dr. sándorfi györgy (igazságügyi hivatal, főigazgató) tÁmop 5.6.2. kiemelt projekt

of 18 /18
Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői és Áldozatsegítő Szolgálatának feladatai, figyelemmel a várható változásokra dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt nyitókonferencia Siófok, 2010. december 15.

Author: dewey

Post on 13-Jan-2016

31 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői és Áldozatsegítő Szolgálatának feladatai, figyelemmel a várható változásokra. dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt nyitókonferencia Siófok, 2010. december 15. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői és

Áldozatsegítő Szolgálatának feladatai, figyelemmel a várható változásokra

dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató)

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt nyitókonferencia

Siófok, 2010. december 15.

Page 2: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az Igazságügyi Hivatal szervezetének fejlődése, feladatkörének bővülése

● Pártfogó Felügyelői Szolgálat (IM PFSZ 2003. július 1- jétől)● Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (IM PJSZ 2004. április 1- jétől)● Áldozatsegítő Szolgálat (2006. január 1-jétől)● Kárpótlási feladatok ellátása (2006. január 1-jétől)

Igazságügyi Hivatal: az IRM integrált, dekoncentrált, központi költségvetési szerve

● Lobbitevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása (2006. szeptember 1-jétől)● Büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárással összefüggő feladatok végrehajtása (2007. január 1- jétől)

Page 3: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

KÖZPONTI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

MEGYEI (FŐVÁROSI) IGAZSÁGÜGYI HIVATALOK

KÖZPONTI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL

MEGYEI (FŐVÁROSI) IGAZSÁGÜGYI HIVATALOK

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUMIGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

LOBBIHATÓSÁGI

ÜGYINTÉZÉS

HATÓSÁGI ÉSMÓDSZERTANI

OSZTÁLYOK(pártfogó felügyelet, jogi segítségnyújtás,

áldozatsegítés, kárpótlás)

FUNKCIONÁLISEGYSÉGEK

PÁRTFOGÓFELÜGYELŐISZOLGÁLAT

FIATALKORÚELKÖVETŐKOSZTÁLYA

FIATALKORÚELKÖVETŐKOSZTÁLYA

FELNŐTT-KORÚ

ELKÖVETŐKOSZTÁLYA

FELNŐTT-KORÚ

ELKÖVETŐKOSZTÁLYA

MEDIÁCIÓ(Igazságügyiközvetítés)

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

KÁRPÓTLÁSI

OSZTÁLY(kijelölt

megyékben)

KÁRPÓTLÁSI

OSZTÁLY(kijelölt

megyékben)

Az Igazságügyi Hivatal szervezeti ábrája (2010. május 25-ig)

Page 4: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Hatósági és Módszertani

Osztályok(pártfogó felügyelet, jogi segítségnyújtás,

áldozatsegítés, kárpótlás)

Központi Igazságügyi Hivatal (KIH)

Lobbiható-sági

Ügyintézés

Funkcionális Egységek

Kárpótlási Osztály

(Központi Hivatal, Főváros, SZSZB

megye)

Kárpótlási Osztály

(Központi Hivatal, Főváros, SZSZB

megye)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM)

Megyei (Fővárosi) Igazságügyi Hivatalok

KIM Szakirányítás

Pártfogó Felügyelői SzolgálatFiatalkorú

Elkövetők Osztálya

Fiatalkorú Elkövetők Osztálya

Felnőtt-korú

Elkövetők Osztálya

Felnőtt-korú

Elkövetők Osztálya

Mediáció

(büntetőügyi közvetítés)

KIM szakirányítás

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

KIM szakirányítás

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

BelügyminisztériumSzakirányítás

Áldozatsegítő Szolgálat

BelügyminisztériumSzakirányítás

Áldozatsegítő Szolgálat

Az Igazságügyi Hivatal szervezeti ábrája (2010. május 25-től 2010. december 31-ig)

Page 5: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

82.56454.058

22.951

240+42

27.415+12

3.984

AZ IH 2009-ben összesen:

191.266 ügyet látott el.

