clase programación 20

Post on 30-May-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  1/104

  Rrkiraeafh`

  Rrkg. Ik`}ack Eccjr

  iezccjroBeahc.fke

  Gafzctad dj H`ij`hjraZ`hwjrvhdad Fj`trac dj Wj`j}zjca

  Fcavj ?2. Jvtrzftzrav x Arrjickv

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  2/104

  Fcavj A`tjrhkr

  Datkv Airzadkv dj Dhgjrj`tjv Thkv Jvtrzftzra

  ZEC

  Jvtrzftzra j` F=

  1 Vj djoj djgh`hr ca jvtrzftzra= vtrzft

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?

  @keorj dj ca jvtrzftzra. Thkv dj warhaocjv fk`tj`hdav.

  @keorjv dj cav warhaocjv fk`tj`hdav.

  A`tjv dj cav djfcarafhk`jv dj edzckv x dj warhaocjv

  ? Djfcarar z`a warhaocj dj thk jvtrzftzra.

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  3/104

  Fcavj A`tjrhkr

  Ea`jmk dj z`a warhaocj jvtrzftzra=

  Faekv dj z`a jvtrzftzra.

  Kjradkr ehjeork . .

  Avhi`afh` dj z`a warhaocj jvtrzftzra.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 6

  Edzckv fk` jvtrzftzrav=

  Jvtrzftzra fkek arejtrk.

  Jvtrzftzra fkek rjtkr`k.

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  4/104

  Fcavj A`tjrhkr

  Datkv Airzadkv djc ehvek thkArrjickv

  Arrjick z`hdhej`vhk`ac= wjftkrjv.

  @keorj.

  Thk.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 4

  Taeak.

  Arrjickv j` F=

  Djfcarafh`= thrk `keoj TAEAKU Ea`jmk= `keoj `dhfjU

  `dhfj

  ^2# TAEAK(

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  5/104

  Fcavj A`tjrhkr

  Arrjick ohdhej`vhk`acjv= eatrhfjv.

  Djfcarafh`=

  thrk hdj`thghfadkGHCAVU ^[email protected]

  Ea`jmk=

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % :

  hdj`thghfadkghcaU ^fkcze`aU1 Ozfcj jrehthr djvca}arvj dj z`a ghca a ktra.

  ? Ozfcj jrehthr djvca}arvj dj z`a fkcze`a a ktra. Eatrhfjv fkek arejtrkv= 6 arejtrkv.

  Ehvek Taeak.

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  6/104

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 7

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  7/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ckv faekv dj z`a jvtrzftzra taeoh` zjdj` vjrjvtrzftzrav.

  vtrzft JVT_ZFTZ_A1~

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 9

  u>

  vtrzft JVT_ZFTZ_A?

  ~

  JVT_ZFTZ_A1 faerk1>

  u>

  faek jvtrzftzradj`trk dj z`ajvtrzftzra

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  8/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Jmjeck=

  vtzft RA_THFZCA

  ~fla cjta>

  z`vhi`jd fla rkvhfhk`\>

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % vtzft MZJIK

  ~

  RA_THFZCA mziadk>

  RA_THFZCA j`jehik>

  z`vhi`jd vlkt thjerkEa|>

  u>

  Jvtrzftzra

  Jvtrzftzra

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  9/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Cav jvtrzftzrav zjdj` vjr rjrjvj`tadav irghfaej`tjzthch}a`dk ZEC ,Z`hghjd Ekdjch`i Ca`izaij(=

  @KEO_J

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 8

  datk ?= thrkdatk 6=JVT_ZFTZ_A

  datk @= thrk

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  10/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Jmjeck= Djgh`hr ckv ZECv dj jc jmjeck a`tjrhkr=

  RA_THFZCAcjtra= farftjr

  kvhfhk`\= j`tjrk vh` vhi`k 1 oxtj

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 12

  MZJIK

  mziadkr= RA_THFZCA

  j`jehik= RA_THFZCA

  thjekEa|= j`tjrk vh` vhi`k ? oxtj

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  11/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  Kjradkr Ehjeork

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 11

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  12/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  jvtrzftzra

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 1?

