawskie Przedsibiorstwo Budowlane Zdzisaw Wierzbowski. Jedna z dziaek ma 794 m2 kosztuje ca. 104 tys. z.; druga ma 838 m2 i kosztuje 97 tys. z. rednio jeden m2 kosztowa ponad 120 z. To samo przedsibiorstwo kupuje 0,62 ha przy ksiycowej (bez utwardzonej nawierzchni) ulicy Asta za kwot ca. 397 tys. z.; tak wic w tym przypadku 1 m2 kosztowa okoo 60 z. a wic o poow mniej jak powyej. Nie dziwi to jednak. Dziaka zdecydowanie mniej atrakcyjna jak te Nad Jesionk, przynajmniej w owym momencie, chocia wadza od duszego czasu zapowiadaa, e powstanie tam ulica z prawdziwego zdarzenia. Zapowiedzi zapowiedziami, ale przecie kupujcy nabywa nie zapowiedzi, a fakty. Czyli poszo tanio! Mona by te zapyta, dlaczego nie podzielono tej dziaki na mniejsze? Moe kto z Pastwa podpowie? Wszak wpywy ze sprzeday byyby wiksze! W lipcu 2009 roku odbywa si trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony, co oznacza, e dwa pierwsze zakoczyy si fiaskiem, bo nie byo amatorw. Moe dziaki byy zbyt drogie, moe informacje o przetargu byy oszczdnie ogoszone, moe Dziaka 911 m2 zostaje sprzedana za kwot ca. 66.9 tys. z, inna - 752m2; obie, jak i kolejne dwie kupuje Lubawskie Przedsibiorstwo Budowlane Zdzisaw Wierzbowski. rednia cena 1 m2 dziaki wynosi poniej 62 z. Porwnujc cen z tego przetargu w porwnaniu z tym sprzed roku, do kasy Miasta wpyno o ponad 200 tys. mniej. Czy Miasto musiao sprzeda dziaki za tak nisk cen? Dlaczego radni pozwolili na to burmistrzowi? Podczas jednej z sesji zastpca burmistrza Maciej Radtke mwi, e zbyt tanio sprzedawa nie bd? Dlaczego wic sprzedali? Moe dlatego, e jak to stwierdzi w prasie Wierzbowski: - Mamy due dowiadczenie we wsppracy z wadzami lokalnymi naszego regionu W padzierniku 2009 r. odbywa si drugi przetarg na kolejne dziaki, bowiem pierwszy nie doszed do skutku. Z trzech dziaek, dwie kupuj znane nazwiska: Jolanta Truszczyska i Zdzisaw Wierzbowski. Tym razem m2 kosztuje okoo 73 z. Trzy lata temu, w wywiadzie z samym sob Standara powiedzia: - () Na osiedlu Nad Jesionk zaoylimy 2 gwne etapy budowy: w roku przyszym zbudowana zostanie sie wodocigowa i kanalizacyjna oraz utwardzone zostan drogi gruntowe pod potrzeby przyszych inwestorw. Etap drugi, a wic budowa penej infrastruktury drogowej (utwardzona nawierzchnia, owietlenie i sie kanalizacji deszczowej), realizowana bdzie od 2011 roku. Uzbrojenie terenu kosztowao 375 811 z.; przetarg wygraa firma Lubtech. W zwizku z tym, e zgodnie z planem zagospodarowania terenu w dzielnicy tej miaa powsta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojca, jest naturalne, e burmistrz teren uzbroi. Uzbrojenie terenu odbyo si na koszt mieszkacw Lubawy, jako jeden z nich, miaem prawo oczekiwa, e burmistrz robi dobry biznes, a take, e nie zostan sprzedane w celach komercyjnych firmie budowlanej. Okazao si jednak, e Miasto zrobio zy interes. eby dotrzyma sowa naley teren ten dozbroi. Nie przyszym inwestorom, bo tych jest niewielu, a deweloperowi, ktry w zwizku z tym, moe mieszkania sprzedawa droej. Firma LPB Zdzisaw Wierzbowski ogasza ju przyjmowanie zgosze na zakup segmentw mieszkalnych w zabudowie szeregowej na owym osiedlu w cenie 330 358 tys. z. brutto za powierzchni mieszkaln 110 120m. W zwizku z tym rodzi si kilka pyta. 1/ Dlaczego burmistrz pieszy si ze sprzeda dziaek? Czy nie wykaza braku naleytej starannoci o powierzony mu majtek wsplny? 