Page 6: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat által ellátott ügycsoportok

2003. július 1-jétől

1.Környezettanulmány készítése2.Pártfogó felügyelői vélemény készítése3.Közérdekű munka büntetés végrehajtása4.Pártfogó felügyelet végrehajtása5. Utógondozás2007. január 1-jétől

6.Büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás (mediáció)

Page 7: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

2009-ben folyamatban volt ügyek (82.564) ügycsoportok szerinti bontásban, zárójelben a 2008. évi

százalékos arány,387 fő pártfogó felügyelő (fk.: 192 fő, fn.: 195 fő)

38611; 46% (48%)18587; 23% (21%)

3507; 4% (5%)

14501; 18% (18%)3374; 4% (4%)

3984; 5% (4%)

Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény

Közérdekű munka Pártfogó felügyelet

Utógondozás Mediáció

Page 8: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az adott évben folyamatban volt ügyek számának változása 2004-2009 között (zárójelben az előző évihez való változás)

82564(+1,1%)81694

(+3,4%)

6639873468

(+10,5%)

77748(+5,9%)

79045(+1,7%)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év

Ügyek száma

Page 9: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat főbb módszertani fejlesztései

● Resztoratív programok (főként Budapesten és Miskolcon)

● Családi Döntéshozó Csoportkonferencia● Csoportos esetkezelési technikák (Szociális készségfejlesztés, ART tréning)

● Sorstárssegítés, közösségi szociális munka (MOMIE)

● Közösségi foglalkoztató, közérdekű munka csoportos letöltése, intenzív utógondozás (TÁMOP 5.6.2.)

Page 10: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

82.56454.058

22.951

240+42

27.415+12

3.984

AZ IH 2009-ben összesen:

191.266 ügyet látott el.

Page 11: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az Áldozatsegítő Szolgálat létrehozásának okai

● Az állami felelősségvállalás és az áldozatok szerepének erősödése

● Resztoratív szemlélet, a megsértett közösség és az áldozat érdekeinek érvényesítése

● A bűnözés okozta sérelmek, az áldozatok anyagi, erkölcsi, társadalmi veszteségeinek enyhítése

● Új típusú áldozatpolitika Magyarországon● Uniós elvárások

Page 12: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az áldozatsegítés lehetőségei

● Teljes körű tájékoztatás● Azonnali pénzügyi segély● Érdekérvényesítés elősegítése● Jogi segítségnyújtás● Kárenyhítés● Megbékélés elősegítése (resztoratív

módszerek)● Másodlagos viktimizáció megelőzése● Bűnmegelőzés

Page 13: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

azonnali pénzügyi

segély

6369 db

28%

jogi

segítségnyújtás

772 db

3%érdekérvényesítés

elősegítése

6763 db

29%

kárenyhítés

501 db

2%teljes körű

tájékoztatás

8546 db

38%

A segítségnyújtás típusonkénti megoszlása

Page 14: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006 2007 2008 2009

segítségnyújtás

tájékoztatás

támogatások

A segítségnyújtási formák megoszlása 2006-2009

Page 15: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009

azonnali pénzügyi segély

érdekérvényesítés elősegítése

szakjogászi segítségnyújtás

A szolgáltatások megoszlása 2006-2009

Page 16: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Az áldozatsegítés innovációi

TÁMOP 5.6.2.● 24 órás, ingyenesen hívható

diszpécserszolgálat● Pszichológus támogatása● Önkéntes hálózat kiépítése

Page 17: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM)

Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok

Törzshivatal Szakigazgatási SzervekIgazságügyi

Szakigazgatási Szerv

PÁRTFOGÓFELÜGYEL

ŐISZOLGÁLA

T

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

Szervezeti egységek

PÁRTFOGÓFELÜGYEL

ŐISZOLGÁLA

T

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

JOGISEGÍTSÉG-

NYÚJTÓSZOLGÁLA

T

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

ÁLDOZAT-SEGÍTŐ

SZOLGÁLAT

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgálat

Szervezeti ábra 2011. január 1-jétől

Page 18: dr. Sándorfi György (Igazságügyi Hivatal, főigazgató) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt

Köszönöm a figyelmet.

dr. Sándorfi Gyö[email protected]