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  13/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  jvtrzftzrafaek dj jvta jvtrzftzra

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 16

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  14/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 14

  Jmjeck=MZJIK mzjik1>

  ...

  mzjik1.mziadk.cjta 5 I>

  ...

  mzjik1.j`jehik.rkvhfhk`\ 5 |>

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  15/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 1:

  Jmjeck=MZJIK mzjik1>

  ...

  mzjik1.mziadk.cjta 5 I>

  ...

  mzjik1.j`jehik.rkvhfhk`\ 5 |>

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  16/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Ea`jmk dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra=

  wahaocj.faerk.faerk

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 17

  Jmjeck=MZJIK mzjik1>

  ...

  mzjik1.mziadk.cjta 5 I>

  ...

  mzjik1.j`jehik.rkvhfhk`\ 5 |>

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  17/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Avhi`afh` dj ca jvtrzftzra dj z`a jvtrzftzra

  Jmjeck=

  MZJIK mzjik1>

  RA_THFZCA rat1>

  RA_THFZCA

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 19

  ...

  mzjik1.mziadk.cjta 5 I>

  ...

  mzjik1.j`jehik.rkvhfhk`\ 5 |>

  ...

  mzjik1.j`jehik 5 rat1>

  Vk` RA_THFZCA

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  18/104

  Jvtrzftzrav fk` Jvtrzftzrav

  Jmjeck= Dhvjar x fk`vtrzhr z` rkiraea ekdzcar j`fk` jvtrzftzrav F ara cjjr ckv datkv dj z`a rjfta#

  djgh`hda kr z`a j`dhj`tj# z` z`tk dj fkrtj x @Hdj`thghfadkr# x ckv rjvj`tj j` ca vachda.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % 1

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J?

  ~

  @KEO_J1 faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J6

  ~

  @KEO_J? faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  21/104

  Jvtrzftzrav A`hdadav

  Jv kvhocj tj`jr fkek faek dj z`a jvtrzftzra ktrajvtrzftzra x av vzfjvhwaej`tj.

  Cav jvtrzftzrav a a`hdar djoj jvtar djgh`hdavrjwhaej`tj.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?1

  vtzft @KEO_J1

  ~

  thrk faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J?

  ~

  @KEO_J1 faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J6

  ~

  @KEO_J? faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  @KEO_J6 fk`thj`j faek @KEO_J?

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  22/104

  Jvtrzftzrav A`hdadav

  Jv kvhocj tj`jr fkek faek dj z`a jvtrzftzra ktrajvtrzftzra x av vzfjvhwaej`tj.

  Cav jvtrzftzrav a a`hdar djoj jvtar djgh`hdavrjwhaej`tj.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ??

  vtzft @KEO_J1

  ~

  thrk faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J?

  ~

  @KEO_J1 faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  vtzft @KEO_J6

  ~

  @KEO_J? faerk1>

  thrk faerk?>

  u>

  @KEO_J6 fk`thj`j faek @KEO_J? fk`thj`j faek @KEO_J1

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  23/104

  Jmjrfhfhk

  Fk`vtrzhr z` rkiraea ekdzcar fk` jvtrzftzrav j`

  F ara=Cjjr z` z`tk j` _? j` fkkrdj`adav fartjvha`av,|# x(x vz @ hdj`thghfadkr# x jvfrhohr j` ca vachda tkda vz

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?6

  h`gkreafh`.

  Gavj 1= Dhvjk x A`chvhv= DJV# DTD# ZEC x TE.

  Gavj ?= Fkdhghfafh`= rkiraea ekdzcar j` F.

  Jwaczafh`= Jvtrzftzra a`hdadav

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  24/104

  Jmjrfhfhk

  Fk`vtrzhr z` rkiraea ekdzcar fk` jvtrzftzrav j`

  F ara=Cjjr z` trha`izck djgh`hdk kr z` jvk x 6 z`tkvhdj`thghfadkv x j` fkkrdj`adav fartjvha`av# x jvfrhohr

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?4

  j` ca vachda tkda vz h`gkreafh`.

  Gavj 1= Dhvjk x A`chvhv= DJV# DTD# ZEC x TE.

  Gavj ?= Fkdhghfafh`= rkiraea ekdzcar j` F.

  Jwaczafh`= Jvtrzftzra a`hdadav

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  25/104

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?:

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  26/104

  Arrjickv dj Jvtrzftzrav

  Qzj vzfjdj vh vj `jfjvhta traoamar fk` z` fk`mz`tk djjvtrzftzrav zthch}a`dk vck 1 warhaocj.

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?7

  Fzrvk

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  27/104

  Arrjickv dj Jvtrzftzrav

  Qzj vzfjdj vh vj `jfjvhta traoamar fk` z` fk`mz`tk djjvtrzftzrav zthch}a`dk vck 1 warhaocj.

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

  Rrkiraeafh` Rrkg. Ik`}ack Eccjr Fcavj ?2 IE % ?9

  Fzrvk

  @keorj

  I`jrk Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha @ktav

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

 • 8/14/2019 Clase Programacin 20

  28/104

  Arrjickv dj Jvtrzftzrav

  Qzj vzfjdj vh vj `jfjvhta traoamar fk` z` fk`mz`tk djjvtrzftzrav zthch}a`dk vck 1 warhaocj.

  @keorj

  I`jrk

  Jdad

  Rrkejdhk

  Z. Frdhtkv

  Jghfhj`fha

  @ktav

  @keorj

  I`jrk

  Jdad