2/ Czy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojca jest tosama z zabudow segmentw w zabudowie szeregowej? 3/ Jeli tak, to pytanie nastpne jest bezprzedmiotowe. Czy rada miasta uchwalia zmian zagospodarowania przestrzennego terenu? 4/ Skoro tyle dziaek kupowa Zdzisaw Wierzbowski, to byo rzecz zrozumia, e nie po to, by powstao tam ldowisko dla helikopterw. Wracajc do ulicy Asta. We wspomnianym powyej wywiadzie z samym sob Standara powiedzia, e dziaki budowlane byy nieuzbrojone. Efekty tej partyzantki s widoczne dzisiaj na ulicy Asta, Lipowej i innych. Niestety koszt uzbrojenia i uporzdkowania tego terenu poniesiemy wszyscy. Jasne, poniesiemy wszyscy. Czy jednak byo po gospodarsku towarzyszu Standara, sprzeda t dziak deweloperowi tak tanio, wszak w budecie na lata 2005 2010 zabezpieczono kwot 5.6 mil. z., co oznaczao faktycznie, e za moment dziaka ta stanie si niezwykle atrakcyjna, a po wtre, Miasto w mym przekonaniu lekk rk pozbyo si kwoty ca. 400 tys. z. Czy pan to pojmuje? Dlaczego nie lubi pan Lubawy, panie burmistrzu? Ja nie chc, by takie dobro trwao, a pan do tego namawia wyborcw.

REDAKCJA 14 260 Lubawa , Grunwaldzka 5 Tel.: 600 695 412 lubawaprzegladlokalny@gmail.comRedaktor naczelny Andrzej Kleina

www.przegladlokalny.to.pl PDF stworzony przez wersj demonstracyjn pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Przegld Lokalny Forum Dialogu - 3Wojciech Cybulski Wic pytaj, czyli o spotkaniu przedwyborczymCi, ktrzy si boj, umieraj codziennie. Ci, ktrzy si nie boj, umieraj tylko raz Kiedy pierwszy raz usyszaem te sowa? By to 1992 rok. We Woszech caa mafijna struktura witowaa udany zamach na sdziego ledczego Giovanniego Falcone. To jego motto zaczerpnite z Szekspirowskiego Juliusza Cezara Siedzc w sali MOK, w czasie spotkania z KWW Wiesawa Piotrowicza przypomniaem sobie, nie do koca tak perfekcyjnie jak teraz cytuj, motto dcego do prawdy i redukcji korupcji oraz mafijnych ukadw woskiego sdziego. Patrzyem na twarze kolejnych przedstawiajcych si pretendentw do czonkostwa w Radzie Miasta. Suchaem ich. aden nie odway si na stwierdzenie, e Lubaw administruje nieformalny zwizek kolesi. Ale to by pocztek spotkania Przegld Lokalny przedstawia lubawsk sie powiza. Nie balimy si tego pokaza, bo to s fakty. Nie mielimy si czego obawia pokazujc manipulacj urzdujcego jeszcze Edmunda Standary jakiej dopuci si w artykule sponsorowanym w Gosie Lubawskim nr 46 z dnia 29 padziernika tego roku. Pokazalimy fakty. Nie balimy si pokaza grupki radnych i urzdujcego zastpcy burmistrza, kandydata na burmistrza, uwiecznionych na wsplnym wyjedzie do Chin, podobno wyjedzie prywatnym. Nie balimy si pokaza logo UEFA, ale to aden wyczyn, bo takie logo pokaza bezprawnie Maciej Radtke w swoich materiaach wyborczych. Nie boimy si pokazywa naduy, a wrcz amania prawa obecnych wodarzy miasta. Wymieniamy ich z nazwiska - Standara i Radtke. Swoje twarze i nazwiska postanowili pokaza zgromadzeni w Komitecie Wyborczym Wyborcw Wiesawa Piotrowicza. Organizacja spotkania z wyborcami i wystawienie si na grad pyta ju pokazuje odwag. Kilka osb z listy komitetu to obecni